------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ?, ? - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ?, ? - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------

  Трилогия про пригоди двох друзiв

  ЧАСТИНА ПЕРША
  яку розсказу? Павлуша Завгороднiй

  НАДЗВИЧАЙНI ПРИГОДИ РОБIНЗОНА КУКУРУЗО ТА ЙОГО ВIРНОГО ДРУГА  I
ОДНОКЛАСНИКА ПАВЛУШI ЗАВГОРОДНЬОГО В ШКОЛI, ДОМА ТА НА БЕЗЛЮДНОМУ ОСТРОВI
ПОБЛИЗУ СЕЛА ВАСЮКIВКИ


  РОЗДIЛ I .
  Метро пiд; свинарником. Тореадори з Васюкiвки. Собакевич
  - От знайдибiда, авантюрист шмаркатий! Ванькоо-о! Вилазь зараз же! Бо
такого втру маку - тиждень чухатимешся! Вилазь, чу?ш!
  Ми лежимо в густих бур'янах за клунею, уткнувшись у землю носами, й не
диха?мо.
  - Вилазь, убо?ще, бо гiрше буде! Ти ж мене зна?ш!
  - Знаю, знаю, - ледь чутно зiтха?, мiй друг i нарештi наважу?ться
подати голос.
  - Дiду! - жалiбно озива?ться вiн.
  - Давай-давай!
  - Дiду, - ще жалiбнiше повторю? мiй друг, - ви одiйдiть за хату, ми
вилiземо. Бо ж ви битиметесь.
  - Вони ще менi умови ставлять, вишкварки! Ану вилазьте!
  - Та ми ж не хотiли. Ми ж хотiли метро. Таке, як у Ки?вi.
  - Я вам дам метра! Я вам такого метра дам, що...
  -Ми ж не знали. Ми зараз усе закида?мо - нiчого й видно не буде.
Одiйдiть, дiду.
  Довго ще тривають переговори.  Нарештi  дiд  востанн?  лайнувся,
закашлявся, плюнув i почовгав за хату.
  Ми вилазимо з бур'янiв.
  Бiля свинарника нас зустрiча? гундосим рохканням п'ятипудова льоха
Манюня, противна й плямиста, як географiчна карта.
  У-у, скотиняка! Щоб ти...
  Це через не? ми вскочили в халепу.
  У нас була прекрасна, благородна iдея - провести пiд свинарником метро.
Це мало бути сюрпризом. Перша лiнiя метро у -Васюкiвцi! Станцiя "Клуня" -
станцiя "Крива груша". Три копiйки в один кiнець. Родичi - безплатно. З
учительки арифметики - п'ять копiйок.
  Ми вже пiдкопалися майже до половини свинарника,  i  раптом  -
непередбачена катастрофа! - клята льоха Манюня провалилася в наше метро.
Провалитися вона зумiла, а от вилiзти-дзуськи! I зняла такий вереск, що
причовгав дiд. Ну i...
  Гiрко зiтхаючи, ми засипа?мо метро. Раз у раз злодiйкувато озира?мося -
чи не заскочить нас зненацька дiд, щоб нам'яти вуха. Хоч i обiцяв вiн, що
не чiпатиме, поки не кiнчимо, але хто його зна...' Ви б почули, як вiн
лаявся, коли витягав льоху! Ох i лаявся! I де вiн отих слiв набрався?
  Проте дiда не видно. I поки ми працю?мо (а справа це довга й нудна), я
вас познайомлю з мо?м другом.
  Ви, звичайно, зна?те, що ? такий острiв - Ява. В Iндiйському океанi.
Ото, що Ява, Суматра, Борнео, Целебес, - Великi Зондськi.
  Ну, так Ява - це не острiв.
  Ява - це мiй найкращий друзяка i напарник. Ява Рень.
  Мабуть, вам дивно, що то за iм'я таке - Ява? То вiн сам себе так
назвав, коли йому лише рокiв пiвтора було. Чи то воно, пискля мале, хотiло
сказати: "Я - Ваня", а вийшло "Ява", чи то "Iван" у нього так прозвучало
(бо насправдi його Iваном звати), але причепилось оте "Ява" до нього, як
реп'ях до собачого хвоста. Навiть мiлiцiонер товариш Валiгура, що живе у
нашому селi, так його зве.
  У них взагалi вся сiм'я iнтересна.
  Батько на скрипцi гра?. Корова - Контрибуцiя назива?ться. А дiд (ви уже
з ним знайомi) - мисливець завзятий, на полюваннi, коли стрiля?, лiве око
онучею зав'язу?. Бо в нього лiве око без правого не примружу?ться. Як лiве
примружить - праве саме заплющу?ться. Але ж i б'? дiд Варава з тою онучею,
ох же ж i б'?!
  Городськi мисливцi, що "Волгами" з Ки?ва при?жджають, тiльки ахають.
  "Ви, дедушка, абсолютний чемпiон", - кажуть.
  На честь старого Реня навiть польове озеро, що бiля нашого села, люди
Реневим назвали.
  Мати ж Явина - депутат райради, ланкова кукурудзоводiв.
  Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився i при всiх плескачiв
?й надавав. Так вона, замiсть того щоб заплакати, раптом як закричить:
  - Опозогив! - Вона букву "р" не вимовля?. - Маму-депутата на все село
опозогив. Загаза чогтова!
  Такого шелесту наробила - Ява не знав, куди й очi подiти. Стояв-стояв,
червоний мов рак, а тодi як дав дриза - тiльки п'ятами залопотiв.
  Та то лише раз таке було. А взагалi характер у Яви ого-го! Сталь, а не
характер. Таких на мiльйон лише один бува?.
  Ява сам говорив:
  - Ми, - говорив, - з тобою, Павлушо, хлопцi будь здоров. Точно-точно,
без брехнi, ми таки хлопцi з фантазi?ю. Скажи?
  - З фантазi?ю, - пiдтакував я.
  - Ти чув, як дiд Салимон учора бiля сiльмагу казав: "Ондо, каже, Ява i
Павлуша пiшли. От хлопцi! Орли! Соколи! Гангстери, а не хлопцi! Нема на
них буцегарнi".
  - Чув. Точно.
  - Треба, щоб усi про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гримiла
на всю Васюкiвку, як радiо на Перше травня.
  - Треба, - погоджувавсь я.
  I Ява весь час вигадував рiзнi штуки-викаблуки заради нашо? слави.
  Отож ми з ним пiймали в лiсi пугутькало i випустили в клубi пiд час
лекцi? на тему "Виховання дiтей у сiм'?". Лектор упав з трибуни i вилив
собi на голову графин з водою.
  А старi дiдовi пiдштаники на телевiзiйну антену над клубом, дума?те,
хто повiсив? Ми, звичайно.
  А то якось влiтку Ява сказав:
  - Давай влашту?мо бiй бикiв.
  - Га? - не вiдразу второпав я.
  - Ти пам'ята?ш, ми в клубi закордонне кiно дивилися "Тореадор"?
  - Ага... То й що?
  - Пам'ята?ш, на аренi розлючений бик, а тут дядько у капелюсi, з
гинджалом, перед ним танцю?.
  - Так-так-так...
  - А потiм - рраз! Бик - беркиць! I оплески.
  - Ага. Здорово... Але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати
поголiв'я?
  - Тю, дурний! Убивати! Що це тобi - м'ясозаготiвля, чи що. Це ж
видовище. На стадiонi. Вродi футбола. Головне тут - красиво вимахувати
червоною плахтою i ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив.
Тореадори - це найсмiливiшi геро? i ловкачi. Головне тут - тренування i
спритнiсть. Розумi?ш? Уперше в iсторi? Васюкiвки - бiй бикiв. Тореадор
Iван Рень i тореадор Павло Завгороднiй! Гостi з'?жджаються з усi??
Укра?ни. Трансляцiя по радiо i по телевiзору. Навiть у Жмеринцi видно
буде.
  Я посмiхнувся. Це було здорово. По радiо, по телевiзору i взагалi...
  Ми повмощувались зручнiше i почали обговорювати подробицi. Насамперед -
бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була вiдхилена одразу. То таке
страшнюче мурмило, що його навiть сам зоотехнiк Iван Свиридович бо?ться.
Очi - наче тракторнi фари. Землю гребе ногами, як екскаватор.
  Цього лiта один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигонi
голий-голiсiнький - загоряв. Голова пiд парасолькою, все iнше на сонцi. I
раптом - Петька. Дачник як рвоне. Бугай за ним. Дачник товстий, з
черевцем. Бачить - не втече. А тут телеграфний стовп на дорозi. Як той
дачник на стовп видряпався - досi невiдомо. Але факт - пiвдня загоряв на
iзоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не пiд'?хав комбайнер Микола на
комбайнi i не зняв його. Дачник штани надiв i одразу на станцiю: додому
?хать.
  Нi, хай з буга?м Петькою вороги нашi б'ються.
  Другою кандидатурою був цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб
помститися. Дуже менi противний був цап Жора, бо з'?в мою сорочку, колися
у калабанi купався.
  Але Ява мене не пiдтримав.
  - Нi, - сказав вiн, - Жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми й
оплескiв не почу?мо. I йдеться про бiй бикiв, а не цапiв. Треба, щоб було
щось бичаче, коров'яче щось - велике i крутороге.
  - Коров'яче? - кажу. - Слухай, то, може, узяти просто корову? Бо, крiм
Петьки, справжнiх бикiв у нас чортма, а корiв скiльки хочеш. I взагалi
нiде не сказано, що обов'язково ма? бути бик.
  Ява задумався:
  - Хтозна, може й так.
  - Тодi, - кажу, - кращо? кандидатури, нiж ваша Контрибуцiя, i не
придума?ш.
  - А чому Контрибуцiя? Чому не ваша Манька?
  - Бо в нашо? Маньки теля i один рiг зламаний. Ти хочеш, щоб з нас
смiялися? Тореадори з однорогою коровою! Карикатура. Такого ще нiколи в
свiтi не було.
  - Можна, звичайно, i Контрибуцiю. Але вона трохи психiчна.
  - Що значить "психiчна"! Скажи краще, що ти просто мами бо?шся.
  - Я - боюсь? От я зараз дам тобi у вухо, i ти побачиш, як я боюсь. Ану
забери сво? слова назад!
  - Я забираю, але ти все одно бо?шся.
  - Боюсь?
  - Бо?шся...
  - Боюсь?
  - Бо?шся...
  Я схопивс.я рукою за вухо i в свою чергу затопив Явi кулаком у живiт.
Ми покотилися по травi й викотилися на дорогу. Все, що було на дорозi
поганого, ми, качаючись, пiдiбрали на сво? штани i сорочки. Перший
отямивсь я.
  - Стривай, - кажу, - годi. А то замiсть бою бикiв у нас вийшов бiй
дуракiв.
  - Це ж ти винен. Ну, гаразд, спробу?мо Контрибуцiю. Завтра поженемо
пасти i спробу?мо. А то твоя Манька i справдi для телевiзора не пiдходить.
Ще люди подумають, що то не корова, а собака.
  Менi вже остогидло битися, i я удав, нiби не зрозумiв, як тяжко вiн
образив нашу Маньку.
  Наступного ранку ми зустрiлися на шляху, що вiв до вигону. Я гнав
Маньку, Ява - Контрибуцiю. Корови плентались,  легковажно  метляючи
хвостами, i не пiдозрювали, який це iсторичний день.
  У Яви на головi був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у
спадщину вiд однi?? дачницi, що вiдпочивала в нас позаторiк. Капелюшок був
на Яву завеликий i насувався на очi. Щоб хоч що-небудь бачити i не впасти,
Ява мусив весь час сiпати головою, поправляючи його. Здавалося, нiби вiн
комусь кланя?ться.
  У мене пiд пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його
пам'ятаю стiльки, скiльки взагалi щось пам'ятаю. Вiн висiв над мо?м
лiжком. Килимок був червоний, i на ньому вишито тро? кумедних цуценят, що
сидiли вкупочцi, прихилившись одне до одного головами. То були Цюця, Гава
i Рева, про яких менi мати колись розповiдала рiзнi "баналюки", аж поки я
не засинав. Останнi два роки, позаяк я вже вирiс, килимок лежав у скринi,
i тепер вiд Цюцi, Гави i Реви дуже тхнуло нафталiном.
  Килимок i капелюшок - то був наш тореадорський реманент. По дорозi ми
ще вирiзали з лiщини двi прекраснi шпаги. Ми були в повнiй бойовiй
готовностi.
  Ми йшли i спiвали арiю Хозе з опери Бiзе "Кармен", яку багато разiв
чули по радiо.
  Торе-гадор, сыеле-ге-е в бой, торе-гадор, торе-гадор...
  Там ждет тебя-га любовь, там ждет тебя-га-га любовь.
  Ми спiвали i не знали, що нас жде.
  Небо було син?-син? - справжн? iспанське небо.
  Погода - саме пiдходяща для бою бикiв.
  Ми погнали корiв аж на край вигону, туди, де ставок, - далi вiд
людських очей.
  - Оджени свою Маньку вбiк, щоб не заважала, - скадав Ява, - i давай
починати.
  Я не став сперечатись. Тим бiльше, Манька у нас дуже нервова, ?й краще
не бачити бою бикiв.
  Ява поправив на головi капелюшка, пiдтягнув штани, взяв мого килимка i,
витанцьовуючи, навшпиньках став пiд ходити до Контрибуцi?. Пiдiйшов до
самiсiнько? морди i почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував
подих - зараз почнеться...
  Ява замахав килимком ще дужче.
  Контрибуцiя - анiчичирк!
  Спокiйнiсiнько щипа? собi траву.
  Ява мазнув ?? килимком по нiздрях. Контрибуцiя тiльки одвернула морду.
  Ява роздратовано верескнув i щосили хльоснув ?? килимком. Контрибуцiя,
лiниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом.
  Ява знову забiг наперед i почав витанцьовувати...
  Через пiвгодини вiн сказав:
  - Вона до мене просто звикла, вона мене любить i тому не хоче... Ану
давай ти!
  Через годину, захекавшись, я сказав:
  -Якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в Маньки нема рога, я б тодi
показав, що таке справжня тореадорська корова.
  Ява знову змiнив мене. Вiн раз у раз мiняв тактику: то пiдходив до
корови потихеньку i несподiвано бив килимком, то пiдскакував з розгону, то
набiгав збоку. Контрибуцiя не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок
нервово сiпався в руках - здавалось, що Цюця, Гава i Рева от-от
загавкають. А Контрибуцiя - хоч би що, не звертала на нас анiякiсiнько?
уваги.
  Один раз, коли Ява схопив Контрибуцiю за вухо, вона з докором глянула
на нього сво?ми сумними очима i сказала:
  - Му-у!
  У перекладi з коров'ячо? це, мабуть, означало: "Iдiть,  хлопцi,
отсюдова. Не займайте мене".
  Але ми вчасно не зрозумiли попередження.
  Хекаючи, ми стрибали навколо не?, викликаючи на двобiй. Явi було
соромно передi мною за свою Контрибуцiю - це я бачив.
  Нарештi розлючений Ява крикнув:
  - Ану вдар, ану вдар ??, Павлушо, добряче! Що - бо?шся?.. Ну, то я сам!
  Вiн розмахнувся i дзибнув Контрибуцiю ногою по губi. I раптом... Раптом
я побачив Яву десь високо в небi.
  I звiдтам, з неба, почув його вiдчайдушне верескливе:
  - Вва-вай!
  Вiн почав бiгти, по-мо?му, ще в небi. Бо коли ноги його торкнулися
землi, вiн уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш ?диний
порятунок. Ми з розгону влетiли в ставок, здiймаючи цiлi гейзери води й
грязюки. Спинилися десь аж на серединi. Те, куди ми влетiли, чесно кажучи,
ставком можна було назвати лише умовно. Колись дiйсно тут був величенький
ставок-копанка. Але вiн давно пересох, замулився i перетворився на
звичайнiсiньку .калабаню. У найглибшому мiсцi нам було по шию. Саме у
цьому мiсцi ми зараз i стояли, вiдсапуючись.
  Контрибуцiя бiгала навколо калабанi i мукала на нашу адресу якiсь сво?
коров'ячi прокльони. В калабаню лiзти вона не хотiла. Вона була бридлива,
охайна корова. Ми це знали.
  Ми стояли i мовчали.
  Дно калабанi було грузьке, замулене. Ми по самiсiнький пуп стояли в
бридкiй слизькiй багнюцi. Тiльки вiд пупа до ши? була вода - брудна,
каламутна i смердюча. Справжнiсiнькi поми?. Довго ми тодi стояли з Явою в
отих помиях. Пiвгодини, не менше. Аж поки Контрибуцiя не заспоко?лась i не
вiдiйшла. Вона ще була дуже гуманна й благородна корова, ця Контрибуцiя.
Бо вона пiдкинула тореадора Яву не рогами, а просто мордою. I коли ми
нарештi вилiзли з калабанi, нещаснi й бруднi, як поросята (не ми, а сама
грязь), вона й словом не згадала нам нашого до не? ставлення. Ми
залишилися з нею друзями. Ява пiсля того не тiльки нiколи ?? бiльше не
вдарив, а завжди частував цукерками, якi давала йому мати.
  I тепер, коли ми, скрушно зiтхаючи, засипа?мо наше невдале метро,
Контрибуцiя виглядав з корiвника i спiвчутливо дивиться на нас. I нам
навiть зда?ться, що на очах у не? сльози. Дорога Контрибуцi?! Яке в тебе
велике i нiжне сер. це! Ти ?дина розумi?ш i жалi?ш нао. Спасибi тобi,
корово!
  - Ще не скiнчили, анциболотники? - так несподiвано гримнув ззаду дiд
Варава, що ми аж поприсiдали. Ми втратили пильнiсть i не тютьки, що в нас
за спинами робиться. Попались-таки.
  Спереду стiна свинарника, з бокiв густi бур'яни, ззаду дiд Варава.
Тiкати нiкуди. Так i заклякли ми, присiвши, - мов курчата перед шулiкою.
  - Не бойсь, не трону!
  Цi слова виструнчили нас, розiгнули нам ноги. I нiби велосипедним
насосом хтось качнув - то ми зiтхнули. I тремтячi вуста нашi самi собою
розтяглися в противну пiдлесливу усмiшку. Але дiд на усмiшку нашу не
вiдповiв. Не любив дiд таких усмiшок. Суворий був дiд Варава.
  Обличчя в нього сiре й плямисте, як торiшн? листя. Губи тонкi i так
стуленi, мов у ротi вода. Очi без вiй, круглi й нерухомi, як у пiвня.
Через отi очi здавалося, нiби дiд навiки чимось здивований. Та це тiльки
здавалося. Мабуть, не було уже в свiтi нiчого, що могло б здивувати дiда
Вараву. Вiсiмдесят третiй йому пiшов.
  - Кiнчайте, шминдрики, i йдiть учити вроки, екзамент на носi.
  Ми скривилися. Ми це знали. Але нам не хотiлося думати про це. I хто
вигадав отi екзамени! Та ще навеснi, коли повiтря пахне футболом i
цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарi, i коли так
сонячно й тепло, що ми з Явою вже тричi купалися. Як добре було ще торiк у
четвертому класi! Нiяких тобi екзаменiв. Краще було б i не переходити в
п'ятий. Нiколи в життi ми з Явою ще не складали iспитiв. Це буде вперше. I
хоч ми костричимось i кажемо: "Наплювать!", але кожному з нас при згадцi
про екзамени тенька? в животi. Краще двадцять "метро" засипать, нiж один
екзамен.
  - Все, дiду, зда?ться. Так, як i було. Правда ж? - несмiливо пита? Ява,
притоптуючи ногами свiжу землю.
  Дiд криво дивиться на нашу роботу - видно, що вiн не дуже задоволений.
Але каже:
  - Iдiть, iдiть уже. Але знайте, ще раз.щось таке - вуха пообриваю i
свиням викину.
  Тулячись спинами до самих бур'янiв, ми боком проходимо повз дiда i, як
тiльки мина?мо його, щодуху бiжимо.
  I якраз вчасно: ще мить - i шкарубка дiдова рука з розмаху прилiпилася
б до наших штанiв...
  Я живу по сусiдству з Явою. I за якусь хвилину ми вже вiдсапу?мось у
нашому садку.
  Ми сидимо у картоплi пiд вишнею. Сидимо й журимось, що така прикра
невдача спiткала нас з отим "метром". Але довго журитися ми не вмi?мо.
  - .Слухай, - раптом каже Ява, - а давай зробимо... пiдводного човна.
  - Давай, - не задумуючись, кажу я. I тiльки тодi питаю: -Аз чого?
  - Iз старо? плоскодонки. Ото?, що бiля верби... напiвзатоплена.
  - А як?
  - Воду вичерпати, дiрки позатикати, просмолити, верх забити дошками.
Отут перископ. Отут люк. На дно баласт.
  - А двигун?
  - На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохiдний. Аби
пiдводний.
  - А дихать?
  - Через перископ.
  - А на поверхню як випливати?
  - Баласт викинем i випливемо.
  - А як водою залл? i затопить?
  - Ти що - плавати не вмi?ш? От iще! "Як? Як?" Дулю з маком з тобою
зробиш!
  - Сам ти дуля з маком! Який розумний!
  - Та ну тебе, - сказав Ява уже примирливо. А я й зовсiм не вiдповiв
нiчого - сьогоднi сваритися не хотiлось.
  Ми проходили повз старий набокуватий колодязь iз журавлем, з якого
давно вже й воду не брали - так замулився. Я перехиливсь i голосно крикнув
у задушливу, пропахлу цвiллю й болотом темряву: "Го!" Я люблю гокати у
колодязь: таке "го" виходить - аж у вухах лящить. Такого "го" нiде не
почу?ш, як у колодязi. Красота, а не "го".
  От - i зараз...
  - Го!...
  - Го!
  - Го!
  Тiльки виляски пiшли - наче аж до центру землi.
  I раптом у цi виляски вплелося жалiбне тонке скiмлiння. Я нашорошив
вуха.
  - Яво! --.кажу. -Там хтось ?.
  - Бреши!
  - Ану гокни й послухай.
  Ява перехилився й гокнув. Ми прислухалися. I виразно почули з глибини
плаксиве щеняче скiмлiння. Ми перезирнулися.
  - Якась свиня вкинула туди цуцика, - сказав Ява.
  - Точно, - сказав я.
  - Так що? - сказав Ява.
  - Треба витягти, - сказав я. Хоч мiг цього й не говорити. Бо вiн таким
тоном спитав, що то вже була й вiдповiдь.
  - Значить, так, - сказав Ява. - Я сiдаю у цеберку й опускаюся. А ти
мене держиш.
  - За що! Хiба я тебе так вдержу?
  - Ти й справдi слабак. Не вдержиш.
  - То, значить, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий.
  - Нi, спускатимусь я. Я перший сказав. I ... i в тебе була ангiна
тиждень тому. Тобi не можна в колодязь. I взагалi в тебе носоглотка... Ми,
зна?ш що, вiрьовку прив'яжем он до того бруса-переваги. I ти тягтимеш.
Дуже зручно.
  - А де взять вiрьовку?
  - А ондо припиначка.
  - Так на нiй же коза! Разом з козою прив'яжемо, чи що?
  - Коза так погуля?, нiде не дiнеться.
  - Ну що ж - давай!
  - Мме-е-е! - радiсно проспiвала одв'язана коза i негайно побiгла в
шкоду. Та нам нiколи було ?? виховувати.
  Ява сiв у цеберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса-переваги
на короткому плечi журавля.
  --Попускай! Попускай потроху! - скомандував Ява.
  Операцiя почалася.
  Спуск пройшов нормально. Менi було зовсiм неважко попускати припиначку,
i через якихось пiвхвилини почулося глухе, як з бочки, Явине: "Стоп!
Харош!"
  Я кинувся до зрубу:
  - Галльоу! Криниценавт Яво! Як себе почува?те?
  - Атлiчно! Пульс нормальний. Невагомостi нема. Тиск триста атмосфер.
Прийняв на борт потерпiлого товариша Собакевича. Ой-йой-ой! Що ж ти
одпустив! Тут дуже грязько! Засмокту?! Тягни швидше!
  Я ойкнув I кинувся назад до припиначки. Вчепився обома руками i почав
тягти.
  Ого-го! Ох! Ех! Ух! Ну й важко! Тягну, аж присiдаю. Всiма силами
сво?ми, всi?ю вагою тiла свого тягну за припиначку вниз. I раптом
вiдчуваю, що ноги мо? одриваються од землi. Ой лишенько! Це ж я зараз
пiднiмуся i висiтиму над землею, як жаба на гачку, тiльки ногами
дригатиму. Переважують мене Ява з цуциком. Ой-йой-ой!
  -- Яво! - кричу у вiдча?. - Яво! Хапайся за цямрини, помагай, бо я в
небо злiтаю!
  Зрозумiв, видно, Ява ситуацiю, послухав мене, бо п'яти мо? знову
торкнулися землi. А тут я ще й ногою загачився за корiнь, що якраз бiля
мене з землi випружинився. Закректав я з усiх сил, - от-от жили, як
струни, з дзенькотом полопаються, - i з колодязя, мов бульба з носа,
повiльно з'явилася Явина голова.
  Перший на землю ступив "товариш Собакевич" - кудлате, капловухе руде
цуценя, а тодi вже Ява.
  Я одразу побачив, що цуценя - не з нашого кутка. У себе ми всiх собак
до одного знали - вiд здоровеннецького дiда Салимонового кунделя Гривка до
позавчора народжених, слiпих iще цуценят баби Меланчино? Жучки.
  - От хотiв би я знати, хто його туди вкинув, - сердито проскрипiв Ява.
- Ноги б повисмикував!
  - Якийсь фашист хотiв позбутися, - сказав я. Цуценя, схиливши набiк
голову, глянуло спершу на Яву, потiм, перехиливши на другий бiк, глянуло
на мене i заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство
вiдбулося. Ми одразу сподобалися одне одному.
  - Гайда на рiчку! - сказав Ява. - Треба помити Собакевича - бач який!
  Те, що вiн Собакевич, а не Шарик, Полкан або Жучка, - не викликало вже
нiякого сумнiву. Iм'я, жартома дане йому Явою у смердючiй темрявi
колодязя, пристало до нього одразу й назавжди.
  Ми побiгли до рiчки.
  Пiдводний човен з плоскодонки навiчно потонув у забуттi...
  РОЗДIЛ II
  "Вермахт!.. Двадцять залiзних!.."
  - Рень i Завгороднiй! Вийдiть з класу! Скоро ви корову на урок
приведете! Зривщики дисциплiни! Порушу?те менi навчальний процес! Я на вас
директору скаржитись буду! - Галина Сидорiвна вся аж кипiла (здавалося, що
в не? навiть пара йде з рота).
  Ми покiрно потелiжилися за дверi.
  У коридорi Ява розстебнув сорочку, нахилився, i Собакевич вискочив з
його пазухи на пiдлогу й заметляв хвостом, нiби нiчого не сталося.
  - Теж iще! --докiрливо сказав йому Ява. - Не мiг помовчати. Не тебе ж
питали, а Павлушу, Чого вискочив, як Пилип з конопель?
  Собакевич винувато схилив голову набiк. Мабуть, вiн зрозумiв, що пiдвiв
нас.
  Галина Сидорiвна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи
не знаю. I за звичкою штовхнув Яву - пiдказуй, мовляв. I тут Собакевич, що
сидiв у Яви за пазухою, вистромив через ростебнений комiр голову i на весь
клас: "Гав!" У класi - регiт. I Галина Сидорiвна, звичайно, образилась -
кому при?мно, щоб на нього гавкали? Вона дуже сувора, Галина Сидорiвна, i
дуже любить нас виховувати.
  - Нiчого, переживем, - сказав Ява. - Не могли ж ми його лишити
напризволяще. Щоб знову хтось у криницю вкинув.
  Вже виходячи надвiр, я побачив на табуретцi бiля дверей шкiльний
дзвоник. Баби Марусi, що керувала дзвоником, калатаючи ним з урокiв i на
уроки, не було видно. Рiшення прийшло блискавично. Я  злодiйкувато
озирнувся - цуп! - i дзвоник уже в мене пiд сорочкою.
  - Хай учаться, як такi розумнi? - пiдморгнув Явi. - Не треба ?м
перерви. Обiйдуться.
  - Молодчинка! - похвалив мене Ява. I наче хто кухоль теплого молока
вилив за пазуху - то радiсть теплом розлилася в грудях: не часто мене Ява
хвалить.
  Ми - хамiль-хамiль - i в кущi бузковi за школою. У самiсiньку гущину
забрались, аж пiд стiну сарая. Темно тут, ватишно - надiйне мiсце.
  - Хай тепер найдуть! Ото панiка буде! Не кiнчаться сьогоднi уроки. Аж
до завтра вчитимуться. Хи-хи! Без дзвоника вони як без рук. У навчальному
процесi дзвоник - основна пiч, - сказав я, виймаючи з-пiд сорочки шкiльне
калатало.
  - Це ти красиво придумав! Молодчинка! - мовив Ява i взяв у мене з рук
дзвоника (я вiдчував, що йому було трохи прикро, що то не вiн придумав, -
вiн звик усе сам придумувати).
  - О! Зна?ш що! - стрепенувся вiн раптом. - Ми його Собакевичу на шию
привiсимо. Га?
  - Здорово! - сказав я. Хоч i не второпав, для чого це треба. Але я був
би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово (вiн же мене хвалив!).
  - У тебе нема яко?сь шворки абощо? - спитав Ява.
  Кинувсь я по кишенях:
  - Нема.
  - От чорт! I в мене нема. Слухай, а давай пасок.
  - Отаке... А штани?
  - Тож не назовсiм. Рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на
шлейцi, я б хiба...
  Позаяк я був сьогоднi "молодчннка", вiдмовлятись просто не мав права.
Зiтхнувши, я зняв паска, i Ява ловко почав прилаштовувати дзвоника
Собакевичу до ши?.
  - Здорово! От здорово ми придумали! - повторював вiн.
  I раптом... Раптом за стiною сарая ми почули таке, що вмить примусило
нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на свiтi. Сарай то був уже
не шкiльний. Просто вiн задньою сво?ю стiною виходив у шкiльний сад, у тi
заростi бузку. Сарай належав дядьковi Бурмилу, завзятому рибалцi, що жив
одинаком i майже весь час пропадав у плавнях на риболовлi.
  Ми аж влипли в стiну сарая, притуляючись вухами до кострубатих
неструганих дощок. Розмовляли Бурмило i Книш, колгоспний шофер, що жив по
сусiдству з Явою.
  Ось що ми почули (до нас долинали Тiльки уривки розмови):
  БУРМИЛО: Воно-то, конешно, так... Але...
  КНИШ: Зате подаруночок матимеш вiд нiмцiв хiба ж такий! На десять рокiв
буде...
  БУРМИЛО: Ги-ги!
  КНИШ: ...Вермахт щедрий...
  БУРМИЛО: А що ж, конешно...
  КНИШ: Ма? бути двадцять залiзних... Точно... А якiсть... Бронебiйна...
Р-раз - i нету! Будьмо!
  Чути дзенькiт склянок, - мабуть, Книш i Бурмило випивають.
  КНИШ: Купимо в Ки?вi, що треба, i за дiло!
  БУРМИЛО: Сам не можеш?
  КНИШ: Якби я мав час,i якби плавав так, як ти, я б взагалi без тебе
обiйшовся.
  Бурмило щось прохарамаркав, ми не розiбрали анi слова.
  КНИШ (роздратовано): А... хрест-навхрест! Треба хапати момент, а ти!..
Це ж так удачно, що мене посилають з цi?ю екскурсi?ю шкiльною...
  БУРМИЛО: Ну, гаразд! Завербував.
  КНИШ: Тiльки ж -нiкому-нiкому! Жоднiй живiй душi. Бо -як довiдаються...
  БУРМИЛО: Щоб я бога не бачив! Що я - маленький! Це ж таке дiло...
  КНИШ: Ну, до завтра!
  I все. Запанувала тиша. Певно, Книш i Бурмило вийшли з сарая.
  Ми перезирнулися.
  Не знаю, якi були очi в мене. Але Явинi очi горiли i свiтилися, як у
хорта. А що! Хотiв би я глянути на вашi очi, якби ви почули таку розмову.
  - Га?! - роззявив рота я.
  - Га?! - роззявив рота Ява.
  Але нiчого бiльше вимовити ми не встигли. Бо в цей час почувся знайомий
заливистий голос шкiльного дзвоника. Ми так i застигли з роззявленими
ротами. Захопившись та?мнично. розмовою, ми зовсiм не помiтили, що
Собакевич кудись зник. I от... Навкарачках, по-собачому, ми швидко
подряпалися крiзь гущину i вистромили з кущiв голови.
  Попiд вiкнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвiр'ю Собакевич.
Метляючись на ши? в нього, деренчавзаливався дзвоник. Думаючи, що вже
перерва, горохом висипали з класiв учнi. З вiкон, здивовано позираючи на
годин. пики, виглядали вчителi. На ганку з'явилася Галина Сидорiвна.
  - Хулiганство! Неподобство!. Порушення навчального процесу! - загукала
вона.
  З-за рогу вибiгла баба Маруся. Вгледiвши Собакевича, .вдарила руками об
поли, кинулася за ним - одбирати дзвоник. Собакевич - навтiки. I куди ж ви
дума?те - до нас, у кущi.
  Ми з Явою вмить розвернулись i так само навкарачках чкурнули назад, у
гущавину, до сарая. Причому, якщо Ява рачкував нормально, на чотирьох, то
я - на трьох, як собача з перебитою лапою, - менi ж доводилось однi?ю
рукою пiддержувати штани.
  Ми притиснулися до стiни сарая - далi тiкати було нiкуди. Дзвоник все
ближче, i от уже Собакевич з розгону ткнувся носом Явi в щоку. Що ж, вiн
був не винен - в кого ж йому шукати захисту, як не в нас - сво?х друзiв i
рятiвникiв.
  За якусь мить кущi над нами розчахнулися, i ми побачили розчервонiлу
бабу Марусю.
  - Ага! - переможно вигукнула вона. - От хто це все влаштував!
  З-за баби Марусино? голови з'явилась голова Галини Сидорiвни.
  Крижаним металевим голосом Галина Сидорiвна говорить, мов сiкачем
руба?:
  -- Так!.. Ясно!.. На екскурсiю до Ки?ва завтра вони не ?дуть!
  РОЗДIЛ III
  Пригоди в Ки?вi. Нашi пiдозри дедалi зростають. Старшина Паляничко
  Бiля школи галас i метушня. У дворi сто?ть вантажна автомашина,
прикрашена квiтами та сосновими гiлками, наче весiльний по?зд. На машинi
попiд кабiною вже сидять купкою найнетерплячiшi учнi. Серед них, як
городн? опудало, стирчить довготелесий незграбний Бурмило. Розставляють
останнi стiльцi. Школярi вистро?лися ланцюжком вiд ганку школи до машини i
передають один одному стiльцi, якi виносить на ганок Галина Сидорiвна. Всi
збудженi i веселi. Ще б пак - цi?? екскурсi? до Ки?ва так довго чекали.
Всi весь час смiються, навiть коли для цього нема причини. Всi, крiм нас:
мене i Яви.
  Ми сто?мо бiля ганку похнюпленi, набурмосенi. I як тiльки з дверей
з'явля?ться з новим стiльцем Галина Сидорiвна, ми вмить розтуля?мо роти i
почина?мо:
  - Ми ж не хотiли... Ми ненавмисне, - гундосить Ява.
  - Ми бiльше не будемо... Чесне слово, - гундошу я.
  Галина Сидорiвна спершу не зверта? уваги, мовчки зника? в дверях, наче
не чу?. Потiм нарештi каже:
  - Було б навiть непедагогiчно, якби я вас узяла.
  I ми вiдчува?мо - ?й уже жаль нас (вона ж добра, тiльки напуска? на
себе). Треба кувати, поки гаряче.
  - Педагогiчно! - вигукнув я. - Ми ж сказали, що бiльше не будемо.
  - Ну да, педагогiчно! - пiдхоплю? Ява, - Навiть Дуже педагогiчно!
Макаренко обов'язково б узяв. Точно!
  Галина Сидорiвна враз насуплю? брови i холодно говорить:
  - Нi.
  I ми розумi?мо: тепер уже все. Передали кутi меду. Вчителi не люблять,
щоб ?х учили.
  Я з тривогою позираю на Бурмила й на Книша, що походжа? бiля машини,
час вiд часу луплячи чоботом по колесу (перевiря? шини). "Невже ми
залишимось i так i не взна?мо, що робитимуть вони у Ки?вi?" - думаю я.
  I в головi мо?й знову лунають загадковi та?мничi слова:
  "Зате подаруночок матимеш вiд нiмцiв... Вермахт щедрий... Двадцять
залiзних... Якiсть бронебiйна... Раз - i нету!.. Тiльки ж нiкому-нiкому".
  Раптом Ява смика? мене за рукав: "Гайда! Швидше!" - i кида?ться до
машини. Я - за ним. Треба встигнути сховатися пiд стiльцi, поки Галина
Сидорiвна у примiщеннi.
  Звичайно, всi бачать це i можуть виказати, але то вже на ?хнiй совiстi.
  Шургиць! Мов ящiрки, шмигонули ми пiд стiльцi аж до самiсiнько? кабiни
i прича?лися.
  Через деякий час почули голос Галини Сидорiвни:
  - Що, пiшли? Ну й добре, що самi нарештi зрозумiли. Це буде наука всiм,
хто любить зривати уроки i порушувати дисциплiну. Ну, по?хали.
  Учнi, що були ще не на машинi, з галасом почали всаджуватися. I
незабаром мотор загурчав, машина рушила. Нiхто нас не виказав. ? все-таки
у людей совiсть.
  Якщо ви хочете вiдчути одразу все сво? тiло, з нiг до голови, як воно
реагу? на удари, то спробуйте по?хати по вибо?стiй дорозi на вантажнiй
машинi, лежачи у кузовi пiд стiльцями. Зрiвняти це не можна нi з чим. Таке
вiдчува? хiба що отой "язичок" у шкiльному дзвониковi, коли баба Маруся
калата? на перерву або на урок.
  "Раз - i н?ту!.. Якiсть бронебiйна!.. Вермахт щедрий!" - билося в мо?й
головi в такт ударам.
  Потилицею об стiлець - лобом об дно кузова...
  Потилицею об стiлець - лобом об дно кузова...
  "Раз - i н?ту!..
  Якiсть бронебiйна!..
  Вермахт щедрий!.."
  I все-таки чим бiльше нас молотило, чим бiльше швирголяло вгору-вниз та
з боку в бiк, тим легше ставало у нас на душi - бо ж тим далi вiд'?здили
ми вiд села. А значить, тим менше шансiв, що нас виявлять i зсадять з
машини. Ми тiльки зцiплювали зуби, намагаючись не ойкати. Аж от колотнеча
враз припинилася, i весело загурчав мотор, набираючи швидкiсть, - ми
ви?хали на асфальтове шосе (це за три кiлометри вiд села), I одразу, наче
завелась од стартера, задзвенiла пiсня:
  Знов зозулi чути голос в лiсi,
  Ластiвки гнiздечко звили в стрiсi,
  А вiвчар жене отару пла?м,
  Тьохнув пiсню соловей за га?м.
  Ще б пак! Ну де ви бачили, щоб люди ?хали компанi?ю на машинi i не
спiвали? Так не бува?. Коли вiд швидкостi вiтер свистить у вухах, коли
дорога з шурхотом намоту?ться на колеса i зустрiчнi машини мимо тiльки -
гух! гух! гух! - пiсня сама вирива?ться з грудей.
  В хорi вирiзнявся дзвiнкий соловейковий голос Галини Сидорiвни. Ми
уявляли собi, як вона сто?ть, спершись на кабiну, обличчям до учнiв, i
диригу?. I вiтер куйовдить ?? чорнi, як вороняче крило, кучерi, а вона
бiлозубо смi?ться, спiваючи. А дiвчатка в захопленнi дивляться на не?; бо
вважають, що вона дуже гарна, "ну прямо красуня"...
  Всюди буйно квiтне черемшина,
  Мов до шлюбу вбралася калина...
  Хiба втерпиш, коли всi-спiвають! I ми з Явою ("А, все одно не почують у
такому хорi!") затягли на все горло:
  Вiвчаря в садочку,
  В тихому куточку
  Жде дiвчина, жде.
  Ех, хороше! Як спiва?ш у хорi, то зда?ться, нiби саме завдяки тобi так
гарно i злагоджено виходить.
  I раптом... Ми так захопились, що навiть не вiдчули того моменту, коли
всi враз припинили спiв. Як потiм з'ясувалося, у цей час машина про?здила
пiд вербою, що звiсила над шосе сво? вiти. Всi в кузовi попригинались, i
пiсня вмить увiрвалася. А ми ж були пiд стiльцями, i ми ж не знали
цього... I ми продовжували тягнути, як два баранцi:
  Жде-ге-е дшчина, жде-ге-е...
  I сердите вчительчине: "Ану, вилазьте!" - було для нас, як грiм з
ясного неба.
  Скуйовдженi й пожмаканi вилiзли ми з-пiд стiльцiв.
  - Ех ви! - презирливо сказала Галина Сидорiвна. - Я думала, що ви хоч
благороднi хлопцi. А ви "зайцями", обдуривши мене... Як... як шпигуни
якiсь, фу!
  Я побачив, як сiпнувся, аж пiдскочив Ява. Та й у мене все усерединi
попереверталося догори дригом. Нас! Нас назвать шпигунами! Нас, якi... Ех!
  - Да, нехарашо, ученики. Обманювать не можна, - сказав Бурмило.
  "Подаруночок вiд нiмцiв... Якiсть бронебiйна!.." Ми з Явою так глянули
на нього, що якби можна було поглядом спалити людину, то вiд Бурмила
лишилася б тiльки жменька попелу. Точно!
  - Вас треба було б негайно одвезти назад додому або ж висадити прямо
тут, у полi, - сказала Галина Сидорiвна. - Я не зроблю цього тiльки тому,
що ми вiд'?хали вже тридцять кiлометрiв i не ма?мо права затримуватися. Ви
по?дете з нами. Але знайте - весь колектив зневажа? i засуджу? вас за
негiдну поведiнку.
  Ми звели очi - колектив дивився на нас весело й усмiхнене. У колективу
був гарний настрiй.
  Колектив хотiв спiвати.
  Ми опустили голови i сказали:
  - Ми бiльше не будемо...
  Колектив посунувся, i ми сiли. I одразу, як по командi, в небо знову
злетiла пiсня:
  Йшла вона в садок повз осокори-и,
  Задивилась на високi гори-и...
  Ми з Явою намагалися перекричати всiх - так старалися.
  Довго ми ?хали - геть усi пiснi, якi знали, проспiвали по кiлька разiв.
Тричi зупинялися ?сти.
  Аж от нарештi довжелезний мiст через широченний Днiпро. А по той бiк -
високий берег, i дзвiниця виблиску? золотою банею на горi, а поряд ще
золотi банi купчаться - лавра, а за нею стирчить у небо величезна
телевiзiйна вишка, i громадяться, налiзаючи один на одного, будинки -
великi, багатоповерховi... Ки?в! При?хали.
  Гарне мiсто Ки?в! Гарнiше вiд Пирятина, вiд Крижополя, вiд Жмеринки -
вiд усiх мiст, якi я бачив. .
  Столиця!
  - Значить, так, - говорить Галина Сидорiвна. - Машину ми залиша?мо бiля
Палацу пiонерiв i одразу на метро. Згода?
  - Гурря-а-а! - закричали всi. Цiлу останню чверть у нашому п'ятому "Б"
тiльки й балачок було що про метро. Чомусь з усiх ки?вських див нас
найбiльше цiкавило метро.
  А тепер усi враз збуджено загомонiли: "метро", "метра", "метром", "на
метрi"...
  Усi, крiм мене i Яви. Ми стурбовано перезиралися. Адже нам треба було
обов'язково простежити, що куплятимуть у Ки?вi Книш i Бурмило. Заради
цього ми ладнi були на будьякi жертви. Але...- невже ми не побачимо метро
через них?
  Та коли ми пiд'?хали до Палацу пiонерiв i злiзли з машини i Галина
Сидорiвна засокорiла, гуртуючи нас навколо себе: "Дивiться, щоб нiхто не
залишився, щоб нiхто не загубився!" - Книш, пiдiйшовши до не?, сказав:
  - Ми теж з вами на метро. На Хрещатик хочем з'?здить. Краму купить
деякого...
  Я пхнув Яву лiктем пiд бiк - порядок! Гусячим табунцем почалапали ми
вулицею. I от - метро. Ну, я вам скажу, це шту-у-ка! Казка! Наукова
фантастика!
  Голубi по?зди мчать у тунелi швидше за вiтер. У пiдземних залах
свiтлiше, нiж удень на вигонi. Кожна станцiя мов театр.
  Та найголовнiше - ескалатори, отi чудеснi сходи. А втiм, хiба можна
сказати - сходи? Звичайнi сходи стоять, i ти по них сунешся. А тут навпаки
- ти сто?ш, а сходи сунуться.
  Ми з Явою як ступили на ескалатор, так аж поприсiдали вiд захоплення.
Оце да! Пiднiма?шся по сходах угору, опуска?шся вниз i жодною ногою навiть
не дригнеш. Навiть можеш одну ногу догори задерти або сiсти можеш навiть -
i все одно сунешся.
  Нам би таку драбину на горище, де мати сушню ховав. Або на ту гору, з
яко? ми взимку на санчатах з'?жджа?мо. Прекрасна штука ескалатор!
  От якби завжди можна було стежити за рiзними пiдозрiлими шпигунами у
метро на ескалаторi! Дуж-же зручно i при?мно! Сто?ш собi i тiльки - зирк!
- нищечком скоса. I нiкуди вiн, голубчичок, не дiнеться вiд тебе, нiкуди
вбiк не шугоне, бо внизу сидить така собi тьотя i дивиться i весь час
говорить у радiо: "Граждане пасажири! Бiгти по ескалатору не дозволя?ться!
Сiдати не дозволя?ться! Ставити речi не дозволя?ться!.."
  До?хали ми гарненько донизу, сiли у голубий по?зд. "Наступна станцiя -
Хрещатик!" - буркотнув хтось по радiо. Дверi - клац.
  Гур-гур - по?хали. Бачимо, Книш i Бурмило бiля дверей туляться. Ми й
собi - до дверей, тiльки до iнших (для конспiрацi?). Не  встигли
опам'ятатися - стоп! Дверi розчинилися - станцiя "Хрещатик". Ми у дверi -
шмиг) Дверi за нами - клац! I нашi всi тiльки мелькнули у вiкнi. Нiхто й
помiтити не встиг, як ми вискочили. Там усе це на зупинках робиться
блискавично - не то що в по?здi або на пароплавi.
  I от ми уже назирцi, ховаючись мiж людей, за Книшем i Бурмилом.
Вихопилися вони з метро на Хрещатик, перейшли на той бiк, пiрнули у
пiдземний перехiд, вийшли з переходу i прямо у магазин "Динамо". Ми - за
ними. Сховалися за здоровеннецький, аж до стелi, снiп iз бамбукових
вудлищ, прича?лись, зиримо.
  Пiдiйшли Кпиш iз Бурмилом до прилавка. Тупцяються не рiшуче. Бурмило
схилив голову i одним оком, як ворона в кiстку, зазира? на полицю.
  - Давай,-пiдштовху? Книш лiктем Бурмила.
  - Ти давай, - смикнув плечем Бурмило.
  - Нi - ти! На тебе ж купляти, - наполяга? Книш.
  - От, ?й-богу! Яка разниця i - знову смикнув плечем Бурмило, хукнув, а
тодi до продавщицi, тицьнувши пальцем на якусь полицю: - Дайте менi,
пожалуста, оте-го.
  - Що? - не зрозумiла продавщиця. Бурмило озирнувся нервово, мов школяр,
що вперше купу? цигарки.
  - Та оте-го... ну... з жаб'ячими ногами.
  - А-а! Для пiдводного плавання, - усмiхнулася продавщиця.
  Бурмило мотнув головою i скривився досадливо (наче продавщиця виказала
його).
  Продавщиця взяла з полицi ласти i маску з трубкою, подала Бурмиловi.
  У нас з Явою очi зробилися, як колеса. Ти диви!
  Поки Бурмило примiряв маску, мацав ласти. Книш уже вибив у касi чек.
  - Загорнiть!
  I знов-таки, злодiйкувато озираючись, наче вони не купили, а вкрали це
причандалля для пiдводного плавання, Книш i Бурмило вийшли з магазину.
  Бачачи, що вони так сторожко поводяться, ми не зважилися одразу пiти за
ними, а вирiшили трошки пересидiти за вудлищами. Ненароком навалилися ми
на снiп, тонка шпагатина, якою вiн був зв'язаний, враз лопнула i... Наче
бомба розiрвалася в магазинi. Вудлища з трiском розлетiлися на всi боки.
Крики, зойки, панiка. Ми кинулися геть.
  - Держiть! Ловiть! Хулiгани! - залунало нам услiд. Добре, що на
Хрещатику людей, як на стадiонi пiд час футболу. Ми - раз-раз! - мiж ними.
Потiм мене Ява за рукав - сiп!
  - Чш! Не бiжи! Вродi ми - це не ми!
  Правильно. Коли за тобою женуться, бiгти - останн? дiло. Завжди треба
спокiйно йти. Тодi тебе ще й питатимуть:
  "Не бачив, тут такий не пробiгав"? I ти спокiйно можеш сказати: "Бачив.
Отуди побiг".
  Неквапливо пройшовши Хрещатиком, ми шмигонули в метро.
  Ми чомусь були певнi, що Книш i Бурмило обов'язково пiшли на метро.
  По ескалатору ми вже бiгли, незважаючи на заклики  радiо-тьотi.
Вискочили на станцiю: зирк-зирк!
  - Оно! - вигукнув Ява. I справдi - у дверях вагона майнув вельветовий
Бурмилiв "спiнджак". Ми ледве встигли вскочити у сусiднi дверi того ж таки
вагона. На крайньому диванчику було вiльне мiсце i лежала кинута кимось
прим'ята газета. Ми схопили ??, розiрвали надво?, сiли  i,  кожен
прикриваючись газетою (нiби чита?мо), почали визирати одним оком, стежачи
за Бурмилом. Але бiля дверей, де вiн стояв, людей було багато, i ми бачили
тiльки його вельветове плече. "А де ж це Книш, що його не видно? - подумав
я. - Невже роздiлилися, щоб важче було стежити? У шпигунських книжках та
фiльмах завжди так роблять".
  Враз у вагонi стало бiло - по?зд вирвався з-пiд землi на поверхню.
Станцiя "Днiпро".
  Вискочили ми, прикриваючись газетами, слiдом за Бурмилом на перон. Аж
гульк! А щоб ти був здоровий! Вельветовий "спiнджак" обернувся - нiякий то
був не Бурмило, а якийсь.незнайомий дядько з отакенним носом. Тю!
  - Прогавили! - розпачливо мовив Ява. Стали ми на мосту бiля перил, не
зна?мо, що робити. Стрiлою шугонуло метро через рiчку ген аж  до
самiсiнького обрiю, де тоненькою  смужкою  лiс  чорнi?.  Мчать  по
красеню-мосту голубi експреси, машини-легковички, грузовики, автобуси... А
пiд мостом по Днiпру "Метеори", "Ракети" на пiдводних крилах летять, ледь
води торкаючись. А обабiч мосту стоять здоровеннецькi фiгури - дядько
руками змахнув, супутника в небо швирголя?, i тiтка - голубiв пiдкида.
Пейзаж - прямо тобi з науково-фантастичного фiльму. Красота!
  - Може, вони цей мiст хочуть у повiтря висадить, а ми... - сказав Ява.
  - Ну да?! - недовiрливо вигукнув я.
  - А що ж! Кiно "Акваланги на днi" пам'ята?ш?
  Ще б пак! Кiлька днiв тому бачили. Отаке-о шпигунське кiно! Пiсля того
менi всю нiч шпигуни в аквалангах пiд водою снилися. Мама казала, що я
навiть булькав увi снi. I все-таки...
  - Та нi, - сказав я, - навряд.
  - А чого б вони акваланг купляли? Теж iще спортсмени найшлися!
  Тут я нiчого не мiг сказати. Дiйсно, з тим аквалангом було пов'язане
щось явно та?мниче. Ну для чого б, скажiть, будь ласка, здався акваланг
немолодим сiльським дядькам, якi навiть зарядки зроду не робили?
  Та ще й як вони купляли його! Наче щось заборонене, небезпечне.
  - I що ж ото воно за двадцять залiзних... про якi вони говорили?
"Якiсть бронебiйна..." - задумливо мовив Ява. Я знизав плечима.
  - Зброя?.. Вибухiвка?.. - примружився на мене Ява. - який же тут
зв'язок - акваланг... двадцять залiзних?,. I раптом - наче блискавка
спалахнула в головi:
  - Стривай! - кажу, а в самого аж мороз поза шкiрою. - Тато колись читав
у журналi. Розказував... Десь у Чехословаччинi в якомусь озерi, Чорному,
чи що, шпигуни. пiрнали в аквалангах. Намагалися пiдняти з дна, щоб та?мно
вивезти, двадцять залiзних ящикiв. То був архiв гестапо, який фашисти
затопили, вiдступаючи. Дуже важливi документи...списки во?нних злочинцiв.
I в Австрi? така ж сама петрушка була, теж в озерi, i теж шпигуни з
аквалангами.
  - Точно! Це воно! Ух ти-и! - загорiвся Ява. - Ну да ж, "двадцять
залiзних", i "вермахт", i акваланг, i...
  Вiн не договорив, бо в цей час з репродуктора гучно, на всю станцiю,
залунало:
  - Учнi з села Васюкiвки, що при?хали на екскурсiю до Ки?ва, Рень i
Завгороднiй, вас чекають на виходi з станцi? "Днiпро"!
  Наче хто нас зверху чимось важким тюкнув, аж ноги пiдкосилися. Так це
було несподiвано. Нам здалося, нiби всi отi сотнi людей, що на станцi? i
внизу на набережнiй юрмляться, всi одразу на нас подивилися.
  I ми враз зробились маленькi-маленькi i наче голi. Вперше у життi нашi
прiзвища назвали по радiо.
  - Не бiйсь, - отямився нарештi Ява. - То, напевно, Галина Сидорiвна.
Розшуку? нас. Гайда!
  Ми подрiботiли до виходу.
  Зирк-зирк: нi Галини Сидорiвни, нi наших - i духу нема. А сто?ть
здоровеннецький вусатий мiлiцiонер. Угледiв нас i одразу:
  - Стоп! - руку пiдняв. - З Васюкiвки? Рень i Завгороднiй? Вас менi й
треба. Пiшли.
  От тобi й "не бiйсь!" Попалися! За хулiганську нашу поведiнку у
"Динамо", за отi вудлища проклятущi!
  Прикипiли мо? ноги до землi i якiсь ватянi зробилися - от-от на пiдлогу
сяду.
  - Ну пiшли, чого ж ви, - обернувся мiлiцiонер. - На руках менi вас
нести, чи що! Ледве я з мiсця зрушив.
  Вийшли ми з метро, дивимось - сто?ть синя машина з червоною смугою на
боцi, i на тiй смузi написано: "Мiлiцiя". I веде нас мiлiцiонер до машини.
Одчинив дверцята, сказав: "Сiдайте", а сам - бiля шофера. Зняв трубку
(радiотелефону) i говорить:
  - Товаришу лейтенант! Доповiда? страшина Паляничко. Хлопцiв знайшов.
Везу на оперативнiй машинi куди треба.
  Ми так i обiмлiли. Ну все! "Куди треба". У тюрму, значить, везе.
Пропали ми.
  Нам би оце зараз плакати, казати: "Ми бiльше не будемо, одпустiть", а
ми - анi слова. Гордi ми!
  Один до одного попритулялись, ?демо i крiзь загратоване вiконце на Ки?в
востанн? дивимось. Закосичився Ки?в прапорами i святковими транспарантами.
Першотравень же пiслязавтра. Всюди люди веселi, усмiхненi, вiльнi. А ми...
у тюрму ?демо. А справжнi шпигуни на свободi ходять. I так нам прикро
стало - хоч плач.
  - Ех ви! - не витримав Ява. - Не тих ви взяли, кого треба!
  - Тобто? - обернувся старшина.
  -- От вам i "тобто"! - закопилив губу Ява. - Може, ми за справжнiми
шпигунами стежили...
  - Ну?! - лiва брова старшини вигнулася у знак запитання.
  - От вам i "ну". Може, вони тiльки що акваланг купили... для пiдводного
плавання...
  - Ого!
  - От вам i "ого"! Може, вони гестапiвський архiв з дна пiднiматимуть.
  - Ясно! "Акваланги на днi"? Бачив. А хто вони, шпигуни вашi? Звiдкiля
взялися? З-за океану?
  - З нашого села.
  - Ага, мiсцевi, значить. Колгоспники. Як прiзвища?
  Ява розгублено глянув на мене. Вiн уже шкодував, що почав цю розмову.
Мiлiцiонер говорив глузливо, видно, не вiрив жодному слову.
  - Як же прiзвища шпигунiв ваших? Га? - усмiхаючись, повторив старшина.
- Чи, може, це сам голова колгоспу? Або директор школи? Або колгоспний
сторож, що яблука трусити не дозволя?? Га? Чого мовчите?
  Раптом машина зупинилася.
  - Ну, при?хали. Вилазьте, шерлоки холмси, - сказав старшина Паляничко.
  Вилiзли ми. Тюрму очима шука?мо. Щось не видно. Праворуч церква, а
прямо - великий сiрий будинок з колонами, на театр схожий. Невже в Ки?вi
така тюрма?
  Тiльки встигли ми про це подумати, як мiлiцiонер, i каже:
  - Оце, хлопцi, Iсторичний музей, де зараз весь ваш клас разом з
учителькою. Ходiмо пошука?мо ?х. А то вони, певно, хвилюються, думають, що
ви зовсiм загубилися.
  "Так он воно що! - радiсно попiдстрибували нашi душi. - Так ви,
значить, не в тюрму нас, товаришу Паляничко. А в музей, до Галини
Сидорiвни! Ох, який же ви молодчинка, який же ви хороший чоловiк!"
  - I не переживайте, хлопцi, - заспоко?в нас хороший чоловiк. - Я вашiй
учительцi скажу, що ви стежили за шпигунами. Вона не буде сваритися. Це ж
дiло серйозне! Державне!
  - Не тре...
  - Не ка... - одночасно вигукнули ми. А що як... На все село засмiють. I
нащо Ява сказав!
  - Вiн... по... пожартував, - зиркнувши на Яву, поспiшно сказав я.
  - Умгу! - похнюпившись, пiдтвердив Ява.
  - Ми просто хотiли... хотiли... - я нiяк не мiг придумати, що ж ми
хотiли.
  - У Днiпрi скупатися, - пiдхопив Ява. - Тому й чкурнули. Бо Галина
Сидорiвна не дозволя?. А у нас же Днiпра нема. А Днiпро ж, зна?те...
  - Знаю, - усмiхнувся старшина. - Ну, гаразд. Бачу, хлопцi ви ловкi,
вигадливi... Сам колись таким був. Тiльки брехати не треба. Пiшли.
  Пiднялися ми по схiдцях на майдан, що перед музе?м. .На землi щось
камiнням викладено - наче велетенськi "класи".
  - Оце, - каже старшина, - найдревнiше в Ки?вi мiсце. Тут понад тисячу
рокiв тому Десятинна церква стояла. Це ?? фундамент.
  Навшпиньках пройшли ми по тому фундаменту. А за фундаментом велика
трикутна галявина, кущами рiвненько обсаджена, i посерединi галявини - ми
навiть очам не повiрили - здоровеннецька копиця сiна. У центрi Ки?ва на
найдревнiшому мiсцi - копиця сiна, як у лузi. От здорово! I така нам та
копиця мила, наче привiт з рiдно? Васюкiвки.
  Дивимось, а за копицею, бiля самого входу в музей, гармати стоять,
п'ять гармат.
  - Що то? - осмiлiвши, спитав я.
  - Це, брат, артилерiя, що була в нас на озбро?ннi у сорок третьому,
коли ми Ки?в од фашистiв визволяли, - пояснив мiлiцiонер.
  - А ви той... ви теж визволяли? - спитав i знiтився Ява, що так
нескромно спитав.
  - Визволяв, хлопцi. Що було, те було, - просто вiдповiв старшина. -
Навiть поранило мене тут, у Ки?вi. В госпiталi тут лежав. Ки?в для мене
кревне, рiдне мiсто.
  Ми якось зовсiм по-новому глянули на нього. Он вiн, значить, який -
старшина Паляничко. Хотiлося ще щось спитати, та старшина вiв уже нас у
музей.
  Треба було шукати сво?х. Це було нелегко. Зна?те, скiльки там кiмнат!
  Перший поверх (стародавнi часи) нам не дуже сподобався. Там не було
нiчого цiлого - все куски якiсь, уламки, череп'я бите. I найпочеснiше
мiсце займа? зотлiлий почорнiлий шмат довбанки. Теж iще цiннiсть! Я вам
такого у нас на рiчцi скiльки хочете знайду.
  Але другий поверх... Оце да! У нас аж очi розбiглися. Он вiз чумацький
справжнiй. На таких возах нашi предки колись у Крим по сiль ?здили. А он
карета золота, у якiй митрополитiв ки?вських возили. Нiчого собi карета.
Ой, диви, зброя козацька, справжнiсiнька! Ого-го шаблюка! Дай таку в руки
старшинi Паляничку, вiн тiльки - рраз!.. Ми уявля?мо собi  нашого
мiлiцiонера з оселедцем, у козацьких шароварах, з шаблею у руцi. Нiчого.
Пiдходяще виходить. А он рушниця. Ох же ж i довга! А пiстоль який!
  Третiй поверх. Велика Вiтчизняна вiйна. Визволення  Укра?ни  вiд
фашистських загарбникiв. Тут вiд кожного стенда вi? подвигами, геройською
славою. Ондо трофе? - повна скриня гiтлерiвських орденiв, хоч лопатою
греби А он особистi речi славного розвiдника Кузнецова, що дiяв у тилу
ворога i викрав нiмецького генерала. Ой, не поспiшайте, дайте подивитися!
Воно ж зараз нам таке потрiбне таке потрiбне. Ми ж зараз так усе це
розумi?мо, як нiхто... Ми ж може, зараз найсправжнiсiнькi розвiдники (хоч
би як ви товаришу Паляничко, смiялися!). I все це нам отак треба знати! О!
О! О! Он же рiзнi секретнi документи. Он... назустрiч нам поспiша? Галина
Сидорiвна, а за нею всi нашi. Обличчя в Галини Сидорiвни аж пашить.
  - Ви мене до iнфаркту доведете! Де ви були? Де?
  - Загубилися, - ка?ться Ява.
  - Заблудилися... - каюсь я.
  - Загубилися-заблудилися! Двадцять дев'ять учнiв на екскурсi?. I нiхто,
крiм вас, не загубився, не заблудився... Мучителi! Мене паралiч розiб'?
через вас!
  Ми зiтха?мо. Ми не хочемо, щоб Галину Сидорiвну розбивав через нас
паралiч. Хай буде здорова.
  - Не лайте ?х, дуже прошу. Вони бiльше не будуть, - говорить старшина
Паляничко, пiдкручу? вус, i очi в нього затуманюються.
  - Ах, пробачте! Я навiть не подякувала вам. Спасибi! Спасибi! - враз
почервонiвши, говорить Галина Сидорiвна, робить губи бантиком, i очi в не?
теж затуманюються.
  - Нема за що. Це наш обов'язок.
  - Ну все-таки, все-таки... турбувалися, привозили... Спасибi велике! Не
знаю, що б я робила.
  Говорячи, старшина Паляничко не зводить якось по-особливому усмiхнених
очей з Галини Сидорiвни.
  А Галина Сидорiвна, навпаки, то зиркне на нього то опустить очi, то
зиркне, то опустить очi. I говорить вона з мiлiцiонером якимсь надзвичайно
мелодiйним м'яким голосом - зовсiм не таким, як з нами.
  - Ви даремно так пережива?те, нерви собi псу?те. Хлопцi вони меткi,
нiкуди не дiнуться, - говорить старшина i дивиться на Галину Сидорiвну
по-орлиному.
  - Ах, зна?те! З ними так важко, так важко... Я ?х люблю, але... - наче
горлиця, туркоче Галина Сидорiвна i гладить по головi спершу мене, тодi
Яву.
  Ява пiдморгу? менi. Я тихенько хмикаю у вiдповiдь (я пiдморгувати не
вмiю, в мене обидва ока клiпають, як у дiда Варави).
  Молодець старшина! Спасибi! Геройська мiлiцiя в Ки?вi.
  Потiм ми всi виходимо з музею i йдемо на Володимирську гiрку. I
старшина Паляничко разом з нами.
  Потiм ми йдемо у Палац пiонерiв. (Ух, здорово! Оце Палац! Казка!) I
старшина Паляничко разом з нами.
  Потiм ми сiда?мо на машину (Книш i Бурмило вже давно тут i поводяться
дуже спокiйно - мов звичайнiсiнькi собi люди) i руша?мо в путь.
  А старшина Паляничко урочисто приклада? руку до козирка i сто?ть так,
оддаючи честь, аж поки ми не зника?мо. А Галина Сидорiвна довго маха? йому
хусточкою, навiть тодi, коли його вже не видно.
  I знову сама собою завелася пiсня:
  Ось i вечiр, вiвцi бiля броду
  З Черемошу п'ють холодну воду.
  У садочку вiвчаря стрiча?
  Дiвчинонька, що ного коха?.
  Ми з Явою лукаво перезира?мось i тягнемо на все горло:
  У садочку старшину стрiчав
  Дiвчинонька, що його коха?.
  I так нам весело, що ми аж ляга?мо.
  Але Галина Сидорiвна нiчого не чу? i не бачить - спiва?, залива?ться...
  Прощай, Ки?ве! Прощай, старшина Паляничко!
  РОЗДIЛ IV
  Тренування на плесi. А чи не шукають вони Папушину рушницю?
  ...Безлюдне плесо у плавнях. На пiщаному острiвцi за кущем верболозу
сидить Бурмило у широченних кумедних трусах, схожих на жiночi. На ногах у
нього ласти. У ротi трубка акваланга, до лиця вiн припасову? маску.
Пирха?, як кiт, - носяра заважа?. Крiзь скло маски загляда? Бурмило в
брошуру, яку держить у руках, - звiря?ться з iнструкцi?ю. Поруч -
одягнений Книш. Ось Бурмило одклав брошуру. Пiшов до води, чiпляючись за
землю ластами i спотикаючись. Геп! - упав. Пiдвiвся. Не випускаючи з рота
трубки, щось гуде, мабуть, ла?ться.
  Зайшов у воду. Пiрна?. Над водою якусь мить дригаються худорлявi
волосатi ноги у ластах, потiм зникають. Нема Бурмила, тiльки жмурки по
водi пiшли.
  Книш пильно дивиться на воду. Секунда, двi, три... Аж ось з'явилися на
водi бульбашки, бульбашки, бульбашки.. Рраз! - i вигулькнула Бурмилова
голова.  Гарячково  зрива?  Бурмило  маску,  трубку.  Одпирху?ться,
одпльову?ться. Важко дихаючи, вилазить з води.
  - Ху... Ху... Тьху!.. Тьху! Трохи не втопився. Ху-у-у!.. Не можна менi
ще на глибину йти. Небезпечно. Потренуватися спершу добренько треба. Адже
там метрiв шiсть, а то й усi вiсiм буде.
  - Авжеж, авжеж... Потренуйся. Аякже! - заспокою? його Книш. - Але ти
здорово. Дiло пiде! Якби я так мiг...
  - Да, нелегка, виявля?ться, це штука. Воляче здоров'я треба, - набива?
собi цiну Бурмило.
  - Зате потiм... Потiм ти менi чоботи цiлуватимеш. Життя як у раю буде,
- Книш клаца? пальцем по ши? i гигика?. Бурмило теж гигика? у вiдповiдь.
  I не знають нi Книш, нi Бурмило, що ми в Явою всевсе це бачимо й чу?мо.
Ми прича?лися в очеретi по той бiк плеса i спостерiга?мо. По черзi ми
переда?мо один одному старий польовий бiнокль мого тата. Хоч бiнокль i
слiпий на одне око, а у другому скельця подряпанi й бiльмуватi вiд часу
(татовi iще у вiйну, як вiн був пацаном, подарував його офiцер-фронтовик),
але все-таки це бiнокль, шестикратний, i у шiсть разiв наближа? об'?кт
спостереження.
  Нам пощастило: на другий же день пiсля при?зду з Ки?ва ми "взяли слiд"
- вистежили, як Бурмило i Книш подалися у плавнi, i собi нищечком за ними
на плоскодонцi.
  I от спостерiга?мо.
  - Слухай, - шепоче Ява. - А може, вони по оту рушницю стендову
пiрнають, що тодi Папуша втопив?
  Я непевно здвигую плечима, не вiдриваючи бiнокля вiд очей (зараз моя
черга). I згадую про ту стендову мисливську рушницю.
  Правду кажуть - мисливський тут рай, у наших плавнях. Плавнi у нас
знаменитi. Починаючи вiд нашого села, на  багато-багато  кiлометрiв
тягнуться вони на пiвдень. Як за?деш, куди оком не кинь - всюди плавнi вiд
обрiю до обрiю. Плеса межуються з трясовиною, вкритою купинами, з
острiвцями, що поросли осокором i вербами. Але в основному плавнi - це
очерети, очерети височеннi, триметровi, непролазнi очерети. В тих очеретах
люди прорiзали так званi "стружки" - вузькi звивистi коридори чистоводу,
по яких можна про?хати човном. Заблудитися в тих стружках - раз плюнути.
  Недарма пiд час вiйни плавнi нашi були партизанським кра?м. Сотнi
партизанiв переховувалися тут, i нiмцi нiчого не могли з ними зробити.
  А дичини в плавнях - як комашнi, аж темно. I крижнi, i чирята, i лиски,
i бекаси, i дикi гуси... Чого тiльки нема.
  Уявляю, скiльки мисливцiв пона?де цього лiта у серпнi на вiдкриття
полювання "по перу". I тi, звичайно, при?дуть, ки?вськi, що завжди
при?здять.
  Отой довготелесий чорнявий Олесь,  що  власну  "Волгу"  ма?.  I
лисичкуватий, як зве його дiд Варава, Гонобобель - гостроносенький,
дрiбнозубий, з великими вухами, в окулярах - справдi схожий, чомусь на
лисичку. I опецькуватий, кругловидий немолодий уже Папуша. I огрядний
лисий Бубченко.
  Всi вони кандидати у якiсь науки. Що таке "кандидат", ми добре зна?мо.
Явина мати була кандидатом у депутати районно? Ради. ?? бiографiя з
фотографi?ю висiла на стiнi нашо? школи. Та це було недовго. Пройшли
вибори, i Явина мати стала депутатом. А цi третiй рiк при?здять, i все iще
кандидати.
  - Щось довго ?х не вибирають, - казав Ява. - Мабуть, не дуже вдатнi до
наук. Як ми з тобою.
  - Мабуть, - погоджувавсь я. От i на цей раз, певне, при?дуть ки?вськi
кандидати. I, звичайно, знову зупиняться вони у дiда Варави. Вони знають,
у кого зупинятися. I звечора за давньою мисливською традицi?ю питимуть
горiлку, i розповiдатимуть рiзнi мисливськi iсторi?, i спiватимуть пiсень,
i кепкуватимуть один з одного. А вдосвiта дiд розбудить ?х, i вони
посхоплюються - заспанi й наче хворi. Поквапом збираючи свiй мисливський
реманент, будуть кривитися вiд головного болю, труситися вiд ранково?
прохолоди i стогнати. А Бубченко взагалi не захоче вставати. Накривши лице
капелюхом, вiн хрипло буркотiтиме з-пiд нього сонним голосом:
  -Лягайте! Чого ви посхоплювались! Нiч надворi. Не встигли повкладатися
- й уже... Адiоти... Хр-р-у, - i одразу перейде на хропака.
  Вони довго розштовхуватимуть його, вiн брикатиметься, . говоритиме:
"Iдiть, я вас дожену", - нарештi лайнеться негарним словом i встане. I
вирушать вони у плавнi. Дiд на довбанцi, вони на плоскодонках. Дiд тiльки
й робить, що сто?ть i жде ?х. Бо вони не ?дуть, а зигзагами кривуляють по
водi: з лiвого борту гребонуть - човен праворуч пливе, з правого гребонуть
- лiворуч пливе, i так увесь час. Дiдова ж довбанка - як по струнцi йде.
Ох i довбанка у дiда Варави! Легка, мов пiр'?на, летить по водi, як птиця,
як отi новi кораблi на пiдводних крилах. Але всидiти на нiй, крiм дiда,
мало хто й мiг. Дуже перекидиста була довбанка. Пливеш на нiй, наче по
дротинi йдеш, - весь час балансу' вати треба.
  Позаторiк на вiдкриття полювання мисливцiв до нас пона?хало безлiч.
Човни одразу всi порозбирали. А ки?вськi запiзнилися - аж уночi при?хали.
Не дiсталося ?м човнiв. Одна дiдова довбанка лишилася. Що робить?
  - Удвох на цiй довбанцi ?хать годi й думати - потоне, - сказав дiд. - А
то можна було б порозвозить на мiсця.
  - Так по одному можна пере?хать, - каже Гонобобель.
  - Абсолютно правильно, - спокiйно зауважив дiд. - А звiдти хто човна
буде переганяти?
  - М-да, - глибокодумно промимрив Гонобобель.
  - А якщо пацанiв використати? - сказав довготелесий Олесь (ми якраз
тут-таки стояли).
  - Ще потопите менi пацанiв, - буркнув дiд.
  - Та нi! Чого там! - вихопилося в мене. - Ми ж легкi. По черзi будемо
перевозити. А як i перекинемось, то ви ж зна?те, як ми плава?мо! Як вутки!
  - Ну що ж, спробуйте, - погодився дiд. - Тiльки роздягнiться, хлопцi.
Бо таки, мабуть, доведеться скупатися.
  Оскiльки я перший вискочив, то й перший перевозив. Перевозив Олеся. Ну,
перевозив, мабуть, не те слово, бо перекинулися ми бiля самого берега,
навiть не встигли од'?хати. Тiльки вiн сiв, тiльки почав умощуватись, як
ми вже й перекинулись. I хоч коло берега було зовсiм мiлко, Олесь
примудрився зануритися у воду з головою.
  - Клята довбанка! Душогубка, а не човен! Хай ?й бiсi - лаявся вiн,
вилазячи на берег i обтрушуючись, як собака.
  Товаришi смiялися, а Папуша сказав (вiн говорив, широко розтягуючи
губи, а разом з ними й слова):
  - От вертля-ве! Зiнське щеня-я! Всидiти не мо-же! Голки в штанях! Зараз
я по?ду, раз ти таке...
  I полiз у довбанку.
  - Ви сiдалом, сiдалом прямо на дно сiдайте, - радив дiд.
  Але на днi довбанки була вода, i Папуша не хотiв замочити штанiв.
  - Це ще сiдало так застудиш, - сказав вiн, поклав поперек бортiв
дощечку й сiв на не?. Дiд подержав довбанку, поки ми не всiлися, а тодi
одiпхнув нас од берега. Я обережно почав гребти, i ми по?хали. Папуша
сидiв прямо, як перший учень за партою На колiнах обома руками тримав
рушницю, батансуючи нею, мов канатоходець.
  "Добре сидить, до?демо", - подумав я. Ми вже були якраз на серединi
рiки. I тут над нами низько-низько з шумом пролетiло тро? крижакiв. Папуша
враз сiпнувся, скинув рушницю (мисливець вiн був дуже азартний), та
вистрелити  не  встиг,  -  ми  втратили  рiвновагу.  Човен  почав
хилитися-хилитися набiк.
  - Дядьку! - кричу. - Пильнуйте, перекида?мось!
  Вiн тiльки рукою по водi - плюсь, плюсь, плюсь...
  Та хiба рукою за воду вдержишся? Бовть! Останн?, що я бачив, - це як
новенькi резовi чоботи з довгими халявами мелькнули в повiтрi, i вода
зiйшлася над нами Я одразу виринув i схопився за перекинуту довбанку.
Через якусь мить з води вигулькнула Папушина голова - обличчя не видно:
мокре волосся до пiдборiддя все залiпило.
  - Ружйо! - булькнув вiн i знову зник пiд водою - як поплавець, коли
клюне риба.
  Тодi знову вигулькнув, знову:
  - Ружйо!
  I знову пiд воду.
  - Що там у вас? - весело загукали з берега.
  - Дядько рушницю, кажеться, втопили! - загукав я у вiдповiдь.
  Тут i Папуша зовсiм уже виринув i, одпльовуючись, проридав:
  - Упусти-и-ив! Стендове! Цiни нема!
  Ледве ми з ним до берега добрались - я довбанку i весло перед собою
пхав, а вiн... Я вже боявся, щоб вiн з горя сам не потонув. Пливе i
стогне'
  - О господи! Таке ружйо! Таке ружйо!
  На березi дiд почав заспокоювати:
  - Нiчого, витягнем! Оно хлопцi пiрнуть i витягнуть.
  Спорядили нас. Попливли ми. Пiрнали-пiрнали - нiчого не витягли. Дно
замулене, затягло у мул рушницю, хiба знайдеш?
  Поки ми пiрнали, дiд Варава заспокоював Папушу, а коли не знайшли, дiд
розсердився на нього - наче Папуша не свою, а його, дiдову, рушницю
втопив:
  - А чого ви, дурний, сiпались? Чого сiпались? Було  б  сидiти
спокiйненько! ?хать, раз везуть! Так не - крижакiв йому захотiлось
Першому. Ще нiхто не стрiляв, а вiн уже, бач, сiпа?ться. Таку дорогу вещ
утопить! Хiба можна вам рушницю довiрити! 3 пукалки вам стрiляти, а не з
рушницi.
  Папуша винувато мовчав, i не виправдувався, i не ображався, що дiд
його, кандидата, ла?, як школяра. Дiд часто на полюваннi пiд гарячу руку i
лаяв, i кепкував з них, i вони нiколи не ображалися. Невигiдно ?м було
ображатися. Дiд Варава знав плавнi, як свою кишеню. Пiд час вiйни був вiн
тут у партизанiв провiдником - "головним лоцманом", як його тодi називали
I всi мисливцi знали: як по?деш з дiдом на полювання, нiколи без дичини не
будеш.
  Скiльки не при?здив пiсля того Папуша, завжди гiрко зiтхав, згадуючи
свою "дорогу утопленицю" (вiн говорив про не?, як про живу iстоту, з
нiжнiстю i сумом). А коли "мазав" - кидав на землю свою теперiшню "тулку"
i трохи не топтав ?? ногами, вигукуючи:
  - Клята лушня! Хiба це ружйо! Голобля нестругана! Лопатилно! Ех, якби
жива була моя утоплениця! Хiба б я пропуделяв того крижня!
  Все це свiдчило, що рушниця та була справдi дуже цiнна рiч i пiрнати по
не? варто було.
  - Ну, а що ж тодi значить отой "вермахт", "подаруночок вiд нiмцiв"? -
сказав я. - I отi "двадцять залiзних" i все iнше?
  До звичайно?, хай навiть стендово? рушницi всi отi та?мничi шпигунськi
слова нiяк не тулилися.
  - Нi, вони не по рушницю, - впевнено сказав Ява. - Це точно! Папуша,
пам'ята?ш, говорив, що вiн повну цiну заплатить тому, хто витягне, аби
тiльки витягли. Так чого ж ховаться...
  Правильно, я згадав, Папуша таки так казав. I вiн би заплатив навiть
бiльше, нiж та рушниця коштувала, бо, крiм усього, вiрив, що вiд не?
залежало його мисливське щастя (щось надто вже часто "пуделяв" вiн з сво??
ново? "тулки").
  Варiант з рушницею одпадав.
  Тим часом Бурмило знову пiрнув, смiшно дригнувши над водою ногами в
ластах. I майже одразу виринув. З трубки, яку вiн держав у ротi, мов з
фонтана, метрiв на два вгору лупонула вода. Потiм кашель i лайка:
  - А . хай йому пуп! Це ж я так утоплюся й квитi Нащо воно менi треба!
  - Ну, ша ша-ша! Як мальчик! - скривився Книш.
  - Це маска чортова мене пiдводить, - Бурмило рвонув з лиця маску - Я
думаю, що я, як у протигазi, i починаю дихать, а воно - вода . одразу
захлинаюсь. У мене ж зябрiв нема.
  - Значить, треба пiдстрахувать. Пiдстрахувать треба. Прив'яжемо до
тво?? ноги вiрьовку, я кiнець у руцi триматиму - для страховки. В случа?
чого, я раз - i витягну. Але то вже iншим разом. На сьогоднi досить, -
Книш глянув на годинник. - А то я на аеродром запiзнюсь. Я ж тобi казав -
спецзавдання.
  Ми перезирнулися.
  "Аеродром", "спецзавдання"... Це щось таке... Одним словом, кров з носа
- ми повиннi знати, що то за спецзавдання на аеродромi.
  - Гайда! - шепоче Ява i хапа?ться за весло. Я теж.
  Нiколи ще наша плоскодонка так не мчала, як на цей раз. Вода аж
вирувала за кормою. Нам обов'язково треба було ранiше за Книша дiстатися
берега
  РОЗДIЛ V
  Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадейович
  I от ми вже щодуху бiжимо селом. Вбiга?мо на колгоспне подвiр'я, де
сто?ть грузовик Книша, i одразу гальму?мо. Ху! Тут уже бiгти не можна, бо
привернемо увагу. А нам треба непомiтно, нищечком забратися в кузов
грузовика. I ми, заклавши руки в кишенi i незалежно спльовуючи, поволеньки
чимчику?мо подвiр'ям. Назустрiч нам бiлозубе усмiха?ться  замурзаний
(всеньке обличчя у шмаровидлi) комбайнер Гриць Чучеренко.
  - Здоров, пацани! Що - гайку якусь вкрасти треба?
  - Та нi, просто так... гуля?мо... - байдужiсiнько чвиркнув крiзь зуби
Ява.
  - Ну глядiть, як пiвкомбайна менi пропаде, ноги поодкручую, - смi?ться
Гриць i заходить у вiдчиненi дверi майстернi.
  Ми озира?мося. Зда?ться, нiхто не дивиться.
  - На абордаж! - команду? Ява.
  Раз-раз-раз! Геп! Вiн уже в кузовi. Тепер я.
  Раз-раз-раз!.. Др-р-р!..
  А хай ти сказишся! Зачепився. I -як штани на парканi, на два боки
звiсився. Нi туди нi сюди.
  Ява хапа? мене за комiр - сiп! Др-р-р-ррррр... Геп! Жабою ляпнувся я в
кузов. Глип - отакенний шмат штанiв трикутником на стегнi одвалився, тiло
мо? грiшне небесам виставив. Ой, буде менi од матерi! Що ж, доведеться
терпiть: за шпигунами ганяти - не в карти грати.
  Тiльки б Книш у кузов не зазирнув... Бо повикида? за шкiрки, як
цуценят, то такийi Скiльки не проси: "Дядьку, покатайте", - нiколи не
вiзьме. I сховатися, прикритися нiчим - порожнiй-порожнiсiнький кузов.
  Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор - здригнулася й рушила машина.
  Повезло! Не зазирнув. I знову пiдкида? нас на вибоях - добре, що хоч
стiльцiв нема над головою. Нiчого, видержимо - до аеродрому кiлометрiв з
десять, не бiльше.
  Ми лише по кiлька синцiв та по двi-три гулi понабивали, як уже й
при?хали.
  Коли машина стала i Книш вийшов (хряснули дверцята), ми обережненько i
повiльно-повiльно вистромили з-над бортiв голови. Воно! Аеродром. Наш,
районний. Ондо трiпочеться надутий вiтром смугастий конус на службовому
будиночку. Стоять кiлька лiтакiв сiльгоспавiацi?. З грузовика стрiчковим
транспортером навантажують в один з лiтакiв мiнеральнi добрива.
  Книш пiдiйшов до льотчикiв, що курять бiля будиночка, щось пита?,
дивиться на годинник, потiм, приклавши руку до очей, - в небо. I, наче
тiльки й чекав нашого при?зду, з'явля?ться в небi лiтак. Уже чути гуркiт
мотора.
  - Заходить на посадку, - авторитетно шепоче Ява.
  I ось уже, пiдстрибуючи, iде лiтак, що сiв на немудрящу посадочну
площадку, позначену тичками.
  Книш одразу побiг до лiтака.
  Спустивши на землю металеву драбинку, з лiтака вийшов льотчик. В руках
у нього - довгаста коробка, з яко? стирчить якась трубка. Льотчик передав
коробку Книшевi, щось каже (нам не чуть) i показу?, мовляв, обережно. Книш
бере коробку так, наче в нiй вибухiвка.
  - Що це? Що вiн передав? - стурбовано питаю я.
  - Щось пiдозрiле, - каже Ява, - Може... Може, атомна бомба... з
Америки...
  - Замале для бомби, - намагаюся заспоко?ти себе я.
  - Дуже ти тямиш, - хмика? Ява. - А якщо на транзисторах... спецiально
для шпигунiв.
  Книш обережно влазить у кабiну, заводить мотор, i ми ?демо Нi мабуть,
"?демо" не те слово. Ми повземо, помалу, обережно, об'?жджаючи кожну ямку,
кожен камiнчик. Тiльки один раз у життi я бачив, що цей грузовик так ?хав.
Тодi вiн був покритий червоною китайкою i на ньому стояла... труна. Це -
як усiм селом ховали героя громадянсько? вiйни дiда Опанаса. Згадка про
той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що, як справдi вибухне? I
поховать нiчого буде - бо вiд нас навiть попелу не зостанеться. Атомна
бомба - це ж...
  - Яво, - шепочу я, - а давай з-злiземо...
  - Чого? - пита? вiн, але по очах бачу, що вiн не проти того, щоб
злiзти.
  - Як так ?хать, то лучче йти! На такiй швидкостi вiн од нас все одно не
втече. Та й ноги розiм'яти хочеться.
  Ми перелазимо через заднiй борт i стриба?мо, по-жаб'ячому ляпа?мося на
землю.
  Ява враз присiда? i валиться на бiк. Я схиляюсь до нього. Ява держиться
за ногу i кривиться:
  - Ч-чорт... пiдвернув...
  Але по очах я бачу, що вiн бреше, нiчого вiн не пiдвернув. Молодець. Я
б не догадався. Машина вже вiд'?хала метрiв на сто. Тепер можна за нею. В
разi чого, хоч у рiвчак попада?мо - все-таки захист...
  - Iти можеш? - для годиться питаю я.
  - Спробую, - хова? очi Ява.
  Якийсь час вiн кульга?, та потiм забува? i переста? кульгати.
  Ми йдемо за машиною. Нам навiть не треба поспiшати - так повiльно вона
сунеться.
  Уже й село. Машина заверта? у вузеньку затишну, геть порослу споришем
зелену вуличку й зупиня?ться бiля гостроверхого будиночка пiд черепицею.
  Ми схвильовано перезира?мося.
  О, ми добре зна?мо цей будиночок! Тут же живе Фарадейович, знаменитий
на весь наш район, а то й на усеньку область Фарадейович.
  Ви не зна?те, хто такий Фарадейович?! Та ну? Хiба?!
  О, це незвичайна, чудова людина! Людина, яких, як казав мiй тато, на
мiльйон трапля?ться один, та й то не на кожний мiльйон.
  Вiн - наш сiльський бiблiотекар. Офiцiйно. А неофiцiйно - винахiдник. I
не просто винахiдник. А, як сказав Явин дiд Варава, "унiверсальний
винахiдник-iзобретатель". Я не знаю, чого вiн не вмi? або не може. Вiн i
механiк, i електрик, i по рiзних там радiоштуках (що ото на транзисторах,
напiвпровiдниках), i селекцiонер (новi небаченi сорти городини, фруктiв
тощо), i по гiдросистемах - просто не злiчити...
  Чого тiльки вiн не повинаходив! I паровий двигун, що сам кача? воду з
колодязя (iз звичайнiсiнького примуса та старо? виварки); i пневматичну
садову драбину (натиснув кнопку - пуфф! - i лiзь собi на найвищу грушу); i
гiдро-газову поливальницю на три атмосфери (вода пiд  тиском  газу
розбризку?ться до п'ятнадцяти метрiв...
  Баштанник дiд Салимон колись сказав, що, якби Фара-дейовичу "дать
рублiв сто на запчастини, вiн би сам збудував яку-небудь мiжпланетну
станцiю"...
  Та що там казать. Ви тiльки зайдiть до нього!
  Одчиня?ш хвiртку - i одразу з-за куща вискаку? на тичцi кумедний
усмiхнений фанерний чоловiчок. Одною рукою вiн на ходу з голови капелюх
знiма?, а в другiй трима? дощечку з написом: "Здрастуйте! Ласкаво
просимо!"
  Iдеш вiд хвiртки по бiленькiй, посиланiй рiчковим пiском дорiжцi.
Праворуч - дивiгься! - кущ яко?сь городини по спецiальнiй штахетi метрiв
на два вгору видерся i плодiв на ньому червоних рясно, аж в очах
мерехтить. Ви дума?те, що то якась ягода, а то помiдори. Карликовий сорт.
А онде здоровеннецька зелена ковбасяка на землi лежить. То не гарбуз, нi,
то - огiрок. А буряки якi, а морква, бачили б ви, однi?ю морквиною
бегемота вбить можна!
  Лiворуч - колодязь, бiлими кахлями обкладений, як амбулаторiя. Ну, де
ви такий колодязь найдете?
  Бiля колодязя паровий двигун на примусi, про який я говорив, i схожа на
гармату ота гiдрогазова поливальниця. Та взагалi всiх хитромудрих штуковин
i пристро?в не злiчити.
  Нi, недаремно прозвали його Едiсон Фарадейович (насправдi вiн Антон
Фадейович). Але то прiзвисько не образливе, вимовляли його люди лагiдно,
бо всi любили старого.
  Вiн високий, худий, кощавий i весь якийсь аж свiтиться - волосся
свiтле, брови свiтлi, вi? свiтлi, - не зрозумi?ш, чи то вiн такий блондин,
чи то сивий (рокiв йому пiд сiмдесят), а от очi юлубi-голубi, аж синi.
  Вiн не з наших кра?в, прихiдько, десь з-пiд Тамбова. "Руський человек",
як каже дiд Салимон..Рокiв п'ятдесят тому у громадянську вiн воював тут,
познайомився з бабою Оксаною (вона тодi молода була) i зачепився на все
життя.
  Був вiн добряга, якого свiт не бачив.
  Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш, - останн? оддавав. I
весь час усмiхався. Сердився вiн тiльки тодi, коли бачив подерту якимось
"юним читачем" бiблiотечну книгу.
  - Ех - казав вiн, - i який же це академiк читав! Дав би я йому по
западному полушарiю'
  Але нiхто не пригаду?, щоб коли-небудь кому-небудь дав вiн  по
"западному полушарiю".
  Дiтей вiн любив страшенно. Сво?х вони з бабою Оксаною не мали - нi
дiтей, нi онукiв. Жили тiльки удвох. I весь урожай свого чудернацького
саду роздавали нам, - просто навiть незручно. Останнiм часом, мiсяцiв зо
два уже, баба Оксана хворiла, лежала у районнiй лiкарнi, i Фарадейович
через день ?здив туди. I сьогоднi якраз по?хав - ми точно знали.
  А в цей час Книш...
  Сховавшися у кущах попiд тином, ми бачимо, як одчинилися дверцята
кабiни i звiдти показалося спершу Книшеве сiдало у лиснючих забруднених
штанях, а потiм уже весь Книш, - обережно тримаючи в руках оту загадкову
довгасту коробку з трубочкою Ступаючи по землi, як канатоходець, вiн пiшов
до хвiртки. Штовхнув ?? ногою. Рраз! - фанерний чоловiчок з-за кущiв:
"Здрастуйте! Ласкаво просимо!" Книш механiчно кивнув йому, як живому, i на
ганочок. Рипнули дверi (Фарадейович нiколи не замикав сво?? хати), i Книш
зник усерединi.
  - Хоче висадити Фарадейовича в повiтря, - метнув на мене Ява гострий
погляд.
  - Нащо?!
  - Мабудь, Фарадейович щось таке винайшов, що отам-о не сподобалось, -
Ява багатозначно тицьнув вiдстовбурченим пальцем кудись убiк - за океан.
  I враз розбурхана уява моя малю? здоровеннецький темний зловiсний
кабiнет. За величезним столом сидить страшний генерал iз свастикою на
рукавi. Перед ним виструнчились Книш i Бурмило. Генерал дiста? з шухляди
пачки грошей i кида? на стiл. Книш i Бурмило хапають грошi i пожадливо
запихають у кишенi, за пазуху. Генерал щось наказу? i робить руками жест,
показуючи вибух. Книш i Бурмило, киваючи, задкують до дверей.
  ...Вибуха?, летить у повiтря хатинка Фарадейовича... I тут - шосе. На
крутому поворотi мчать на мотоциклах Книш i Бурмило. Бурмило мокрий, у
масцi вiд акваланга, з трубкою в зубах. А за ними на моторолерах - ми з
Явою. Раз у раз Книш оберта?ться i стрiля? в нас з пiстолета. Свистять
кулi, шалено ревуть мотори... Мужнi нашi обличчя сповненi геро?зму i
вiдваги.
  Потiм - хоп! - моторолери вислизають з-пiд нас, мчать по шосе i
зникають... I от ми уже на трибунi в оточеннi генералiв, знатних людей,
трохи не членiв уряду. На наших грудях виблискують новенькi медалi "За
отвагу". Внизу - море людей. Вони тримають нашi портрети i транспаранти з
написами: "Слава героям!", "Хай живуть Ява i Павлуша!", "Назвемо Ки?вське
метро iменами геро?в!", "Переймену?мо Поштову площу на площу iменi Яви i
Павлушi!" Оркестр гра? туш... I раптом ззаду мене хтось боляче-боля-че -
щип! "Ти що?.." Це я так захопився, що забув усе на свiтi, почав вигравать
на губах туш: "Тра-та-рам-та-ра-ра-рай-ра рам!" - i не помiтив, як з хати
Фарадейовича вийшов Книш.
  I наскiльки повiльно пiд'?хав  грузовик,  настiльки  швидко  вiн
вiд'?здить.
  Ми перезира?мося i якийсь час мовчимо. Потiм Ява гучно хука? i каже.
  - Пiшли! Ми не можемо цього допуститьi Я теж хукаю, але значно тихiше,
й кажу:
  - Риск! Може й зiрватися.
  - Може, - говорить Ява i знову хука?.
  Я уявляю собi гучнi похорони, заплаканих односельцiв, нашi портрети в
траурних рамках - i менi щипле в носi, як вiд цибулi.
  - Але не можемо ж ми допустить.. - каже Ява - Iсторiя нам не пробачить.
  Менi хочеться сказать, що iсторi? до лампочки ми з Явою, у не? бiльш
поважнi справи, та я не наважуюсь. Надто серйозне обличчя в Яви.
  - Ну, тодi на всяк випадок - прощай! - зiтхаю я
  - Прощай! - зiтха? Ява, i ми стримано, по-солдатському обiйма?мось Менi
щипле в носi дедалi бiльше.
  Хоч дверi вiдчиненi i можна спокiйнiсiнько собi зайти, проте ми лiземо
через вiкно - де ви бачили, щоб геро? на небезпечну операцiю ходили крiзь
дверi!
  Та?мнича довгаста коробка сто?ть на столi.
  Ява бере ??.
  Одкрива?...
  В коробцi.. синiй термос, з кришки якого стирчить скляна трубочка,
обгорнута марлею.
  Ява, одставивши вбiк руки i одвернувшись вiд термоса, поволi-поволi
вiдгвинчу? кришку Ще трохи, ще...
  - Обережно .. Обережно .. Обере... - завмираю я, вiдступаючи.
  Ба-ббах-х!
  Я гепаюсь на пiдлогу i заплющую очi. Все! Нас розiрвало. .
  Але чому ж тодi я чую, як щось дзюркотить i булька??
  Невже це на тому свiтi дзюркотить i булька??
  Я розплющую одне око, потiм друге.
  Я сиджу на пiдлозi у мокрiй калюжi.
  Навпроти мене сидить скривлений, iз заплющеними очима Ява. В руках у
нього синiй термос, з якого щось лл?ться...
  Бiля мене валяються черепки вiд глечика. Ясно: вiдступаючи, я ненароком
скинув з припiчка глечик з водою.
  От тобi й "ба-бах!" - Яво! - гукаю я. - Отбой! Ява вмить розплющу? очi
й пiдхоплю?ться.
  - Пильнуй термоса!
  "Але вже пiзно - майже половина вилилася. Тремтячими руками Ява
загвинчу? кришку термоса i ставить його на стiл. А потiм...
  Ви бачили коли-небудь у кiно прискорену зйомку, коли люди рухаються з
шаленою, неймовiрною швидкiстю?
  Так-от, якби нас з Явою хтось захотiв у цю мить зняти в кiно з такою
метою, то не треба було б нiяко? прискорено? зйомки.
  Ми, як мурахи, метушились по пiдлозi навкарачках, гарячково збираючи
черепки i витираючи калюжi сво?ми штаньми й сорочками. При цьому ми раз у
раз зiштовхувалися лобами та iншими, менш поважними частинами тiла... За
хвилину все було чисто чистiсiнько. I, кулею вилетiвши  з  хатини
Фарадейовича(на цей раз через дверi), ми щодуху припустили по вулицi.
  РОЗДIЛ VI
  Виявля?ться, то глобулус! Космiчнi мрi? Фарадейовича.  "Життя  -
заплутана i складна штука!"
  - "Атомна бомба"! "На транзисторах"! Барахольщик! - пхикаю я.
  - Мовчи! "Давай злiземо!" "Ноги розiм'яти!" Герой! - пхика? Ява.
  Нам погано. На душi, як то кажуть, коти шкребуться. Отак сiсти маком з
тi?ю "бомбою"! Та ще й розлити ж отего з термоса. Думка про ту шкоду не
давала нам спокою.
  Фарадейович при?хав аж надвечiр, i того дня так ми нiчого й не
довiдались. Нi, все-таки довiдалися. Що Фарадейович дякував Книшевi за
"велику послугу". Виявля?ться, "спецзавдання" давав вiн, i Книш на його
прохання привiз з аеродрому загадковий синiй термос.
  Наступного дня з самого ранку ми побiгли до хатини Фарадейовича. Там
уже було повно юннатiв-старшокласникiв, з якими Фарадейович водив дружбу.
  Ми прибiгли якраз вчасно - Фарадейович саме вийшов на ганок з синiм
термосом у руках. Його одразу оточили юннати
  - Антоне Фадейовичу, ну скажiть! Антоне Фадейовичу, ну, будь ласка!
Антоне Фадейовичу, ну хоч натякнiть! - заканючили нетерплячi дiвчата.
  - Потерпiть, товаришi-громадяни, потерпiть!  Про  все  на  мiсцi
дiзна?тесь, на Високому островi.
  I Фарадейович, оточений юннатами, вийшов на вулицю.
  Ми, звичайно, и собi пристро?лись до гурту.
  Але тут двометровий здоровило - дев'ятикласник Гришка Бардадим -
спiткнувся об нас i загудiв, як з бочки:
  - Ану киш! Крутитесь пiд ногами! Не вашого це ума дiло! Киш!
  I мазнув сво?ми граблями мене й Яву по потилицi.
  У-у, бегемот! Ну пожди, ми повироста?мо, ми тобi дамо!
  I чого вони так задаються, отi старшокласники? Подума?ш, мудрецi! Теж
двiйки одержують.
  А на Високий острiв ми й без вас дорогу знайдемо.
  Ми припливли туди ще ранiше за них. Недаремно Ява був онук дiда Варави,
а я - Явин друг. Ми знали у плавнях такi вузесенькi протоки серед
очеретiв, якi рiдко хто в селi знав.
  Високий острiв - один з найбiльших у плавнях Високим вiн названий тому,
що в нього стрiмкi високi береги. Посерединi острова ? навiть невеличке
озерце, наполовину вкрите ряскою i бiлими лiлiями. Власне, це не озеро, а
затока, вiддiлена од плеса невеликою греблею. Напровеснi, коли була велика
вода, Фарадейович для чогось загатив затоку, i тепер рiвень води в тому
озерцi був вищий, нiж всюди в плавнях.
  Ми сховали свого човна в очеретi, а самi прича?лися в кущах неподалiк
вiд озерця - не хотiлось заводитися з отим Бардадимом, поки ми не виросли.
  По той вiд нас бiк озерця стояв курiнь Бурмила - то була його
мисливська база, або, як вiн казав, "президенцiя". Самого Бурмила не видно
- або рибу ловить, або спить пiсля чарки, або .. Та ми про це вже майже не
дума?мо (пiсля "атомно? бомби на транзисторах" якось не дума?ться).
  З-за очерету вже чути писклявi голоси дiвчат i роблений (наче в нього
галушка в ротi) Бардадимiв басок.
  Тро? човнiв причалю? до острова.
  Фарадейович з термосом у руках пiдходить до озерця. Юннати пiвколом
оточують його.
  Фарадейович урочисто пiдносить термос i почина? (голос його тремтить i
урива?ться вiд хвилювання - вiн завжди хвилю?ться, коли розказу? про якесь
нове сво? вiдкриття):
  - Так-от... дорогi товаришi-громадяни, оце-о... тут... усерединi...
прилетiло до нас... зна?те звiдки?. Iз Сахалiну. Да-да... сотнi й сотнi,
як бачите, кiлометрiв. А попереду, може, мiльйони, а то й усi мiлiарди
мiлiардiв  кiлометрiв...  Зна?те,  що   тут?   Тут...   тут...
товаришi-громадяни... майбутня ?жа астронавтiв... зоряних небожителiв
майбутнiх... От воно що! Ви, певно, чули про чудодiйну водорiсть -
хлорелу... Га? Так-от... у цьому термосi - новий вид тако? водоростi.
Глобулус! Може, ще кращий нiж хлорела... Мiй сахалiнський друг вивiв у
лабораторi?... I прислав, щоб ми... це саме.. продовжили роботу. Виростили
глобулус у природних умовах. Перевiрили, як вiн прийметься i буде рости.
Розумi?те, яка вiдповiдальнiсть! Може ж, ви собi уявля?те, астронавти
коли-небудь пригощатимуть нашим глобу-лусом марсiян або якихось iнших
гаврикiв.
  Ми з Явою слухали не дихаючи.
  - Чу?ш, ?жа астрономiв, а ми... - шепочу я пересохлими губами.
  - Астронавтiв, дурило! Астрономи - це тi, що у трубу дивляться. Тi сало
?дять i вареники, як ми з тобою.
  - Сам дурило! Знаю! То я так... Який розумний! - шепочу я. I уявля?ться
менi:
  ...Велетенська ракета на стартi... астронавти, що заходять у ракету,
люди бiля пiднiжжя ракети . Враз вони  розступаються,  пропускаючи
автовiзок, на якому штабелi картонних коробок. На коробках великими
лiтерами  написано:  "Глобулус  "Привiт  з  Васюкiвки".  "Глобулус
"Особо-Васюкiвський..."
  ...А тодi - Марс... У прозорому шоломi, в скафандрi сто?ть астронавт на
тлi фантастичного марсiянського пейзажу, оточений марсiянами, що схожi на
здоровеннецьких пуголовкiв, i пригоща? ?х глобулусом, вичавлюючи його з
тюбика, як зубну пасту. Марсiяни пробують, цмокають вiд задоволення i
показують великий палець - во!
  Тiльки... чим же пригощатимуть, що ж ?стимуть бiднi астронавти, як ми з
Явою вивернули к лихiй годинi той термос? Помруть, бiдолахи, з голоду, не
долетять до Марса...
  - Глобулус - одноклiтинна мiкроскопiчна водорiсть, - захоплено говорить
Фарадейович, - i неозбро?ним оком ви його, звичайно, не побачите .
  "Ой зда?ться, i озбро?ним теж..." - тремтить мо? серце.
  - Сьогоднi ми його, так  би  мовити,  посi?мо,  потiм  почнемо
пiдгодовувати... вiн почне швидко розмножуватися, i тодi ви побачите...
  "Побачите-побачите.. якщо буде, що сiяти... О лишенько, нащо ми
полiзли, нащо ми чiпали той термос?"
  Зараз Фарадейович одкрутить кришку i.. I буде страшний "пшик", як каже
дiд Салимон. Бардадим перший захихика? - я його знаю.
  I кого, кого ми пiдводимо! Людину, перед якою ми ("гангстери'") нiмi?мо
вiд захоплення i ста?мо смирними, як овечки, людину, що, як спитати "Кого
ти найдужче любиш?" - сто?ть у нас на третьому призовому мiсцi (пiсля мами
й тата), а то й частенько виходить на друге й навiть на перше (коли тато
"Ану скидай штани, лобуряко!", а мама: "От пожди-пожди, я тобi вуха
пообриваю!"). Правда, та любов була прихована, платонiчна, здалеку;
Фарадейович про не?, може, й не догадувався, бо справи мав бiльше з отими
бардадимськими старшокласниками, якi нас ("А киш, малявки!") на гарматний
пострiл до нього не пiдпускали. Але тим бiльше...
  Фарадейович одгвинчу? кришку i урочисто говорить:
  - Увага, товаришi-громадяни, ви-ли...
  Ми з Явою блискавично перезирнулися,
  - Гой!
  - Вой!
  Спершу з кущiв вилетiв наш двоголосий зойк, за ним одразу - ми.
  - Стiйте! Не лийте!
  Ви пам'ята?те, у спектаклi "Ревiзор" Гоголя ? наприкiнцi нiма сцена,
коли всi застигають у рiзних позах iз роззявленими ротами? Так-от
точнiсiнько така сцена вiдбулася й зараз. На якусь мить, звичайно. Перший
отямився Фарадейович.
  - Що? - здивовано запитав вiн.
  - Ми... - сказав Ява i глянув на мене.
  - Ми... - сказав я i глянув на Бардадима.
  - Ми... - повторив Ява i теж глянув на Бардадима. - Ми... тiльки вам
можемо... по секрету...
  Фарадейович усмiхнувся.
  - По секрету, так по секрету. Я люблю секрети.
  Вiн одiйшов з нами вбiк i схилився, наставляючи вухо.
  I ми, перебиваючи один одного, пошепки виклали у це вухо геть чисто
все. Пiд кiнець Ява сказав:
  - А тепер скажiть усiм... Хай нам надають... по западному полушарiю...
Ми згоднi.
  Фарадейович якось дивно скривився i протягнув:
  - Он воно що .. Гаразд...
  Потiм рiшуче рушив до гурту юннатiв. Ми, заклавши руки за спини, як
арештанти, допленталися за ним.
  - Так-от, товаришi-громадяни, - сказав Фарадейович. - Цi молодi люди
(ми опустили голови) пропонують спершу добре змiцнити греблю, очистити
плесо, а вже тодi...
  Ми стрепенулися, не вiрячи сво?м вухам. Фарадейович схилився до нас i
шепнув:
  - Гадаю, того, що лишилось, вистачить.
  Потiм випростався i вголос промовив:
  - Думаю, вiрно пропонують вони, га?
  - Вiрно! Правильно!
  - Очистить! Звичайно! - почулися голоси.
  - Секрет! - через губу процiдив Гришка Бардадим i ляснув по потилицi
сво?ми граблями спершу мене, потiм Яву.
  Та ми навiть i не вiдчули. Ми глянули один на одного i _засмiялися.
  А коли юннати полiзли укрiплювать греблю i розчищати озерце вiд ряски,
ми з таким азартом взялися допомагати, що вода аж зануртувала, закипiла
навколо нас.
  Раз у раз ми кидали на Фарадеиовича палкi, захопленi погляди. От же ж
людина! От людина! Скажи вiн нам зараз: "Пийте, хлопцi, озеро!" -
?й-право, вихлебтали б до дна!

  Незабаром озеро уже чисте - анi рясочки. Всi вилазять на берег.
  Фарадейович нахиля? термос, i тоненькою цiвочкою; лл?ться в озеро
прозора рiдина (що, як виявилося потiм, I було "поживним середовищем", в
якому був глобулус). Лл?ться i дзюркоче. Лл?ться i дзюркоче. Той дзюркiт
зда?ться нам чарiвною музикою.
  - Скажiть, будь ласка, - несмiливо пита? Ява, - а який вiн буде? Коли
прийметься?
  - Який? Бачите оце плесо? Воно буде переливчасто-смарагдове, як... як
шовк. Уявля?те?
  Ми закивали головами, хоч я, чесно кажучи, не дуже собi це уявляв.
  - А який же хоч вiн на смак? - почувся позад нас голос Бурмила (ми ще
ранiше побачили його скуйовджену голову, що визирала з "президентi", але
нам було не до нього).
  - Як вам сказати, - обернувся до Бурмила Фарадейович. - Сам-то я не
куштував. Але думаю, що схоже на салат.
  - На салат? Скажiть! Виходить, пiд "столичну" саме враз. Люблю
салатики... Дасте хоч покуштувати з першого врожаю'
  I вiн хрипло зареготав.
  - А чому ж, будь ласка, - так щиросердно вiдповiв Фарадейович, що
Бурмило зразу знiтився:
  - Та нi, я жартую. То я так, посмiяться... для смiху.
  Менi навiть здалося, що вiн почервонiв. Я глянув на нього i подумав:
"Невже оцего шпигун? Живий шпигун? Тю! Якийсь абсолютно не схожий. У
жодному фiльмi не було подiбних шпигунiв, щоб червонiли. У жоднiй книжцi
детективнiй. "_
  Але Явi я нiчого не сказавше наважився.
  Того дня у селi тiльки й балачок було, що про глобулус.
  Куди не поткнешся-
  - Чули? Фарадейович з учениками водорiсть на Високому островi вирощу?.
Особливу якусь.
  - Кажуть, корисна - страх! Вiтамiнiв багато. Самi вiтамiни.
  - А що ти дума?ш - космонавтiв тобi макухою годуватимуть.
  - Авжеж, для них що е найкращенького придумають.
  - Вiтамiн на вiтамiнi сидить i вiтамiном поганя?.
  - А по-мо?му, найбiльше вiтамiнiв - у горiлцi.
  - Кажуть, сам Попович при?де подивитися на той "глобус".
  - ...а як на нiч обличчя ним намастити - на двадцять рокiв помолодша?ш.
  - Усмiхатися частiше треба - тодi помолодша?ш. А ти ла?шся вiд зорi до
зорi.
  - I взагалi, кажуть, дуже поживна Всi сто процентiв засвоюються
органiзмом. Одходiв нема нi на копiйку.
  Сказав сво? слово про глобулус, звичайно, i мiй тато Я й не сумнiвався,
що вiн скаже. Мiй тато - страшенний "любитель преси", як вiн сам каже. Без
газети або журналу я його, зда?ться, нiколи й не бачив, ?сть - чита?, iде
кудись - чита?, телевiзор дивиться - теж чита?. З газетою в руках так i
засина?.
  I щодня за вечерею вiн проводить для нас iз мамою таку  собi
полiтiнформацiю - розказу?, що цiкавого вичитав за день. Отож я вiд нього
й про гiтлерiвськi архiви на днi озер у Австрi? та Чехословаччинi
дiзнався, i про шпигунiв з аквалангами, i про все iнше. Стiльки всього
цiкавого, як мiй тато, нiхто в свiтi, по-мо?му, не зна? (хiба, може,
Стьопа Карафолька). I той глобулус (вид хлорели) був для нього як насiння.
  - Та хлорела ж, понiма?те, чудо природи! Це ж, понiмаете, унiкальна
штука! Така, понiма?те, манюпусiнька, i не побачиш, а великi дiла робить
Це ж не тiльки ?жа для майбутнiх космонавтiв-астронавтiв, це ж, понiма?те,
i повiтря, i вода... От у минулому роцi "Известия" писали про унiкальний
експеримент радянських учених у Сибiру, коли цiлий, понiма?те, мiсяць
лаборантка Галя М. провела у гермокабiнi, повiтря в якiй постiйно
оновлювала "оранжерея" хлорели - вбирала, понiма?те, вуглекислий газ i в
процесi фотосинтезу перетворювала його на кисень. Такий же, понiма?те,
кругообiг через культиватор хлорели, правда, з деякою хiмiчною доочисткою,
робила й вода.
  Тут я татову розповiдь мушу перервати, бо далi, незважаючи на його
"понiма?те", нiчого не втямив: навiть мама тiльки очима клiпала й гмикала.
  Зрозумiв я тiльки одне: що хлорела - це рiч! I що без не? до iнших
планет нiчого й рипаться
  А раз хлорела - рiч, то глобулус i поготiв, бо вiн - "вид хлорели,
може, ще й кращий"
  Отже, справа, яку робить Фарадейович з юннатами-старшокласниками, -
всесвiтнього значення.
  I ще я зрозумiв, що нiчого в усьому цьому не петраю. Нiчогiсiнько. Як
корова. Зрозумiв, що на одному завзяттi на отому: "Ми все-таки хлопцi будь
здоров! Орли! Соколи! Гангстери, а не хлопцi!" - далеко в космос не
залетиш А щоб щось петрати, треба вчитися, вчитися i вчитися. I тут я
згадав, що через кiлька днiв - екзамен Перший у мо?му життi екзамен, про
який я через усi отi шпигунськi справи зовсiм забув.
  Ех, учителi-вчителi, завпеди i директори! Хiба вони розумiють що-небудь
у шпигунах, у героях! Хiба вони розумiють, як же ж ото хочеться затримати
справжнього шпигуна i стати геро?м? Щоб про тебе писали в газетi
передавали по радiо, а то й по телевiзору. Хiба вони розумiють!
  I не вiдмiнять вони заради шпигуна екзамен, нi, не вiдмiнять! Хоч давай
?м сто шпигунiв - не вiдмiнять нiзащо! Ех, учителi-вчителi!
  I так менi стало тоскно, що якби я був вовк я сiв би посеред хати i
завив Але я не був вовк, я був п'ятикласник. А пятикласникам вити не можна
"Непедагогiчно" як каже Галина Сидорiвна.
  I я тiльки тяжко-тяжко зiтхаю...
  РОЗДIЛ VII
  Екзамен. Де Ява? Що з иим?.. Переекзаменовка...
  Хвилюватись я почав ще, мабуть, увi снi. Бо коли прокинувся, то ще не
розтуливши очей, уже вiдчув, як холодно в мене пiд серцем, як воно то
шалено б'?ться-б'?ться то завмира?, неживе, а в цей час вiд потилицi через
спину'аж до п'ят бiжать-бiжать крижанi бульбашки, - наче хто облива? мене
холодною газованою водою, - i по всьому тiлу гусяча шкiра.
  О, як би я хотiв не прокидатися сьогоднi! Скiльки б я дав, щоб уже було
завтра! Але нi . Я вiдчував неминучiсть i невблаганнiсть долi. Таке саме я
вiдчував, коли сидiв якось, чекаючи черги, пiд дверима зубного лiкаря i
слухав як противно дзижчить отам у кабiнетi бормашина а мати мiцно тримала
мене за руку, щоб я не дременув.
  Я почав панiкувати вже кiлька днiв тому.
  - Яво! - сказав я. - Яво, голубе, треба щось робити - повторювати,
вчити, писати шпаргалки абощо. Пропадемо ж. Екзамен же. Перший же у життi.
А екзаменiв усi бояться. Навiть геро?. Онде-о й тато мiй казав, що боявся.
А тато мiй - ти ж зна?ш!
  Але Ява на панiку мою не пiддався анi-нi. Тiльки смiявся й тюкав. Наче
не екзамен нас ждав, а Новорiчне свято.
  - Тю! Не дрейф, Павлушо! Держи хвоста бубликом! Ми ж не якiсь там
двi?чники-поганщики. Ми здiбнi хлопцi. Сама Галина Сидорiвна казала. I
четвiрки, i п'ятiрки одержували. А якщо двiйки - то бiльше ж за гульню та
вибрики всякi. Не дрейф!
  - Ага, не дрейф! - казав я. - Це ти просто не задуму?шся, що таке
екзамен. Легковажний ти просто. I все!
  Тодi Ява примружував одне око, схилявся до мого вуха i, прикривши рота
долонею, казав:
  - Не забувай, що моя мама - депутат! Це теж дещо значить!
  I вiн багатозначно моргав. А потiм додавав:
  - I, дума?ш, так легко поставити двiйку? Хе! Не думай! У них же свiй
план по п'ятiрках i навiть по трiйках. Вiд них же, зна?ш, як вимагають оцi
самi... як його... iнстанцi?. Я чув, Галина Сидорiвна  мо?й  мамi
скаржилась. Так що...
  "Що ж, йому, може, й справдi нiчого боятись, - думав я. - Авжеж, його
мама - депутат. Авжеж. Та й батько передовик, рацiоналiзатор, якусь
штуковину до соломорiзки придумав. I на скрипцi гра?. А зараз у закордонну
командировку по?хали вони, до Чехословаччини. Все село проводжало. Авжеж.
А мо? батьки - звичайнi собi колгоспники. Не депутати, не рацiоналiзатори,
на скрипцi не грають, по закордонах не ?здять..."
  I менi ставало ще сумнiше й страшнiше. I серце стискалося вiд
самотностi. Завжди у нас з Явою все було спiльне, завжди ми були разом: i
в горi, i в радостi, i смачненьким дiлилися (одне без одного не ?ли), i
оцiнки однаковi одержували, i з класу нас вигонили завжди обох... А
тепер...
  Явi - "Будь ласочка, депутатський  синку,  п'ятiрочку  вам  або
четвiрочку!"
  А менi...
  Одна лишалася надiя - на отi iнстанцi?, що вимагають п'ятiрок.
  Тiльки ця надiя надала менi сили пiдвестися з лiжка, а то б я й не
встав.
  Мляво, ледве рухаючись (руки задерев'янiли - так бува?, коли гецнешся
об щось лiктем), вдягаю нову сорочку й святковi штани. Випиваю пiвсклянки
молока (бiльше нiчого не можу - все в горлi застря?) i неквапом - ще ? час
- iду до Яви.
  - Яво! - гукаю через тин.
  Вiн не озива?ться.
  "Невже це в мене сили нема крикнути?"
  - Яво! - гукаю, як то кажуть, на повну катушку.
  Не озива?ться.
  Заходжу у двiр. Зазираю в хату. Тодi в садок, на город, по всiх усюдах.
Яви нiде нема. I взагалi нiкого. Дiд Варава, мабуть, повiв Яришку,
сестричку Явину, в дитсадок. А де ж Ява? Невже пiшов на екзамен? Без мене?
Не може бути!
  - Яво! Яво! Яво! Яво! Яво!..
  Нагукавшись до хрипоти i заглянувши на подвiр'? у найглухiшi закутки, я
побiг до школи.
  "Може, вiн дума?, що я сплю, вирiшив розвiдати обстановку - ще ж рано".
  Але й бiля школи Яви не було. Всi були, весь клас (от тобi й рано!),
всi, крiм Яви.
  Я мотонув назад.
  Я бiгав по селу. Зигзагами. З одного кiнця в iнший.
  - Яви не бачили? Не бачили Яви? Ява Рень не проходив тут? - безнадiйно
питав я всiх, кого зустрiчав. Але нiхто не бачив, нiхто.
  Я витягав шию, зазираючи через тини й паркани, i менi здавалося, що
вона стала довга, як у гусака.
  Я пiдбiг до школи тодi, коли баба Маруся вже ходила по подвiр'ю,
калатала дзвоником, i, мов не довiряючи йому, вигукувала:
  - Дзвонок! Дзвонок! Екзамени почалися! Почалися екзамени! Дзвонок!
  Я кинувся до не?:
  - Ой бабусю! Ой не дзвонiть ще хвилиночку! Не дзвонiть! Яви десь нема!
Одну хвилиночку тiльки!
  Баба Маруся скрушно похитала головою i якось винувато сказала.
  - Не можу, серденько! Уже подзвонила. Пiзно. Було б ранiш, синочку. Де
ж це вiн заповiтрився? От бiда! Ну, бiжи в клас, а то й ти не втрапиш.
  Довелося йти.
  В школi урочисто й святково, як пiд час виборiв (у нас i агiтпункт, i
виборча дiльниця завжди в школi). У коридорах простеленi дорiжки, на
вiкнах квiти, стiл у класi покритий червоною китайкою. Навiть плакат
висить у вестибюлi: "Ласкаво просимо!" Тiльки не гра? гармошка i не працю?
буфет з пивом, як пiд час виборiв.
  Дiвчата в бiлих фартушках, хлопцi незвично чистi й зачесанi.
  Заходить Галина Сидорiвна, з гарною зачiскою, у шовковому платтi - не
вчителька, а кiноартистка. За нею суне Микола Iванович, учитель географi?.
Вiн у нас на екзаменi асистент.
  Галина Сидорiвна обводить поглядом клас, супить брови й пита?:
  - А де Рень?
  Я пiдхоплююся з мiсця:
  - Нема десь... Не знаю... все село оббiгав... Може, почека?мо трiшки?
  Галина Сидорiвна ще дужче супить брови:
  - Затримувати екзамен не можна. Нiхто нам цього не дозволить.
  Вона ста? бiля дошки, стиска? руки - наче зараз буде спiвати (видно,
теж хвилю?ться) - i каже:
  - На першiй сторiнцi кожен напишiть: "Екзаменацiйний диктант  з
укра?нсько? мови учня (або ученицi) п'ятого класу..." - i сво? прiзвище.
  Ми схиля?мо голови - пишемо.
  Екзамен почався.
  Учнi сопуть. Пера скриплять.
  Я пишу механiчно, навiть не думаючи, що пишу. I менi зовсiм не страшно,
я зовсiм не думаю про екзамен. Я думаю про Яву. Де вiн? Що з ним? Не
прийти на екзамен! На перший у життi екзамен! Це просто не вклада?ться в
головi! Навiть якщо твоя мама депутат... Це безумство. Вiн не мiг цього
зробити просто так. Щось сталося... Може, щось непоправне?.. Але - що? Що?
Вчора ж ми бачились, i все було гаразд. Розлучилися пiзно ввечерi, коли
йшли спать. Домовились, що я ранком зайду, щоб iти на екзамен. "Може, вiн
уже й неживий?" - холону я. Диктант закiнчено.
  - Тепер уважненько перевiрте i здавайте, - нiжно-нiжно, як нiколи, каже
Галина Сидорiвна i усмiха?ться до нас пiдбадьорливо - пiдтриму?.
  Сопуть учнi, носами в диктант упхавшись, - перевiряють Аж пiт на лобах
виступив вiд напруги.
  А менi лiтери в очах стрибають, розсипаються на всi боки - не вчитаю.
Не можу.
  От уже вихопився з-за парти Карафолька, понiс. Перший. Вискочка!
  Он уже й Мацiевський, i Гребенючка потягли. А я ще до половини не
доповз.
  I раптом - дверi розчахнулися i в клас влетiв Ява. Я аж пiдскочив:
живий!
  Живий-то живий, але - матiнко! - який у нього вигляд! Захеканий,
скуйовджений, мокрий, весь у болотi з нiг до голови.
  Слiдом за ним у клас вкотився такий же забрьоханий Собакевич.
  Галина Сидорiвна поточилася й трохи не впала.
  - Що це означа??'
  Ява мовчав, опустивши голову. I Собакевич не гавкнув, як минулого разу,
не загарчав навiть, а пiдiбгав хвоста сховався за Яву.
  - У тебе щось сталося? Щось трапилося? Вдома?
  Ява мовчав.
  - Де ти був?
  Ява нарештi розтулив губи:
  - У плавнях.
  - Що?!. У плавнях?!. Що ти там робив?
  Ява опустив голову ще нижче i тихо сказав:
  - Рибалив.
  Менi здалося, що всерединi у Галини Сидорiвни стався вибух. I по всьому
класу полетiли осколки.
  - Що?!. Що?!. Замiсть екзамену ти пiшов рибалити?! Ну... ну, зна?ш, це
вже занадто! За-над-то! Це просто.. просто обурливо! Так-от - складатимеш
екзамен восени! Як двi?чник. Вважай, що ти одержав двiйку! Переекзаменовка
в тебе! Будеш тепер цiле лiто готуватися. Це тобi наука за всi тво?
художества. Iди! До побачення!
  Ще якусь мить Ява стояв, не вiрячи, що це сталося Вiн був такий
маленький-маленький i жалюгiдний.
  Ех ти "мама - депутат"! Ех ви, "iнстанцi?, що вимагають п'ятiрок"!..
  Я бачив: ще мить - i Ява заплаче... У нього вже закипали сльози на
очах. Але ви не зна?те, який вiн гордий! Хiба вiн допустить, щоб хтось
бачив, як вiн плаче. Ява крутнувся на мiсцi i прожогом вибiг з класу.
Вiрний Собакевич - за ним.
  - Хто здав роботу, можете йти, - замерзлим голосом сказала Галина
Сидорiвна. Але навiть якби вона й не сказала цього - я не лишився б у
класi, клянусь! Побiг би за Явою.
  Не думаючи навiть дочитувати диктант, я кинув його на стiл i вискочив
за дверi.
  Проте Яви я вже не побачив. Я сiртонувся в один бiк, в другий - Ява
зник, як булька на водi.
  I знову я бiгав по селу, витягнувши шию, i зазирав по всiх усюдах. Але
марно. Мов поранене пташеня, вiн забився, мабуть, десь у кущi i там на
самотi кухлями, з присьорбом, пив сво? горе. Може, й плакав, хтозна... А в
такi хвилини не хочеться бачити нiкого, нiкого в свiтi.
  I ви не думайте - я шукав його не для того, щоб розрадити, поспiвчувати
(хiба розрадиш людину в таку мить!). Я тiльки хотiв, щоб вiн бачив, щоб
вiн знав, що я подiляю його горе i готовий зробити для нього все. Я б нi
слова не сказав йому, тiльки подивився б в очi, i вiн би все зрозумiв.
  Ще зовсiм недавно я з прикрiстю думав про сво?х батькiв, що вони не
депутати i це може дорого коштувати менi. I раптом - о зрадлива доле
людська! - не я, а Ява, депутатський син, заробив переекзаменовку. Де ж
справедливiсть? Нiчого не розбереш у цьому свiтi.
  I ще - я ламав собi голову: що ж сталося? Чого вiн опинився у плавнях?
То дурниця, що вiн рибалив, - нiколи в життi! Вiн нiзащо б не пiшов на
риболовлю без мене. Не повiрю, хоч рiжте! Мабуть, це пов'язано з отими
шпигунськими справами. Але коли вiн устиг? Пiшов звечора? Без мене? Нiчого
не розумiю!
  Довго я блукав по селу. I до рiчки ходив, i на вигiн, i на кладовище
навiть зазирнув (ми там колись чижiв ловили).
  Потiм подумав: "Може, вiн уже дома - обiд скоро". Пiдiйшов, зазираю
з-за тину обережненько (не хочеться дiдовi на очi попадатися, щоб не
розпитував). Не видно щось Яви.
  По сусiдству, за високим дощаним парканом - садиба Книша. Та он i сам
вiн - сидить на даху ново?, недобудовано? ще хати, кладе черепицю.
  Вийшов надвiр дiд Варава - з вiдром, до криницi. Побачив дiда Вараву
Книш, голосно привiтався згори:
  - Здрастуйте, дедушка!
  - Здоров! - буркотнув невесело дiд.
  Тодi Книш несподiвано, з робленим спiвчуттям:
  - Я чув, у вас прикрiсть больша. Хлопчик вашенький екзамена в школi
завалив. Один на все село... От же, ?й-богу!
  Похмуро мовчить дiд Варава. Мовчки крутить корбу, витягаючи з криницi
вiдро.
  - Жалко ?м було, щоб хлопець перейшов у шостий клас, - веде далi Книш -
I це, ма'ть, спецiально. Знають же, що мати передовик, депутат, та ще й у
заграничнiй командировцi, - так щоб насолить .. От же, ?й-богу! Ой!
  Книш якось незручно повернувся, на черепицi сидячи, i мало не по?хав
униз по даху.
  Я з ненавистю дивлюсь на нього i, зцiпивши зуби, шепочу "Упади! Упади!
Упади!"
  Дiд Варава мовчки вислухав Книша, витяг вiдро i, не кажучи нi слова,
почовгав у хату.
  Книш почав умощуватись зручнiше на даху i раптом таки посковзнувся,
зiрвався, прогуркотiв по даху i - геп! - на землю. Наче враз подiяло мо?
заклинання.
  Я радiсно захихикав.
  Книш, крекчучи, пiдвiвся
  В цей час iз хати (iз старо?, що з новою поруч) вийшла Книшиха.
  - О, ти уже злiз? - спокiйно здивувалася
  - Iзлiз, iзлiз! Щоб ти так усе життя злазила! - сердито прохрипiв Книш,
потираючи забите сiдало.
  Тут мене мати вгледiла i покликала обiдати.
  Пiсля обiду аж до самiсiнького смерку ходив я по селу як неприкаяний
Мiсця собi не знаходив.
  Опустився на землю синiй вечiр. Засвiтилися в хатах вiкна, чорний морок
садкiв прокреслюючи.
  Сiв я попiд Явиним тином i вирiшив - хоч до ранку сидiтиму, а дочекаюся
Щоб зручнiше - сiна в сусiдiв через дорогу наскуб з копицi. Та тiльки
вмостився гарненько, зирк - Ява. Повiльно-повiльно, як привид, суне.
  Пiдхопивсь я, зiрвався на рiвнi ноги, хотiв кинутися до нього, та враз
i став Збагнув - не до мене йому зараз, перед вiдповiдальною "товариською"
зустрiччю з дiдом. I не озвався до Яви, не ворухнувся навiть, щоб не
виказати, що тут я.
  Похиливши свою грiшну голову, мов приречений на ешафот, важко зiйшов
Ява на ганок. Рипнув дверима. Щез.
  А я дивлюсь на освiтлене вiкно хати, затамувавши подих. Мелькають у
вiкнi тiнi, чути гнiвний голос дiда Варави - все це свiдчить про те, що
"товариська" зустрiч почалася одразу з рахунку один - нуль не на Явину
користь.
  I при кожному звуку, при кожному руху тiней сiпаюся, здригаюсь я, наче
то зi мною проводить "матч" дiд Варада.
  РОЗДIЛ VIII
  Що трапилось з Явою.  "Не  по?ду  я..."  "Дiтей  б'ють  тiльки
iмперiалiсти..."
  Ранок був сонячний i лискучий, як новi черевики.
  Не ранок, а пiсня дзвiнка пiонерська.
  Та серце мо? не спiвало, нi. Прокинувшись, я одразу згадав Яву.
  Я пiдхопився i прожогом кинувся до нього - як же ж вiн там, як?
  Проскочив город i бiля криво? грушi спинився.
  Ява сидiв на призьбi, по-старечому згорбившись  над  дерев'яними
ночвами-ваганами, i рiзав картоплю й буряки для льохи.
  Я застиг, розгублений. Я не пiзнав його. Хiба це вiн, геройський Ява,
отой, що перший з усiх хлопцiв стрибонув iз самiсiнького вершечка старо?
верби в рiчку? Той, що випустив у клубi на лекцi? пугутькало? Що повiсив
дiдовi пiдштаники на телевiзiйну антену? Нi, це не вiн! Це якийсь нещасний
пригнiчений наймит. О люди! Що ви зробили з мо?м другом! I тут я згадав
про свою четвiрку. Четвiрку за диктант. I менi стало так прикро, наче я
зрадник. Я ж одержав четвiрку за екзамен! Та хiба я хотiв! Я ж зовсiм не
старався. Це ж випадково. О, скiльки б я зараз дав, щоб у мене була трiйка
(хоча б трiйка, я не кажу вже про одиницю чи двiйку)! Як менi було б
легше! Наскiльки краще я почував би себе перед Явою! Мiж нами не було б
тако? прiрви.
  Я ще вчора дiзнався про ту четвiрку. Коли блукав по селу. Менi сказала
про це Гребенючка.
  За правилами оцiнку повиннi оголосити тiльки сьогоднi. Але хiба ж учнi
дочекалися б? У пiвкласу iнфаркт був би. I коли Галина Сидорiвна
замкнулася з асистентом Миколою Iвановичем перевiряти диктанти, нiхто й не
ворухнувся, щоб iти додому. Товклися бiля школи i не розходились. Двiчi
виходив Микола Iванович на ганок покурити i казав "Чого ви? Йдiть додому.
Все одно сьогоднi не скажемо.  Взавтра  на  батькiвських  зборах".
Потупцяються учнi трошки, посунуть до ворiт. Потiм зирк - хтось лишився.
"Еге, - дума? кожен, - вiн останеться i узна?, а я, як дурний, дома
сидiтиму. Нi!" I назад. Спершу тихо було, потiм дiвчатка "класи" на землi
понамальовували, застрибали на однiй нозi, хлопцi в квача завелись. Все
таки час не так довго тягнеться. I дочекалися. Вийшла Галина Сидорiвна -
як кинулися! Хлопцi мовчать, тiльки сопуть, а дiвчатка, як сороки: "Галино
Сидорiвно, ну скажiть! Галино Сидорiвно, ну будь ласка! Галино Сидорiвно,
дорогенька'" Вчителька спершу не хотiла, та хiба одчепишся...
  Все це менi Гребенючка-розповiла, на вулицi зустрiвши. I про четвiрку
сказала. I нащо вона мою оцiнку запам'ятовувала? Краще б я не знав.
Соромно в очi Явi дивитись. Ондо вiн i голови не пiдводить. За одну нiч
змарнiв як.
  Я пiдiйшов до нього.
  - Здоров, Яво! - тихо привiтався.
  - Здоров, - так само тихо вiдказав вiн, не пiдводячи голови.
  I такий у нього був голос, такий голос, що у мене аж в очах защемiло.
  - Яво! Ну чого ти, Яво?
  - А що? Нiчого, - ще тихiше сказав вiн.
  - Та плюнь, Яво! Плюнь, я тобi кажу! Ну, подума?ш - переекзаменовка! У
мiльйонiв людей були переекзаменовки. I нiчого. От у князя Володимира,
кажуть, теж була в дитинствi переекзаменовка. З iсторi?... А який йому
пам'ятник на Володимирськiй гiрцi у Ки?вi одгрохали.
  - Не бреши! У Володимира не було.
  - Було, було, - жваво заговорив я, радий, що Ява хоч вiдгукнувся на мiй
жарт. - А як i не було, то могло бути. Подума?ш! А в Пушкiна точно було.
Вiн же таке вiдчубучував...
  Я говорив i пильно стежив, чи усмiхнеться Ява, чи нi. В таких справах
дуже легко передати кутi меду. Ява не усмiхався. Я замовк. Помовчав трохи,
тодi тихо спитав:
  - Так як же воно все-таки вийшло?
  Вiн тiльки рукою махнув:
  - Не питай!
  - А що ж?
  Вiн зiтхнув:
  - Ще трохи - i вiд мене лиш бульки на водi лишилися б..
  - Та ну! Розкажи ж!
  Вiн знову зiтхнув.
  - Так ото ж вискочив я до схiд сонця з хати - на хвилиночку... в
бур'яни... Ще тiльки сiрiти почало. Сонний, як муха, вискочив. Процентiв
на дев'яносто ще спав. Тiльки одне око ледь розтулив, щоб не перечепитись.
Став у бур'янах i те одне око заплющив - сплю... I враз чую голоси - за
парканом у Книшiв. Приглушенi, змовницькi. Сон зразу - як рукою... "Ти ж
тiльки гляди менi, щоб нiхто не бачив..." Це вона, Книшиха. А вiн: "Не вчи
вченого..." А вона: "Вчений! А потiм передачi носи, еге?" А вiн "Ну не
баба, а казна-що! Тюрма народiв!" А вона. "Мовчи, нiкчемо! Якби не я". А
вiн: "Нiчого нiчого Я свого дiждуся! Побачиш, який я нiкчема!" А вона "Йди
вже! Розбалакався! Сусiдiв побудиш'" I - ррип! Це вiн з хвiртки вийшов.
Бачу - iде вулицею. Озира?ться злодiйкувато. На плечi весло, мiшок з
чимось, у руцi серп, як шабля, виблиску?. Розгубивсь я, що робити? Куди це
вiн? Ну ясно - в якiйсь сво?й шпигунськiй справi! За тобою бiгти - не
встигну. От вiн уже аж де. А екзамен? Ну, думаю, ще ж тiльки годин чотири
- встигну. Не простить же ж менi Вiтчизна, як я таке дiло прогавлю. Може
ж, вiн якийсь державний злочин зараз робитиме. Недарма ж його Книшиха
тюрмою, передачами лякала А я про екзамен, про власну шкуру дбаю. Нi,
треба йти. Схопив весло, вудочки (для конспiрацi?) i за ним. А тут з-пiд
ганку Собакевич вискочив, ув'язався за мною. Я спершу прогнати його хотiв,
а потiм думаю- хай, собака в таких справах завжди може придатися. Взяв
його з собою. На березi перечекали в кущах, поки одплив Книш, а тодi й
собi. Отут менi й не пощастило Як назло, всi добрячi човни нашi дiд на
берег повитягав - смолив учора. На водi була тiльки ота благенька гнила
плоскодонка, з яко? ми пiдводного човна зробити хотiли. Нiколи менi було,
я на ту плоскодонку, Собакевич за мною i - гайда. Пливу тихо, обережно i
весь час пильную: i щоб Книша з очей не згубить, i щоб вiн мене не помiтив
(за очеретами скрадаюся). Помiчаю - пливемо ми в бiк Високого острова.
Далеченько вже у плавнi забралися. Аж гульк раптом - лишенько! В човнi
води повно, бiльш як пiвчовна Придивився - у днищi, якраз посерединi, -
дiрка (долоню просунути можна), i вода звiдти пре, аж булька?. Як з то?
труби, що в арифметичних задачах, пам'ята?ш, - "з одно? труби влива?ться,
з друго? вилива?ться". Та лише рiзниця, що в мене тiльки влива?ться...
Ой-йой-ой! Не мине й двох хвилин, набереться повний човен i... Наввимашки
до села пливти далеко. Та й латаття там таке й водоростi, ти ж зна?ш, -
ниттю руки й ноги обплута?, i йди годувати ракiв. Ну, та про себе я не
думав. Собакевича шкода: булькне собача - та й нема. Сидить вiн на носi
мокрий, труситься всiм тiлом i дозира? на мене жалiбно. Це ж вiн винен.
Була дiрка заткнута шматиною якоюсь. А Собакевич, граючись, смикав-шарпав
ту шматину i висмикнув - догрався. Я бачив, як вiн ?? шарпав, та не
подумав... Що й казати, пiзно я схаменувся. Налiг на весло, аж хекаю. Про
Книша вже не думаю, треба рятувати Собакевича, приставати до якогось
острова. А кругом самi очерети, землi не видно. А вода все прибува й
прибува, вже литки менi лоскоче. Я головою на всi боки шалено верчу - сушi
землi шукаю. Нарештi помiтив острiвець якийсь i чимдуж до нього. Ледь-ледь
устиг. Вiд човна мого лишалося вже сантиметрiв два над водою: отака собi
"рямочка" з бортiв пливла - усерединi вода i зовнi вода, i рiвень то? води
однаковий. I я у тiй "рямочцi" як портрет Ще трохи - i був би цей портрет
у траурнiй "рямочцi".. Пiдхопив я Собакевича на руки - i на берег.
  Власне, берега й не було 3 першим же кроком я по пуп занурився. I
одразу калабаня менi згадалася, куди ми з тобою вiд Контрибуцi? вскочили.
Така ж сама багнюка. Не острiв, а кiзяк якийсь. Нi деревця, нi кущика
Навiть сушi справжньо? нема. Сама грязь. Ну, та вибирати не доводилось.
Спасибi й тому, що трапився. Жити на ньому я не збирався. Менi лише човен
витягти й дiрку заткнути Може, ще, думаю, i за Книшем устигну. Посадив
Собакевича на найсухiше мiсце i - за роботу. Схопив за нiс човна, почав
тягти. Ого-го! Очi рогом лiзуть. Жили от-от полопаються. А човен - нiби
цвяхами до дна прибитий - нi з мiсця.
  Зайшов я з корми - почав пхати. Куди там! Ноги по мулкому дну ковзають.
Я раз у раз з головою занурююсь- та й тiльки.
  Бився я, бився, занурювався занурювався, води вже пiввiдра наковтався,
а толку нiякого. I така мене злiсть узяла - сiв я просто у воду й трохи не
заплакав. Ти ж мене зна?ш, я нiколи не плачу, а тут ну прямо сльози самi
ллються.
  От же ж у халепу вскочив. Ну!
  Тодi плюнув, пiдхопився й знову - пхати й тягти.
  Сонце вже давно зiйшло, свiтить на повну котушку, а я, мов той
жук-гнойовик, у багнюцi порпаюсь. З сил вибився зовсiм.
  Знову я сiв просто у воду й знову трохи не плачу. I вiд слiз мо?х води,
зда?ться, ще бiльше кругом ста?.
  Це ж уже хто його зна скiльки часу, думаю. Екзамен уже, може, скоро.
Ну, про екзамен я не думаю. Що менi екзамен! Головне - державна справа
ота... Я тут у багнi, як хробак, длубаюсь, а той шпигуняра, може, вже хто
його зна... I я ж мiг його вислiдити. Мiг же! Не простить менi держава. I,
зцiпивши зуби, я знову берусь за дiло Я й вихлюпувати пробував воду з
човна, дума?ш, нi! Та де ж ?? вихлюпа?ш, як вона знову тут же набира?ться.
Це все одно, що рiчку вихлюпувати.
  А сонце вже ген-ген вгору пiдбилося.
  Це ж ти вже, мабуть, думаю, встав, черевики почистив, сорочку нову
надiв, галстука пов'язав.
  Банькате жабисько поблизу на лататтi сiло, лупа? на мене глузливо, ще й
кумка? - наче смi?ться. Тут Собакевич на нього як гавкне, воно тiльки -
шубовсть у воду. Собакевич весь час мене морально пiдтримував - гавкав,
хвостом махав. Мабть, вiдчував, що через нього я страждаю.
  I раптом менi iдея в голову стрельнула. I чого тiльки, скажи, тi iде?
стрiляють у голову не зразу! Така ж проста, юриндовська iдея - заткнути
дiрку, а тодi вже вихлюпувати. А я ж вихлюпував не заткнувши. От бовдур!
  Нарвав я жмуток трави яко?сь, що ?дина на островi й росла, намацав
дiрку, заткнув. Знову почав вихлюпувати. О! Пiшло дiло! Хоч поволеньки, а
пiшло. Сантиметр за сантиметром борти човна з-пiд води виростають. Уже й
на берег тягти можна. Крекчучи, потяг. Потяглося. ?сть! Тепер треба човна
нахилити - воду вилити, бо вже не вихлюпу?ться. Ох i важко було! Нарештi
воду вилив, дiрку добряче заткнув. Собакевича в човен, сам за весло i
ходу. Ох же ж грiб - бризки аж до неба летiли! Тiльки весь час на дiрку
позирав - чи не тече.
  Сонце вже високо, а все-таки надiя: може, обманю? сонце, може, не
почався ще екзамен? По селу бiг, аж серце вискакувало. Не обмануло
сонце... Ява зiтхнув i замовк.
  Я дивився на нього з усiм спiвчуттям, на яке тiльки був здатний.
  Так от яка йому придибашка вийшла, що перевернула догори дригом усе
його життя! I не розкажеш же нiкому, не поясниш! Бо тi нашi "шпигунськi"
справи вимагають абсолютно? та?мностi, конспiрацi?. Коли  мiлiцiонер
товариш Паляничко не повiрив нам, то хто ж повiрить! У нас був один вихiд
- мати незаперечнi докази, факти, пiймати на гарячому. I Ява, бiдолаха,
мусив усiм, i в школi i дома, казати одне - що пiшов на риболовлю замiсть
екзамену . I нести за це кару.
  - Ну, а в тебе як? - спитав Ява, не дивлячись на мене. Ех, краще б вiн
не питав! Вiдчуваючи себе злодi?м, наче я щось украв у нього, i, позичивши
в Сiрка очей, я признався йому про ту нещасну четвiрку.
  - Ну що ж, я радий за тебе. Поздоровляю! - сказав вiн. - Це добре.
Хороший, значить, у тебе буде настрiй у таборi. Коли iдеш?
  Ну нащо, нащо вiн крае мое серце! Це ж ми разом мрiяли по?хали у
пiонертабiр до моря. У "Молоду гвардiю" в Одесу. З такими труднощами
батьки дiставали нам путiвки. Нiколи ми з Явою не були на морi. Тiльки у
кiно та по телевiзору бачили. А як нам хотiлося до моря! Синi далi, бiлi
кораблi, чайки, альбатроси лiтають. "Курс норд-ост!" - кричить капiтан.
Торiк ми навiть двiчi намагалися втекти до моря. I двiчi нас ловили на
станцi?.
  I от, коли мрiя вже була абсолютно в нашiй кишенi, таке з Явою
трапилось. Дiд Варава ще вчора однiс у школу i здав Явину путiвку.
Доведеться менi самому ?хати. Але хiба це те! Хiба я сам вiдчую так усi
радостi моря, як ми вдвох би вiдчули! То нащо ж вiн говорить! Радiсть, не
подiлена з другом, - це не радiсть, навiть не пiврадостi, а якась
поганська четвертушка, мiзерiя якась.
  Тiльки я хотiв йому це сказати, як з городу почався сердитий голос дiда
Варави:
  - Льоха голодна. Неси вже. Патяка?ш там. Дво?шник!
  Ява здригнувся, зiщулився весь, схопив вагани й поплентався  до
свинарника.
  А я поплентався додому.
  Батько сидiв за столом, снiдав i, як завжди, читав газету. Мати на
машинцi строчила  матроску,  давно  менi  обiцяну,  спецiально  для
пiонертабору. Пiдвела голову, лагiдно усмiхнулася (дуже ?? потiшила моя
четвiрка, вона й не чекала) Постояв я трохи на порозi, тодi пiдiйшов до
не? i, вiдчуваючи холод у грудях (як тодi, коли я вперше стрибонув з верби
у рiчку), сказав:
  - Не шийте, мамо... не по?ду я в табiр.
  Мати мовчки здивовано звела брови.
  - Що? - одклав газету батько.
  - Не по?ду в табiр, - вже тихiше, але твердо повторив я.
  - Як це ти не по?деш? Чого? - спитала мати.
  - Розхотiлося.
  - То вiн, понiма?те, жарту?, розiгру?, - пiдморгнув менi батько
  - Нiчого я не жартую. Не по?ду. Точно.
  - Мо' ти захворiв? - примружився батько. - Цiлий рiк, понiма?те, голову
менi морочив iз тим табором, а тепер, понiма?те, як путiвка ?сть, - коники
викида?ш. Це ж такий, понiма?те, табiр... Як Артек. Дiти, понiма?те,
рiзних народiв I ти з ними... дурень! Нiколи ж, понiма?те, в життi ж не
бачив
  - Не видумуй, синку, - пiдхопила мати. - Ще i лiкарка сказала, що тобi
до моря нужно. Гланди в тебе i носоглотка.
  - Нема в мене нiяко? носоглотки. Не по?ду я
  - По?деш, по?деш, - в голосi батька вже дзвенiла криця.
  - Не по?ду.
  - Ти як, понiма?те, з батьком розмовля?ш? Ой, гляди, вiзьму ременяку!
  - Ну й берiть. Тiльки в нас у кра?нi не б'ють дiтей. Це в усiх газетах
написано. Дiтей б'ють тiльки iмперiалiсти, палi? вiйни.
  -Ти... ти... ти... - скипiв батько i вже замахнувся ременякою, але тут
мати кинулася на захист, обхопила батька руками i, пiдштовхуючи, почала
одтiсняти в другу кiмнату. Витягнувши шию, батько визирав з-за мамино?
спини i кричав:
  - Ну, тепер, понiма?те, ти таки не по?деш! От! - вiн вихопив з кишенi
путiвку i почав рвати. - От! От! Замiсть того щоб, понiма?те, у морi
хлюпатися, будеш... будеш... Гульнi тобi тут, понiма?те, не буде! Не буде!
Я тобi покажу, понiма?те, характер показувати! Малий ще! У мене теж,
понiма?те, ?сть характер. От! От!
  Не путiвку - серце мо? рвав вiн на шматки. Бiленькими паперовими
клаптиками тихо, безгучно падали на пiдлогу син? море, бiлi кораблi, чайки
i альбатроси...
  Сльози закипiли в мене на очах.
  - I хай! I хай! - скрикнув я i прожогом вискочив з хати.
  ...Я сидiв у густих непролазних бур'янах за клунею i шморгав носом. У
носi свербiло й щипало, як пiсля газовано? води. А в серцi була та порожня
холодна прiрва, коли вiдчува?ш, що нема вороття. Ну i хай! Не треба менi
вашого моря, ваших кораблiв i альбатросiв...
  "Але ж ти сам захотiв цього?"
  Так, сам. Звичайно, сам. Але...
  "Чи, може, ти думав, що тебе вмовлятимуть, на колiнах проситимуть,
потiм побiжать до дiда Варави, переконають його, що з переекзаменовкою
можна ?хати в табiр, i ви з Явою спокiйнiсiнько собi по?дете? Так ти
думав?"
  Нi. Але...
  Так, мабуть, почува? себе людина, що йде за свого друга на тортури, в
тюрму, а то й на смерть. Складне, але благородне почуття.
  I заради Яви - я готовий. Ви ж просто не зна?те, що то за хлопець -
Ява, як ми з ним подружили. От я вам розкажу...
  РОЗДIЛ IХ,
  в якому Павлуша розказу?, як вiн подружив з Явою
  До четвертого класу я з ним не дружив.
  Вiн був уредний.
  Так я вважав.
  Бо вiн мене при всiх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу
закинув. А я був у новiсiньких шевйотових штанях. Менi мама тiльки вранцi
у раймазi купила. I тими новiсiнькими штаньми я у самiсiньке рiдке багно
сiв. I Ганька Гребенючка так смiялася, так смiялася, що в не? аж булька з
носа вискочила.
  Я дружив з Антончиком Мацi?вським. Вiн мене малиною частував. У них
було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком - ви ж
зна?те! Я навiть бiльше, нiж вареники з вишнями, люблю.
  Я гадав, що дружитиму з Антончиком i ?стиму малину аж до старостi
Але...
  Був сонячний теплий вересневий день Ми сидiли на баштанi i з присьорбом
хрумкали кавуни.
  Ви не були на нашому баштанi? О-о! Тодi ви нiчого не зна?те Такого
баштана нема нiде. Точно! Кiнця-краю не видно. Од обрiю до обрiю. I
кавунiв - тисячi, мiльйони... I всi смугастi. Як тигри. Тисячi, мiльйони
тигрiв. Я живих бачив у цирку. В Ки?вi. Але то хiба тигри? От дiд Салимон
- баштанник наш - ото тигр! Ох же ж б'?ться! Як влупить сво?ю кiстлявою
рукою по штанях - два днi чуха?шся. Вiн чогось не любив, як ми крали
кавуни з баштана. Вiн любив, щоб ми просили. А ми не любили просити.. Воно
не так смачно.
  Коротше, ми сидiли на баштанi i хрумкали кавуни. Краденi. Дiда не було.
Не було й близько Вiн пiшов у сiльмаг по цигарки Ми бачили. I ми були
спокiйнi. Вiн там обов'язково зустрiне якогось свого друзяку, дiда Вараву
абощо, i вони заведуться про американських агресорiв чи про реваншистiв аж
до смерку. Це вже точно. Дiд Салимон цiлими днями знiчев'я слухав у
самотинi на баштанi транзистор "Атмосфера", що купив собi у сiльмазi, i
його просто розпирало вiд рiзних новин.
  Отже, ми сидiли й хрумкали. Тобто уже й не хрумкали навiть. Один тiльки
товстий Гришка Сало хрумкав - той мiг день i нiч ?сти. А ми всi сидiли й
хукали.
  От пона?дались кавунiв! Що назива?ться, од пуза. Далi ?сти вже нема
змоги - нiкуди.
  Ми сидiли пiд величезною горою кавунiв - це вже зiбрали для вiдправки,
завтра прийдуть машини.
  I ?сти несила, i несила кинути цей кавунячий рай - коли ще так
пощастить, щоб дiда не було, та й вивезуть же завтра.
  Пробували ми у футбола кавуном грати - важко, ноги болять.
  Пробували у "вiйни". Виклали з кавунiв на землi вiйськовий об'?кт -
ворожу укрiплену лiнiю. Взяли в руки по кавуновi - це бомби, - пiдняли над
головою i - ву-у-у!. Летять  нашi  радянськi  штурмовики-бомбовики.
Пiдлiтають - рреп! рреп! Репаються смугастi бомби, летять врiзнобiч
осколки i шрапнель - чорнi слизькi "с?мочки", лл?ться червона кавунова
кров...
  Побомбили кiлька хвилин, глянули - аж самим страшно стало й совiсно.
Червоно-бiло-зелена каша на землi.
  - Е, хлопцi! Це вже свинство! Так тiльки фашисти роблять!
  - I правда! Давайте не будемо!
  Знову посiдали, сопемо.
  Подивився тодi Стьопа Карафолька на гору кавунiв i каже:
  - Здоровеннецька все-таки! Справжнiсiнька тобi пiрамiда ?гипетська.
  I раптом пiдхопився:
  - Пацани! А давайте загра?м у фараона i ?гипетську пiрамiду.
  - Га? Що? Кого? - не розшолопали ми.
  Стьопу ми не любили. Вiн щодня чистив зуби, робив зарядку i взагалi був
свиня. Коротше, вiн був те, що назива?ться зразковий учень: учився на самi
п'ятiрки, поводився в школi бездоганно, не бешкетував, не бив вiкон, не
вмочав косу дiвчинки, що сидить попереду, в чорнило, не пiдпалював на
уроцi "жабку" з кiнострiчки... I цим дуже всiх нас пiдводив.
  Бо завжди:
  - А от Стьопа, бачиш...
  - А чому Стьопа..
  - А подивись на Стьопу...
  I - лясь! лясь! лясь!
  "А щоб тобi, Стьопо, чиряк сiв на носi!" - завжди думалося в такi
хвилини.
  Але iнодi ми Стьопi прощали за те, що, на наш погляд, вiн дуж-же багато
знав. Бо читав день i нiч. I був для нас свого роду ходячим довiдником
  От i зараз.
  - А що воно за таке - ?гипетськi пiрамiди? - жуючи, спитав Гришка Сало.
  - Не зна?ш, барахольщику? Це такi гробницi здоровущi. В ?гиптi. В них
?гипетських царiв-фараонiв ховали Багато столiть тому. Досi стоять, як
новiсiнькi, i туристи з усього свiту при?здять на них дивитися.
  - Ага, про це у п'ятому класi проходять, я в братовому пiдручнику
бачив, - пiдтвердив Антончик.
  - А я по телевiзору в кiножурналi, - сказав Вася Деркач.
  - Ну й що? - спитав я - А як же грати?
  - Як? Хм! - презирливо хмикнув Стьопа. - Виберемо серед нас фараона.
Вiн умре, i ми його похова?мо I пiрамiду зробимо. 3 кавунiв.
  - А що - це вещ! - У Яви загорiлися очi. - Iнтересно!
  - Хлопцi! Да ви що? Тю! - сказав я - На бiса нам у того смердючого
фараона! У мертвяка! Теж iще весело - у похорон грати! Ха-ха!... Давайте
лучче у прикордонника шпигуна. Я згоден шпигуном!
  - Старик! Домовилися - все! - рiшуче сказав Ява. - Давай щитаться, кому
фараоном. Ну! Котилася торба з високого горба,  а  в  тiй  торбi
хлiб-паляниця, кому доведеться, той буде... фараоном.
  Я! Так i знав Чуло мо? серце.
  - Старик! По-чесному! - сказав Стьопа Карафолька. Це ми од ки?вських
мисливцiв навчилися говорити один на одного "старик".
  Я зiтхнув.
  Я був страшенно невезучий У що б ми не грали, менi завжди випадало бути
чи то розбiйником, чи злодi?м, чи шпигуном чи фашистом, чи бiляком.
Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю навiть, коли я був нашим, радянським.
А я так любив наших! I завжди був ворогом.
  - Старик! Нiчого, не хвилюйся! Тобi в коханнi везтиме! Точно! ? така
прикмета! - заспокоювали мене хлопцi - Он-до Гребенючка  на  тебе
задивля?ться.
  - Подавiться сво?м коханням! Плював я на кохання! Триста лет! з
ненавистю цiдив я крiзь зуби й плентався займати сво? ворожi позицi?.
  I коли Стьопа Карафолька тiльки вимовив слово про ту ?гипетську
пiрамiду, я вже не сумнiвався, що фараоном буду саме я. I не помилився...
  - Ну, то що робить? - сумно спитав я.
  - Значить, так, - швидко заговорив Стьопа. - Ти - славний, знаменитий,
могутнiй ?гипетський фараон. Який хочеш - вибирай: Хеопс... Тутанхамон...
Гаменхотеп...
  - Гаменхотеп, - байдуже сказав я.
  - Прекрасно. О великий i мудрий фараоне Гаменхотеп! - звiв руки до
сонця Стьопа. - Ти завоював багато земель, ти пiдкорив багато народiв, ти
вписав сво? iм'я в iсторiю вiкiв Стародавнього свiту! Але невблаганна
смерть пiдстерегла тебе, i от ти вмира?ш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп
вмира?!
  Хлопцi завили, як шакали.
  - Ну, давай-давай - лягай i умирай, - пiд акомпанемент цього виття
сказав Стьопа Карафолька.
  Я лiг.
  - Прощайся i... - махнув рукою Стьопа.
  - Прощайте, - похмуро проказав я. - Не поминайте лихом. Пробачте, мо'
що не так. Кланяйтесь мамi, тату, Галинi Сидорiвнi i всiм нашим.
  - Обiйдеться! Помирай, помирай швидше! - нетерпляче перебив Стьопа
  Я заплющиь очi i голосно зiтхнув - випустив дух.
  - О люди! О народи! Великий Гаменхотеп сконав! О горе горе! - так
одчайдушне заверещав Стьопа, що менi самому стало страшно i жаль себе.
  - Але iм'я його буде славне у вiках! I пiрамiда великого Гаменхотепа
збереже для поколiнь пам'ять про нього. За роботу, жалюгiднi раби! За
роботу!
  I хлопцi заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кiлька хвилин я
вiдчув, що на груди менi навалю?ться важенний тягар i менi нема вже чим
дихати.
  - Гей! - скрикнув я. - Давить! Гей! Так я й справдi помру. Гей!
  - Цить! - гаркнув Стьопа. - Не розмовлять. Мертвяк, назива?ться!
Убивать треба таких мертвякiв!
  I поклав менi величезного кавуна прямо на пику. Я тiльки кавкнув.
  - Е н?, хлопцi, так вiн i справдi гигне, - чую раптом голос Яви. - Так
не можна.
  I кавун з мо?? пики вiдкотився
  - А що ж? Як же ж тодi? Не вийде ж пiрамiда, - почулися голоси.
  - Як не вийде! Вийде! - закричав Стьопа. - Я ж забув зовсiм. Фараонiв
ховали сидячи, а то й стоячи. Вставай! Вставай, Гаменхотепе! Тiльки мовчи
- ти мертвий!
  Я встав, i робота знову закипiла. Тепер було легше. Хоч давило в боки,
але дихать можна. Я стояв iз заплющеними очима, а хлопцi обкладали мене
кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнiсiнька пiрамiда, з яко?
стирчала тiльки моя голова, що, як казав потiм Ява, теж була схожа на
кавун.
  Стьопа був дуже задоволений i весело наспiвував похоронний марш:
  - Тай-та-та-ра-та-рай, та-та-та-ра-рай-там-та-рам!
  I раптом пролунав пронизливий крик Антончика:
  - Хлопцi! Тiкай! Дiд!
  I всi кинулися врозтiч Це було так несподiвано, що я навiть не одразу
злякався. I тiльки коли вiд хлопцiв лишилася сама курява,я похолов.
  Я стояв, обкладений кавунами, не в змозi ворухнути нi ногою, нi рукою i
дивився, як до мене, розмахуючи кийком, бiг дiд Салимон.
  - Хлопцi! - безнадiйно вереснув я. - Куди ви?! А я? Раби! Гади!
Гаменхотепа кинули! Антончику! Друже!
  Але вони вже й почути не могли.
  Ну все! Гибель! Зараз дiд пiдбiжить, побачить, що ми наробили, побачить
оту гору побитих кавунiв, розмахнеться i - кийком менi по кумполу. I буде
на одного розбитого кавуна бiльше. Буде менi гробниця... Пiрамiда...
  Я вже бачив розлючене обличчя дiда i чув, як вiн сопе. Ближче, ближче,
ближче...
  I тут, як з-пiд землi, з'явився Ява. Дiд уже був зовсiм близько уже
змахнув кийком. Ява пiдскочив до мене, схопив кавуна, що лежав бiля само?
мо?? щоки, i пожбурив у дiда. Дiд випустив з рук кийка i ледь устиг
пiймати кавуна. Вiн же був баштанник, той Салимон, i вiн не мiг допустити,
щоб кавун упав на землю i розбився. А Ява вже схопив другого кавуна i
знову кинув. I знову дiд пiймав. Це було прямо як у цирку, як у кiно. Ява
кидав, дiд ловив i клав на землю. Ява кидав, дiд ловив i клав на землю.
  Я потроху звiльнявся. От уже й я схопив кавуна й кинув. Тепер ми кидали
з Явою удвох, а дiд Салимон ловив. Ловив, хекаючи й примовляючи:
  - Ах, шелегейдики!
  - Ах, шмарогузи!
  - Ах, катовi гаспиди!
  Через кiлька хвилин ми з Явою вже щодуху лопотiли п'ятами по баштану.
Тепер доганяй, дiду! Шукай вiтра в полi.
  Я бiг поряд з Явою нога в ногу, наче ми були один механiзм. I менi
здавалося, що серця нашi теж б'ються, наче одне серце.
  Менi було дуже хороше!
  Мабуть, таке вiдчувають справжнi друзi-солдати, коли плече в плече
йдуть в атаку.
  Отак бiг би й бiг на край свiту. Нема нiчого кращого в життi за дружбу!
  ...На другий день наша дружба з Явою була ще бiльш скрiплена. Так би
мовити, кров'ю. Бо дiд Салимон подiлився сво?ми враженнями про фараонську
пiрамiду з нашими батьками. I батьки нашi зробили нам чотириста двадцять
восьме серйозне попередження по тому мiсцю, про яке при дiвчатах не
говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли:
  - А от Стьопа! Стьопа не такий! Стьопи там не було! Га? Не було ж?
  Ми зцiплювали зуби й мовчали. Ми нiкого не виказали. Нiкого! Хай кажуть
про Стьопу! Хай! А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик,
а хто такий - Ява!
  То хiба мiг я, скажiть, по?хати сам у табiр до моря пiсля цього?!
Нiзащо. Нiколи в свiтi!
  Дружба! Велике це слово - дружба! Може, найбiльше з усiх слiв людських.
  Заради дружби люди йдуть на тортури, сiдають у тюрму, навiть життя
вiддають...
  РОЗДIЛ Х
  Ми - крiпаки. При?зд Явиних батькiв. Пiстолети
  Ви не думайте, я тата дуже люблю, але вiв у нас таки упертий, або, як
вiн сам про себе говорить, "абсолютно принципiальний" чоловiк. Раз сказав,
то хай тут камiння з неба пада?, а буде так. Сказав - як зав'язав.
  I ото вiн пообiцяв менi, що гульнi не буде, то не сумнiвайтесь - нiколи
було й угору глянути.
  Щоранку вiн задавав менi таку "нагрузочку" на день, що добрий наймит би
не впорався. I я трудився, аж дим iшов.
  Мати мене, звичайно, жалiла i, коли батька не було, завжди поспiшала
сказати: "Вiдпочинь, синку, погуляй!" Але гордiсть моя не дозволяла менi
слухатись ??. Я знав, що якби тато довiдався, вiн би тiльки скривився
презирливо i сказав: "Мамiй нещасний!" А це було гiрше, нiж  сто
потиличникiв.
  I я трудився.
  Я не кажу вже, що я робив те, що треба було робити: чистив свинарник,
рубав дрова, порався в саду i на городi.
  Але здебiльшого я виконував роботу, на мiй погляд, нiкому не потрiбну,
роботу, яку батько просто вигадував  для  мене.  Наприклад,  копав
здоровеннецьку яму на поми? та смiття. Нащо? Все життя виливала мати поми?
у бур'яни за клуню - i нiчого. А тут, бач, спецiальна яма знадобилася.
  Або - паркан iз штахетiв на межi нашого городу з сусiдським. Нiколи там
паркану не було. Мовляв, щоб кури в сусiдський город у шкоду не лазили.
Смiх! Лазили й будуть лазити - на те вони й кури. I нiякi ?м штахети не
завадять.
  Я знаю, просто це назива?ться - трудове виховання.
  I чого отi дорослi так люблять виховувати! Тiльки клопоту завдають Нiби
я сам не розумiю, що погано, а що добре, що треба робити, а чого не слiд!
Прекрасно розумно.
  От я пiдслухав ненароком розмову батька з матiр'ю. Мати умовляла, щоб
вiн дав уже менi спокiй: "Ти хочеш, щоб вiн уже зовсiм... Бач, на що
схожий!" Але батько був непохитний: "Нiчого-нiчого, це йому тiльки на
користь. А ти що хочеш, щоб вiн гультя?м вирiс, босяком, понiма?ш,
п'яницею якимсь алкогольським!"
  П'яницею! Сказали. Та хай вона горить синiм полум'ям, та горiлка! Щоб я
?? пив! Вони думають, що я не пробував! Ми з Явою якось попробували.
Аякже! Бр-р! Тьху! Риб'ячий жир i то смачнiший.
  Чесно кажучи, по-мо?му, дорослим вона теж не до смаку (як вони
кривляться, коли п'ють!). Просто тi дорослi - такi самi, як дiти: ?м
незручно один перед одним, вони хочуть показати, що вони дорослi, ну i...
  З Явою ми бачились мало: не було часу.
  Ото тiльки пiдiйдемо до тину, що роздiля? нашi подвiр'я, - вiн з одного
боку, я з другого. Поскаржимося один одному.
  - Справжнiсiньким наймитом став, - скаже Ява. - Крiпаком. Як Тарас
Шевченко. Тiльки вiршi писати - "Менi тринадцятий минало..."
  - А я! Гiрше раба ?гипетського, - скажу я. - Спини не розгинаю. Поперек
уже який день ломить.
  Позiтха?мо ми та й розiйдемось Про цурки-палки, про футбол, про квача i
говорити годi. Забули, як це робиться.
  Вiд усього свiту бiлого iзольованi ми були. У тому свiтi десь там
Фарадейович з юннатами вирощував фантастичний космiчний глобулус. Уже
скоро мали бути результати.
  Десь там займалися сво?ми загадковими темними справами Книш i Бурмило.
  А ми нiчого не знали й не бачили. Бо не могли й носа з двору висунути А
як ти ловитимеш шпигунiв, сидячи вдома? Нiяк.
  Один тiльки раз Ява прибiг до мене захеканий, схвильований, червоний.
  - Гайда! Швидше!
  - Що таке?
  - Тiльки що - сам бачив i чув - Книшиха з хати вийшла, Книшу сказала:
"Ану пiди лишень на вулицю визирни, чи нема кого, i хвiртку защiпни. А то
ще побачать отi злиднi, буде тодi". I Книш пiшов i визирнув, i защепнув. I
вони пiшли в хату, i замкнулися...
  - Ну й що?
  - От тобi й "що"! Голова! Може, вони шпигунськi грошi у попiл
ховатимуть або по радiо передаватимуть щось... шпигунське.
  - Ну-у?!
  - От тобi й "ну"! Гайда, перелiземо через Велику китайську, а тодi на
горiх, що пiд хатою, з нього у вiкно все буде видно.
  - Гайда!
  За хвилину ми вже дряпалися на величезний паркан, що вiддiляв Явине
подвiр'я вiд Книшевого. Цей неоковирний триметровий паркан ми прозвали
Великою китайською стiною. I зна?те через що звели Книшi оту стiну? Через
грушу гниличку. Якраз на межi росла у Книшiв дика груша i простягала одну
гiлку на Реневу територiю. I з то? гiлки iрушки, ясна рiч, падали до
Ренiв. ?х, звичаино, вiддавали, але часом льоха якусь падалицю i схрума? -
хiба встежиш. Так через тi гнилички, слова доброго не вартi. Книшi и
збудували Велику китайську стену А груша, як на зло, всохла.
  Не любили ми Книшiв Незалежно навiть вiд ?хньо? шпигунсько? дiяльностi.
Просто так не любили. Несимпатичнi вони якiсь були.
  Книшиха - широкоплеча, кощава i, хоч не товста, але якась квадратна Очi
маленькi, як дiрочки в гудзиках, а нiс, або, як казав тракторист Гриць
Чучеренко, "румпель", прямо величезний i схожий на сокиру. Якби то не
насправдi, я навiть не повiрив би, що в жiнки  може  бути  така
здоровеннецька носяра.
  У Книша, навпаки, нiс був маленький, як дулька. Зате волосатий був Книш
страшенно. Руки, ноги, плечi, груди, спина - все-все було вкрите густим
рудим волоссям, грубим, як дрiт. Навiть у вухах було напхано того волосся,
й стирчало воно, як клоччя (дивно було, як доходили до Книша звуки, не
заплутуючись у тому клоччi). I з носа стирчало теж, i на перенiссi росло,
i навiть на кiнчику носа.
  Крiм того, що волосатий, був Книш ще якийсь мокрий - як ота сира стiна
в погребi. Руки завжди мокрi, шия мокра, чоло мокре. Якось вiн мене взяв
за плече сво?ю мокрою й холодною, як у мерця, рукою, я аж здригнувся.
Бр-р!
  I ще - коли Книш смiявся, нiс у нього сiпався й шкiра на лобi сiпалась
(не морщилась, а саме сiпалась). I це було дуже непри?мно. Хотiлося
одвернутись i не дивитися. Жили Книшi вдвох, дiтей у них не було. I
родичiв, по-мо?му, теж.
  У колгоспi працював лише Книш. Книшиха вважалася дуже хворою. Хвороба в
не? була невигойна i дуже та?мнича. Вона пошепки розповiдала про не?
бабам, закочуючи пiд лоба очi i приговорюючи: "Ох, яка ж я больнонька, яка
больнонька!"
  Проте ця невигойна хвороба не заважала ?й щодня тягати на базар важеннi
кошики, а на свята випивати пляшку "денатурчику". "Денатурчик" - так
пестливо називали Книшi страшний синiй спирт-денатурат, на пляшцi якого
намальовано череп з кiстками i написано: "Пити не можна. Отрута". Книшi не
зважали на той напис. Книшi щось там таке робили з "денатурчиком" i пили.
Книш був у цьому дiлi тонким спецiалiстом.
  Вiн казав:
  - Житомирський денатурчик - це, дiйсно, гадость, отрута, а  от
чернiгiвський - це, я вам скажу, - здоровля! Укра?нський женьшень! Пий - i
до ста рокiв проживеш.
  I Книшиха, i особливо Книш любили випити. Книш випивав майже щодня. А
на свята, тобто на Новий рiк, на рiздво, на Перше травня, на Великдень, на
день фiзкультурника, на храм, на водохреще i т. д. (Книшi не пропускали
жодного нi церковного, нi нашого, радянського, свята) вони випивали
сiмейно, удвох.
  У такий день зранку Книшиха виходила за ворота i хрестилася на
телевiзiйну антену, що стовбичила на даху сiльського клубу (оскiльки
церкви в нашому селi не було, всi богомiльнi баби хрестилися у нас на
телевiзiйну антену, яка була схожа на хрест).
  Потiм Книшиха поверталася у двiр, де стояв пiд вишнею вже накритий
стiл, i починалося святкове снiдання. Через якусь годину з-за Велико?
китайсько? стiни вже чулося:
  Ой служив я в па ана
  Та й на перше лi-iто,
  Заслужив я в па-ана
  Курочку за лi-iто.
  А та кура щебетура
  По садочку хо-одить
  Та й ходить,
  Куряточок во-одить
  Та й во-одить...
  То спiвали гугнявими голосами пiдпилi Книшi. Пiсля чарки ?х завжди
тягло на пiсню.
  Спiвали вони довго, години зо двi або й зо три. Спiвали i укра?нських
народних, i росiйських, i пiснi радянських композиторiв, i пiснi з
кiнофiльмiв, i навiть танго...
  А потiм аж до самiсiнького вечора Книшi у два голоси оглушливо, з
перебоями хропли у садку, i завдяки "денатурчику" вiд них тхнуло таким
бензиновим перегаром, нiби то спали не люди, а два трактори.
  Святкували Книшi завжди тiльки вдвох. Нiкого до себе не запрошували
нiколи. До них нiхто не ходив, i вони нi до кого. Дуже були скупi й
боялися, щоб хтось не бачив, що у них дома ?. На людях весь час
прибiднялися.
  - Та я ж такий голий! - казав Книш. - 3 хлiба на воду перебива?мося.
Навiть на зиму нiчого не призапасив.
  А мiж тим Книшиха щоранку, iдучи на базар, аж згиналася пiд корзинами.
I сулii з молоком витикалися з тих корзин, як гармати з танково? башти.
Корова у Книшихи була одна з кращих у селi.
  Я якось чув, як баби говорили про ту корову:
  - Ох же ж i молоко в то? корови! Ну як смалець! Хоч ножем рiж.
  - Еге. Так що ж ти хочеш, як вона ?? хлiбом году?. Щодня тягне з города
лантух. А в тому лантусi, дума?ш, що? Самi булки. Годуй я свою Лиску так,
вона тобi сметаною до?тиметься.
  - Ну да! А на базарi, я бачила, прода? рiденьке, аж син?. Наполовину
розбавля?, не менше.
  - I куди та мiлiцiя дивиться!
  А колись увечерi, як уже стемнiло, при?здили до них якихось дво?
вергепiв на мотоциклi з коляскою, навантажили щось у коляску i одразу ж
по?хали. I потiм ще двiчi при?здили i знову-таки поночi.
  А якось бiля чайно? Книш, що намонявся як чiп - хоч викручуй,
просторiкував у гуртi п'яничок...
  - Не боюсь я вашого Шапки.. Який вiн Шапка! Штани вiн, а не Шапка. I не
голова, а оте саме Вiн у мене отут-о. -_ Книш показав стиснутий кулак. - Я
вже написав кому треба. Скоро вашому Шапцi дадуть по ш-шапцi. Ги-ги ик!
  Iван Iванович Шапка, голова нашого колгоспу, був дуже хороший хазя?н, i
всi його в нас любили. Всi, крiм нероб, ледарiв та п'яниць, бо спуску вiн
?м не давав. I Книш увесь час писав на Шапку листи та скарги в рiзнi
усюди. Причому писав завжди так, щоб люди бачили. Розчиняв ворота, виносив
надвiр стола, сiдав i, як школяр, схиливши голову й висолопивши язика,
гармудзляв щось на паперi.
  - О, знову пише якусь собаку, - насмiшкувато казав дiд Варава
  Книшевi скарги, звичайно, головi шкоди не завдавали. Але в людей темних
викликали до Книша повагу й навiть побоювання - раз чоловiк пише, значить
силу ма?. Колись, кажуть Книша через тi листи навiть розумнi люди боялися.
Це ще бiльше робило його в наших очах та?мничим i загадковим.
  Повiрити в те, що вiн шпигун, було не дуже важко. Ми перелiзли через
паркан, обережненько, пригинцем до горiха, видряпалися - i от уже пильно
вдивля?мося крiзь вiкно у Книшеву хату. В хатi темнувато, i ми не зразу
роздивилися, що там робиться. Нарештi побачили, що Книш i Книшиха сидять
бiля столу з ложками в руках i, злодiйкувато позираючи на вiкно, щось
?дять. Ми уважно придивилися й здивовано глянули один на одного. Книшi
?ли... торт. Бiсквiтний городський торт з цукатами й кремовими та
шоколадними трояндами, ?ли торт ложками, наче борщ або кашу ?ли потайки,
сховавшися вiд людей, як злодi?. ?ли похапцем, жадiбно, мабуть, голосно
чавкаючи (вiкно було зачинене, i ми не чули), а може, навiть шдрохкуючи.
Ротяки в обох були замурзанi кремом, а в Книшихи крем був i на "румпелi".
  От Книш пiдчепив ложкою велику центральну троянду, що красувалася
посерединi торта, i потяг до рота. Але Книшиха щось сердито бевкнула йому,
ловко перечепила троянду з його ложки сво?ю ложкою - i шургиць! - до себе
в рот.
  Ми знову перезирнулися Кiно!
  - Ну все! Ясно! - сказав Ява. - Шпигуни! Нашi радянськi люди торти
ложками не ?дять.
  Я не став сперечатися, хоч цей доказ шпигунсько? дiяльностi Книшiв
здався менi не досить переконливим.
  Оскiльки дивитися на цю картину було гидко, ми спустилися з горiха i
полiзли додому.
  I знову потяглися "трудовi буднi".
  Бiльше контактiв з Книшами, а тим бiльше з Бурмилом не було.
  Лiто минало. Нам навiть почало вже здаватися, що все ми про Книша та
Бурмила вигадали, що не було нi то? та?мничо? розмови ("Подаруночок вiд
нiмцiв..." "Двадцять залiзних..." "Вермахт щедрий..."), нi акваланга, нi
пiдозрiло? поведiнки, нiчого...
  - Нi, нiякi вони не шпигуни, - казав я. - Пам'ята?ш, як Бурмило
лелеченя поранене пiдiбрав i виходив, випустив потiм. Шпигун би тобi так
зробив? Нiколи!
  Ява спершу намагався заперечувати, а потiм просто переводив розмову на
iнше.
  Одного разу Ява зустрiв мене бiля тину особливо сумний i невеселий.
  - Завтра при?здять батьки, - зiтхнув вiн. - Просто хоч з мосту та в
воду. Мати як дiзна?ться... Правда, дiд пообiцяв у перший день не
говорити. "I не через тебе, каже, дво?шник, а через твою матiр. Не
хочеться перший день ?й псувати. Стiльки, каже, не була вдома, так
скучила, а тут ?й синок такий подаруночок приготував. Вiзьму, каже, грiх
на душу, збрешу, що склав ти екзамена на трiйку. Хай уже на другий
день..." Отже, у мене тiльки один день i лишився мирного життя. А потiм
буде такий "вермахт", що... Ти ж мою матiр зна?ш.
  Явина мати була-таки рiшуча жiнка. На вiдмiну вiд мо?х батькiв, у Яви
все навпаки: тато був добряк-добряк (мухи не скривдить, нiколи голосу не
пiдвищував, тiльки на скрипцi грав), а мати - грiм i блискавиця. Коротше,
тато був мати, а мати була тато. I Явину тривогу я розумiв.
  - Нiчого, - заспокоював я свого друга , - як-небудь обiйдеться. Не вб'?
ж вона тебе.
  - До смертi, може, й не вб'?. А iнвалiдом зробити може. Зна?ш, яка в
не? рука! Як у Жаботинського!
  - А ти потренуйся падать. Як тiльки що - зразу падай. Нiби тобi погано.
  - Менi й так буде погано. Без "нiби". Не хвилюйся.
  Що й казати, спiвчував я друговi всiм серцем, всi?ю душею, але
допомогти не мiг нiчим. Лишалося тiльки покладатися на долю та на щасливий
випадок. Може, якось буде...
  I от Явинi батьки при?хали. Радiсного галасу й метушнi - повен двiр.
Хвiртка тiльки - рип-рип! Дверi не зачиняються Родичi, сусiди, знайомi...
Ще б пак! Iз заграницi при?хали! Цiкаво ж! А що? А як? А де? А коли? А
яке? А почiм?..
  У садку цiлий день стiл стояв з на?дками та напитками. однi вставали,
другi сiдали.
  I подарункiв Явинi батьки понавозили мало не всьому селу. Подарунки
здебiльшого дрiбненькi, на манiр гудзика - сувенiри називаються. Але що ви
хочете: якби стiльки великих подарункiв - у двi гарби не вбереш.
  I менi подарунок попався. Нам з Явою обом було подаровано по пiстолету.
Але по якому пiстолету! По чеському заграничному пiстолету, який стрiля?
водою. I як стрiля?! Натиска?ш на гачок, i тоненька-тоненька цiвочка
чвиркаа метрiв на десять. Здорово! Оце пiстолет так пiстолет! Красота!
Сила!
  Через п'ятнадцять хвилин, як нам було пiстолети подаровано, ми ?х мало
не втратили назавжди.
  Ну, ви ж розумi?те, було б смiшно, якби ми одразу не почали стрiляти.
Хто б це таке мiг? Нащо тодi тi пiстолети? Нашо ?х взагалi дарувати?
  Отже ми одразу...
  Бровка на мушку - чвирк!
  Гав гав-гав! - Бровко хвосiа пiджав i в будку.
  Кицька руда сидить на сопцi, умива?ться.
  Чвирк!
  Няввв! - I кицька вже на грушi.
  Курка гребеться.
  Чвирк!
  Ко-ко-ко-ко-ко! - I нема курки - десь аж на городi.
  А туг iде дiд Салимон.
  Ну, випадково ж, чесне слово, випадково гачок натиснувся.
  Чвирк! - дiдовi Салимону прямо по лисинi
  - А щоб ви луснули, шмарогзи! Я вам почвпркаю! Я вам!.. Я вам!..
  За кiлька хвилин ми терли сво? червонi вуха уже на левадi.
  Пiсюлсги нам були залишенi при однiй умовi - стрiляти тильки по неживих
цiлях.
  Але ж i настрiлялися ми на левадi, що назива?ться донесхочу.
  А що вже попозаздрили нам хлопцi - i не говорiть!
  Тiльки й чулося:
  - Дай подивиться!
  - Дай хоч глянути!
  - Дай подержати!
  - Можна, я стрельну?
  - Можна, я попробую?
  - А я? А я?
  - Оце так це!
  - Ох ти!
  - Ох же ж б'?!
  - Сила!
  - Краса!
  - Вещ!
  Скажемо одверто, ми неохоче давали не тiльки стрельнучи, а й подержати.
  Можна вiддати новi штани, черевики, сорочку зняти, все що хочеш, але
випустити з рук пiстолет у перший день - не пiд силу. Як же його даси,
коли сам ще не настрiлявся!
  Але попорозстрiлювали ми хлопцiв - так попорозстрiлювали! Добряче! Вже
ж i одiгрався я за всi сво? страждання, якi менi довелося зазнати, бувши
"шпигуном", "розбiйником", "бiляком" i взагалi "ворогом".
  Ми якусь хвилю вагалися, згадавши умову стрiляти "тiльки по неживих
цiлях". Але потiм вирiшили, що й Стьопа  Карафолька,  i  Антончик
Мацi?вський, i Гришка Сало, i навiть Вася Деркач за характерами сво?ми
абсолютнi трупи, i тому цiлком пiдпадають пiд рубрику "неживi цiлi".
  Через якусь годину всi були мокрi як хлющi.
  Спершу вони до цього ставилися байдуже i навiть пiд'юджували:
  - Ану! Ану, поцiль на такiй вiдстанi! От i не поцiлиш, не поцiлиш! Ану!
  А потiм, коли ми дуже вже влучно вцiляли, почали ремствувати:
  - Та ну, перестаньте!
  - Та годi вже.
  - Досить! Ну!
  А Стьопа Карафолька, коли Ява дуже ловко вцiлив йому в самiсiньку
носяру, вирiшив раптом образитися i закричав:
  - Гей, ти, переекзаменовщик! Щось дуже вже ти розчвиркався! Йшов би
краще уроки вчити. Бо на другий рiк залишишся. Ось я скажу тво?й матерi!
  Свиня вiн, Стьопа, довгоносик, нетонкий, неделiкатний чоловiк. Хiба
можна людинi нагадувати такi речi, як переекзаменовка? Ховрашок!
  Ява повернувся i пiшов з левади. Я плюнув у бiк Карафольки i пiшов за
ним. Нi, не дали Явi забути про переекзаменовку, про те, що його чека?.
  Але доля вирiшила все-таки вiдтягти трохи час розплати. На другий день
рано-вранцi Явинi батьки по?хали на кiлька днiв до Ки?ва звiтувати про
свою закордонну командировку на Виставцi передового досвiду. I дiд Варава
не всгиг розказати про переекзаменовку.
  Та все одно настрiй у Яви був кепський, пригнiчений.
  - Гад я, барахольщик, - картав вiн себе. - Мати мене цiлу?: "Синочку,
синочку!" - подарунки менi, а я... Знала б вона, який я. Краще б одразу...
Що це буде! Що це буде! Ех, якби вислiдити, поки матерi нема, отих
шпигуняр! Усе було б гаразд. Можна було б розказати правду. Як я затонув i
взагалi... От, якби вислiдити...
  Я невиразно мнякав.
  - Мда... звичайно .. але...
  Я не вiрив у реальнiсть цього дiла.
  Але на другий день пiсля вiд'?зду Явиних батькiв до Ки?ва вiн прибiг до
мене блiдий, як сметана, ледве дихаючи.
  - Швидше... швидше... швидше...
  Я вже думав - або пожежа, або землетрус, або футбол по телевiзору
передають. Я саме вiдро тягнув з криницi. I вiдро назад шубовснуло з
переляку, як вiн прибiг.
  - Тю! Що таке?
  - Гайда швидше! Вони йдуть у плавнi. Оце зараз. Сам чув розмову. Книш
каже: "Щось довгенько нема дiла. Присохло. Чепуха получа?ться". А Бурмило.
"Да-да, пора кiнчать, по?демо сьогоднi, я ж не винуватий, що застудився.
Захворiв..." А Книш: "Так я до тебе зайду через пiвгодини й по?демо..."
Швидше, Павлушо! Я вiдчуваю, сьогоднi щось буде! Гайда,ну!
  Вiн говорив так гаряче й переконливо, що мо? вiдро, зда?ться само
вискочило, наполовину розхлюпане, з криницi, вмить опинилося на ганку, а
ми з Явою, наче вистрiленi з рогатки, помчали вулицею.
  РОЗДIЛ XI
  Трагедiя в кукурудзi. I хто б, ви думали, нас врятував?..
  Нам не довелося довго сидiти в кущах бiля Бурмилово? хати Не минуло й
кiлькох хвилин, як з хвiртки вийшов Книш, а за ним Бурмило з мiшком за
плечима.
  Бурмилова хата стяла за школою, край села. Одразу за нею починався
величезний масив кукурудзи. Попiд масивом гадючилась польова дорога.
  Книш i Бурмило пiшли дорогою, а ми з Явою - понад дорогою, скрадаючись
у кукурудзi. Та не пройшли ми й ста метрiв, як Книш раптом спинився i,
чу?мо, каже:
  - Слухай, зда?ться, за нами якiсь пацани ув'язалися.
  - Де? Хай ?м всячина! - здивовано пробасив Бурмило.
  - Та отам у кукурудзi.
  - Ану ходiмо навпрошки через масив. Заодно й перевiримо.
  Ми з Явою гепнулися на землю i, мов зайцi, навкарачках дременули в глиб
кукурудзи.
  Шорстке кукурудзяне листя зрадницьки шурхотiло навколо I не збагнеш, чи
то од вiтру воно шурхотить, чи то хтось iде. Здавалося, Книш i Бурмило вже
буквально над головою. От-от наступлять i розчавлять тебе, як жука-кузьку.
  Вiдчуваючи в животi противне "ой-йой-ой", я бiг навкарачках все далi й
далi. I коли вже геть-чисто пообдирав колiна, спинився й припав, хекаючи,
до землi. "Бiльше не можу! Хай наступають!"
  Але нiхто на мене не наступав.
  Я полежав трохи, прислухаючись.
  Ш-шу-шу... шрх-хр... шшшу-у... шу...
  Весь час, не перестаючи, шурхотить кукурудза.
  I не чути в тому шурхотiннi анi Книша, анi Бурмила, анi мого друга Яви.
  А щоб побачити - й думать годi. Далi свого носа нiчого не бачу -
суцiльне плетиво з кукурудзяного листя. Ох i густа ж кукурудза, густiша за
всякi джунглi.
  Полежав я ще трохи, вуха нашорошивши. Нiчого. Нiчогiсiнько. Де ж це
Ява? Ми ж нiби поряд рачки бiгли.
  - Яво! - кричу я, нарештi, пошепки.
  Анi шеберхне.
  - Яво! - кричу я трохи голоснiше.
  Нiяко? вiдповiдi
  Кинувся я в один бiк, в другий.
  - Яво! - кричу я вголос. Чорт його бери! Книша й Бурмила ми все одно
вже прогавили - це факт. Вони вже гай-гай, уже, мабуть, у плавнях.
  - Яво! - кричу я на повну губу. - Яво! Агов! Де ти?
  - Цить! - чую нарештi десь далеченько сповнений та?мничостi Явин голос.
- Тихше!
  - Та що "тихше"! - кричу я - ?х уже давно нема! А я нiчого не бачу -
така гущина! Не знаю, в який бiк iти.
  - Повзи сюди!
  Ява трохи помовчав, тодi гука?.
  - Повзи ти сюди!
  Порачкував я на Явин голос Рачкував-рачкував - нема Яви.
  - Яво! - гукаю нарештi.
  - Агов! - чу?ться десь далеко праворуч ( а то було лiворуч).
  - Яво! - роздратовано кричу я. - Куди ти поповз, хай тобi! Не туди ти
повзеш!
  - Це ти, - кричить вiн, - це ти не туди повзеш! Я повзу правильно.
  - Та ну тебе' Повзи сюди!
  - Це ти сюди повзи!
  Отак перегукуючись, ми почали зигзагами пiдповзати один до одного.
Нарештi я з розгону прямо носом у Явинi штани ткнувся.
  - Тьху'
  Ще трохи - i ми б розминулися.
  Сiли одсапу?мось.
  - Розкричався! З тобою саме шпигунiв ловити! - сичить крiзь зуби Ява -
3 тобою тiльки тарганiв на печi ловити, а не шпигунiв!
  - Який хоробрий! Чого ж ти дременув? Скажи спасибi, що вони нас не
подавили, як блощиць .
  Ява враз пiдхопився.
  - Пiшли! Пiшли швидше на дорогу Може, ще и встигнемо В усякому разi, я
знаю, де в плавнях шукати.
  I Ява бадьоренько рвонув уперед Я - за ним Незважаючи на бiль у ногах,
ми йшли дуже швидко, майже бiгли. Кукурудзяне лисi я хльоскало нас по
щоках, лiзло в очi, дряпало руки.
  Йти ставало дедалi важче.
  - Яво, - сказав я, хекаючи, - щось ми дуже довго йдемо.
  Ява мовчав.
  - Яво, - сказав я, хекаючи ще дужче, -де шлях?
  Ява мовчав.
  - Яво, - сказав я, майже задихаючись, - ми не туди йдемо.
  Ява зупинився.
  - Давай вiдпочинемо.
  Ми посiдали на землю.
  - Ти зна?ш, якi цi кукурудзянi масиви, на скiльки вони кiлометрiв
тягнуться, - сказав Ява. - Як не туди пiти, можна два днi йти i не вийдеш.
Зовсiм заблудитися можна.
  - Що?! Що ти мелеш? - сказав я, вiдчуваючи, що в мене замiсть серця
зараз драглистий свинячий холодець. - Кукурудза - не лiс i не плавнi, в
кукурудзi не можна заблудитися. Вставай, пiшли
  Ми вже не думали про Книша й Бурмила, ми думали тiльки про те, щоб
вибратися з цього жахливого кукурудзяного полону.
  Через пiвгодини ми знову сiли вiдпочичи.
  I раптом у мене виникла iдея.
  - Яво, - кажу, - а що, як вилiзти й подивитися, куди йти.
  - Вилiзти? Що це тобi - дерево? Це ж кукурудза. Злак. Не чув я, щоб
люди на злаки лазили.
  - Ну то що, - кажу я. - Бач, яке товсте! Як бамбук! Може, вдержить.
  - Ну, то лiзь.
  - Нi, ти лiзь. Ти легший - у тебе штани коротшi й гудзикiв менше. А я
пiдсаджу.
  Ява махнув рукою:
  - Ну, давай спробу?мо.
  Ми вибрали найвищу й найтовщу кукурудзину, я притулився до не? спиною,
сплiв пальцi рук, щоб вдержати Яву, коли вiн на них ногою стане, i сказав:
  - Ти бiльше на мене спирайся, а за кукурудзину тiльки держись.
  - Добре, добре, - сказав Ява i, крекчучи, почав дряпатися на мене. Ось
уже колiном на плече став, уперся руками об голову. Ой! - черевиком за нiс
зачепив. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлю?ться в мо? плече,
пiдбором ключицю менi проламу?. Я починаю хитатися, колiна тремтять,
пiдгинаються, пiдгинаються...
  - Яво! - кричу. - Швидше дивись, я падаю.
  I... щось затрiщало, зашумiло, завищало - наче бомба в кукурудзу
гепнула.
  Я лежу, вгрузнувши носом у землю. В ротi - пiсок, у вухах пiсок, очi
запорошенi.
  Одпирхуюсь, одпльовуюсь, протираю очi й гукаю:
  - Яво, де ти? Ти живий?
  - Жи... - апчхи! - вий. - I з купи потрощеного кукурудзиння висову?ться
Явина голова.
  - Ну, що, - питаю, - бачив?
  - Дулю, - каже, - я бачив. Саме волоття перед носом.
  Ява зiтхнув.
  Я подивився в небо.
  "Чудасiя, - подумав я - Космонавти лiтають у безмежному небi, серед
зiрок, за сотнi кiлометрiв вiд землi - й нiчого А ми в кукурудзi
заблудилися. Та ще й у такий вирiшальний момент! Кiно!"
  - Яво! - пiдхопивсь я. - Це дурниця якась. Цього не може бути, бо це
неможливо. Ще нiхто в свiтi не заблудив у кукурудзi. Ми просто пiшли не в
той бiк. Я добре пам'ятаю, що, коли ми йшли, сонце нам було в спину.
Ходiмо назад.
  Спершу Ява недовiрливо поглядав на мене. Але я говорив, мабуть, так
переконливо, що вiн пiдвiвся.
  - Хтозна, може й правда. Ходiмо.
  I ми поплентались назад.
  Ох, як важко було йти! Ми не вiдчували пiд собою нiг. Ми просто
механiчно переставляли ?х, як ходулi. I нащо ми ото повзали на колiнах?
  А туг я ще спiткнувся i ногу пiдвернув, аж скрикнув, так заболiло.
  Сiв я на землю i скрививсь, як середа на п'ятницю. Якби Яви не було,
заплакав би.
  - Що? Що? - схилився надi мною Ява.
  - Кинь мене! Iди, пробивайся сам, - сказав я хрипло i безнадiйно.
  - Тю, дурний! - Ява обняв мене за плечi. - Зараз мине.
  Вiн допомiг менi пiдвестися. Я сперся йому на руку, i ми помалу пiшли.
  Через кiлька крокiв бiль вгамувався, i я зашкандибав досить бадьоро. А
згодом i зовсiм забув про ногу.
  Важко сказати, скiльки ми йшли: пiвгодини, годину чи двi, i скiльки ми
пройшли: кiлометр, два чи десять. Але нарештi я не витримав:
  - Яво, - кажу, - я бiльше не можу. Я зараз упаду. Давай вiдпочинемо.
  Ми лягли на землю.
  Довго лежали.
  Було тихо Лише кукурудзяне листя шурхотiло над нами. Десь далеко
прохававкав перепел, знову настала тиша. Навiть коникiв-стрибунцiв не було
чути.
  - А що, як ми зовсiм не виберемося звiдси? - тихо сказав я. - I нiхто
не зна?, куди ми пiшли. I нас не знайдуть. I ми загинемо. I через два
тижнi комбайн разом з кукурудзою збере нашi кiсточки.
  - Було б пообiдати. Все-таки довше б продержались. А так на ранок можем
i повмирати, - сказав Ява.
  На зiадку про обiд менi так захотiлося ?сти, що я мало не заплакав.
  - У нас на обiд сьогоднi борщ i вареники з м'ясом, - сумно промовив
Ява.
  - А в нас суп з галушками i смажена курка, - сказав я, ледве стримуючи
сльози. Нi, далi терпiти я не мiг.
  - Яво, - кажу, - давай гукати людей. Давай людей гукати, Яво.
  Але Ява був стiйкiший за мене.
  - Ти що, - каже, - щоб смiялися? Здоровi гицелi серед бiлого дня у
колгоспнiй кукурудзi "рятуйте" кричать.
  - Нехай, - кажу, - аби було кому смiятися.
  - Нi, - каже Ява, - якщо вже так, давай краще спiвати.
  - Нехай, - кажу, - хоч спiвати. I ми затягли перше, що в голову
прийшло. А перша прийшла чомусь у голову пiсня з мультфiльму:
  В траве.сидел кузнечик, -
  жалiбно жалiбно виводив Ява.
  В траве сидел кузнечик, -
  ще жалiбнiше пiдтягував я.
  Довго ми спiвали. Всi пiснi, якi знали, майже всi проспiвали. Особливо
чогось добре спiвалися тi, що починалися з "ой". "Ой у полi могила", "Ой я
нещасний", "Ой не свiти, мiсяченьку", "Ой не шуми, луже", "Ой чого ти,
дубе", "Ой одна я, одна", "Ой у полi жито". Оте "ой" ми рявкали так, наче
нас хто в бiк штрикав.
  Добре пiшла у нас також пiсня "Раскинулось море широко" Особливо
виходив куплет "Напрасно старушка ждет сына домой" Тричi ми спiвали цю
пiсню, i тричi, коли доходило до отого "напрасно", у мене починало дряпати
в горлi. Нарештi ми зовсiм захрипли i припинили спiви.
  Ми лежали, знесиленi вiд голоду, вiд пiсень, вiд безнадiйних думок.
  - Недарма я вiдчував, що сьоюднi щось буде! - зiтхнув Ява
  Я знiчев'я засунув руку в кишеню i раптом намацав там щось тверде Витяг
i аж пiдскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'?сти! Та ще й
м'ятна. Це ж i пити менше хотiтиметься.
  - Яво, - хриплю, - дивись!
  Ява глянув i зiтхнув:
  - Одна?
  - Одна.
  Цукерка злежалася в кишенi, пiдтала, обгортка прилипла так, що й зубами
не вiддереш. Ранiш я б ??, мабуть, просто викинув. Але тепер це була така
цiннiсть, що ой-ой-ой!
  Я обережно перекусив цукерку пополам. Але невдало - одна половинка
вийшла бiльша, друга - менша. А ще кусати - тiльки покришиш.
  Я зiтхнув i иростяг Явi бiльшу.
  - Чого це? Давай менi ту
  - Нi, - кажу, - бери. Ти дужче ?сти хочеш.
  - Чому?
  - Бо я, - кажу, - добре снiдав. Я?чню ?в, i ковбасу, i молоко пив.
  - А я! Я картоплi цiлу тарiлку, i м'яса, i салат з огiркiв i помiдорiв.
Значить, ти голоднiший, а не я. Бери.
  - Нi. Я ще пирiг з яблуками отакенний i варення блюдце. Бери ти.
  - А я два пироги, I цiлий глечик молока, i склянку сметани, i ще й
сиру, i...
  - А я ще млинцiв, i грушок-гниличок, i..
  Нашi снiданки збiльшувались i збiльшувались. Якби ?х скласти, то вийшов
би вже, мабуть, денний рацiон слона. Кiнчилося тим, що Ява вiд бiльшо?
половини дуже ловко вiдкусив маленький шматочок, i гаким чином "порцi?"
зрiвнялися.
  Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але через кiлька хвилин у
ротi вже й смаку не лишилося, ?сти захотiлося ще дужче. I ?сти й пити
Особливо пити. Незабаром ми навiть забули про голод. Пити, лише пити
хотiлося нам. Отепер тiльки вiдчули ми себе по-справжньому нещасними. Ледь
ворушили ми пересохлими губами. Сонце почало сiдати, наближався вечiр. Ми
з жахом думали про сво? майбутн?.
  I раптом ми почули... пiсню.
  Три дiди, три дiди полюбили бабу,
  А четвертий манюсiнький причеиився ззачу. -
  виводив хтось хрипло й гугняво у два голоси.
  Нас аж угору пiдкинуло, мов на пружинах. Люди!
  - Гей! Гей! - скрикнули ми i замовкли, прислухаючись.
  Нам здалося, що пiсня, яка  нiбито  наближалася,  почала  трохи
вiддалятися.
  Трьом дiдам, трьом дiдам баба дулi тиче,
  Четвертого, маленького, за чуприну смиче...
  I тодi ми, забувши про все на свiтi, кинулися, ламаючи кукурудзу, на
пiсню i одчайдушне закричали:
  - Люди! Пождiть! Людоньки! Сюди!..
  -I зда?ться, я навiть вигукнув оте ганебне "Рятуйте!" - я точно не
пригадую. Пiсня припинилася.
  - Людоньки-и-и-и! Пiдождi-i-iть! - проверещали й замовкли, чекаючи
вiдповiдi.
  I десь зовсiм уже недалеко почулися голоси:
  - Гу-ук-а? хтось...
  - А, пiшли!
  - Н?! Кр-ик-чить хтось... Щоб я бога не бачив!
  Ми так i присiли.
  Лишенько, та це ж Бурмило! I Книш.
  - Та пiшли! - каже Книш. - То хтось балу?ться.
  - Н?, не балу?ться. "Рятуйте" кр-ик-чить... Агов! Хто тут ?? Де ви? -
загукав Бурмило.
  Ява глянув на мене i приклав палець до губiв: "Цс!" Та було вже пiзно.
  - Тут! - писнув я. Воно якось само вирвалось, мимохiть.
  Кукурудза над нами розсунулася, i ми побачили червонi пики Книша й
Бурмила.
  - Го-го! Дак це ви?! Голубчики! - розплився у ?хидно-радiснiй посмiшцi
Книш i пiдморгнув Бурмиловi. - Що я тобi сказав. I заблудилися? У
кукурудзi? Га-га-га-га! Го-го-го! Ге-ге-ге!
  Вiн аж удво? згинався, тримаючись за живiт, так реготав. Бурмило
смiявся не пiдряд, а через певнi вiдрiзки часу. Вiн був п'янiший за Книша.
Смiх у нього булькотiв десь глибоко всерединi, а назовнi виривався
невеликими порцiями, як пара з чайника, що тiльки-тiльки закипа?:
  - Ги-ш... ги-ш... ги-ш!..
  - Ех, ви... ш-шмаркачi! - нареготавшись, сказав Книш. - Ну, хапайтесь
ондо за дядьковi штани та мiцно держiться, бо знову загубитесь. I, обнявши
Бурмила, вiн повернувся до нас спиною.
  РОЗДIЛ XII
  "Не зви мене бiльше - Ява, зви мене - Кукурузо!"
  Я iду в сiльмаг. Мене мати послала. По олiю! Це на другий ранок пiсля
то? трагедi? в кукурудзi.
  У сiльмазi i бiля сiльмагу повно людей - сьогоднi недiля. Хто щось
купу?, хто пиво п'?, хто просто балака?, насiння лускаючи. Сiльмаг у нас
проти клубу - тут завжди збiговисько, а в недiлю й поготiв.
  Помiтивши мене, люди враз починають усмiхатися,  перешiптуватися,
переморгуватися.
  А дiд Салимон каже:
  - А, здоров, хлопче! Щось я тебе давно не бачив?
  - Та його ж не було в селi, - пiдкида? Гриць Чучеренко.
  - А де ж? - "диву?ться" дiд Салимон.
  - Таж у кукурудзi блукав... тиждень чи два.
  - Гга-га-га! - реготом вибухнув сiльмаг. Тут i продавець дядько Кузьма
не витримав, собi встряв:
  - Ми недавно компаси одержали... Не треба?
  - Га-га-га!
  - Го-го-го!
  - Ги-ги-ги!
  - От хлопцi!
  - От артисти!
  - I кiна не треба!
  - Ге-ге-ге!
  - Гу-гу-гу!
  Взяв я олiю i прожогом на вулицю. А за мною слiдом регiт котиться. Хто
не зустрiнеться, слово кине:
  - Привiт кукурузнику!
  - Здоров, козаче!
  - Наше вам вiд королеви полiв!
  Може, хто й просто так вiта?ться, а менi зда?ться, що глузливо,
насмiшкувато. I, може, хто десь смi?ться зовсiм з iншого приводу, а я все
на себе приймаю.
  Бiля клубу здоровеннецька реклама кiнофiльму "Тарас Шевченко" (сьогоднi
йтиме). Намальовано, як проганяють крiзь стрiй солдата.
  I враз зда?ться менi, що оживають тини обабiч, висмикуються лозини з
них, шпiцрутенами свистять у повiтрi. I горщики, макiтри на тинах - уже не
горщики й макiтри, а солдатськi голови в безкозирках... Як той солдат,
бiжу я крiзь стрiй - вулицею...
  Вскочили ми в халепу. Це кiлька днiв смiятимуться, не менше. Хоч на
вулицю не виходь. У нас такi!
  Занiс я олiю, пiшов до Яви одвести душу. Зустрiв його у садку - вiн до
мене якраз намiрявся.
  - Здоров, Павлушо! - серйозно-серйозно сказав вiн. - Я до тебе.
  - Здоров, а я до тебе!
  - Попрощатися йшов, - одвiв убiк очi Ява.
  - Що, посилають кудись? - здивувавсь я,
  - Та-а! - махнув рукою Ява - Зовсiм з дому тiкаю.
  - Куди?!
  - На який-небудь безлюдний, необiта?мий острiв.
  - Тю на тебе, дурний! Мелеш таке, що й купи не держиться. Де ти вiзьмеш
той острiв? Тепер таких островiв i не бува?.
  - Бува?. То ти не зна?ш.
  - Як же ти втечеш, коли ми й до моря з тобою не змогли до?хати? Тебе ж
на першiй станцi? зловлять.
  - А я й не пiду на станцiю. Нащо менi станцiя?
  - А що?
  - У плавнi подамся. Скiльки там островiв, необiта?мих...
  - Але як же ти там житимеш? Пропадеш же, як руда миша. Пам'ята?ш, як
Гунька пропав?
  Жив у нашому селi колись пришелепуватий Гунька. Приплентач. Без роду i
племенi. Нiхто не зна?, як вiн до села прибився. Взимку ходив босий, без
шапки. Старi баби його святим вважали. Тихий був, нiкого не зачiпав.
Ходить собi по селу i смi?ться: "Ги-ги... ги-ги". Любив у плавнях блукати.
Як заповiтриться - два днi нема. Потiм верга?ться худий, голодний,
зарослий рудою стернею. Навiть узимку в плавнi ходив по льоду. У великий
мороз пiде, розкладе на островi величезне багаття: люди вже думають -
плавнi горять. Приходить: "Ху, - каже, - натопив. Тепер у селi тепло
буде". Два роки тому пiшов Гунька у плавнi, i чи i о вiн дiйсно загинув,
втонув деси у болотi, чи просто подався з села - так нiхто й не зна?.
Бiльше його не бачрiли.
  - Невже хочеш пропасти, як Гунька? - повторив я.
  - Не припаду, - впевнено сказав Ява i витяг з-пiд сорочки книжку. - От
жив же чоловiк на безлюдному островi - i нiчого Не пропав.
  - Що за книжка? - питаю.
  - "Пригоди Робiнзона Крузо". Читав?
  - Не пам'ятаю... Може, й читав. Що це за Кукурузо?
  - Крузо, а не Кукурузо, чудило. Дуже iнтересна книжка.
  - Книжка книжкою, а плавнi плавнями. Ти краще подумай.
  - Я вже думав. I вирiшив остаточно. Ти мене зна?ш. Я тiльки хочу, щоб
ти менi трошки допомiг.
  Я був обеззбро?ний. Раз людина зверта?ться до тебе за допомогою,
одмовляти ?? - свинство.
  - I надовго ти збира?шся на той острiв?
  - Робiнзон пробув на безлюдному островi двадцять вiсiм рокiв два мiсяцi
i дев'ятнадцять днiв, - зiтхнувши, сказав Ява.
  - Ого-го! - аж рота роззявив я. - Це ж скiльки тобi буде? Сорок з
гаком. Це ми вже всi школу покiнча?мо й iнститути. Карафолька академiком
стане, Гребенючка агрономом. Я льотчиком, якщо вийде. А ти...
  - Що ж поробиш, - знову зiтхнув Ява.
  - Слухай, а хто ж буде за Книшем i Бурмилом стежити? Хто буде ?х
викривати, виводити на чисту воду? Може ж, вони справдi небезпечнi шпигуни
й злочинцi? Га? Ти що - забув оту та?мничу розмову? I акваланг? I торт, i
все iнше? Забув?
  Ява враз почервонiв, наче я його спiймав на гарячому.  Я  вже
торжествував, думав, що вiн зараз вiдмовиться од сво?? затi?. Але вiн
сказав:
  - Нi, нiчого я не забув. Та доведеться тобi самому стежити за ними й
викривати ?х. Ти хлопець смiливий, сам впора?шся. I станеш знаменитим. I
про тебе в газетах напишуть, i по радiо, i по телевiзору... А я не можу
тут бiльше жити. Не можу. Переекзаменовка... та ще й ця кукурудза. Через
кiлька днiв при?де мати i... хоч на край свiту.
  Я зiтхнув.
  - А може, все-таки не тiкатимеш? Якось перебiду?ш.
  - Нi, раз я вирiшив - усе!
  - А хай би сказився той Кукурузо, що напутив тебе на острiв тiкати. Так
це ми в дитинствi бiльше й не побачимось? - з вiдча?м сказав я. - З ким же
я у цурки-палки гулятиму? З Карафолькою? Спасибi вам!
  Ява, зморщивши лоба, дивився на мене - щось мiркував. I, помовчавши
трохи,сказав:
  - Чому це не побачимось? Ти ?диний знатимеш про острiв. I при?жджатимеш
iнколи... Робiнзон теж не зовсiм один був. Потiм вiн урятував дикуна
П'ятницю i удвох з ним жив. Так що...
  - Виходить, я буду в тебе дикуном, - уже веселiше сказав я - Вiн,
значить, герой... А я, значиться, дикун. От Кукурузо!
  - Та Крузо, а не Кукурузо! Робiнзон Крузо.
  - То вiн був Крузо, а ти - Кукурузо. Якраз пiдходяще для тебе iм'я.
Пiсля вчорашнього...
  - А що! Може, це ти й непогано придумав. Кукурузо! Звучить! Га? Зна?ш
що! Так ти не зви мене бiльше Ява, зви мене Робiнзон Кукурузо. Хай так i
буде. Домовились?
  Так Ява перестав бути Явою, а став Робiнзоном Кукурузо Видно, на роду
вже йому було написано носити вигаданi iмена.
  Так що запам'ятайте добренько, далi я зватиму його Кукурузо.
  РОЗДIЛ XIII
  Шука?мо острiв
  - Так ти що - сьогоднi хочеш уже й утекти на острiв? - спитав я.
  - Ех, який ти бистрий! "Сьогоднi!" - розсердився Кукурузо. - Треба ж
спершу вибрати пiдходящий безлюдний острiв, а тодi вже тiкати.
  - А що там вибирати? Висадився на будь-який i живи.
  - Тобi - звичайно. А менi двадцять вiсiм рокiв два мiсяцi  i
дев'ятнадцять днiв жити. Дума?ш - легко?
  - Та я хiба що, можна й вибрати. Хоч зараз. По?демо?
  - Трохи згодом. Через годину. Як дiд у сiльмаг пiде.
  - А що ти взагалi дома скажеш, як тiкатимеш? Вони ж хвилюваться будуть.
Все село на ноги пiднiмуть. Шукатимуть Я собi уявляю!
  - Звичайно ж, я не скажу: "Дорогi родичi, я тiкаю вiд вас на безлюдний
острiв. Бувайте здоровi. Пишiть". Це ж комедiя. Нiхто ж так на безлюдний
острiв не тiка?. Матерi й тату взагалi нiчого не доведеться говорити. Вони
в Ки?вi. А дiдовi я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тiтки Ганни у
Пiски пiду. Там же i Яришка зараз гостю?. Щось вигадаю... Щоб панiку не
пiднiмав.
  - А потiм що? Як мати при?де i як довiдаються, що ти зник?
  - А менi що - хай шукають. Аби не знайшли. Гуньку теж, пам'ята?ш, три
днi шукали, а потiм кинули. I нiчого. Тепер рiдко хто й згаду?. Так i
мене... - тут голос у Кукурузо затремтiв. Мабуть, думка про те, що його
забудуть, була все-таки гiрка йому. I вiн поспiшив перевести розмову на
iнше: - Головне; острiв треба хороший надибати. Щоб i мiсце рибне було, i
дичина щоб...
  - А ти й рушницю братимеш?
  - Аякже. У Робiнзона було навiть кiлька рушниць. Але я й з одною сво?ю
берданкою не пропаду. Ти ж зна?ш мою берданку. Б'?, як скажена. Навiть
краще дiдового "Зауера".
  Це вже Кукурузо перебiльшував. Та я не став сперечатися - хлопець на
двадцять вiсiм рокiв на острiв тiка?, хай потiшиться. Торiк дiд подарував
йому на день народження берданку i почав брати з собою на полювання.
Кукурузо дуже пишався i сво?ю одностволкою, i тим, що ходив на справжн?
полювання. Я заздрив йому i теж мрiяв про рушницю, але в мене ?? не було.
  В сiнях почувся кашель, рипнули дверi, i у двiр вийшов дiд Варава.
Глянув сердитим оком на нас i сказав:
  - Я у сiльмаг на хвилинку. Глядiть менi тут!
  - Та ми нiчого. От тiльки на рiчку, може, скупатися. Бачте, спека яка,
- прохальним тоном сказав Кукурузо.
  - Вроки, вроки треба вчить, а не купатися. Дво?шник! - буркнув дiд i,
крекчучи, переступив через перелаз. Я з сумнiвом глянув на Кукурузо.
  - Нiчого, пiдем, - тихо сказав вiн. - Я знаю ту "хвилиночку".
Зустрiнуться бiля сiльмагу з дiдом Салимоном i години зо три пропатякають,
не менш.
  Хоча нiчого дивного й не було в тому, що ми ?демо на човнi в плавнi
(скiльки разiв ?здили i рибу ловить, i просто кататися), нi в кого нiяко?
пiдозри не могло виникнути, але ми пробиралися до рiчки крадькома, весь
час озираючись. I жодним путящим човном не скористалися. Хоча всi вони
були припнутi бiля берега, i нам не заборонялося брати ?х - тут i мого
батька човен був, i дiдових Варавиних аж тро?  (довбанка  i  двi
плоскодонки). Ми розляглися i перепливли на той бiк на пiщаний острiвець,
де за великим кущем верболозу лежала ота гнила, зношена, як старий
черевик, нiчия плоскодонка, з яко? ми думали зробити, але так i не зробили
пiдводного човна i на якiй тонув Ява. Ми ?? пiсля того зашпаклювали,
просмолили, i вона хоч i пропускала все-таки воду, але не тонула: як не
забувати вичерпувать, можна плисти. Тут же пiд човном лежало довге
потрiскане весло, яке ми позичили в дiда Варави. Вiн i не помiтив - у
нього в сара? щось з десяток весел валя?ться: i короткi - для довбанки, i
довгi - для плоскодонок. У нас же, зна?те, як на плоскодонках ?здять?
Навстоячки. Сто?ш на кормi (або й на носi) i то з одного боку, то з
другого пiдгрiба?ш. Тому й весло довге. Так гребти - вмiти треба. Як не
вмi?ш, можеш тiльки - беркиць! - i годуй ракiв. Ну, ми з Кукурузо змалку
вмiли - нам не страшно.
  - Черпака не забудь, бо висьорбувать доведеться. Бач, тече все-таки,
калоша стара, - сказав Кукурузо.
  Одiпхнулися ми й по?хали.
  Обiгнули острiвець - i вже в очеретах. Вузенькою стружкою пливемо.
Гребе Кукурузо - хоч i я добре вмiю, але вiн бiльший мастак. Гребе тихо,
обережно - пильну?. Стружка звивиста, весь час завороти. Як гребонеш
дужче, нiж треба, - разi - i човен уже носом в очерети залiз. Од-пахайся
потiм назад, виймай носа - морока! Добре гребе Кукурузо - нi разу в
очерети не вгнався.
  Я лежу на носi, дивлюсь у воду. Вода прозора-прозора - геть до самого
дна видно: водоростi, латаття, корчi. I навiть видно, як риби шмигляють.
Iнтересно!
  Все далi й далi заглиблю?мося ми у плавнi. Несподiвано за поворотом
вiдкрилося широке плесо. Гладiнь - анi зморшки. Бiлi й жовтi лiлi?
розкиданi - як на картинi. Посеред плеса двi пiрникози плавають. Вгледiли
нас - i нема. Так швидко пiрнули, нiби й не було. Тiльки рiвне плесо. Аж
гульк - метрiв за двадцять - наче й не вони, а iншi...
  Знову ми в стружку за?хали.
  Ш-ш-ш! С-с-с! Ш-ш-шi
  Качки пролетiли.
  Мисливський сезон не почався, i ще не ляканi качки хмарами лiтають над
нами.
  - От би рушницю! - каже Кукурузо.
  - Ага, - кажу я.
  Пливемо. '
  - Ондо той кiзяк, бiля якого я затонув, - гiрко мовив Кукурузо.
  - Тьху! - плюнув я в той бiк.
  Ми знов випливли на плесо, досить-таки величеньке, по якому навiть
гуляли бурунистi хвилi (бо якраз знявся вiтер) - як по справжньому морю.
Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливли. I островiв ми вже минули чи не
з десяток. Я щоразу питав: "Може, оцей? Чи оцей? Гарненький же безлюдний
острiв. Те, що треба". Але в Кукурузо була своя думка, i всi острови вiн
позабраковував. З рiзних причин. Той був занадто маленький - нiде
розгулятися. В того береги дуже очеретом поросли - до води важко
добиратись. На тому дерев нема-де ж дрова брати для вогнища? - I так далi.
  I от перед нами новий острiв. Нiби суцiльна зелена купа: кущi
верболозу, плакучi верби i деiнде тополi вкрили його майже весь. Береги
заросли очеретом не цiлком - ? виходи до води. Чисте плесо з трьох бокiв
омива? острiв.
  - Зда?ться, воно, - сказав Кукурузо. - Давай пристанемо.
  - Давай, - з радiстю вигукнув я, бо менi вже набридло шукати.
  Ми пристали.
  Острiв був чудовий. Нiби спецiально створений для такого дiла, яке
задумав Кукурузо. Дерев багато i сухого гiлля - на двадцять рокiв топити.
В очеретах, навiть зараз чути, - качки крячуть. Значить, дичини повно. На
чистоводдi попiд берегом риба скида?ться, сама в юшку проситься. Посеред
острова галявина: не те, що в цурки-палки, - у футбола грати можна. Край
галявини величезна стара плакуча верба сто?ть, вiтами землю пiдмiта? I без
куреня вiд дощу схова?шся. Але курiнь, звичайно, потрiбен.
  - Курiнь я тобi поможу зробити, - сказав я, - ти ж зна?ш, як я куренi
роблю.
  По куренях я таки був мастак. Кращого, нiж я, куреня нiхто з хлопцiв у
селi не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько тесля. Половину хат
у селi вiн будував.
  На обличчi в Кукурузо було вагання:
  - Робiнзон, звичайно, все сам робив. Бо ж вiн один потрапив на
безлюдний острiв.
  - Так то ж Робiнзон Крузо, а ти Кукурузо, - заперечив я. - Не можна ж
точно копiювати.
  Менi обов'язково хотiлося якомога бiльше допомогти друговi. Кукурузо не
став сперечатися. Я тут же витяг з кишенi великий складаний нiж з
дерев'яною колодочкою i заходився рiзати лозу. Я дуже любив рiзати щось
сво?м ножем, нiколи не розлучався з ним, i вiд безконечного носiння в
кишенi колодочка вiдполiрувалася так, що блищала, як лакована.
  Кукурузо покiрно допомагав менi, незаперечне визнаючи в цiй справi мiй
верх. Вiн носив лозу, розчищав для куреня мiсце, загострював палицi для
каркаса.
  Незабаром пiд старою вербою вже стояв прекрасний просторий курiнь,
мiцний-мiцний (нiякi бурi не страшнi) i такий затишний, що аж менi
захотiлося жити в ньому. Я був дуже задоволений сво?ю роботою.
  - Всi двадцять рокiв просто?ть - гарантiя! - впевнено сказав я.
  Тiльки тепер ми згадали, що дiд уже, напевне, повернувся з сiльмагу, i
заспiшили назад. Дiставшись, нарештi, до берега i заховавши човна, ми аж
до самiсiнько? хати бiгли бiгом. А коли, захеканi, прибiгли, виявилося, що
дiд iще не прийшов. Кукурузо не помилився: дiдова "хвилиночка" вмiла
розтягуватись до кiлькох годин.
  - Ну що? Дiда нема, можна зараз зiбрати все необхiдне, - сказав
Кукурузо - Сьогоднi все приготу?мо, перетягнем до човна, а завтра...
  - Значигь, вирiшив уже завтра? - спитав я.
  - Аякже... Ти що! Через кiлька днiв мати при?де...
  Кукурузо ходив по хатi, задумливо взявшися рукою за пiдборiддя, i
примiрявся, що брати з собою.
  - Перш за все ложку, - вiн витяг з буфета щербату дерев'яну ложку i
застромив ?? за пояс. - Солi обов'язково, без солi пропаду. - Вiдсипав
собi в ганчiрочку пiвпачки солi - Хлiба! - з сумом глянув на зачерствiлий
окра?ць, що лежав на-столi. - Мало...
  Дiд пiшов у сiльмаг саме по хлiб.
  - Я тобi принесу. I хлiба, i сухарiв. У нас ?, - заспоко?в я його.
  - Чаю? - вiн покрутив у руках цибик з ча?м. - Обiйдеться. Це тодi й
чайник треба. А в нас один...
  - Лiхтарика не забудь. Згодиться, - нагадав я.
  - Лiхтарика обов'язково. Без лiхтарика не можна.
  Вiн пройшовся по хатi, взяв у руки сокиру, що стояла в кутку бiля
порога:
  - Сокиру. Треба було б хоч двi. У Робiнзона було аж дванадцять сокир.
  - Що вiн - жонглював ними, чи що? - здивувавсь я. - Нащо йому було
стiльки? Дурнуватий якийсь твiй Робiнзон.
  - Ти дуже розумний! - розсердився Кукурузо. - Мовчи! Ти нiколи на
безлюдному островi не жив - не переч!
  В цей час дверi розчинилися i на порозi з'явився дiд. Кукурузо так i
застиг з сокирою в руках.
  - Ов-ва! - спокiйно вимовив дiд. - Меблю рубати здумав? Ану постав
сокиру на мiсце! Дво?шник!
  - Та я нiчого, - замимрив Кукурузо. - Я... я... хотiв показати йому,
яка в нас сокира добра... замашна... вiн каже, що в них краща... Еге ж, у
нас краща, дiду?
  Дiд нiчого не вiдповiв, i ми вишмигнули з хати.
  - Ху! Мало не засипались! - уже за клунею видихнув Кукурузо. - I як ми
не почули його крокiв!
  Це справдi будо дивно. Це значить, ми дуже захопилися. Бо дiдовi кроки
чути здаля. Дiд ходить, як на лижах, не вiдриваючи нiг вiд землi:
човг-човг, човг-човг. Зда?ться, ледве ноги переставля?, от-от упаде.
  Та побачили б ви його на полюваннi. На зайця по чорнотропу дiд може
прочовгати отак кiлометрiв п'ятдесят -i хоч би що.
  Сидимо ми з Кукурузом за клунею i обговорю?мо, як краще перетягти все
необхiдне у човен. Нарештi домовились. Кукурузо потроху виноситиме з хати
i ховатиме у бур'янах за клунею. А як стемнi?, вже я (щоб Кукурузо був у
дiда на очах i не викликав пiдозри) нищечком перенесу все у човен. А
завтра...
  РОЗДIЛ XIV
  Робiнзон Кукурузо висаджу?ться на безлюдний острiв
  Ранок наступного дня. Сонячний, дзвiнкий, голосистий: пiвнi спiвають,
гуси гелгочуть, корови мукають. Я скоцюрбився бiля тину i пiдглядаю у
шпарку, що робиться на подвiр'? в мого друга.
  Пiдготовчi роботи успiшно закiнчено. Все майно Робiнзона Кукурузо уже в
човнi: i берданка, i удочка, i лiхтарик, i ложка, i ковзани (на зиму), i
сокира (на жаль, одна i то стара, трiснута i без топорища - ну, то нiчого,
на островi можна буде витесать), i багато чого iншого. Черв'якiв накопано
повну жерстяну банку з-пiд бичкiв у томатi (я слово "бички" закреслив i
написав олiвцем "черв'яки", вийшло "черв'яки в томатi"). I харчiв цiла
торба. I навiть двi таблетки пiрамiдону (на випадок хвороби). Отже, все в
порядку.
  Тепер лишилося одне - вiдпроситися в дiда.
  Дiд сидить на колодi i теше держака до вил. Кукурузо ходить бiля нього
й канючить.
  - Дiду!
  - Га?
  - Так я до тiтки Ганни пiду у Пiски.
  - Одчепись.
  - Дiду!
  - Га?
  - Так я пiду.
  - Одчепись, тобi кажуть. Iди вроки вчи. Дво?шiшк!
  Помовчали трохи. Потiм знов.
  - Дiду!
  - Га?
  - Менi з вами скучно.
  - Так що менi, на голову стать, щоб тебе розважчти?
  - Я до тiтки Ганни пiду. Там же Яришка. Я ?? скiльки не бачив.
  - Як вона дома, то тiльки чубишся з нею, а тут, бач, скучив...
  - Я вам i самосаду принесу. Ви ж зна?те, який у тiтки Ганни самосад.
  - У мене свiй ? не гiрший. Одчепись. Знову помовчали.
  - Дiду!
  - Га?
  - То я пiду. Да?
  - От пристав, як сльота до плота! А вроки?
  - Так я ж книжку вiзьму i там вчитиму. От поспита?те в тiтки Ганни
тодi.
  Я прича?вся й думаю: "Ох, i важко у наш час тiкати на безлюдний
острiв!"
  - Дiду!
  - Га?
  - Я тiльки на пару днiв. З мене ж усе село  смi?ться  пiсля
вчорашнього... От якi ви, ?й-богу!
  - Ото не швендяй, де не треба! Хто тебе у кукурудзу погнав?
  Знову помовчали.
  - Дiду?
  - Га?
  Довго канючить Кукурузо. Нарештi дiдовi урива?ться терпець i вiн каже:
  - От бiсова дитина! Зовсiм замучив. Ну йди вже, щоб я тебе не бачив.
Тiльки на днiв два, не бiльше. Та якщо тiтка Ганна скаже, що вроки не
вчив, - цього держака скушту?ш. Дво?шник!
  Кукурузо не став баритися, бiгцем побiг у хату (а то ще передума?
дiд!), схопив "Граматику" i - до ворiт. Тодi раптом спинився, обернувся,
потупцяв на мiсцi, зiтхнув:
  - Бувайте здоровi, дiду! Хороший ви... Я завжди знав, що ви хороший...
  - Iди-йди! - буркнув дiд, Хiба вiн знав, що то проща?ться з ним
Кукурузо на двадцять вiсiм рокiв два мiсяцi i дев'ятнадцять днiв...
  На вулицi я при?днався до Кукурузо.
  Мовчки дiйшли ми до рiчки, мовчки сiли в човна i мовчки попливли у
плавнi.
  Тiльки Собакевич, бiжучи за нами, весело гавкав i намагався вхопити за
литку то мене, то мого друга. Не розумiло урочистостi моменту дурне
собача!
  Не проронивши жодного слова, допливли ми до острова.
  У мовчаннi перенесли всi речi на галявину до куреня.
  I от востанн? сто?мо на березi коло човна. Похнюпившiйсь довба?мо
носками черевикiв землю. Сто?мо i зiтха?мо. Треба прощатися, а ми не
зна?мо, що кажуть у таких випадках на прощання. Адже не на день ми
проща?мось, не на мiсяць, не на рiк навiть, а на цiлих двадцять вiсiм
рокiв два мiсяцi i дев'ятнадцять днiв. Ще нiхто в свiтi не прощався на так
довго.
  Кукурузо нахилився до Собакевича, почухав за вухами, взяв його передню
лапу, потиснув:
  - Прощай! Я б тебе тут залишив, але й сам не знаю, як у мене з харчами
буде... Не бiйсь... Павлуша тебе в обиду не дасть. Ти ж, Павлушо...
  - Аякже!.. - не дав я йому договорити.
  I змовк, думаючи, що б же йому ще таке сказати заспокiйливе на
прощання.
  - А тi дво? таки не шпигуни, - сказав я. - Справжнi шпигуни нас
придушили б отам у кукурудзi. I нiхто б не знав. Вони ж точно тепер
знають, що ми за ними стежили. Так що не переживай - нiхто про нас все
одно б нi в газетi не написав, нi по радiо, нi тим паче по телевiзору...
  Але Кукурузо на це нiчого не вiдповiв.
  I знову ми сто?мо й мовчимо.
  - Ну так що? Давай ?дь уже! - не витриму? нарештi Кукурузо.
  - А ти що, поспiша?ш? - кажу я.
  - Та н?, я нiчого, але взагалi... Тобi ж додому треба. Хлопцi, мабуть,
у футбола зараз на вигонi гуляють.
  - Та! - махаю рукою. Мовляв, не потрiбнi менi нi футбол, нi хлопцi. А
сам думаю: "Невже оце Кукурузо нiколи в футбола бiльше не гулятиме? От
бiдний хлопець!" I так менi його жаль стало! Такий же вiн воротар добрий
був! Справжнiй Лев Яшин мiг з нього вирости.
  Зiтхнув я, полiз у кишеню i витяг свого складаного ножика.
  - На, - кажу, - тобi пригодиться Ти ж зна?ш, який це ножик. Як бритва.
Такого нi в кого нема. А в тебе якийсь чепелик.
  Кукурузо аж почервонiв iз задоволення. Вiн завжди заздрив менi через
оцей ножик i мiнятися не раз пропонував, та я не хотiв Але тепер хай йому
буде, раз вiн у футбола не гулятиме i в самотностi житиме.
  Я ще раз лiхнув, полiз у другу кишеню i дiстав коробочку з-пiд
сiрникiв. Там лежали гачки для удочок, якi подарував менi батько.
Прекраснi гачки! Цiле багатство длл рибалки. I маленькi - на верховодок,
плiток та карасiв, i бiльшенькi - на йоршiв, окунiв та лящiв; i великi -
на щупакiв, линiв, коропiв. I зовсiм великi - трiйчастi - на сомiв та
iншого риб'ячого звiра.
  - Лови, - кажу, - на здоров'я. Рибою ти тепер забезпечений. Тiльки
зна?ш, як я до тебе колись при?ду, то й менi даси половити. Дуже я звик до
цих гачкiв.
  Чого я так сказав - не знаю. Я ж ще й разу не ловив ними. Мабуть,
усе-таки шкода менi було тих гачкiв. Навiть бiльше, нiж ножика. Кукурузо
вiдчув це:
  - Та нащо. Не треба. В мене ж ?сть.
  Але не мiг вiдiрвати захоплених очей вiд коробочки. Хiба стане в людини
сили вiдмовитися од такого подарунка? Нi, не шкода менi гачкiв! Кукурузо ж
лиша?ться на безлюдному островi сам один, як отой зуб у ротi дiда Салимона
I нiхто його бiльше не побачить. Навiть листа йому написати не можна.
Авжеж, не можна. У нього ж нема адреси. У всiх людей на свiтi ? адреси, а
в нього нема?. Ця несподiвана думка схвилювала мене.
  - Слухай, - кажу, - так не можна. Виходить, у тебе тепер нема? адреси.
  - Ну то що?
  - Як - "ну то що"? Адреси нема?, розумi?ш! Виходить, нiби ти взагалi не
живеш на свiтi.
  - А що ж я можу зробити? - розгубився Кукурузо.
  - Треба негайно якось назвати острiв. Буде назва, тодi й адреса буде.
  - Давай. Я хiба що - проти? А як?
  - Хiба я знаю? Острови по-рiзному називаються. Острiв iменi Врангеля,
острiв Мадагаскар, острiв Таймир. Нi, то, зда?ться, пiвострiв. Ну,
як-небудь так.
  - Ну, хай буде острiв Мадагаскар. Гарна назва. Менi подоба?ться.
  - Так уже ж е Мадагаскар. Треба, щоб така назва, яко? ще нема.
  Кукурузо задумався. Довго ворушив губами, мабуть, перебираючи в умi
назви. Потiм сказав:
  - А зна?ш що - хай буде iменi Переекзаменовки. Переекзаменовка мене
сюди привела, i хай буде iменi ото? клято? переекзаменовки. Тако? назви ще
нема - ручаюсь.
  Я не став сперечатися. Так на картi свiту (хоч про це ще нiхто не знав)
з'явилася нова географiчна назва - острiв Переекзаменовки. Хтозна, може,
колись у майбутнь'ому школярi навiть вчитимуть про це на уроцi. "Острiв
Переекзаменовки. Знаменитий тим, що на ньому провiв у самотностi майже
тридцять рокiв учень п'ятого класу Робiнзон Кукурузо". I якийсь телепень
одержить двiйку за те, що не знатиме цього.
  - Не дрейф, Робiнзоне, все буде гаразд, - бадьоро сказав я. - На такому
островi не те що двадцять вiсiм - сто рокiв прожити можна Аби риба
клювала.
  - Я теж так думаю.
  - Ну, прощай!
  - Прощай.
  Я кинув у човен Собакевича,сiв сам.
  Кукурузо раптом зiтхнув i тихо сказав:
  - Ти пробач менi, Павлушо, що я позаторiк тебе при всiх у калюжу пхнув.
Пробач.
  Я теж зiтхнув i сказав:
  - I ти пробач, що я тодi, пам'ята?ш, твого картуза на вербу закинув. I
взагалi пробач, коли що не так.
  - Прощай! - сказав Кукурузо.
  - Прощай! - сказав я i одiпхнувся нарештi од берега.
  Останнiй зв'язок Робiнзона Кукурузо з людьми обiрвався Вiн лишився один
на безлюдному островi.
  Тепер навiть якби вiн i схотiв повернутися додому, вiн би не змп цього
зробити сам, без сторонньо? допомоги. Бо в нього не було човна. А без
човна вибратися з наших плавнiв неможливо - потонеш, як слiпе кошеня.
  Я пропонував, щоб вiн залишив собi нашого "пiдводного" (ми ж будь-яким
човном могли скористатися для переправи на острiв), але вiн категорично
вiдмовився.
  - Це несерйозно, - сказав вiн. - Це було б нiби якась прогулянка:
набридло - вернувся. Якби у Робiнзона був транспорт - чорта лисого вiн
сидiв би так довго один на островi! Не, треба по-справжньому. Нiяких
човнiв, нiяко? можливостi повернутися.
  Геро?чна був людина Робiнзон Кукурузо.
  РОЗДIЛ XV
  Перший день на островi iменi Переекзаменовки. Роздiл, розказаний
Робiнзоном Кукурузо сво?му другу i однокласнику Павлушi
  Так-от як одштовхнувся ти ото вiд берега i по?хав, i як зник уже за
очеретом, тiльки жмурки на водi вiд човна лишилися то така тиша раптом
настала - нiколи я тако? тишi не чув (навiть тодi, коли вуха менi пiсля
першого з берданки пострiлу позакладало). Стою я й не дихаю, мов
закам'янiв. Тиша-тиша.. I тiльки небо, зда?ться, дзвенить, -  нiби
величезною голубою мискою мене накрито. I я пiд тi?ю мискою один, мов
мишеня пiд ситом, i дiваться нiкуди.
  Стою я i, що робити, не знаю. I поспiшати менi не треба, i робити
нiчого. Хоч стiй, хоч через голову перекидайся - все одно. Нiхто не
бачить, нiкому до цього нема дiла.
  Погано менi було. I головне, ота клята думка, що сам я звiдси не
виберуся. Хоч кричи, хоч бийся головою об дерево - нiчого не допоможе. Я б
не знаю, що робив, якби не вiдчув раптом, що хочу ?сти. Ти пам'ята?ш, я
так хвилювався i поспiшав, що дома добре й не поснiдав. Це одразу мене до
тями привело. Харчiв я вирiшив поки що не чiпати - хто там зна, що воно
далi буде. Вирiшив наловити риби. Вибрав мiсцину пiдходящу, розмотав
удочки, наживив, закинув. Жду. Сиджу, на поплавцi дивлюсь i жду. Жду, жду,
жду... Поплавцi - анi шелесь. Не ворухнуться навiть. Не клю?. Я вже й
плював на черв'якiв, i мiняв ?х, i з мiсця на мiсце переходив - нема
кльову й квит. А голод мене дедалi дужче розбира?. Сиджу я, слину ковтаю i
шепочу: "Клюйте, рибоньки! Клюйте, будь ласка! Я ж ?сти хочу". А поплавцi,
мов цвяхи з дошки, - стирчать собi просто з води i все. Нема риби. Плава?
мiй снiданок пiд водою i нiяк його не дiстанеш. Нервую я, раз у раз
вудочки смикаю, та тiльки черв'яки на гачках витягаю. Хоч самих черв якiв
?ж. Тьху!
  Сам розумiю, що час непiдходящий для лову, знаю ж прекрасно, що клю?
або рано-вранцi, або надвечiр, та не легше менi вiд цього. Не чекати ж до
вечора - живiт же пiдтягне, зовсiм охляну. Кiнчилося тим, що зачепив я
гачком за корч i льоску обiрвав. Пропав гачок - один з кращих, що ти менi
подарував. Розсердивсь я, плюнув i пiшов до торби з харчами - не мiг
бiльше терпiти. Як допався - пiвторби вмолов. Наiвся, як дурень мила. Лiг
голiчерева на галявинi, дрiмати почав i заснув непомiтно. Довго, мабуть,
спав, прокинувся, бо вiдчув, що пече. Сонце палить - шкварчить на небi,
мов я?чня на сковородi. Мацнув себе - щоки вогнем горять. Обпiкся я на
сонцi. Пiшов умився - пече. Мокро? землi приклав - пече. Згадав - сметаною
або кисляком треба. Та де ж ?? взяти - сметану! Отодi я вперше вiдчув, що
безлюдний острiв - це безлюдний острiв, а не наш колгосп "Свiтла зоря", де
сметани цiлi ставки. А менi б зараз хоч ложку, хоч пiвложки. Ох же ж пече!
Залiз я в курiнь. Темно в ньому, холодок. Полежав я трохи, та хоч пече,
але жити ж треба Не можна ж двадцять вiсiм рокiв у куренi пролежати. Вилiз
я, взяв сокиру, ножа твого i пiшов вирiзати топорище.
  Знайшов добру суху гiлляку, вирiзав топорище, почав обстругувати ножем
i раптом скабку в пучку загнав. Та таку болючу - пiд самий нiготь. Зразу
пальця в рот. Смокчу - не висмокту?ться, зубами давлю - не видавлю?ться.
Голкою б оце, голкою б одразу вийнялася... "А дульки! Дульки не хочеш? -
сам собi iз злiстю. - У село за голкою треба бити. Бiжи, чого ж ти не
бiжиш?" Трохи не заплакав я вiд безсило? лютi - таку потрiбну рiч, як
голка, забув. Узяв гачка рибальського, почав колупати. Але дуже колупати
боюсь. Там же на кiнцi гачка зазубрина: як заженеш, то мало того, що iз
скабкою, ще й з гачком у пальцi ходитимеш. Ох i попомучився! Аж мокрий
став. А скабку так-таки всю й не вийняв - маленький кiнчик лишився. I
потiм довго болiло. Добре, що хоч не нарвало.
  Сонце почало сiдати, i я знову вiдчув апетит. На торбу навiть дивитися
боявся, бо знав, що як пiдiйду до торби, то завтра доведеться землю
гризти. Риба, тiльки риба могла врятувати мене вiд голоду. Я знову закинув
удочку. I на цей раз менi пощастило. Ох, Павлушо, як я зрадiв, коли витяг
нарештi першого пiчкура! Вiн був маленький, як палець, але вiн був
дорожчий менi за отого пiвметрового щупака, що ми з тобою впiймали
минулого лiта. Вiн трiпотiв на гачку, а мо? серце трiпотiло у грудях. Я
навiть поцiлував його, отого пiчкурика. Потiм пiшли окунцi, краснопiри,
карасики... Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулась банка з
черв'яками. А коли помiтив-вони розповзлися по всьому берегу. Я аж
пiдскочив. Йой! Це без черв'якiв i риби не буде Куди ж ви тiка?те,
черв'яки?! На кого мене покида?те, дорогенькi?! Кинувся я перед ними
навколiшки, почав повзати по берегу i ловити. Та бiльшiсть уже в землю
поховалися. До того ж темнiти почало. Ледве я чверть банки вiднайшов...
Рибу бiльше не ловив, вирiшив черв'якiв економити.
  Розклав я багаття, почистив оту дрiбноту, що впiймав, заходився юшку у
старiй каструльцi варити. Варю я i бачу, що дуже щось швидко вода википа?
- весь час доливати доводиться. I пiд дном щось шипить i шкварчить.
Придивився - аж то моя каструля тече-протiка?. I як же я ранiше не
помiтив, що там дiрки! Мало не заплакав з горя Що ж я тепер робитиму? У
такiй же каструлi тiльки глину мiсити, а не юшку варити. Це ж решето, а не
каструля. А iншо? в мене нема i взяти нiде. На безлюдному островi я.
  Добре було Робiнзону Крузо. Все потрiбне викидало йому на берег море
пiсля кораблекрушенiй. Геть усе чисто, навiть грошi. Захотiв дванадцять
сокир - на тобi дванадцять сокир. Захотiв сорочки шовковi - на тобi
сорочки шовковi... А менi хоча б одну каструлечку, що не тече. Хоча б
одненьку! Та де там. Хiба дочека?шся тут, у плавнях, кораблекрушенiя! Хоч
сто рокiв жди! Ото потерпiв кораблекрушенi? ки?вський мисливець Папуша,
втопив рушницю, та яка менi з цього користь. У мене своя берданка ?. А то
ще колись дiд Салимон у райцентр на базар картоплю вiз i перекинувся. Та
хiба вiн дасть добру пропасти - до пiвночi бороду у водi мочив, по
картоплинi з дна визбирував. Потiм тиждень черепашок i водоростi вичiсував
з бороди. Нi, на кораблекрушенi? менi годi й надiяться'
  Посьорбав я з огидою недоварено? юшки, яка ще не встигла витекти,
пожував напiвсиро? риби i сиджу.
  Вже зовсiм стемнiло, i нiч кашкета свого чорного менi на очi насунула.
Навiть зорi на небi не видать - хмарно. Тiльки вуглинки в догорiлому
вогнищi жеврiють. Ти ж зна?ш, я не боягуз, але... У животi холоне й звiдти
в серце страх прокрада?ться - слизький i противний. Треба щось робити, бо
зараз вiн усе серце огорне и нiкуди не дiнешся. Полiз у курiнь, намацав
лiхглрика, засвiтив. Знаишов зошита свого з укра?нсько? мови (ти ж зна?ш,
я i зошити, i "Граматику" про дiдове око взяв - буцiмто у тiтки вчитиму).
Олiвець вiдшукав у торбi.
  Тебе диву?, правда, чи, бува, не уроки я вчити зiбрався? Нi! Щоб ти
знав - Робiнзон Крузо на островi щоденника писав, записував усi подi?, якi
з ним траплялись. Що ж, я гiрший за нього? Я теж, як i вiн, на островi. А
на островi без щоденника не можна.
  Ну, пiдряд писати, ти ж зна?ш, я не можу. Я тобi не письменник. Навiть
бiльше - я по письму переекзаменовщик. Вирiшив я коротенько записувати
тiльки факти - поганi й хорошi. Провiв у зошитi посерединi лiнiю, роздiлив
таким чином аркуш на двi половини - лiву й праву. У лiвiй зверху написав
"Пригоди" (це хороше, це для мене, ти зна?ш, взагалi у життi головне,
заради цього я й на острiв висадився, без пригод мо? життя - не життя,
особливо на островi). У правiй половинi написав зверху "Непри?мностi" (що
ж поробиш, як трапляються).
  Довго я думав, довго гриз олiвця i нарештi, написав. От що в мене
вийшло.
  Пригоди 1.
  Наловив риби i з'?в.

  Непри?мностi
  1 Обпiкся на сонцi
  2. Загнав пiд нiготь скабку.
  З Загубив гачка (одного з кращих).
  4. З'?в пiвторби харчiв.
  5 Втекли майже всi черв'яки
  6. Протiка? каструля, i я не знаю, в чому юшку варитиму (хоч у жменi
вари).
  Як бачиш, пригод одна i та манюня, як той пiчкурик. А непри?мностей аж
шiсть, i всi здоровеннi, як акули.
  Все оце я писав, лiктем притискаючи зошит до колiна i чвиркаючи собi
над вухом лiхтариком, бо вогнище вже догорiло, а розпалювати знов менi не
хотiлося (тiльки не думай, нiби через те, що по хмиз треба було йти у
темнющi непривiтнi заростi!).
  Лiхтарик у мене, ти ж зна?ш, "динамiчеський", вiчний, нiяких батарейок
не треба. Але оте чвиркання... Чвирка?ш - ? свiтло. Не чвирка?ш - нема
свiтла. Або чвиркай i пиши. Або не чвиркай i не пиши. Я чвиркав. Пiвгодини
пiсля того менi у вусi гуло. I рука задерев'янiла, наче я лiктем об край
столу стукнувся.
  Написав я i думав, що все - день скiнчився i бiльше нiчого не буде.
  Спати менi не хочеться - вдень виспався. Вийшов я, сiв на березi,
охопивши руками колiна, i думки рiзнi в головi снуються: про село, про
школу, про тебе (що це ти там зараз поробля?ш, - спиш уже, мабуть)...
  Рiжок мiсяця з-за хмари виткнувся, - мов шабля козацька, - висвiтлив
плесо срiбним присмерком.
  Невидимi качки просвистiли-прошумiли крильми над головою, i тихо. Вiтру
нема, i навiть завжди шурхотливi очерети мовчать, не шепочуться мiж собою.
Я дивлюсь собi на воду i думаю.
  Аж раптом тiнь упала на плесо: довга-довга, бо якраз проти мiсяця. З-за
очеретiв виплив човен - без згуку, без жодного плеску, як мара. I це було
найстрашнiше (мов увi снi!). У човнi на повний зрiст стояв хтось високий i
довгим веслом нечутно правив. Я заклiпав очима - чи не привидiлось. Нi!
Човен линув прямо до острова. Збiльшувався, збiльшувався, як на екранi
кiно; попiд самим берегом звернув i зник за прибережними кущами. Серце мо?
забухкало в грудях, аж земля здригнулася. Хто то?! Хто то вночi у плавнях?
Водяник? Вiдьмище? Нечиста сила?.. Та що це я? То ж тiльки старi баби
неосвiченi в них вiрять. А я ж пiонер! Барабанщик у загонi! Я вiрю в
радiо, в телевiзор, у космiчнi ракети! Нi, дурницi, не треба боятися I
враз я згадав Гуньку... Отого придуркуватого Гуньку, несповна розуму, що
два роки тому пропав, зник у плавнях... Гунь-ка! А що, як це Гунька? Що,
як вiн теж, як i я, живе у плавнях на якомусь безлюдному островi? Гунька!
Вiн же несповна розуму, вiн же нiчого не тямить. Вiн може побачити мене,
подумати, що я якийсь злий дух (чого б це звичайний хлопець був уночi в
плавнях!), i задушить. Задушить - i нiчого йому не докажеш. Хоч кричи, хоч
плач, хоч благай... Наче слимаки поповзли в мене по спинi - холоднi,
слизькi i мокрi. I немов хто зашморг затягнув на шиi - здушило горло,
дихнути важко.
  Я завмер, прислухаючись. Навiть серце, здалося, зупинилось, щоб я краще
чув. З-за кущiв долинув плюскiт, щось шубовснуло в воду, наче когось з
човна скинули. Може, то Гунька привiз когось i втопив? Тепер моя черга. Я
не мiг бiльше сидпи на мiсцi. Я схопився, ступив задерев'янiлими ногами
кiлька крокiв у темряву до куреня. I раптом - на когось наштовхнувся...
Хтось величезний вхопив мене цупкими руками за плечi. Крик жаху застряв у
мене в горлi - не вирвався. Я сiпнувся, брикнув ногами, впав. Хтось
навалився на мене, дряпонув по обличчю i...
  Тут розповiдь Робiнзола Кукурузо обрива?ться, бо Павлуша в цьому мiсцi
ойкнув i почалася розмова, яко? читач не зрозумiь, доки не почу? про те,
що сталося того дня i то? ночi з Павлушею Завгороднiм.
  РОЗДIЛ XVI
  Павлуша Завгороднiй знову розказу? про те, що вiн робив у той день i в
ту нiч
  При?хав ото я з острова Переекзаменовки, де залишигi свого друга
Кукурузо на двадцять вiсiм рокiв два мiсяцi i дев'ятнадцять днiв.
  Витяг човна на берег. I одразу заходився лагодити його. До обiду
провозився, але всi дiрки заново зашпаклював i просмолив добряче. Працював
iз завзяттям - це ж наш, спiльний з Кукурузой човен, з якого ми ще
пiдводного зробити хотiли, хай буде цей наш човен у порядку. Я наче
виконував якийсь свiй обов'язок перед Кукурузом...
  Поки зайнятий був роботою, то ще нiчого, а от як скiнчив, як пiшов по
обiдi на вулицю, як глянув на ту високу тополю за ворiтьми, бiля яко?
щодня зустрiчалися ми з Кукурузом рано-вранцi, щоб не розлучатися до
пiзнього вечора, то така нудьга мене охопила, хоч плач. Такою порожньою
здалася менi вулиця, все село, весь свiт - наче острiв безлюдний. ? люди -
i нема ?х, бо нема мiж ними друга мого найкращого.
  I собаки нiби не гавкають. I пiвнi не спiвають. I корови не мукають.
Нiби пропав звук у свiтi - як ото у кiно бува?...
  Гиняюся по селу, мiсця не знаходжу. I кожен куточок, кожен кущик i
деревце кожне про нього менi нагаду?. Отут ми в цурки-палки завжди гуляли.
У цих кущах ховалися, як щигликiв ловили. На цьому деревi змагання
верхолазiв влаштовували. Пам'ята?ш, як ще тодi гiлка пiдi мною вломилася i
я догори ногами на сучку повис, а потiм упав просто па голову i думав, що
голова моя у плечi зовсiм вгрузла - дихнути не мiг. Ги-ги! А втiм, ти не
смiявся, ти менi штучне дихання робив. Дума?ш, я це забуду!
  А он старий колодязь, з якого ми, нi, з якого ти Собакевича витяг. Не
думай, я про нього дбаю. Оце тiльки що отакенний шмат м'яса йому дав. За
обiдом не з'?в, для нього приберiг. Так що не хвилюйся.
  А он будиночок Фарадейовича, де ми... З хвiртки виходить гурт юннатiв
на чолi з Бардадимом. Про щось збуджено балакають.
  - Глобулус... наш глобулус... ки?вськi юннати... професор... блискучi
результати... тiльки б не осоромитись... - долiтають до мене уривки фраз.
  А, нащо менi ваш глобулус, вашi результати, як нема зi мною мого друга
?диного! Як вiн на необiта?мому островi...
  Байдужечки менi, байдужiсiнько.
  Гурр... - грузовик про?хав. Книшiв. I в кабiнi поряд з Книшем -
Бурмило. Куди це вони?..
  А, хай ?дуть куди хочуть!
  Був би ти, ми б обов'язково причепилися б ззаду. Аякже! А самому...
Нецiкаво менi самому. Не ловляться шпигуни наодинцi. Колективна це справа.
Як толока.
  До пiзнього вечора блукав я в самотинi по пам'ятних для мене мiсцях.
  Нарештi лiг спати.
  Я лежу i менi не спиться. Я думаю. За вiкном темно - хоч в око стрель.
На небi нi зiрочки - хмарно.
  Що робить там, на безлюдному островi, мiй друг Кукурузо? Чи спить?
Навколо нiкого. Догорiло вогнище, i з усiх бокiв насуваються чорнi химернi
тiнi. А вiн один, нi з ким слова сказать, тiльки слуха?, як стука? його
серце.
  А що, як уже трапилося з ним щось, якась бiда, i кричить, гука? вiн на
допомогу, i нiхто-нiхто не чу?, тiльки банькатi жаби байдуже кумкають у
вiдповiдь, i качури в очеретi крячуть, i луна стоголоса котиться-котиться
плавнями i не докочу?ться до людей, губиться, застря? в густих очеретах.
Хто ж йому допоможе, хто поряту??!
  Я лежу, напружився весь, затамувавши подих. I раптом вчулося менi, що
десь далеко-далеко розляглося тонке й тужливе: "А-а-а-а-а!" Чи то ледь
чутний гудок паровоза на далекому полустанку, чи то справдi голос - хiба
розбереш. Але серце вже шалено б'?ться в грудях, i вже чомусь впевнений я,
що друг у бiдi. А нiхто ж, нiхто не зна?, де вiн. Крiм мене. I нiхто туди
дороги не знайде. Крiм мене. I нiхто не допоможе йому. Крiм мене.
  Нi, не можу я спокiйно спати, коли друг у бiдi. Не можу.
  - Мамо, - кажу, - я пiду надвiр спати. У сiно. Парко дуже.
  Я беру ковдру i виходжу з хати. I одразу занурююсь у густу й навiть,
зда?ться, липучу темряву. Йду майже навпомацки, як слiпий. Щоб ненароком
не рипнути хвiрткою, прокрадаюся в сад i вже там перелажу через паркан.
Иду селом, наче лiсом, - темiнь i тиша. Лише в одному мiсцi блима? вогник.
То на стовпi бiля сiльради горить лiхтар. Вiтер хита? його, i кругла
свiтла пляма взад-вперед ковза? по землi, мов гойдалка. А далi знов
темрява. Я двiчi вже спiткнувся i мало не впав. Аж ось i рiчка. Тут трохи
свiтлiше. Тьмяно виблиску? вода. Я сiдаю в човен, обережно, щоб не
замочить, кладу на нiс ковдру (чого я ?? взяв - сам не знаю) i вирушаю.
Руки мо? - нiби не мо?. Гребуть механiчно - я ?х наче не вiдчуваю. I все
тiло не мо?: якесь дерев'яне. I голова дерев'яна. Мов не в дiйсностi все
вiдбува?ться, а марення якесь. Шелестять очерети, мов по шкiрi мо?й
шелестять.
  Тiльки б не збитися з дороги, тiльки б не заблудити! Перше плесо.
Стружка. Друге плесо. Тепер праворуч. Он той гнилий острiвець, бiля якого
затонув Кукурузо. Вiрно. Правильно пливу. З-за хмар визирнув мiсяць, i не
тiльки в плавнях, а i в душi мо?й одразу стало свiтлiше й веселiше. Ще
трохи, ще... Вже близько. Оце ще ця стружка. Потiм поворот i - наче з
вузесенько? вулички ви?хав я на величезну площу. Широке рiвне плесо
вiддзеркалювало рогатий мiсяць i срiбнi кучерi залитих ся?вом хмар, i
здалася раптом зелена купа острова гiгантською казковою горою серед
безкрайнього моря, i до гори тi?? далеко-далеко, аж на виднокра? вона, а
сам я малесенький-малесенький, як коадашка. Здавалося менi, що я навiть
бачу чарiвно-гарнi мiста на схилах гори, з церквами, з палацами, з
високими вежами (то химерно переплiтались вербовi гiлки) i вершникiв
навiть бачу що мчать по звивистих гiрських дорогах (чи не птаха якась
ворухнулася в гущинi), i навiть чую цокiт копит (то дзвенiло у вусi вiд
тишi). Отак-то змiню? iнодi масштаби  i  задурю?-замакiтрю?  голову
чарiвник-мiсяць.
  I тим неймовiрнiшим i фантастичним здалося менi те, що я раптом
побачив. А побачив я величезну сiру постать на човнi попiд самим берегом -
наче казковий велетень Гулiвер вдерся в кра?ну лiлiпутiв. Я здригнувся вiд
несподiванки. Хто то? Кукурузо? Але ж у нього нема? човна. Рибалка якийсь?
Але ж рибалки нiколи так далеко не запливають у плавнi та ще вночi. Риба i
бiля самого села прекрасно ловиться...
  Книш? Бурмило? Серце в мене покотилося-покотилося кудись униз... Тим
часом незнайомий човен зник за прибережними очеретами. Менi так хотiлося
повернутися i чим швидше гайнути назад Але я стримався. Адже там на
островi Кукурузо, мiй друг, зовсiм один. Я пливу до нього на допомогу. I,
може, саме в цю мить моя допомога найпотрiбнiша. Адже в мене човен. I якщо
незнайомець, якого я тiльки що бачив, дiйсно Книш чи Бурмило i хоче
заподiяти лихо мо?му друговi, я врятую його - ми втечемо на човнi. Швидше,
швидше! Я налiг на весло й спрямував човна до берега - звичайно, з iншого
боку, нiж незнайомець. Пристав, вилiз i обережно почав прокрадатися в глиб
острова. Кукурузо, певно, в куренi - може й спить, бо не чути нi звуку.
Кликати його небезпечно - одразу привернеш увагу того типа.
  Ох як темно, якi хащi! Нiчого не видно. Враз десь там, за очеретами, де
був незнайомець, щось шубовснуло в воду. Серце спинилося в мене. Що це?..
Що?.. Ой! А що, як це... вiн уже втопив мого друга! Холодний пiт вкрив мо?
чоло. Минула хвилина, друга. Я стояв у цiлковитiй темрявi, витягши вперед
руки (так як iшов) i не мiг ворухнутися. I раптом раптом на руки мо? хтось
наштовхнувся. Величезний, як ведмiдь Руки мо? самi собою  мимоволi
конвульсивно стиснулися, вчепилися в його груди, одпихаючи. В наступну
мить я вiдчув страшний удар по ногах i полетiв на землю. Але чомусь не
назад, а вперед, на нього. Мабуть, вiн пiдбив мене i кинув на себе. Я
зойкнув i шалено замолотив руками й ногами вириваючись. Дряпнув по чомусь
м'якому, зда?ться по'обличчю, щосили рвонувся, скочив на ноги й кинувся
навдери. Я мчав через хащi, ламаючи гiлки, спотикаючись i наштовхуючись на
дерева. Але я не вiдчував болю нi вiд подряпин, нi вiд ударiв. З розгону
вскочив у човен i, схопивши весло, щодуху почав одгрiбати вiд берега. Я
нiколи не грiб так шалено - човен летiв, як ракета. Весь час я панiчно
оглядався - чи не женеться за мною вiн. Нi! Погонi не було. Опам'ятавсь я
лише тодi, коли пристав до берега бiля села. Я весь час тремтiв вiд
напруження, вiд утоми, вiд переляку. Та, незважаючи на втому, по селу я
теж не йшов, а майже весь час бiг - у цiлковитiй безпецi я мiг вiдчути
себе тiльки у сво?му дворi. Мокрий кiнець ковдри (я таки замочив ??)
льопав мене по спинi, нiби пiдганяв. Як дровиняка, впав я у сiно бiля
повiтки й довго лежав зовсiм нерухомо, - вiддихувався. У головi, наче в
зiпсованому телевiзорi, миготiли уривчастi кадри щойно пережитого й думки.
Що ж це сталося? Хто це був? Невже Кукурузо загинув? Що робити? Може,
збудити батька, все розказати, зiбрати людей i - туди... А якщо Кукурузо
не загинув? Адже я не певен у цьому. Тодi його та?мниця розкри?ться i
вийде, що я зрадник. О нi! Зраджувати друга - це жахливо Я нiколи не пiду
на зраду. Все що завгодно, але не це. Що ж робити? Що робити? Довго я
мучився над цим питанням, але так нiчого й не мiг придумати. Нарештi втома
i сон знемогли мене, i я заснув.
  Нiчна пригода була настiльки неймовiрна, що коли я вранцi прокинувся,
то навiть подумав спершу, чи не приснилося то менi.
  Та от до мене пiдiйшла мати, схилилася:
  - Ну, як спалося надворi, синку? О, чого це ковдра мокра? Хiба вночi
був дощ? Чи, може... - мати всмiхнулася.
  Я густо почервонiв:
  - Та що ви... то... то... я... води захотiлося, кружку сюди взяв i
розлив ненароком.
  Добре, що мати поспiшала доi'ти корову i не стала допитуватися.
  Нiчна пригода знову згадалася менi з усiма подробицями. Але тепер вона
чомусь не здавалася менi такою жахливою, як уночi. Може, тому що ранок був
сонячний i веселий, а, як ви зна?те, всi нiчнi страхи минають уранцi.
Уночi все зда?ться страшнiшим вiд того, що темно й тихо i люди сплять. А
вранцi свiтить сонце, гомонить птаство, брязкають вiдрами баби бiля
криницi, i навколо люди. Я був бадьорий i сповнений енергi?. На острiв!
Негайно треба на острiв! Довiдатися, як же там - чи живий...
  Нашвидку вмившись, я побiг до хлiва. Мати ще до?ла. Теля й собi лiзло
до корови. Мати одганяла його; "Лишки! Лишки!"
  - Мамо! - гукнув я - Дайте молока, будь ласка, швидше, бо я бiжу.
  - Куди це ти? Зараз снiдати будем.
  - Та потiм. Я не хочу, Я молока тiльки. Я з хлопцями домовився на
рибалку.
  - Та хоч хлiба врiж.
  Випив я склянку молока, вiдрiзав велику парчику хлiба - за пазуху - i
на вулицю щодуху. За ворота вибiг i з розгону просто на дiда Вараву
наскочив - не вгледiв. Аж хитнувся вiн.
  - Тю на тебе! - буркнув сердито. - Iч, розiгнавсяi
  - Вибачте! Драстуйте, дiду!
  - Здоров. Куди це тебе несе? Преш, як нiмий до суду. Людей з нiг
збива?ш.
  - Та я на рiчку, на рибалку з хлопцями домовився.
  - Проспав, ледащо? - уже спiвчутливо й докiрливо спитав дiд: сам же
рибалка - розумi?.
  - Еге! То я побiжу! Вибачайте! - А сам думаю:
  "Ех, не зна?те ви, нiчого не зна?те, куди я спiшу. Якби знали, не те б
заспiвали..."
  РОЗДIЛ XVII
  "Сьогоднi вночi..." Та?мниця от-от розплута?ться
  З трепетним серцем пiдпливав я до острова. I чим ближче пiдпливав, тим
бiльше трепетало мо? серце: живий чи неживий, живий чи неживий...
  I раптом радiсть шаленим криком забулькотiла в мо?му горлi, як вода в
закипiлому чайнику:
  - Ого-го-го-го-го!
  Я побачив його. Живiсiнький i цiлiсiнький стояв мiй друзяка Кукурузяка
на березi, виткнувши iз кущiв голову, i радiсно усмiхався менi. Тiльки нiс
у нього був облуплений i праву щоку навскоси перетинала свiжа подряпина.
Але що таке подряпина на щоцi такого геройського хлопця, як Кукурузо?
Нiщо!
  Коли я пристав до берега, менi хотiлося кинутись i обняти иою на
радощах, але я стримався. Я тiльки штурхонув його в плече i спитав:
  - Ну як? Як ти тут?
  - Нiчого - ляснув вiн мене по животу i одразу додав, взявшися рукою за
щоку i похитуючи головою: - Тут таке було о-о...
  - Що? - спитав я, нiби нiчою й не пiдозрiвав
  - Ти все одно не повiриш, подума?ш, що я брешу.
  - Ну?
  - Шпигуни на мене нападали вночi. От тобi й ну! Бився я. Так бився, як
нiколи в життi. Думав, що загину. Ось бачиш, - вiн ткнув пальцем у
подряпину на щоцi, тодi за дер сорочку i показав синець на ребрах.
  - Ну? Ну? - нетерпляче спитав я. - Як же воно було?
  - Пожди. Я все по порядку - I Кукурузо почав розказувати менi те, що ви
вже зна?те.
  Коли ж вiн дiйшов до трагiчного опису бiйки з незнайомцем - як вiн
брикнув ногами, як незнайомець упав на нього i почав дряпатися, - у мене в
животi раптом щось засмiялося, пролоскотiло в горлi i вирвалося з рота
коротким гигиком.
  Кукурузо ображено хмикнув:
  - Ти що - дурний? Тобi, звичайно, смiшки. Попробував би ти.
  - Ану повтори ще раз, як воно було - ота бiйка, - по просив я
  Кукурузо повторив. Я покивав головою, зiтхнув i сказав:
  - То був я.
  Кукурузо вирячився на мене.
  - Це точно був я... Дивись. - Я закотив халошу i показав на нозi пiд
колiном здоровенний синець. - Твоя робота.
  I я розказав усе, що трапилося зi мною цi?? ночi. Кукурузо тiльки
клiпав очима:
  - То, виходить, що то . що то... билися ми з тобою? А менi ж здалося,
що був хтось такий здоровеннецький...
  - А менi, дума?ш, нi? Просто велетень.
  Ми глянули один на одного i раптом як зарегочемо!
  - Оце здорово!
  - Оце-то так!
  - I як я мiг не впiзнати тебе?
  - А я?
  - Хоч би слово сказав.
  - А ти ж чого - як води в рот набрав?
  - З переляку.
  - З переляку!
  - А незнайомець, значить, i не вилазив з човна?
  - Не вилазив
  - А де ж вiн потiм дiвся?
  - Зник десь. По?хав. Я на дерево з переляку видряпався - всю нiч на
гiлцi, як мавпа, просидiв, аж до свiтання. I очей не стулив. Оце тiльки як
розвиднiлось, униз спустився та задрiмав трохи.
  - А чого вiн при?жджав, як ти дума?ш?
  - А я знаю? Не в гостi до мене, в усякому разi.
  - А ти чув, як у воду шубовснуло щось?
  - Чув, звичайно. У мене аж у животi тенькнуло.
  - Може, то когось утопили? Га?
  - Хто його зна.
  - Так, може...
  - Цить! - Кукурузо раптом схопив мене за руку. - Пригнись.
  Ще не знаючи, в чому справа, я слухняно пригнувся.
  - Диви! - прошепотiв Кукурузо. На плесо виплив човен У ньому сидiв
Книш. Човен плив тим самим "курсом", що й незнайомець уночi. Обiгнув
острiв i зник за прибережними кущами.
  Ми кинулися в траву i поповзом - туди. За тими кущами острiв кiнчався.
Нiкого там не було. Книш проплив мимо.
  - У човен!
  Ми сiртонулися до плоскодонки.
  Кукурузо враз спинився:
  - Взять рушницю?
  - Не треба! - прохопивсь я, потiм додав - Нiколи.
  Ми сiли в човна i почали огинати острiв, наближаючись до того мiсця, де
вночi зник незнайомець. I хоч зараз був ранок i свiтило сонце, серця в нас
билися тривожно - ми не знали, що нас жде там, за кущами. А що, як дiйсно
щось жахливе...
  За кущами починалася вузенька стружка А навкруги - щiльнi очерети. Шлях
був один. Ми в'?хали в стружку. Стружка була вузька, але майже рiвна й
нiкуди не звертала.
  Незабаром ми випливли на невелике плесо i побачили острiв. Я здивовано
глянув на Кукурузо. То був Високий острiв. Ондо й Бурмилiв курiнь -
"президенцiя" - якраз край берега. Я й не знав, що цi?ю стружкою можна
втрапити до Високого острова i що вiн так близько. Ми завжди добиралися до
Високого острова iншим шляхом.
  Ми обережно пiдпливали до берега Попiд берегом стояло два човни.
  З за куреня лунали добре чутнi голоси Книша и Бурмила. ?х не було
видно. Вони, мабуть, сидiли бiля вогнища - курився синiй димок ..
  - Нехорошо це... - докiрливо говорив Бурмило - Нехорошо...
  - Цить уже - "нехорошо!" Моральний кодекс найшовся менi! А ятери вночi
хто ставить?
  - Та що ти! Двi?чко ятеркiв якихось гнилих, ледь живеньких. Туди й риба
не йде. Щоб я бога не бачив!
  - Нiчого-нiчого! За це теж Радянська власть по голiвцi не гладить.
  - Але ж... Так то ж зовсiм iнше...
  - Ну, якщо ти така цяця, то качай отсюдова, не мiшайся! Щоб я тебе тут
i не бачив! Сьогоднi вночi я це зроблю - й квит! I дивись менi!
  - Та гаразд уже! Тiльки хоч зараз iди звiдси, бо пона?дуть отi юннати з
стариком! Кому це нужно!..
  Я схопився за весло.
  - Гребiмо звiдси - вiн зараз пливтиме.
  Добре, що човни нашi в обидва боки однаковi - що носом пливти, що
кормою (корма теж загострена). А то б ми не розвернулися - вузько. Та й не
встигли б. А так натиснули ми - i заднiм ходом у стружку чимдуж, до
острова Переекзаменовки. I тiльки вже як добряче замаскували човна в
очеретах попiд берегом свого острова - одхекались i прийшли до тями.
  Так он воно що! Значить, то вночi Бурмило був, ятери ставив А ми трохи
не повбивали один одного.
  Але що ж сьогоднi вночi робитиме Книш на Високому островi?! Що навiть
Бурмило його одговорював. Певно ж, не в цурки-палки гулятиметься!
  - А може, вiн хоче глобулус викрасти й за кордон передати? - каже
Кукурузо.
  - А вiн хiба секретний?
  - А що ж ти думав, може, й секретний .. В усякому разi, крiм глобулусу,
на цьому островi красти нiчого. Не жабiв же.
  Невже глобулус?..
  I раптом я згадав...
  Це було мiсяцiв пiвтора тому. Я по?хав з мамою на базар. Вона просила
помогти пiдвезти ?й кошики.
  Базар у нас у райцентрi, дванадцять кiлометрiв вiд села. Ранiше туди
човнами по рiчцi ?здили. А тепер бiльше на велосипедах. Швидше.
  По?хали ми. Мама на "Укра?нi", я на сво?му "Орльонку". Не люблю я
базарiв, та що поробиш.
  Одвiз я кошики, збираюся назад ?хати. I тут бачу - Книшиха. Торгу? у
ряду, де продають насiння, сушенi трави та рiзнi "спецi?". На дашку
рундука, за яким вона сто?ть, пришпилено портрет космонавта Поповича.
  Добре поставленим базарним голосом Книшиха вигуку?:
  - А кому льобулi. кому льобулi? Двадцять копiйок пучечок! Кому льобулi?
Чиста льобуля! Сто процентiв вiтамiнiв! Усi вiтамiни! А! Б! В! Г! Д! Бiльш
не купите нiде! Навались, у кою грошi завелись.
  ?? оточують покупцi. Торгiвля йде повним ходом.
  - Як чайок заварювать, - поясню? Книшиха якiйсь молодицi. - Од бешихи
крепко домага?... Од перестрiту... Од... - шепче щось молодицi на вухо.
  - Ну?! - здивовано-радiсно каже молодиця, - Дайте три пучечки.
  - Уступили б трохи, тьотю... Дорого, - торгу?ться iнша молодиця.
  - Дорого - мило, дешево - гнило, моя дорогенька! Не можу менше... - i
вже Книшиха замакiтрю? голову якiйсь лiтнiй дачницi. - Можна й у борщ...
Смакота! Берiть, дама, не пошкоду?те. Чоловiк вам ноги цiлуватиме!
  I знову завелася дзвiнкоголосо:
  - Ану - водорiсть! Цiлюща водорiсть для всього! Смачна приправа для
холодного й гарячого! Можна в чай! Можна в горiлку! Можна сушить! Можна
варить! Можна для дальньо? дороги!  ?жа  космонавтiв!  -  тицьнула
вiдстовбурченим великим пальцем угору, на портрет Поповича.- Тридцять
копiйок пучок! Укра?нський женьшень!
  Покупцi посмiхалися, але брали.
  Я придивився, чим вона торгу?. То були пучечки яко?сь сушено? трави, а
може, й справдi водоростi. Але те, що це не глобулус, i сумнiву не було.
Глобулус же, як казав Фарадейович, - мiкроскопiчна одноклiтинна водорiсть,
i мати такий вигляд не мiг аж нiяк.
  Розказав я тодi про це Явi, подивувалися ми заповзятливостi й базарному
талантовi Книшихи ("От людей обдурю? змiюка!"), а потiм i забули. Чим
тiльки не торгують на тих базарах! Це ж тобi не в магазинi.
  А тепер я згадав. Може, й справдi Книш на глобулус зазiха?.
  - В усякому разi, - рiшуче сказав Кукурузо, - ти собi як хочеш, а я
сьогоднi вночi...
  Кукурузо не договорив. Раптом з плеса долинула дзвiнка пiсня:
  Пусть всегда будет солнце,
  Пусть всегда будет небо,
  Пусть всегда будет мама,
  Пусть всегда буду я!

  РОЗДIЛ XVIII
  Несподiванi Iгор, Валька та iншi
  Голоси були хлоп'ячi й дiвчачi - бадьорi пiонерськi голоси. Здавалося,
що плавнями просто по водi й болоту кроку? через очерети веселий
пiонерський загiн. Ми здивовано перезирнулися - що таке? Потiм рвонулися й
побiгли на берег - туди, звiдки видно було плесо. Але нiчого не побачили -
заважав очерет.
  Ми швидко видряпалися на стару вербу, пiд якою стояв курiнь. Це було
найвище дерево на островi. I тодi побачили: з стружки на плесо випливали,
наче лебiдi, бiлi човни. У човнах сидiли пiонери - в бiлих майках, у бiлих
панамках, з червоними галстуками. В першому човнi стояв на весь зрiст
стрункий високий юнак у бiлих штанях, без майки, але теж з червоним
пiонерським галстуком. То був, мабуть, вожатий. Пiд бронзовою шкiрою його
випиналися могутнi мускули. Здавалося, цей юнак  зiйшов  просто  з
фiзкультурного плаката "Готуйся на значок ГПО!"
  Та от пiсня скiнчилася, i вожатий вигукнув:
  - Друзi, пропоную на цьому островi зробити зупинку! Як ви вважа?те,
товаришу штурман? - схилився вiн до маленького вилицюватого хлопця з
насупленими бровами, що сидiв на кормi.
  - Тiльки так! - дуже серйозно вiдповiв хлопець. Всi чомусь засмiялися.
  - Тодi держiть курс на острiв, штурмане! - в тон йому сказав вожатий.
  - Тiльки так! - повторив хлопець, i знову всi засмiялися.
  Але на хлопця це не справило нiякого враження. Вiн i бровою не повiв.
  Один за одним човни пристали до берега. I враз острiв нiби перетворився
на пiонерський табiр: смiх, крики, бiганина. Хтось бив м'яча, хтось уже
хлюпався у водi, хтось ловив сачком метеликiв. Серед пiонерiв ми побачили
й кiлькох васюкiвських юннатiв, але вони були не з нашого кутка, ми ?х
знали погано. Ми сидiли на деревi, не знаючи, що нам робити, - чи
показуватись, чи нi. Та довго вагатися нам не довелось. Якась висока
цибата дiвчинка натрапила на курiнь i вигукнула:
  - О! Дивiться! Тут хтось живе!
  Всi збiглися до не?. Пiдiйшов i вожатий. Смаглявий прудкий хлопчина з
фотоапаратом через плече шмигнув у курiнь i одразу ж вискочив, тримаючи в
руках електричний лiхтарик.
  - Лiхтарик! - пояснив вiн. - Механiчний. З динамкою. Да? струм лише
тодi, коли натискати на цю ручку.
  I почав чвиркати, показуючи. Кукурузо неспокiйно засовався на гiлцi.
  Цибата дiвчинка теж шмигнула в курiнь i потягла звiдти рушницю.
  - Погляньте, справжня, мисливська...
  - Ой, обережно, вона, може, заряджена! Ще стрельне, - зойкнула котрась
iз дiвчат.
  Тут Кукурузо вже не витримав:
  - Ану не займай!
  Всi враз пiдняли голови. Ховатися бiльше було нiчого.
  Ми злiзли з дерева. I одразу нас оточили пiонери.
  - Хто ви?
  - Що ви тут робите?
  - Це ваш курiнь?
  - I рушниця ваша?
  - Ви мисливцi?
  - Ви тут живете?
  Я розгублено подивився на Кукурузо. Вiн похнюпився i мовчав.
  - Та вони, мабуть, просто рибалять тут. Це нашi, з Васюкiвки, - сказала
васюкiвська юннатка, зда?ться, з восьмого класу.
  - Або з дому втекли, - пiдкинула друга (ми про не? тiльки знали, що
вона вредна й дочка колгоспного бухгалтера).
  - Або в iндiйцiв грають. Як "Маленькi дикуни"  Сетона-Томпсона.
Пам'ята?те? - втрутилася цибата.
  - Або у Робiнзонiв... Правда ж? - сказав вожатий. Я зовсiм безпорадно
глянув на Кукурузо. Мiй друг густо-густо почервонiв. I раптом сказав:
  - Нi в що ми не гра?мо.. У нас тут дiло одне... А ви хто такi?
  - А ми з Ки?ва. Юннати ми, - зацокотiла гостроносенька дiвчинка в
окулярах.
  - При?хали сьогоднi, - перебила ?? цибата.
  - От Валько, не перебивай! Дай я скажу! - вигукнула гостроносенька i
знову зацокотiла. - Сьогоднi при?хали. При?хали сьогоднi. Да... Почули, що
у вас глобулус виводять i от при?хали. Наш керiвник професор Дудка
говорить що... Ви зна?те професора Дудку? О, це знаменитiсть! Свiтова
знаменитiсть! Говорить, що ваш глобулус, - це надзвичайно. Надзвичайно!
Вони при?дуть завтра - i професор, i кореспондент газети "Зiрка". А ми
сьогоднi при?хали. Професор i кореспондент теж сьогоднi при?хали б, але в
професора сьогоднi термiнова вчена рада в Академi?. Несподiвана. А в нас
уже квитки були. От ми й при?хали. А вашi не хочуть нам показувати
глобулус без професора. Кажуть: "Завтра". Ну, ми розумi?мо - люди стiльки
старалися, ?м хочеться, щоб урочисто... Ми розумi?мо... А у вас яке дiло?
Яке? Га?
  Кукурузо набурмосився:
  - Дiло... та й усе...
  - Секрет? Так? Секрет? - не вгавала гостроносенька.
  - От iще Оксана! Причепилася, як сльота до плота! - вигукнула цибата
Валька. - Раз не говорять, значить, секрет.
  - Ну, гаразд, не кажiть, не кажiть, хан буде секрет, - погодилася
гостроносенька Оксана.
  - То ми вам, мабуть, заважатимемо тут? - спитав вожатий.
  - Нi, аж до вечора можете буть, - милостиво дозволив Кукурузо.
  - Та нi, ми на якусь годинку. Просто хотiлося скупатися й поснiдати на
свiжому повпрi, бiля вогнища. Дiвчатка з самого Ки?ва про це мрiють. Он
Оксана нiколи в життi не снiдала бiля вогнища, - усмiхнувся вожатий.
  - Вона й живо? корови нiколи не бачила. Тiльки на картинцi, -
пiдморгнув вожатому хлопчина з фотоапаратом.
  - Ти дуже багато бачив! От зараз як дам! - кинулася на нього Оксана.
  - Брек! Бiй закiнчено! Перемогла Оксана! - вигукнув вожатий. - А тепер
- за дiло! Виймайте харчi! Розкладаймо вогнище!
  - Тiльки так, - авторитетно пiдтвердив маленький "штурман".
  Пiонери одразу загаласували й побiгли до човнiв.
  - Ти, Iгоре, займись вогнищем, -  сказав  вожатий  хлопчинi  з
фотоапаратом. - Ти в нас майстер.
  - Ходiмо, я покажу, де хмиз, - по-хазяйськи запропонував Кукурузо. I ми
втрьох пiшли в глиб острова. Йшли i, як це завжди бува? на початку
знайомства, нiяково мовчали - не знали, про що говорити. I раптом Iгор, не
розтуляючи рота (ми це добре бачили), голосно чи то бевкнув, чи то
гавкнув. I враз десь всерединi в нього заграла музика. Справжня музика.
Джаз. Ото зна?те: "Бз-вз, дудль будль, бум-бем, бу-га-га...!" I потiм щось
заспiвало жiночим голосом по ненашому... Ми стали i вирячились на Iгоря,
мов барани. Що за таке?
  Вiн засмiявся i пересунув з-за спини наперед те, що ми весь час вважали
за фотоапарат:
  - Приймач! На транзисторах, напiвпровiдниках. Це я тiльки у футлярi вiд
фотоапарата його змонтував. Бо iншого корпусу не було. Та й зручно. Через
плече носити можна.
  Он воно що! Так це транзисторний радiоприймач, такий, як у дiда
Салимона! Як ми зразу не догадались?
  - Гарна штука, - опам'ятавшись, поблажливо сказав Кукурузо. - Скiльки
дав?
  - Що - дав?
  - Заплатив скiльки?
  - Нiскiльки. Сам зробив.
  - Що-що? - Кукурузо скривився i приклав долоню до вуха, наче недочув. Я
хихикнув.
  - Сам, кажу, зробив, - серйозно повторив Iгор.
  - Ага, - криво посмiхнувся Кукурузо - Ну да. Я ж i питаю: скiльки дав?
У нас у сiльмазi "Турист" прода?ться. Тридцять п'ять  карбованцiв.
Красивий, пiд перламутр. Ну, а цей, звичайно, гiршенький.
  - От, дивак, не вiрить. Ну, як хочеш.
  З кущiв вийшов вожатий.
  - Про що це ви, хлопцi, спереча?тесь?
  - Та нiчого, просто так, - махнув був рукою Кукурузо, але потiм,
глянувши знизу на вожатого, раптом ?хидно спитав:
  - Дядю, а у вас всi пiонери отакi-го... чи тiльки цей?
  - А що таке?
  - Та нiчого... Просто вiн каже, що оцей приймач сам зробив. Може, ота
худенька автомобiль справжнiй сама зробила, а отой "штурман" - "тiлькитак"
- у космос лiтав?
  - Щодо космосу та автомобiля не скажу, а от приймач вiн дiйсно сам
зробив. Це точно. Вiн у нас молодець. У радiогуртку вже третiй рiк.
Академiком буде.
  Вожатий говорив серйозно, без всяких жартiв. Не вiрити йому було
неможливо. Кукурузо одразу скис - насмiшкуватi вогники в очах погасли,
куточки губ опустилися.
  Я теж був здивований. Менi чомусь завжди здавалося, що всi оi i
розумненькi зразковi школярi, якi майструють дiючi  моделi  атомних
криголамiв та лiтакiв, обов'язково повиннi бути хирлявi, заморенi, в
окулярах. I обов'язково дивакуватi. А тут перед нами стояв нормальний
кирпатенький хлопчина - мускулистий, засмаглий,  по  всьому  видно,
фiзкультурник. Якось бiльше уявлявся вiн на спортивному майданчику, серед
галасливо? ватаги розхристаних хлопцiв, нiж заглиблений у переплутанi
тельбухи якогось чудернацького радiоприймача.
  Ми мовчали, розгубленi й спантеличенi.
  Вожатий пильно подивився на нас i удавано сердито сказав:
  - Що ж ви, братця, розпатякались тут, а хмизу не несете? Люди ж
голоднi. Ану, давайте швидше!
  Це зразу вивело нас iз зацiпенiння Ми кинулися поспiхом (навiть надто
вже поспiхом) збирати хмиз. I через хвилину вже тягли на галявину
величезнi оберемки. Особливо старався Кукурузо. Вiн тяг такий оберемнще,
що я боявсь, щоб у нього пуп не розв'язався.
  Цибата дiвчинка Валька, побачивши, захоплено сказала:
  - Ого-го!
  I я не знаю, вiд чого бiльше був такий червоний Кукурузо, чи вiд
напруження, чи вiд того "ого го". Вiн взагалi чогось дуже часто поглядав
на оту Вальку. Найшов на кого дивитися! Страшило якесь! Лупате, цибате,
витрiшкувате! Тю! Гiрша за Гребенючку у сто разiв'
  Всi стояли на галявинi кружка i дивилися, як ловко розпалював Iгор
вогнище. Диви, мiський, а вмi?...
  Незабаром серед галявини вже лизало небо вогненними язиками велике
багаття.
  - Ну, а чия черга сьогоднi куховарити? - спитав вожатий.
  - Сашкова! - радiсно вигукнула цибата Валька.
  - Сашкова! Сашкова! Правильно! - загукали звiдусiль, i всi подивилися
на "штурмана".
  - Твоя? - спитав вожатий.
  - Тiльки так, - сказав той.
  - Значить, нам сьогоднi везе, - усмiхнувся вожатий.
  - Везе! Везе! Юшку! Сашенько, обов'язково юшку! Юшку! - злилися в одно
десятки вигукiв.
  - Тiльки так, - уперше за весь час усмiхнувшись, закивав головою Сашко.
  Тепер, коли всi стояли разом навколо вогнища, було особливо помiтно, що
Сашко дуже маленький на зрiст, менший за всiх Може, тому вiн i тримався
так серйозно й насуплено, щоб здаратися солiднiшим. Але ще було помiтно,
що його всi люблять i якщо и смiються з отого ного "тiльки так", то зовсiм
не глузливо, а скорiше лагiдно.
  Сашко заходився готувати ?жу. Дiвчатка допомагали йому,  чистили
картоплю, рибу, яку дiстали з сiтки, що була прив'язана до корми одного з
човнiв i занурена у воду. Iншi пiонери розбрелися по острову. Якось так
само собою вийшло, що ми опинилися поруч з Iгорем. Iгор сидiв на пеньку i
стругав ножем паличку. Ми з Кукурузом сидiли бiля пенька навпочiпки,
уткнувшися пiдборiддям в колiна, i задумливо колупалися в землi. Потiм
Кукурузо кахикнув i, насупившись (щоб приховати нiяковiсть), сказав
хрипло:
  - Дай подивитися... приймач... Можна?
  Iгор зразу одклав ножик i паличку
  - А чого ж... Звичайно. Будь ласка.
  Вiн одкрив футляр.
  - Оце настройка, це дiапазони, це звук, - показав, де що крутити.
  Кукурузо схилився над приймачем. Засопiв. Я й собi носа сунув Кукурузо
одпiхнув мене лiктем.
  - Не хукай туди прямо Запотi? i зiпсу?ться.
  Iгор усмiхнувся.
  - Та нiчого. Вiд цього не зiпсу?ться.
  Довго Кукурузо крутив ручки-колiщата, i ми мовчки, затамувавши подих,
слухали голоси далеких кра?н.
  - Да а... Цiнна штука, - сказав нарештi Кукурузо i додав: - Ну, з
фiзики, в тебе, звичайно, п'ятiрка.
  - П'ятiрка, - просто i без хвастощiв вiдповiв Iгор
  - А двiйки ти хапав коли-небудь? - з надi?ю спитав Кукурузо - Хоч з
поведiнки, хоч зi спiвiв абощо? Чи круглий вiдмiнник?
  - Вiдмiнник, - нiби вибачаючись, сказав Iгор. - Всi нашi юннати
вiдмiнники. Така умова.
  Кукурузо тихо зiтхнув.
  У цей час з кущiв визирнула Валька. Видно, дiвчата вже закiнчили
чистити рибу. Я бачив ??, а Iгор, що сидiв до псi спиною, нi. Валька
тихенько пiдкралася до нього, i я не встиг навiть рота розкрити, як вона
одним рухом зштовхнула його з пенька. Iгор нiчого не пiдозрiвав i,
звичайно, перекидьки полетiв у траву.
  - Дамi завжди треба звiльняти мiсце, - сказала Валька, сiдаючи на пень.
  Iгор, встаючи i обтрушуючись, тiльки усмiхнувся у вiдповiдь.
  Ми з Кукурузом здивовано перезирнулись.
  Добре дiло! Толковою хлопця-фiзкультурника, що змайстрував отакенюнiй
приймач, цибате страшило пха? собi так, нiби то не хлопець, а якась мебля.
  I вiн тiльки посмiха?ться...
  Якби, наприклад, менi зробила таке, скажiмо, Гребенючка, я б ?й так
дав, що вона б ногами вкрилася. Та що це з Кукурузом?
  - Ану дай менi! - нахабно говорить Валька i простяга? руку до приймача,
якого держить Кукурузо. I Кукурузо, теля, спокiйнiсiнько одда? приймач.
Тю, дурний! Що то - ?? приймач, чи що?! Чого вона розпоряджа?ться! Iч, яка
розумна!
  Проте всi цi вигуки, звичайно, беззвучно лунають лише в менi самому. Я
мовчу. То ж не-мiй приймач, i не в мене його одбирають.
  Валька почала настроювати приймач, по-пташиному схиливши голову набiк i
дивлячись у небо. Надибала на якусь тягучу мелодiю i раптом радiсно
скрикнула:
  - О! О!
  Ми спантеличено глянули на не? - що таке? Мрiйно дивлячись на плесо i
уважно слухаючи музику, вона тихо сказала:
  - "Лебедине озеро"... Адажiо...
  Я скривився. Тю, задавака! Таке говорить, що й не второпа?ш!
  А Кукурузо напустив на себе серйознiсть i, насупивши брови, каже:
  - Нi, - каже, - це озеро скорiше не Лебедине, а Качине, бо лебедi в нас
не водяться. Зате качви - як то? ряски.
  Валька раптом як зарегоче:
  - Ой, держiть мене! Ой, не можу! От дивак! Я ж не про це озеро, а про
музику. "Лебедине озеро". Балет композитора Чайковського. Якраз оце зараз
передають.
  Кукурузове обличчя наче ошпарили. Вся кров, яка тiльки була в його
органiзмi, кинулася в обличчя.
  - Можна подумать, що я не знаю, - сердито буркнув вiн. - Прекрасно знаю
цей знаменитий балет. А про наше озеро я просто так сказав. Для
iнтересу... Для смiху.
  Я одвернувся. Не можу я дивитися в очi людинi, яка бреше. А Кукурузо
брехав зараз безсовiсно. Нiчого вiн не знав, нiякого "Лебединого озера".
Бо слух у нього препоганий Спiвати вiн мiг тiльки зi мною. Пiдтягувати.
Менi було досадно на Вальку, що вона примусила мого друга так брехати. I,
взагалi, чого вона припхалася до нас?
  I раптом, нiби пiдслухавши мо? думки, Валька рiзким рухом вимкнула
приймач i сказала:
  - Ви на мене сердитесь, хлопцi, так? Що я влiзла до вас i пристаю,
так?.. То я зараз пiду. Ви не сердьтеся.  Просто  менi  хотiлося
познайомитися з вами.
  I так вона це якось просто сказала, що менi аж стало нiяково. I нi я,
нi Кукурузо не знайшли, що вiдповiсти.
  Валька пiдвелася, сунула Кукурузовi в руки приймач i побiгла до
вогнища.
  - Дивачка якась... правда? - знизавши плечима, знiяковiло мовив
Кукурузо.
  - Вона хороший хлопець, - несподiвано почервонiвши, сказав Iгор. - У
нас з нею всi дружать. А чого ти не включа?ш приймач? Ти включай, не
соромся. Я недавно помiняв батарейку.
  Я пильно глянув на нього i зрозумiв, що вiн навмисне мiня? тему
розмови, що бiльше про Вальку говорити не варто. Я його добре розумiв.
Менi теж було б непри?мно, якби хтось говорив про Гребенючку.
  Я не знаю, скiльки ми ще просидiли на березi бiля пенька але незабаром
вiд вогнища почувся голос вожатого:
  - Iгорю, хлопцi, iдiть швидше! Юшка готова!
  - Пiшли! - сказав Iгор.
  Я як ото випив вранцi склянку молока, то бiльше й рiски в ротi не мав -
був тепер голодний, як арештант, i ця пропозицiя менi, звичайно, дуже
сподобалася. Думаю, що Кукурузо ?сти хотiв не менше, бо через усi нiчнi
переживання, мабуть, зовсiм не снiдав.
  Але несподiвано вiн сказав Iгорю:
  - Ти йди, а ми тут посидимо. Ми щойно перед вашим при?здом добряче
поснiдали.
  Я заклiпав на нього очима i роззявив рота, але промовчав.
  - Та не видумуйте, хлопцi, ходiмте! Тако? юшки ви зроду не ?ли, -
умовляв Iгор. Кукурузо вперто вiдмовлявся. Я, ковтаючи вiд голоду слину,
змушений був його пiдтримувати. Нарештi Iгор махнув рукою:
  - Та ну вас! Чекайте, я зараз вожатого на вас нашлю! - i побiг до
вогнища. Але через хвилину замiсть вожатого прибiгла цибата Валька. I
одразу накинулась на нас:
  - Це що таке? Ану марш ?сти юшку! Якби ви мене запрошували - що, я хiба
вiдмовилася б? Я б вiдмовилася, якби ви мене запрошували?! Ану, швидше!
  I, на мою радiсть, Кукурузо, який так уперто вiдмовлявся перед Iгорем,
тут раптом вмить знiтився i покiрливо поплентався за дiвчиною. I знову
менi згадалася чомусь Гребенючка...
  Не знаю, чи то, може, я просто був дуже голодний, чи справдi юшка була
смачна, але менi здалося, що я тако? зроду не ?в. А я ж розумiвся на юшцi.
В нас у селi вмiли ?? варити, та й сам я варив не раз. Але ця просто
памороки забивала  -  така  смачна.  Всi  прицмокували  й  хвалили
Сашка-"штурмана". А вiн сидiв бiля казана з ополоником у руках i, як
завжди насупившись, уважно стежив, кому дати додачi.
  Тепер менi було зрозумiло, чому всi так зрадiли, що сьогоднi Сашкова
черга готувати снiданок. Вiн у них був визнаний куховар.
  Незабаром усi пона?дались i порозлягалися на травi навколо вогнища -
вiдпочити. Хтось перший замугикав пiсню, хтось пiдтягнув, i пiсня виросла,
змiцнiла й полинула над плесом, аж попригиналися очерети...
  Реве е та сто-огне Днi iпр широкий,
  Сердитий вi-iтер за-авива а...
  Як було при?мно отак лежати на травi горiлиць, дивитися в блакитну
безодню неба i спiвати хором пiсню! Здавалося, вся земля, весь свiт чу?
??.
  Вожатий тихенько встав, пiшов до човнiв i повернувся з акордеоном.
Пiсня зазвучала ще дужче, ще злагодшше.
  Коли кiнчили "Реве та стогне", вожачий сказав:
  - А тепер нашу, пiонерську, - "Злиньте вогнями..." Ану, заводь, Сашко.
  - Тiльки так, - одгукнувся Сашко, прокашлявся i, почекавши, поки
акордеон програ? вступ, заспiвав. Я нiколи б не подумав, що в нього такий
чистий, дзвiнкий i високий голос. От тобi й дивакуватий "штурман" Сашко.
"Тiльки-так!" Мало того, що знаменитий куховар, ще й такий спiвець!
  Злиньте вогнями
  Синi? ночi.
  Ми пiонери-
  Дiти робочих...
  Свiтло? ери
  Час надiйшов.
  Клич пiонерiв:
  "Завжди будь готов!" -
  рвалася в небо пiсня.
  Навiть коли пiдхопили пiсню всi разом, i то було чути дзвiнкий голос
Сашка, що чайкою злiтав над хвилею iнших голосiв хору.
  Спiвали ми години пiвтори, а то й бiльше. Яких тiльки пiсень ми не
спiвали! I укра?нських народних, i революцiйних, i старих комсомольських,
i сучасних, i пiснi з кiнофiльмiв...
  Потiм Iгор сказав:
  - А тепер, може, хай Валька станцю?...
  "Зараз буде пиндючитися, а ?? умовлятимуть", - подумав я.
  Але вона сказала без всякого:
  - Будь ласка. Можу станцювати.
  Тут я помiтив, що Кукурузо чомусь почервонiв i неспокiйно васовався на
мiсцi. До речi, я ще й ранiше, коли спiвали, помiтив, що мiй друзяка
Кукурузяка весь час дивився на Вальку, а коли вона випадково зводила на
нього очi i ?хнi погляди зустрiчалися, вiн одразу втуплювався в землю.
  - Укра?нський танець козачок! - оголосив вожатий i заграв на акордеонi.
  Валька почала танцювати. I сталася дивна змiна. Незграбна цибата Валька
вмить перетворилася в стрiмку летючу пташину, кожен рух яко? зливався з
музикою. I циби ??, отi самi тонкi циби, на яких, здавалося, не можна
навiть встояти (от-от упадеш), отi циби, ледь торкаючись землi, наче весь
час були у повiтрi, у польотi - стрункi, мiцнi й пружинистi.
  Бiля мого вуха часто-часто, мов захеканий, мов це вiн сам танцював,
дихав Кукурузо. А коли Валька скiнчила танець i всi зааплодували, вiн не
став аплодувати, а, зустрiвшися зi мною поглядом, чомусь нахмуривсь i
одвернувся...
  Потiм Оксана читала вiршi Маяковського. Добре читала, тiльки дуже
кричала - мабуть, аж у селi чути було
  Загалом вийшов такий собi несподiваний концерт самодiяльностi.
  А потiм почали купатися. Iгор плавав кролем, Сашко-"штурман" брасом, та
й Валька нiчого плавала (правда, по-дiвчачому,  задерши  голову  i
одпирхуючись, як кицька). Але стрибати у воду з верби нiхто не вмiв I отут
мiй друг Кукурузо показав, що таке васюкiвськi хлопцi. Видерся на
самiсiньку верхiвку, розгойдався, як мавпа, на гiлцi i я ак стрибоне -
майже хвилину летiв i майже на середину плеса залетiв. Всi тiльки ахнули.
А вожатий сказав:
  - Молодець! З тебе може вийти хороший спортсмен. Тобi треба в секцiю по
стрибках з трамплiна. Молодець!
  Кукурузо аж зашарiвся вiд задоволення. Мене розiбрало, i я схотiв
довести, що я теж геройський хлопець. Я поплював на руки й собi подряпався
на вербу. Але мене спiткала невдача. Прикра жахлива невдача Я зачепився за
сучка i розпанахав труси з низу аж до пупа, навiть резинка лопнула. Про
те, щоб стрибати, не могло бути й мови. Я б загубив труси по дорозi.
Придержуючи сво? нещастя однi?ю рукою i мало не плачучи вiд сорому, я
безславно спустився вниз. Але нiхто не став кепкувати з мене: "Нiчого,
бува?. З кожним може таке трапитися", - заспокоювали мене всi. Я тiльки
екав i досадливо махав вiльною рукою. Дiвчатка запропонували менi, що
зашиють труси. Я категорично вiдмовився. Сидiти без трусiв, поки дiвчатка
зашиватимуть, - краще втопитися! Я взяв у них голку та нитки й полiз у
курiнь - зашивати свою ганьбу. Там, у напiвтемрявi, довго й невмiло
штрикав голкою, наколюючи собi пальцi i  ковтаючи  сльози  сорому.
Несподiвано погляд мiй упав на книжку, що лежала в кутку куреня, прикрита
листям. Я зацiкавився, потяг ??. То була "Граматика". Я спершу здивувався,
але потiм згадав, що Кукурузо ж узяв ??, щоб замилити дiдовi очi.
  "Граматику" був закладений зошит Я розгорнув той зошит (хай простить
мiй друзяка мою цiкавiсть!). На першiй сторiнцi починався "Щоденник
Робiнзона Кукурузо". Що там таке - ви вже  ана?те;  "пригоди"  i
"непри?мностi" першого дня. "А що далi?" - зацiкавивсь я. Перегорнув
сторiнку i.. витрiщив очi. Далi йшли вправи. Майже пiв-зошита було списано
вправами з граматики - i на дi?слово, i на iменники,i на прикметники.
  Вправи були написанi олiвцем - так само як i щоденник. Сумнiву не було
- все це писалося вже тут, на островi.
  Так он воно що!
  Робiнзон Кукурузо, який збирався прожити на безлюдному островi двадцять
вiсiм рокiв два мiсяцi i дев'ятнадцять днiв, готувався до осiнньо?
переекзаменовки.
  Ах ти ж хитрун! Ах ти ужака! Твоя гордiсть, твоя шалена гордiсть
заводiяки й отамана не дозволила тобi признатися, що ти ретельно готу?шся
до переекзаменовки, i ти втiк од людських очей на острiв i там зубрячиш
граматику. Тепер зрозумiло, чому ти саме так назвав свiй острiв... Ну,
стривай! Ну, пожди! Я тобi ..
  А втiм, що "стривай", що "пожди"? Хiба я скажу йому що-небудь? Хiба я
хочу, щоб вiн провалився, щоб вiн залишився на другий рiк?
  Та нi! Звичайно ж, нi! I я нiчого йому не скажу, нi слова, нi пiвслова.
Хай дума?, що я нi про що не догадуюсь. Хай дума?!
  Я швиденько поклав зошит i "Граматику" на мiсце й притрусив листям,
нiби й не чiпав.
  Вiд цього вiдкриття менi одразу стало легко й весело - немов пiсля дощу
сонце засвiтило. Про сором свiй я й думати забув.
  Бадьоро зашив я труси й зовсiм iншою людиною вискочив з куреня. Всi
помiтили змiну в мо?му настро? i тепер смiливо почали посмiхатися.
  А Кукурузо сказав:
  - Велике дiло труси. Без трусiв - нема людини, а в трусах - е людина,
ще й посмiха?ться, - i хихикнув, блимнувши на Вальку. Йому хотiлося бути
дотепним сьогоднi. I хоч дурний був його дотеп, я не образився.
  Несподiвано з плеса залунало:
  - Го-го! Он ви де!
  До острова пiдпливав ще один човен. У човнi сидiв Гришка Бардадим i
кiлька наших хлопцiв-юннатiв.
  - Майже годину вас шука?мо, - сказав вожатому Бардадим, вилазячи на
берег. - Нас Фарадейович прислав. Запрошу? вас до себе. Хоче показати сво?
новi сорти овочiв та фруктiв i почастувати.
  - Ой! Нащо ж я так на?лася! - розпачливо скрикнула Оксана.
  Всi засмiялись.
  - Нiчого! Поки до?демо - утруситься, - заспоко?в ?? вожатий. - Ну що ж,
друзi, збираймося!
  Зчинилася метушня.
  - О! А ви що тут робите, босяки? - здивовано вигукнув Бардадим,
помiтивши нас.
  - У них дiло! Секретне! - та?мничо сказала Оксана.
  - Що-о?! - скривився Бардадимю - Дiло? Яке дiло? У цих-о? У цих-о
жевжикiв? Брешуть вони! Це ж вiдомi на все село босяки. Мабуть, щось уже
вигадали, якусь капость. Крiм капостей, нiяких у них дiлов не бува?...
  Нiхто навiть не засмiявся. Мабуть, усi вiдчували незручнiсть i мовчали.
  Ми стояли червонi, мов два помiдори.
  Ми ладнi були крiзь землю провалитися.
  Ех! Якби ми були такi здоровi, як ти! Ми б тобi показали! "Дiлов!
Дiлов!" - говорити спершу навчися!
  - I нiчого вони не босяки, а хорошi хлопцi! - вигукнула раптом Валька.
  - Правильно! - пiдхопив Iгор.
  - Хорошi, хорошi, хорошi! - заверещала Оксана.
  - Тiльки так! - вигукнув Сашко-"штурман".
  - Ну хай! Хай! Хай! - замахав руками Бардадим. - Ви - нашi гостi, не
будемо сваритися. По?хали швидше! Фарадейович давно чека?.
  Нас оточили Iгор, Валька, Сашко-"штурман" та iншi пiонери. Залунали
вигуки:
  - Прощавайте!
  - До побачення!
  - Бувайте здоровi!
  Ми всiм по черзi потиснули руки. I тут Валька, простягаючи руку
Кукурузовi, сказала:
  - Шкода, що ми не дiзна?мось, як, закiнчилося ваше секретне дiло...
  Вона сказала це з щирим жалем, i я помiтив, як знову почервонiв
Кукурузо. I раптом в очах у Вальки спалахнули вогники:
  - А зна?те що! А ви напишiть нам! Я вам залишу адресу, а ви напишiть,
добре?
  - Напишiть!
  - Звичайно!
  - Хай напишуть обов'язково.
  - Напишiть! Напишiть' - залунало звiдусiль.
  - Тiльки так! - вiдрубав Сашко-"штурман".
  А Валька вже писала на якомусь папiрцi адресу.
  - На, - сказала вона, просгягаючи папiрець Кукурузовi - Тiльки гляди,
не загуби!
  Кукурузо нiчого не сказав - мовчки сунув папiрець за пазуху.
  Вони сiли в човни.
  - Заспiваймо ?м на прощання пiсню! - вигукнула Валька. - Заводь, Сашко!
  I вони заспiвали.
  Ми довго стояли на березi, ?х давно вже не було видно, а пiсня ще
лунала з-за очеретiв i розлягалася на всi плавнi.
  Дружба! Дружба!
  Молоде i вiчне слово!
  Дружба! Дружба!
  Ти ?дна?ш нас чудово!
  I щоб весело жить,
  Пам'яiай кожну мить:
  Треба друзiв любить,
  Ними слiд дорожить!
  Назавжди умiй дружить!
  А потiм Кукурузо лежав у травi на галявинi i мовчки дивився в небо. Я
теж лежав i дивився. Небо - це така штука, що дивитися в нього можна
годинами. Дивитися и думати Я не знаю, про що думав Кукурузо, але я зовсiм
не здивувався, коли вiн раптом зiтхнув i сказав:
  - Да зараз технiка, воно не те що... а взагалi.. звичайно... Кажуть, в
отакому гудзику - приймач, у портсигарi - телевiзор. А фотоапарат - так
той взагалi пiд нiготь сховати можна.
  - Що ж ти хочеш - на транзисторах, напiвпровiдниках - сказав я i
почервонiв. Убийте мене, щоб я хоч приблизно знав, що таке ?  -
транзистори, напiвпровiдники. Та й Кукурузо, звичайно, теж. Нiчого ми не
знали. Нiчогiсiнько... А Iгор знав. Звичайно, знав, раз сам робив приймачi
на отих транзисторах.
  Кукурузо зiтхнув i раптом мрiйно промовив:
  - А здорово було б зробити щось таке... на транзисторах. Iнтересне й
незвичайне. Наприклад... Наприклад, керування коровою на вiдстанi по
радiо. Мiж рогами натягнена антена У вухо вставлений маленький приймач (на
транзисторах, звичайно).
  Пасти таку радiо корову - одна насолода.
  Сидиш собi десь за три кiлометри на баштанi в дiда Салимона, умина?ш
кавуна пресолодкого (я найдужче оту середину, отого червоного вовка в
кавуновi люблю А ти? Ага... Да-да). Отож сидиш, хрумка?ш кавуна. Потiм
глянув у кишеньковий телевiзор, бачиш - твоя Манька у шкодi, в колгоспному
просi. Натиска?ш кнопку i: "Манько-о! Ану верни, проклятуща! Га-ля-ля-ля!"
I Манька - як нiби ?? хто пужалном уперiщив - назад. А ти знову сидиш i
намина?ш кавуна. Красота! Скажи!
  - Ще б пак! Якби таке зробить, то взагалi... - кажу я. Та враз Кукурузо
стрепенувся - не вмiв вiн довго сумувати й роздумувати. Вiн був людиною
дi?.
  - Ну, гаразд, про це потiм . А тепер давай подума?м, як ми будемо Книша
вночi затримувати.
  - Що?! Затримувати?! Як же його затрима?ш? Вiн же нас потопить, як
кошенят.
  - Потопить? А рушниця нащо? Ти що, дума?ш, для такого дiла обов'язково
треба людей та дрюччя? Рушниця це, брат, не жарт. Це зброя. Бац - i будь
здоров!
  - Ти що, дума?ш у нього стрiляти? - зi страхом спитав я.
  - От тобi зразу стрпяти! Не стрiляти, але.. якщо... Взаiалi, рушницi
будь-хто зляка?ться.
  - Авжеж, - погодивсь я. - Тiльки як же ж... я... вночi... а дома? Тобi
добре, ти на безлюдному островi, тобi питаться нi в кого А я...
  - То одпросись. Подума?ш! Щось вигадай.
  - Що?
  - Ну, що на рибалку iдеш абощо.
  - Я й так на рибалцi зараз.
  - Га що ти - маленький! Тут таке дiло, можна сказати, державне, а
вiн...
  - Ну добре, щось придумаю. Тiльки тодi менi треба зараз додому ?хать.
  - ?дь, а я що...
  Я сiв у човен.
  Обличчя у Кукурузо було сумне й похмуре. Видно, йому дуже не хотiлось
залишатися самому на островi. Вiн ходив по колiна в водi навколо човна i
обмацував борти, бурмочучи "Отут треба було б зашпаклювати, а тут
пiдсмолити, а цю дошку взагалi замiнити".
  Йому хотiлося ще щось сказати, вiн почухав за вухом, шморгнув носом i
нарештi сказав:
  - Ти зна?ш... Ти б привiз менi скиглика хоч одного. Захотiлося, як
перед смертю. А то все риба та риба.
  Скигликами називали у нас отi полив'янi пряники, що продавалися у
сiльмазi. Всохлi й твердi, як дрова, вони скиглять, коли вгриза?шся в них
зубами. Один скиглик можна ?сти цiлий день, Може, за це ми й любили ?х.
  - Добре, привезу, аякже, - сказав я i вiдштовхнувся од берега.
  РОЗДIЛ XIX
  У снi i наяву
  - Де ти цiлий день бiга?ш, не ?вши? Диви, аж очi позападали, -
докiрливими словами зустрiла мене мати.
  - Та що ви, мамо! Я юшки отак-о на?вся. Ох i смачна! Там один Сашко
такий мастак виявився - краще любого куховара, - так  несподiвано
прохопивсь я, що ледве встиг собi рота затулити, щоб  зовсiм  не
проговоритися. Мати помiтила мiй жест i, пiдозрiло глянувши на мене,
спитала:
  - Про якого це ти Сашка?
  - Га про... про... Юрчишина, - почав виплутуватись я, як в'юн iз сiтки.
- Отой, знаете, що бiля млина живе, дядька Михаила син.
  А сам аж млiю всерединi. А що, як мати його сьогоднi у селi бачила?
Пропав тодi. Нi, пронесло! Мати нiчого не сказала Значить, не бачила.
  - Так що - добре клювало? - лагiдно усмiхнувшись, спитала мати
  - Поганюче! Ледве на юшку наловили, - не червонiючи, брехав я - Ми
сьогоднi на нiч збира?мось. На плеса. Пустите?
  - Подивимось, подивимось. Iди-но дров урубай, а то в мене вже всi
вийшли.
  I я, радий, що все так добре обiйшлося, побiг рубати дрова.
  До обiду я все кубцем-кубцем коло матерi - то води принесу, по поми?
виллю, то в хатi пiдмету. Такий хороший, хоч до рани прикладай. А що
поробиш, треба ж, щоб на нiч пустили. Кукурузо ж чекатиме.
  Пiсля обiду чогось менi очi злипатися почали - далися взнаки нiчнi
пригоди. Прилiг я пiд грушею в холодочку i одразу ж упав в сон, як сокира
в воду.
  I наснилося менi щось чудернацьке. Не сон, а просто кiно.
  Стою я значить, на березi острова Переекзаменовки.
  Стою i бачу; виплива? на плесо корабель, величезний бiлий океанський
корабель (я такi тiльки в кiно бачив), трипалубний, а труба завбiльшки, як
вся наша хата. Я стою i дивуюсь: як це вiн через вузенькi стружки в
очеретах про?хав? Та не встиг я добре надивуватися, як з корабля спускають
трап i по трапу йде на берег... Гребенючка. Пiдходить до мене й каже:
  - Здрастуйте вам. До вас на острiв при?хала нiмецька делегацiя
пiонерiв. Ви будете за перекладача.
  Я здивовано дивлюсь на не?, i менi хочеться сказати:"Чого це ти,
дурепо, мене на "ви" звеш?" - але я чомусь чемно вiдповiдаю:
  - З великою радiстю. Але хочу нагадати вам, що в школi я вивчаю, як вам
вiдомо, англiйську i по-нiмецькому говорю не дуже вiльно. По нiмецькому я
знаю лише три слова: дер Тиш, дер Штуль i дер Бляйiшiфт.
  - Нiчого, - каже Гребенючка, - цiлком досить. Приймайте гостей. Ось
вони, будь ласка.
  Я дивлюсь i бачу, що по трапу спускаються Iгор, Сашко-"штурман" i
Валька.
  "Он воно що! Так вони, виходить, нiмецькi пiонери, а не нашi".
  Ми йдемо по острову i пiдходимо до куреня. Бiля куреня сто?ть Кукурузо
i колупа? в носi.
  - Знайомтесь. Губернатор острова Переекзаменовки Робiнзон Васильович
Кукурузо, - кажу я, як менi зда?ться, по-нiмецькому, а сам думаю: "Тю!
Чого це я його губернатором охрестив? Що вiн, капiталiст, чи що? Вiн же
наш радянський Робiнзон. Треба було, мабуть, сказать - голова сiльради.
Але яка ж тут сiльрада, коли вiн на островi один!"
  Мiж тим Кукурузо каже:
  - Будь ласка!
  I ми входимо в курiнь. Входимо в курiнь i опиня?мось у великiй свiтлiй
кiмнатi, де все бiле, як у лiкарнi. Посерединi на бiлому столi сто?ть
блискуча нiкельована каструля.
  - Каструля, - поясню? Кукурузо. - На транзисторах. Сама варить. Без
вогню.
  "Ти диви. От чортiв  Кукурузо!  Таки  понавидумував  оте...  на
транзисторах".
  - Дер Штуль? - пита? раптом Валька.
  - Дер Бляйштiфт, - вiдповiдаю я i сам дивуюсь, як складно виходить.
Адже вона спитала: "Слухайте, а як з вашим секретним дiлом?" - а я
вiдповiв: "Все в порядку. Не хвилюйтесь".
  Яка гарна нiмецька мова! Одне слово скажеш, i все зрозумiло. Треба буде
на той рiк попроситися у школi в нiмецьку групу. Обов'язково. Вiдмiнником
у нiй стати - раз плюнути Тепер я розумiю, чому всi вони: i Валька, i
Iгор, i Сашко - вiдмiнники.
  I тут я раптом бачу: позад Вальки сто?ть у капiтанськiй формi... Книш.
А бiля нього-голий, у масцi i в ластах, Бурмило.
  "Вермахт... Подарунок вiд нiмцiв... Двадцять залiзних... Сьогоднi
вночi..." - згадую я, i все в менi враз шшло-по?хало вниз.
  А Книш пiдходить до мене й грiзно каже:
  - Дамi завжди треба звiльняти мiсце! - i щосили штовха? мене в груди.
  - Тiльки так! - чу?ться голос Бурмила.
  I я лету, лечу, лечу - кудись у безодню. Геп - i просипаюсь
  Отаке чортi-що наснилося менi.
  I вмить я згадав, що менi треба ?хати на нiч у плавнi. Що "сьогоднi
вночi" - таки сьогоднi вночi. I так менi зробилося маркотно, що й передати
не можу.
  Матерi не було - пiшла в поле. Батько зранку на роботi Нiде нiкого А
тут ще цей сон... Не мiг я сидiти на самотинi. До людей мене потягло. На
вулицю. Як добре все-таки що ? на свiтi люди! Ондо голопуза дiтлашня
сусiдська у колi? заболоченiй корабликiв пуска?, а все одно: гпянеш на них
-i легше.
  За?ирнув я у двiр до Ренiв. Дiд Варава сидiв на призьбi i мантачив
косу.
  "Ех, нiчого ви, дiду, не зна?те, де зараз ваш дорогенький онук Ява, -
подумалося менi. - Якби ви знали, не сидiли б так спокiйно. А вночi
сьогоднi хтозна-що його чека?! Справжня вiйськова операцiя. Може, й
стрiляти доведеться. Ех!"
  Проскочив я повз вiдчинену хвiртку, щоб не помiтив мене дiд (а то ще,
чого доброго, питати почне!).
  "А може, не при?де Книш? Захворi? абощо. Всяке ж бува?. Але - нi,
навряд. Такi не хворiють".
  Назустрiч Галина Сидорiвна.
  - Здрастуйте! - привiтавсь я до не? чемненько, а в душi: "Прощайте,
Галино Сидорiвно! Може, й не побачимось бiльше.."
  Iду далi
  I раптом...
  - Чого ти носа повiсив? Знову щось нако?в i мати ременя дала? - почув я
несподiвано. Звiв голову. Бiля колодязя, з вiдрами й коромислом, стояла
Гребенючка i дивилася на мене усмiхнено. - I чого це ти сам? А де ж твiй
переекзаменовщик? Посварилися, може?
  Мабуть, треба було ?й сказати щось рiзке або у?дливе: "Не тво? свиняче
дiло", але менi не схотiлося такого говорити, i я просто сказав:
  - Вiн у Пiсках, у тiтки.
  - А ти, бiдненький, ходиш i плачеш.
  I знову я втримався вiд обов'язкового в таких випадках: "Сама ти
плачеш. Оно витри пiд носом", - а чесно признався:
  - Не плачу, але скучаю.
  Мо? незвично смиреннi вiдповiдi, мабуть, здивували  i  розчулили
Гребенючку. Вона глянула на мене з щирим спiвчуттям i сказала:
  - Так чого ж ти до школи не приходиш, на майданчик? Ми там завжди у
волейбола гра?мо i в iнше.
  - Та-а... - невиразно протяг я. I менi раптом дуже захотiлося розказати
?й i про острiв, i про Книша з Бурмилом, i навiть про сон, що наснився
менi сьогоднi. Я ледве втримався. Якби це була тiльки моя та?мниця, я б
таки, напевне, розказав. Але - Кукурузо! Вiн би нiколи не простив менi
цього. Як важко iнодi бути вiрним другом!
  I ще я несподiвано подумав: "А чи вмi? Гребенючка танцювати козачок?" I
хоч я не знав, але чогось вирiшив, що, мабуть, умi?.
  Поки ми говорили, вона опустила вiдро в колодязь i тепер почала
витягати, крутячи обома руками корбу. Я спершу дивився, потiм у душi
махнув рукою: "А! Кукурузо ж все одно не бачить!" - i сказав:
  - Давай поможу.
  Вона нiчого не вiдповiла, я взявся й собi за ручку, i ми почали крутити
вдвох. Ми крутили так завзято, що вiдро гойдалося там, у глибинi,
стукалося об цямрини, i чулося безперервне хлюпання, мов водопад. Коли ми
витягли, води було всього пiввiдра. Ми глянули одне на одного  i
засмiялися.
  - Давай ще.
  Менi було дуже весело отак удвох крутити корбу. Нашi руки торкалися, ми
штовхали одне одного, а один раз навiть стукнулися лобами. I весь час
смiялися. I стало шкода, коли вiдра були вже повнi.
  Вона почепила ?х на коромисло, взяла на плечi i пiшла похитуючись. Десь
вглибинi ворухнулася в мене думка: було б помогти ?й, пiднести хоч до
ворiт. Але на це вже в мене не вистачило пороху. I я тiльки мовчки дивився
?й услiд. I думав, що на безлюдному островi я б не жив нiзащо в свiтi.
Навiть за мотоцикл з коляскою.
  "Прощай, Ганю! Може, ми й не побачимось бiльше... I ти все життя
згадуватимеш оцю нашу зустрiч бiля криницi... Ой! - згадав я раптом. -
Кукурузо ж скигликiв просив привезти. А скоро ж продмаг закри?ться".
  I тут, наче кийком по головi, стукнула мене думка: "Леле! У мене ж
грошей нi копiйки. А скиглики дев'ять копiйок сто грамiв! Що робити? Коли
мати або тато прийдуть, продмаг буде закритий".
  Гребенючка вже входила у свою хвiртку.
  - Гр... Гр... Ганю! - гукнув я, чи не вперше в життi називаючи ?? на
iм'я.
  Вона хитнулася i аж вихлюпнула воду вiд несподiванки.
  - Ганю, - пiдбiг я до не?, - стривай! Зна?ш що, позич менi дев'ять
копiйок. Мати з роботи прийде, я одразу вiддам.
  - Нащо? - лукаво глянула вона на мене. - На цигарки? Да? На цигарки?
  - Та якi там цигарки! Дуже треба... Я на рибалку на нiч ?ду. Гачкiв
купити, а то сiльмаг закрива?ться. Чесслово, оддам. Позич.
  - Тiльки в мене дев'яти нема, у мене п'ятдесят цiлих. Мати на книжку
дала. Ох, гарна книжка прода?ться!..
  - То я здачi принесу. Я швидко.
  - Пожди, я винесу.
  Коротше кажучи, скигликiв я купив, Гребенючцi здачу вiднiс, а коли мати
прийшла, i борг оддав. Усе вийшло добре. Навiть не довелося довго просити
у матерi дев'ять копiйок. Одразу дала. I на нiч вiдпустила.
  От що значить бути хорошим i виконувати все, що тобi наказу? мати!
  Ще й харчiв напакувала повнiсiньку торбу - наче я на мiсяць мандрувати
?ду.
  I коли зайшло сонце, я вирушив. По дорозi у сiнях поцупив ще довгеньку
мотузяку-припиначку, на якiй мати колись припинала бичка. "Хтозна, може,
доведеться зв'язувати, так щоб було чим", - подумав я, вiдчуваючи при
цьому холодок у животi.
  РОЗДIЛ XX
  "Руки вгору!"
  Кукурузо з вудкою в руках стирчав по пояс з води коло берега. Стирчав,
мабуть, давно, бо вже посинiв, як бузина, i цокотiв зубами.
  - Нiчого сказать, поспiшав ти, як свекор пелюшок прати. Я вже думав, що
ти зовсiм не при?деш, - сердито пробурмотiв вiн, але я бачив, що вiн хова?
радiсну усмiшку. Вiн -таки боявся, що я не при?ду, i зрадiв, коли побачив
мене.
  Кукурузо вийшов з води i почав вимахувати руками та присiдати,
зiгрiваючись. Потiм спитав:
  - Ну як там? Що нового? Як дiд мiй? Ще в мiлiцiю не заявив?
  - Та що ти! Сидить собi спокiйнiсiнько i косу клепле. Про тебе й не
дума?.
  Кукурузо нахмурився. I я зрозумiв, що йому непри?мно це чути. Йому,
мабуть, здавалося, що вiн уже так давно-давно на цьому островi, а
виявля?ться, нiхто навiть не помiтив його вiдсутностi.
  - Ну й правильно. I добре. Скоро взагалi всi забудуть, що був такий...
I все буде в порядку, - бадьоро говорив вiн, але в голосi чувся сум i
туга. Кому ж хочеться, щоб його всi забули!
  Я витяг кульок iз скигликами i простяг йому.
  - О! Таки привiз! Спасибi! От скучив, - i вiн одразу вп'явся зубами в
скиглик.
  - Ну, а що ж ти робив? - спитав я.
  - Та що, рибу ловив i просто так...
  - Ну, а щоденник свiй ти хоч пишеш?
  - Нi, не пишу, - легковажно промовив вiн, жуючи скиглик. - Кинув. Це ж
усе одно, що уроки готувати. Чи я для цього на безлюдний острiв запхався!
  Я нiчого не вiдповiв: я ж знав, що там - у щоденнику.
  - Слухай, давай у цурки-палки зiгра?мо. Я так давно не грав! -
запропонував несподiвано Кукурузо.
  - А що, можна, - погодивсь я.
  I старi стрiлянi качури, банькатi жаби, полохливi очеретянки та iншi
жителi плавнiв уперше, мабуть, в сво?му життi почули одчайдушне й
протяжне:
  - Цурки-палки-накувалки накую-ю-ю...
  Аж дотемна грали ми з Кукурузом. Припинили тiльки тодi, коли вже нi
цурки, нi навiть палки не було видно.
  Ще вiд час гри, чим бiльше темнiло, тим бiльший неспокiй огортав мене.
Я, звичайно, намагався не виказуванi його Кукурузовi, але з кожною
хвилиною щось дедалi дужче муляло менi всерединi. А коли зовсiм стемнiло,
я вже був, як то кажуть, готовий: ледве стримувався, щоб не цокотiчи
зубами.
  - Ну, по?хали на Високий, - сказав Кукурузо. Вiн витяг з куреня
рушницю, зарядив.
  Ми сiли в човен. Кукурузо на носi з рушницею, я грiб. Нiч, як па зло,
знову була хмарна, беззоряна, наче хтось накрив землю чорним рядном.
  - Значить, план такий, - шепотiв Кукурузо. - Я з рушницею, ти - з
лiхтариком. Я кажу: "Руки вгору!", ти в цей час свiтиш лiхтариком i
гука?ш: "Товаришу Валiгура, заходьте справа! Миколо Iвановичу, заходьте
злiва!" Щоб вiн думав, нiби нас багато. Так навiть справжнi прикордонники
роблять, коли затримують шпигуна.
  - А... а що ми потiм робитимем? Коли затрима?мо його? - поцiкавивсь я.
  - Як-що? Передамо в мiлiцiю. Товаришу Валiгурi передамо.
  - То, значить, ти свiй острiв покинеш i не будеш бiльше Робiнзоном?
Розсекретиться ж усе.
  Ох, i нащо я це сказав!
  - Нi, нi в якому разi! - категорично прошепотiв Кукурузо. - Я залишусь
на островi. А ти повезеш його в мiлiцiю.
  Менi стало зовсiм погано. Я мало не випустив весло з рук.
  - Та що... та як... та ну... - забелькотiв я.
  - Подума?ш! Одведеш до мiлiцiонера, товариша Валiгури,i все.
  - Та Валiгура ж ще спатиме, - мало не заплакав я. - Що ж я з цим
злодюгою робитиму вночi сам? Вiн же мене придушить.
  - Не бiйся! Я тобi дам рушницю. Потiм привезеш.
  - Н-не-треба. Н-не давай! - тепер уже категорично прошепотiв я. - Я
б-боюсь. Я рушницi боюсь ще бiльше, нiж Книша. Ненароком стрельну, вб'ю
його, i мене тодi розстрiляють.
  Я вже остаточно зрозумiв, що у Кукурузо нiякого плану не було. Вiн усе
продумав тiльки до того моменту, коли скаже: "Руки вгору!" - i Книш стане,
хитаючись, з пiднятими руками. А далi, виходить, усе повинен робити я.
Дзуськи!
  - Нi! Так не буде! Я сам Книша не повезу, як собi хочеш.
  - Та гаразд уже! До села вдвох довеземо, а тодi я вернусь. От нюнi
розпустив! Не знав я, що ти такий боягуз!
  Менi стало соромно. Кукурузо таки був набагато хоробрiший за мене. Iч,
як трима?ться впевнено!
  Ми пристали до Високого острова. Хвилини зо днi сидiли в човнi нишком,
загамувавши подих, - прислухалися. Нiде нiщо анiчичирк! Бурмила нема
(човна не видно). Послухався-таки Книша, лишився вдома, щоб не заважати...
  Загнали ми свiй човен в очерет, замаскували. Самi залiзли на березi в
кущi - я по один бiк стежки, що до озерця веде, Кукурузо - по другий.
Тепер нам лишилося одне - ждать, довго ждать, може, навiть усю нiч, аж до
свiтання, поки не при?де Книш.
  - Спати не можна. Нi хвилини. Бо як почнемо куняти, розморить, - будем,
як мокрi курки, i нiчого не вийде, - тихо сказав Кукурузо.
  - Твоя правда, - зiтхнув я. Менi вже зараз хотiлося спати.
  Я широко розплющував очi, вдивляючись у темряву, в якiй ледь-ледь можна
було розрiзнити на тлi неба обриси очеретiв, але очi самi собою стулялися,
i доводилося раз у раз протирати ?х.
  Мабуть, нема? нiчого важчого, як не спати, коли хочеться спати. I,
мабуть, нема? довших хвилин, нiж отi хвилини напiвсонного чекання в
темрявi.
  - Не спи, бо прогавимо, - шипить з кущiв невидимий Кукурузо.
  Якби вiн знав, як менi хочеться саме прогавити! Та хiба з ним прогавиш,
з таким завзятим? Невже вiн справдi не боiться?
  Уява малю? менi страшнi картини: Книш, вищирившись по-хижацькому, б'?
мене веслом по головi, потiм  кида?  в  рiчку,  я  ковтаю  воду,
задихаюся-задихаюся, водоростi обплутують мене i... Менi навiть справдi
стало важко дихати. I нащо ми вталапалися в цю справу? Дiйсно, хтозна-що
може бути. А що, як трапиться оте, що я тiльки-но уявляв? Це ще добре,
коли знайдуть нашi тiла. Тодi будуть гучнi похорони, з музикою, з
промовами. Ховатиме вся школа, все село. Всi плакатимуть. I Гребенючка,
розмазуючи по щоках сльози, говоритиме: "А я ж бачила його напередоднi.
Вiн був такий хороший, такий чемний - допомагав менi витягати воду з
криницi. I Ганею назвав. Я ще йому дев'ять копiйок пезичила. Знала - я б
йому п'ятдесят оддала назовсiм. Який буз хлопець!"
  Менi ста? так шкода себе, i я здаюся собi таким нещасним, що почина?
щемiти в горлi.
  Але Кукурузо нiчого цього не розумi?. Вiн знову шипить з кущiв:
  - Не спи!
  I я трагiчно шепчу у вiдповiдь:
  - Та не сплю я, не сплю, чого ти!
  Час iде. Чи то очi звикли до темряви, чи ста? свiтлiше, але вже краще
видно очерети, i вода виблиску?, i клубочаться в небi хмари. А може, то
вже свiта?? Бо в мене таке враження, що ми сидимо цiлу вiчнiсть.
  I враз - наче хто штрикнув мене чимсь гострим у груди. З темряви
вигулькнув човен. Вiн плив прямо до берега. Ближче, ближче. В човнi грiзна
постать гребе веслом.
  Серце повисло в мене на тоненькiй ниточцi - от-от обiрветься. i тут у
кущах клацнув курком Кукурузо i зривисто-басовито крикнув:
  - Р-руки вгор-ру!
  Я забув про лiхтарик, забув, що менi треба кричати, i панiчно вереснув:
  - Дядя мiлiцiонер, сюди! Дядя мiлiцiонер, туди!
  I завмер, злякавшись власного голосу. "Ой що ж це ми робимо! Що ми
робимо! Вiн же ще нiчого шпигунського не робив, а ми вже: "Руки вгору!"
Ой, що ж це буде!"
  - Руки вгору! Руки вгору! - знову, але вже не так басовито повторив
Кукурузо i теж розгублено замовк.
  Якусь мить було тихо, потiм...
  - Га? - наче не дочувши, спитала "грiзна постать".
  I щось глухо вдарилось об землю - то випала з Кукурузових рук рушниця.
А я на все небо роззявив вiд несподiванки рота. I, тiльки зараз згадавши
про лiхтарик, стиснув його рукою.
  Перед нами був... дiд Варава.
  - Дiду це ви? - плаксивим, розгубленим голосом спитав нарешi Кукурузо.
  - Та я ж, я, - сказав дiд, вилазячи на берег. - Не впiзнали,
жовгодзьоби?..
  Ми мовчали. Кукурузо, видно, ждав i боявся дiдових розпитувань - чому
збрехав, що йде до тiтки в Пiски, де був, що робив чому оце - "руки
вгору..." Але дiд мовчки замасковував свiй човен в очеретi i нiчого не
питав, наче вiн усе-все знав. У таких випадках завжди краще самому щось
питати.
  I Кукурузо, нарецпi, несмiливо спитав:
  - Дiду, а як ви тут опинилися?
  - Топитися ?хав. З горя. Що в мене такий онук шалапутний.
  - Та не жартуйте, дiду.
  - От, iнтересно менi жартувать з тобою!
  - Ну, скажiть, дiду, - канючив Кукурузо.
  - Ти ж менi збрехав, чого ж я маю правду тобi казати.
  - Та я... - затнувся Кукурузо. Що ж бо скажеш?
  - Ехе-хе, - сумно зiтхнув дiд. - Куди ж я мiг ?хати! Тебе, дурника,
шукав... Отож узявся я сьогоднi рушницю свою чистить. У недiлю ж вiдкриття
полювання. Вирiшив i твою почистити. Думаю, хоч i дво?шник ти, а жалко -
все одно треба ж з тебе мисливця зробити. Кинувся - нема тво?? рушницi.
Туди, сюди - нема. Невже, думаю, хтось украв? Потiм глядь - набо?в майже
половини нема (вони ж у мене, дурнику, пiдрахованi). Почав догадуватися.
Тим бiльше, бачу, й ватянки нема, в якiй ти зi мною на полювання ходив.
Але все-таки вирiшив перевiрити. I пiшов аж у Пiски до тiтки Ганни... Отак
ти мо? ноги старi жалi?ш! Туди сiм кiлометрiв, назад сiм. Там тебе,
звiсно, не найшов. Ганнi нi став нiчого говорити, щоб не хвилювалася. Ну,
думаю, не iнакше, як у плавнi чкурнув хлопець, бiсова душа. Я й сам же
туди ще пацаном колись тiкав пiсля того, як батько духу дав за розбиту
макiтру. Знаю... Прийшов я з Пiсок - уже вечорiло. Було б на ранок пошуки
вiдкласти, та на душi неспокiйно: "Уже два днi отой жовтодзьоб сам у
плавнях (бо ж дружка твого я бачив), а я, старий дурень, i вухом не веду.
Може, вiн голодний, може, хто ного зна, що з ним. Усе-таки плавнi - це не
жарт. Не один фашист могилу собi тут знайшов... Як дома сидiти, дай,
думаю, по?ду пошукаю". I по?хав. Якби не оте "Руки вгору", мабуть би,
старий до ранку по плавнях мотався, як водяник. Отак-то...
  Кукурузо всього мiг чекати: що дiд лаятиметься, що навiть намне вуха,
як бувало. Але що дiд говоритиме так просто й щиро, вiн, мабуть, не думав.
Вiн принишк i мовчав.
  - Ех, невже я помру й не побачу, чи вийде з тебе людина, чи нi? - з
болем сказав дiд.
  - Не кажiть так, дiду, не помрете ви, - злякано писнув Кукурузо.
  - А ти що думав - дiд вiчний? На дев'яносто вже завернуло. От-от - i в
яму сторчака. Вже недовго...
  - Я, може, ще навiть ранiше за вас помру. Оно, пам'ята?те, як у мене
чиряк на нозi був i температура сорок... Так що не кажiть.
  - Е, синку, молодi можуть вмерти, а старi мусять вмерти... Так уже
заведено. I не треба в цьому змагатися. Краще в чомусь iншому...
  Запанувала мовчанка. Видно, мого друга вкрай збентежили i схвилювали
дiдовi слова. Та й мене теж. Нiколи я не бачив дiда таким. Завжди вiн
бурчав, лаявся, навiть потиличниками частував, а тут... Ех, краще б вiн
нам вуха нам'яв!..
  - Дiду, - жалiбно мовив Кукурузо, - ви не кажiть матерi. Я вас прошу.
Га, дiду?
  - Та що ж казати. Нема чим радувать.
  - Я вчу граматику, вчу, чесне слово. I переекзаменовку здам.
  - Побачимо...
  - Ви дума?те, ми балу?мося. Ми тут... ми тут...
  - Та бачу ж - вистежу?те когось. Кого ж це?
  - Книша.
  - Овва! Чого раптом?
  Кукурузо хотiв був почати пояснювати, аж тут дiд враз приставив долоню
до вуха i тихо сказав:
  - Цить!.. Потiм... Пливе... Ховайтесь, хлопцi, побачимо, в чiм тут
справа.
  Ми принишкли. А дiд ступив тiльки один крок до куща i - нiби розтанув у
темрявi. Минула хвилина, двi, а може, й бiльше. I тiльки тодi ми побачили
- iз стружки виплив човен. Як дiд Варава мiг почути його, не збагну. От що
значить - старий мисливець!
  Човен пристав до берега.
  З човна вилiз Книш.
  Щось дзвякнуло, впавши на землю.
  Книш лайнувся пiвголосом, пiдняв, пiшов стежкою.
  Вiн так близько пройшов повз мене, що менi здалося, вiн зараз
перечепиться через мою ногу, i я швиденько пiдiбгав ?? пiд себе.
  В однiй руцi Книш тримав великий залiзний лом, а в другiй - вiдро й
друшляк, оте металеве з дiрочками, на якому галушки й вареники зцiджують.
  Бiля озерця Книш поклав лом на землю, роззув чоботи, забрiв по колiна у
воду й почав друшляком збирати щось з поверхнi озерця i струшувати у
вiдро.
  - Гайда, хлопцi, - шепнув дiд i, вийшовши з кущiв, голосно кахикнув:
  - Кахи-кахи!
  Вiд несподiванки Книш сiпнувся, послизнувся - шубовсть! - i сiв у воду.
Лише голова з води стирчить, на всi боки розгублено крутячись.
  - Помагай бi, чоловiче добрий, - спокiйно мовив дiд. - Що це ви тут
робите?
  - Ку-купаюсь! - дурнувато вищирився Книш i почав незграбно пiдводитися.
  - З друшляком? Ясно!.. А берiть-но, хлопцi, його чоботи, ломика -
заарештований вiн. Повезем у село - там розберемось...
  - Та що ви, дедушка!.. Та що ви, iй-богу!.. - заметушився Книш,
вилазячи з води i брикаючись на всi боки. - От жартують! Ги-ги! От
жартують!
  - Давай-давай! - пiдвищив голос дiд.
  - Та ну, чесне ж слово! Та ну, що ви таке говорите!
  - Лiзь, кажу, в човен сам! Бо зв'яжу!
  - Та постойте, дедушка! Я все розкажу! Все, як е i Не винен я ..
Iй-богу! От святий хрест! Це все вона! Проклятуща баба! Тюрма народiв! Сам
?? ненавиджу! Щоб ?й триста болячок! ?й-богу! Отож як почула про той
льобулус, ну в одну душу: "Дiстань та дiстань, воно пiде на базарi". Ну з
ножем до горла пристала. Що ти зробиш! Хай уже, думаю, щоб одчепилася,
дiстану трошки. По?хав. А воно, виявля?ться, ще, по-перше, нема, а
по-друге, - мiкроскопiчне Як ти ним, мiкроскопiчним, торгуватимеш? Ну хоч
додому не вертайся! Ви ж не зна?те мо?? баби... Вирiшив я ?й яко?сь iншо?
гадостi з води натягати, щоб тiльки не гавкала (хiба вона розбере?).
Обманув ??, сам сознательно обманув! Не хотiв же чiпать - раз ученики таке
дiло роблять. Думав, усе! Обiйшлося! I торгiвля йде, i я спокiйний. Та
нещасна моя доля. Оце вчора дiзналася вона про обман. Господи, що було!
Хоч хрестись та тiкай. "Ти, кричить, злочинець, ти, кричить, уголовник! Я
ж людям, може, шкоди завдала! Якщо настоящо? менi не принесеш - з свiту
зживу!" Ну що було робити? Ну, поймiть, дедушка, хiба я хотiв? ?й же богу!
Одпустiть, пожалуста.
  Книш замовк, схлипуючи.
  Видно, дiд завагався - сопiв i кахикав
  - Ой, дiду, викручу?ться вiн! Як ужака! - скрикнув Кукурузо. - Вони тут
з Бурмилом... у акваланзi для пiдводного плавання... цiле лiто пiрнають.
  - Спецiально у Ки?вi купили. Ми самi бачили, - пiдхопив я. - Завдання у
них якесь... вiд вермахту... Мабуть, фашистський архiв з дна дiстають. Як
у Чехословаччинi.
  Книш аж зiщулився весь.
  - Та що ви, хлопцi! Що виi Та боронь боже! Яке там завдання! Христос з
вами! Таке ж вигадали, ?й-богу!
  - А що ж? - спитав дiд.
  Книш якийсь час мовчав, потiм враз гаряче заговорив:
  - Та зна?те, та ми ж якраз, дедушка, i про вас думали. Хотiли
подаруночок вам iзробить. Хоч ви й непитущий, але ж па свята чарочку
можете... Хи-хи! Це ж, зна?те, узнав я, що у вiйну нiмцi тут спирт
затопили. Двадцять, кажуть, канiстр лежить. Герметичнi, що ?м зробиться.
Так ото дума?мо пiднять. Тiльки ж ви, дедушка, пожалуста, нiкому-нiкому!
Ми вам по дружбi дамо. Навiть i не думайте вiдмовлятися. Це ж таке дiло!
Згодиться! Хi-хi!..
  Книш засмiявся дрiбненьким пiдлим смiхом. Та смiх одразу й увiрвався По
дiдовому настрою зрозумiв Книш, що смiятися не до шмиги.
  - Ясно, - суворо сказав дiд - А ломика оце нащо брав?
  - Та просто так... просто... - зам'явся Книш.
  - Хотiв греблю зруйнувати? Щоб слiди замести? Щоб усе спливло? Мовляв,
стихiйне лихо? Так? - у голосi дiда дзвенiла лють.
  - Таж клята баба, - почав Книш, але дiд перебий його:
  - Годi вже! Сiдай! По?хали!
  - Та, дедушка! - плаксиво запросився Книш - Та ми ж з вами'сусiди! Що
вам - бiльше всiх треба? Я ж нiчого не зробив, не встиг же! Одпустiть!
  - Якi ми сусiди! - одрубав дiд. - Ти зовсiм на iншiй планетi живеш! I
не смiй сусiдиться до людей. По?хали!
  I Книш згорбився i, як побитий собака, слухняно пiшов до човна. А коли
вже ми одпливали, дiд Варава, нi до кого не звертаючись, тихо сказав:
  - А той спирт партизани ще у сорок третьому виловили. Для госпiталю.
Було б старожилiв спитать, перед тим як у воду лiзти.
  РОЗДIЛ
  останнiй
  Отак закiнчилися пригоди Робiнзона Кукурузо на безлюдному островi
поблизу села Васюкiвки.
  Наступний пiсля то? ночi день був ущерть насичений знаменними подiями.
  Зранку при?хав професор Дудка, керiвник ки?вських юннатiв, а разом з
професором кореспондент пiонерсько? газети.
  Професор Дудка виявився молодою вродливою жiнкою у модному платтi з
короткими рукавами i в туфлях на тонюсiньких каблучках-шпильках.
  Професор Дудка подивилася на глобулус i сказала, що це "прекрасний
штамб хлорели" (саме так вона висловилася), що вона обов'язково доповiсть
про це в iнститутi, що це великий успiх, i гаряче потиснула руки спершу
Фарадейовичу, а потiм усiм юннатам.
  Фарадейович аж сяяв вiд щастя (до речi, в цей день виписали з лiкарнi
його жiнку).
  Юннати теж сяяли (кореспондент обiцяв написати про них у газетi). Потiм
Фарадейович при всiх обняв нас з Явою, поцiлував i сказав:
  - Коли б не ви - все б погибло! Спасибi, друзi мо?, спасибi!
  .......................................................................
...............................................................
  А незабаром у клубi був товариський суд. На сценi стояв накритий
червоною китайкою стiл, за яким сидiли голова колгоспу Iван Iванович
Шапка, члени правлiння, Явина мама-депутат, дiд Варана, дiд Салимон i
Галина Сидорiвна.
  А збоку на лавi пiдсудних вкупочцi сидiли набурмосенi Книш з Книшихою i
трохи осторонь скуйовджений Бурмило. Ми висiупали як головнi свiдки
обвинувачення. I весь зал дуже смiявся, коли Ява розповiдав, як вiн
затонув...
  Пiвсела виступило на цьому судi. I всi говорили, що той, хто дба?
тiльки про власну шкуру i свою кишеню, не вартий доброго слова (це сказала
Галина Сидорiвна).
  ...Що вiн "унутрiшнiй диверсант" (це сказав дiд Салимон).
  ...I якщо вiн може продати за копiйки свою совiсть, торгуючи нею на
базарi, то за хорошу цiну вiн i Батькiвщини не пожалi? (це сказав
комсомолець Гриць Чучеренко).
  ...I жаль, понiма?те, що товариський суд не може присудити всипать,
понiма?те, добренько за такi дiла, як говорить один хороший чоловiк, по
западному полушарiю! (Це сказав мiй тато.)
  ...Але нiчого, тепер вони знатимуть, що про них дума? все село (це
сказав Iван Iванович Шапка). Бучний був суд.
  А пiсля суду до нас пiдiйшов Гришка Бардадим i сказав:
  - Молодцi, босяки!
  I ляснув сво?ми граблями по потилицi спершу мене, потiм Яву.
  Коротше кажучи, то був день нашо? слави. Слави, про яку ми так довго й
безуспiшно мрiяли.
  ...Але ми чомусь не вiдчували то? шалено? радостi, про яку мрiялося.
Чогось нам не того хотiлося. ...Щось ?ло нашi душi, як iржа залiзо.
...Якась думка. I коли ми йшли з суду, Ява висловив ??.
  - Мда, - мовив вiн задумливо. - Все це добре, але... однi глобулус
виводять...  космiчний.  Iншi  майструюiь  щось  на  транзисторах,
напiвпровiдниках. А ми... - вiн зiтхнув, - тiльки  пiдштаники  на
телевiзiйну антену вивiшувать умi?мо._ Це й дурень може. Та й не тiльки
дурень. Навiть мавпа.
  - Людиноподiбна, - додав я.
  .......................................................................
...............................................................
  ...I от-уже позаду лiто, безтурботне дозвiлля. Знову парта, знову кожнi
сорок п'ять хвилин дзвоник, знову: "Хто не виконав домашнього завдання,
пiднесiть руку!", "Iди до дошки!", "Вийди з класу!.." Буденне життя
колишнього п'ятого, нинi шостого "Б".
  Я сиджу на сво?му звичному мiсцi бiля вiкна, дивлюсь, як ганя? на
подвiр'? наш Собакевич, i думаю...
  Я думаю про Книшiв - кажуть, вони продають свою нову хату i ?дуть
кудись на Харкiвщину. Певно-таки заговорила в них совiсть пiсля суду.
Соромно односельцям в очi дивитися. Може, там, на Харкiвщинi, й людьми
стануть.
  Он Бурмило ж i пити кинув, i браконь?рський реманент свiй поламав i
повикидав.
  I ще я думаю (не вперше уже): "Чому все-таки Кукурузяка висадився на
той острiв, що поряд з Високим? Випадково? Збiг обставин? Чи, може,
спецiально?"
  Я вже питав його.
  Мовчить.
  Тiльки усмiха?ться...
  Раптом думки мо? порушу? голос Галини Сидорiвни:
  - Рень, до дошки!
  I я вiдчуваю, як мiй правий лiкоть пiдскаку? вгору - це пiдводиться,
пiднiмаючи кришку парти, мiй сусiда. Мiй сусiда i друг Ява (колишнiй
Кукурузо). Аякже,_ вiн таки склав переекзаменовку (а що ж ви дума?те!) i
теж перейшов до шостого класу.
  О, то були дуже напруженi днi - пiсля суду.
  Спершу я тiльки ходив попiд вiкнами у Ренiв i на всiх цикав. На
Собакевича: "Цить!" - не гавкай.
  На корову Контрибуцiю: "Цить!" - не мукай.
  На зозулястого пiвня: "Цить!" - не кукурiкай,
  Пильнував, щоб нiхто не перешкодив готуватися мо?му друговi.
  А потiм я переконав його, що краще готуватися вдвох, що менi теж це
необхiдно, бо я нiчого не знаю.
  Спочатку вiн огинався:
  - Не треба менi тво?х жертв!
  Але я сказав:
  - Та ти що - хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати, а я, значить,
лишайся дурнем неписьменним? Це нечесно, не по-товариському!
  I вiн змушений був погодитись.
  Цiлий серпень ми готувались вдвох. Не скажу, щоб це було дуже цiкаво,
цiкавiше, наприклад, нiж грати у футбола, у цурки-палки або ловити рибу...
Але хто сказав, що для друга треба робити тiльки те, що цiкаво?
  На переекзаменовку я пiшов теж разом з Явою. I диктант ми писали удвох.
  Галина Сидорiвна одразу зрозумiла, чого я прийшов, I сказала:
  - Сiдай теж пиши, тобi це корисно.
  I ви зна?те, я написав гiрше, нiж Ява. Вiн зробив тiльки двi помилки, а
я три. Недарма вiн, чортяка, брав з собою "Граматику" на безлюдний острiв.
  I от тепер вiн сто?ть бiля дошки i впевнено пише вправи, I нi разу не
помилився.
  До речi, я знаю, що в книзi "Робiнзон Крузо" лежить у нього папiрець з
однi?ю адресою.
  Навряд чи хтось би став берегти адресу просто собi так, не думаючи з
не? скористатися.
  Отже, граматика мо?му друговi ще й, так би мовити, особисто потрiбна.
Вiдмiнницi безграмотного листа не напишеш. Краще одразу у криницю сторч
головою.
  - Молодець, Рень, сiдай! - каже Галина Сидорiвна. I мiй друзяка,
розiмлiлий вiд гордостi, повiльно йде на мiсце.
  Сiвши за парту, Ява кiлька хвилин мовчить - поки не вляглися почуття,
викликанi похвалою вчительки. Потiм нахиля?ться до мене i шепоче:
  - Так що - випробу?мо?
  - Давай, - кажу я.
  Ми схиля?мося i засову?мо голови пiд парту. Ява виймав з-за пазухи
плоску жерстяну коробочку з-пiд цукерок, з яко? стирчать рiзнi гвинтики,
шпунгики i дротинки. Це винайдений нами  механiчний  пристрiй  для
розстiбування гудзикiв, Офiцiйно? назви вiн ща не ма? i зветься поки що
умовно "штукакенцiя" (не "штука" i не "штукенцiя", а саме "штукакенцiя",
бо кожний винахiд обов'язково повинен мати свою назву). Дi? "штукакенцiя"
дуже просто приклада?ш до гудзика, натиска?ш на кнопку - i готово. Тiльки
спершу треба, звичайно, завести пружину. I от Ява бере i почина? заводити.
  Звичайно, це вам ще не на транзисторах, не на напiвпровiдниках, але...
  Кррекк! - раптом дзвiнко на весь клас клаца? пружина i, вискочивши з
коробочки, б'? знизу Стьопу Карафольку, що сидить перед нами.
  Карафолька скрику?.
  - У, розтелепа! - шиплю я на Яву. Але пiзно! Наче грiм з неба, лупа?
над нами гнiвний голос Галини Сидорiвни:
  - Завгороднiй i Рень, вийдiть з класу!
  Червонi як маки, вилазимо ми з-пiд парти i один за одним чимчику?мо до
дверей. Навчальний рiк почався...
  _
  ЧАСТИНА ДРУГА
  розсказана знову-таки Павлушею Завгороднiм

  НЕЗНАЙОМЕЦЬ З ТРИНАДЦЯТО? КВАРТИРИ,
  або
  ЗЛОДI? ШУКАЮТЬ ПОТЕРПIЛОГО
  пригодницька повiсть
  РОЗДIЛ I
  "Е", - сказали ми з Явою
  Я поправляю бакенбарди, спинаюся навшпиньки i дивлюсь у дiрку в завiсi.
I серце мо? млi? i зупиня?ться...
  Не я перший дивлюсь у дiрку. До мене у таку саму дiрку зазирали,
мабуть, i Щепкiн, i Станiславський, i Тарапунька, i Штепсель... Тисячi
артистiв усiх часiв i народiв дивились у дiрку в завiсi. I так само
спокiйно й весело вмощувалися глядачi по той бiк завiси - у залi. I так
само скакали дрижаки у душах по цей бiк завiси - на сценi. Надто - коли
прем'?ра.
  А у нас сьогоднi прем'?ра.
  - Посунься! Дай я!
  Чиясь спiтнiла гаряча щока рiшуче одпиха? мою голову вiд дiрки. Це -
Стьопа Карафолька. Iншим разом я, може, й не подарував би йому такого
нахабства, може, навiть i по ши? дав би, але зараз у мене нема для цього
енергi?. Вся енергiя моя iде на хвилювання.
  У звичайному станi, дихаючи, людина спершу вдиха?, потiм видиха? А коли
людина хвилю?ться, вона, по-мо?му, тiльки видиха?. Весь час тiльки видиха?
- не вдихаючи. I де береться для цього повiтря в грудях - я не знаю.
  Я ходжу по сценi i видихаю. Може ви дума?те, що я один ходжу i видихаю?
Авжеж...
  Ондо - х-хе... х-хо... х-ху... х-хи... Всi артисти ходять i видихають i
зда?ться, що саме од цього вiтер гуля? по сценi, хита? декорацi?, полоще
завiсу, куряву здiйма? з пiдлоги. Якби наш сiльський клуб був не цегляний,
а гумовий, вiн би роздувся як ота первомайська кулька, i давно лопнув би,
i всi ми полетiли б у космос - разом з декорацiями, з баянiстом Мироном
Штепою, що догра? зараз останню перед початком  польку-кокетку,  з
морозивницею Дорою Семенiвною, з усiма глядачами.
  Глядачi! . Ох, глядачi!.. Грiм на вашу голову! Ще зовсiм недавно це
були такi милi, такi близькi хорошi люди, якi завжди могли допомогти,
поспiвчувати, пiдтримати. Микола Iванович, дiд Варава, дiд Салимон,
завклубом Андрiй Кекало тiтка Ганна, баба Маруся, Грицько Чучеренко, тато,
мама. Вони за тебе в огонь, у воду - куди хочеш!
  А тепер... Навiть рiдна мама тепер не мама, а глядач.
  Не було жодно? живо? душi по цей бiк завiси, яка б не хвилювалася. Вiд
учительки лiтератури Галини Сидорiвни, художнього нашого керiвника, до
гундосого третьокласника Бетi Башка (за метрикою Петi Пашка), який
одкривав i закривав завiсу. Всi хвилювалися. Але найдужче хвилювалися ми -
я i Ява Нам було чого хвилюватися. Бо то ми заварили усю цю кашу, ми
придумали той театр.
  Ми з Явою - Станiславський i Немирович-Данченко  оцього  нашого
сiльського МХАТу (чи пак, ВХАТу).
  - А що?! А що?! - вимахуючи перед мо?м носом руками гарячкував восени
Ява. - Хiба ж такий театр можна вшкварити! На весь район!.. Справжнiй
МХАТ! Тiльки то Московський, а наш буде -  Васюкiвський  художнiй
академiчний театр... ВХАТ... А що?! На гастролi ?здитимемо... Ондо МХАТ
недавно повернувся з Се-Ше-А. Хiба погано?
  Та мене не треба було вмовляти. Я був Немирович-Данченко Вмовляти треба
було Галину Сидорiвну та iнше шкiльне начальство. Проте й Галину Сидорiвну
не довелося вмовляти. Вона одразу пiдтримала нас:
  - Молодцi, хлопчики! Правильно! Я давно хотiла органiзувати драмгурток,
та все якось не зберуся. Ну, раз ви iнiцiатори, то складiть список усiх
бажаючих. Хлопцi ви енергiйнi - будете старостами гуртка.
  Ми дуже поважали себе того дня Ми навiть нi разу не гигикнули i не
копнули нiкого ногою. Серйознi й солiднi, ми ходили по класах i складали
список - довжелезний, на два з половиною метри список. Спершу записалася
майже вся школа. Добре, що потiм, як це завжди бува?, дев'яносто процентiв
вiдсiялося. Ми так захопилися, що навiть не всiх хотiли записувати. Колi
Кагарлицькому Ява сказав:
  - Дуже ти якийсь... тихий!.. Не видно тебе й не чуть нiколи. Тебе й на
сценi не почують.
  I тiльки побачивши, як побуряковiв вiд образи Кагарлицький, Ява
змилостивився:
  - Хiба що статистом будеш, юрбу гратимеш... - i записав.
  На першому засiданнi гуртка вибирали п'?су. Вибирали довго. Десятки
п'?с перебрали. Вiд трагедi? Шекспiра "Отелло" (яку вiдхилили через ??
непедагогiчнiсть - занадто вже про любов) до драми Корнiйчука "Платон
Кречет" (теж про любов, хай йому грець!). Нас навiть почав брати вiдчай,
ми вже подумали, що геть усi п'?си про любов. А навiть коли б про любов
було й педагогiчне, ми i самi не хотiли про любов. Щоб я вам ото при
всьому селi цiлувався на сценi з якоюсь Ганькою Гребенючкою!.. Я краще з
коровою поцiлуюсь!..
  Нарештi Галина Сидорiвна сказала:
  - Поставимо "Ревiзор" Гоголя. По-перше, це не про любов. По-друге, за
програмою, отже, це нам навiть дуже корисно. По-трет?, це  просто
надзвичайно весела i хороша рiч. I ролей багато, якраз усiм вистачить.
  Ми тут же прочиталч "Ревiзора", i вiн нам дуже сподобався. Комедiя -
отака!
  Як добре поставити - пупа порвеш.
  Почали розподiляти ролi. I отут вийшла раптом заковика. Я i Ява, як
Станiславський i Немирович-Данченко, як iнiцiатори цi?? справи, звичайно,
цiлком законно хотiли грати найголовнiшi ролi. Причому однаковi. Але
найголовнiша роль була одна - Хлестаков. Я вважав, що ця роль якраз для
мене. Сам Гоголь пише, що Хлестаков - "тоненький, худенький... без царя в
головi... неспроможний зупинити постiйно? уваги на якiй-небудь думцi...".
Ну, коротше кажучи, що там казати...
  Але Ява сказав:
  - Пхе!.. Гарненько придивись на себе в дзеркало, i ти сам зрозумi?ш, що
ти схожий на Хлестакова, як свиня на коня. Тiльки й того, що двi руки, двi
ноги й голова. Хлестаков - це ж в-вогонь! Це ж, зна?ш... Це - о!
  I вiн став у позу, - задер носа i вiдкопилив губу.
  - Ха! - сказав я. - Дивiться на нього! Ой, не можу! Хлестаков! Якесь
опудало, а не Хлестаков! Крокодил якийсь!.. Ану пусти! Пусти, кажу,
сорочку! Бо як дам!
  Роль Хлестакова Галина Сидорiвна вiддала Колi Кагарлицькому.
  Скрутно було i з iншими головними ролями. I городничиий Антон Антонович
Сквозник-Дмухановський був однн... I суддя Амос Федорович Ляпкiн-Тяпкiн -
один. I попечитель Артемiй Пилипович Землянiка - один. I... I все-таки
"Ревiзор" - генiальна п'?са. А Гоголь - генiальний письменник. Вiн знав,
що ми з Явою гратимем у "Ревiзорi", i написав двi ролi - Добчинського i
Бобчинського. Геть  однаковiсiнькi.  Спецiально  для  нас.  Щоб  ми
недоварились. Ролi, звичайно, не зовсiм головнi. Але ви не думайте - без
Бобчинського i Добчинського нiчого не було б. Все у п'?сi без них пiшло б
шкереберть. Не було б п'?си. I не грав би Кагарлицький Хлестакова. Бо це ж
Бобчинський i Добчинський вигадали, що Хлестаков - ревiзор. Отож-бо...
  Коли ми з Явою це зрозумiли, ми одразу помирилися.
  Почались репетицi?...
  Ох!..
  Чомусь у нас з Явою нiколи не було сумнiву, що ми дуже талановитi. Як
артисти. Вже що-що, а рiзнi вибрики, рiзнi штуки-викаблуки робити ми
вмiли. Пх!.. На все село були знаменитi.
  - От артисти! - так прямо и казав про.нас дiд Салимон А вiн на цьому
дiлi розумiвся. Вiн колись, як служив у армi?, грав у духовому оркестрi.
На найбiльшiй трубi, що зветься бас-гелiкон. Вона й зараз лежить у нього
на горищi, схожа на великанського равлика. На свята, коли дiд Салимон
хильне "по третiй", вiн iнодi да? концерт - бубука? у свою трубу. Старi
баби кажуть, що воно дуже схоже на архангельський глас, i хрестяться.
Найбiльший успiх дiдова гра ма? у наших сiльських собак. Вони захоплено
гавкають до само? ночi. Нi, раз дiд Салимон сказав, що ми артисти, -
нiяких сумнiвiв не було.
  Але на репетицiях з нами сталося щось неймовiрне. Ми самi себе не
впiзнавали. Це були не ми. Це були два якихось слимаки, двi мокрицi, два
мiшки з половою. Ми раптом зрозумiли, що одне - говорити слова, якi ти сам
придумав, жартувати i "ламать дурочку" (як каже мiй батько), i зовсiм iнше
- говорити слова не сво?, а якi треба по п'?сi, тобто грати роль.
  Ми не говорили. Ми жували гумовi мертвi слова. I нам було гидко Було
кисло в ротi i холодно в животi.
  - Нiчого, - пiдбадьорював себе й мене Ява. - На прем'?рi ми себе
покажемо. Ми як дамо, як дамо!
  - Еге, дамо... дулю з маком, - безнадiйно бубонiв я
  - Панiкер нещасний! На репетицiях у великих артистiв не виходило . Ти ж
зна?ш... Пам'ята?ш, Максим Валер'янович розказував Держись!
  Я держався з останнiх сил. Ще спасибi Гоголю, що вiн пожалiв нас i не
дав Бобчинському i Добчинському бiльше слiв. Бо ми б зовсiм загибли. Ми з
тими словами, що були, не могли впоратися.
  Це було гiрше за будь-якi уроки. Для нас вивчити вiрша з лiтератури -
завжди мука була. Так у вiршах хоч рима за риму чiпля?ться, допомага?
запам'ятати. А тут - проза. Нема за що зачепитися. Поки у папiрець, де
роль переписана, дивишся - слова ще якось держаться купи А тiльки папiрець
сховав - враз слова розбiгаються, як таргани по припiчку, i у головi
порожньо, аж гуде... Але з папiрцем грати на сценi не можна. Якщо артисти
ходитимуть по сценi з папiрцями, як промовцi на трибунi, буде не
спектакль, а конференцiя А ми не конференцiю збиралися показувати, а
"Ревiзора" Гоголя.
  - Яво, - зiтхав я, - давай усе-таки вчити ролi. Диви ондо, як
Карафолька зубрячить! По чотири години щодня за клунею бубонить. I
Кагарлицький уже мiсяць гуляти не виходить. Теж зубрячить. А Гребенючка
навiть кiно двiчi пропустила.
  - Що-о? Щоб я зубрячив?! Нi-каг-да!.. Зубрьожьа - то для дурнiв, для
неспособних. А ми з тобою хлопцi способнi. Обiйдемось без зубрьожки.
Даваи-но краще над емблемою подума?м. У МХАТi чайка на завiсi, i нам щось
таке треба. Крижня чи дику гуску. Чи пiвня зозулястого... Га? Як ти
дума?ш?
  - А я знаю?
  - Ну, ми про це ще подума?мо, час ? .. А зараз гайда у берег, я там
лисячу нору назнав, може, виженем рудохвосту.
  Я зiтхав i тягся за Явою.
  Минали днi..
  - Яво, - казав я через тиждень. - Ой, давай учити слова, голубе! Бо я
нiчогiсiнько з сво?? ролi не знаю.
  - Та! - махав рукою Ява. - В крайньому разi будемо з тобою грати пiд
суфлера. Качалов завжди грав пiд суфлера. А суфлер у нас - будь здоров!
  Це був ?диний вихiд. Суфлер у нас справдi знаменитий! Кузьма Барило.
Чемпiон школи по пiдказках. З останньо? парти пiдказу? - нiби у самiсiньке
вухо шепоче.
  Прем'?ри нашо? все село чекало так нетерпляче, нiби виступу найкращого
столичного театру. Особливо пiсля того, як на репетицi? побував дiд
Салимон. Ми його не запрошували. Вiн зовсiм випадково попав на репетицiю
(лагодив у клубi стiльцi, а тут ми прийшли). Спершу дiд Салимон на нас
уваги не звертав, стукав собi молотком. Тодi чу?мо, стукання припинилось -
прислуха?ться дiд. Ми саме роздраконювали першу дiю, де городничий Стьопа
Карафолька, дiзнавшися вiд Бобчинського i Добчинського (тобто вiд нас з
Явою) про ревiзора (Колю Кагарлицького), да? вказiвки полiцейському (Васi
Деркачу).
  Городничий Карафолька стояв на сценi, випнувши зроблене з подушок пузо,
i хрипким басом (де тiльки вiн у нього брався!) говорив:
  - Квартальний Пуговiцин... вiн високий на зрiст, то хай сто?ть для
благоустрою на мосту. Та розкидати нашвидку старий паркан, що бiля шевця,
i поставити солом яну вiху щоб було схоже на планування. Воно чим бiльше
ламання тим бiльш означа? дiяльностi градоправителя. Ох, боже мiй! Я й
забув що пiд тим парканом навалено на сорок возiв усякого смiття. Що це за
поганий народ! Тiльки-но десь постав який-небудь пам'ятник або просто
паркан - чорт ?х зна?, звiдки й нанесуть усякого смiття!
  Тут у п'?сi написано "зiтха?". Карафолька за всiма правилами зiтхнув,
зробивши при цьому паузу. З тi?? паузи негайно скористався дiд Салимон,
якому, видно, давно вже кортiло висловитися.
  - От щучий син! - на весь зал гаркнув дiд - От же ж спецiалiст! (То
чомусь було у дiда найлайливiше слово!)  Окозамилювач  чортiв!  Ну
точнiсiнько наш колишнiй голова Припихатий! Той теж такi штуки одмочував,
як начальство з областi при?хати мало... Правильна п'?са! Молодець автор!
Зна? жизнь...
  Того ж дня все село заговорило про майбутню виставу.
  "Бу-бу-бу... Ревiзор!.. Гу-гу-гу... Хлестаков!.. Ру-ру-ру... П'?са!" -
тiльки й чулося в усiх кутках Навiть старезнi бабусi що зроду такого слова
в ротi не держали, й собi - "Ревiзор"' "Ревiзор", - аж дивно слухать. А не
дуже грамотна  глухувата  баба  Гарбузиха  розпустила  серед  сво?х
пiдстаркуватих подружок чутки, що автор п'?си "Ревiзор" нiякий не Гоголь а
кореспондент райгазети товариш Курочка, якии при?здив колись у наше село,
i написано все точно про нашого колишнього голову Припихатого; але
оскiльки Припихатий зараз на вiдповiдальнiй посадi iнструктора в обласному
управлiннi культури, то й написано так завуальовано, i пiдписався товариш
Курочка не сво?м iменем, а псевдонiмом - Гоголь...
  Теперiшнiй голова колгоспу Iван Iванович Шапка дуже з цi?? чутки
смiявся й одвалив нам чималенькi грошi на декорацi? i костюми. Це була
справжня удача. Робити декорацi? допомагав нам учитель креслення i
малювання Анатолiй Дмитрович, а костюми шила з фарбовано? мiшковини i
марлi цiла бригада дiвчат. З осенi до самiсiнько? весни готували ми п'?су.
I от...
  Якби цього вечора якийсь злодiй забрiв у наше село, вiн мiг би
спокiйнiсiнько, не криючись, пiдряд виносити все з хат i, не кваплячись,
вантажити на вiз чи що у нього там було б... Дома, в хатах, не тiльки не
лишилося живо? душi - навiть собаки збiглися з усього села до клубу i
влаштували тут сво? собачi вечорницi.
  Та що там казать, коли навiть стосемилiтня баба Триндичка, прапращурка
нашого зоотехнiка Iвана Свиридовича, про яку дiд Салимон казав, що вона
"вже почала другий вiраж", що в не? скоро знову рiзатимуться зуби й що
вона нiколи не вмре; до яко? при?здили аж з Ки?ва, щоб дiзнатися, чого це
вона так довго живе (а ми з Явою точно знали: через те, що вона полин -
боже дерево - ?сть, ми самi бачили *), (Ми й собi пробували той полин
?сти, але на другий день кинули - гiрке; хай, може, як постарi?мо, тодi...
А то й зовсiм не треба нам такого гiркого несмачного довголiття...
(Примiтка Павлушi Завгород-нього.)) баба Триндичка, яка вже тридцять рокiв
не виходила з двору, нiколи не була в кiно i не те що в клуб, а й у церкву
вже не ходила, - ота сама Триндичка i то причалапала на нашу виставу.
  - О! Я ж вам казав! - на весь зал радiсно вигукнув дiд Салимон. - Уже
ходити вчиться. Скоро й гопки пiде...
  За це баба Триндичка пiд загальний регiт мовчки вперiщила дiда Салимона
костуром по спинi.
  Але стривайте, стривайте...
  Дзень! Дзень! Дзень-ь-ь-ь! - По серцю рiзонув третiй дзвiнок.
  В залi гасне свiтло.
  - Ану! Ану! Ану! - кишка? нас (тих, хто не повинен бути на сценi у
першiй явi) Галина Сидорiвна.
  Завiса iз скреготом розсува?ться (вона у нас, як той цепний собака, -
на залiзних кiльцях по iржавiй дротинi бiга).
  Все!
  Почалося.
  Тепер подiтися нiкуди.
  - Я запросив вас, панове, щоб... - чути вже городничеський голос Стьопи
Карафольки.
  Я стою за лаштунками, заплющивши очi i притискаючи до грудей кулаки, i
шепочу: "Все буде гаразд! Усе буде гаразд! Усе буде гаразд!"  Як
заклинання.
  Ех, дурний я, що не вивчив жодно? молитви! А мене ж баба вчили! Як би
зараз згодилося! Хоч я й пiонер i не вiрю, звичайно, але... Отаке в мене
було, коли я вперше зважився стрибнути в вершечка верби у рiчку! Я стояв
на суковi i дивився вниз, а серце мо? вже давно одiрвалося i, вискочивши з
грудей, летiло у воду, а я все ще стояв, вчепившися руками в гiлляку, i не
мiг одiрватися, а памороки менi забивало, i в животi тенькало, i... Але
нi! То були iграшки, а не переживання. Я з радiстю стрибнув би зараз не те
що з верби, а телевiзiйно? ки?всько? вежi, аби тiльки...
  - Гга-га-га! - гримонув реготом зал. От бiсiв Карафолька! У нього вже й
на репетицiях смiшно виходило...
  "Ну нiчого, спокiйно, спокiйно! Все буде гаразд! Все буде гаразд!.. От
як зараз зарегочуть - все буде гаразд!.."
  - Гга-га-га!
  "Ну, от! А я, дурний, боюся!.."
  Все ближче, ближче, ближче...
  От уже зараз, зараз...
  Як тiльки Карафолька скаже... О.!.. О!.. О!..
  "Так i ждеш, що зараз розчиняться дверi i - шасть..."
  У мене всерединi щось клацнуло, я сiпнувся всiм тiлом i разом з Явою
вискочив на сцену.
  - Надзвичайна подiя! - одчайдушне гаркнув Ява.
  - Несподiвана новина! - одчайдушне гаркнув я.
  - Що? Що таке? - сполошилися всi, хто був на сценi. Вийшло дуже
переконливо. Зал завмер.
  - Непередбачена справа, - гаркнув я. - Приходимо в готель...
  - Приходимо з Петром Iвановичем у готель, - перебиваючи мене, гаркнув
Ява.
  В залi мертва тиша.
  "От ми молодцi! Ну ж ми молодцi! Все гаразд!" - промайнуло у мене в
головi. Я переможно дивлюсь у залу, бачу десятки очей, спрямованих на
мене... I...
  - Е! - гекаю я, перебиваючи Яву (я добре знаю, що повинен зараз сказати
"Е". Але далi... Нiби враз хтось у вухо менi - ххху! - i все з голови мо??
через друге вухо - фiть! - i голова моя стала порожня-порожнiсiнька, як
дiрка. I жодного в нiй словечка. Не те що там з ролi Добчинського, а
взагалi жодного - наче я теля i не знаю людсько? мови. Тiльки оте "е" в
головi и зосталося i лунко перекочу?ться там, об череп стукаючись.
  - Е! - гекаю я ще раз. I дивлюсь на Яву. А вiн дивиться на мене. I я
раптом розумiю, що вiн теж... Що й у нього все з голови - фiть! - i
нема...
  - Е! - гекаю я втрет?. I дивимось.
  - Е! - гекаю я.
  - Е! - гека? Ява.
  I знову дивимось... У залi вибуха? регiт. Всi думають, що так i треба.
  Ондо й баба Триндичка розтягла у посмiшцi свого беззубого рота, i нiс у
не? торка?ться пiдборiддя, i обличчя ста? сплюснутим i вдвiчi меншим, нiж
звичайно (скiльки-то рокiв вона не смiялася!)
  - Га-га-га! Го-го-го! Гу-гу-гу!.. - реве зал.
  Кузьма вистромив голову iз суфлерсько? будки i, широко роззявляючи
рота, по складах пiдказу?, що менi говорити. Здавалося, глухий зрозумiв би
його. Вже й городничий Карафолька пiдказу?, i поштмейстер Сашко Гузь. У
першик рядах уже теж зрозумiли, i навiть хтось iз публiки, почувши Кузьму,
й собi почав пiдказувати.
  Я чую окремi слова, але вони розбiгаються, як неслухнянi вiвцi, i я,
мов отой невдаха-пастух, не можу зiбрати ?х докупи. Якби в мене зараз
спитали навiть: "Як тво? прiзвище?" - я, мабуть, не змiг би сказати.
  А в заднiх рядах все ще регочуть, думаючи, що так треба по п'?сi. I
крiзь регiт чути чийсь вигук: "От молодцi! Ну й молодцi!"
  Це вже занадто!
  Бiльше витримати я не можу.
  Я рвонувся з мiсця i, збивши по дорозi якусь декорацiю, кинувся iеть зi
сцени...
  Я бiг по безлюдному селу навмання, не розбираючи дороги, i вiтер
свистiв у мо?х бакенбардах.
  I тiльки коли я опинився за селом, у верболозi, Над рiчкою, я впав на
траву i качався, i стогнав, i землю гриз вiд ганьби, вiд сорому, вiд горя.
А коли через кiлька хвилин перший приступ вiдчаю минув, я побачив, що
поряд зi мною кача?ться, стогне i землю гризе мiй друг Ява - Бобчинський.
  Ми не сказали один одному нi словами глянули одич одному в вiчi i
тiльки тепер зрозумiли, що ми наробили. Ми не тiльки провалилися самi,
знеславили себе на все сели. Ми провалили весь "Ревiзор" Гоголя. Таку
п'?су провалили! Бо як ви вже зна?те, хоч якi неголовнi геро? Бобчинський
i Добчинський, а так побудована ця генiальна п'?са, що без них нi тпру нi
ну - нема ходу п'?сi нiякого. От ми зараз втекли, а там все зупинилося.
Навiть уявити важко, що там дi?ться... Скандал... Панiка... Бо ж не можуть
дiзнатися городничий Карафолька та всi iншi чиновники, що в готелi живе
Хлестаков - Кагарлицький, якого треба прийняти за ревiзора. Сказати це
повиннi були ми, Бобчинськии i Добчинський Крiм нас, нiхто цього зробити
не може. Нiхто. I вмерла п'?са. Нема п'?си. Розгублено сто?ть на мiсцi
талановитий Карафолька, не знаючи, що робити. I всi iншi персонажi стоять,
як у тiм'я вдаренi. А за сценою, так i носа ни показавши, стражда? ще
талановитiший Коля Кагарлицький. Ах який же вiн був Хлестаков  на
репетицiях! I де ж у нього те бралося... А ранiше таке ж тихе i непомiтне
було! Ми його й за хлопця не мали. Нi тобi з верби у воду стриб; нути нi
тобi з рогатки вiкно вибити. Носа у книгу впхне а сидить пiд грушею
нищечком. А на сценi таке виробляв, що аж-аж... I тепер нiхто цього не
побачить.
  I зоотехнiкова прапращурка баба Триндичка, яка раз на сто рокiв
вирiшила культурно розважитись, подивитися спектакль - попленталась додому
на пiч цвiркунiв слухати. Невдоволена i похмура розходиться публiка по
хатах, лаючи на всi заставки примхливе i непевне театральне мистецтво яке
так залежить вiд навiть найпоганючих акторiв.
  А цi актори лежать зараз голiчерева на травi, дивляться у небо де
глузливо пiдморгують ?м зiрки, i страждають. На весь космос, на весь
Всесвiт страждають.
  Ну як тепер показатися людям?! Як подивитися ?м в очi? Як взагалi жити
на свiтi пiсля цього?! Ой, що ж ми наробили!..
  Лишенько!
  I нащо ми придумали отой ВХАТ на свою голову!
  Жили ж собi спокiйно й весело.
  Чого нам треба було?
  У Се Ше-А захотiлося на гастролi? Вiнкiв лаврових? Аплодисментiв?
Шминдрики нещаснi! Ма?те тепер аплодисменти по пицi!
  А все почалося з Ки?ва. Це Ки?в винен. Столиця Укра?ни. I ки?вська
мiлiцiя винна. I новi цинковi ночовки. I Валька. I Максим Валер'янович. I
годинник "Салют". I.. утопленик Утопленик винен насамперед. Але пождiть,
давайте все до ладу.
  Це було минулого лiта.
  Було так.

  РОЗДIЛ II
  Випадок у метро. "Космонавт". Конфлiкт з ки?вською мiлiцi?ю
  Ми при?хали до Ки?ва. На цiлий мiсяць. У гостi до мого рiдного дядька i
мо?? рiдно? тiтки.
  Це було прекрасно. Ми цiлий рiк мрiяли про цей день. Не те, що ми
нiколи не бували в Ки?вi. Бували. Ява один раз, а я аж двiчi. Але тодi,
вперше, ми були усiм класом на екскурсi?, всього лише два днi. А вдруге я
був сам, без Яви. То було, звичайно, не те, зовсiм не те. Ви ж самi
зна?те, що радiсть, яко? не можна роздiлити з найлiпшим другом, - це не
повна радiсть I навiть не пiврадостi. А якась четвертинка... Отож не
дивуйтеся, що в нас був такий пiднесений настрiй.
  Коли люди при?здять до Ки?ва, з чого вони починають? Правильно! З
Хрещатика! Так уже заведено... Ви злазите з по?зда, заносите сво?
"чамайдани" в хату, i ноги механiчно самi несуть вас на Хрещатик, навiть
не питаючи вашого дозволу i бажання. Тiтка ледве встига? гукнути вам
навздогiн "Глядiть же не загубiться!.. I на обiд не..." - далi ви вже не
чу?те...
  Через двадцять хвилин пiсля того, як ми при?хали, ми вже iшли по
Хрещатику...
  Що я сказав? Iшли? Нi, ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо й
урочисто, як на парадi. По Хрещатику не можна просто собi йти, коли щойно
при?хав у Ки?в. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на
Хрещатик, ста? нiби iншою людиною. Всi на Хрещатику здаються якимись
радiсними i святковими. I напрочуд чемними, ввiчливими. I всi усмiхаються.
Хоч iдуть люди по Хрещатику щiльно, як у черзi, майже при гудившись одне
до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив лiктем
або навiть просто вилаяв. Штовхне ненароком - "Вибачте!" - усмiхнеться i
йде собi далi. Хорошi люди на Хрещатику! Треба, щоб на всiх вулицях такi
були. Пливемо, ми, линемо, викрокову?мо... Широкий, як Днiпро, Хрещатик
(по радiо на свята завжди так кажуть). Попiд берегом на тротуарах - люди,
посерединi, на брукiвцi, - машини. I так, як на тротуарi не побачиш жодно?
машини, так на брукiвцi не побачиш жодно? людини. Кожному сво?. I щоб одне
одному не заважать, навiть переходи пiд землю поховали. Такий же па
Хрещатику лад - любо глянути. "Легше у нас пiд воза вгнатися, нiж тут пiд
машину", - подумав я. Та тiльки встиг я це подумаги, аж раптом з тротуару,
як Пилип з конопель, вирвався на середину вулицi просто пiд машини
огрядний i лисий дядько в темних окулярах, з фотоапаратом через плече i
наче без штанiв, у самих трусах. Тiльки по гудзиках ми здогадалися, що то
були такi штани, але коротенькi, як труси. З-пiд тих штанiв некрасиво
стирчали голi, вкритi густим чорним волоссям товстi ноги. По всьому було
видно, що то не наш чоловiк, а якийсь iнтурист.
  Ми з Явою завмерли - невже перебiжить?!
  Та враз - цюррр! - наче з-пiд землi виринув молоденький стрункий
мiлiцiонер з хвацько пiдкрученими вусиками. I голоногий iнтурист, не
добiгши навiть до середини брукiвки, так i присiв, смiшно розчепiривши
руки. Потiм крутонувся i пiдтюпцем побiг назад. Мiлiцiонер йому навiть
слова не сказав, тiльки усмiхнувсь i посварився пальцем, наче вчитель на
недисциплiнованого учня (хоча iнтурист був удвiчi старший за мiлiцiонера).
  - О! Бачив? - гордо сказав Ява. - Дума?, мабуть, раз при?хав з якогось
там Лондона чи Рiо-де-Женейро, то можна тут швендяти, де хочеш! Дзуськи!
Лiзь, голубе, пiд землю, як усi люди. Невелике цабе!
  Потiм Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного мiлiцiонера i
сказав:
  - Ти зна?ш, Павлушо, все-таки нема в свiтi лучче, як бути мiлiцiонером.
По-перше, благородно! Борешся з усякими злодiями, бандитами та хулiганами.
По-друге, усi тебе поважають, а коли треба, й бояться. По-трет?, цiкаво.
Не життя, а суцiльне тобi кiно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану
мiлiцiонером. А ти?
  - А я льотчиком, - вперто сказав я. - Ти ж зна?ш!..
  - Як хочеш, - сказав Ява i зiтхнув.
  Ява мiняв професi?, як циган конi. Сьогоднi вiн моряк, капiтан далекого
плавання. Завтра вiн геолог. Пiслязавтра директор кондфабрики ("по три
кiлограми "Тузика" на день можна ?сти"). Тодi футболiст ки?вського
"Динамо" Тодi художник. Тодi звiролов, що ловить для дресирувальникiв
хижих тигрiв, барсiв та ягуарiв. А сьогоднi, бачте, мiлiцiонер.
  Я ж - нi. Я як ото вирiшив ще у першому класi, що буду льотчиком, так
досi держусь, не схибив.
  Навiть дiд Салимон сказав недавно: "Ти диви, яке вперте!.. Ма'ть-таки,
буде льотчиком цей слинько, хай би його муча вбрикнула!"
  Хiба що iнодi я не витримую. I ненадовго пристаю до Яви - за компанiю.
Та й то тiльки на таку комбiнацiю, щоб лишатися льотчиком. Я вже був i
морський  льотчик,  i  льотчик-футболiст,  i  льотчик-художник,  i
льотчик-звiролов, i льотчик-геолог, i навiть льотчик на кондфабрицi, що
возить лiтаком цукерки "Тузик".
  Але цього разу я вiд комбiнацi? вдержався, бо не уявляв  собi
льотчика-мiлiцiонера - кого ж ти у повiтрi затримуватимеш i штрафуватимеш!
Чорногузiв хiба!
  Нi, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком.
  Пливемо ми, линемо, викрокову?мо по Хрещатику...
  Праворуч багатоповерховi будинки, схожi на величезнi, кахлями обкладенi
груби, один на одного громадяться, угору на Печерськ лiзучи.
  Лiворуч унiвермаг склом на сонцi виблиску?. Далi  здоровеннецька
десятиповерхова мiськрада (скiльки ж то у нiй людей радиться - така
велика!).
  Десь за мiськрадою вежа телевiзiйна небо аж у космос про?шрику?.
  Оце висота! Нiчого вищого в свiтi не бачив! От де вiд матерi пiсля
двiйки ховатися! Не те, що на нашiй грушi! Не чiльки б не стягли, не
догукалися б нiколи!
  Далi на тлi неба круглi без хрестiв банi вимальовуються - колишнiй
костьол, теперiшнiй антирелiгiйний планетарiй.
  Пiсля мiськради, за вулицею Свердлова, Хрещатик заверта? праворуч i,
порозсувавши на площi Калiнiна будинки далi од себе (наче збира?ться
крикнути: "Пустiть мене, я хочу пiрнути в Днiпро!"), утика?ться на площi
Ленiнського Комсомолу у фiлармонiю. I через ту фiлармонiю у Днiпро не
пiрна?...
  Та пiсля вулицi Свердлова ми по Хрещатику далi не пiшли. Бо праворуч
була станцiя метро А метро, як ви самi зна?те, - це метро! I я хотiв би
глянути на того, хто, при?хавши до Ки?ва з Васюкiвки, байдуже пройшов би
повз метро!
  Не змовляючись, ми, як по командi, одночасно повернули до входу в
метро.
  На нас одразу вiйнуло свiжiстю i якимсь особливим, тiльки одному метро
притаманним запахом.
  Хоч контролера десь не було i проходи мiж спецiальними тумбочками, де
горiли привiтнi слова "Киньте п'ять копiйок", були гостинно вiдкритi,
проходити "зайцями" ми навiть i не подумали. Хай хтось дурнiший це робить,
ми вже один раз пробували... Хоч би як швидко ти бiг, ще швидше за тебе з
тумбочок вискакують навперейми спецiальнi держаки, i ти гепа?шся на них
пузом. Отож...
  Ми iнтелiгентно намiняли у касi п'ятакiв, кинули i пройшли...
  "Якi ми все-таки культурнi й благороднi", - з гордiстю подумав я. Коли
б я, дурний, знав, що зараз станеться!..
  - Диви! Диви! Старшина Паляничко! - зненацька вигукнув Ява. - Давай
доженем!
  I тiльки я встиг роззявити рота: "Га? Де?" - як вiн уже дрiботiв по
ескалатору.
  Поперед нас стояв на ескалаторi здоровенний опасистий дядько, з
кошиками, з клумаками, ще й з новiсiнькими ночовками в руках (видно,
попродав на базарi крашанки абощо, накупив краму i ?хав на станцiю).
  За кiлька метрiв нижче дядька стояла струнка мальована дiвчина з
височенною, схожою на копицю сiна зачiскою, - справжнiсiнька  тобi
кiнозiрка.
  А ще нижче "кiнозiрки" ?хав мiлiцiонер, - справдi, дуже з спини схожий
на старшину Паляничка, з яким ми за досить-таки цiкавих  обставин
познайомилися торiк, коли при?здили усiм класом до Ки?ва на екскурсiю
Звичайно, добре було б з ним знову зустрiтися й побалакати. Особливо Явi,
який вiдсьогоднi готу? себе в мiлiцiонери.
  Я, не роздумуючи, задрiботiв слiдом за Явою. Опасистий дядько з
покупками загородив собою майже весь прохiд. Явi вдалося прослизнути повз
нього А я хотiв проскочити, та ненароком зачепив цинковi ночовки, що
стояли бiля дядька i якi дядько придержував тiльки двома пальцями. Ночви
гримонули на ескалатор i ковзнули вниз.
  Гур-гур-гур! Мить - i ночви вдарили ззаду по ногах "кiнозiрку", "Зiрка"
не встояла i гепнулась у ночовки. I ночовки, тепер уже з пасажиром,
загримотiли по ескалатору.
  Ми отетерiли.
  Слiпучо красива, як цяця мальована, "кiнозiрка", сидячи в ночвах i
держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без
крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то, навпаки,
онiмiла з переляку i несподiванки - важко та й нiколи було зрозумiти.
  Ще мить - i мiлiцiонер, що не встиг обернутися й помiтити небезпеку,
збитий з нiг, присiв на ескалатор. А "зiрка", не мiняючи пози, гайнула
далi.
  Опасистий дядько, не глянувши навiть на нас з Явою, одразу сiртонувся
за сво?ми ночвами. Вiн важко бiг з клумаками по ескалатору i раз у раз
дiловито скрикував: "Побережись! По-бережись!" - наче хурман, що ?де через
базар сво?ю колимагою, - тiльки що батогом не цвьохкав.
  "Зiрка", збивши з нiг ще кiлькох пасажирiв, вилетiла з ескалатора,
про?хала через увесь зал i спинилась.
  Якийсь iнтелiгентний дiдусь, прямо пiд ноги якому вона пiдкотилася,
здивовано глянув на не? i суворо сказав:
  - Що це ви, мадам?! Поводитесь, як дитина!
  Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло i якось не дуже
стурбовано, навiть спокiйно вигукуючи:
  - Мо? ночви!.. Мо? ночви!..
  Збитий мiлiцiонер (тепер ми бачили, що то був нiякий не Паляничко)
поспiшав за дядьком, на ходу обтрушуючи кiтель i, невiдомо до кого
звертаючись, гукав:
  - Сгривайте! Стривайте! Одну хвилинку!
  Ми пiдтюпцем бiгли за мiлiцiонером. Iншого виходу а нас не було.
Ескалатори в метро мають таку властивiсть, що на них можна ?хати лише в
один бiк, - це тобi не звичайнi сходи, по яких можна iти i туди i сюди!
  На наше щастя, мiлiцiонер ще не уявляв собi, хто справжнiй винуватець
цi?? скандально? пригоди, переслiдував дядька i на нас не звертав жодно?
уваги. Але скоро вiн довiда?ться Ще кiлька секунд, вiн наздожене дядька, i
дядько... У мене холонуть ноги. От уже ескалатор довiз нас униз.
  "Кiнозiрка", що тiльки тепер, мабуть, оговталась, раптом усмiха?ться i,
все ще сидячи в ночвах, бадьорим голосом говорить:
  - Полiт пройшов нормально. Почуваю себе  добре.  Невагомiсть  i
перевантаження перенесла задовiльно.
  Навколо смiються.
  Як вiтали "зiрку"-"космонавта" мiлiцiонер, опасистий дядько та iншi
люди, що веселим натовпом оточили ??, ми вже не бачили i не чули. Бо ми
притьмом вскочили у по?зд. Дверi за нами клацнули, по?зд рушив.
  На наступнiй "Арсенальнiй" станцi? ми так бiгли по ескалатору вгору, що
аж серця нашi з грудей вискакували. А там же два ескалатори, та такi
довжелезнi...
  Коли ми вибiгли з метро, завернули у двiр величезного сiрого будинку й
опинилися на схилах у чагарнику, - ми вже були майже мертвi вiд
знесилення. Життя в наших тiлах лишалося процентiв п'ять, не бiльше. Та й
цi п'ять процентiв - то було не життя, а сама макуха. В очах темно, нi
рукою, нi ногою не ворухнеш Не те що говорить, - ми дихати неспроможнi
були. Ротами тiльки плямкали, повiтря хапаючи, як риба без води. Трирiчне
дiвча могло зараз наз брать за п'яти, кидати в торбу й нести на базар
продавати по двi копiйки за пучок. Така була нам зараз цiна. Лише через
хвилин десять...
  - Ну? - ледве сказав Ява.
  - Ага, - ледве сказав я
  - Тю, - ледве сказав Ява
  - Тьху, - ледве сказав я.
  Це вся розмова, на яку ми спромоглися через десять хвилин.
  I тiльки через хвилин двадцять ми нарештi очутилися i змогли обмiнятись
думками з приводу того, що сталося.
  - Да... - зiтхнув Ява. - Можна сказать, зiпсував ти менi кар'?ру. А
що?! Хто ж мене тепер у мiлiцiю вiзьме...
  - Та йди ти! При чому тут це! - пробував виправдатися я - Нiхто ж нас
не бачив. I взагалi - все ж минулося. Чого ги!
  - Ага! Не бачив! I дядько бачив, i мiлiцiонер, як ми за ним бiгли,
скоса зиркнув, я помiтив... А в них зорова пам'ять -  будь-будь!
Професiйна.
  - Та! - махнув я рукою.
  - От тобi й "та"! Може, нас за його словесним портретом уже й шукають
Словесний портрет - це, брат, така штука... - Ява пiдняв над головою
стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет.
Про словесний портрет Ява набрався, коли три мiсяцi тому готував себе у
прикордонники.
  - А що ж ми такого зробили?! Нiчого ж страшного! - не стiльки Яву,
скiльки сам себе заспокоював я. - Ненароком зачепили ночви i... Хiба ж це
навмисне?
  - Iди доведи, що не навмисне. Дядько перший говоритиме, що навмисне Щоб
себе виправдати. I взагалi такого, мабуть, за всю iсторiю метро не було
Отож...
  - Не щастить нам у метро, - зiтхнув я. - I минулого разу, пам'ята?ш,
скандал був, i тепера...
  - Закон парностi, - зiтхнув Ява.
  Атож, мабуть, вiн таки справдi iснував, той "закон парностi", про який
чи то всерйоз, чи то жартома говорив мiй батько i який нiбито полягав у
тому, що рiзнi непри?мностi завжди ходять у парi - як одна станеться,
чекай друго?. Недарма ж i в народi кажуть: "I так горе, i так дво?".
  - Це такий клятий закон, що диви, щоб з нами сьогоднi ще яко?сь капостi
не сталося, - сказав Ява i раптом усмiхнувся. - А здорово все-таки
зафурготiла вона у ночвах...
  - А що ж! Як на ракетi - фiть! - I будь здоровi Я б i сам не
вiдмовився, га? - заторохтiв я, радий, що Ява вже не заляку? мене
мiлiцi?ю.
  Ява пiдвiвся з землi:
  - Ну, то куди тепер пiдемо?
  Я здвигнув плечима:
  - Та куди хочеш! Або в мiстечко розваг, або в стерео, або в зоо...
  - Це правильно, але... - i Ява замовк.
  - Що?
  - Та якби... - i знову замовк.
  - Що?
  - Та самим воно якось... От щоб розшукать отих... ки?вських... Iгоря,
Сашка-"штурмана"... Такi ж хлопцi класнi... - i в небо дивиться, щоб очi
вiд мене сховать...
  Я дивлюся на нього i хитро усмiхаюсь. Ну ж Ява! От же ж Лис Микита!
Хлопцi тобi потрiбнi! Еге ж! Та я ж тебе наскрiзь бачу. Ти ж для мене як
iз скла зроблений! Я тобi не ки?вський мисливець, якого можна за носа
водить. На це Ява мастак! Ки?вськi мисливцi, що при?здили в нашу Васюкiвку
на полювання та риболовлю, часто наймали нас, хлопцiв, щоб ми ?м коникiв
для наживки ловили. Сiрникова коробка коникiв - п'ять копiйок. Я собi ото
ловлю та й ловлю у потi чола: найнявся - як продався. А Ява сiна у
сiрникову коробку натовче, зверху кiлька коникiв покладе i - вже бiжить
мiняти на п'ятака. А як пiймають його на цьому, вiн тiльки очима невинно
клiп-клiп: "А треба ж було ?м ?сти вкинуть!.."
  Але стривай, я тобi не ки?вський мисливець!
  - Воно дуже добре б, - кажу, - тiльки де ж ?х шукать? Адреси ж нема...
Правда, давала тобi Валька свою адресу тодi. Але ж ти ?? не зберiг,
мабуть. Та воно, звичайно, й смiшно було б - берегти адресу яко?сь там
Вальки.
  У Яви тiльки - раз! - щоки червоно спалахнули, як од ляпасiв...
  I що воно ото бува? за таке iнодi з людьми, що з хорошого геройського
хлопця робиться казна-що, бурякова гичка... I через що? Через якусь чаплю
у спiдницi... Тьху!
  Минулого разу, коли була у нас пригодницька iсторiя з Книшем i Бурмилом
i коли Ява був Робiнзоном Кукурузо i тiкав у плавнi на безлюдний острiв
iменi  Переекзаменовки,  познайомилися  ми  випадково  з  ки?вськими
пiонерами-юннатами. I була серед тих пiонерiв одна Валька, худа, цибата i,
на мiй погляд, зовсiм неiнтересна. (Ганя Гребенючка з нашого класу в
тисячу разiв краща). Але то я вважав, що Валька неiнтересна. А Ява... Ява
через двi хвилини став не Ява, а бурякова гичка. Коли ки?вськi юннати
поверталися додому, Валька залишила Явi свою адресу, щоб ми написали, чим
закiнчиться наша iсторiя з Книшем i Бурмилом, - ?? дуже, бачте, це
цiкавило. Минув час, iсторiя з Книшем i Бурмилом закiнчилася для нас
щасливо, ми були героями, i Ява пiсля цього кiлька разiв напiвжартома,
напiвсерйозно закидав гачка - написати Вальцi листа. Я робив - тьху! -i
казав: "Ти що, вчадiв! Я, коли в таборi, мамi нiяк не можу написать, а ти
хочеш..." Сам Ява писати не наважувався. Боявся помилок  наробити.
Переекзаменовка у нього була якраз з мови. Так з листом нiчого не вийшло.
Але адресу Ява зберiг. Це я знаю. Вiн ?? ховав на горищi, я бачив, як вiн
там перечитував ??, наче листа якогось.
  Тiльки я йому нiчого не сказав...
  А коли ми ?хали в Ки?в, я знав, що рано чи пiзно Ява заведе розмову про
Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собi Вальку десь на
третiй-четвертий день, не ранiше. I якби не моя провина у тiй пригодi з
ночвами, я б, певне, так просто не здався. Та тепер я був радий, що Ява
забув про словесний портрет i про мiлiцiю, i вирiшив поступитися.
  - Чого скис! - весело сказав я. - Ну да, воно цiкаво було б зустрiтися
i з Iгорем, i з Сашком-"штурманом", i з Валькою. Вони нам Ки?в хiба ж так
показали б! Яка там Вальчина адреса? Я колись пам'ятав... Якась Сiчнева...
так?
  - Вулиця Сiчневого повстання, - буркнув Ява.
  - Тю! Та це ж вона i е... Тут бiля метро почина?ться i проз новий Палац
пiонерiв тягнеться туди, де лавра. Гайда!
  Ява криво усмiхнувся.

  РОЗДIЛ III
  Ява поспiша? на побачення. Вухо
  Через кiлька хвилин ми вже знайшли потрiбний будинок, почали шукати
квартиру. Обiйшли весь будинок - нема. На найвищому шостому поверсi
остання квартира вiсiмнадцята, а нам треба двадцять п'яту. Що таке? Невже
обдурила Валька, насмiялася, вигадану адресу дала... На Яву менi було
боляче дивитись - такий у нього був вигляд. Нарештi я наважився спитати в
яко?сь бабусi. I виявилося, що ? двадцять п'ята, тiльки у дворi, у так
званому флiгелi. Пiшли ми шукати той флiгель.
  - Казна-що, повигадували якiсь флiгелi-мiгелi. Тiльки з пантелику
збивають, - удавано сердито бурмотiв повеселiлий Ява.
  Справдi, у дворi стояв такий самий, як i з вулицi, здоровеннецький
шестиповерховий будинок. I на третьому поверсi ми легко вiдшукали двадцять
п'яту квартиру.
  Коли ми заходили в парадне, я помiтив, що, минаючи старорежимськi
вiзерунчастi заскленi дверi, Ява на якусь мить затримався i, глянувши на
сво? вiдображення у склi, пригладив рукою чуба. Я удав, що нiчого не бачу.
  I от ми сто?мо перед дверима. На дверях кiлька кнопок вiд електричних
дзвоникiв - мабуть, у квартирi багато сусiдiв. На сходах напiвтемне, i ми
спина?мось навшпиньки, щоб прочитати написи пiд кнопками. О, "Малиновським
дзвонити один раз!" Це воно. Вальчине прiзвище. Малиновська. Точно.
  - Дзвони, - шепоче Ява.
  - Ти дзвони, - шепочу я, невiдомо чого вiдчуваючи холодок у животi.
  - Та подзвони. Ну, ти ж вищий, тобi зручнiше, - хитру? Ява.
  - Нi, вона тобi адресу залишала, ти й дзвони, - не здаюся я.
  - Ану тебе, - iз злiстю шепоче Ява i, рiшуче зiтхнувши, натискаь на
кнопку. За дверима голосно деренчить дзвоник.
  Ява вiдскаку? вiд дверей i хова?ться за мою спину. Дуже менi треба! Я
вiдскакую вбiк i хочу випхнути наперед Яву.
  I тут сталося щось неймовiрне. З-за виступу стiни з темряви, як мара,
виринула чиясь величезна постать i здоровеннецькою рукою схопила Яву за
вухо. В ту ж мить хриплий голос загримiв, аж луна пiдстрибом покотилася
вниз по сходах:
  - Пiймалися! Пiймалися нарештi!
  Не кажучи вже про Яву, якого тримали за вухо, я теж сiд несподiванки
прикипiв до мiсця i не мiг ворухнутися. А дядько гримiв на весь пiд'?зд:
  - Так от хто тут хулiганиiь! От хто це дзвонить i тiка?!.. А бiдна
бабуся повинна бить сво? старi ноги, даремно ходячи вiдчиняти! От ми зараз
з вами поговоримо!
  I в цю мить з-за дверей почувся дзвiнкий Вальчин голос:
  - Хто там?
  Ой-ой-йой! Я панiчпо глянув на Яву. Вiн зiбрав всi спо? сили,
одчайдушне рвонувся i... Навiть якби йому довелося залишити сво? вухо у
дядьковiй руцi, вiн все одно б вирвався. Та що вухо! Цi?? митi Ява ладен
був оддати пiвголови, навiть пiвтiла, аби тiльки вирватися, втекти з тим,
що залишиться, подалi вiд Вальчиних очей.
  Ви ж самi подумайте: пiсля довго? розлуки в першу хвилину побачення,
якого ви так чекали, ваша Валечка бачить як (о свiте ясний!) якийсь
здоровеннецький мурмило держить вас за вухо, мов цуценя. I ви, схиливши
голову, жалюгiдно висите на сво?му вусi, майже не торкаючись землi. Ви,
який мрiяли про урочисту й хвилюючу мить, коли вiдчиняться дверi, i вона
стане на порозi, i здригнуться вiд радiсного подиву волохатi вi?, i
засяють очi, i запашать рум'янцем щоки. I вона скаже: "Ой'" - а потiм:
"Ах!" - а потiм: "Здрастуй, здрастуй! Це ти? Яка я рада!" I все буде так
прекрасно...
  Аж замiсть цього...
  О люди добрi!
  Наче висiреленi з гармати, ми прогуркотiли сходами вниз, вискочили у
двiр, потiм на вулицю i цiлий квартал бiгли щодуху, не оглядаючись. Лише
коли переконались, що за нами нiхто не женеться, одсапуючись, пiшли.
  Ми йшли, не розбираючи дороги, йшли i мовчали.
  З очей Явиних бiгли сльози. Вiн кривився й одвертав од мене обличчя. Та
я все розумiв. Ява нiколи не плакав! То просто механiчно. Просто вухо
якимось чином зв'язане з тим органом, що виробля? сльози. I якщо дуже
покрутити вухо, то сльози течуть самi собою. I це зовсiм не значить, що
людина плаче.
  Вухо Явине напухло, збiльшилося вдво? i горiло маково.
  З таким вухом вдруге пробиватися на побачення годi було й думати.
  Ми добре розумiли, що сталося. Сталося жахливе непорозумiння. В тому
домi якийсь шалапут розважався тим, що дзвонив у квартири й тiкав. А
дядько випадково нагодився i, побачивши нашу метушню бiля дверей пiсля
того, як ми подзвонили, вирiшив, що то ми хулiганимо. Все це ми розумiли.
Та нам не було легше вiд цього. Особливо Явi. I не так вухо, як те, що
Вальки не побачив i тепер хтозна, чи взагалi побачить.
  Я боявся, що вiн почне в усьому звинувачувати мене, бо якби я зразу
подзвоннв, як вiн просив, i якби не став потiм випихати його наперед, -
може, нiчого й не було б. Проте Ява повiвся благородно, вiн лише мовчав,
раз у раз струшуючи з вiн сльози.
  Я хотiв його розрадити, але довго не мiг придумати, що сказати. Нарештi
я сказав:
  - Пiдловити б оте хрюкало, що через нього ми постраждали, i задзвонити
б йому у вухо так, щоб вiн три днi не чув, щоб йому три днi в головi
дзвенiло. Щоб знав, як хулiганити! Я б йому як дав!
  Але на Яву мо? завзяття враження не справило. Я скрушно зiтхнув.
  Ми пройшли парками над кручею, перейшли через мiсток i вийшли до
кiнотеатру "Днiпро".
  - О! - радiсно вигукнув я, наче той мореплавець, що побачив землю. -
Давай же в кiно пiдем! Тiтка ж нам спецiально грошi на це дала! Гайда!
  Але Ява, одвернувшися, похмуро буркнув:
  - Не хочу!
  Тодi я сказав:
  - Даремно. Анiж висвiчувати отаким вухом на людях, краще посидiти
пiвтори години у темрявi в кiно. А за цен час воно стухне.
  Так само не дивлячись на мене, Ява буркнув:
  - Ходiм!
  I я швиденько побiг у касу брати квитки.
  Дивилися ми "Семеро смiливих", геро?чний фiльм про полярникiв. У фiльмi
весь час шаленiв буран, мела хурделиця, i геро?, обвiшанi з носа до
черевикiв льодяними бурульками, мужньо хекаючи, дряпалися на крижанi гори,
провалювалися i тягли один одного на пледах. Це неабияк вплинуло на Яву.
Коли ми вийшли з кiно, в очах у Яви вже не було то? безнадiйно? туги i
вiдчаю (хоч вухо мало ще дуже ненормальний вигляд).
  Я вiдчув у животi непри?мну смоктущу порожнечу - хотiлося вже ?сти - i
сподiвався, що ми зараз по?демо додому. Але Ява ?хати додому категорично
вiдмовився, боявся, щоб тiтка не почала розпитувати. Чудило! Можна ж було
легко що-небудь вигадати - наприклад, упав i вдарився чи ?хав  у
переповненому автобусi i дверима защемило абощо. Хiба мало нещасних
випадкiв може статися з людиною у такому неспокiйному мiстi, як Ки?в. Але
переконати Яву я не мiг. Ми спустилися вниз до  Хрещатика.  Бiля
Володимирсько? гiрки, там, де павiльйон "Морозиво", Ява спинився. Обережно
взявся рукою за вухо i, страдницьки подивившись на мене, сказав:
  - Якби холодне прикласти, мабуть, полегшало б... Га? Як ти дума?ш?
  Я помацав себе за груди i здвигнув плечима. Я знав, на що вiн натяка?.
Тiтчинi грошi ми вже протринькали на кiно. Це ясно. Але в нас ще були
грошi. На грудях у мене в пота?мнiй кишенi зiсподу лежала троячка, пiвроку
збирана мною i Явою троячка, на яку ми покладали великi надi?. Ми
домовилися витратити ?? тiльки на дуже iнтереснi або ж забороненi нам
втiхи, на якi не дасть грошей тiтка. Чи то на полiт над Ки?вом на
вертольотi, чи то на фiльм, на який "до 16 рокiв не дозволя?ться..." - ми
ще самi точно не знали. Оскiльки характер у Яви був легковажнiший, нiж у
мене, i вiн мiг гухнути троячку за пiвгодини, вирiшили, що збсрiгатимегься
вона в мене i витрачати ?? будемо тiльки за обопiльною згодою.
  I от Ява натяка?, щоб узяти з троячки на морозиво. Морозива i менi
хочеться, але ж то легковажнiсть. Ми ж не на морозиво ?? берегли. Ми про
морозиво не домовлялись. Але ж Ява сьогоднi постраждав, ич, трима?ться за
вухо, i очi в нього, як у цуцика, якому придушили хвоста. Я зiтхаю i
рiшуче йду до павiльйону. Ява за мною. Сiда?мо за столик i замовля?мо по
сто грамiв найдешевшого, "Вершкового". Подума?ш, тринадцять  копiйок
порцiя! Не збiднi?мо...
  Ми iмо з апетитом, прицмокуючи i облизуючи ложечки. Раз у раз Ява
приклада? холодну ложечку до вуха. Але що таке сто грамiв! Через три
хвилини ми вже сидимо перед чистими вилизаними вазочками, в яких, як у
дзеркалi, вiдбиваються нашi похнюпленi носи. Ява скорботно мацай себе за
вухо. Вухо вимага? жертви. Вуховi треба ще морозива. Я облизую солодкi
губи i - наче з моста у воду - замовляю двi порцi? пломбiру.
  I смачне ж морозиво роблять у Ки?вi, ох i смачне!
  Ви дума?те, на пломбiрi Явине вухо заспоко?лось? Нiчого подiбного.
Пiсля пломбiру було шоколадне, погiм фруктово-ягiдне, потiм горiхове .. I
до кожно? порцi? додайте ще по склянцi газводи з сиропом. Дорого обiйшлося
нам Явине вухо. Майже вся троячка наша загула у тому павiльйонi. Лишилися
копiйки. Я мало не плакав, коли розплачувався.
  Ми вийшли з павiльйону похитуючись.
  Пiвгодини сидiли ми на лавочцi бiля павiльйону мовчки. Раювали. От якби
щодня обiдати морозивом! I снiдати морозивом, i вечеряти!
  Потiм Ява глянув лiворуч i сказав:
  - Ти дума?ш, що ото таке?
  Я глянув i сказав:
  - Чортове колесо.
  - Так чого ж ми сидимо?
  - Ходiмо.
  - А грошi у нас ??
  - На чортове ще буде.
  Що-що, а на оте колесо я останнього не пожалiю. Це для мене просто
треба. Я ж у льотчики збираюся. Так що...
  Ми якраз добре встигли. Остання кабiна вiльна була. Тiльки ми сiли,
одразу   й    по?хали.    Ого-го!    Ух    i    здорово!
Пiднiма?мось-пiднiма?мось-пiднiма?мось... Все у тебе в серединi вниз iде.
А тодi опуска?мось-опуска?мось-опуска?мось. I все у тебе всерединi вгору
iде. Ну точнiсiнько як на лiтаку! Вгору - це як висоту набира?. Вниз - як
на посадку йде. (Я ж таки лiтав, а що ж ви думали - на "кукурудз-нику"
сiльгоспавiацi?, що нашi поля обприскував.)
  I головне, сто?ть те чортове колесо на високiй кручi над Днiпром. I
таке враження, що ти в справжнiсiнькому лiтаку летиш. Далеко внизу Подiл,
i Днiпро, i низьке лiвобережжя, що ген-ген до крайнеба простяглеся. А онде
Труханiв острiв. Пляж. Ну й людей же там! Як ото? комашнi. Пiску через
людей не видно. Нiкуди, мабуть, i ступити. Як вони там не роздавлять одне
одного. О! А то що таке? Серед дерев стримить... Лишенько! Та то ж...
парашутна вишка! Точно! Вона!
  Менi ж з то? вишки стрибонуть отак-о треба! Менi просто не можна не
стрибонуть. Льотчикам з парашутом стрибати - перше дiло. Все одно, як
морякам плавать.
  - Яво! - кажу. - Бачиш, ондо вишка парашутна? Ми зараз пiдем стрибонемо
з не?.
  - Стрибонем. Авжеж, стрибонем, - одразу погодився Ява. - Вiн хоч i не
збира?ться у льотчики, але з чогось кудись стрибонуть, щось  таке
встругнути вiн завжди - за!
  РОЗДIЛ IV
  Пляж. Каруселя. Утопленик. Незнайомець з тринадцято? квартири
  Ми бiжимо сходами, що ведуть з "мiстечка розваг" униз до набережно?.
Хорошi сходи. Але довгi. Хоч i вниз бiгти, а все одно захекались.
  - Чого бiгти! Не встигнем, чи що! - кажу я, а сам думаю: "Треба сили
для стрибка берегти. Хто його зна, як воно там буде. Все-таки перший раз!"
  Збавили ми хуткiсть. Пiшли.
  Внизу чи то ворота, чи то альтанка - щось iаке, i на  ньому
здоровеннецький кам'яний стовп з якоюсь балабухою на кiнцi.
  - Зажди, - каже Ява. - Тут щось написано.
  Ява любив читати рiзнi iсторичнi i меморiальнi дошки. Пiдiйшли ми. До
стiни пригвинчена мармурова дощечка:
  "Пам'ятник на вiдзнаку
  Повернення Ки?ву Магдебурзького права
  Споруджено в 1802 р.
  Архiтектор А. I. Меленський".
  Нiколи б не подумав, що то пам'ятник. Я звик, що пам'ятник - це або на
конi, або пiшака, але обов'язково якийсь герой-полководець чи генiй. А тут
якесь Магдебурзьке право! Чудасiя!
  Напис на меморiальнiй дошцi був не одинокий. Крiм нього, було ще багато
написiв. Але вже од руки i значно пiзнiшого походження. Геть усе
Магдебурзьке право було густо списане досить-таки одноманiтними формулами:
  "Коля + Ляля = любов", "Вася + Оля = любов", "Петя + Нюра = любов",
"Толя + Галя = любов" i т. д.
  А якийсь один нагармузляв отакенними лiтерами свою формулу аж метрiв за
три над землею: "Жека + Льоха = любов". Мабуть, йому довелося для цього
принести з дому драбину. Бо аж нiяк не вiрилось, щоб у нього було таке
довге тiло. По-людському звали його, видно, Альоша, а ?? - Женя, писав вiн
росiйською мовою i не знав, що по-укра?нському льоха - це свиня. I вийшло,
що вiн сам себе назвав свинею.
  Те, що нiхто з них нiколи не мав п'ятiрки з калiграфi?, видно з першого
погляду - такi кривулi вони понавиводили. I ще було ясно, що одне одного,
може, вони й любили, але бiльше не любили нiкого, бо так запаскудили
пам'ятник, аж гидко було дивитись.
  - I нащо ?х тiльки iрамоги вчили! - з почуттям сказав Ява.
  "Диви, який ти хороший! А чи не ти, дорогий Яво, писав крейдою на сара?
поза школою рiзнi революцiйнi слова проти завпеда Сави Кононовича", -
подумав я. Але не сказав нiчого. Бо й сам я був грiшний: писав на парканi
колись нелiтературнi дурницi. Бач, як недобре. Бiльше не буду!
  Сповненi благородних почуттiв, ми подалися до пiшохiдного моста, що вiв
на Труханiв острiв. По мосту безперервним потоком iшли люди. Куди ж це
вони?! Там же i так сiсти нiде... Ой, не iнакше, як задавлять когось там
сьогоднi. Не iнакше, як будуть жертви!
  Жертви... Що ближче ми пiдходимо до парашутно? вишки, то дужче
ворушиться у мо?х грудях щось паршиве-паршиве - слизьке i холодне. Висока
все-таки, зараза! Це тобi не верба, з яко? ми в рiчку стриба?мо. Як не
розкри?ться парашут, то тiльки - ляп! - i кавкнеш...
  Цiкаво, чи бува? так, що не розкрива?ться парашут на парашутнiй
вишцi... Чи бувають тут нещаснi випадки... I жертви...
  Перейшли ми мiст, звернули лiворуч, до вишки. Iнтересно, про що зараз
дума? Ява? Щось дуже вiн бадьоро йде, аж надто бадьоро. Так серйознi люди
не йдуть стрибати вперше з парашутом.
  Придивляюсь я до парашутно? вишки - не видно, щоб хтось стрибав. Може,
уже сьогоднi була якась жертва... А ми, два дурнi, йдемо...
  Розумнi люди ондо у пiнг-понг грають, у настiльний тенiс - зовсiм
безпечна гра, цiлком гаранту? життя. Стопь двадцять столiв, i бiлi
пластмасовi м'ячики стрибають над ними, як бульки пiд час дощу...
  Аж от i парашутна вишка.
  Ти диви - нема нiкого. I парашута не видно. I шворку, на якiй вiн ма?
висiти, закинуто кудись нагору.
  Неподалiк од вишки сидiв пiд деревом якийсь напiвголий лiтнiй дядечко в
парусинових штанях. Саме те, що вiн був не в трусах, а в штанях, змусило
мене подумати, що це хтось iз адмiнiстрацi?.
  Я пiдiйшов i спитав:
  - Скажiть, будь ласка, а вишка що - не працю??
  Дядечко глянув на мене, хмикнув:
  - Чого не працю?? Працю?. Тiльки бачиш - нема парашута. Хтось украв,
кажуть. А без парашута з не? стрибать опасно. А втiм, спробуйте, хлопцi. Я
бачу, ви такi геро?, що вам парашут зовсiм не потрiбен.
  Ми зрозумiли, що дядечко жарту?. Ну звичайно ж, не працю? вишка, не
працю?... Ур-р...
  - От шкода, - сказав я.
  Поряд з вишкою була каруселя. Я спершу подумав - звичайна собi каруселя
А тодi придивився - е нi, зовсiм не звичайна. На високому залiзному стовпi
величезне коло, а до того кола на довгих ланцюгах крiсельця причепленi.
Крутиться коло, i крутяться крiсельця на ланцюгах, убiк одлiтаючи, - як
ото, коли консервну бляшанку на дротинi над головою розкручувати.
  Глянув на Яву:
  - Давай?
  - Давай.
  Вишкребли ми останнi копiйки. Заплатили.  Сiли  По?хали!  Спершу
поволеньки-поволеньки. Тодi все дужче, дужче...
  - Ого-го-го-го-го-о... - радiсть iз грудей вигогоку?ться. Ну й ловка ж
каруселя! Зовсiм тобi як птиця летиш у повiтрi - нiби й не держить тебе
нiщо... - Гух-гух-гух!..
  - Др-р-р-р... - це я ротом. Гуркiт мотора собi роблю. Нiби лечу я на
лiтаку-винищувачi надзвуковому...
  - Та-та-та-та-та-та .. - з кулемета стрiляю по Явi. Ява оберта?ться i
теж:
  - Та-та-та-та-та-та...
  - Iду на таранi - гукаю я, пiдлiтаю до Яви - штурх його ззаду, i вiн
одлiта? од мене. А потiм пiдлiта? i - штурх! - мене, i я одлiтаю...
I-i-ех!.. От каруселя! Ну й каруселя! I нiяких тобi нещасних випадкiв!
Нiяких жертв! Ланцюг такий, що вола вдержить.
  Отак би лiтав, лiтав, лiтав... цiлий день би лiтав...
  Аж тут повiльнiше, повiльнiше...
  Стоп! При?хали! Злазьте!
  Тю! Отак мало? Як хочете ще, - будь ласка, платiть грошi i карусельтесь
собi скiльки влiзе.
  Гро-о-ошi! Де ж узять тi грошi, як вони отуто, у животi! I нащо ми
стiльки морозива вмаламурили! Не могли менше на двi-три порцi?! Якраз було
б на каруселю! А так через те поганське морозиво доводиться вiдмовлятись
от тако? для мене потрiбно?, тако? льотчицько? розваги.
  Дурний я, дурний! Ну, у Яви вухо, йому треба було! А я чого? Чого я!
Було б на собi економити. Хай би Ява сам ?в. Морозива я й у Васюкiвцi можу
скiльки хочеш умелигати. А таку каруселю у Васюкiвцi хтозна-коли ще
побудують!
  Я вже й виросту...
  Ява бачить мiй настрiй. Зiтха? спiвчутливо. Каже:
  - Ходiм хоч скупа?мося.
  - Та! - змахую я рукою - Що я, купатися у Ки?в при?хав? Я вдома отак-о
накупатися можу... Та й де тут купатися? Серед людей, як у лiсi,
заблудишся. I до води не втрапиш Та й води бiля берега уже нема - самi
люди..
  Але то я так казав, щоб досаду свою на чомусь зiгнати. Бути на
ки?вському пляжi i не викупатись мiг тiльки якийсь хворий, ненормальний.
Тим паче в таку спекоту. Ми почали пробиватися до води.
  Я не можу собi точно уявити, що таке мiльйон людей. Але якщо вже
уявляти, то уявляти, мабуть, треба ки?вський пляж. По-мо?му, там було не
менше мiльйона. Хто не вiрить, хай пiде й пораху?.
  То було схоже на якийсь велетенський базар. Тiльки що всi голi i не
торгують. Нiколи я не бачив стiльки голих людей одразу. Ну, доводилось
менi бачити одного, двох, трьох голих, ну, два-три десятки - у лазнi. А
тут - мiльйон голих. Аж не вiриться, що таке бува? на свiтi.
  Древнi люди, що ото пекло видумали, якiсь були на?внi, без усяко?
фантазi?. Хiба то пекло? От ки?вський пляж у жаркий вихiдний день - оце
пекло! Люди тут справдi пеклися, смажилися, шкварилися на сонцi. Половина
з них лежала голiчерева мовчки, без руху, заплющивши очi, мов мертвi. Лише
по тому, як колихалися ?хнi животи, можна було зрозумiти, що вони ще живi,
ще дихають. Друга половина безперервно щось iла - жувала, ковтала,
плямкала губами, пила молоко з трикутних паперових пакетiв, пила пиво i
лимонад iз пляшок. Здавалося, ця половина прийшла на пляж спецiально, щоб
попо?сти. I лише незначна частина хлюпалася, купалась у водi. Але цi??
незначно? частини було досить, щоб витiснити сво?ми тiлами пiв-Днiпра
води. Ще одна незначна частина весь час кудись iшла. Iшла, переступаючи
через тiла, наступаючи комусь на ноги, на руки, на голови i таке iнше. Але
й цi?? незначно? частини було досить, щоб скидатися на вокзальну товкучку
i метушню. А он - гуп! гуп! гуп! - попiд кущами волейбол, стоять кружка i
м'яча гупають. I нема того, щоб гарненько грати, а все гилять так, щоб
когось по головi вцiлити. Рiзнокольоровi м'ячi не стiльки у повiтрi
лiтають, скiльки по пiску качаються, через людей перестрибуючи. Отакий-то
пляжний волейбол.
  А он "геркулеси" ходять, повагом, весь час м'язи напружуючи i груди
вперед випинаючи. I в кожного на руцi номерок на резинцi - вiд гардероба,
- нiби всi "геркулеси" кимось пронумерованi.
  - Здоров, Гарик!
  - Привiт, ШурикI
  - Чао, Марик!
  Це "геркулеси" мiж собою вiтаються, не зупиняючись i голови не
повертаючи, щоб не втратити статечнiсть фiгури. I всi оцi нумерованi
iндикуватi Марики, Гарики i Шурики вiдрiзнялись од решти людей тим, що
були розмальованi тату?ровками. Тату?ровки були у них де тiльки хочеш - на
руках, на грудях, на ногах i навiть на спинi. I чого тiльки не було
"виколото": i кораблi, i орли, i звiрi, i жiнки, i кинджали, i рiзнi мудрi
тексти, наприклад: "Смерть за измену" абощо Це по-перше. А по-друге, у
всiх у них щось висiло на ши?. Такий собi лаяцюжок, а на ланцюжку або
пiдкiвка, або бляха, або якась жiноча брошка, або ключ, або просто
ланцюжок без нiчого, або навiть... хрестик. I дивно було бачити хресiнк на
грудях, де був виколотий пiратський корабель, кинджал та ще й оте "Смерть
за измену". Ясно, що той хрестик нiчого спiльного з богом не мав, що то
було просто модно.
  "Чого доброго, у них ще попiвська ряса в моду може увiйти, - подумав я
- I ходитимуть тодi ки?вськi Гарики у попiвських рясах по Хрещатику..."
  А он дядько який дивний. Там, де в людей волосся (на головi,
наприклад), - у нього - лисина, а там, дев людей голо (на спинi,
наприклад), - у нього густа руда шерсть -як у ведмедя. А вiн лежить,
загоря?. От дивак! Хiба шерсть може загорiти? До тiла ж сонцю крiзь ту
вовну не пробитися.
  А он дiд який! Iз води тiльки-но вискочив i ну гiмнастику робити -
присiда?, на руках од землi оджима?ться, пiдстрибу? - як хлопчик. Сам
худий-худий, зверху лисина, а по боках i ззаду голови довге волосся аж до
плечей. I усмiха?ться на весь рот, пiдморгу? комусь. Оце дiд! Тю! Ви
гляньте, що там робиться! Стара бабуся, сива й зморшкувата, у тенiс . чи,
як його, у бадмiнтон ракеткою вимаху? Так вимаху?, що аж в очах мигтить.
Ого-го! Цiкаво було б подивитися на нашу бабу Триндичку з такою ракеткою.
Все село б збiглося А тут нiхто й уваги не зверта?.
  Iнтереснi дiди й баби в Ки?вi. Якiсь хлоп'якуватi. Наче старi дiти. А
молодi паруб'ята навпаки. Ондо йдуть дво?. Ну, рокiв по двадцять, не
бiльше. I обидва бородатi. Дива!
  А он якась тьотя спить пiд деревом Загорнулася з головою у ковдру i
хропе. Чого вона на пляж прийшла - незрозумiле Дома ж пiд ковдрою краще
виспатись можна.
  А скiльки дiтей! Дiтей скiльки на пляжi! Тiльки й чути:
  - Сьомо,вийди з води! Сьомо,вийди з води!
  - Галочко, не запливай! Пливи назад!
  - Сашо, де тво? черевики? Де тво? черевики, я тебе питаю?
  - Алику,знiми мокрi труси.
  - Толю, оддай йому м'яч, Толю! Це ж не твiй м'яч, це його м'яч.
  - Яшо, за вреднiсть ти сьогоднi купатись бiльше не будеш. Не будеш...
За вреднiсть...
  - Фаню, ти знов насипала пiску в мо? черевики! Ану висип зараз же!
  - Мамочко, ну з'?ж я?чко? - Це говорить товста тьотя у смугастому
купальнику, що трима? в руцi облуплене яйце. А "мамочка" - товстий
мордатенький здоровань рокiв дванадцяти - одверта? кирпу i кривиться - не
хоче.
  - Мамочко, ну з'?ж, я тебе прошу! - блага? тьотя. А он з води захоплено
верещить худенький жевжикуватий дошкiльник рокiв шести:
  - Мамо, вода! Мамо, Днiпро! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! - наче нiколи
в життi води не бачив i не купався нiколи.
  Ми пiдiйшли до само? води i почали роздивлятися, де б його покласти
речi, коли роздягнемось. Мiж iншим, дивлячись на Днiпро, що кишiв людьми,
я подумав. "От якби хтось тонув, а ми його врятували. Краще б, звичайно,
якби якесь дитинча тонуло - легше рятувати..."
  То була наша постiйна, поки що нездiйсненна мрiя - когось врятувати i
взагалi стати героями. Особливо добре було б отак привселюдно, щоб усi
бачили... Чого б оце тому жевжикуватому  галалайку  не  булькнути,
наприклад... Ми б його вмить -раз! - i будь здоров . I у "Вечiрньому
Ки?вi" на другий день заголовок: "Юнi геро? з Васюкiвки".
  - З "Вечiрнього Ки?ва" якраз цiкавилися вчора, - почув я раптом веселий
голос. I здригнувся - нiби хтось пiдслухав мо? думки. Поряд з нами
розмовляли дво? дядечкiв. Один, невисокий, кругловидий, стояв по колiна у
водi. Другий, широкоплечий, з гачкуватим носом, стояв на пiску бiля
самiсiнько? води. Вiн був уже одягнений (мабуть, iшов додому), тiльки
босий, черевики тримав у руцi.
  - Все розпитували про роль царя, - вiв далi кругловидий - Нi, кажу,
нема про що говорити. Як буде готово, тодi й приходьте.
  - Правильно, - пiдтримав "гачкуватий". - Нiколи не можна розказувати
заранi. Я терпiти не можу, коли ото дiляться творчими планами, обiцяють,
беруть зобов'язання, а потiм... пшик! - i нiчого нема. Отож нi пуху нi
пера! Я побiжу, бо вже й так запiзнююсь на радiо!.. Бувай! Привiт Галинцi.
Я заскочу днями... Будинок я пам'ятаю... А квартира, якщо не помиляюсь,
тринадцята? Так?
  - Так так! Тринадцята! Заходь обов'язково! Бувай! - весело усмiхаючись,
гукнув кругловидий, а коли "гачкуватий" одбiг, неголосно, але так, що ми
почули, буркнув:
  - К чорту!
  Ми з Явою перезирнулись i усмiхнулися. Ми знали, що коли кажуть "нi
пуху нi пера", треба посилати к чорту, але щоб це робив дорослий - уперше
чули.
  Кругловидий артист рвучко ступив кiлька крокiв, збираючись пiрнути, i
раптом спинився, звiвши руки догори:
  - Ух ти! Годинника забув зняти!
  Обернувся, побачив нас:
  - Хлопчики, будьте друзями, покладiть отам на сiрi штани, щоб менi не
вертатися. - I простягнув годинника. Я стояв ближче до нього, я й узяв. А
артист одразу - шубовсть у воду i поплив кролем, спiнюючи ногами воду, як
моторний човен. Здорово плава?!.. Кiлька секунд ми дивилися, як вiн пливе.
I раптом десь лiворуч почувся зойк.
  - Ой! Утонув! Утонув!.. Утопленика витягли!
  - Де?
  - Де? - аж пiдскочили ми. I кинулися туди, куди вже бiгли люди.
  А що? Коли б при вас кричали "утонув! утонув!", ви б хiба стояли на
мiсцi? Ви б, забувши все на свiтi, теж кинулися туди. Тим паче, коли ви
тiльки-но думали про те, щоб кого пебуть урятувати! Може ж, ви там ще
знадобитесь... Та й до того якщо врахувати, що ви ще нiколи в життi не
бачили справжнього живого утопленика... Тобто не живого, звичайно... а
взагалi... ну, одним словом, утопленика.
  - Де? Де? Де? Де? - шмигляли ми серед людей, намагаючись побачити щось.
Але люди стояли тiсно, i нiякого утопленика не було видно.
  Тодi ми кинулись навкарачки i - мiж ногами, мiж ногами - як собачата...
Нарештi побачили. На пiску голiчерева лежав хтось великий i довгий, а
верхи на ньому сидiв худенький, гостроносенький, уже немолодий чоловiк з
кущиком сивуватого волосся на грудях i робив йому штучне дихання. Раз!
Два! Разi Два! Раз! Два! Методом Сильвестрова.
  - Давайте тепер я, - змiнив гостроносого кремезний аж  начорно
засмалений рятувальник, який щойно пiдплив на сво?му човнi. Видно, вiн
вiдчував себе дуже нiяково, що не вiн врятував утопленика, а звичайний
собi чоловiк, та ще й такий непоказний...
  Ми придивилися до утопленика. Це, безперечно, був один з  отих
гарикiв-марикiв, бо на ши? в нього висiла на ланцюжку пiдкова, а на руцi
було "виколото" серце, пробите стрiлою, i пiд ним текст: "С юных лет
счастья нет"...
  Двiчi мiнялися гостроносий з рятувальником, а утопленик все ще був
неживий. У натовпi гомонiли:
  - Такий молодий'
  - От горе!
  - А як же це сталося?
  - Кажуть, заплив за буйок i там його чи то корчi схопили, чи що!
  - Ох, оцей Днiпро, скiльки вiн життiв забира?!
  I раптом утопленик розплющив очi... У натовпi збуджено загули.
  Утопленик пiдвiв голову, обводячи людей каламутними очима, сперся на
лiктi. Гостроносий, що саме робив йому штучне дихання i сидiв на ньому,
втягнув носом повiтря, поморщився i вигукнув:
  - Та вiн же випивший!
  Рятувальник теж нахилився до утопленика:
  - Авжеж! Тхне, як з бочки!
  - Ах ти ж чорт!
  - Ну й сучий син!
  - I полiзло, п'яне, у воду, щоб йому!..
  - В таку спеку пити - то смерть!
  - Ото тобi й корчi.
  - Такий молодий! - чулося звiдусiль.
  Гостроносий, все ще сидячи на воскреслому п'яному "утоплениковi",
дивився-дивився на нього, а тодi звiв руку та - ляп, ляп! - його по лицi
долонею, аж задзвенiло.
  - Правильно!
  - Так його!
  - Щоб знав, як пити! Як людей нервувать!
  - Думали, що вiн нещасна жертва, а вiн!..
  - Ще йому, ще!
  - I ми можем додати!
  Натовп настро?ний був уже весело, напруження спало. Гостроносий бiльше
ляпасiв не давав, рвучко пiдвiвся, переступив через "утопленика" i пiшов
геть. Натовп розступився перед ним, даючи дорогу.
  - Нiчого, ми його у витверезник одвезем, там з ним поговорять, -
бадьоро казав кремезний рятувальник, беручi? "утопленика" пiд пахви i
ведучи до човна.
  - Ти хоч би спасибi сказав людинi, що врятувала тебе!
  - Хоч би прiзвище дiзнався.
  - Дума?ш, легко було йому такого бугая з води тяг ти! - гукали люди
вслiд "утопленику". Але той тiльки дур нувато витрiщався - видно, ще не
прийшов до тями.
  Човен одплий. Люди почали розходитися.
  - Ой! Треба ж годинник покласти! - зойкнув я, тiльки тепер згадавши, що
все ще тримаю його в руцi. Кинулися ми з Явою назад. Туди-сюди поткнулися.
А де ж сiрi штани? Нема сiрих штанiв. Може, не тут, може, лiвiше... I там
нема... Ой лишенько! Що ж це таке? Дядьку, де ви? Мелькають перед нашими
очима сотнi облич i всi незнайомi. Здаеться не тут... Далi... Ой, нi!
По-мо?му, назад!.. Нi-нi, вперед!.. Нi, я тобi кажу, назад... А може,
справдi вперед? Бiга?мо ми взад-вперед, не можемо знайти нi мiсця того, нi
дядька-артиста, нi сiрих його штанiв. Та й як же його знайдеш, коли всюди
i пiсок однаковий, i люди однаково голi, нiяких тобi особливих прикмет!
  Ой нащо ж нам був той фальшивий утопленик?! Що ж тепер буде?!
  - Ану, Яво, давай у воду! Може, той артист ще плава?. А я по берегу
побiгаю.
  Роздягнувся Ява, шубовсть у рiчку.
  А я берегом бiгаю. Далеко одбiгагь не наважуюсь, щоб хоч Яву не
загубити. Але бiгаю весь час. I людям в обличчя заглядаю...
  Через пiвгодини вилазить Ява з води. Хека? знесилено:
  - Нема...
  - Може, вiн... втопився? - розгублено кажу я.
  - А штани? Штанiв же нема... А поплив вiн без штанiв , - перекону? мене
Ява. - Та й плава? вiн так, що море тобi перепливе i не втопиться.
  - Що ж робить?
  - А хiба я знаю?
  Такий розпач мене охопив - хоч плач. Хороший симпатичний чоловiк дав
менi годинника. "Будь, сказав, другом, поклади, сказав, на мо? штани, щоб
менi не вилазити "
  А я... друг назива?ться! Забрав годинника i - фьюiть! - шукай вiтра в
полi...
  - Яво, виходить же, що я вкрав годинника, - сказав я, скривившися.
  Чесний Ява знизав плечима.
  Нiколи в життi я не був собi такий противний, як зараз. Звичайно, нi я,
нi Ява - не були ми безгрiшнi. Трусили ми iнколи грушу-гниличку у сусiдки
баби Настi, у Книшихи. Так там же тих груш стiльки, що вони все одно гнили
у травi невизбиранi. Та й баба Настя була така шкиринда, така уредна, що
вiд не? вся вулиця наша стогнала. I трусили ми грушу не стiльки заради
отих паршивеньких гниличок, скiльки на знак протесту проти нехорошого баби
Настиного характеру.
  А то ще я колись, як малим був, украв у сво?? тiтки пирiжок з маком.
Каюся. Так то ж у рiдно? тiтки i то ж пирiжок! А це в чужо? людини i не
пирiжок, а годинник - дорогу рiч.
  А ми ж збиралися затримувати злодi?в! Як же затримувати, коли я сам
злодiй!
  Менi хотiлося стати i, ридаючи, гукнути на весь пляж:
  "Товаришi мiлiцiонери! Берiть мене за "шкiрки" i ведiть мене у район. Я
злодiй! Я вкрав годинника у хорошо? людини, яка повiрила в мою чеснiсть.
Берiть мене, товаришi мiлiцiонери!"
  Але я не став i не сказав. Бо не було, на мо? щастя, поблизу жодного
мiлiцiонера. А може, й був - тiльки голий. А хiба пiзна?ш мiлiцiонера,
коли вiн голий. Та й взагалi голий мiлiцiонер - це не мiлiцiонер. Нiякого
трепету перед голим мiлiцiонером нема. От, скажiмо, товариша Валiгуру,
мiлiцiонера, що в нашому селi живе, наш сiльський п'яниця Бурмило визна?
тiльки тодi, коли той при всiй формi. А коли, бува, пора?ться мiлiцiонер у
себе на городi без кашкета i без кiтеля, а в самих лише галiфе, i в цей
час покличуть його люди втихомирити Бурмила, i вiн прийде, в чiм був, - то
Бурмило на нього й дивитися не хоче, тiльки тьхука?:
  - Тьху! Хто такий! Не знаю тебе! Вхадi атсюдова! Пшов! Тьху!
  А варт лише товаришевi Валiгурi пiти й надягти мiлiцейського кiтеля, а
головне, кашкета, як Бурмило враз ста? смирним, як вiвця, каже: "Звиняйте,
гражданiн начальник", - i йде додому спати.
  Нi, голий мiлiцiонер - це не мiлiцiонер...
  - Зна?ш що, -сказав Ява. -Так ми артиста не знайдем.
  - То що - в мiлiцiю? - перебив я його, вiдчуваючи холодок пiд серцем.
  - Ага! - пхикнув Ява. - Нас там якраз чекають. Iди! Будь ласка! I
передавай привiт пiдбитому мiлiцiонеру.
  - А що ж? - спитав я, мало не плачучи.
  - Ми як сюди прийшли? Через мiст. А назад люди як iдуть? Теж через
мiст. Iншо? дороги нема. Так-от, сядем бiля мосту i ждатимемо. Або ми його
побачимо, або вiн нас. А з пляжу вiн ще не пiшов. Точно! Куди вiн без
годинника пiде?
  Ну що ж! Погодився я. Може, й правду каже Ява. Доцiльнiше, мабуть, бiля
мосту сидiти, нiж, висолопивши язика, бiгати по пляжу. Пiшли ми на мiст.
Посiдали бiля поруччя: Ява з правого боку, я - з лiвого. Сидимо. Вже сонце
на вечiрнiй пруг завернуло. Потяглися люди з пляжу додому. Щiльною стiною,
майже впритул один до одного йдуть та йдуть... Аж очi болять дивитися. I
голова наморочиться. Хiба помiтиш когось у такiй юрбi. ?дина надiя, що нас
помiтять.
  I такий у мене був нещасний вигляд, що якась жiнка раптом схилилася до
мене, проказала: "Бiдна дитина", - i несподiвано ткнула менi у руку три
копiйки. Мене всього аж пересмикнуло - вона вирiшила, що я старцюю.
Отямився я - жiнки вже й слiд прохолов. Так i лишився я з трьома
копiйками... До чого я дiйшов, лишенько!.. Добре, що хоч Ява не бачив, -
через людей нам одне одного не видно. Пiдвiвся я негайно i, стоячи вже,
дивився, а руки за спиною ховав, щоб, не дай боже, знову не пожертвували.
  Темнiти почало. Людей все менша? й менша?. А артиста нема
  Кавчить у мене в животi вiд голоду. Ми ж, крiм морозива, не ?ли нiчого.
Пiдiйшов до мене Ява:
  - Слухай! Ми з тобою два йолопи! Чого ми тут сто?мо? Вiн артист? То
пiдем завтра по театрах i знайдемо його. Тим паче, ми зна?мо, що вiн царя
гра?.
  Тю! I як я сам до цього не додумався! Наче сонце в мо?й душi зiйшло! От
Ява! От же молодець! Варить у нього казан все-таки! Метикований хлопець!
Авжеж пiдемо завтра по театрах (в Ки?вi якихось п'ять-шiсть театрiв) i
знайдемо нашого артиста, i вiддамо йому годинник, i розкажемо все, як було
(про утопленика i про все iнше).
  Як добре живеться на свiтi, коли знайдено вихiд iз безвихiдного
становища!
  - А давай-но хоч роздивимось гарненько, що за годинник, - сказав Ява.
  Стали ми пiд лiхтарем (уже й лiхтарi засвiтили), давай роздивлятись.
  Ловкенькии годинничок! Сам круглий, плаский, мов п'ятак, а циферблат
чорний, i на ньому замiсть цифр - рисочки золотi. I стрiлки теж золотi. I
тих стрiлок не двi, а цiлих три. Третя довга i тонка, як волосина, по
всьому циферблату швидко бiга? - секунди одмiря?. Гарний годинник. Ми
такого ще й не бачили.
  - Ану, - каже Ява, - намiряй.
  - Не хочу.
  - Чого там. Раз ти все одно вродi вкрав, то хоч намiряй, хоч поноси
трохи. Завтра вже не доведеться.
  - Не хочу я чужий годинник носити.
  - Iч, який гордий - без хлiба над водою... Ну раз ти такий гордий, то
давай я поношу.
  I вiн узяв у мене годинник, i начепив на руку, й одразу став нiби на
п'ять рокiв старший. Навiть обличчя в нього посолiднiшало - строге й
серйозне стало. Вiн iшов i гордо нiс руку з годинником, вiдставивши ??
вбiк, пряму й нерухому, як палка, i скоса поглядав на не?. Iнколи вiн
згинав ?? в лiктi i пiдносив до очей - дивився, котра година. А мене не
помiчав i не говорив нi слова, наче мене й на свiтi не було.
  I стало менi прикро й досадно, що я сам не начепив годинника. Годинник
же, можна сказати, "мiй", я всi муки душевнi за ньою прийняв... А носить
його Ява i ще й хизу?ться, сатана...
  Коли ми пройшли всю набережну i пiдiйшли до моста iменi Патона, я
нарештi не втерпiв i сказав:
  - Досить! Давай сюди! Знiмай! А то ще... зiпсу?ш. А менi вiдповiдать.
  Зiтхнувши, Ява неохоче зняв годинника i знову став на п'ять рокiв
молодший i несолiдний, такий, як i був.
  Я сховав годинника в кишеню i тiльки тодi заспоко?вся. Потiм згадав:
  - Я ж забув тобi сказати, на мосту менi якась тiтка три копiйки дала.
  - О! - стрепенувся Ява - То чого ж ми пiшки йдемо! Було б трамва?м
?хать. А то я вже ледве ноги тягну.
  - Так то ж милостиня, балда! Хто ж на милостиню у трамваях ?здить!..
Тiтка менi милостиню дала, розумi?ш, - думала, що я старча!
  - Гага! Iнтересно! - второпав нарештi Ява. - I що ж ти з ними
робитимеш?
  - От я ж i не знаю...
  Справдi, становище було дурне. Взять собi! Нiзащо!.. Викинуть? Грошi
тiльки пани, капiталiсти викидають. Думали ми з Явою, думали i нарештi
вирiшили - вiддать справжньому старцевi, як тiльки стрiнемо... (Цi три
копiйки досi лежать у мене вдома, - все нiяк справжнього старця не
зустрiну. (Примiтка Павлушi Завюроднього).)
  - Аз годинником це навiть цiкаво вийшло! - з запалом сказав Ява, i в
очах його з'явився хортячий блиск. - Просто здорово! Це ж все одно, як
злодiя ловити! Мiж iншим дуже важливо те, що ми зна?мо, де вiн живе. У
тринадцятiй квартирi...
  - Надзвичайно важливо! - пхекнув я. - Ти зна?ш, скiльки у Ки?вi
тринадцятих квартир? Щоб обiйти ?х усi - нам життя буде мало...
  - I все одно - це дуже цiкаво... - не здавався Ява - I схоже - як
ловити злодiя... Тiльки тут навпаки .. Навпаки, розумi?ш... Злодi? ловлять
потерпiлого, щоб оддати йому те, що вкрали. Кiно! Скажи!
  - Буде зараз нам кiно, побачиш, що нам зараз тiтка скаже. Вона, мабуть,
уже збожеволiла вiд хвилювання.
  Тiтка нам нiчого не сказала. Вона мовчки лежала на канапi з компресом
на головi. Нам сказав дядько... Вiн сказав:
  - Якби ви, шмарогузи, були мо? сини, я б зараз так вам по гепi надавав,
що ви б у штани завтра не влiзли. А оскiльки я не маю права цього зробити,
то я вам просто кажу - ще хоч раз щось таке - i я негайно купую вам квитки
i того ж дня одправляю назад у Васюкiвку. Я через вас вдiвцем залишаться
не хочу. Тiтка трохи не вмерла вiд хвилювання. Бачите, лежить ондо з
мiгрен?м.
  Ми стояли, похнюпивши голови, i щось белькотали про те, як ми були в
кiно, а потiм каталися на чортовому колесi, а потiм... були в гостях у
однi?? знайомо? дiвчинки (Валька Малиновська, чесне слово, от i адреса
точна... можете перевiрити) i як нас там добре приймали i частували, i
показували телевiзор, i не хотiли вiдпускать, i... ми бiльше не будемо!
  Потiм ми випили чаю ("ми ж у гостях отак-о на?лись") i голоднi лягли
спать.
  ...Ми лежимо i не можемо поснути.
  На мене находить приступ запiзнiлого каяття. Совiсть точить мою душу,
як шашiль дерево.
  - От як паршиво виходить! - з гiркотою шепочу я. - Хочемо стати
героями, а тiльки те й робимо, що брешемо, обманю?мо, обдурю?мо... Тiльки
за один день скiльки! Артиста обдурили, обiкрали, мiлiцiю з нiг збили,
троячку протринькали, тiтцi брехали, дядьковi брехали, навiть... милостиню
взяли. Невже для того, щоб стати геро?м, треба стiльки брехати i стiльки
нечесних вчинкiв робить? Якщо так, тодi весь той наш геро?зм - нiчого не
вартий! Якийсь брехунячий геро?зм. А справжнi геро? передусiм чеснi,
благороднi люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Крiсто, капiтан Немо,
Котигорошко, Покришкiн... Нiколи вони не брехали. А ми - брехуни й
жулiки...
  Ява зiтха? i погоджу?ться зi мною:
  - Авжеж. Щось ми розбрехалися i... взагалi... Давай бiльше не будем.
  - Давай, звичайно, давай, - кажу я, - але треба щось придумати, що б
стримувало нас. Давай поклянемось (може, навiть кров'ю), що бiльш не
брехатимем. I домовимося: якщо не можеш або не хочеш сказати правду -
мовчи, хоч би як питали, хоч би як домагалися, - мовчи i все.
  - Гаразд, - пiдхоплю? Ява. - Тiльки кров'ю ми вже клялися - то не
помага?. Давай так: якщо все-таки збрехав, не вдержався, то тодi... тодi
другий да? йому три шалабани прямо в лоб. Причому негайно i де б це не
було: на вулицi, в школi, на уроцi або навiть у президi? на зборах. I не
ма?ш права ухилятися чи там вiдбиватися нi в якому разi. Святий закон! За
першу брехню три шалабани, за другу шiсть, за третю дванадцять i так далi.
Це навiть цiкаво буде. Волю буде виховувати, що для геро?зму теж дуже
треба.
  Ява обов'язково мусив придумати щось оригiнальне. I зараз я пiдозрював,
що не так йому цими шалабанами вiд брехнi вилiкуватися хотiлось, як - щоб
було цiкаво. Та я не став сперечатися - аби результат був хороший.
  На цьому ми й домовились.
  I, вiдчуваючи себе вже майже на сто процентiв чесними, ми спокiйно
поснули.
  РОЗДIЛ V
  Шука?мо царя - незнайомця з тринадцято? квартири. Зустрiч у театрi.
Велич i падiння Яви Реня
  Ранок почався з несподiванки. Коли я прокинувся, Ява уже був одягнений
(вiн встав ранiше за мене). Одягаюся я, бачу - вiн менi пiдморгу? i кива?
головою: ходiм, мовляв, ? якийсь секрет. Пiшов я за ним у санвузол.
  Прижмурився Ява на мене пiдозрiло i каже тихо:
  - Що ж ти приховав, що твiй дядько у контррозвiдцi робе? - i палець на
руцi для шалабана скручу?. Я вилупився на нього:
  - У якiй контррозвiдцi?
  - У тiй, - каже, - що шпигунiв ловлять.
  - Тю! - кажу. - Ти вже зовсiм звихнувся на тих шпигунах.
  - Нiчого не звихнувся, - каже вiн. - Дума?ш, я дурний? Зброю видають
тiльки мiлiцiонерам (раз!), прикордонникам (два!) i контррозвiдникам
(три!). Це я точно знаю. А раз твiй дядько не мiлiцiонер i не прикордонник
- значiть, вiн контррозвiдник.
  - Яку зброю? - нiчого не розумiв я.
  - Пi-ста-л?т! - вiдрубав Ява.
  - Де ти його бачив?
  - У шухлядi письмового стола - вона висунута трохи.
  - Да? Ану ходiм! - i тепер уже я палець на руцi для шалабана скручую -
гляди ж, як збрехав!
  Вийшли ми з санвузла, пройшлися (нiби просто так) по кiмнатах. А тодi
до письмового стола, i я оком у висунуту шухляду тiльки - стрель! ?! Не
збрехав Ява! Пiстолет! Справжнiй! Тьмяно блищить воронована сталь!
  Аж серце закалатало у мене в грудях! Зиркнув я на дядька, що стояв на
балконi i вимахував гантелями - зарядку робив. А тодi...
  - О! Дядю Гришо, а що це у вас? - здивовано i невинно-невинно спитав я.
  - Де? - дядько зайшов у кiмнату i пiдiйшов до мене.
  - Та оце, - киваю, - в шухлядi.
  - А-а... Пiстолет.
  - Та бачу, що не лопата... А нащо?
  - Як нащо? Стартовий пiстолет. Спортивний. Не бачив хiба нiколи?
  Тюгу! От тобi й контррозвiдка! Дядько ж мiй, крiм того, що майстер на
заводi "Бiльшовик", ще й майстер спорту (легкою  атлетикою  колись
захоплювався, а тепер суддя республiкансько? категорi?). I як я одразу не
здогадався, що то за пiстолет! А втiм, я таки, чесно кажучи, стартових
пiстолетiв нiколи близько не бачив i в руках не тримав. I Ява, звичайно,
теж. Бачу, почервонiв Ява: соромно йому, що вiн так сплохував. I, щоб
приховати сво? збентеження, пита:
  - А як же вiн стрiля??
  - Дуже просто, - дядько вийняв пiстолет з шухляди. - Да?ться команда...
"На старт!" - потiм: "Увага!" - а тодi, - дядько пiдняв пiстолет над
головою...
  Б-бах!..
  Ого! Аж у вухах задзвенiло! I в ту ж мить:
  - Ой!.. Трах-тарарах!.. - Щось гепнулось i заторохтiло в кухнi. Ми
кинулися туди. Посеред кухнi сидiла на пiдлозi тiтка, а бiля не? лежала
розбита макiтра, в якiй вона терла мак на пирiг. Не сподiваючись пострiлу,
тiтка з переляку гепнулась на пiдлогу.
  Вигляд у не? був такий кумедний, що ми засмiялися.
  - Гри-ишо! - докiрливо схиливши голову набiк, жалiбно сказала тiтка. -
Ну як дитина! Хiба так можна? Я трохи не вмерла.
  - Хто ж тобi винен, що ти полохлива, як той за?ць пiд голим кущем, -
смiючись сказав дядько.
  - А воно таки так бахка, що будь-кого перепудити може, - сказав я
(жалко менi стало тiтку).
  - З ним i шпигунiв ловить можна, - сказав Ява. - Б'?, як бойовий!..
  - Дядю Гришо, а можна стрельнути? - насмiлився я.
  - А чого... тiльки.. - Дядько показав очима на тiтку, яка вже пiднялася
й збирала черепки.
  - А ми у спальнi, - вихопився Ява.
  - Ну давайте...
  Але навiть у спальнi, перед тим як стрельнути, я голосно вигукнув:
  - Тьотю, на старт! Увага!
  I лише тодi натиснув обома руками на рукоятку (така туга, що однi?ю
годi й думати!). Ох же ж i стрельнуло! По-мо?му, ще дужче, нiж у дядька.
  По два рази стрельнули ми з Явою - бiльше дядько не дозволив ("Ще
сусiди позбiгаються!").
  Вся ця iсторiя з пiстолетом розважила мене трошки. Та коли я згадав про
годинник, серце мо? защемiло i заскиглило, як цуценя у темнiй коморi.
Що-то воно буде? Чи знайдемо ми артиста? Як вiн зустрiне нас?


  Переделать!!!_
  нiданком я вже сидiв мовчазний i похмурий. Ява по-
  ""м^о8 ?роiову^гт ^-"лу^т^.
  ёро те то тре?" я^ось, не брешу.." ("i в "кому разЧ), ви-
  -Тто^6 КлТйУ^о -дёя ^ _Й-^й^?Г^IТпГ^зГ^о^?
  Е1=^^^^^^^^^^^^^^^
  ""Д^к??^. заперечу."... коли , сказав про театр, тiльки роздумливо
промовив:
  ^^I^^^^ - -_
  ---^^^^^^\_ Я^и я був ^чТ^гадав дядько мо? думки, чи нi, але вiн усмiх-
  "увся: а то й правда. Iдiть самi. То я пожартував. Але якщо
  чнову десь загубитеся - завтра ж додому.
  Уядько дав нам грошi, ми повдягали новенькi хрумiли-вi сорочки0,
випрасуванi штани, лискучi, ще невзуванi жод-
  ""нГз?аю^я^и^аГ^коли на менi все нове, вiдчуваю
  гебе начеголпй Зда?ться, що на мене всi дивляться, i со-себе, наче
ГОЛ11И. .я сховатися вiд людських очей.
  Йнч"а% я за^ди т?м що я або тернуся рукавом об^стiн-к1 ^пб Iамаза^ися
або пляму на штани посаджу, аоо че-5зикНосаком у землю вдарю, щоб не був
такий лискучий. ТоТм^ легше От i зараз, як ми вийшли на сходи, я од-?а^
пiо_ хав? лiктем по поруччях, зробивши таким чином на сооочпi брудну
смугу,- i тiльки пiсля того ми вийшли
  ?я в^цю Та7 все одно у новому було незручно i мулько:
  на вулицю i.й_ ^лодках, а комiрець шию тре, мов
  ^ "-Щоб повернут'и голову, треба всiм тiлом.повертав тися I чо^о це У
театр не можна ходити в звичайнiй одежi? Утеатр?е ?д/ть, щоб виставу
дивитися, а не щоб на тебе пя^лися^ Я якби був великий начальник, видав би
навiть наказ щоб у новому в театр не пускати. Але не хвилюйтесь, наказ,
Щ"" У нiколи не буду. Бо я хочу льотчиком. . "^Ми'сiлТна^й^^^ на вулицю
Червоноар-мiйсь?у Театр -музкомедi? Ми почали з нього бо менi чо ?усь
здаУся що той симпатичний кругловидий артист пра-
  185
  цю? саме в цьому веселому театрi (а то де ж iще можна грати царя!).
  Зайшли ми у вестибюль. Порожньо. Тихо. Нiкого нема. Праворуч каса.
Прямо - на всю стiну величезнi дверi. Пiднялися ми схiдцями до тих дверей.
Торкнулися -вiдчини ються. Зазирнули - i там нiкого.
  - Може, - кажу я, - ще рано, ще не поприходили.
  - Добре рано! Десята година! - каже Ява. - Артисти, як i всi люди,
повиннi зранку на роботу з'являтися. Аякже! Це ж служба.
  - То чого ж нема нiкого?
  - А ти що, хочеш, щоб вони тобi тут бiля дверей товклися? Вони на
сценi, мабуть. Репетирують. Пiшли!
  Та тiльки ми посунули вiд дверей, аж тут нам назустрiч - де й взялася -
молодиця у синьому, схожому на мiлiцейський, кителi.
  - Вам що, хлопчики?
  Стали ми, розгубилися. Як же його спитати? А молодиця знов:
  - Що таке, хлопчики?
  I тодi Ява взяв та й ляпнув:
  - Нам царя треба.
  - Якого царя? - здивовано звела брови молодиця.
  - Такого круглого, з лисиною. - Це вже я докинув. Молодиця засмiялася:
  - Трохи ви, хлопчики, запiзнилися. Царiв п'ятдесят лiт, як нема. Було б
ранiше.
  Ява похоробрiшав:
  - От якi ви, тьотю! Хiба нам справжнього! Нам справжнi царi нi до чого.
Нам артиста треба, що царя гра?. Хiба не зрозумiло?
  - Вiн у тринадцятiй квартирi живе, - ляпнув я.
  - Тепер зрозумiло, - сказала молодиця, - але нема в нас такого, щоб
царя грав. Бо в нашому репертуарi про царiв зараз жодного спектаклю нема.
А чому ви саме в нас шука?те того артиста? Вiн сказав вам, що в нашому
театрi працю?? Як його прiзвище?
  Ми з Явою перезирнулися.
  -Прiзвища ми не зна?мо, - сказав я, - але зна?мо, що вiн гра? царя.
  - А де ж вiн того царя гра?? В якому театрi?
  - Не зна?мо ми.
  - От тобi раз. Приснився вам, чи що, той артист. А звiдки ж ви
дiзналися, що вiн гра? царя?
  - Вiя сам сказав.
  - То ви з ним знайомi?
  - Та трохи... - непевно сказав я i поглянув на Яву: чого це вiн
мовчить. То в усiх розмовах завжди перед веде, а зараз замовк, наче води в
рот набрав.
  - То як же це ви знайомi, що й прiзвища не зна?те i в якому театрi
працю? не зна?те? - допитувалася молодиця.
  - Та отак... не встигли розпитать.
  - А нащо ви його зараз шука?те?
  - Та треба... В однiй справi... поговорити...
  - У творчiй? - усмiхнулася молодиця.
  - Еге... - ледве встиг я це сказати, як - бац! - з очей у мене
посипалися iскри. Бац! Бац!.. Аж у потилицi защемiло. I нiби не по головi,
а по кавуну щиглi - такий звук дзвiнкий.
  Молодиця з несподiванки аж руками сплеснула:
  - Отако?! Ти чого його б'?ш? Це що за хулiганство?! Нi з того нi з
сього...
  Що там далi скрикувала молодиця, я не чув, бо вже був на вулицi.
  Голова в мене гула, на очах закипали сльози.
  Так от чого Ява мовчав - боявся збрехати сам i ждав, поки я збрешу. Але
хiба я всерйоз брехав? Я ж тiльки сказав "еге" на ?? жартiвливе запитання.
Це можна було зрозумiти теж як жарт. Уже й пожартувати не можна. Якщо так
придиратися, то до самоi глибоко? старостi, до само? смертi гулi на лобi
носитимеш.
  - Ти що, обража?шся? - iдучи за мною, безвинним голосом питав Ява. -
Але ж ми домовились. Я ж не винен. Я мовчав.
  - Ти не ма?ш права ображатися. Це нечесно. Нащо тодi було домовлятися.
  Вiн ще менi вичитував! Звичайно, ображатися смiшно, раз домовились, але
коли вас привселюдно б'ють по лобi i ви не ма?те права дати здачi, то
навряд чи ви будете реготати пiсля цього. Навряд чи спiватимете вiд
задоволення.
  - Ну чого ти, - не вгавав Ява. - А коли я збрешу, ти менi давай
шалабани - i я оком не змигну, от побачиш.
  Все це було правильно, але до самого оперного театру (ми йшли пiшки) я
мовчав. Поки не заспоко?вся. I лише на майданi бiля театру сказав,
потираючи лоба:
  - Треба якось iнакше дiзнаватися. Хитрiше. Треба спершу той... як
його... репертуар, чи ? у них взагалi про царiв. А то зразу - ляп - дайте
нам царя. А люди нiчиго такого не ставлять.
  - Авжеж, авжеж, - дуже охоче погодився Ява, радий, що я нарештi
заговорив. Домовились казати правду, що нам треба повернути артистовi одну
рiч, яку вiн випадково, коли купався на Днiпрi, залишив нам (а яку, можна
не говорити, мовляв, секрет, бо про годинник говорити страшно).
  В оперi з царями було набагато краще, нiж у музкомедi?. Там тих царiв
було аж кiлька. У кiлькох виставах. I в "Борисi Годуновi" - цар. I в
"Казцi про царя Салтана" - самi розумi?те. I в "Декабристах" - цар. I в
"Снiгуроньцi" - цар. Я аж зрадiв, коли дiзнався, i вже був певен, що серед
тих царiв ми обов'язково вiдшука?мо свого кругловидого, з лисиною. Але як
прийшлося до дiла, то всi царi виявилися негодящi, не те що треба. Жодного
з лисиною. Всi чупринистi, навiть кучерявi. I високi, здоровi дядьки. Це
нам бiлетерша сказала. I навiть показала ?х усiх. Там у фой? висять
портрети всiх артистiв театру. "Нашого" серед них не було. Невеселi вийшли
ми з оперного.
  - Нiчого, - удавано бадьоро сказав Ява. - Я був певен, що в оперi нема.
Опернi артисти голос бережуть, бояться застудити - жоден спiвак не стане
тобi купатися на пляжi. Купаються тiльки драматичнi артисти.
  Ми спустилися по вулицi Ленiна до Театру росiйсько? драми iменi Лесi
Укра?нки. Але й там (а пiсля того в театрi iменi Франка) - нас чекало
жорстоке розчарування. В обох театрах не було жодно? вистави про царя, i
серед портретiв, що висiли в фой?, я не знайшов того, кого шукав. Лишався
останнiй Ки?вський театр юного глядача. Ми пiднiмалися вiд театру iменi
Франка по сходах повз незвичайний дiм на вулицi Орджонiкiдзе, що був
геть-чисто весь облiплений чудернацькими фiгурами: тут були i слони, i
змi?, i дивовижнi птахи, i зовсiм  якiсь  незрозумiлi  потвори  i
чудовиська... Iншим разом я б, роззявивши рота, витрiщився на цей дiм, бо
такого дому нiде в свiтi нема, тiльки в Ки?вi. Але тепер я байдуже
проходив повз нього i навiть не дивився!
  В душi мо?й було так темно i погано, що всi цi страховиська, якби ожили
i заглянули, - перелякалися б.
  - Не журися, - втiшав мене Ява. - Ну, звичайно ж, вiн з юного глядача.
Точно. От побачиш. I гра? царя в якiйсь казцi для малят. I напевне, комiк.
По-мо?му, ми його навiть бачили колись по телевiзору. Отой, пам'ята?ш, що
перечепився через порiг i впав. Ги ги...
  Ява намагайся розвеселити мене. Але я не пiддавався. Всю дорогу до
Театру юного глядача вiн марно пробував заспоко?ти мене.
  Ми зайшли в театр i наче у школу на велику перерву потрапили: галас,
метушня, бiганина. I все чогось малеча - навiть без пiонерських галстукiв
ще. Пiдiйшли до каси, аж виявля?ться - зараз вистава для молодших
школярiв, учнiв першнх-четвертих класiв. П'?са-казка.
  - Про царя? - жваво спитав я.
  - Нi, про Червону Шапочку, - вiдповiла касирка. Скривилися ми, та що
поробиш, не йти ж додому, тим бiльше, що треба у фой? артистiв побачити.
  - Що ж, доведеться про Червону Шапочку дивитися, - сказав Ява.
  Взяли ми квитки. Пiшли. Розштовхуючи малечу, ходимо по фой?, дивимось
на портрети. I до кожного я пiдходжу з тремтiнням, з острахом. Останнiй же
театр, останнi надi?.
  Переглянули ми всi портрети, i впало, покотилося мо? серце... Нема
нашого артиста, нема та й годi. Що ж тепер робити? Де ж його шукати?
Значить, не артист вiн. Але ж вiн точно сказав, що артист. I про царя ж
говорив... Як же це так!
  - Стривай, не журися, - пiдбадьорю? мене Ява. - Може, просто його
портрета не помiстили. Пам'ята?ш, як Стьопа Карафолька на шкiльну Дошку
пошани не попав, бо, коли фотографували, його саме бджола вкусила, i
мордяка була, як гарбуз. Може, i в цього щось таке ..
  - Та! - махаю я рукою, а самому так хочеться, щоб це було правда, так
хочеться .
  - Хлопцi! Здоровте, хлопцi! - чу?мо раптом Оберта?мось на голос i
бачимо - Вальку. В бiлому платтячку, з великим бантом-метеликом на головi,
вона сто?ть, тримаючи за руку хлопчика-першокласника в синiй шкiльнiй
формi.
  - Я вас зразу впiзнала, - радiсно скрекекече Валька. - Ви давно в
Ки?вi? Ви з екскурсi?ю при?хали, чи як? Ви самi чи з усiм класом?
  Я мовчу... Це його знайома, хай вiн i говорить Але Ява теж мовчить. Ви
б подивилися на Яву. Вiн спершу зблiд, потiм почервонiв, потiм знову
зблiд, потiм почав братися якимись плямами. Такого вигляду вiн не мав
навiть тодi, коли торiк провалився у старий колодязь.
  А Валька не вгава?:
  - А ви на скiльки при?хали? А лиходi?в сво?х ви впiймали тодi чи нi?
Обiцяли ж написати. Мабуть, адресу загубили. Еге ж? Та чого ви мовчите? Не
хочете зi мною говорити?
  Нарештi Ява опанував себе i розтулив рота. I з того рота вилетiли
слова:
  - То чого... ми нiчого ми навпаки ..
  Не можна сказати, щоб то було дуже красномовно, але я не став
втручатися у ?хню розмову. Хай балакають'
  Та й пiзно було втручатися, бо якраз продзвенiв третiй дзвiнок, i всi
заспiшили в зал. Вистава почалася.
  Ми сидiли у сьомому ряду. Валька у дев'ятому. I Ява замiсть того, щоб
на сцену дивитися, весь час штаньми стiлець полiру? i голову назад
поверта? - на Вальку зирка?.
  - Голову скрутиш, доведеться задом ходити, - в'?дливо кажу я. Та вiн
навiть i не глянув на мене.
  А на сценi вiдбувалися рiзнi казково-дитячi пригоди з  Червоною
Шапочкою, яку грала досить уже пiдтоптана товстенька артистка з пискливим
голосом.
  Пiдступний сухоребрий i довгоносий Вовк саме пробивався у двiр до
Бабусi, щоб з'?сти ??. Моторна Бабуся рятувалася, як могла, - зводила
барикади з меблiв, бiгала по всiй сценi, жбурляла у Вовка глечики i
каструлi.
  А попiд тином бiля яко?сь буди була прив'язана справжня жива курка -
?дина Бабусина худоба. I от пiд час дi? курка заплуталась у шворцi, якою
була прив'язана, i почала битися. Захопленi боротьбою Вовк i Бабуся нiчого
не помiчали. Всi з хвилюванням дивилися на бiдну курку, яка, знесилена,
вже ледве дихала, але що поробиш - не гукати ж, не зривати ж виставу.
  Бачу - Ява крутиться, крутиться на стiльцi, наче йому жару в штани
насипали, потiм враз пiдвiвся i пiшов. Прямо по проходу до сцени. Я
принишк. I зал принишк; i всi голови до Яви повертають, як на парадi до
генерала, що обходить вiйська А Ява йде, iде, iде, пiднiма?ться на сцену,
пiдходить до курки i почина? ?? розплутувати. А артисти собi грають, нiби
не помiчають Яву, нiби його й нема на сценi. Ява розплутав курку i
спокiйнiсiнько пiшов назад на сво? мiсце. Тiльки коли вiн сiв, я почув, як
важко вiн диха, i як бухка? в його грудях серце. А через кiлька хвилин
Вовк з'iв-таки Бабусю, i перша дiя закiнчилась Завiса опустилася, в залi
спалахнуло свiтло. Всi заплескали в долонi, причому бiльшiсть глядачiв
повернули голови i дивилися на Яву. I було незрозумiле, кому вони
аплодують - артистам чи Явi. До нас вiдразу пiдбiгла Валька.
  - Ой здорово! Ой молодець! I як ти наважився! Я б нiколи не змогла. Ой
молодець! - вона говорила голосно, навiть, по-мо?му, надто голосно. Видно
було, ?й при?мно, щоб усi бачили, що вона знайома з Явою. Вона пишалася
цим. Звiдусiль на Яву були спрямованi захопленi погляди. I коли ми вийшли
в фой?, то весь час то тут, то там чули прнглушенi голоси: "Оцей! Оцей! Он
вiн пiшов! У бiлiй сорочцi!" По-мо?му, це було саме те, про що мiг тiльки
мрiяти Ява. Вiн був щасливий. Сказати, що вiн сяяв, це, мабуть, нiчого не
сказати. Вiн ходив по фой?, як на ходулях, нiби вiн вищий всiх на свiтi.
Очi його випромiнювали щось таке, чого не здатнi випромiнювати очi
звичайних людей. I такий вiн був далекий-далекий вiд мене, як нiколи в
життi. Я i мо? переживання з отим годинником для нього зараз просто не
iснували Звичайно, вiн був герой, це ясно, але менi було непри?мно
дивитися на нього.
  - А це мiй братик Микола, - сказала Валька, бо Ява здивовано позирав на
першокласника у синiй шкiльнiй формi, що весь час крутився бiля нас. I
братик Микола почервонiв, наче його знайомили не з кирпатим Явою, а з
космонавтом Поповичем, кiноартистом Рибниковим абощо.
  - Я, власне, сюди заради нього й прийшла, бо мати його самого ще не
пуска?, - нiби вибачаючись, пояснила Валька. Пiсля чого Ява змiряв братика
Миколу одверто зневажливим поглядом. Той ще бiльше почервонiв.
  - То ви ?х упiймали-таки чи нi? - спитала Валька.
  - Авжеж, - недбало кинув Ява.
  -_ I не написали. Теж iще! Чи, мабуть, адресу загубили? Так?
  - Нi, не заiубили. Але... - Ява здвигнув плечима, i цей жест можна було
зрозумiти: мовляв, чого б це я став писати дуже потрiбно... Валька
зашарiлася. Переборюючи нiяковiсть, сказала:
  - Ну ви, звичайно, не самi ?х ловили, вам дорослi допомагали. Чи,
навпаки,ви дорослим...
  - До чого тут дорослi, - пхикнув Ява. - Ми самi...
  Вiн блискавично зиркнув на мене i.. прикусив губу Та було вже пiзно
  Я зiтхнув, пiдняв руку i влiпив ному в лоба три дзвiнких добрячих
шалабани - аж луна пiшла. Валька зоикнула. Братик Микола захихотiв. Хтось
iще поблизу засмiявся. Ходулi зламалися, i Ява опинився на землi -
отетерiлий червонии, як помiдор, з виряченими очима. Менi аж шкода його
стало. Та хiба я винен? Вiн же сам домовлявся. Було б не стави ги таких
умов...
  Бачачи, що Ява не збира?ться давати менi здачi, Валька (добра душа!)
накинулась на мене:
  - Ти чого? Здурiв? Що це за жарти?
  Круг нас почали збиратися дiти Ява забiгав очима, як загнане звiря, i
видушив iз себе усмiшку, - жалюгiдну роблену усмiшку (так усмiхаються,
сидячи на чужiй грушi, коли заскочить хазя?н). I сказав:
  - Нiчого... Все гаразд... Тепер ми квити... - обернувся до гурту. - Ну,
чого дивитесь? Кiна не буде.
  Дiти, посмiюючись, почали розходитися - тим бiльше, продзвенiв дзвiнок,
антракт закiнчувався.
  - А що все таки сталося? Чого це ви? Ви що - посварились? - не могла
заспоко?тися Валька
  - Зовсiм ми не посварились. Просто у нас угода е одна, - Явi не
хотiлось пояснювати Ми вже зайшли в зал i пробиралися до сво?х мiсць.
  - А яка, яка угода? - не вгавала Валька (от уже ж та дiвчача
цiкавiсть!)
  - Та потiм, пiсля вистави.
  - Ну, добре, то ви ж не тiкайте.
  - Гаразд.
  РОЗДIЛ VI
  Будка. Вухо за вухо!
  Вистава закiнчилася, i ми вийшли з театру. Ява зовсiм заспоко?вся вiд
шалабанiв i тенер, по-пiвнячому витягнувши шию (от-от кукурiкне!), зазирав
через голови. То вiн виглядав Вальку з братиком Миколою.
  - Може, пiдем? Нащо вона нам потрiбна? Тiльки стрекотатиме, як сорока,
- сказав я похмуро. Настрiй у мене був паршивий - годинник муляв менi
серце. I, здавалось, не було вже нiяко? надi? на те, що вiн потрапить до
свого хазя?на. Хоч виходь на вулицю i гукай. Та хiба догука?шся! Хiба
знайдеш людину (не знаючи нi прiзвища ??, нi адреси) у мiстi, де пiвтора
мiльйона жителiв, ще и пiвмiльйона при?жджих! Безвихiдь! Хоч криком кричи,
хоч плач!
  Але Ява зовсiм на iншiй хвилi, зовсiм не про те дума?.
  - Як це ми можемо пiти! Ти що! - говорить вiн - Ми ж обiцяли почекати.
Виходить, знову на брехню мене штовха?ш! Дивi?, так  i  шалабанiв
назаробляти можна.
  "Ми обiцяли!" Як це в нього здорово виходить! Сам обiцяв, а каже "ми".
Який колективiст! Нащо менi така радiсть! Я й рота не розтуляв...
  Але висловити всього цього я не встигаю, бо з юрби якраз випурхнула
Валька з братиком Миколою i пiдбiгла до нас.
  - А я вас у фойе виглядала, думала, ви там чека?те. Ну, ходiмо!
  Ми йшли вулицею в парк до пам'ятника Ватутiну. Валька весь час
говорила, але я не слухав. Менi було нецiкаво. Аж раптом я почув сво?
iм'я.
  - Чого це Павлик якийсь кислий такий, сердитий? Вiн не хворий? Чи,
може, в нього щось сталося?
  "Сама ти хвора", - роздратовано подумав я. Що ?й вiд мене треба? I не
люблю, коли мене Павликом називають! Павлик-равлик!..
  Ява пронизливо подивився на мене, i в очах його було:
  "Ну, друже, брехати я не можу. Вибачай".
  - Так, сталося, - зiтхнув вiн. - Непри?мнiсть сталася...
  I Ява раптом почав розповiдати все, як було: i про весь учорашнiй день,
i про годинник, i про те, як ми сьогоднi ходили по театрах.
  Спершу я хотiв перебити, втрутитися, не дати йому говорити, але потiм
менi враз стало байдуже - хай розказу?, що це вже може змiнити.
  Слухаючи Явину розповiдь, Валька весь час ойкала i сплескувала руками:
  - Ну ти диви!.. От же ж!. Оце-то да!
  А коли Ява скiнчив, схвильовано сказала:
  - Ну, ви подумайте, як вийшло. Звичайно, треба обов'язково знайти того
артиста... - i раптом очi в не? заблищали - А зна?те що! Зда?ться, одна
людина може вам допомогти. Там у нас живе старий  артист  Максим
Валер'янович. Вiн уже на пенсi?, не виступа?, але вiн зна? всiх-всiх
артистiв. Вiн ще до революцi? грав на сценi. Ви йому опишете вашого
"царя", i вiн напевне впiзна?, хто це. Хочете, я вас познайомлю?
  Ми перезирнулись. Ява глянув на мене переможно. Наче вiн знав, що iсну?
на свiтi такий Максим Валер'янович. Та ще ж невiдомо, чи зможе той
допомогти. Але чому не спробувати. Не таке в мене становище, щоб
вiдмовлятися.
  - А вiн дома зараз? - спитав я, даючи цим зрозумiти, що я згоден.
  - Та мабуть Вiн часто хворi? i взагалi здебiльшого дома сидить. Ходiм.
  Знайомий нам двiр на вулицi Сiчневого повстання зустрiв нас веселою
гучною музикою - якiсь молодята, що товклися на балконi другого поверху,
крутили магнiтофон. Я подумав, що це добра прикмета - у кiно, наприклад,
коли щасливо вирiшу?ться якесь дiло, завжди гра? весела музика.
  Ми з Явою бадьоро закрокували пiд музику до флiгеля, певнi, що Максим
Валер'янович живе в одному з Валькою будинку. Але Валька сказала: "Нi, не
сюди", - i звернула в темне пiдворiття. Ми з Явою почервонiли - це ж
Валька могла здогадатися, що ми були вже тут! Добре, що в пiдворiттi було
темно i вона нiчого не помiтила.
  З пiдворiття ми вийшли на заднiй двiр, до старих скособочених сара?в.
Сара?в було багато, однi двоповерховi, з дерев'яними сходами i вузьким
мiстком уздовж другого поверху - як на пароплавi, iншi - низькi,
приземкуватi. Мiж сараями, у темних щiлинах, зелено свiтилися котячi очi.
  Ми проминули сара? i почали спускатися стежкою, що гадючилася мiж кущiв
дерези.
  Лiворуч починалася лавра - тягнувся, то виринаючи, то знову ховаючись у
зеленi дерев, кущiв та бур'янiв рiзних, кам'яний фортечний мур  з
бiйницями. Пiд муром у гущинi та?мнича темiнь, звiдти тхнуло вiльгiстю,
холодом, прiллю...
  - От де у сищикiв-розбiиникiв грати! - заздро шепнув менi Ява. Я
кивнув. Да-а, у сищикiв-розбiйникiв тут... точно!
  Попереду слiпучо засяяла на сонцi золота баня яко?сь дзвiницi. А
праворуч од банi... Знайоме дiло! Щогли високовольтно? лiнi?. Повз наше
село оцi велетенськi залiзнi лелеки через усе поле крокують аж до
крайнеба.
  Ми спустилися до дзвiницi. Товста залiзна брама була вiдчинена, i
склеписте пiдворiття вело у внутрiшнiй двiр лаври.
  Валька хотiла вже пройти повз браму, як раптом Ява сказав:
  - Може, зайдем хоч на хвилинку - глянути?
  - Ет! - досадливо поморщився я. Менi не терпiлося  якнайшвидше
вирiшувати вже щось iз годинником. Але я глянув на Яву - очi його горiли
майже таким самим зеленим вогнем, як у тих котiв, що ховалися мiж сараями.
I я зрозумiв... Оцей фортечний мур, бiйницi, оцi старовиннi каменi, що
ними вимощено двiр... - все це, мабуть, уже населялося в його уявi
та?мничими незнайомцями, злодiями, шпигунами. I вже лунають у Явинiм серцi
пострiли, i "Руки вгору!", i звуки погонi, i... все, що потрiбно в
пригодницьких фiльмах.
  Сперечатися з ним зараз - це тiльки час гаяти.
  - Ми лише подивимось i все, - благально-нiжно глянув вiн на мене.
  - Будь ласка, будь ласка! Ви ж тут, мабуть, нiколи не були. Ходiмте, -
заторохтiла Валька.
  Довелося зайти.
  - Тут лавра кiнча?ться... - пояснювала Валька. - Це дзвiниця над
дальнiми печерами. А це храм Рiздва Богородицi.
  Але вона могла й не пояснювати. Бо це все можна було прочитати на
спецiальних дошках. Що Ява i зробив за сво?ю улюбленою звичкою.
  - Храм Рiздва Богородицi, збудовано у 1696 роцi у стилi барокко.. -
вголос прочитав вiн.
  - Аварiйне барокко, - сказав я. - Капремонту потребу?...
  Справдi, поруч з пофарбованою золотавою дзвiницею церква  Рiздва
Богородицi мала жалюгiдний затрушений вигляд: банi облупленi, чорн?, стiни
потрiсканi, скло у вiкнах повибиване. Навколо церкви стояло заржавiле
скособочене риштування з водопровiдних труб. Здавалося, що й риштування
таке ж стародавн?, як i сам храм. Вхiд у церкву замуровано цеглою.
  Невеличкий дворик бiля церкви був оточений фортечним муром з кiлькома
квадратними загратованими вiконечками та вузькими бiйницями. Тут, у
зеленому затишку мiж дерев, були старi могили - виднiлися хрести, залiзнi
огорожi, мармуровi пам'ятники...
  Ми обiйшли церкву i, коли вже виходили, Ява прочитав на одному з
пам'ятникiв:
  "Герою Отечественной войны 1812 г. адъютанту Кутузова генералу от
инфантерии П. С. Кайсарову от благодарного потомства 1951 г."
  I на другому:
  "Герою Отечественной войны 1812 г. сподвижнику М. И. Кутузова генералу
от инфантерии А. И. Красовскому от благодарного потомства 1951 г."
  - От бачиш, - сказав Ява. - Такi iсторичнi генерали похованi, а ти не
хотiв iти.
  - У нас тут багато iсторичних поховано, - сказала Валька. - В лаврi -
Кочубей, Iскра, у Видубецькому монастирi - Ушинський, а у церквi Спаса на
Берестовi - Юрiй Долгорукий, що Москву заснував.
  Ява знову гордо глянув на мене, нiби все те не Валька казала, а вiн
казав.
  - Треба буде подивитися, - зiтхнувши, сказав я. - Але зараз ходiмте до
того Валер'яновича.
  - Ходiмте, ходiмте, - пiдхопила Валька.
  Ми вийшли з брами i попiд фортечним муром спустилися ще нижче.
  Ну i в гарному ж мiсцi збудували колись монахи лавру! Сто?ть вона серед
буйно? зеленi на стрiмкiй кручi над Днiпром, i важко звiдси навiть оком
осягнути виднокруг, синю безмежну далину.
  В'юнкою стежкою ми спустилися на асфальтову дорiжку, i та дорiжка
вивела нас на вузеньку i кривеньку вуличку, де у зеленi садкiв стояло
кiлька старих, врослих у землю, набокуватих халуп-мазанок. I тiльки по
тому, що майже над кожною хатиною стирчала телевiзiйна антена, можна було
визначити, що це житла сучаснi, а не з часiв Шевченка.
  Бiля однi?? з таких халуп, чи не найветхiшо?, Валька спинилася. На
маленькому, або, як тепер кажуть, малогабаритному подвiр'ячку греблися,
нервово сiпаючи головами, бiлi бруднi кури i поважно, по-директорському
походжав зозулястий iз хвацько збитим набакир гребiнцем пiвень. Нi грядок
з городиною, нi смородинових чи малинових кущiв, як у iнших хазя?в на цiй
вулицi, тут не було. Тiльки квiти: троянди, пiвонi?, пiвники, рожi,
флокси, - що тiльки хочете.
  I маленька хатинка, як iграшкова, стояла в цьому квiтнику. Стiни
хатинки були по сiльському чистенько вибiленi, а призьба пофарбована
синькою, i по-сiльському висiли на стiнi пiд дахом пучечки якихось сушених
трав.
  Ми зайшли слiдом за Валькою у двiр i ступили на рипучий дощаний
ганочок, що був майже врiвень з землею - без схiдцiв. Валька постукала
Нiхто не вiдповiв Валька знизала плечима, потiм пiдiйшла до вiкна i,
приклавшi? долоню козирком над очима, притулилася до шибки.
  - Нема, ви зна?те, - нiяково сказала Валька - Мабуть, по?хав на
Куренiвку до племiнника Вiн, як добре себе почува?, iнодi в недiлю ?здить
туди. Але вiн скоро буде, не хвилюйтесь. Вiн завжди iде зранку, а по обiдi
поверта?ться.
  Мабуть, треба було засмутитися, що ми не застали, але все навколо було
таке звичне, близьке, що я якось одразу довiрив - чоловiк, який живе тут,
повинен обов'язково допомогти нам. I я ладен був чекати до вечора. Валька
сказала:
  - Ходiмо до нас. Я вам сво? книжки покажу. I фотографi?. У мене аж два
альбоми фотографiй Вiн скоро прийде, не хвилюйтесь.
  Вона говорила таким голосом, наче була винна, що Максим Валер'янович
добре себе почував i подався до племiнника на Куренiвку.
  Ми йшли назад.
  Дивне було враження вiд усього, що ми бачили.
  Тiльки-но була гомiнка мiська вулиця з тролейбусами, потiм враз -
церкви, затишок,  хрести,  старi  могили,  "генерал  од  iнфантерi?
Красовський", потемнiлий фортечний мур, потiм - гоп! - виткнулися в небо
щогли високовольтно? лiнi?, потiм несподiвано - кривенька, сiльська
вулиця, халупка Максима Валер'яновича, кури киркають, рожа край вiкна,
соняшник А внизу - набережна, по якiй трамва?, машини,  автобуси,
мотоцикли. Праворуч - велетенський мiст iменi Патона. Лiворуч - метро
просто з пiд землi через Днiпро по красеню-мосту рiвною стрiлою аж до
обрiю шугонуло.
  I як воно все це, старе й нове, перемiшалося - просто дивно!
  Ми дiйшли до сара?в. На одному з отих двоповерхових "кораблiв", на
поруччi мiстка, що тягся вздовж другого поверху,  сидiв  головатий
широколиций хлопець у картатiй сорочцi i синiх брезентових штанях, якi
одразу привернули мою увагу.
  Я таких штанiв ще не бачив. На них було безлiч блискучих металевих
заклепок, наче не з матерi? тi штани були, а з залiза, i не шитi, а
клепанi.
  Побачивши того хлопця у "залiзних" штанях, Валька закричала:
  - Гей, Будко, ти знов учора дзвонив до нас! Слухай, якщо ти не
перестанеш - побачиш, що то буде!
  -Отвалi! - сказав Будка i чвиркнув слиною крiзь зуби.
  - От побачиш тодi, побачиш! - не вгавала Валька.
  - Закрий свiй гроб i не грими кiстками! - презирливо скривився Будка.
  - А що таке? - крижаним голосом спитав Ява Я побачив, як вiн побурячiв.
Нам все було зрозумiло без Вальчиних пояснень, але ми все-таки почекали,
поки вона сказала:
  - Та от взяв собi моду - дзвонить. I тiка?. Розважа?ться!
  Ява кинув на мене погляд-блискавку, вiд якого в мене запекло всерединi:
  - Павлушо, ходiм!
  Ми кинулися до дерев'яних схiдцiв, що вели на другий поверх сарая.
  - Та, хлопцi, куди ви! Не треба! Нащо вiн вам здався! Будете ще
зв'язуватися з хулiганом! - загукала Валька (вона думала, що нас поривають
лише лицарськi благороднi почуття). Але ми, не слухаючи ??, швидко
дрiботiли схiдцями нагору, як моряки пiд час авралу. Тiкати Будцi було
нiкуди, та вiн i не збирався тiкати. Вiн тiльки злiз з поруччя i стояв,
обтершись на нього спиною i склавши на грудях руки. Вiн був одного вiку з
нами, може, трошечки старший, але кремезнiший i ширший у плечах за кожного
з нас. Та ми з Явою у себе на вигонi звикли i не до таких супротивникiв.
  - Дзвониш, значить! Тiка?ш, значить! - шипiв Ява, пiдступаючи до Будки.
  Будка навiть пози не змiнив, так i стояв iз схрещеними на грудях
руками.
  Тiльки процiдив крiзь зуби:
  - Не тягни щупальцi, бо копита простягнеш! Я займаюся самбо i знаю такi
прийомчики, що ви в мене зараз позлiта?те вниз, як грушi.
  - П-побачимо! - прошипiв Ява i несподiвано вхопив Будку за вухо, та не
двома пальцями, а всi?ю жменею. Будка сiпнувся i хотiв ударити Яву в
живiт, але тут Ява однi?ю вiльною рукою, а я обома схопили його за руки. I
водночас я наступив йому на одну ногу, а Ява на другу - щоб вiн не мiг
одбиватися ногами. Ми таке "самбо" змалечку знали. Будка викручувався,
намагався вирватися, але ми держали його, як у лещатах. Ява м'яв йому вухо
i примовляв:
  - Скажи спасибi, що ми тебе по писку не б'?мо. Ми чобi просто... просто
переда?м те, що тобi належить. Нас один чоловiк просив передати.
  Спершу Будка тiльки процiдив:
  - Кiнч-чай!
  Потiм вiн виривався мовчки, лише сопiв. Потiм на очах у нього з'явилися
сльози, i вiн запросився:
  - Пустiть! Ну! Пустiть! Ну!
  - А будеш iще дзвонити? Будеш?
  - Н-не буду... - ковтаючи сльози, промекав Будка.
  Ми пiдвели його до схiдцiв i пустили. Я не стримався i пiддав йому
колiном.
  I вiн загримiв своi'ми клепаними "залiзними" штаньми вж донизу.
  Пiдхопився, одбiг, обернувся i, розмазуючи по сво?й широкiй мордяцi
сльози, крикнув:
  - Ну, пождiть, пождiть, я ще вас пiдловлю!
  Посварився кулаком i зник.
  Валька i братик Микола зустрiчали нас внизу як геро?в-космонавтiв. Наче
ми не з сарая сходили, а з лiтака Ту-104 на Внуковському аеродромi. Не
було тiльки квiтiв i духового оркестру.
  Братик Микола аж стрибав од захвату:
  - От здорово! От здорово! У нас Будку всi хлопцi бояться, а ви... от
здорово! Всiм розкажу...
  Ми удавали, нiби це для нас дрiбниця i нiчого особливого.
  - А чого вiн Будка? Таке якесь iм'я... - поцiкавився я.
  - То його по-вуличному так. Бачили, яка в нього пика? Справжня будка. А
так його Толиком звать... Противний вiн... Нехороший... - Братик Микола
сказав це з явною вiдразою. мабуть, йому частенько перепадало вiд Будки.
  Раптом Валька скрикнула:
  - О, Максим Валер'янович iде!
  З пiдворiття, спираючись на товсту палицю, повiльно йшов високий
чоловiк.
  РОЗДIЛ VII
  Максим Валер'янович
  Якби не ота важка хода, навiть трудно було б сказати, старий вiн чи
молодий - такi молодi веселi бiсики стрибали в його iскристих, кольору
чисто? блакитi очах. На лисину й натяку не було - попелясте пiвсиве
волосся рiвненькою хлоп'ячою гривкою закривало чоло майже до половини.
Обличчя, як яблуко, червоно лиснiло на вилицях.
  Все це надавало йому якогось "недiдiвського" вигляду.
  I знову, як на пляжi, я подумав - скiльки у Ки?вi ота ких хлоп'якуватих
дiдiв.
  - Здрастуйте, Максиме Валер'яновичу, а ми якраз до вас ходили! -
кинулася йому назустрiч Валька.
  - Привiт, привiт! Що сталося? - бiлозубо, на повнiсiнькi вставнi
щелепи, усмiхнувся нам Максим Валер'янович.
  - Ой, дуже серйозна справа, дуже серйозна, - заторохкотiла Валька. - Ви
нам мусите допомогти.
  - Навiть так? Що ж, я до ваших послуг, панове любi друзi! Все, що
зможуть зробити для вас мо? сiмдесят шiстцi рокiв, вони зроблять, будьте
певнi, - сказав старий артист. Валька вже роззявила рота, щоб розповiдати,
але, зупиняючи ??, Максим Валер'янович раптом пiдняв руку:
  - О нi, дочко моя! Благаю! Стули уста сво?! Нi слова! Раз справа
серйозна, ?? не можна вирiшувати отак, на ходу... Ходiмте в мiй чертог! I
там у щирiй бесiдi ми знайдем насолоду.
  Цей жартiвливо-пiднесений тон якось одразу викликав приязнь до старого
артиста. Губи нашi самi собою розтулялись у веселих усмiшках. I так стало
легко i хороше з ним, наче ми були давно-давно знайомi.
  - Либонь, диву?теся, що живу у такiй халупi? - усмiхнувся вiн, коли ми
пiдiйшли до його хатини. - Мене вже кiлька разiв пробували переселяти, та
я все одбрикуюся. Не можу я без цих квiтiв, без всього цього. Прошу!
  У хатинi було двi маленьких кiмнатки i така ж маленька кухня. Стелi
дуже низькi - хазя?н мiг легко дiстати ?х рукою. Через це, а також через
те, що вiкна закривали знадвору кущi й дерева, у хатi, незважаючи на
сонячний день, були зеленi сутiнки. Та якось i не уявлялись цi маленькi
кiмнатки свiтлими й сонячними, ?м, здавалося, личать Саме сутiнки.
  I обидвi кiмнати, i кухня були заставленi вазонами i вазончиками.
Вазони стояли на пiдвiконнях, i на табуретах, i на спецiальних полицях, i
просто на пiдлозi. У вазонах були рiзноманiтнi кiмнатнi квiти: лiле?,
фiкуси, примули. Але найбiльше було кактусiв. Я нiколи не думав, що бува?
стiльки рiзних кактусiв: i маленькi, i круглi - нiби зеленi ?жаки, i
великi, стовбуристi, схожi на якихось доiсторичних ящерiв. I вкритi
густими колючками, i майже зовсiм без колючок, i рiзно? рiзно? форми, i
кольорiв рiзних. Були тут дорослi солiднi кактуси i зовсiм маленькi
пухнастi кактусята. Просто якесь казкове царство кактусiв.
  Крiм кактусiв, у хатi панували ще фотографi?. Стiнки кiмнат геть усi
завiшенi фотографiями у рамочках. I на бiльшостi фотографiй був сам Максим
Валер'яновичю. Безлiч Максимiв Валер'яновичiв дивилося на нас звiдусiль. I
всi рiзнi.
  Максим Валер'янович у цилiндрi. Максим Валер'янович у смушевiй шапцi.
Максим Валер'янович у тюбетейцi.
  Максим  Валер'янович  моряк.  Максим  Валер'янович  козак  Максим
Валер'янович босяк (у лахмiттi).
  Максим Валер'янович у шубi. Максим Валер'янович у халатi Максим
Валер'янович... голий Ну, правда, не зовсiм голий, а у набедренiй
пов'язцi. Мабуть, у ролi якогось дикуна, бо ще й кiльце в носi.
  Аж голова гiде обертом дивитися на всiх цих Максимiв Валер'яновичiв.
  А в кутку, де в богомiльних людей iкони, - висить щось. Я спершу
подумав, що таки iкона, бо й рушники вишиванi по боках, i рама золотом
виблиску?. Придивився гарненько, а там якийсь дядечко усмiхнений в
окулярах-пенсне i з цигаркою. Не iкона. Бо господь, як бабусi кажуть, не
курив i окулярiв не носив. Та й не усмiхався нiколи. В усякому разi, не
бачив я жодно? iкони, де був би намальований бог з цигаркою, в окулярах
або навiть просто з усмiшкою Завжди серйозний i нахмурений. Не бачив я
нiколи усмiхненого бога. I як в нього тiльки вiрять, в такого невеселого!
  Що ж до дядечка з цигаркою, то, як нам Валька потiм сказала, був
портрет знаменитого артиста Станiславського, який органiзував у Москвi
театр, всесвiтньовiдомий МХАТ. I для акторiв вiн був таки справжнiм богом,
добрим, усмiхненим i радiсним,  бо  створив  дуже  хорошу  систему
Станiславського. Що то за система. Валька, на жаль, толком не могла
пояснити, бо сама не знала, але сказала, що нею й досi користуються в
усьому свiтi.
  Але то було потiм, а зараз, поки ми з Явою роздивлялися, Валька дуже
толково i жваво, наче це не з нами, а з нею сталося, розказувала про нашi
пригоди i про iсторiю з годинником. Оскiльки Максим Валер'янович був ??
знайомий i вона почувала себе з ним вiльно, ми цiлком передовiрили
розповiдать ?й i тiльки iнодi всiавляли окремi слова. Максим Валер'янович
слухав дуже уважно i серйозно.
  Нарештi Валька скiнчила.
  I тiльки тодi Максим Валер'янович усмiхнувся.
  - Так-с, панове громадо, - весело сказав вiн. - Сюжет ясний . Без вини
виннi... Злодi? мимоволi... Бува?, бува?... Але впадати у розпач не треба.
Якщо вiн справдi артист i якщо вiн у Ки?вi - ми його з-пiд землi викопа?м,
а знайдем. Те, що ви його по фотографiях у фой? не вiдшукали - ще нiчого
не значить. Вiн може бути й при?жджий. У нас же зараз на гастролях i
Московський драматичний iменi Пушкiна, i Львiвський iменi Заньковецько?, i
Запорiзький iменi Щорса. Шукати ? де. Але, друзi мо? дорогi, доведеться
вiдкласти це на завтра... Оцi двi панi, - вiн показав на сво? ноги, - дуже
в мене примхливi. Вiдмовляються багато ходити, хоч ти ?х рiж! Особливо оця
- Лiва Максимiвна. Ще з Правою Максимiвною можна якось домовитися. А ця як
упреться - з мiсця ?? не зсунеш. Я ?м у пiдмогу й третю даю, - вiн кивнув
на товсту сукувату палицю з вирiзьбленою собачою головою на держаку, - все
одно комизяться. Ранiше як завтра зранку я ?х нiяк не умовлю вирушити в
дорогу. Та й сьогоднi вже пiзно, скоро початок вечiрнiх спектаклiв, а пiд
час спектаклю для актора, крiм сцени, не iсну? нiчого. Турбувати його не
можна... Значить, план такий: завтра вранцi ми з вами iдемо на...
кiностудiю. Авжеж на кiностудiю... У мене там невеличка зйомка. Я тiльки й
можу зараз грати в нерухомих епiзодах у кiно. Так-от, на кiностудi? ми
влашту?мо штаб оперативно? групи по розшуку нашого царя. I з одного боку,
використовуючи молодi творчi сили (тобто прудконогих молодих акторiв), а з
другого боку - диво двадцятого сторiччя - телефон, ми розгорта?мо бойовi
дi?... I годинник знаходить свого господаря.
  Вiн це так впевнено сказав, що у мене в цю мить не було вже жодних
сумнiвiв - все буде гаразд. Я мимохiть усмiхнувся. I Ява всмiхнувся, I
Валька всмiхнулася. I братик Миколка всмiхнувся теж.
  I менi захотiлося сказати Максимовi Валер'яновичу щось при?мне, щось
хороше. Я провiв поглядом по фотографiях i сказав:
  - Це ви стiльки ролей зiграли! От здорово!
  Максим Валер'янович якось лукаво усмiхнувся, нiби зрозумiв мо? бажання.
  - Та трошки зiграв, панове, зiграв... Що зiграв, те зiграв... - вiн
окинув оком стiни, завiшанi фотографiями, потiм зупинив погляд на великiй
фотографi? Ки?вського оперного театру. - А оце, друзi, найсвятiше для мене
мiсце. Тут я вперше в життi був у театрi, вперше побачив сцену, акторiв.
Тут вперше розсунулася перед мо?ми очима театральна завiса.
  Максим Валер'янович задумався на хвилинку:
  - Давно це було, да-авненько! Як це не дивно, але можете менi повiрити:
я був тодi зовсiм маленький хлопчик, набагато менший, нiж ви. Ми тiльки
при?хали тодi в Ки?в з Харкiвщини, i мати моя поступила прибиральницею у
цей театр. I от якось вона вперше взяла мене на виставу. Пам'ятаю, давали
тодi "Травiату". Опера Вердi. Зна?те? Сидiв я в прожектерськiй ложi бiля
само? сцени (мати попросила освiтлювача, щоб вiн мене пустив туди). Видно
було все i чути чудово. Я сидiв i не вiрив, що це не сон, не казка, що я
бачу на власнi очi. У останнiй, четвертiй дi?, коли Вiолетта помира?, я
настiльки захопився, так повiрив, що вона справдi i стражда? i вмира?, що
раптом обурився негiдною, як менi здалося, поведiнкою партнерiв Вiолетти,
Альфреда та його батька старого Жермона. Жiнка, можна сказати, кона?, а
вони, мерзотники, спiвають на повний голос. Неспроможний стриматися, я
закричав: "Цитьте! Не спiвайте! Вона ж умира?. Хiба можна". Освiтлювач, що
сидiв бiля мене, аж iз стiльця з'?хав з несподiванки. Добре, що оркестр в
цей час гучно грав, а Жермон з Альфредом щосили тягли сво? арi? i нiхто не
почув мого щенячого виску. Обiйшлося тiльки тим, що освiтлювач вкатав менi
доброго потиличника i викинув у коридор. Так я остаточно? смертi Вiолетти
тодi й не побачив. Але захворiв театром на все життя. I як не билася потiм
мати, як не намагалася зробити з мене людину (а людина, за ??'розумiнням,
це значить чиновник), нiчого з того не вийшло. Не прослуживши й двох
рокiв, полишив я таки "присутственнi мiсця", закинув на найвищу тополю
Бiбiковського бульвару свого чиновницького кашкета з гербом i найнявся в
трупу Кручинiна статистом, тобто артистом, що гра? без слiв, у юрбi, в
масовках, i навiть iменi його у афiшах нема... Було це в театрi Бергонь?
на Фундукле?вськiй вулицi. Тепер це вулиця Ленiна, а театр iменi Лесi
Укра?нки.
  Максим Валер'янович розпалився, очi в нього вже блищали, щоки горiли
маково. Я завжди люблю слухати спогади старих людей про минувшину. I чим
це пояснити, що розповiдi навiть про незначнi подi? виходять у них
цiкаво?.. Якби це вiдбувалося зараз, - мабуть, було б зовсiм не цiкаво. А
коли слуха?ш, як про це розкачу? хтось спогади, - цiкаво.
  - Ех, публiко моя дорога, то було, як перше кохання, отi першi мо? роки
служби в театрi. Мабуть, нiхто так серйозно не ставився до сво?? роботи,
як я. Нiхто так ретельно i стiльки часу не гримувався, як я. Нiхто так не
хвилювався перед виходом на сцену, як я. Хоч виходив я у натовпi всього на
хвилину, i жодного слова не говорив, i глядачi мене навiть не помiчали.
Але менi здавалося, що всi дивляться на мене. Потiм дали менi зiграти
невеличку роль. Роль була малюпусiнька, як горобиний нiс. Я виходив i
казав: "Графиня захворiла i прийняти вас не може". Повертався i йшов. I
все. Але я був переконаний, що в цих словах головна iдея п'?си. I я казав
цi слова таким голосом, наче сповiщав про кiнець свiту. Вперше весь зал
дивився на мене i слухав мене. Передати це почуття неможливо. Тим бiльше,
що мо?ми словами закiнчувалася перша дiя. Завiса опускалася, i в залi
вибухали оплески. Здавалося, що аплодують саме i тiльки менi...
  Довго ще розказував нам Максим Валер'янович про театр, про сво?
життя...
  Повертаючись додому, ми з Явою всю дорогу мовчали. Ми думали. Ми вперше
були знайомi iз справжнiм артистом. З артистом, який грав на сценi i
знiмався в кiно.
  РОЗДIЛ VIII
  "Товаришу цар, ви заарештованi!" "У-у, понесу!.."
  Вечiр.
  Ми лежимо на тахтi коло вiдчиненого балкона. Цей день принiс нам
стiльки вражень, що треба бути дубовою полiнякою, щоб одразу заснути.
  Ява весь час крутиться, наче його щось куса?. Я добре знаю свого друга.
Я знаю, що його куса?, його думка якась куса?, не да? спокою.
  - Ну, що таке? - питаю я. Ява зiтха?, але мовчить.
  - Ну кажи вже, що там таке? - повторюю я.
  Ява ще раз зiтха? i каже:
  - Ти зна?ш, Павлушо, я вирiшив: я, мабуть, коли виросту, в артисти
пiду.
  - А хто ж шпигунiв ловитиме? - посмiхнувся я. - Хто ж тодi мiлiцiонером
буде? Як усi мiлiцiонери в артисти пiдуть? I Тарапунька, i ти...
Розведеться тих злодi?в i шпигунiв, як комашнi, - проходу вiд них не буде.
Що ти собi дума?ш!
  - Нiчого, -серйозного каже Ява, -i без мене знайдеться кому ловити.
  _ Але ти згадай, що ти вчора говорив! Навiть не два днi тому, а вчора!
  - Так то ж було вчора, а це сьогоднi. Життя мiня?ться...
  - Мiж iншим, - кажу, - щоб стати артистом, кажуть, треба мати до цього
талант... О!
  - Ну про це ти й не говори! Що-що, а таланти в нао з тобою якраз е. Це
точно. Дума?ш, ти поганим був би артистом? Го-го! Ще яким би артистом був!
Всi б аж плакали!
  - Плакали б, точно, - гигикнув я. - Бо грошей було б жалко, що
заплатили за квитки...
  - Дурний! Ти себе просто не зна?ш. Дума?ш, дарма нас у селi "артистами"
називають? Дiд Салимон весь же час повторю?: "От артисти! Ну й артисти!"
  Коли вам в очi кажуть, що ви талант, i переконують у цьому, дуже важко
сперечатися. Я пробурмотiв щось невиразне i замовк.
  Ява тепер говорив без перешкод:
  - Артистом таки найлучче буть. Найвеселiше життя в артистiв. Музика,
пiснi, оплески. Не життя, а Першотравневе свято! I - слава! Яка в артистiв
слава! Найрозумнiших академiкiв так не знають, як артистiв. От скажи, ти
якогось академiка зна?ш? В обличчя?.. От бачиш! А Кадочникова зна?ш,
Рибникова зна?ш, Баталова зна?ш, Смоктуновського знаеш, Фiлiппова зна?ш...
Та що казать! Кiноартиста, що на екранi навiть раз тiльки мелькнув, - усi
знають. Вiн iде по вулицi, i всi пальцями на нього - тиць! тиць! А ти
кажеш...
  Я змушений був погодитися.
  Поговорили ми ще трохи про те, як добре бути знаменитим артистом, i
поснули. I наснився менi сон...
  Мiж  iншим,  сни  менi  чомусь  часто  сняться  якiсь  плутанi,
фантастично-пригодницькi. I я люблю ?х розказувати. Ява завжди просить
мене: "А розкажи-но, що тобi снилось". I я охоче розказую... Ява заздрить
на мо? сни (йому сниться якась нiсенiтниця) i каже, що я у снах бiльший
генiй, нiж у життi, I було б для мене, мабуть, добре, якби я завжди спав i
не просинався...
  Так-от наснилось менi... Буцiмто сиджу я посеред сцени на царському
тронi у якiйсь велетенськiй i смердючiй, мов кобеняк дiда Салимона,
царськiй шубi. На головi в мене золота корона, в руках замашний дрючок з
балабухою на кiнцi - "скiпетр" зветься.
  I з темного залу звiдусюди (з партеру i з ярусiв) лупають i на мене
коров'ячi й баранячi морди. Так, так, на мiсцях глядачiв усюди сидять
корови, вiвцi, барани та iнша рогата худоба. I мене це анiскiлечки не
диву?. Наче так i треба, У першому ряду сидить наша однорога корова
Манька, Явина плямиста Контрибуцiя, цап Жора i колгоспний бугай Петька. I
я раз у раз злегка (щоб не помiтили iншi глядачi) пiдморгую ?м оком, як
пiдморгу? артист сво?м родичам, що прийшли на спектакль.
  Але в основному я сиджу i виголошую якийсь довгий монолог - без слiв,
але дуже розумний i красивий... Нарештi скiнчив i схилив голову, чекаючи
оплескiв. Та в залi гнiтюча тиша. I раптом ярозумiю: якi тут можуть бути
оплески, коли в них, у мо?х глядачiв, не руки, а ратищ! А де вичули, щоб
хтось аплодував ратицями? Чого я, дурний, хвилююсь? Мо? ж глядачi просто
не можуть аплодувати. Вони можуть тiльки мукати, бекати й мекати. Але вони
з поваги до мене цього не роблять. Вони мовчать, виказуючи в такий спосiб
захоплення мо?ю грою. Манька i Контрибуцiя розчулено зiтхають. Цап Жора
витира? кiнчиком бороди очi. А колгоспний бугай Петька, вiдомий хам i
грубiян, плаче, як дитина. Зворушений, я встаю, та замiсть того, щоб
розкланятись, раптом цвьохкаю на весь зал батогом (у мене в руках уже не
скiпетр, а батiг!). I глядачi мо? з гвалтом зриваються з мiсць. Мить - i в
залi вже порожньо. Нiкогiсiнько. Самi стiльцi.
  Аж тут з-за кулiс на сцену виходить Ява... У формi мiлiцiонера.
  Грюкаючи чобiтьми, кроку? до мене i каже:
  - Чого наруша?ш? Не нарушать! Бо зараз заберу в район.
  Я гнiвно дивлюсь на нього:
  - Хто дав тобi право так зi мною розмовляти? Я -цар!
  - Який же ти в бiса цар. Ти - злодiй! Ти вкрав годинник у справжнього
царя, i от у мене ордер на твiй арешт. Товаришу цар, ви заарештованi! - I
Ява показу? менi якогось папiрця.
  Мене охоплю? страх.
  - Яво, - кажу я, - нащо ти це говориш! Ти ж зна?ш, як усе було. Це ж
випадково.
  А вiн сердито:
  - Хто дав тобi, злодiю, право, називати мене, представника влади, на
"ти"? Оп'ять наруша?ш!
  - Вибачте, - кажу я, зовсiм спантеличений, - але я думав, що ми з вами
друзi.
  - Iндик думав, - суворо каже Ява i раптом накида? менi на голову якусь
ряднину. I я вже зв'язаний, нiчого не бачу, не можу ворухнути нi рукою, нi
ногою. Якась ниточка вiд ряднини лоскоче менi обличчя, а я не можу ??
вiдкинути. I це так нестерпно, що хочеться крикнути, але крик застря? в
горлi i... я прокидаюсь.
  Виявля?ться, по менi повзала муха. Коли я розплющив очi, вона сидiла на
кiнчику мого носа i потирала вiд задоволення переднi лапки. Я зробив
губами - пфуй! - муха злетiла, продзижчала десь пiд стелею i сiла менi на
лоб... Про сон тодi було й думати.
  Я сiв на тахтi i глянув на "мiлiцiонера" Яву. Вiн мирно спав, пiдклавши
пiд щоку долоню i прицмокуючи губами, мов немовля.
  - "Не нарушай!" У-у! Зрадник! - пробурмотiв я i шпигонув його пальцем у
бiк. Вiн одразу прокинувся, схопився i сiв, клiпаючи заспаними очима:
  - Га? Що?!
  - Вставай, бо я вже прокинувся i менi нудно, - спокiйно сказав я.
  - Тюгу!.. ДурнийI - i вiн гепнувся на подушку i заплющив очi.
  - Не нарушай! - "мiлiцiонерським" тоном сказав я.
  - Одчепись, я спати хочу.
  - Ану тебе, соня, - сказав я, скочив з тахти i вийшов на балкон
подихати свiжим ранковим повiтрям.
  А ранок же який! Яскравий, дзвiнкий, блискучий, як нова копi?чка! I
веселий, i га-ла-ла-гомiнкий, i спiвучий... Ох, який же спiвучий.
  - Аве-е Марi-iя, а-аве Ма-арiя-я... - печально виспiвував з розчиненого
вiкна високий i чистий хлоп'ячий голос.
  I цi?? само? митi:
  - Джама-а-айка! Джама-айка!.. - бадьоро i весело вигукував на весь
район той самий голос iз другого вiкна.
  - Са-анта Лю-учi-iя! Санта Лючiя!.. - наче на хвилях, виливався вiн же
з третього. I водночас з четвертого чулося його ж одчайдушне, тужливе i
зовсiм уже дитяче:
  - Мамма, мамма...
  Аж мороз по шкiрi драв.
  Того лiта шiсiдесят п'ятого  року  кияни  захоплювались  пiснями
iталiйського хлопчика Робертiно Лореттi i майже р кожнiй квартирi були
його пластинки. Зрання линув над мiстом спiв голосистого Робертiно.
  "От би нам з Явою такi золотi солов'?нi горлянки", - подумав я. Не
сушили б ми голови, як прославитися. Стояли б собi на сценi бiля рояля,
випнувши груди, i тiльки роти роззявляли... Але... дзуськи! Нашими
голосами лише "Пожар!" i "Рятуйте!" кричати добре. А якщо вже в артисти,
то тiльки в драматичнi. Або в кiно! Оце - да! Оце ми можемо! Кiно! Радiсть
лоскоче менi живiт. Ми ж сьогоднi будемо на кiностудi?! На справжнiй
кiностудi?, де знiмають фiльми... I побачимо вiдомих кiноакторiв. I як
фiльми знiмають, побачимо... I все-все таке цiкаве побачимо!.. Ех! Аж не
вiриться!
  Ява уже встав. Ми хутенько снiда?мо i... Якi хорошi люди вранцi! Наче
росою вмитi! Бадьорi, гарнi, i якiсь нiби навiть хрумкi, мов молодi
огiрочки! А очi в них якi! Чистi i свiжi-свiжi, немов квiти, що тiльки-но
розцвiли.
  Ми ?демо в автобусi, я роздивляюся навкруги. I такий у мене настрiй
гарний. I так я всiх люблю! I так менi добре!..
  Бадьорим кроком ми заходимо у двiр, де живе у флiгелi Валька. Нам треба
зайти спершу до не?, а тодi вже до Максима Валер'яновича. Раптом ми бачимо
великий гурт хлопцiв (чоловiк двадцять, не менше) i серед них Будку. Всi
вони тупцюють якраз бiля Вальчиного пiд'?зду, в щось грають - не проминеш
нiяк. Ми нерiшуче спинились. I тут Будка помiтив нас. Я побачив, як
спалахнули в нього очi. Вiн щось сказав хлопцям, i вони кинулись до нас.
Мить - i ми вже оточенi з усiх бокiв.
  "Ну, пропали! Нi за цапову душу!" - майнуло в головi.
  - Павлушо! За спину! - гука? Ява. Я вмить пiдскакую до нього i
притуляюсь спиною до його спини. Отак, зайнявши "кругову оборону", ми
сто?мо, виставивши вперед кулаки. А коло все звужу?ться й звужу?ться, i
вже вимаху? Будка руками перед Явиним носом i вигуку?: "Понесу! У-у,
понесу зараз!" I вже я одштовхую в груди довговидого слинявого хлопчину,
який налазить на мене. I вже хтось боляче копнув мене по нозi. Ще мить - i
почнеться бiйка. Та нi, яка там бiйка! - побиття, погибель наша... Я уже
навiть шкiрою вiдчуваю, як мене зараз битимуть.
  I тут раптом Ява говорить дзвiнким глузливим голосом:
  - Ого, як вас багато! I всi на нас, на двох! От здорово! "Що вiн
говорить? Приб'ють же зараз!" - з жахом думаю я I Будка вже люто сичить
крiзь зуби: "Ти, гад, поговори! Щас я ак врiжу!" - i вже замаху?ться, аж
тут:
  - Законно вiн говорить. Всiм кодлом - це не дiло. Ти, Будко, з кимсь з
одним iз них стукнись, по-чесному. Це буде правильно. I благородно, i
поквита?шся... А ми посудимо. Щоб усе за правилами.
  То каже високий, чупринистий хлопець рокiв чотирнадцяти, що сто?ть десь
ззаду, але голова якого вивищу?ться над головами переднiх. I Будка опуска?
руку. Видно, таке рiшення йому не подоба?ться, але вiн  не  може
вiдмовитися. Вiн мiря? поглядом Яву, потiм мене, незадоволено бурчить:
  - Гаразд. Тодi я з оцим стукнусь, - i тиця? мене пальцем у плече. -
По-мо?му, цей дужчий.
  Вiн бреше, бо Ява на вигляд кремезнiший за мене, але нiхто не
заперечу?.
  - Ходiмо в яр, - каже чупринистий. I всi щiльним гуртом, пiдштовхуючи
нас, iдуть до яру. Я йду, i з кожним кроком щось у мене боляче сiпа?ться
всерединi, опускаючись все нижче й нижче.
  "Я! Чому це я?!" - пищить у мо?й душi тоненький овечий голосок. Але я
мовчу. Я мушу мовчать. Бо я - хлопець.
  Ява теж мовчить Я знаю, що вiн зараз вiдчува?. Вiн вiдчува? себе винним
передi мною (адже ж саме вiн нам'яв Будцi вухо, я тiльки держав). I Ява
дуже пережива?, що змушений битися я, а не вiн. Та хiба вiн може зараз
що-небудь вдiяти? Хiба вiн може просити, щоб стукався вiн, а не я? Це ж
значить перед усiма визнати мене слабаком, це все одно, що плюнути менi в
душу. Нi, вiн не може цього зробити. Я розумiю. I я умру, але не дам себе
зганьбити.
  Ми спуска?мось у яр, продираючись крiзь колючу, запорошену сизим пилом
дерезу.
  - Отут, - каже чупринистий, i ми спиня?мось.
  Невелика галява. З трьох бокiв дереза, з одного - крутий схил. Хлопцi
розходяться, стають пiвколом попiд дерезою. I от я вiч-на-вiч iз сво?м
супротивником. Якусь мить сто?мо, нагнувши вперед голови i похитуючись, -
примiря?мось.
  Будка вищий за мене, ширший i, звичайно, важчий. Та хiба я мiг
вибирати? У всякому разi, краще битися з одним, хай i важчим, Будкою, нiж
з десятьма.
  Ви, мабуть, самi зна?те, що найдужче бо?шся лише доти, поки не
почина?ться бiйка. А тодi вже страх мина?. Замiсть нього - лють, бiль i
бойовий азарт.
  Будка розмахнувся, i хоч я й присiв, але вiн все-таки черкнув мене за
вухом. I тут така мене раптом лють взяла, що я вам передати не можу. Ах ти
ж гемонський Будка! Ах ти ж Будка дерев'яна! Зiбрав цiле кодло i такий
хоробрий?! А як був один, соплi по щоках розмазував?! Ах ти ж блощиця
погана! I я з усi?ю силою сво?? лютi кинувся в бiй. Я дзигою крутився
навколо нього, тицяючи кулаками i вiдскакуючи. Вiн тiльки безладно махав
сво?ми "граблями", тупцюючи на мiсцi. Хлопцi загаласували:
  - Та що ти, Будко!
  - Та бий же його!
  - Пiд дихало! Пiд дихало!
  - По сопатцi!
  Проте Будка лише сопiв i вимахував руками, як вiтряк. Нарештi вiн
пiймав мене за сорочку, обхопив, i ми покотилися по землi.
  - Навалюйся на нього! Дави! На лопатки! На лопатки! - пiддрочували
хлопцi Будку. Але Будка був уже готовий. I не вiн, а я поклав його на
лопатки i придавив до землi, мiцно тримаючи. Нашi обличчя майже торкалися,
ми хекали один на одного, i переможений Будка уже навiть i не пручався.
Все! Моя взяла!
  - Е нi! Це нечесно! Не за правилами! Недозволений прийом! - чую я
раптом i вiдчуваю, як мене тягнуть за штани, стягаючи з Будки. Пiдводжу
голову i бачу - тягне довговидий, якого я тодi штовхав у груди. Я добре
знаю, що я дiяв чесно, що нiякого недозволеного прийому не було, але я
захеканий, i менi браку? повiтря що-небудь сказати. Я тiльки з надi?ю
дивлюсь на чупринистого. Але вiн мовчить, не втруча?ться. I я раптом
розумiю: становище мо? безвихiдне. Вони - Будчинi друзi, i вони хочуть,
щоб перемiг Будка. Авжеж. Iнакше не варто було б влаштовувати цей
по?динок. Iнакше вони могли просто вiдлупцювати нас. Моя перемога - це
ганьба для них усiх. I вони цього не допустять. Безвихiдь одразу знесилю?
мене. Добре битися можна лише тодi, коли ? надiя на перемогу, а коли цi??
надi? нема... Мене вже стягнучо, i воскреслий Будка вже навалився на мене
i з усi?ю люттю за свою поразку товче мене головою об землю. Щось кричить,
протестуючи, Ява, та що вiн може!..
  Бум, бум, бум! - як дзвiн гуде моя голова. I в очах темнi?, i думки
плутаються...
  Аж раптом:
  - Ах ви безсовiснi! Ах ви безсовiснi! Пустiть негайно жi Пустiть!
Пусти! Ну! Пусти! - пронизливий Вальчин голос. I дзвiн у головi мо?й враз
припиня?ться. I Будка злiта? з мене на землю. I я бачу над собою чисту
блакить неба, в якому лiтають бiлi голуби. I розумiю, що звiдкись тут
взялася Валька, що вона зштовхнула з мене Будку i сто?ть надi мною,
войовниче розмахуючи руками i кричучи:
  - Безсовiснi! Безсовiснi! Пiонери, назива?ться! Школярi, назива?ться!
Бандити! От я все розкажу! Все розкажу в школi! От побачите! I батькам
вашим розкажу. I тво?му, Алику, i тво?му, Вовко, i тво?му, Едику. А на
тебе, Будко, взагалi в мiлiцiю заявлю. I тебе в колонiю заберуть. От
побачиш! Хлопцi при?хали з села в гостi до нашого мiста, а ви ?х бити! Та
ще й гуртом! Нiчого сказати - гостиннi хазя?! Безсовiснi!
  Отак кричучи, вона допомогла менi пiдвестися i, взявши за руку, повела.
А по дорозi i Яву прихопила. I хлопцi розступилися i пропустили нас. Нiхто
навiть не намагався затримати. I всi мовчали. Тiльки коли ми вiдiйшли,
хтось пронизливо свиснув, i вся ватага, як горох з мiшка, сипонула вниз, у
яр. Може, вони б i по-iншому поставились, але, мабуть, вони вважали, що
Будка достатньо розквитався зi мною.
  Я йшов похитуючись i руками витираючи пiд носом.
  - Молодець, Павлушо! Ух, ти йому дав! Ну ж i дав! Вiн тiльки сiпався! -
пiднесено говорив Ява, обнiмаючи мене за плечi. - Ти iм усiм показав, що
таке васюкiвцi. Молодець!
  Менi було при?мно це чути, але було прикро, що Валька цього не бачила,
що вона бачила мене битого i що вона врятувала мене. Я ?й, звичайно, був
вдячний за це (хтозна, скiльки б ще той Будка товк мою бiдну голову!), але
вiдчував якусь нiяковiсть i сором, що мене врятувала дiвчинка.
  I все-таки я був задоволений. По-чесному я таки перемiг Будку,
здорового Будку, який був старший i дужчий за мене. I який вибрав мене,
вважаючи, що я слабак.
  На стежцi нас чекав братик Микола. Виявилося, що це вiн покликав
Вальку. Вiн бачив, як нас повели в яр, одразу збагнув, що нашi справи
кепськi, i побiг по Вальку. I Валька прилетiла, розштовхала хлопцiв i
кинулася нас визволяти.
  - Ти теж молодчина, Валько! - сказав Ява. - Одна - i не побоялась! Вони
ж могли i тебе вiдлупцювати за компанiю.
  - Хай би тiльки спробували? Я б ?м такого галасу наробила - з усього
мiста люди позбiгалися б! I дума?ш, я дряпатися не вмiю? Хай би тiльки хто
зачепив, його б мама рiдна потiм не впiзнала.
  Ява поглядав на не? з захопленням i штовхав мене лiктем у бiк: дивись,
мовляв, яка дiвчина, оце дiвчина! Я киваю головою: згоден, мовляв,
молодець дiвчина... чорт з нею!
  Обтрусили мене Ява з Валькою, почистили сяк-так, але все одно вигляд я
мав, як у собаки з горла. Та що вдi?ш, Максим Валер'янович давно вже
чека?, треба йти, Пiшли ми.
  Максим Валер'янович весело привiтався з нами ("Здоровенькi були, панове
добродi?"), потiм пильно глянув на мене i несподiвано зробив застережливий
рух рукою, хоч я й не збирався нiчого говорити:
  - Ша! Нi слова! Я все розумiю! Була збройна сутичка з ворогом!
Прикордонний iнцидент! Причин не питаю, але думаю, щось поважне - справа
честi, доблестi i геройства... Вимога сатисфакцi?. Дуель. Незважаючи на
труднощi, ваша величнiсть виходить переможцем. Так?
  Я всмiхнувся i кивнув. Який вiн все-таки! 3 ним якось одразу ста?
легко.
  Бiльше Максим Валер'янович нi про що не став розпитувати. Вiн тiльки
сказав:
  - Через десять хвилин ма? бути машина. I ми по?демо на студiю. Ви якраз
добре прийшли.
  Але нам навiть десять хвилин не довелось чекати. Через якихось двi-три
хвилини ми почули, як бiля хатинки Максима Валер'яновича спинилася машина,
клацнули дверцята, i за мить чийсь молодий голос загукав у дворi:
  - Максиме Валер'яновичу, я вже тут! Я по вас...
  РОЗДIЛ IX
  На студi?. Несподiванка перша. Несподiванка друга
  I от - брама. Брама, що вiдокремлю? звичайний буденний свiт вiд
казкового чарiвного фантастичного свiту кiно. I якось прикро, що вона на
вигляд така простенька i непоказна. I така низенька - не те, що перелiзти,
перескочити можна. Я хiба таку зробив би для кiностудi?! Хоча б як ото,
пам'ята?те, у Зимовому палацi, через яку у фiльмi "Ленiн у Жовтнi" матроси
перелазили. Або й ще бiльшу. Кiностудiя ж, а не що-небудь!
  Ну, а поки що одчиня?ться ота низенька брамочка, i ми в'?жджа?мо на
територiю студi?.
  Дивлюся лiворуч (о!..) - фруктовий сад, i не який-небудь маленький, а
здоровеннецький - не видно, де й кiнча?ться. Наче ми не на студiю
потрапили, а в радгосп...
  - Мабуть, це для артистiв... полiтехнiзацiя... Пiсля зйомок працюють...
- шепоче Ява.
  -_ Мабуть, - погоджуюсь я.
  Глянули праворуч - стоять пiдряд кольоровi щити (як ото гасла на шосе),
i на тих щитах написанi рiзнi хорошi слова про те, що мистецтво належить
народовi, що з усiх мистецтв найважливiшим ? кiно, що працiвники мистецтва
передусiм мають бути чесними та багато iншого...
  I мiж тим iншим були такi слова:
  "В людинi ма? бути все прекрасне: i обличчя, i одяг, i душа, i думки".
А. Чехов.
  Я зiтхнув. З усього в мене тiльки, може, думки й лишилися (та й то
хтознаi). Обличчя наче ним цвяхи забивали. Одяг пожмаканий, брудний. На
душi - чужий годинник... Лише в думках сво?х я був дуже хороший i прагнув
до вчинкiв прекрасних i благородних. Та людству про це було невiдомо.
  Ми вилiзли з машини i слiдом за Максимом Валер'яновичем пiшли до дверей
кiностудi?. Ого! Якi iнтереснi дверi! Крутяться! Як млин або оте лапате
колесо у пароплавi (тiльки "на попа" поставлене!). Штовхнеш однi дверi, а
другi вже тебе доганяють i по спинi луплять. Хорошi дверi!
  Проштовхнули нас дверi всередину. Ява одразу у себе носом потяг i
скривився. Я теж. Лiкарнею пахло. Бiля самiсiньких дверей кiностудi? пахло
лiкарнею. "Мабуть, щоб не думали люди, що таке корисне для здоров'я дiло -
кiно робити", - подумав я. А може, просто тому, що одразу лiворуч була
студiйна амбулаторiя.
  Ми пiднялися по схiдцях трохи вгору i пiшли довжелезним коридором. Ми з
Явою не раз читали про кiностудiю у книжках (i в Кассiля, i в iнших), що
коли потрапля?ш туди, то дива починаються одразу ж у коридорi: Петро I
ходить там, обнявшись з Чапа?вим, який-небудь римський гладiатор прикурю?
у Героя Радянського Союзу, яка-небудь морська цариця розказу? простiй
колгоспницi про те, яку гарну кофточку вона купила вчора в унiвермазi.
  I нам кортiло побачити все це... Ми озиралися на всi боки. Але по
коридорах чомусь ходили звичайнiсiнькi дядьки й тiтки у звичайнiсiньких
костюмах (iнодi у спецiвках, як на фабрицi) - i нiяких гладiаторiв i царiв
не було й близько.
  Мабуть, ми потрапили у такий день, коли цiкавих зйомок на студi? не
було! Не пощастило нам!
  Аж раптом...
  - О! О! - штурхонув мене в бiк Ява. По коридору назустрiч нам iшов
дядько в зеленому вiйськовому кашкетi, у гiмнастерцi, з портупе?ю...
Високий, ставний, iз суворим обличчям...
  - По-мо?му, Кадочников... У ролi партизана... - шепнув Ява.
  Побачивши Максима Валер'яновича, вiйськовий привiтно всмiхнувся i
козирнув. Максим Валер'яиович теж усмiхнувся,  вiтаючись.  Коли  ми
розминулись, я одважився i спитав Максима Валер'яновича:
  - А... хто то? Як його прiзвище?
  - Петренко, - трохи здивовано глянув на мене Максим Валер'янович. -
Хороший чоловiк... Пожежник... Вiдповiдав на студi? за пожежну охорону...
  Тю!..
  - Якiсь пожежники пiшли... неiнтереснi... Навiть касок не носять... -
ховаючи очi, буркнув Ява.
  Довго ми крокували вузьким, напiвтемним коридором. I майже всi, хто нам
зустрiчався (а людей у коридорi товкучилося, мов на Хрещатику), вiталися з
Максимом Валер'яновичем, - ну прямо, як у селi, "драстуйте" на кожному
кроцi.
  Нарештi Максим Валер'янович зупинився бiля дверей, на яких висiла
табличка: "Зйомочна група "Поцiлуйте мене, друзi!". За дверима чувся
страшний галас. Здавалося, там повна кiмната людей, якi кричать i
сваряться мiж собою. Але коли Максим Валер'янович розчинив дверi i ми
зайшли, виявилося, що в кiмнатi всього лише один чоловiк. Рокiв за
п'ятдесят, але кремезний, мiцний, з величезною копицею чорного волосся на
головi, вiн сидiв на столi i, не змовкаючи нi на мить, сам себе
перебиваючи, лаявся в телефон:
  - Ви менi, понiма?те, зйомку зрива?те, понiма?те... Що ви менi вчора
обiцяли? Ви менi, понiма?те, обiцяли сонячну малохмарну погоду без опадiв!
А дали що? Що ви менi дали, понiма?те? Погляньте у вiкно! - вiн тицьнув
рукою у вiкно. - У вас ? вiкно? Подивiться, понiма?те! Опади, хай вони
сказяться! Повне небо опадiв! Опади i нiякого, понiма?те, сонця.
  Справдi, небо затягло хмарами i накрапав дощ. Я усмiхнувся. Мовою вiн
дуже нагадував мого батька. Мiй батько теж без отого "понiма?те" двох слiв
сказати не мiг. Iнтересно - живуть же цей у мiстi, той у селi, один одного
зроду не бачили, а балакають, як рiднi брати.
  - Безобразi?, понiма?те... - востанн? лайнувся вiн, скочив зi столу,
рвучко обняв i поцiлував Максима Валер'яновича: - Драстуйте, дорогий!
Лаявся з тими... як ?х... з... вiщунами погоди..
  - Синоптиками? - усмiхнувся Максим Валер'янович.
  - Да-да... Синоптиками... Оракули чортовi,  понiма?те...  -  вiн
посварився пальцем на телефон. - Не вмi?те, так хоч голову не дурiть! У
мене, понiма?те, Юлю пiслязавтра "Ленфiльм" забира?. Уже квиток на лiтак
?, а я ще натуру не зняв через них... через оцi, понiма?те, опади.
Доведеться сьогоднi знову знiмати павiльйон... Всi уже там... Побiгли...
швиденько ..
  - Та ось тут у хлопцiв одна справа - почав було Максим Валер'янович,
але "Поцiлуйте мене, друзi'" дуже чемно перебив його:
  --_ Вибачте, дорогий... потiм потiм, - вiн благальне притиснув руки до
грудей i схилив голову. - Пiсля зйомки... Всi справи пiсля зйомки...
Найневiдкладнiша справа зараз - зйомка... Швиденько на майданчик... На
майданчик! I ви теж... Я вас запрошую, дорогi мо?, - звернувся вiн до нас.
- Тiльки, звичайно, щоб тихо, понiма?те, щоб .. не той, понiма?те...
  Максим Валер'янович весело глянув на нас:
  - А що? Ходiмте... Ви ж на зйомках ще, мабуть, не бували? То вам буде
цiкаво... Хочете?
  Авжеж, ми одразу погодились... А Валька не стрималась i аж пiдскочила,
плеснувши в долонi: "Ой, як здорово!" Ява гордо подивився на не?:
як-не-як, а це через нас вона потрапила на кiностудiю, та ще й на зйомки:
а то хоч i живе вона в Ки?вi, а кiнозйомок зроду не бачила.
  I знову пiшли ми довжелезними коридорами.
  Я йшов i думав: "I що ото за синоптики, що не вмiють звичаишсiнького
дощу вгадати! В нас у селi кожна баба вам за три днi наперед дощ
завбачить. Прикмет же ? певних скiльки хочеш. I по тому, як вiтер
вихриться - чи на порiг, чи з порога. I як кури поводяться. I як сонце
сiда?... I коли дерева балакають...
  Завели б собi на метеостанцi? курей - i клопоту б не мали! Не зривали б
тодi кiнозйомок!"
  Спустилися ми кудись униз i опинились наче у велетенському цеху якогось
заводу. Стелi  угорi  майже  не  видно...  Ми  всi  одразу  якiсь
маленькi-маленькi стали... Iдем, iдем, iдем - кiнця нема.
  Назустрiч нам дрiботiв, цокаючи по цементнiй пiдлозi каблуками, якийсь
маленький худенький лисий чоловiчок. Ще здалеку вiн замахав руками i
загукав:
  - Драстуй, Вiтю!
  Наш "Поцiлуйте мене, друзi!" теж замахав руками i теж загукав:
  - Привiт, Женю!
  А коли той наблизився, пiдстаркуватий Вiтя обняв лисого пiдстаркуватого
Женю i вони розцiлувалися.  Потiм  лисий  Женя  поцiлував  Максима
Валер'яновича. Я вже боявся, що вiн i нас почне цiлувати, але нi, вiн
тiльки помахав нам рукою i сказав:
  - Привiт, старики!
  Ми всмiхнулися мимохiть - лiтнiй дядечко, який уже, певно, мав онукiв,
був у нього Вiтя, а ми - старики... Ха!
  Хоч оте звертання "старик" було нам добре знайоме. Так навiть ми iнодi
називали один одного, навчившись од ки?вських мисливцiв.
  Сам Женя був, мабуть, ще старший за Вiтю. I не тiльки тому, що навкруг
його лисини, як очерет навколо озера, стирчало звихрене, сиве волосся (у
Вiтi - жодно? сиво? волосини!). Все обличчя у Женi було у великих зморшках
- як печене яблуко. Але то були якiсь дуже iнтереснi зморшки. Вони всi
нiби променилися вiд очей. I тому обличчя його весь час сяяло i смiялося.
А чорнi яскравi очi бiгали, як мишенята.
  Коротше кажучи, вiн був дуже при?мний.
  Я помiтив, що коли вiн ще бiг нам назустрiч, то поглядом нацiлився
чомусь саме на нас з Явою. I коли вiн цiлувався з Вiтею i Максимом
Валер'яновичем, вiн теж не зводив погляду з нас. I тiльки-но привiтався,
одразу накинувся на Вiтю, киваючи на нас:
  - Хто це? Чи? це?
  Вiтя знизав плечима i показав поглядом на Максима Валер'яновича.
  - Мо?, - усмiхнувся Максим Валер'янович.
  - Вони в тебе знiмаються? - знову накинувся Женя на Вiтю. Той заперечно
похитав головою.
  - То чого ж ти мовчиш! - вибухнув Женя. - Вони ж менi отак-о, - вiн
черкнув себе долонею по ши?, - потрiбнi! Це ж такий типаж! У мене ж завтра
масовка! Я мрiяв про таких хлопцiв! Старики, я вас дуже прошу! - вiн
притис руки до грудей. - Я вас просто благаю! Я пришлю по вас машину!
Завтра... о дванадцятiй годинi.. на зйомку... сюди в студiю.. Я домовлюся
з вашими батьками.. Всього на один день... Яка ваша адреса? - вiн уже
витяг з кишенi блокнота.
  Все це було так раптово i так швидко сказано - як з кулемета, - що ми
тiльки розгублено клiпали очима. I адресу я сказав машинально, ще не
розумiючи, що воно й до чого.
  - Якщо ви зможете, приводьте ще одного-двох хлопцiв... - говорив вiн,
записуючи адресу. - О пiв на дванадцяту по вас при?де мiй асистент...
Домовилися... Прекрасно, прекрасно... Привiт! До завтра...
  I тiльки коли вiн одбiг, я нарештi второпав, що нас - мене i Яву -
запрошено знiматися в фiльмi, що завтра, буквально завтра, ми станемо
кiноартистами i нашi мордяки побачить весь Радянський Союз, а може, навiть
i весь свiт, що, коротше кажучи, як у казцi, здiйсню?ться те, про що ми
могли тiльки мрiяти... Ой! Бугульбульбуль! Щось радiсно забулькотiло,
загуло й засвистiло у мене всерединi - так гуде й свистить, закипаючи,
самовар... Ще трохи - i в мене з носа пiде пара вiд бурхливо? радостi... Я
глянув на Яву - такого радiсно-дурного обличчя я ще не бачив нiколи .
  - Ну от! Я вас вiтаю! - весело сказав Максим Валер'янович - Бачите, що
таке кiно! Виявля?ться, режисеровi евгену Михайловичу ви були отак о
потрiбнi. I завтра вже будете знiматися... Кiно - це, братця, велика
штука...
  - Найважливiше з мистецтв! - сказав Ява.
  - ...Що належить народовi! - сказав я. О господи, i чого це щастя
робить людей такими дурними!
  - Яка я рада за вас! - тонким, тремтячим голосом сказала Валька. Вона
заздрила, вона шалено заздрила нам. Нiколи вона, мабуть, ще не обливалася
так у душi сльозами, що вона дiвчина, а не хлопецью.. Горе тим дiвчатам!..
  - Нiчого, а iншим разом будуть потрiбнi дiвчата... От побачиш! - сказав
я тоном, яким говорять з маленькими дiтьми або з хворими. Я був
великодушний...
  У душi мо?й пурхали метелики...
  Ми звернули лiворуч у маленькi дверцята й опинились у величезному
гiгантському темному залi. Ми довго петляли майже напомацки серед якихось
перегородок i риштувань, перечiплюючись об товстi гумовi кабелi Нарештi
вийшли на яскраво освiтлений майданчик . Го!.. На майданчику стояв
лiтак!.. Тобто не весь лiтак, а шмат лiтака.. Переднiй салон розрiзаного
уздовж Ту-104... Але все справжнiсiньке, i крiсла, й iлюмiнатори, i
все-все (я ж лiтав, я знаю!). Оскiльки зйомка ще не почалася, i пасажири,
i стюардеса, i пiлоти спокiйно походжали собi по майданчику. Бiля великих
прожекторiв на пiдставках метушилися робiтники у спецiвках. А по рейках,
що тяглись уздовж лiтака, парубок у картатiй сорочцi повiльно пхав вiзок,
на якому стояв кiноапарат. До апарата прилип дядько в чорному халатi.
  - Вимкнiть четвертий дiг! - гукнув вiн якраз, коли ми пiдходили. Щось
клацнуло, i один з прожекторiв, що стояв нагорi на якомусь мiстку,
погас...
  Ох, цiкаво ж тут!.. Та ще й лiтак! I тому, що це був саме лiтак (наче
на студi? було вiдомо, що я - майбутнiй льотчик), мене огорнула хвиля
ново? бурхливо? радостi... Все тут було таке надзвичайне i святкове. Так
вiдчува?ш себе тiльки на власних iменинах, коли гостi вже зiбрались i
сiдають до столу.
  Я не мiг устояти на мiсцi. Я весь час крутився. I солодке передчуття,
що зараз почнеiься найцiкавiше - кiнозйомка, - не давало спокою...
  - Де Вася? - зцiпивши зуби, проказав "Поцiлуйте мене, друзi!". - Знову
запiзню?ться?.. Ну що ж, сядемо й будемо його чекати, - вiн рвучко сiв на
стiлець, вперся руками в колiна i закляк з кам'яним обличчям. Та не минуло
й хвилини, як на майданчик вибiг iз темряви захеканий юнак у формi
льотчика:
  - Вiкторе Васильовичу, вибачте! Вибачте! Годинник... зупинився... Я не
винен... Забув завести...
  "А я! - раптом подумав я. - Я ж теж не заводив. А треба ж регулярно
заводити... Тато он теж щодня заводить... А то ще зiпсу?ться... Треба
завести..."
  Я сунув руку в кишеню...
  Менi здалося, що величезний прожектор-дiг пада?  на  мене...  Я
похитнувся... Годинника в кишенi не було!
  РОЗIЛ Х
  Де годинник? Ми йдемо у вороже лiгво
  - Зараз почнеться! Зараз почнеться! - збуджено говорить Ява. - А той
довгий у хуражцi - викапаний Фiлiппов... Скажи!
  - Яво... - кажу я мертвим i далеким-далеким, наче з iншо? планети,
голосом.
  - А може, то справжнiй Фiлiппов... От було б здорово познайомитись... А
чому ж нi - пiдiйти й сказати: "Здрастуйте, ми завтра теж знiма?мось...
хочемо порадитися".
  - Яво!
  - Хлопцi вiд заздрощiв аж луснуть! - захлина?ться Ява. - От же
пощастило? От пощастило...
  - Яво...
  - Я ж тобi казав, що ми будемо артистами... А ти - "льотчиком,
льотчиком"... Як той папуга...
  Я хапаю його за руку i силомiць тягну у темряву за перегородку.
  - Що таке? - намага?ться вирватись вiн.
  - Годинник...
  - Га?
  - Нема...
  - Що?
  - Годинника нема...
  - А де?
  - От був у... кишенi. I... i... нема, - я вивернув кишеню, хоч у
темрявi вiн все одно б нiчого не побачив. Ява мовчить, приголомшений.
  - А зараз пiсля зйомок знайдуть хазя?на i... - з вiдча?м кажу я.
  - Це пiд час бiйки! Точно! Коли ви по землi качалися, вiн i випав!..
Ходiмо! Ми ще встигнем, поки зйомки будуть... Я тiльки гукну Вальку!
  Вiн мiж людей прослизнув до Вальки, зашепотiв ?й на вухо Вона рота
бубликом: "Ох!" - i за мить вони удвох були вжебiгiя мене Ми почали
обережно, щоб не привертати уваги пробиратися до виходу. На зйомочному
майданчику панувало таке пожвавлення, що було не до нас. Тiльки якась
огрядна жiнка у бiлому халатi помiтила нашi маневри. Але вона зрозумiла ?х
по-сво?му. Нахилившись, вона тихо сказала:
  - Другi дверi лiворуч - жiноча... третi - чоловiча...
  Ми знiяковiли, проте пояснювати ?й нiчого не стали...
  Нiколи в життi я так не спiшив. Здавалося, з мене зро. билось дво?:
один Я рвався вперед, а другий Я не мiг його нiяк наздогнать.
  У метро на ескалаторi ми, звичайно, котилися горохом, незважаючи на
гучне застереження радiотьотi: "Бiгти по ескалатору заборонено,  не
бiжiть..." I потiм на "Арсенальнiй" - вгору, аж серця  з  грудей
вискакували.
  I на двадцятому тролейбусi - хотiлося вистрибнути i випередити його:
так вiн, здавалося, повiльно ?де...
  I по горi повз церкву Рiздва Богородицi бiгли так, що можна було
п'ятами дiстати потилицi.
  Нарештi... От... От воно... Те прокляте мiсце... Всi тро? ми кинулися
навколiшки i почали рачкувати, шукаючи. Колюча дереза дряпала щоки, лiзла
в очi, заплутувалась у волоссi Годинника не було... Ви можете смiятися,
але я навiть водив низько над землею вухом, сподiваючись почути цокання
(так сапери водять мiношукачем). Цокання я не чув. Менi тiльки здалося, що
я чую, як важко б'?ться пiдi мною величезне серце землi. То гупало у
грудях мо? власне серце.
  - Отут ти йому дав пiднiжку... - бурмотiв, рачкуючи, Ява - Отут ви
котилися... Отут ти сидiв на ньому.. Отут тебе з нього стягли...
  Я раптом сiв на землю, вiдчувши, як все тiло мо? стало безсилим i
млявим.
  - Яво, - тихо сказав я. - Вони витягли його з кишенi. Коли стягали мене
за штани... точно... Я навiть вiдчув тодi чиюсь руку в кишенi. Але я нi
про що тодi не думав.
  Ява i Валька теж сiли на землю. Ми сидiли на землi i мовчки
перезирались. З кожною секундою менi ставало все гiрше й гiрше. Якщо до
сьогоднi я, так би мовити, був умовним злодi?м (бо годинника ж таки не
крав, прагнув ного повернути i, головне, м i г повернути), - то тепер усе
було незрiвнянно складнiше - я не мiг повернути годинника (отже, крав не
крав, але через мене годинника не стало, i за всiма законами я за нього
вiдповiдаю! За всiма законами я - злодiй!).
  - Ходiмо до Будки! - пiдхопилася з землi Валька.
  Я безнадiйно зiтхнув i з гiрким спiвчуттям подивився на не? що вона
каже, на?вне дiвча! Ну, ми пiдемо, ну, ми скажемо. "Оддай!" - а вiн тiльки
пхикне глузливо: "Нiчого знать не знаю!" Iди доведи, що вони взяли! Вона
хоче, щоб мiй заклятий ворог, з яким я сьогоднi так бився i якого я, по
совiстi, перемiг, був до мене добрим i чуйним! На?внячка!
  - Ходiм до Будки! - впевнено повторила Валька. - Якщо не хочете, я сама
пiду!
  - Чого ж сама... - буркнув Ява, пiдводячись, i блимнув на мене -
Ходiм... чого там...
  - А-а... - безнадiйно махнув я рукою, але теж пiдвiвся (ще чого
доброго, подумають, що я боюся!).
  Ми йшли по стежцi одне за одним: спереду Валька (вона найбiльше вiрила
в успiх справи), потiм Ява (вiн старався вiрити - заради Вальки), а тодi
вже я (що не вiрив зовсiм).
  Ми йшли у вороже лiгво... Я вiдчував себе розвiдником, якого закинули у
нiмецько-фашистський тил. Я не боявся, нi! Просто я не любив, щоб мене
били по пицi...
  - А де вiн зараз? Ти зна?ш? - спитав Ява у Вальки.
  - Або за сараями - там ?хнiй штаб... Або на майданчику - у футбол
грають... Або дома - я знаю, де вiн живе... - впевнено сказала Валька.
  У штабi за сараями жодного "во?на" не було.. На майданчику теж
нiкого...
  - Ходiмо до нього додому! Скажемо матерi, що ми в мiлiцiю заявимо i
взагалi... За це i в колонiю одправити можна... - з запалом сказала Валька
  - Он вiн! - вигукнув раптом Ява
  З парадного флiгеля, де жила Валька, виходив Будка. Ми кинулися до
нього. Вiн i не думав тiкати. Менi навiть здалося, що, коли вiн побачив
нас, у нього радiсно спалахнули очi.
  - Де годинник? - пiдскочивши до нього, вигукнула Валька
  - По-перше, де ваше "здрастуйте"? - з у?дливою посмiшечкою сказав
Будка. - Якi ви нечемнi, невихованi . Невже вас мама не вчила, як треба
поводитися?
  - Ти нам баки не забивай! Де годинник? - виставивши вперед нижню
щелепу, грiзно сказав Ява
  - Ой! Як страшно! Я почну за?катися! Не треба мене лякать! - глузливо
сказав Будка
  - Де годинник?! - люто повторив Ява.
  - А про який годинник, вибачте, йдеться?! - невинно заклiпав очима
Будка.
  - Про той, що ви витягли в нього з кишенi! - вигукнула Валька,
тицьнувши на мене пальцем.
  - Позолочений? З чорним циферблатом? Марки "Салют"?
  - Так! Так! Так! - вигукнув я радiсно
  - Не бачив, - зiтхнувши, скрушно похитав головою Будка.
  - Ах ти ж гад! - крикнула Валька.
  - Не кричiть на мене На мене навiть мама в дитинствi не кричала, бо я
був дуже вразливий хлопчик...
  "Так я i знав! Ну що ти йому зробиш!"
  - Оддай годинник, бо - я загнувся, бо сам не знав, що робити.
  - Ах, ви хочете, щоб вам принесли годинник на блюдечку з голубою
кайомкою? А ключ од квартири вам не треба? Де грошi лежать...
  Вiн, мабуть, прочитав недавно "Золоте теля" Iльфа i Петрова i удавав з
себе Остапа Бендера.
  - Ну нiчого! - просичала Валька - Не хочеш по-доброму, ми пiдемо до
тво?? матерi... в мiлiцiю пiдемо... Всюди... Раз ти злодiй... крадеш...
хай тебе в колонiю посадять... Ходiмо! - кивнула вона нам
  - Ах, яка ти бистра! Злодiй .. мiлiцiя... колонiя... Ха! Доведи, що у
вас хтось щось брав! Доведи!
  - Доведу!
  - Нiчого ти не доведеш... А якби ви не були такi "ушлi", я, може, вам i
допомiг би... Бо я, зда?ться, щось знаю...
  - Що? Що? Що ти зна?ш? - спитали ми, зупиняючись.
  - По перше, я точно знаю, що я не брав годинника. Бо в мене руки...
хе-хе! - були зайнятi... Скажеш, нi? - посмiхнувся вiн до мене.
  - Ну? - сказав я, червонiючи (я згадав, як вiн товк мене головою об
землю, - руки таки в нього були зайнятi!).
  - Але я знаю, хт взяв... Один хлопець... Вiн не з наших... Випадково
тодi був.. Це, зна?те, чувак правильний... строк уже мав... у тюрязi
сидiв... Так що...
  -Ну? - нетерпляче спитав я, вiдчуваючи у грудях противний холодок (я не
розумiв, що таке "чувак" i що таке "строк", але я зрозумiв, що справи
кепськi, що, коли Будка не бреше, годинник попав у руки справжнього
злодiя).
  - Що ти нука?ш? Це такий чувак, що твiй годинничок передавав тобi
привет! Але нашi хлопцi уважають карний кодекс... Сявок-щипачiв... ми самi
не уважа?м... I оскiльки це сталося на нашiй територi?, ми вирiшили
втрутитися... Але це справа не проста: чувак уже десь притирив тво? бока
(годинник тоiсь)... I треба серйозно поговорить... Коротше, я вас навiть
шукав... i оце тiльки-по був у не?, - вiн кивнув на Вальку.
  - Ну? (Що ж я ще мiг сказати!).
  - Всi нашi сьогоднi будуть на стадiонi. Сьогоднi ж матч з "Торпедо"...
Так-от, ми будемо чекати вас за пiвгодини  до  початку  на  розi
Червоноармiйсько? - бiля музкомедi?... Два зайвих квитки для вас ?. А
зараз я поспiшаю... Чао! - i вiн побiг у пiдворiття.
  Ми перезирнулися. Все це було несподiвано i дивно. Ми чекали всього,
але не цього... Будка i його кодло раптом виступають у ролi благородних
лицарiв - поборникiв справедливостi! Все це нагаду? брехню. Але яка мета
цi?? брехнi? Адже справдi довести, що вони взяли годинник, ми не могли
нiяк. I вони мали цiлковиту змогу вiдмовитися вiд усього, забрати годинник
собi. Тепер же ми можемо звернутися у мiлiцiю... Отже, певне, Будка не
бреше...
  На термiновiй нарадi, яку ми провели тут же у дворi, було вирiшено, що
я i Ява iдемо на побачення з ворогами до музкомедi? обов'язково, а Валька
iде на студiю i поясню? все Максиму Валер'яновичу, - адже вiн навiть не
зна?, куди ми подiлися...
  Пiсля наради ми з Явою по?хали додому - до матчу лишалося ще досить
часу, треба було пообiдати...
  Дядько зустрiв нас веселим вигуком:
  - Хлопцi, тримайте себе в руках, зараз я вам скажу одну рiч!
  Вiн сяяв:
  - Як ви дума?те, куди ми сьогоднi йдемо? Не зна?те? То я вам скажу - на
футбол! "Динамо" (Ки?в) -"Торпедо" (Москва)! Я бачу, ви розгубилися... Чи,
може, ви не хочете йти на стадiон? Га?
  - Це для тебе, болiльника, подiя! А вони - нормальнi хлопцi, - озвалася
з кухнi тiтка. - Правда ж, хлопчики?
  - Нормальнi хлопцi не можуть не любити футболу!
  - Авжеж. Ми з радiстю! Футбол! Ну да! Аякже! - на" рештi вимовив я,
отямившись.
  - Сектор "А"! Найкращi мiсця! - сказав з гордiстю дядько, виймаючи з
кишенi квитки.
  - Ого! - радiсно сказав я.
  ...I до обiду, i пiд час обiду, i пiсля обiду я сушив голову, як
зробити так, щоб квитки на футбол у нас були, а дядька не було. Наскiльки
квитки нам були потрiбнi (щоб не залежати вiд ворога), настiльки дядько
був нам не потрiбен - вiн мiг все тiльки зiпсувати.
  Я довго кружляв навколо дядька, як муха навколо меду.  Нарештi
наважився:
  - Дядю, ви, будь ласка, дайте нам квитки, ми вперед пiдем...
  - А чого не разом? - здивувався дядько.
  - Та... нас чекають... - i зашарiвся я, у пiдлогу втупившись.
  Дядько пильно глянув на нас, усмiхнувся i пiдморгнув!
  - Та-ак... Ясно... А чи не рано ви, хлопцi, почали... Га? Ми
дипломатично промовчали.
  - Що ж... гаразд... Нате квитки... Тiльки ж пильнуйте...
  РОЗДIЛ XI

  "Динамо" (Ки?в) - "Торпедо" (Москва)
  Тролейбус уже рушав. Тiльки-но ми вскочили, як дверi за нами клацнули i
тролейбус по?хав. У тролейбусi було повно-повнiсiнько людей. Ми стояли на
нижнiй приступцi, уткнувшись носами у чи?сь брезентовi штани.  Щоб
звiльнити сво? носи, ми притиснулися спинами до дверей. Аж тут тролейбус
спинився, i десь вгорi з гучномовця почулося: "Вулиця Iвана Кудрi". Дверi
розсунулися, i ми вже думали, що зараз випадемо. Але нi, знадвору одразу
натиснули, i нас було пiднято i впхнуто в глиб тролейбуса, Затиснутi мiж
людей, ми висiли, не торкаючись ногами пiдлоги. Ого-го! Ой! Ай! Ох! Краще
пiшки ходити, нiж отак ?здити'
  Весела кондукторка, скоцюрбившись десь пiд стелею тролейбуса, весь час
вигукувала:
  - Хто забув узяти квиточки? Я до ваших послуг. Я ось тут. Будь ласка,
звернiть на мене увагу. Юначе у беретi, не одвертайтеся. Я  буду
ображатись. А ви, мужчино, звiльнили б мiсце для бабусi... Хто ще забув
узяти квиточки? Будь ласка! Сьогоднi квитки коштують дуже дешево. Всього
чотири копiйки . Будь ласка!
  Ми намагалися не дивитись на кондукторку. У нас були грошi, i ми зовсiм
не хотiли ?хати без квиткiв. Але для цього нам треба було взяти грошi в
зуби ще надворi, бо годi було й думати залiзти зараз у кишеню. Куди там! I
рукою ворухнути не можна. Вперше в життi ми ?хали "зайцями" мимоволi.
  Незважаючи на штовханину, у людей був добрий настрiй i вони весь час
весело перегукувались i з кондукторкою, i мiж собою. З окремих вигукiв,
таких як "Накладемо ми сьогоднi торпедiвцям", "Глядiть, щоб нам не
наклали", "А я вам кажу: Базилевич не менше трьох штук загилить", - ми
зрозумiли, що бiльшiсть пасажирiв ?хала на футбол. I справдi,  на
передостаннiй зупинцi бiля Жовтнево? лiкарнi нас винесли з тролейбуса, i
ми опинились у бурхливому потоцi людей, який, вируючи, тiк до Центрального
стадiону.
  Несподiвано чоловiк, що йшов перед нами, метнувся вбiк до пiдворiття,
де товкучився тiсний гурт людей. Штовхаючись, вони схилились над кимось.
Нам спершу здалося, що когось б'ють. Але коли ми й собi пробилися туди, то
побачили, що в центрi гурту сто?ть баба i торгу? насiнням. Вона дуже
поспiшала, сипала неповнi склянки i весь час злодiйкувато оглядалась.
Потiм раптом схопила свого кошика i подрiботiла вулицею. I весь гурт як
бджолиний рiй, не розпадаючись, клубком перекотився слiдом за нею з
пiдворiття з пiдворiття. Ми перезирнулися: що це за дивина! Тiльки потiм
уже дядько нам сказав, у чому рiч. Виявилося, що без насiння кияни футболу
собi не уявляють, хоч у звичайнi днi насiння вони майже не лускають
зовсiм. У день футбольного матчу за двi години болiльники вилускують цiлi
вагони соняхiв. I, звичайно, дуже засмiчують стадiон. Тому мiлiцiя не
дозволя? продавати насiння бiля стадiону. Але все одно перекупки з усiх
ки?вських базарiв збираються до стадiону i нелегально у пiд'?здах i
пiдворiттях торгують сво?м забороненим товаром. Вони добре вивчили розклад
iгор i не пропускають жодно?, А деякi баби навiть стали болiльницями.
Попродавши насiнчя, вони йдуть з порожнiми кошиками на стадiон i там
хрипкими базарними голосами галалакають на футболiстiв.
  Ми пробиралися до музкомедi?, дивуючись, чого то люди влаштовували оцю
малакучу так рано - ще аж сорок хвилин до початку, А штовхаються так, нiби
вже почалося.
  Ми думали, що нам доведеться чекати Будку i його братiю (ми трохи
перестаралися i прийшли на десять хвилин ранiше). Але раптом я почув над
самiсiньким вухом пронизливий свiст i голос Будки:
  - Вони вже тут!
  Тi?? ж митi нас оточив знайомий гурт хлопцiв. Але тепер на обличчях у
них не було нiяко? загрози, а тiльки цiкавiсть.
  - Так, - заклопотано промовив Будка, риючись у кишенi. - Ось вам
квитки... Нi, нi, грошей не треба - ми вгоща?м, - i вiн застережно
виставив уперед руку, хоча ми зовсiм i не збиралися давати йому грошi...
Очевидно, цi слова були заранi продуманi i розрахованi,  як  жест
благородства...
  - Спасибi, - з пiдкресленою чемнiстю сказав я, - але квитки у нас ?! -
i витяг з кишенi квитки. У гуртi хтось захихотiв Будка знiтився.. Але
вирiшив не здаватись.
  - Ану покажи! Мабуть, якiсь вхiднi... Гм... Сектор "А"! Ну тодi,
звичайно... Нам ще краще, ми цi зараз заб'?м у секунду... - i несподiвано
голосно вiн вигукнув: - Кому квитки?
  Мить - i Будка щез з наших очей: десятки бажаючих навалилися на нього.
Це були тi нещаснi, з розпачливими обличчями люди, яких ми, проштовхуючись
до стадiону, зустрiчали на кожному кроцi i якi весь час жадiбно питали,
наче старцi:
  - Зайвого квиточка нема??
  - Нема? зайвого?
  - У кого зайвий квиток?
  Тi, хто мав квитки, гордо i незалежно проходили повз них, штовхаючи i
наступаючи ?м на ноги.
  Через пiвхвилини ми, нарештi, знову побачили Будку - вiн був такий
скуйовджений, наче його побили.
  - Продавати квитки на футбол небезпечнiше, нiж кидатися пiд трамвай, -
криво усмiхаючись, сказав вiн i махнув рукою. - Ходiм на стадiон! А то ще
й на сво? мiсця не втрапимо!
  - А коли ж... балакать? - спитав я.
  - Потiм, потiм! Пiсля матчу. Зустрiнемось на цьому мiсцi.
  Сперечатися було безглуздо.
  Мабуть, легше перейти державний кордон яко?-небудь маленько? кра?ни,
нiж без квитка пройти у Ки?вi на стадiон. Разiв п'ять перевiряли у нас
квитки, поки ми добралися до того сектора "А"...
  Коли ми сiли, на полi футболiсти вже бухкали м'ячi. Але ми знали, що то
ще не гра, а тiльки розминка. М'ячiв було багато, на кожного футболiста не
менше як по одному, i бiднi воротарi метушились в воротах, мов мишенята в
кутку, раз у раз пропускаючи "штуки".
  Прийшов дядько (одразу стало тiсно!), хитро глянув на нас i мовчки
пiдморгнув. Ми для годиться опустили очi - хай що хоче дума?.
  Розминка кiнчилась, поле спорожнiло. Минуло ще кiлька хвилин, i на поле
вийшли тро?: один посерединi, з м'ячем, дво? по боках, з прапорцями, -
суддi.
  Поставив головний суддя м'яч посерединi  поля,  засюрчав.  З-пiд
центрально? трибуни вибiгли команди. Стали, привiталися. Потiм раптом на
поле з публiки побiгли якiсь люди з букетами - вручили футболiстам. Потiм
футболiсти покидали цi букети фотокореспондентам, що сидiли на лавцi (нащо
тодi було вручать!). Суддя ще раз засюрчав - гра почалася.
  - У-у-у-у-у-у! А-а-а-а-а-а!
  - Кан?ва, давай Ка-н?-ва!.. А-а-а-а!
  - Серебро, давай, давай, давай, Серебро!.. О-о-о-о...
  - Базiлю передай! Передай Базiлю-у-у! У-у-у-у-у-у!
  - Дай Бiбi! Дай Бiбi! I-i-i-i-i-i!
  Величезне корито стадiону кипить, аж булька?. Пара йде вгору i
збира?ться там у хмарки.
  Бiля нас сидiв якийсь чи то професор унiверситету, чи то артист цирку.
З одного боку, вiн був дуже схожий на професора - iнтелiгентне обличчя,
окуляри, борiдка, портфель пiд пахвою. З другого боку, вiн був абсолютно
циркач - весь час пiдскакував, мекекекав, свистiв, iгогокав, як жеребець.
А коли кияни забили гол, вiн пiдкинув свого портфеля мало не до хмар i
потiм ловко пiймав однi?ю рукою - так не кожний циркач зможе! I не змовкав
професор-циркач нi на мить. Коли якийсь футболiст з м'ячем проривався
вперед, вiн пiдганяв його пронизливим:
  - Пашов-пашов-пашов-пашов!!!
  Причому верещав таким одчайдушно-страшним  голосом,  яким  навiть
"рятуйте" кричати соромно. I верещав доти, аж поки в того футболiста не
одбирали м'яча. Тодi досадливо махав рукою:
  - Так я й знав! Передати було б! Базилевичу було б передати!
  I то? ж митi переносив увагу на iншого футболiста:
  - Ну ти диви! Iде, як пасеться... Чого ти йдеш?! Бiгати треба, бiгати.
Ти ж футболiст, а не корова!
  Нiби тому бiдному захеканому, засапаному, засмиканому фугболiстовi й
секунди перепочити не можна. Такий безсердечний болiльник!
  Поряд з ним сидiла, мабуть, його дружина - гладка, у великому
саморобному капелюсi з газети. Вона переживала мовчки, але так важко
дихала i сопiла, що свiжого повiтря над стадiоном, здавалося, з кожною
хвилиною меншало й меншало. Професор-артист раз у раз заспокоював ??:
  - Рибонько, не хвилюйся! Не хвилюйся, рибонько! Все буде гаразд. Нашi
виграють.
  Ява пiдморгнув менi i стиха сказав:
  - Якби ту "рибоньку" у воду кинути, от звук би був, от би ляснуло!
  Але i професор-артист, i "рибонька" недовго привертали нашу увагу. На
полi дiялося таке цiкаве, так блискавично змiнювалися подi?, що врештi ми
забули про все на свiтi. Ми вже не були Явою i Павлушею, хлопцями iз
сво?ми характерами, смаками й уподобаннями... Ми були якоюсь мiзерною
часткою величезного органiзму, який звався "стадiон" i який тiпало, як у
лихоманцi.
  I коли суддя несправедливо,  як  вважав  стадiон,  не  присудив
одинадцятиметровий у ворота торпедiвцiв (а "рука" була точно), ми разом з
усiма завили, загорлали, надриваючи пупа:
  - Суддю на мило! Суддю на ми-ло!
  Як отi кровожернi гицелi... I не iснувало в цю мить на свiтi нiчого,
крiм одипадцятимсiрового удару.
  Велика штука - футбол. По-мо?му, футбол мiг би навiть бути лiкувальним
заходом. Наприклад, для лiкування нервовохворих. Та й вiд усiляких
непри?мностей i вiд поганого настрою футбол дуже помага?. В усякому разi,
я на час матчу всi сво? непри?мностi забув. I згадав тiльки тодi, коли
матч закiнчився. Треба було знову спекатися дядька.
  - Ну, дядю, ви йдiть додому, а у нас ще тут справи... - сказав я, наче
ми були дорослi, а вiн хлопчик.
  - Он, глядiть менi з цими справами! - сказав дядьiю - Рано ви почали
женихатися. Глядiть, щоб батьки ваших Дульцiней вуха вам не нам'яли.
  Але оскiльки кияни виграли у торпедiвцiв 3 : 2, дядько був у чудовому
настро? й вiдпустив нас.
  Цього разу нам довелося чекати. Хвилин десять, а то й бiльше. Причому
це було зовсiм не так легко, як ви гада?те. Бо ми не просто собi чекали, а
боролися. Весь час боролися з нестримним бурхливим людським потоком, що
намагався нас змити i вихлюпнути кудись на Бессарабку або нашь на площу
Калiнiна. Це вимагало страшних зусиль. Нарештi показалися хлопцi.
  - Ходiмо! - скомандував Будка. I ми, полегшено зiтхнувши, попливли за
течi?ю.
  - Ну? - нетерпляче спитав я, пiдрулюючи до Будки.
  - Потiм! Тут не мiсце ..
  От же тягне жили!
  Ми випливли на Бессарабку i пiрнули в якийсь прохiдний двiр, що вiв на
Печерськ. I тут, у темному пiдворiттi, Будка спинився.
  - Значить, так, - сказав вiн тихим конспiративним голосом, озираючись
на всi боки. - У нас була розмова з тим чуваком. Ми ледве його умовили.
Скажiть, хлопцi!
  - Гур-гур-гур.. - безладно, але ствердно прогули хлопцi.
  - Вiн погодився оддать годинник, - вiв далi Будка. - Але... тiльки
вночi. Причому сьогоднi. Завтра буде пiзно. Бо вранцi вiн чухне з Ки?ва -
його шука? мiлiцiя.
  - Ну? - у мене стислося серце.
  - Жел?зно! Годинник у нього в схованцi... у печерi... бiля лаври. Вдень
туди не можна - ганяють.. Отже, домовилися зустрiтись опiвночi бiля церкви
Рiздва Богородицi або, точнiше, бiля могили Кайсарова. Зна?те?
  Ми з Явою перезирнулися. Дурять чи нi? Невже дурять? Але який ?м сенс?
А хоч би просто так... То що ж робити? А що ж ти зробиш?
  - Бо?тесь? - презирливо прижмурився Будка. - Ну, якщо бо?тесь, як
хочете. Годинник ваш, а не наш... Самi ми, звичайно, не пiдемо, нащо нам
треба...
  - Гаразд, - сказав я. - Ми прийдемо.
  Якби це був справдi мiй годинник, я б ще подумав, iти чи нi. Але ж ви
зна?те, що то був за годинник!
  - До зустрiчi, - весело сказав Будка. - Глядiть не проспiть?
  РОЗДIЛ XII
  Козацькому роду нема переводу. Кошовий Карафолька. Лист запорожцiв. Нiч
на кладовищi (спогад)_
  Вечiр Одинадцята година Ми лежимо на широченнiй, як Хрещатик, тахтi
бiля вiдчинених дверей балкона.
  Лежимо тихо, не ворушачись, - уда?м, що спимо. Ми чека?м, поки посну?ь
дядько з тiткою, щоб можна було нишком вийти.
  Нема?, мабуть, нестерпнiшого чекання, нiж отаке, коли лежиш без сну,
нерухомо i ждеш. Та ще ждеш, не знаючи, що тебе жде. Коли тобi треба
опiвночi йти кудись у страшну безвiсть до могил...
  У голову насчирливо лiзуть рiзнi темнi думки i спогади.
  Спогади! Я, звичайно, не Вольф Мессiнг, я не вмiю читати чужих думок на
вiдстанi, але навiть не дивлячись на Яву, який лежить поряд зi мною, я
ладен заприсягтися, що вiн згаду? зараз те саме, що й я... Певен на всi
сто процентiв! Вiн просто не може зараз згадувати щось iнше. То було теж
уночi, i теж могили . I так само шерхло у горлi, i стискалося серце, i
терпли ноги.
  ...Це було торiк, восени, у вереснi, якраз пiсля "робiнзонсько?"
iсторi?. Несподiвано до нас у село при?хали археологи. Цiла експедицiя,
кiлька чоловiк. Тобто, може, й не зовсiм несподiвано, бо двох з цi??
експедицi? ми добре знали. То були ки?вськi мисливцi, якi щороку при?здили
до нас на полювання та риболовлю i яким ми з Явою ото ловили коникiв. Ми
завжди ставилися до них трохи зверхньо й насмiшкувато, як майже до всiх
городян, що такими непристосованими вiдчувають  себе  в  селi.  Ми
посмiювались, коли вони над силу пiдводилися вдосвiта на полювання, коли
вони перекидалися в плавнях у наших човнах, коли вони невмiло. кривавлячи
руки, чистили рибу. I ми не могли собi уявити, що вони такi розумнi дядьки
i так багато i такого цiкавого знають.
  I от же ж як бува?: ?здили вони до нас на полювання i не думали нi про
якi розкопки, нi про яку свою археологiю, просто собi вiдпочивали, а тодi
якось пiсля вечiрнього перельоту, сидячи при вогнищi  за  кулешею,
розговорилися з нашими мисливцями - дiдом Варавою та дiдом Салимонiом -
про наше село Васюкiвку, про його iсторiю. I вмить забули i про кулешу, i
про полювання, i про все па свiтi...
  Другого ж дня по?хали в Ки?в (хоч обидва були у вiдпустцi i збиралися
полювати цiлий мiсяць). А невдовзi при?хала археологiчна експедицiя.
  Виявилося, що край наш дуже iсторичний i село наше теж страшенно
iсторичне i дуже стародавн?. Те, що воно стародавн?, ми знали, але те, що
iсторичне, якось навiть не задумувалися. Аж виявля?ться, мало того, що
Васюкiвка наша лежала просто тобi на знаменитому "путi з варяг у греки",
за який ми одержували у школi двiйки, то вона ще була й на самiсiнькому
перехрестi походiв славних запорожцiв.
  I пiд старезним дубом, що ото на околицi Васюкiвки, зупинялися
перепочити в холодочку хто тiльки хочеш: i Володимир Мономах, i цариця
Ольга, i Богдан Хмельницький.
  Роззявивши рота, слухали ми розповiдi археологiв про Запорiзьку Сiч, -
про легендарного ватажка козацького Iвана Сiрка, якого п'ятнадцять разiв
обирали кошовим отаманом, чого не заслужив жоден кошовий в iсторi?
Запорiжжя, i якого "вороги боялися бiльше вогню, бiльше бурi, бiльше
пошестi свiтово?"; про останнього кошового Запорiзько?  Сiчi  Петра
Калнишевського, якого цариця Катерина II  заслала  до  Соловецького
монастиря, де вiн просидiв у сирiй темнiй холоднiй ямi аж двадцять п'ять
рокiв, але не скорився, не зрiкся козаччини i, незважаючи на нелюдськi
муки, прожив на свiтi сто дванадцять рокiв - такий був богатир.
  Ми ловили кожне слово...
  Оце да! От якi були нашi пращури!
  Того ж дня експедицiя почала розкопувати козацьку могилу, що була в
степу за два кiлометри вiд села. I, звичайно ж, ми, хлопцi, до смерку
пропадали там, на розкопках. I коли археологи вiдкопали козацьку зброю
(шаблi, пiстолi), та ще й гранчасту пляшку з-пiд оковито? (хоч i порожню),
та ще й дерев'яну люльку, на якiй перлами було викладено слова: "Козацька
люлька - добра думка . " - ми трохи не попадали в яму. То було незабуiн?
видовище! Археологи спершу обережно копали, потiм розгрiбали землю руками,
а тодi, намацавши щось, зовсiм уже тендiтно розчищали спецiальними
щiточками... Ми дивилися мов зачарованi. З землi з'являлися рiзнi речi, що
пролежали в нiй понад триста рокiв.
  Археологи сказали, що в могилi поховано якогось славного запорожця з
вiйська Iвана Сiрка. Бо саме туг отаборювагся Сiрко, як повертався з
Криму, розбивши кримського хана бiля Сиваша. I, видно, помер ту? од ран
отой запорожець i тут його й поховали. А за звича?м запорозьким у могилу
козаковi клали зброю його, речi, люльку i обов'язково пляшку горiлки - щоб
i на тому свiтi, мовляв, було йому весело.
  Ми довго роздивлялися цi речi, а надто пiстолi та шаблю, пiхви яко?
були оздобленi срiблом, а рукiв'я - з слоново? кiстки.
  Ява зiтхнув i прошепотiв менi на вухо:
  - От якби знаття! Ми ж самi могли одкопати!
  Крiм могили, експедицiя вела розкопки бiля дуба. Правда, викопали один
тiльки iржавий кухоль з кришкою, але казали, що то кухоль мало не самого
Iвана Сiрка.
  Потiм археологи ходили по селу, подовгу розмовляли з найстарiшими
нашими дiдами та бабами, - цiкавились легендами, переказами, а також
нащадками козакiв-запорожцiв. Особливо довга була розмова з сголiтньою
бабою Триндичкою.
  - Скажiть, будь ласка, бабусю, ким були вашi батько й дiд? - нiжно
питав ?? опецькуватий археолог Папуша (той, що колись утопив у плавнях
рушницю).
  - Ага... були, синку, були... - радiсно кивала Триндичка.
  - Ким же вони, бабусю, були?
  - Ага, - кивала Триндичка.
  - Козаками були, запорожцями?
  - Ага, - кивала Триндичка.
  - Чи, може, просто мужиками, гречкосiями?
  - Ага, - кивала Триндичка.
  - Гречкосiями? - розчаровано перепитував Папуша.
  - Сiяли гречку, сiяли... - радiсно кивала Триндичка. - I просо, i
овес... А попiд хатою мак...
  Так нiчого вiд баби й не добилися.
  Дуже цiкавилася експедицiя також найстарiшими у селi хатами - тими, що
пiд стрiхою, що аж у землю вросли, що мохом взялися, ?х було вже небагато,
i археологи кожну з них облазили згори донизу, в усi закапелки зазирнули.
I тут сталася прикра для нас несподiванка. Оглядаючи хату, де жив
Карафолька, Папуша раптом зчинив такий радiсний гвалт, наче знайшов
золото. На сволоку, пiд крейдою, вiн виявив напис: "Цю хату збудував 1748
року 10 квiтня козак Титарiвського куреня Гаврило Карафолька".
  - Дивiться, дивiться, - захоплено кричав Папуша. - Це ж iсторiя! Це ж
архiтектурна пам'ятка... Бережiть, люди добрi, бережiть цю  хату...
Вiдсьогоднi ми берем ?? на облiк... Це ж така рiдкiсть...
  Вся сiм'я Карафольчина була при?мно здивована - вони самi не знали, в
якiй знаменитiй хатi живуть. Того ж дня з'ясувалося, що й дiд Салимон -
праправнук запорiзького сотника, i голова колгоспу Iван Iванович Шапка -
нащадок запорожця, i вчителька Галина Сидорiвна козацького роду.
  У нас завжди поважали старих людей, але такого успiху вони не мали
нiколи Цiлими днями вони не сгуляли роти - згадували. Дiдiв i прадiдiв,
бабусь i прабабусь... I як послухати, то всi цi бабусi, як правило, були
неймовiрнi красунi, а дiди такi силачi, що ой-ой (один бугая колись
зборов, другий пiдводу з картоплею пiдняв, третiй дуба з землi вирвав...).
Плюгавих, кволих, кривих, кислооких, горбатих предкiв не було нi в кого.
Рiзниця тiльки в тому, що однi красунi й силачi були козацького роду, однi
- мужицького. I тут нiчого не вдi?ш. Предкiв не вибирають i не замовляють.
Кузьма Барило був козацького роду, Вася Деркач -козацького, Гребенючка -
козацького. А ми... Особливо ми не могли пережити, що Стьопа Карафолька,
староста класу, вiдмiнник i взагалi позитивний образ, який нам щодня
ставили за приклад i якого ми через це терпiти не могли, Стьопа
Карафолька, в якому не було нi на стiлечки нiчого козацького, - був
прямий, безпосереднiй нащадок славного запорожця._ А ми... у мене ще хоч
був десь далеко по материнськiй лiнi? якийсь козак-заброда, а в Яви -
анiчогiсiнько, самi за себе гречкосi?.
  - Дiду, невже ж ото у нас у роду не було жоднiсiнького запорожця? - з
надi?ю питав Ява свого дiда Вараву.
  - Не... щось не пригадую.
  - От iще! - сердито одвертався Ява (наче дiд був винен).
  - Дурень ти, - спокiйно казав дiд. - Та що там тi козаки без гречкосi?в
вартi були... Хто б ?х годував? З голоду повмирали б... А як була земля
наша в скрутi, тодi не лише козаки, а й гречкосi? йшли ?? боронити, брали
коси, брали вила i незгiрш козакiв били ворога.
  Але на Яву дiдова агiтацiя не впливала. Бурмочучи: "Та-а... Не могли
хоч би на бабi козацького роду оженитися..." - похмурий Ява iшов геть.
  - I все ?м нове, нове треба! Не могли ще трохи у старiй хатi пожити, -
крiзь зуби цiдив Ява, з ненавистю дивлячись на новiсiнький пiд бляхою
будинок свiй. - Може, i в нас на сволоку було щось написано... Дiд же
старий: багато зна?, а ще бiльше забув...
  Ява не мiг примиритися. Ява страждав. Тим бiльше, що Карафолька ходив,
задерши носа, i тiльки чвиркав крiзь зуби слиною у наш бiк (словами
зачiпати боявся, бо знав, що ми, незважаючи на предка, набили б йому
пику).
  Та його задраний нiс i чвиркання крiзь зуби можна було б пережити.
  Але вiн дошкулив нам iншим. Вiн органiзував на вигонi "Запорiзьку
Сiч"... Вiйсько було набране лише з "нащадкiв". I кошовим одноголосно
обрали Карафольку.
  У вишиванiй сорочцi, у широченних червоних шароварах, в яких його брат
танцював колись у самодiяльностi, у старезнiй дiдовiй папасi, що в нiй уже
багато рокiв неслися кури (та то байдуже!) гарцював Карафолька перед сво?м
вiйськом, водив його у походи, влаштовував гульбища i козацькi розваги.
  Ми сидiли в кущах i слухали, як долинав з вигону бадьорий запорiзький
марш:
  "Ой чи пан, чи пропав - двiчi не вмирати,
  Ген, нумо, хлопцi, до збро?! На герць поiуляти, слави здобувати'"
  Ми скреготали зубами.
  Ми нiколи не вiдчували себе такими самотнiми, ображеними i нещасними.
Ми, саме ми, за сво?ю вдачею мусили бути кошовими отаманами...
  Ми, а не вiдмiнник Карафолька. Ех, зацурпелити б йому зараз у носа його
задраного!..
  I щоб же йому таке заподiяти, чим би ж його пiд... той, пiдкандичити!.
  - Слухай, Яво, - стрельнуло менi раптом. - Ти пам'ята?ш "Лист
запорожцiв турецькому султановi"?
  - Га? Ну й що?
  - Напишiмо ?м такого листа.
  - Як? Вони ж самi запорожцi
  - Якi вони в бiса запорожцi! Хiба вони справжнi? Фальшивi вони.
Самозванцi. Подума?ш, предки!.. Так i напишем: предки вашi хорошi, а ви
чортi-що.. Текст листа запорожцiв у мене дома ? - у книжцi "Укра?на
смi?ться". Перелицю?м i буде - во!
  - Ходiм!
  Взявши у мене текст, ми пiшли до Яви. Бо у нього над столом якраз
висiла картина Р?пiна "Запорожцi". Сiвши пiд картиною i дивлячись, як ото
весело писали запорожцi листа султановi, ми почали писати свого листа.
  То була каторжна робота.
  I от нарештi пiсля довгих мук народився "Лист справжнiх запорожцiв
фальшивому лжекошовому, плюгавому вiдмiннику Карафольцi i його задрипаному
вiйськовi":
  "Ти-шайтан дурепський, проклятущого чорта брат i товариш i самого
люципера секретар! Який ти в чорта лицар? Який ти запорожець, та ще й
кошовий? Слинько ти шепеляве! Дiрка од бублика! Репяк ти з хвоста
собачого! Латка на подертих штанях, шмат вiдмiника недогризенний! Твого
зачуханого вiйська ми не бо?мось, землею i водою будем, битися з тобою! Не
козаком тобi називатися, а у ляльки з безштаньками гратися! Не годен ти
доброго слова, хай з'?сть тебе руда корова! I в головi в тебе не мiзки, а
полова, опудало ти городн?. Отак ми тобi вiдказали, плюгавче! I за це
поцiлуй нас у бруднi порепанi п'яти, свиняче порося ти! Ось-ось-о!"_
  Ми написали це все великими лiтерами на пiвтораметровому  суво?
шпалерiв, що лишилися пiсля будiвництва ново? хати. До сувою на грубезнiй
мотузцi замiсть печатки причепили суху балабушку - вийшло, на наш погляд,
дуже здорово.
  Виспiвуючи губами: "Трум-пу-ру-рум-пум-пум-пум!" - ми пiшли на вигiн i
урочисто вручили Карафольцi "пергамен".
  Ми були певнi, що авторитет Карафольки пiсля нашого листа впаде и
загуркоче, як порожн? вiдро.
  Але того ж  дня  ми  одержали  дуже  стриманого  i  ввiчливого
листа-вiдповiдь.
  "Дорогi друзi! Ви ла?тесь дуже красиво, але тiльки тому, що ви не
козацького роду i вам прикро. Ми прекрасно це розумi?мо. Ми залюбки
прочитали вашого листа i навiть згоднi прийняти вас у свое запорiзьке
вiйсько писарями - хоч у вас i двiйки з мови._
  Мiж iншим, "недогризений" пишеться з одним "н"а "вiдмiнник", навпаки, з
двома (див. правило подво?ння приголосних, пiдручник граматики, стор 4, 
23)._
  З привiтом._
  За  дорученням  славного  вiйська  запорiзького  кошовий  Степан
Карафолька"._
  Це було гiрше, нiж якби вiн кожного з нас привселюдно потоптав ногами.
  Ми не дивилися один одному у вiчi. Тако? скрути ми ще не вiдчували.
Нiколи ми ще не виглядали так жалюгiдно  перед  всiм  товариством
васюкiвських хлопцiв. Треба було щось робити. Треба було рятуватись. Бо ще
трохи - i навiть шмаркатi першокласники витиратимуть руки об нашi голови.
  - От якби нам справжню козацьку шаблюку... - зiтхнув я. - Або
пiстоль... як ото археологи викопали... Полетiв би Карафолька з кошового в
один мент!
  - Га? - стрепенувся Ява. - Ага... Шаблюка.., або пiстоль - це було б
справдi... Це - сила! Iз справжньою козацькою збро?ю будь-кого кошовим
оберуть... "
  - Де ж ?? взяти? - безнадiйно спитав я.
  - Викопати! - примружився раптом Ява.
  - Де? Так вона тобi и лежить пiд земле... ?дина козацька могила бiля
села була, та й то уже - фiть!
  - А на кладовищi?
  - Ти що??! Бр...
  - Мудрагель! Хiба я кажу - свiжi могили копати? Теж iще! Зна?ш старi
могили скраю, понад шляхом? Без хрестiв, ледь помiтнi у травi. Ти зна?ш,
скiльки ?м рокiв? Рокiв двiстi, а то й бiльше.. Менi ще дiд Салимон якось
казав, що там його прадiд похований... А вiн хто такий був? Козак,
запорожець. А як запорожцiв ховали? Iз збро?ю. От i кумекай.
  - Так-то воно так... Але все-таки кладовище... Мрець...
  - Та який там мрець! Череп, кiлька кiсточок та й усе. Ти ж бачив, коли
археологи копали. Що там може бути, як вiн двiстi рокiв у землi
пролежав... Подивишся, що од тебе залишиться через двiстi рокiв...
  - Все-таки... навiть череп... Якось воно...
  - Та ми того черепа й не чiпатимемо, - роздратовано сказав Ява. - Шаблю
й пiстоль обережненько викопа?м i знову зари?мо. Нiхто й не помiтигь.
  - То, може, хоч дiда Салимона спитать?
  - Хiба то його власнiсть? То ж не картоплю па його вгородi копати... Та
и як ти спита?ш: "Дозвольте вашого прадiда викопати. ." Еге? Дурний!
  - А коли ж копати? Вдень?
  - Ну, вдень, як побачаиь, одразу по шиях надають...
  - А коли ж?
  - Вночi...
  - Га?
  - Ти що - бо?шся?
  - Та нi, але...
  - От ти хочеш i справжню козацьку зброю мати, i щоб усе було, як у
магазинi. Дуже хитрий!
  - Ну гаразд, - зiтхнув я. - Спробу?м...
  Ви були коли-небудь уночi на кладовищi? Яьщо не були - то не ходiть.
Страшно. Так страшно, що серце зупиня?ться.
  Це я зараз кажу, а тодi... Хiба я мiг показати перед Явою, що я боюсь,
коли вiн, сатана кирпата, вiв себе так, наче не на кладовище вночi йде, а
в клуб на кiнокомедiю.
  - То боягузи, заячi душi, повидумуванi, що на кладовищi вночi страшно,
- весело казав вiн - А насправдi, чого боятися? Живих треба боятися, а не
мертвих. Мертвi тобi вже нiчого не заподiють. Пам'ята?ш, Том Сой?р i Гек
Фiнн теж ходили вночi на кладовище. I - нiчого .
  - Авжеж... Нiчого - криво усмiхнувся я - Тiльки в них на очах iндi?ць
Джо вбив лiкаря.
  - Ну й що... подума?ш... Але не ?х же... - Ява таки забув про iндiйця.
- Скажи краще, що ти просто бо?шся.
  - Чого б то я боявся, - вимовив я, ледве стримуючи дрож у голосi. I
нащо я згадав про iндiйця, про те вбивство?! Ми проминули останню хату i
пiдiйшли до кладовища. На тлi хмарного неба вимальовувалися хрести. Мiсяць
визирав з-за хмар, ледь освiтлюючи дорогу. Позаду в темнiй тишi спало
село, навiть собак не було чути. За кладовищем, лiворуч, чорнiв гайок, а
праворуч голий степ аж до крайнеба. I всюди нi душi. Здавалося, що тiльки
й ? на свiтi оце кладовище i нас дво? Пригнувшись, ми пробиралися через
кладовище, намагаючись не дуже озиратися на всi боки i придивлятися до
могил. У кожного з нас у руках заступ. Крiм того, в мене ще була щiтка вiд
чобiт (замiсть спецiально? археологiчно? - де ж бо нам ?? взяти!), а в Яви
- лiхтарик, отой "динамiчеський", що я йому колись подарував.
  Тихо балакало од вiтру вгорi на деревах листя. Десь порипувала суха
гiллячка, наче хтось ходив у темрявi мiж могил i скрипiв дерев'яною ногою.
  Згадав я раптом, як ховали недавно, влiгку, стареньку прабабусю Петi
Пашка. У нас у селi вмирали нечасто, i, звичайно, всi ми були на похоронi.
Я добре запам'ятав ?? обличчя, зморшкувате i нiби всмiхнене.
  I уявилося менi, як лежить вога зараз отут, зовсiм поруч, пiд землею, в
домовинi. Розплющу? очi, ворушиться, хоче пiдвестися. Я десь читав, що
iнодi помилково ховають у летаргiчному снi, а  в  могилi  "мерцi"
просинаються i... Волосся заворушилося у мене на головi, взялося дротом, я
не можу дихнути...
  I враз - жжик, жжик! - наче заскрипiли костi.
  Це Ява лiхтариком.
  - Отут! - шепоче, присвiчу? ледь помiтний у високiй травi горбок
могили.
  - Н-не.. н-не ж жикай . К краще вже в темрявi копати...
  Ява й сам зрозумiв, що той лiхтарик не для кладовища, - бiльше не
жикав. Кiлька секунд ми мовчки стояли, прислухаючись. Потiм взялися за
заступи. Одночасно увiткнули ?х у землю, натисли ногою.
  I раптом... Ми так i заклякли... З-за могили з темряви на нас дивилися
великi зеленi очi. Над очима стирчали рiжки... I потiм (навiть тепер я не
можу спокiйно це згадувати) звiдти долинув нечюдський, несамовитий,
нестямний крик... Такого крику я не чув нiколи в життi.
  Наступно? митi...
  - А а а! - Я не пригадую, хто з нас перший закричав, але те, що кричачи
ми обо?, - це точно.
  Ми не бiгли, ми летiли, майже не торкаючись ногами землi... Тако?
швидкостi, мабуть, не знала наша Васюкiвка за всю свою багатовiкову
iсторiю.
  Ми влетiли у двiр до Яви (вiн був ближче) i, зачинивши хвiртку,
пiдперли ?? дровинякою.
  Можете смiятися, але то? ночi ми спали у собачiй будцi. Спали,
притиснувшись з обох бокiв до здоровенного кунделя Рябка. То був такий
лютий псюра, що мiг i самого чорта загризти. I як не переконували ми один
одного вранцi, що ми два йолопи, що то був звичайнiсiнький кiт, що саме
коти iнколи так несамовито кричать, - про повторний нiчний похiд на
кладовище годi було й говорячи Ми нищечком позабирали з кладовища сво?
заступи i нiкому слова не сказали про нашу пригоду.
  Незабаром почалися дощi, потiм зима, i "Запорiзька Сiч" на вигонi
розпалася сама собою. Ми з Явою змайстрували з старого триколiсного
велосипеда льодовий самокат, i втрачений авторитет повернувся до нас.
  Але пiсля то? ночi я сказав собi: "Павлушо, ти нiколи бiльше не пiдеш
уночi на кладовище. Ти повинен стати льотчиком, i тобi зовсiм не треба,
щоб ти почав тiпатися i за?катися вiд страху. Хай тво? вороги туди ходять.
Хай вони тiпаються i за?каються".
  Та, бачите, не минуло й року, i от я знову збираюся вночi на кладовище.
  I хоч, як завжди, при самiй лише згадцi про ту нiч у мене вже повна
пазуха мокрого слизького холодного страху, я кажу собi "Треба йти,
Павлушо. Якби це було потрiбно особисто тобi, ти _б нiзащо не пiшов. Але
тут справа, ти ж зна?ш, складна. I ти пiдеш. Бо ти мусиш повернути
годинник господарю за всяку цiну".
  Я чую, як поряд зi мною зiтха? Ява, i знаю, що вiн дума? про те ж саме.
  Ми лежимо й чека?мо, поки поснуть дядько з тiткою. I хоч дверi в ?хню
кiмнату зачиненi, ми точно зна?мо, що вони ще не сплять. Бо тихо. А коли
вони заснуть, ми одразу почу?мо. Та й не лише ми: в сусiдньому будинку
почують, бо вiкна розчиненi. Ви не думайте, я дуже люблю й поважаю дядька
й тьотю. Вони хорошi, добрi и лагiднi. Дядько передовик виробництва (на
Дошцi пошани висить) i майстер спорту. А тьотя такi коржики пече - вмерти
можна! Але що поробиш, коли вони...
  Ш ш! Стривайте! Почина?ться. От послухайте!
  - Хррр-у-у-у... аур-ур-урррр... хрррррау-ав-ав-аввв... сь-сь-сью-у-у...
хрррря-а-а... хр-хр-хр-хр-пфу у-у...
  Поснули!
  Зда?ться, наче ми потрапили у пащеку до ревучого лева або тигра. От
хропуть дядько з тiткою, ну й хропуть! Якби хто влаштував змагання з цього
дiла, вони, певне, були б чемпiонами свiту!
  Ми вста?мо й одяга?мось. Тепер хоч з гармати гати - вони не почують...
  РОЗДIЛ XIII
  Нiчнi пригоди. Пострiл у печерi
  Ми виходимо на балкон. Дiста?мо з-пiд ящика ще вдень заховану вiрьовку,
прив'язу?мо до поруччя. Тiльки не думайте, що то ми для яко?сь романтики.
Боже збав! Просто ми змушенi спуститися з балкона по вiрьовцi. Бо через
дверi вийти неможливо - нема кому за нами замкнути.
  Та й тiтка на нiч ключ до себе в кiмнату забира?.
  Другий поверх - зовсiм невисоко.
  А лазимо ж ми, як мавпи. Ще й вузлiв на вiрьовцi понакручували, щоб
легше.
  Всi вiкна темнi, лише на п'ятому поверсi свiтяться два, мов очi
будинку. Там мелькають постатi i чу?ться музика - мабуть, справляють
новосiлля (дядько з тiткою лише тиждень як пере?хали в цей новий будинок
бiля Печорського мосту). I вiд того, що зовсiм поряд люди не сплять, а
веселяться, нiчна наша мандрiвка зда?ться менi вже не такою страшною i
надзвичайною.
  Дода? менi духу що й те, що у кишенi я мiцно стискаю п?столет -
стартовий пiстолет дядька. Пiсля довгих роздумiв i вагань ми вирiшили
взяти його все-таки про всяк випадок. Але оскiльки ми твердо вирiшили бути
дуже чесними, ми написали дядьковi листа i поклали замiсть пiстолета. Ось
цей лист:
  "Дорогий дядю Гришо'!_
  Вибачте i не ссрдьтеся, що ми взяли ваш стартовий. Вiн нам отако треба!
Ми йдемо на серйозну операцiю. Може, й не вернемось. Тодi шукайте нашi
тiла у пiдземеллях лаври. Iнакше ми не могли. Йдеться про нашу честь. Ми
обов'язково повиннi повернути одному чоловiковi його рiч. Ми не можемо,
щоб нас вважали за злодi?в._
  Про всяк випадок прощавайте._
  Павлуша. Ява. А костюм мiй новий перешлiть тодi мамi._
  Ява._
  А мого велосипеда хай оддадуть двоюрiдному брату Володi._
  Павлуша"._
  Що не кажiть, а уночi в лавру, до тих могил, до мерцiв усяких лячно
йти. I так не хочеться вiддалятися од тих двох вiкон освiтлених, вiд
музики тi?? весело?. Але треба поспiшати!
  Ми сiли па порожнiй i якийсь самотнiй трамвай, що одразу швидко (вдвiчi
швидше, по-мо?му, нiж удень) помчав вулицями, весь час тенькаючи на ходу,
наче од страху. Вилiзли на площi Слави - там, де вiчний вогонь i могила
Невiдомого солдата. I пiшки пiшли до лаври.
  Ми зайшли у знайомий Вальчин двiр (знала б вона, що ми зараз тут! Хропе
собi - десятий сон бачить!).
  Пройшли за флiгель i стежечкою, що гадючилася серед чiпко? колючо?
дерези, почали спускатися до церкви Рiздва Богородицi. З кожним кроком у
грудях бухкало все дужче й дужче. I що це за властивiсть така у темряви -_
кожен кущик вона населя? жахними химерними створiннями, що ворушаться там,
ладнi от-от кинутися на вас. Навiть мiсця, вдень веселi й свiтлi, здаються
вночi страшними й зловiсними. А що вже казати про кладовища, церкви,
пiдземелля - куди й удень не дуже весело заходить.
  Раптом, наче сповiщаючи комусь про паш прихiд, бемкнув з неба дзвiн.
Раз... Другий... Третiй... Ми спинилися, оглядаючись у страшну темiнь.
Дзвiн глухо забивав у серце крижанi цвяхи - бемм!.. бемм!.. бемм!..
  - Го... годинник на лаврi... дванадцяту б'?! - пошепки догадався Ява.
  Ми пiшли далi. Ми не змовлялись, але обидва намагалися ступати якомога
тихiше, майже безгучно - наче хотiли, щоб дочув той, хто чатував на нас за
кожним кущем. Спинi i потилицi було якось лоскотно, мов чи?сь руки
простягалися з темряви i торкалися тебе ззаду. Я намагався не озиратися,
щоб раптом не побачити зеленi очi.
  Коли ми вже були майже бiля брами, у кущах щось враз зашурхотiло,
метнулось, зойкнуло. Ми присiли, зiщулилися, втягнули голови в плечi. I я
так сiиснув пiстолет, що мало не стрельнув. Добре, що спусковий механiзм у
тому стартовому розрахований на спортсменiв i такий тугий, а то я точно
бабахнув би з переляку у себе в кишенi. Пропали б тодi мо? хорошi
шевйотовi штани.
  Минула хвилина. Нiхто не нападав. "Це, певно, хтось iз Будчиних
друзiв", - вирiшили ми, повитягали голови з плечей i розправили плечi.
  "Не можна, щоб вони думали, що ми бо?мося, - подумав я, - треба йти,
карбуючи крок, i смiятися..." Але ноги не послухали мене i по пласких
каменях склепистого пiдворiття "Дзвiницi на Дальнiх печерах"  пiшли
знов-таки по-котячому тихо i безгучно. А смiх так глибоко застряв у мене
всерединi, що я сам навiть його не почув. Зате я почув iнше. З-за
надгробка на могилi генерала Кайсарова враз долинув приглушений голос:
  - Та перестань... Раз уже так - заведем i все... Нiхто вже не прийде...
Не змогли просто вийти з дому i все. Точно...
  Голос був знайомо-хлоп'ячий, але не Будчин.
  - Ви помиля?тесь! Ми прийшли! - несподiвано голосно i рiзко сказав
раптом Ява. Я аж здригнувся.
  - Га?! - нiби перелякано гакнули за надгробком. I на тлi неба над
кам'яною брилою з'явилося три голови.
  - А... це вже ви, - почувся голос Будки, в якому звучало (як менi
здалося) чи то розчарування, чи то невдоволення - наче вiн чекав когось
iншого.
  Вони вийшли з за пам'ятника. Будка, невеликий хлопчик, якого ми
помiтили ще у кодлi (вiн був найменший), i високий худорлявий хлопчина...
у чорнiй масцi - мабуть, "чувак". Я мимохiть здригнувся - що не кажiть, а
чорна маска уночi, та ще й у такому мiсцi, справля? нехороше враження. Як
бачите, менi доводилось здригатися майже щохвилини. "Якщо далi так пiде,
то я скоро буду безперестанку тiпатися, як у лихоманцi. Треба взяти себе в
руки", - подумав я. Але брати себе в руки було дуже важко - якось не
давався я собi в руки.
  - Лiхтарики у вас ?? - спитав Будка.
  - Нема, - озвався я.
  - Це погано, - сказав Будка.
  Звичайно, погано, ми и самi знали. Але в нас справдi не було
лiхтарикiв. Як на зло той "динамiчеський", що я колись подарував Явi,
зiпсувався, а "батаре?чного" ми якось по дуростi не придбали (аби ж то
знаття, що в нас будуть такi нiчнi пригоди!) i в дядька дома не було. Про
всяк випадок взяли ми коробку сiрникiв. Але хiба порiвня?ш сiрники з
лiхтариком!
  - Ну, гаразд, у нас ?, якось обiйдемося, - менi здалося, що Будка був
навiть радий, що у нас нема лiхтарикiв.
  - Ходiмо! - не даючи нам опам'ятатися, сказав Будка. Ми вийшли з
лаврського двору, обiйшли фортечний мур. Попiд самим муром збiгали вниз
дерев'янi вузенькi сходи з поруччям. Над сходами нависли вiти дерев, темно
було, хоч в око стрель, i здавалося, що ми спуска?мось у самiсiньке пекло.
  Признаюсь одверто, менi було дуже страшно i дуже хотiлося якось сказати
цим крокодилам, що у мене е пiстолет, i якщо вони щось, то я... Але як це
сказати, я не знав.
  Будка i "чувак" освiтлювали дорогу кишеньковими лiхтариками, але вiд
цих двох тремтливих плямок свiтла, що стрибали по схiдцях, було, по-мо?му,
ще страшнiше. Зiйшовши вниз, ми знову почали чогось пiднiматися вгору (i
знов-таки вздовж лаврського муру). Пiднявшись трохи, звернули праворуч i
пiшли По асфальтовiй дорiжцi, що в'юнилася мiж густих дерев. Iшли мовчки.
Нарештi я наважився i пошепки спитав у Будки, який iшов поряд зi мною:
  - А чого цей... у масцi?
  - Для конспiрацi?, - та?мниче прошепотiв Будка - Я ж вам казав - його
мiлiцiя шука?...
  "Тю, - подумав я, - по-мо?му, у нашi днi чорна маска не тiльки не
маску?, а навпаки. Якщо ти без маски, то ще можна якось прослизнути, щоб
тебе мiлiцiонер не помiтив, а якщо ти у чорнiй масцi, то мiлiцiонер тебе,
нiтрохи не вагаючись, одразу - цоп! - i в район".
  I раптом менi стрельнуло, що саме зараз можна сказати.
  - Нiчого, - кажу, - мiлiцiя нам до лампи! У нас койшо ?! От присвiти.
  Будка спрямував свiтло лiхтарика на мою кишеню, i я наполовину висунув
з кишенi стартовий.
  - Що?!
  - Та, - спокiйно кажу я, - мiй же дядько... - я вже мало не прохопився:
"в мiлiцi? робить...", але вчасно змикитив, що тiльки що ж було "мiлiцiя
до лампи", - мiй же дядько прикордонник. То ми в нього позичили на
хвилинку Макарова... Якраз на случай мiлiцi?...
  - А... а це.. це добре... це харашо... - пропапляв Будка (вiн цього
явно не чекав). Ява пильно глянув на мене - вiн стояв зовсiм близько, i
при свiтлi лiхтарика я добре бачив його погляд. I розумiв. Той погляд
означав: "А як же наша умова нащот брехнi i нащот шалабанiв?" Я
заспокiйливо кивнув йому. Це мало означати: "Не бiйся, все гаразд; якщо
вороговi кажуть неправду, це нiяка не брехня, а тактика..."
  "Чувак" i той малий iшли попереду, нашо? розмови не чули i нiчого не
зрозумiли. I коли ми рушили далi, Будка нiби ненароком одiрвався од нас i
наблизився до "чувака".
  - Що там таке? - тихо спитав "чувак".
  - У них "пушка", - зовсiм тихо сказав Будка, думаючи, що ми не почу?мо.
Але в мене такi вуха...
  - Справжня? - стурбовано прошепотiв "чувак".
  - Макарова...
  - Та... Вона, мабуть, без патронiв.
  Далi перешiптуватися вони не змогли, бо ми ?х наздогнали. Ми удали,
нiби нiчого не чули. Те, що вони збентежились, - точно! I це добре. Хай
знають, що жартувать з нами годi. Якщо вони здумають що-небудь, ми...
  Ми звернули з асфальтовано? дорiжки i пiшли по схилу вниз, продираючись
через шалину. Аж от спинились .. При тьмяному свiтлi  кишенькових
лiхтарикiв ми побачили обмурований старою замшiлою цеглою вхiд у якийсь
пiдземний коридор. Вибiгаючи звiдти, дзюркотiв у нас пiд ногами струмок.
  - От вона... печера Лiхтвейтеса, - урочисто сказав Будка.
  - Лейхтвейса, - не без у?дливостi поправив Ява (пригодницьку лiтературу
ми знали не гiрше вiд них!).
  З "печери Лiхтвейтеса" тхнуло вiльгiстю i холодом. I менi здалося, що
звiдти тхне могилою... Бр-р-р-р!..
  - То, може, ми туг почека?мо, а вiн винесе, - кивнувши на "чувака",
сказав я.
  - Якщо ви бо?тесь... будь ласка... - глузливо сказав Будка.
  От гад! Ну гаразд!
  - Ходiмо! - скреготнувши зубами, сказав я, Будь-що я мусив дiстати
годинника!..
  - Ходiмо! - сказав Будка.
  Перший у печеру, пригнувшись, зайшов "чувак", другий Будка, тодi я, за
мною Ява, останнiм мусив iти малий... (як потiм з'ясувалося, вiн у печеру
навiть не заходив, а одразу чкурнув додому). Пiдземний коридор був
невисокий i вузький, iти можна було тiльки один за одним, пригнувшись. Ми
чвякали босими ногами у моквi, ноги судомило вiд холоду. Я раптом гостро
вiдчув, що я пiд землею, - круг мене вогкiсть, темрява i жах. I земля
немов тисне на мене, душить мене зверху, з усiх бокiв. Ну точнiсiнько, як
у могилi.
  "Чувак" i Будка, що йшли один за одним поперед мене, свiтили собi
дорогу лiхтариками i зливалися в один химерний двоголовий, чотирирукий i
чотириногий силует. Ми повернули один раз, другий, - праворуч, лiворуч...
Менi вже здавалося, що от зараз-зараз (як це завжди бува? в пригодницьких
романах) ми вийдемо в освiтлену високу печеру, де у великiй скринi з
награбованими коштовностями лежить "наш" годинник. I раптом...
  Раптом менi наче накинули на голову ковдру. Подвiйний силует "чувака"
та Будки зник. Суцiльна непроникна темрява огорнула мене. Я мимохiть
спинився. Й одразу вiдчув, як Ява наштовхнувся ззаду на мене.
  - Що? - приглушено спитав Ява.
  - Агов! Де ви? - здавлено гукнув я. I завмер, нашорошивши вуха. У
вiдповiдь анi слова. Кругом панувала чорна, мокра, холодна пiдземна тиша.
Тiльки десь у глибинi цi?? тишi чувся шум води - наче з ринви...
  - У-у, гади! - у вiдча? скрикнув я. - Стiп! Стрiлятиму! - i я вихопив з
кишенi пiстолет i щосили натиснув на спуск.
  Ба-бах! - спалахнувши блискавкою, гримнув пострiл.
  - Атас! - перелякано верескнув хтось зовсiм близько.
  I щось зашльопало-зашльопало по моквi, наче десятки жаб сiртонулись
врiзнобiч. Потiм десь вiддалiк гепнулося, зойкнуло - i все. Потонуло у
бездоннiй тишi.
  Ява заторохкотiв коробкою сiрникiв, виймаючи ?? з кишенi. I раптом -
"ой!" - легенько ляпнулось унизу.
  - Упустив, - розпачливо прошепотiв Ява. Я чув, як вiн ляпав рукою по
моквi, шукаючи. Але то було дурне - сiрники нашi уже нiкуди не годилися. I
тут я збагнув весь жах, всю страшну безвихiдь нашого становища.
  Ми були без вогню, самi у заплутаному пiдземному лабiринтi,  у
цiлковитiй темрявi. Вибратися звiдси ми могли тiльки навпомацки. Але з
таким же успiхом ми могли павпомацки залiзти ще глибше в землю. А якщо
врахувати, що в таких печерах часто живуть отруйнi змi?, кажани, величезнi
щури та iнша погань, то...
  - Ану бахни ще раз, я знайду... - жалiбно сказав знизу Ява.
  Я судомливо натиснув на спуск. Ба-бах!.. На якусь мить при спалаховi я
побачив винуватi похиленi плечi мого друга Яви. "Як вiн зараз пережива?,
мабуть, що впустив сiрники", - подумав я i хотiв ще щось благородне,
людяне подумать (у хвилину страшно? небезпеки чогось завжди хочеться бути
благородним!), але не встиг...
  Раптом почувся тремгячий Вальчин голос:
  - Х-хлопчики, не стрiляйте! Що ви робите?!
  Валька! Тю! Звiдки вона тут?!
  - Агов! Де ти? - радiсно гукнув я
  - Т-тут... - i за кiлька крокiв вiд нас, за Явиною спиною, несподiвано
спалахнув лiхтарик.
  - О, та ти з лiхтариком! От здорово! А то ми сiрники згубили, - бадьоро
заговорив Ява, пiдводячись. I вiн - в котрий раз уже - гордо глянув на
мене: знову його Валька стала нам у пригодi. Та ще й у таку мить! Це вже
просто як у кiно...
  - А ти ж як тут опинилася? - спитав я.
  - Та потiм... Ходiмо звiдси... Тут так страшно. . Та й то правда,
поговорити ми ще встигнем. I ми всi втрьох квапливо зашльопали до виходу.
  Ху-у!.. Як хороше з пiдземного мокрослизького холоду попасти в теплi
обiйми зоряного лiтнього неба! Якими симпатичними здаються цi похмурi
темнi дерева! Наскiльки краще все-таки на землi, нiж пiд землею!..
  - А що це взагалi за печера? - спитав я, озираючись на чорну роззявлену
пащеку пiдземелля.
  - Та це дренажна система. Для пiдземних вод, - сказала Валька.
  I вiд цих буденних слiв "дренажна система" пiдземелля одразу втратило
свою страшну та?мничiсть i стало зрозумiлим, чимось на зразок каналiзацi?
(хоча я й у каналiзацiю вночi б не полiз!).
  - То що, вони вас завели i кинули? Еге? - спитала Валька
  - Та хто його зна, - знизав я плечима. - Вони поховалися i мовчать. А
коли я стрельнув, вони "атас!" - i побiгли. Хтось iз них навiть гепнувся
по дорозi! Аж загуло!. Якби у нас був лiхтарик...
  - Ой хлопчики, - схопилася Валька руками за щоки (навiть лiхтариком
собi по скронi стукнула). - Там же колодязi! Може ж, вiн там убився!..
  - Що? Якi колодязi?
  - Та дренажнi ж! Ви чули - вода шумить! То ж iде коридор, а тодi - раз!
- колодязь, а тодi знову коридор. Там, де ви були, один хiд на схили
виводить, а другий - до колодязя. I колодязь глибокий, метрiв два, а то й
бiльше. Ой хлопчики!
  Ми з Явою перезирнулись.
  - Ходiмо? - сказав Ява.
  - Ага, - сказав я.
  Це було все одно що утопленику, якого тiльки-но витягли, зiюву лiзти у
воду.
  - Дай лiхтарик, - сказав я Вальцi.
  Триваючи в однiй руцi лiхтарик, у другiй пiстолет, я хукнув (як на
стартi) i перший пiрнув у пiдземелля. Якось уже так склалося, що в усiй
цiй iсторi? менi доводилося вести перед. Через мене заварилася вся ця каша
з годинником, менi ?? першому й розхльобувати!
  Я йшов i вiдчував себе розвiдником, що йде на смертельно небезпечне
завдання. Менi не було страшно ашкрапелюшечки. Ззаду хекав Ява, за ним
шморгала носом Валька... I взагалi... ми ж iдемо звичайнiсiнькою дренажною
системою... Подума?ш! Тiльки чого це так тенька? "пiд ложечкою"? От iще
"пiдложечка"!.. Тенька?, коли ?? не просять... Нiчого ж страшного... Ми ж
iдемо витягувати Будку, що, мабуть, убився, впавши в колодязь. Ой! А щоб
тобi... Це просто з-пiд нiг у мене скочило вбiк здоровеннецьке жабище.
Тьху!
  Аж от те мiсце, до якого ми були дiйшли. Авжеж! Оно ще и сiрники нашi
розмоклi лежать. О, тут коридор заверта? i розгалужу?ться. Тепер ясно -
вони погасили лiхтарики i скочили за рiг. А потiм, коли я стрельнув,
кинулися навтьоки. Один побiг цим коридором. А може, вони удвох побiгли
сюди? Тодi нiхто у нiякий колодязь не падав i не вбивався, i ми даремно
йдемо. Ну i прекрасно! Що, хiба я хочу, щоб хтось убивався? Боже збав! Але
все-таки треба пiти туди, до колодязя. А що, як... Шум води все дужче й
дужче. Яка там ринва, це вже справжнiсiнький водоспад! Промiнь лiхтарика
впира?ться у цегляну стiнку колодязя, що, перетинаючи коридор, тягнеться
вгору i вниз. Я обережно пiдходжу. I чомусь спершу дивлюсь угору. Метрiв
за три надi мною свiтлi? круг зоряного неба, перехрещений товстими
гратами.
  Я спрямовую лiхтарик униз. Спершу я бачу метрiв за два внизу свiтле,
вибите водоспадом цегляне дно колодязя - там нiкого. I я вже вирiшую, що
все гаразд. Аж раптом - я трохи сам не впав у колодязь з несподiваного
переляку. Просто пiд ногами у себе я бачу мокре обличчя Будки. Вп'явшись
розчепiреними пальцями у шпарки мiж цеглинами, вiн ледве трима?ться на
прямовиснiй стiнi колодязя сантиметрiв за двадцять вiд краю, де я стою.
Вiн мокрий як хлющ - водоспад черка? його по лiвому плечу. Я ще не
розумiю, що вiн робить, але я ясно розумiю одне: ще мить - i вiн зiрветься
вниз. I я рвучко лягаю просто у воду, не встигнувши сказати нi слова,
тiльки тицьнувши назад Явi лiхтарик i пiстолет. I обома руками хапаю Будку
за плечi. I лише тодi хрипло:
  - Яво, передай лiхтаря Вальцi i поможи!
  Ще мить, i Ява ляпа?чься на пузо поряд зi мною. I вже вдвох ми держимо
Будку за плечi. Тепер вiн не впаде, не зiрветься... Але витягти його
нагору отак, лежачи, ми не можемо вiн занадто важкий, а ми не геркулеси.
Ми лежимо i держимо. Вода залива?ться нам у холошi штанiв, лл?ться по
всьому тiлу i через комiри сорочки виливасчься у колодязь. Що це таке,
зрозумi? лише той, хто спробу?... Додам тiльки, що вода крижана...
  - Хлопчики! Ой' Що там? Ой! Ну скажiть! - ойкала Валька, пiдстрибуючи
позад нас. Нашi тiла заважали ?й пiдiйти i самiй зазирнути. Та вона б,
мабуть, таки не втрималась i пiшла по наших тiлах (ви ж зна?те дiвчачу
цiкавiсть!), якби не примудрилась якось всунути мiж нами сво? ноги: спершу
одну, погiм другу, потiм знову - уже просто бiля мого носа... I
нарештi-таки зазирнула.
  - Ой Будка! Ой! Будочка! Ой, держись! Та лiзь же, лiзь! Ну тут же так
мало зосталось. Ну, будь ласка! Будочко! Ну, ще трошки, - зарепетувала
вона. Я вже хотiв крикнути ?й, щоб вона "закрилася" (кирка?, як та квочка,
- теж iще допомога!), i рапюм вiдчув, що Будка лiзе...
  Вальчинi зойки вилинули на нього бiльше, нiж нашi зусилля. А зусилля
нашi були iшанiчнi. Я так тягнув, що здавалось, от-от у мене щось лопне у
грудях. Я тiльки зараз зрозумiв, якi ми з Явою ще слабаки. А ми ж себе
вважали Власовим i Жаботинським серед сво?х хлопцiв. Ми ж вижимали отой
шмат рейки, що в нього у нас в колгоспi на обiд калатають, - Ява дев'ять,
а я сiм разiв... А "запорожець" Карафолька ледве три, а Коля Кагарлицький
так i зовсiм вижать не мiг. I коли ми випинали сво? бiцепси, вони ж
здавалися нам твердiшими за оту рейку. А зараз... У головi у мене весь час
чогось крутяться слова: "Ох, нелегкая это работа из болота тащить
бегемота...", "Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота...", "Ох,
нелегкая это рабо..." Ну геть тобi як зiпсована пластинка... От же бува?:
причепиться якась пiсня або слова - i крутяться, крутяться, крутяться а
головi...
  Будка вже вчепився руками за верхнiй край. Ми вже не лежимо, ми вже
сто?мо на колiнах i тягнемо, тягнемо, тягнемо з останнiх сил. Валька теж
вчепилася однi?ю рукою у Будчин комiр i теж тягне. Ось уже Будка вперся
руками, ось уже колiнами став па край... Ху-у... у мене тремтiли i
пiдгиналися ноги, коли я пiдвiвся.
  - Ходiмо, ходiмо швидше, хлопчики, на повiтря... - зацокотiла Валька. -
Ви всi такi мокрi! Ви ж застудитесь...
  - Стривай! Ану посвiти... посвiти... - схилився Ява. - Пiстолет... Я
його десь тут кинув... Десь тут... О!
  Вiн пiдняв мокрий, у багнюцi пiстолет. Будка глянув:
  - Стартовий? Я... з-зразу здогадався, - сказав вiн, цокаючи зубами, i
шморгнув носом.
  "Чого ж ти тодi так дременув, що аж у колодязь угнався?.." - подумав я.
Але промовчав. Неблагородно було б...
  - Ходiмо, ходiмо... Ви ж захворi?те... Там поговоримо, - тягне нас
Валька. Та ми й не збира?мось тут затримуватися - мокра одежа холодно
липне до тiла, зуб на зуб не попада?.
  I ось знову тепле i, зда?ться, таке густе-густе повiтря огорта? мене з
усiх бокiв.
  - Хлопчики, викручуйтесь! Негайно викручуйтесь! Я одвернусь. Я не буду
на вас дивитись... Ви що - психiчнi? Негайно викручуйтесь! Я уже одiйшла i
одвернулась... Ну!
  Ну й уперта вона!
  I от ми сто?мо i викручу?мось. Всi рештки сил, що лишилися у нас, ми
вклада?мо в те, щоб видушити воду з сво?х штанiв i сорочок. Вода дзюрчить
на землю. Ми крекчемо i сопимо. А Валька сто?ть вiддалiк спиною до нас i,
не обертаючись, команду?:
  - Добряче, добряче викручуйте - не лiнуйтесь...
  - "Добряче"... Яка розумна! - скриплю я.
  - Сама б спробувала. Як воно не викручу?ться, - буркоче Ява.
  - Говорити легко. - пода? голос Будка.
  I те, що ми всi тро? однаково голi, i те, що всi цокочемо зубами i що
разом бурчимо на Вальку, - все це об'?дну? нас з Будкою. I я не вiдчуваю
чомусь тi?? злостi i ненавистi до нього, що ранiше. Хоча це ж вiн примусив
нас пережити цю страшну пiдземну пригоду. I з годинником ще ж невiдомо
що...
  Ото дивно: якщо ти зробиш людинi добро, вона тобi ста? при?мною. I
навпаки, той, кому ти заподiяв щось зле, непри?мний тобi.
  - Де годинннник? - не стiльки спитав, скiльки процокотiв я зубами,
викручуючи штани.
  - ?сть, не хвилюйся... 3-зараз получиш.. - зацокотiв у вiдповiдь Будка,
викручуючи сорочку.
  - А "ччувак"? Де "чувак"?
  - А-а, то такий "чувак"! Б-барахло, а не "чувак"! Втiк... I взагалi я
про "чувака"... все видумав... То Вовка Iванов... Вона його зна?...
  - Як?! А годинник?
  - Та ?сть... У нього. Вiн тодi у тебе з кишенi випав, коли Вовка стягав
тебе з мене.. Спершу ми хотiли зразу оддать, а тодi я... придумав оце - з
"чуваком"... щоб було цiкаво... I щоб вас налякати...
  - Ге! - сказав я (мовляв, кого ви хотiли налякати?! Нас?!).
  - Ми думали завести вас, а вже як ви почнете плакати - вивести. Але ми
домовлялися усiм кодлом, тодi б усе було правильно. А прийшов тiльки я i
Вовка з молодшим братом . Ну i...
  - Ти дума?ш, так легко вiючi вийти з дому! - обiзвалася Валька. - Я
цiлу годину в туалетi просидiла... поки всi про мене забулiи i поснули. А
тодi - через чорнiш хiд. Тобi добре, у тебе дома нiкого, мати на нiчнiй
змiнi... I Вовка з братом на верандi сплять, я знаю... Дума?ш, так
просто...
  - А ти ти як тут опинилась? - спитав я, судомливо натягаючи штани (Ява
i Будка були вже в штанях ). Я знав, раз вона почала говорити, вона зараз
обернеться, - де ви бачили, щоб дiвчина довго говорила, стоячи до вас
спиною.
  - А менi Юрко Скрипниченко ска... Ой! Я не дивлюсь, я не дивлюсь! Юрко
Скрипниченко сказав... Я тiльки iз студi? вiд Максима Валер'яновича
при?хала (розказала йому все, що сталося з годинником)... Iду... Юрко
Скриппиченко. Каже: "А ми сьогоднi вночi тво?х дружкiв у печерi давити
будем О!" - "Як?" - кажу. "А так", - каже... I розказав... Ух, я
розiзлилася! "Ви всi бандити! А ти, - кажу, - ти ще й зрадник, сво?х
виказу?ш.." Вiн мене - за косу... А я його - трах! - по спинi...
  - Нiчого... Ми з ним ще поговоримо... А зараз ходiмо Вовку шукати, -
сказав Будка. - Вiн зовсiм втекти не мiг... Вiн десь тут...
  I Будка повiв нас крiзь кущi, крiзь дряпучi будяки i жалючу кропиву у
яр.
  То ось воно як! Настрахати нас хотiли... Видумали все - i про "чувака",
i про мiлiцiю, i про схованку у печерi. А ми повiрили! Як дурники! Як
маленькi! Таж i слiпому було видно, що те все брехня. Пiдземелля...
Дванадцята година ночi... чорна маска... Навiть у книжках тепер уже так не
пишуть. Ганьба! Ну ж... Хай тiльки оддасть годинника. Це все тiльки через
годинник. Якби не годинник або якби то був мiй годинник, я б взагалi...
Хай тiльки оддасть годинника!.. А що ми йому зробимо?.. Налупцю?мо? Якось
нема настрою... Не той якось настрiй...
  - А ви молодцi! - раптом сказав Будка. - Не побоялись. I годинник же не
ваш. Могли ж просто плюнути i все. З вами у розвiдку можна йти.
  Ну от, бачиш! Як же ти його налупцю?ш пiсля цих слiв! Медом розлилися у
наших серцях цi слова. Похвала, почута вiд ворога, - найвища похвала.
Стривай, а звiдки вiн зна?, що то не наш годинник? Та тiльки я розтулив
рота, щоб спитати, як з темних кущiв, зовсiм близько, почувся тихий свист.
Будка свиснув у вiдповiдь. Зашарудiли гiлки, i з кущiв вийшов "чувак"
Вовка. Вiн був все ще у масцi.
  - Давай сюди годинника! Барахольщик! - наказав Будка.
  - А ти? Теж iще! Подума?ш! - Вовка зняв маску. Це був той самий
довговидий хлопець, що копнув мене колись по нозi.
  - Ти давай-давай, не балакай! - роздратоване повторив Будка.
  - На! Дуже вiн менi треба... - Вовка витяг iз кишенi годинника...
  Менi радiсно забилося серце. Нарештi! До останньо? митi я боявся, що
станеться щось i годинника я не побачу.
  Будка взяв у Вовки годинника i простягнув менi (видно, вiн сам
власноручно хотiв його вiддати):
  - Бери!
  - Спасибi! - якось саме собою вихопилось у мене.
  - Будь ласка, - нiяково буркнув Будка.
  Я не поклав годинника в кишеню. Я не довiряв бiльше кишеням. Я затиснув
його в руцi. Я вирiшив не випускати його з руки, поки не прийду додому i
не покладу пiд подушку. Нiяка сила не змогла б одiбрати у мене зараз
годинника.
  Ми пiшли назад тi?ю ж дорогою. Знову попiд муром по вузеньких
дерев'яних сходах, майже в цiлковитiй темрявi, ледь розбавленiй двома
жовтими плямками лiхтарикiв (тiльки тепер один з них був Вальчин, - Будка
свого розбив у колодязi).
  - Звiдки ти зна?ш, що годинник не наш? - нарештi спитав я.
  - Ми все зна?мо... - та?мничо сказав Будка,
  - Та нi,серйозно.
  - Та це ?? брат, - вiн кивнув на Вальку, -_ сказав його братовi, - вiн
кивнув на Вовку, - от i все. Вони дружать...
  - А-а..
  - Слухай, Будко, - сказала раптом Валька, - а чого ти подерся в
колодязi нагору? Ти ж мiг через нижнiй тунель вийти на схили.
  - Та! - махнув рукою Будка.
  - Що "та"! Серйозно.
  - А що, як вони пiшли б не в той бiк? I заблудили б? Вiдповiдай, еге ж?
У них же нi лiхтарика, нiчого.
  - I пiстолета не побоявся?
  - А я б кричав...
  Ти диви! То цей Будка майже герой - лiз нас рятуватиi Отут i розберись
у людях.
  Нiби негативний тип i раптом... Нi, не так воно просто сказати, що
людина - негативний тип.
  - Слухайте, - сказала Валька, - а як же ви доберетесь додому? Зараз уже
ж трамва? не ходять.
  - А що там добиратися! - сказав Будка. - Спустяться до бульвару Дружби,
а там по автострадi - i до Печорського мосту. Я ?х проведу . До клумби...
Чао!
  - Чао! - сказав Вовка
  - Пока! -сказала Валька.
  - Бувайте! - сказав Ява.
  - На добранiч! - сказав я.
  Ми розiйшлися. Валька пiшла у свiй флiгель (через чорний хiд). Вовка
пiшов у лавру (вiн жив на територi? лаври). А ми пiшли з Будкою. Ми
пройшли проз одну велику цегляну арку - тунель, проз другу, потiм
спустилися вузькою вибрукованою нерiвними кругляками вуличкою. I все це
мовчки, без жодного слова. При Вовцi й Вальцi Будка був досить говiркий, а
як лишився сам - замовк. Все-таки вiн вiдчував себе дуже незручно перед
нами. Та й нам хотiлося мерщiй попрощатися з ним. Коли ми дiйшли, нарештi,
до автостради. Будка сказав:
  - Iдiть отак прямо - вийдете якраз до Печерського моста!.. Чао! -
змахнув вiн рукою.
  Страх не люблю я, коли хтось говорить, а я нiчого не розумiю. Що б йому
таке вiдповiсти? Та думати було нiколи.
  - Цоб! - сказав я.
  - Цабе! - пiдхопив Ява.
  Це прозвучало, по-мо?му, досить переконливо. Я певен, що городянин
Будка сприйняв наше "цоб-цабе" як якесь жаргонне вiтання. Бо всерйоз
помахав нам рукою i пiшов назад. А ми потелiжилися по автострадi.
  - Та якщо ви дума?те, що на цьому нашi нiчнi пригоди закiнчилися, то ви
погано дума?те, не те дума?те.
  Ми пiдiйшли до тiтчиного балкона Вiрьовка наша була на мiсцi. Будинок
давно спав, навiть тi вiкна, де гуляли новосiлля, вже не свiтилися.
  Ява за сво?ю звичкою хотiв був лiзти першим. Але я рiшуче вiдштовхнув
його - забув, чи що? - я ж сьогоднi перед веду, от iще? Дурень я, дурень!
Якби я знав! Але я нiчого не знав.
  Я полiз угору. Далися-таки взнаки силовi вправи по витяганню Будки.
Важко було лiзти, дуже важко, я й не думав, що так важко буде. Всi м'язи
мо? тремтiли и болiли. Руки терпли; плечi наче хто ножем рiзав; ноги весь
час губили вiрьовку, i я безладно меiляв ними, як розповите немовля.
Якихось три метри - i ганi  тортури  (спасибi  хоч,  що  будинок
малогабаритний: висота стелiт два сiмдесят п'ять!). Долазячи до балкона, я
вже хукав i хекав, мов насос. Ще трохи, ще трохи, i я схоплюся за залiзне
перехрестя балконних поручнiв. I раптом надi мною пролунав зойк. "Злодi?!"
- i я побачив бiлу пляму у чорному проваллi вiдчиненого поруч з балконом
вiкна (то було вiкно кiмнати, де спали дядько з тiткою). Бiла пляма враз
зникла. А далi все сталося так блискавично, що я не встиг отямитись. На
балконi з'явилася, наче привид, бiла тiтчина постать у нiчнiй сорочцi В
руках у не? було щось чорне. Тiтка перехилилася через поруччя i з вигуком:
"А на ж тобi!" - вихилила те чорне просто на мене Щось гегепнулось менi на
голову i полилося на очi, за вуха, за комiр, у штани i аж до п'ят. Я
вiдчув на губах знайомий солодкий смак i зрозумiв - тiтка вихлюпнула на
мене з каструлi свiй улюблений вишневий компот, що стояв на балконi.
Ошелешений, ледве тримаючись за вiрьовку, я одфоркувався й одпльовувався,
струшуючи з голови вишнi.
  Але тiтка вважала, що це ще не все Я вчасно помiтив, як блиснув у не? в
руцi нiж. I зрозумiв - зараз вона чикрижне по вiрьовцi, i я, як грязь,
ляпнусь на землю.
  - Тьотю, не рiжте, це я! - не сво?м голосом скрикнув я.
  Нiж випав з тiтчино? руки i боляче вдарив колодкою мене по макiвцi. Я
не вдержався i з'?хав по вiрьовцi вниз. Торкнувся землi, але не встояв на
ногах i сiв просто в компот, що калюжею розлився якраз пiдi мною.
  Тiльки тодi тiтка нарештi розпачливо загукала згори:
  - Ой лишенько! Павлушо, це ти?
  - Нi, не я! - проказав я, сидячи в компотi Ява не стримався i коротко
реготнув, наче його хтось несподiвано залоскотав пальцем пiд ребрами.
  Тiтка зовсiм отямилася i зарепетувала:
  - О господи, як же ти тут опинився? Чого це тебе серед ночi на вiрьовцi
пiд балкон потягло! I Ваня тут? Ви що, почадiли? Що ви тут робите?
  - Та не кричiть, тьотю, людей побудите! - крiзь мiцно зцiпленi зуби
проказав я, пiдводячись i з огидою оббираючи з штанiв розчавленi вишнi.
  Тiтка нарештi збагнула, що вона не в бальному платтi, а в нiчнiй
сорочцi, i не варто в такому виглядi знайомитися з новими сусiдами.
Сказавши нам: "Iдiть, я зараз одчиню", - вона зникла.
  Пiднiмаючись по сходах, ми дуже добре розумiли, що ото вiдчувають
во?ни, здаючись у полон Найбiльше бентежило те, що ми зараз говоритимемо
тiтцi, як пояснювагиме-мо свою дивну поведiнку. Говорити правду пiсля
всього пережиюго не було нi сил, нi енергi? - дуже багато довелося б
говорити. Але тiтка ж не вiдчепиться, сказати щось треба.
  - Яво, одмiнiмо до ранку шалабани, я тебе прошу, - безсило сказав я. -
Вранцi я на все готовий.
  - Гаразд, - сказав Ява.
  Часу було обмаль. Видуманi щось треба було негайно. Голови нашi
працювали, мов кiбернетичнi машини, - мiльйон операцiй за секунду. Але
придумали ми лиш примiтивну брехню - буцiмто засперечалися, хто з нас
швидше видряпа?ться по вiрьовцi на балкон. А чому вночi? Бо вдень нiхто б
не дозволив.
  I коли тiтка (уже в халатi) вiдчинила нам дверi, ми ду. же щиро виклали
?й цю брехню. Тiтка була мужня, рiшуча (в цьому ви щойно переконались),
але добра жiнка i любила мене дуже (може, тому, що сво?х дiтей у не? не
було). I вона повiрила нам. Компот нам у цьому навiть допомiг. Тiтка не
помiтила, який мокрий i жалюгiдний на нас одяг. Ми все звернули на компот.
Для цього я порадив Явi поляпати компотом сво? штани i сорочку, нiби й на
нього попало. Хоча його, чортяку, хоч би вишенькою тобi зачепило! Вся
порцiя менi дiсталася.
  Тiтка почувала себе страшенно винною перед нами i дуже вибачалася. А
наприкiнцi сказала:
  - Такий компот був! На три днi варила. Я ж думала, що злодi?. От
жалко...
  I незрозумiле було, чого ?й жалко - нас чи компоту.
  - Тьотю, ви дядьковi поки що... не кажiть, - попросив я, прислухаючись
до дядькових до-ре-мi-фа-солiв i боячись, щоб вiн не прокинувся. Дядько
був запальний i пiд гарячу руку мiг посадити нас на по?зд i вiдправити "к
чортовiй матерi додому".
  - Гаразд уже, не скажу... А компот? Ну, гаразд, скажу, що випадково
перекинула, як уночi свiжим повiтрям дихати виходила на балкон. Тiльки щоб
ви менi бiльше коникiв не викидали! Ну, роздягайтесь i - у ванну. А я ваш
одяг поперу та сушитися новiшу. Гайда!
  Ми швиденько розляглися. Причому я дуже ловко (щоб тiтка не побачила)
зняв з руки годинника (я його надiвав перед тим, як лiзти) i поклав пiд
подушку.
  Ви коли-небудь мили посуд? Пригада?те отой запах? Так само запахло,
коли ми з Явою залiзли у ванну. Наче то не хлопцi милися, а двi каструлi
з-пiд компоту.
  I от ми вже у постелi. I вже провалю?мося-провалю?мо-" ся у сон.
  Ху-у... Нарештi закiнчилися нашi нiчнi пригоди. Нарештi закiнчилися...
Наре... Хр... Хр... Хр-у-у-у...
  РОЗДIЛ XIV
  "Увага!.. Почали!.. Мотор!.." Годинник знаходить  свого  хазя?на.
Народження Яви Станiславського i Павлушi Немировича-Данченка
  Снилася менi якась страшна химерiя. Оте мокре могильне пiдземелля... Я
повзу по ньому. Сам один. Без лiхтарика. Але все бачу. I склепiння, на
якому висять кажани. I мокрi стiни, по яких збiга? вода. I низ, де течуть
якiсь бруднi поми?. А попiд стiнами сидять огиднi банькатi жаби, i в
головi у мене думка: "Та я ж, виявля?ться, умiю бачити о темрявi. От не
знав! Виявля?ться, менi нiякого лiхтарика не треба... Бачити у темрявi -
це менi, як дурному з гори бiгти!.." I я повзу, i менi не страшно, i все
тому, що я умiю бачити в темрявi...
  Раптом я бачу - нiша в стiнi... I в тiй нiшi сидить на здоровеннецькому
крiслi-тронi (на яких ото царi колись сидiли) наша столiтня  баба
Триндичка. I говорить менi баба Триндичка голосом учительки Галини
Сидорiвни:
  - А чого це ти годинника нашого царського досi не вiдда?ш, поганцю?
  Я здивовано дивлюсь на не? i кажу:
  - Я годинника оддам, не хвилюйтесь. Але чого це ви ла?тесь на мене?
Самi у школi завжди виговорю?те за лайку i самi ла?тесь. Негарно.
  - То ти ще й огриза?шся, шмарогуз? От зараз як дам! - уже голосом мого
другаЯви каже баба Триндичка, хапа? мене за комiр i кида? в колодязь. I я
лечу. Уже давно менi треба впасти на дно колодязя. А я все лечу, лечу,
лечу... I раптом вiдчуваю, як хтось менетрима за плечi. Стривайте, та це ж
я сам. Лежу ниць над кра?м колодязя i держу себе за плечi, себе, який
висить у колодязi... I то я... I це я... I менi не дивно, що нас - дво?.
"Закон парностi!" - думаю я спокiйно.
  Аж тут я чую голос свого дядька:
  - А що це за тiла лежать? Чи? тiла?
  Я розплющую очi. I менi зда?ться, нiби сон ще трива?. Бiля тахти сто?ть
дядько. В однiй руцi вiн держить стартовий пiстолет, у другiй... нашого
листа, якого ми лишали замiсть пiстолета (ой леле, ми ж забули про
листа!).
  - Досить спати, трупи! Вже одинадцята година... То де були вашi тiла
сьогоднi вночi? Признавайтесь, - суворо говорить дядько i чита?: "Шукайте
нашi тiла у пiдземеллi поблизу лаври..." При?мну ви менi роботу готували,
що й казати. Мiж iншим, це не вашi тiла перекинули каструлю з компотом?
Га? Бо я цiй женщинi, - вiн кивнув на тiтку, - не вiрю!
  Тiтка стояла поруч з дядьком i розпачливо дивилася на нас. "Я не винна,
голуб'ята! - говорив ?? погляд. - I невже ж ви мене, стару, обдурили?"
  Ми з Явою перезирнулися i глибоко-глибоко зiтхнули. А тодi я сiв на
лiжковi i сказав Явi, пiдставляючи лоба:
  -_ Бий! Не менше шести!
  Ява теж сiв на лiжку i сказав:
  - I ти менi... Обидва заробили... Порiвну...
  I ми одночасно влiпили один одному по шiсть шалабанiв. Поки ми це
робили, дядько мовчки переводив погляд з Яви на мене i з мене на Яву, а
потiм сказав:
  - Я не знаю, що це означа?. Але менi байдуже. Ви правильно зараз
робите. I я хочу пiдтримати кожного з вас. Я додам вам кожному вiд себе.
Прошу!
  I дядько так забамбурив по лобi спершу менi, а тодi Явi - я подумав, що
голова моя репнула, мов кавун, на двi половини, i з обох половин
посипалися iскри.
  Ви б бачили дядьковi пальцi: кожен палець, як сарделька.
  - А тепер розказуйте, - наказав дядько.
  - Та пождiть... Усе з голови вилетiло! Так б'ють, та ще й розказуй, -
простогнав я, хапаючись руками за голову i нiби стуляючи отi двi половини.
Пiд мо?ю рукою росла на лобi здоровспнецька гуля. Я глянув на Яву. На його
лобi фiолетове наливалася така сама гуля. Я дивився на Яву, як у дзеркало.
Я одночасно вiдчував i бачив, як росте моя гуля - хоч те, що я бачив, було
не мо?, а Явине. Згодом я дiзнався, що у кiнематографiстiв це назива?ться
- синхронно.
  - Ой, що ж ти наробив?! - зойкнула тiтка. - Так же ж дiтей i повбивати
можна!
  - Нiчого, нiчого, - спокiйно сказав дядько. - Вони хлопцi крiпкi -
витримають.
  - Еге, вам нiчого! А як ми тепер в кiно знiматимемося? - трагiчним
голосом сказав я.
  - Що? Яке кiно? Ану розказуйте!
  - Та ви хоч холодне прикладiгь. Нате вам ложки! - кинулася до буфета
тiтка.
  Ми приклали до лобiв ложки. I отак, тримаючи ложки, ми почали
розказувати. Все. Чесно. Розповiдь наша, як пишуть у газетах, раз у раз
переривалася оплесками i рiзни ми вигуками (бо тiтка тiльки те й робила,
що сплескувала руками i вигукувала: "Ох, господи!", "Ну ти диви!", "Ай
яй-яй!").
  Розказали ми найголовнiше - про годинник i показали  його  ("О
господи!"). Розказали про Вальку i про Будку, про нашi бо? i нiчнi пригоди
("Ай-яй-яй!"). Розказали про Максима Валер'яновича, про кiностудiю ("Ну ти
диви!").
  Кiнчили тим, що от-от зараз при?де по нас асистент i що ж тепер буде?
  - Ну, хлопцi, я ж не знав... - сказав дядько. - Я ж не знав, що ви -
артисти... Ще ж ваших фотографiй на вулицях не продають... Негаразд
вийшло... Незручно висвiчувати гулями на весь Радянський Союз... Ото було
б не брехати, було б зразу чесно признатися... Що ж ми тепер асистентовi
скажемо?
  I туг, буквально як у п'?сi, - тiльки дядько сказав цю реплiку - у
дверi постукали. Тiтка побiгла вiдчиняти, а ми з Явою у шаленому темпi (як
ото, зна?те, у кiно - прискорена зйомка) почали вдягатися. Асистент зайшов
якраз у ту мить, коли ми, надiвши вже штани, одночасно сунули голови у
сорочки (таким чином нi асистент наших облич, нi ми асистента не бачили).
  - Драстуйте, драстуйте, я по ваших геро?в, - весело сказав асистент -
Хлопцi вам, певно, вже говорили.
  - Авжеж, - якось винувато сказав дядько - Тiльки вони сьогоднi, трошки
. так би мовити... не фотогенiчнi.
  Цi?? мити ми просунули голови крiзь комiри сорочок, i асистент побачив
нашi гулi.
  - Гм, - сказав вiн. - Привiт, хлопцi... Що ж це ви . А втiм... - Вiн
одiйшов, примружившись, глянув на нас якось збоку. - По-мо?му, нiчого...
Може, навiть ще краще буде... для типажу... для образу... ?дьмо!
  - Та хай хоч поснiдають, - заметушилася тiтка i побiгла на кухню.
  - А ви ще не снiдали? - здивувався асистент - Уже ж обiд скоро.
  - Ми не хочемо! Ми не хочемо! - одчайдушне закричали ми з Явою, наче
нас рiзали. Чого доброго, асистент передума?, поки ми снiдатимем!..
  - Ой тьотю, не треба нiчого! - кинувся я до кухнi i зашипiв тiтцi на
вухо: - Я вам нiколи не прощу! Я вам нiколи не прощу, якщо через ваш
снiданок...
  - Ну хоч вiзьмiть з собою по бутербродику, - плаксиво сказала тiтка.
  - Давайте, тiльки швидше, бо вiн пiде, - прошипiв я.
  Тiтка забiгала-закрутилася по маленькiй кухнi, як квочка. Розбила
блюдце, розлила олiю i спакувала нам, нарештi, два "бутербродики", що
важили, мабуть, кiлограма з пiвтора. Ми не стали сперечатися, щоб не гаяти
часу.
  - Зараз за?демо до Максима Валер'яновича i - на студiю, - сказав
асистент, пiдводячи нас до газика, що стояв бiля будинку.
  ...Коли ми пiд'?здили до лаври, я подумав про Вальку. Треба було б
взяти ?? на студiю... Вона стiльки для нас зробила! Що за свинство! Чому
?й не можна?.. Хай сто?ть десь там iззаду. Раз ? у фiльмi хлопцi нашого
вiку, може бути й дiвчина... Тим бiльше - така дiвчина! Що могла одна
виступити проти цiлого гурту хлопцiв... Що могла вночi пiти у пiдземелля.
Що взагалi нi чорта не бо?ться...
  - Слухайте, - сказав я асистентовi. - А можна, щоб з нами одна тут
дiвчина по?хала?
  - Дiвчина? - усмiхнувся асистент. - А хороша?
  - Отака! - пiдняв угору великий палець Ява. - Просто хлопець, а не
дiвчина... Ви ??, мабуть, бачили. Вона вчора була з нами на студi?.
  - Правда, наказано хлопцiв, але...
  - А ?? можна загримувати пiд хлопця. Нiхто не помiтить, чесне слово...
- з жаром сказав Ява.
  - Ну що ж... Катайте по свою дiвчину. Поки я заберу  Максима
Валер'яновича... Чекайте мене отут бiля таксопарку.
  Ми вилiзли з газика, i асистент по?хав.
  Бiля Вальчиного пiд'?зду Ява спинився, затупцяв на мiсцi, помацав гулю
i сказав:
  - Може, ти сам ?? гукнеш... Чого обом ноги бити?
  От крокодил! Вiн соромиться сво?? гулi! Все одно ж вона побачить - рано
чи пiзно! Я йому так i сказав. Ще й додав:
  - Як хочеш, можеш пiти сам. Я не заперечую. Вона ж твоя бiльше подруга,
нiж моя.
  - Подума?ш... Ну, ходiмо вдвох... Просто я думав...
  Що вiн там думав, а пiшли ми таки удвох. Пiшли, прикриваючи долонями
сво? гулi Далеко йти нам не довелося. Бо ми одразу зустрiли Вальку. Просто
бiля пiд'?зду.
  - О, драстуйте! - радiсно вигукнула вона. - Ну, як у вас? Все гаразд?
Дома не перепало? Чого це ви за голови держитесь?
  - Здоров! Здоров! - ухилилися ми од вiдповiдi. - Ми по тебе... ?дьмо на
студiю... Асистент сказав...
  - Невже? ?дьмо! О, то це у вас гулi на лобах!
  Таки побачила! Далi ховатися не було сенсу. Ми опустили руки.
  - А я знаю, а я знаю, вiд чого це! - простодушно сказала Валька. - Це
ви, мабуть, знову щиглi один одному били... Еге ж?
  Ми мовчки кивнули. I тут побачили Будку. Вiн iшов по подвiр'ю, сумний i
набурмосении, i не бачив нас...
  - Ой, а ви зна?те, - зашепотiла Валька, - Будцi так перепало, так
перепало... Мати повернулася з роботи ранiше, нiж звичайно. Вiн прийшов, а
вона дома. I ви ж бачили, який у нього був костюм... Таке було-о... Менi
його шкода... I взагалi вiн не такий уже й поганий... У всякому разi, не
мертвяк, як деякi... Хоча б той самий Юрко Скрипниченко...
  Ми з Явою перезирнулися. I, по-мо?му, одночасно подумали про одне й те
ж саме. Треба взяти його на кiностудiю!.. Адже нам режисер прямо сказав,
щоб ми прихопили одного-двох хороших хлопцiв. I ми вiзьмемо Будку. А що!
Хай зiгра? в кiно. Хай прославиться наш учорашнiй ворог, який завiв нас у
пiдземелля i думав настрахати до смертi... Хай! Нам хотiлося бути сьогоднi
благородними, добросердими i великодушними.
  Будка не одразу зрозумiв, чого ми вiд нього хочемо.
  - Га? Що? - повторював вiн, лупаючи очима.
  - Та на кiностудiю ж... У кiно знiматися... Не хочеш? - тлумачили ми. -
Ти що, сказився, вiд такого вiдмовлятися...
  Словом, коли асистент, як домовились, пiд'?хав до таксопарку, нас було
четверо.
  Асистент був розумна людина. Побачивши, крiм Вальки, ще й Будку, вiн
тiльки сказав:
  - Ясно... Отже, в перепустцi треба поставити цифру 4? Я не помилився?
  - Ага, - всмiхнувся Ява.
  Максим Валер'янович, що сидiв у машинi, зустрiв нас весело:
  -Привiт, панове! Нiчого не питаю, бачу: все гаразд... Були серйознi
бо?, але перемога на вашому боцi... Так?
  Я мовчки кивнув i одтягнув рукав на лiвiй руцi, де був надiтий
годинник.
  - От i добре... От i добре, - Максим Валер'янович якось загадково
усмiхнувся.
  - А що, не знайшли ще того... царя? - спитав я.
  - Побачимо, побачимо... - i вiн знов усмiхнувся. Менi здалося, що вiн
щось зна?, але чомусь не хоче сказати. I водночас я вiдчував: те, що вiн
зна?, хороше, при?мне для нас.
  - Ну скажiть, ну, будь ласка, - нетерпляче попросив я.
  - Терпець, панове, терпець! Все з'ясу?ться на студi?... Кiно, дорогi
панове, найчудеснiше диво двадцятого сторiччя...
  Всi цi загадковi слова ще бiльше розпалювали. Мене взяла  така
нетерплячка, що я не мiг усидiти на мiсцi: весь час крутився i поглядав у
вiкно - коли вже та студiя...
  I от знову низька брама. Знову щити з крилатими словами. Знову: "У
людини все ма? бути прекрасне; i обличчя, i одяг, i душа, i думки..."
  "От ти ж .iще, ?й-богу! Нiколи, мабуть, не бути менi людиною .." -
подумав я, мацаючи свою гулю.
  Ми пiд'?хали до отих дверей, що крутяться, i вилiзли з машини.
  - Доведеться нам зараз розлучитися,  панове,  -  сказав  Максим
Валер'янович. - Менi в павiльйон, а вам - на озеро... Ми у рiзних
картинах... Запам'ятайте цей день, горобцi. Може, для когось iз вас вiн
буде iсторичним i знаменним на все життя. Хтозна, може, хтось iз вас стане
в майбутньому справжнiм артистом. I згадуватиме цей день, як перше
хрещення. Ну, нi пуху нi пера. У мене епiзод маленький, як звiльнюсь,
прийду на вас подивитися.
  I Максим Валер'янович пiшов у дверi, а ми попрямували по асфальтовiй
дорозi. Ми вiдчували себе урочисто, наче вiн щойно посвятив нас в артисти.
Пройшовши трохи, ми побачили лiворуч бiле погруддя лобатого мужнього
чоловiка. Нам здалося, що той чоловiк з крилами i схожий на якогось
гордого бiлого птаха. То був Олександр Довженко, письменник i режисер,
iм'я якого носила Ки?вська кiностудiя. Ми бачили його фiльми "Земля",
"Сумка дипкур'?ра", "Щорс" (?х показували позаторiк у нашому клубi).
Отакi-о фiльми! Особливо "Щорс". От люблю такi фiльми - про геро?в!.. I
"Поему про море" ми бачили, i "Повiсть полум'яних лiт", а "Зачаровану
Десну" - i книжку читали, i кiно бачили. Дуже iнтересна там прабаба, яка
ла?ться. Так навiть наш Бурмило не вмi?. Словом, Довженка ми знали дуже
добре.
  I те, що одразу пiсля "благословення" Максима Валер'яновича ми пройшли
повз Довженка, надало словам старого арi иста яко?сь особливо? ваги i
значущостi i настро?ло нас ще бiльш урочисто.
  Асфальтова дорога звертала лiворуч до великого сiрого будинку, а ми
пiшли прямо по стежцi, повз якiсь довгi сара?. Бiля них у безладдi стояли
вози, натачанки, сани, як у колгоспному дворi. Причому деякi старезнi -
наче з музею взятi, деякi новенькi - мов щойно зробленi. I зовсiм цiлi
були, i поламанi. Стали попадатися рештки якихось декорацiй: там шмат
стiни з двома колонами i вiкном (певно, вiд помiщицького будинку); там
поламанi сходи i поруччя - все, що лишилося вiд колишнього капiтанського
мiстка; а онде гармата сто?ть, низенька, на колесах, як у возi (iз
спицями) - прапрабаба сучасно? артилерi?. А в одному мiсцi - так просто
купою навалено якихось уламкiв розмальовано? фанери, картону, ганчiр'я.
  Несподiвано з-за кущiв попереду блиснула вода. Озеро. Ми пiдiйшли до
нього. Справжн? i звичайне собi невелике озеро. Справжня мокра вода,
справжн? живе латаття, справжня осока, справжнi верби схилилися над водою,
справжнiй хисткий мiсток-кладка перекинувся з берега на берег. I все-таки
нi, не звичайне озеро! Кiнематографiчне. Посерединi на плаву невеличкий
дощаний плiт на залiзних бочках - понтонах, i на тому плотi розкарячилася
тринога кiнозйомочна камера, бiля яко? пораються двое у спецiвках. Тут же
поруч з кiнокамерою стирчить на залiзнiй тичцi головатий прожектор. А на
березi, на тому боцi, стоять люди у спецiвках i держать великi дерев'янi
щити, обкле?нi срiбним папером, у який ото хорошi цукерки загортають. I
тими щитами пускають здоровеннецьких зайцiв на мiсток, де с го?ть
дореволюцiйний вусатий царський жандарм у мундирi, з шаблюкою. Поряд з ним
- дядько у косоворотцi Жандарм i дядько курять i про щось мирно
розмовляють.
  На цьому березi - грузовик-фургон, схожий на тi, у яких хлiб розвозять,
стиха гарчить, як собака, що збира?ться гавкнути. I не в моторi гарчить, а
всерединi, у фургонi. Як ми потiм дiзналися, то був так званий "тонваген",
що запису? звук. На землi у травi гадючаться, переплiтаючись мiж собою,
товстi чернi гумовi кабелi. I кабелiв тих казна-скiльки. Однi до тонвагена
тягнуться, iншi до озера, просто пiд воду, i аж бiля плоту виринають, щоб
у кiнокамеру i у прожектор вштрикнутися... I ще по землi розкиданi оббитi
залiзом ящики, лавки стоять, стiл якийсь. I серед усього цього люди
метушаться, кричать, лаються. Серед них помiтив я жiнку у  бiлому
лiкарському халатi. "Еге-е... Мабуть, небезпечне все-таки це дiло -
кiнозйомка. Недарма в них у вестибюлi аптекою пахне... i тут лiкар..." -
десь далеко-далеко, в глибинi душi, дригнулась у мене думка. Дригнулась i
завмерла. Не було коли ?й розвиватися. Бо знайомий уже нам лисий режисер
Женя (?вген Михайлович), який у високих, аж по саме нiкуди, гумових
мисливських чоботях човгав у водi бiля кладки, раптом, побачивши нас,
загукав:
  - Що ж ви запiзню?теся? Зрива?те менi зйомку?
  I, каламутячи воду, заспiшив на берег.
  - Привiт, старики!
  Чвиркаючи чоботями, вiн пiдiйшов до нас. Пiдiйшов, схилився, пильно
вдивляючись у нашi з Явою обличчя, потiм випростався i суворо глянув на
асистента:
  - Що це за iнвалiди? Я ?х не знаю...
  У мене зупинилося серце.
  - Що це таке, я питаю? - вже на нас суворо дивився вiн. - Що ви всi -
збожеволiли! Як зговорилися! Той захворiв, а цi... Що це за гулi? Хiба я
просив приготувати менi на сьогоднi гулi? Я гулi не замовляв! Такий був
типаж! Я так радiв! Зiпсували менi типаж!
  I раптом - наче то не вiн кричав, а хтось iнший, - тихо й лагiдно
промовив, пiдморгнувши нам:
  -- Ша, хлопцi, все гаразд... Гулi, звичайно, не потрiбнi, але у нас ?
для цього Людмила Василiвна... Людмило Василiвно! - гукнув вiн до жiнки у
бiлiм халатi. Та врез пiдбiгла.
  - Людмило Василiвно, зашпаклюйте ?м, будь ласка, цi.. штуки... I
взагалi, зробiть ?м обличчя.
  Людмила Василiвна розчинила свiй чемоданчик - у ньому були якiсь
щiточки, пензлики, тюбики, баночки, фарби, якась замазка, схожа на
пластилiн. Словом, рiзне причандалля для гримування.
  "Тю, - майнуло у мене в головi, - а я думав, дурний, що то лiкар - про
всякий нещасний випадок... А воно - гример, на зразок перукаря..."
  Людмила Василiвна спершу взялася за Яву, вiн був ближче до не?. Раз,
раз, раз - чимось пiдмазала, пiдфарбувала припудрила - i гулю як корова
язиком злизала. Нема. Потiм Людмила Василiвна взялася за мене. Було якось
чудно i лоскотне вiдчувати нiжнi дотики гримера, який щось тобi на лицi
мазав, розтирав, ще й пудрив (а я ж думав, що тiльки жiнки пудряться!).
Нiколи ж у свiтi нас не гримували. Оце вперше!.. А коли Людмила Василiвна
почала потiм нам брови й очi пiдводити, а тодi ще й губи посадою губною
мазнула, - я не стримався i загиготiв. От якби ми так по селу пройшли.
Затюкали б, а може, й щось нехороше почали кидати!
  Будка з Валькою стояли осторонь сумнi, як собаки пiд дощем. Вони вже
були певнi, що ?х не беруть, що про них забуто, що вони тут нiкому не
потрiбнi... Кепське вiдчуття!
  Режисер, примружившись, наглядав за роботою Людмили Василiвни, заходив
то з одного, то з другого боку, роздивляючись нас, як циган коней на
ярмарку.
  Нарештi сказав:
  - О, гаразд! А тепер оцим... - i повернувся до Вальки та Будки. Тi
одразу засяяли... Якби у них були хвости, вони б заметляли хвостами...
Будка стояв пiд час гримування пiдкреслено серйозно, бурмосив брови i
закопилював губи... Валька кокетувала, зиркаючи нищечком у дзеркало,
вмонтоване у кришку чемоданчика. Але красуню кiнозiрку з Вальки не
зробили. Навпаки, на вимогу режисера Вальчину сучасну зачiску "конячий
хвiст" було злiквiдовано, а волосся неохайно скуйовджено, i Валька одразу
стала схожа на безпритульну. Потiм всiх нас позамурзувалп сажею...
  "Мабуть, босякiв якихось гратимем", - подумав я.
  - Де Клава? Де костюми для дiтей? Що таке? - закричав раптом режисер.
  - У костюмерну побiгла... По плаття для дiвчинки, - гукнув хтось.
  - Не могла ранiше?
  - Так не знала ж, що дiвчинка буде...
  - Треба було знати... Як так - дiти, i щоб не було дiвчинки... Все вам
треба пояснювати!
  Валька аж зашарiлася - стiльки галасу через не?.
  - Я тут! Я тут! - бiжучи, закричала струнка, гарна, пiдфарбована
дiвчина (оце справжня кiнозiрка!). В руках вона тримала якусь шматину.
  - Ходiмо, реб'ята! - весело покликала вона нас. За тонвагеном на лавцi
висiв наш кiноодяг. Не одяг, а якесь гноття - пiд руками розлазилося,
латка на латцi. Я б таке зроду не надiв. Але для мистецтва... Валька з
Клавою одiйшли за рiг тонвагена, i ми почали перетои... перевтiлюватись...
А тодi, одягнувшись, вже не втрималися i, присiдаючи й тицяючи один на
одного пальцями, почали реготатися:
  - Ти диви, ти диви на нього - от опудало!
  - А ти! Обернись на заднi колеса! На себе глянь! Наче з тюрми втiк!
  - Он, не можу! Ой, не можу? В такому дрантi i губи намащенi...
  З-за рогу тонвагена вийшла Валька. Вона була у брудному розпанаханому
платтi, що ледь держалося у не? на плечах. Ми враз виструнчились i
схилилися в поклонi:
  - Здраст?, ваше благородi?...
  Валька, взявшись пальчиками за край сво?? шматини, присiла, як ото
балерини в оперi присiдають. Ми зареготали всi четверо.
  - Досить, досить там! До роботи! - почувся крик режисера.
  Коли ми вийшли з-за тонвагена, вiн повiв нас до дерев'яного столу з
двома лавками, що по-селянському був укопаний у землю пiд розлогим деревом
на березi озера. Посадовив на лавки, сiв сам i почав:
  - Значить, так, старики! Картина, яку ми знiма?мо, розповiда? про
революцiйнi подi? 1905 року на Укра?нi... Вас запрошено взяти участь в
одному з епiзодiв... Змiст епiзоду такий: на  кладцi  над  рiчкою
робiтника-революцiонера Артема наздоганя? жандарм, щоб затримати. Артем
б'? жандарма, жандарм летить у воду... Артем тiка?... Ви - у човнi
неподалiк вiд кладки. Рибалите... Ви бачите цю сцену, страшенно радi?те,
аж пiдстрибу?те. I все... Тiльки радiсть повинна бути на повну котушку.
Для цього ви собi уявiть, наприклад, що ви не тiльки взагалi не любите
жандармiв (бо ви ж дiти робiтникiв), а що цей конкретний жандарм - ваш
особистий ворог, що вiн вас завжди ганя? i таке iнше. Ану прорепетиру?мо.
Значить, я жандарм. Бiжу за Артемом, хапаю його за  руки.  Артем
вирива?ться, б'? мене в груди. Я падаю - плюх! Ну!..
  - Га-аа! Га-ля-ля! I-i-i! Го-о-о! - пiдскаку?мо ми, розмахуючи руками,
танцюючи i ревучи на все горло.
  - Стоп! - пiднiма? руки режисер. - Не те! Це вже занадто! Базар. Так
нiхто з нормальних людей не радi?. Це з репертуару божевiльних. Так ви
тiльки самi попада?те у воду та й годi. Треба, щоб було житт?во,
переконливо.
  От тобi ма?ш. Сам же наказав "на повну котушку"... Занадто... Хе!
Побачив би вiн, що ко?ться у нас в класi, коли вбiга? староста Стьопа
Карафолька з криком, що математична захворiла й уроку не буде. Ото
котушка! Ото радiсть!.. А це...
  - Ану, ще раз спробуймо. Тiльки серйозно, по справжньому. Жандарм
пада?... Плюхi Ну!
  - А... О... I... - мляво вигуку?мо ми, ледь усмiхаючись...
  - Стоп! - знов пiднiма? руки режисер. - Ви мене, старики, не так
зрозумiли. Це вже крайнiсть. Так радiють лише на похоронах. Невже ви не
можете нормально, по-справжньому, переконливо радiти? Це ж ваш ворог!
Найзапеклiший ворог! I його кидають у воду! Радiсно ж бачити таке. Вiн же
так знущався з вас! Стривайте! Це ж вiн вам учора гулi понабивав! Ну да -
вiн. Що ви, забули, чи що!.. Вчора ви читали прокламацiю, накле?ну на
парканi, вiн почав розганяти вас, пiхвами тiльки - раз-раз! - от вам i
гулi... Кат проклятий! Погань! Як я його ненавиджу! - режисер говорив так
переконливо, наче це було насправдi (слухаючи його, я на якусь мить навiть
раптом повiрив, що це не дядько, а справдi жандарм набив менi гулю).
  - I от цей катюга бiжить через кладку, наздоганяючи Артема (а це ж ваш
друг хороший - Артем!), - збуджено вiв далi режисер. - Схопив Артема за
руки... Артем розверта?ться. Тиць жандарма! Той - плюх у воду! Ну!
  - Го!.. Ха! Ха!.. Iгi... Ой!.. - пiдхопилися ми всi разом у щирому
запалi.
  - О! Годиться! Молодцi! Спасибi! Щоб так було пiд час зйомки.
Домовились? Людмило Василiвно! Людмило Василiвно! (I знову пiдбiгла жiнка
у халатi з чемоданчиком). - Вiдновiть ?м, будь ласка, ?хнi гулi. Та
пiдмалюйте добренько, щоб було видно. Доведеться в епiзодi на явочнiй
квартирi дати реплiку про цi гулi...
  Поки Людмила Василiвна поралася бiля нас, Валька шепнула менi на вухо:
  - Пишайтеся! Вашi гулi увiйдуть в iсторiю мистецтва. Вони допомагають
створити художнiй образ.
  - Кiнчай! - сказав я незалежно, але тiльки для годиться, щоб приховати
горду радiсть: а що ж! Через нас навiгь реплiку якусь нову у фiльмi дають!
  - Ходiмо, ходiмо! Починатимемо зйомку! - сказав режисер.
  Вiн пiдвiв нас до човна.
  - Веслувати вмi?те?
  - Го-го! - вигукнув Ява - Ми ж у плавнях виросли!
  - Прекрасно! Значить, так: дiвчина сяде на носi. Ти, - показав вiн на
Будку, - отут... ти, - взяв мене за плече, -з веслом отут . А ти, - сказав
вiн Явi, - з правилом на кормi... На кормi й на носi, як бачите, вiрьовки
з каменюками. Заякоритесь там, де скажуть. I слiдкуйте, щоб човен не
знесло. I ще одне - нi в якому разi не дивитися в апарат! Тiльки на
жандарма. Бо зiпсу?те менi кадр.
  Ми сiли в човен, Ява вiдштовхнувся веслом. Я гребонув раз, ще раз,
намагаючись робити це якомога красивiше i хвацькiше - хай бачать, як я
вмiю!.. Але вже втрете гребонути не встиг.
  - Стоп! - заволав оператор, що по той бiк кладки нацiлявся на нас з
плоту кiнокамерою. Вiд несподiванки я тiпнувся, черкнув веслом по водi,
затримуючи його, i оббризкав Будку i Яву. От тобi й показав, як я вмiю!
  - Назад! - закричав -оператор. - I трошки лiворуч... А  тепер
праворуч... Вперед трошки... Нi-нi, це багато. Назад. Лiворуч тепер... Ще
трохи... Досить, досить. Трошки праворуч...
  Хвилин п'ять, не менше, ми отак маневрували пiд командою причiпливого
оператора, аж поки вiн крикнув:
  - Сто-оп! Кидайте якоря! I сидiть тихо, щоб не збити човен..
  Ява на кормi, а Валька на носi скинули у воду каменюки, i човен став.
Ми завмерли, чекаючи зйомки...
  - Увага, увага!.. Приготуватись! Почина?мо... - почувся несподiвано
гучний голос режисера. Вiн уже, виявля?ться, стояв бiля оператора на
плоту, приклавши до рота блискучий бляшаний рупор. Як вiн опинився на
плоту, ми так i не помiтили - наче пройшов просто по водi, мов Христос.
  Жандарм i дядько покидали цигарки. З берега по кладцi пiдбiг до них
юнак у беретi. В руках у юнака дощечка, зверху пофарбована смугасто, як
шлагбаум, а внизу чорна, наче iграшкова класна дошка, i на нiй крейдою
написано:
  "артем"
  297 1
  - Увага!. Почали!.. Мотор!.. - крикнув режисер. Юнак у  беретi
розчепiрив отой "шлагбаум" на дощечцi, пiднiс до самiсiнького носа
жандармового - клац!
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль перший... - крикнув
юнак, дощечку пiд пахву i пригинцем швидше на берег. А жандарм з Артемом
уже зчепилися. Вовтузяться на кладцi. Тодi Артем враз вирвав руки,
розмахнувся... бемц! - жандарма в груди. Жандарм - беркиць! Шубовсть!
Ого-го! Бризки здiйнялися аж до неба - не те, що вiд мого весла! Мить - i
вже з води стирчать тiльки жандармовi чоботи. А Артема й слiду не стало.
Закипiла вода - тиць? - вигулькнула голова жандармова. Кашкета нема,
волосся очi залiпило, з носа тече, звiдусюди тече, вуса, як у моржа, з
рота вода фонтаном, на пiвтора метра. Ух ти! Здорово гра?.
  - Та радiйте ж, радiйте! - почулося враз з плоту одчайдушне режисерове.
  Ми здригнулися, перезирнулися розгублено, пiдхопилися... у мене не було
дзеркала, i я не бачив свого обличчя, але у Вальки, у Яви i в Будки
обличчя були, одверто скажемо, дурнуватi. Очi витрiщенi, роти роззявленi,
перекривленi. То була, звичайно, не радiсть. То було казна-що.
  - Стоп! - закричав режисер. Десь щось клацнуло. Гарчання тонвагена
вщухло.
  - Ви що, поснули? Хто за вас гратиме - я? Ви ж в одному кадрi з
жандармом. Жандарм пада?... На?зд трансфокатора - ви радi?те... Я ж
попереджав. Зiпсували менi перший дубль. I жандармовi треба перевдягатися.
Бачите, що нако?ли.
  Ми сидiли, як побитi. Ми так захопилися грою жандарма, що прогаяли
мить, коли нам треба було зрадiти. Ну що ви хочете! Це ж все-таки наша
перша в життi зйомка! А ви хочете, щоб ми вам одразу стали, як Аркадiй
Райкiн!
  Жандарм вилiз iз води, посварився на нас кулаком, але без злостi,
усмiхаючись. Ще й пiдморгнув. I пiшов за тонваген перевдягатися.
  - Нехорошо вийшло! Пiдвели ми ?х! Давайте хоч зараз добре зрадi?мо! -
зашипiв з корми Ява.
  - Ага, - сказав Будка.
  - Нуда, - сказала Валька.
  - Авжеж, - сказав я.
  Поки жандарм перевдягався, я накопичував у собi радiсть, - сидiв i
згадував все найкраще, найрадiснiше, що було в мо?му життi: i як менi новi
футбольнi бутси купили, i як я найбiльшого на баштанi кавуна вкрав, i як
мiй ворог вiдмiнник Карафолька двiйку з фiзкультури схопив... Я спiймав на
собi Явин погляд. Вiн дивився на мене з у?дливою посмiшкою. Я знаю, що вiн
згаду?! Вiн згаду?, як я, стрибаючи при всiх з верби у воду, зачепився
трусами за гiлку, розпанахав труси i летiв у воду голий... Ну добре, хай
згаду?, менi для мистецтва не жаль! Аби тiльки зйомку не зривав!
  - У, гад, жандарм ?вропи, так тобi й треба!.. Хi-хi-хi-! - це шепоче
про себе поряд зi мною Будка - настрою? себе, готу?ться. Менi не видно i
не чути, як готу?ться Валька, але я певен, що вона теж готу?ться. Ух, ми
зараз дамо! Ух, ми зараз зрадi?мо!
  З-за тонвагена вийшов жандарм у новому сухiсiнькому мундирi - наче й не
падав у воду.
  I от знову вони стоять з Артемом на кладцi.
  - Увага... Почина?мо... Мотор! - кричить режисер. I знову пiдбiга? юнак
у беретi, клаца? сво?м "шлагбаумом" i вигуку?:
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль другий...
  Гарчить тонваген. Борюкаються жандарм з Артемом. Бемц!.. Беркиць!
Шубовсть!.. Жандарм у водi... Ми пiдхоплю?мося...
  - Стоп! - кричить режисер.
  - Тю-у-у...
  Пропав такий заряд...
  Виявля?ться, тiкаючи, Артем послизнувся i впав. Вiн був ще в кадрi. А
Артем - герой i не повинен падати. Геро? не падають. В кiно падають тiльки
негативнi персонажi.
  Винуватий Артем бубонiв:
  - Звичайно... Накидали тут лушпиння  якогось...  I  канатоходець
послизнеться...
  Режисер хмуриться i мовчить. Головних геро?в фiльму режисери не лають.
Режисери лають лише статистiв.
  Жандарм вилазить з води, свариться кулаком на Артема, але вже не
усмiха?ться i не пiдморгу?. Iде за тонваген перевдягатися.
  I от знову...
  - Увага... Почина?мо .. Мотор!
  Клац! - "шлагбаум".
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль третiй...
  Бемц! Беркиць! Шубовсть!
  - Ура! Га-га-га! Го-го-го! - мов скаженi, по-справжньому радi?мо ми,
радi?мо не стiльки "по ролi", скiльки тому, що нарештi нас знiмають.
Бачимо, режисер усмiха?ться, кива? нам, задоволений. Ну все!
  - Стоп! - гука? раптом оператор. - Не годиться! Гiлляка перекрива?
дiвчину..
  От iще!.. Ми вороже дивимося на Вальку, нiби вона винна, що i?
перекрива? якась гiлляка...
  - Зрубати гiлляку!.. Негайно!.. Що за свинство!.. Не можуть пiдготувати
зйомку! Зрива?те менi роботу! Чортi-що робиться на цiй студi?! - кричить
режисер невiдомо на кого.
  Ми сидимо, гордо поглядаючи навкруги. Ми не виннi. Ми добре зiграли.
Режисер нам кивав i усмiхався. I це справдi свинство, що цей дубль
зiпсовано. Виходить, даремно ми радiли.
  Жандарм вилазить з води, нi на кого кулаком не свариться, але про себе
щось бурмоче, - видно, ла?ться... Що ж, ми його розумi?мо. Падати у воду
не легше, нiж радiти.
  - Увага... Почали... Мотор!
  "Шлагбаум".
  Клац!
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль четвертий .
  Бемцi Беркиць! Шубовсть!
  - Га-га-га!.. Урра!.. Го-го-го!.. I-i-i!..
  - Стоп! Ще раз! Жандарм не досить виразний.
  Будеш тут виразним - четвертий раз у воду гепатися!..
  - Увага... Почали... Мотор!..
  "Шлагбаум".
  Клац!
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль п'ятий.
  Бемц! Беркиць! Шубовсть!
  - Стоп!
  У жандарма одкле?вся один вус... А що ж ви хочете! Таких тортур живi
вуса не витримують, не те що прикле?нi.
  Iде за тонваген мокрий жандарм. Виходить з-за тонвагена сухий жандарм.
  - Увага!.. Почали... Мотор!..
  "Шлагбаум".
  Клац!
  - "Артем"... Двiстi дев'яносто сьомий... Дубль шостий...
  Бемц! Беркиць! Шубовсть!
  - Га-га! Го-го! Ох-ох-о!.. Хi-хi!. - стара?мся ми.
  - Стоп! Молодцi! Нарештi! Зда?ться, тепер все! Гаразд! - задоволено
каже режисер. Ми розплива?мося у радiснiй усмiшцi. I раптом вiн застига?,
вирячивши очi.
  - Що це?! На руцi!
  Я не розумiю, що це до мене, i якийсь час iще радiсно посмiхаюся Будка
штовха? мене в бiк. Я дивлюсь на свою руку i все розумiю...
  - Го-годинник... - мимрю я.
  - Що-о? Вбивця! Де ти бачив, щоб дiти бiднякiв до революцi? носили
годинники! Ну! Зарубав менi всi дублi. Ну! - якимось плаксивим голосом
вигукував режисер, потiм пiднiс до губ рупор i вже звичайним сво?м голосом
закричав.
  - Всi лишаються на мiсцях! Перезйомка! Перезйомка! - а тодi знову
плаксиво до мене: - Знiмай негайно ж годинник i оддай на берег! Негайно!
  У мене враз задерев'янiло всерединi, я опустив голову i сказав:
  - Не оддам!
  - Га?! Що?! - не повiрив сво?м вухам режисер.
  - Не оддам.. Це не мiй годинник... Вiн уже раз пропадав А я ного
сьогоднi хазя?новi оддати мушу.
  - То що ж ти менi всю зiюмку зiпсувати хочеш?!
  - Якщо так - я краще не знiматимусь. Я на берег пiду. Мокрий жандарм,
що стояв по пояс у водi неподалiк i слухав цю розмову, сказав.
  - Ну, давай уже менi той нещасний годинник .
  - Еге... Якi бистрi! - кажу я i ховаю руку з годинником за спину, наче
жандарм хоче його силомiць вiдняти.
  - Не довiря?ш? - усмiха?ться жандарм.
  Я мовчу. I раптом жандарм тихо так, тихо каже:
  - А я тобi на пляжi довiрив... Не побоявся...
  Наче мене батогом по спинi вперiщили - тiпнувся я i рота роззявив.
Що-о?
  - Не впiзна?ш? - усмiха?ться жандарм.
  Я вдивляюсь, вдивляюсь, вдивляюсь... Нi, не може бути. Не схожий же
зовсiм. Обернувся я до Яви - вiн тiльки плечима знизу?: теж не впiзна?.
  Озирнувся жандарм навкруги, когось очима шукаючи, зупинився поглядом на
Людмилi Василiвнi у бiлiм халатi, кулаком на не? посварився (його
улюблений жест) i крикнув:
  - У-у... Розмалювала мене так, що хлопцi власного годинника повернути
не хочуть.
  - Бачу - всi кругом смiються; i Людмила Василiвна, i режисер, i
оператор, i всi-всi, хто бiля озера. I Валька, бачу, вже смi?ться, i
Будка, i Ява рота розтягу?. Значить, це вiн-таки, вiн - наш незнайомець з
тринадцято? квартири. Ну я й собi почав усмiхатися, а тодi й кажу:
  - А чого ж ви такий... Казали: "Цар, цар", а насправдi - жандарм
звичайнiсiнький. А ми, дурнi, по всьому Ки?ву царя шукали.
  Ще дужче засмiялися всi.
  - Все правильно, - сказав жандарм-незнайомець. - Щодо царя - нiяко? з
вашого боку помилки нема?. Царя я таки граю. У цьому ж самому фiльмi. I
царя, i жандарма - двi ролi. Це ось ?вген Михайлович так задумав. А
взагалi вибачте, дорогi, що я стiльки клопоту вам завдав сво?м годинником.
Повiрте, зовсiм не хотiв... Дуже я тодi поспiшав... На репетицiю... Менi
Максим Валер'янович розказав про вашi переживання... Чого ж ви не
здогадались зайти у пляжну мiлiцiю?.. Я ж туди спецiально забiг -
попередив i адресу свою залишив....
  - Ну досить, досить... - усмiхаючись, перебив його режисер. - Потiм
побалака?те. У вас-то добре закiнчилось,  а  от  у  мене!  Бiжiть
переодягайтесь. Перезйомка! I все через вашого ж годинника!
  - Боюсь, що нiчого з переодяганням не вийде, - зiтхнувши, сказав
цар-жандарм. - Це був останнiй сухий мундир, - i вiн двома пальцями взяв
себе за край галiфе, з якого струменiла вода...
  - Як?!. Клаво! Клаво! Де сухi мундири для жандарма? Щоб зараз же менi
були сухi мундири! Чекаю! Негайно! Ви зрива?те менi зйомку!
  - ?вгене Михайловичу! У костюмернiй було шiсть мундирiв. Всi шiсть...
пiдмоченi... Клава захихотiла. - Бiльше взяти нiде. Треба ждати, поки
висохнуть.
  - Що - ждати? Що - ждати? Сонце не буде ждати. Сонце он уже сiда?, -
кричав режисер, хоча сонце ще й не думало сiдати.
  - ?вгене Михайловичу, - спокiйно сказав оператор. -  Я  думаю,
перезнiмати не треба... Я певен, що годинника в кадрi не було... Я б його
помiтив... От проявимо плiвку, i ви перекона?тесь...
  - А якщо був?
  - Тодi перезнiмемо.
  Операторовi таки пощастило вмовити режисера...
  Режисер оголосив перерву на обiд.
  - Пiсля перерви знiма?мо епiзод "Зустрiч Артема э Марi?ю"...
  - Ви, друзi, не тiкайте, - сказав нам цар-жандарм. - Я зараз
перевдягнуся i вийду. Я сьогоднi бiльше не знiмаюсь. Марiю граю не я...
Тож не тiкайте. Сьогоднiшнiй день нам  треба  вiдзначити.  Максиме
Валер'яновнчу, ви почекайте мене бiля прохiдно?. Добре?
  Максим Валер'янович, що вже давно, з третього дубля, сидiв на стiльцi
бiля тонвагена, закивав, усмiхаючись.
  Ми пiшли переодягатися. А потiм пiдiйшов асистент, той, що при?здив до
нас, i вручив нам усiм по три карбованцi. Виявля?гься, всiм статистам, хто
бере участь у зйомцi, платять за день по троячцi. Оце здорово! Мало того,
що ти в кiно знiма?шся, славу здобува?ш, так тобi ще й платять за це.
  Прощаючись з нами, ?вген Михайлович сказав:
  - Спасибi вам, дорогi друзi, за допомогу. Молодцi! Створили дуже
переконливi образи революцiйне настро?них дiтей бiднякiв перiоду 1905
року. Якщо доведеться перезнiмати, ми вас запросимо. До побачення!
  I вiн кожному з нас потис руку. Цi режисеровi потиски плюс троячки
справили на нас дуже хороше враження. Настрiй у нас був блискучий.
По-мо?му, з такого настрою почина?ться щастя.
  Бiля пам'ятника Пушкiну Олег Iванович (так називали нашого незнайомця з
тринадцято? квартири) взяв таксi, i ми по?хали. Ми по?хали туди, куди не
тiльки "до шiстнадцяти не...", а мабуть, i "до вiсiмнадцяти не..." - ми
по?хали в ресторан. В отой, що сто?ть на горi над Хрещатиком, на найвищiй,
як кажуть, точцi Киева, - в ресторан "Москва". I через усi шiстнадцять
поверхiв пiднялися швидкiсним лiфтом на самiсiнький дах.
  Весь Ки?в лежав пiд нашими ногами, iграшковi машини i тролейбуси
сновнiалн по Хрещатику, а на тротуарах метушилася якась комашня, а не
люди. I видно було так далеко, що, зда?ться, ще трохи - i побачиш рiдну
Васюкiвку...
  Ми сiли за столик, i до нас одразу пiдбiгла молоденька офiцiантка, ще
здалеку всмiхаючись i вiтаючись з нами, а певнiше - з Олегом Iвановичем i
з Максимом Валер'яновичем. Так вiтаються тiльки з тими, кого добре знають,
поважають i люблять.
  Олег Iванович почав замовляти всiлякi страви. Довгб замовляв  -
офiцiантка двi сторiнки у блокнотi списала.
  Повз нас пробiг якийсь дядечко-офiцiант i теж дуже лагiдно привiтався,
киваючи Максиму Валер'яновичу й Олегу Iвановичу. Офiцiант держав на руцi
велику тацю з тарiлками, iдо парували i дуже смачно пахли.
  - Що це так пахне? - тихо спитав мене Ява (ми ж зранку нiчого не ?ли -
навiть про бутерброди сво? забули).
  Офiцiантка почула i повернула до Яви свою усмiшку:
  - Це шнiцель. Хочете?
  Ява почервонiв як мак. Вийшло, що вiн напросився на той шнiцель.
  - Аякже, аякже... Всiм шнiцелi неодмiнно. Ми ж голоднi, як вовки! Цiлий
день знiмалися... - голосно на весь ресторан сказав Олег Iванович.
  Тут уже ми всi четверо почервонiли - вiд задоволення i гордощiв.
  Офiцiантка кудись побiгла i почала носити на наш стiл рiзнi пляшки й
тарiлки.
  Ми бенкетували в ресторанi, як справжнi дорослi артисти. Ми ?ли
численнi закуски: шпроти, сардини, шинку, галантин (це така куряча
ковбаса), салати, iкру, краби... ?ли шнiцель... ?ли тiстечка, цукерки й
морозиво...
  Максим Валер'янович i Олег Iванович пили коньяк. А нам дали потрошечку
шампанського, вiд якого на нас тiльки гикавка напала. Ми ховалися за
салфетками з тою гикавкою й уважно слухали, що говорив Олег Iванович:
  - Дозвольте випити за вашi успiхи, юнi друзi! За вашi першi кроки по
тернистому шляху мистецтва! Того, хто ступа? на цей шлях, чекають i великi
муки, великi страждання... i велике щастя. Дозвольте випити за ваше щастя!
  Ми дозволили.
  Ми сидiли i нищечком озиралися навсiбiч. Якiсь вусатенькi молодики i
фарбованi дiвчата, що сидiли за сусiднiми столами, перешiптувалися,
позираючи на нас...
  Це була слава.
  Та слава, про яку ми так давно мрiяли.
  Так от вона яка - слава! Ресторан, столики з паперовими салфетками у
вазочцi, весь Ки?в пiд ногами, галан-тиц, шнiцель, шампанське i гикавка...
Хорошо!
  Випивши за нашi успiхи й за наше щастя, Олег Iванович iа Максим
Валер'янович дали нам спокiй i завелися за якогось Степана Степановича,
який "нi бiса не тямить, вибачте, в мистецтвi i тiльки заважа? створювати
справжнi художнi фiльми".
  Хоча й був той Степан Степанович нехорошим чоловiком, але ми вiдчували
до нього вдячнiсть, бо через ньою ми могли нарештi вiдпочити вiд свого
щастя i придiлити належну увагу тiстечкам, цукеркам i всiм тим ласощам, що
стояли на столi. А все те було таке смачне, таке смачне, що в нас три днi
потiм болiли животи...
  * * *
  ...А через три днi, коли ми видужали, ми  почали  обережненько
протринькувати сво? першi в життi заробленi на мистецтвi троячки. Ми
протринькували ?х i колективно (разом з Будкою i Валькою), i iндивiдуально
(удвох з Явою).
  Ми з Явою немов переродилися пiсля того "зйомочного дня". Ми ходили
замрiянi, меланхолiйнi, задуманi, наче соннi.
  Нас не тiшили нi захопливi iгри у густих чагарниках попiд лаврою (Будка
ввiв нас у свою компанiю, яка виявилася зовсiм не злочинною i щодня грала
у щось цiкаве). Нас не манили тихi прогулянки з Валькою i ?? подругами.
  Нас не тiшили всi численнi радощi "мiстечка розваг", куди широку дорогу
одкривали нам нашi троячки. Iншого, зовсiм iншого ждали серця нашi.
Лаштунки, декорацi?, грими, прикле?нi вуса й брови,  вогнi  рампи,
прожектори, кiнозйомочнi апарати i... аплодисменти, аплодисменти (ох як
жаль, що на кiнозйомках не аплодують), - от чого хотiлося нам нестримно,
шалено, до болю...
  Ми ходили на дорогу i дивилися, чи не ?де по нас асистент з кiностудi?.
Але асистент не ?хав. На студiю нас бiльше не запрошували. Нi зйомки, нi
перезйомки для нас не було.
  Тодi ми йшли i довго ходили по мiсту, зупиняючись бiля театрiв,
дивлячись на яскравi афiшi i зiтхаючи.
  А потiм iшли i з горя пропивали сво? троячки на газованiй водi з
сиропом.
  I от одного разу, сидячи у павiльйонi "Соки-води" на бульварi Дружби
народiв за склянкою доброго лимонаду, ми... Ну, звичайно, це була Явина
iдея. Як все генiальне, вона була дуже проста, i дивне, що вона не
народилась у нас ранiше. Створити театрi... Свiй власний театр  у
Васюкiвцi! Не який-небудь драмгурток, що готу? одну миршаву постановку до
свята, а потiм розпада?ться. Нi? Театрi Справжнiй постiйний театр з
багатим репертуаром... З емблемою (у МХАТI чайка, а в нас може бути
крижень, дика гуска чи хоч би чорногуз), з швейцаром у гардеробi (дiд
Салимон отака кандидатура для цього?), з бiлетами вiд карбованця - перший
ряд, до двадцяти копiйок - гальорка (обов'язково! Безплатно тiльки паршивi
драмгуртки виступають)... Словом, справжнiй художнiй театр. А що? Сiльська
"Третьяковка" може бути, а сiльський МХАТ - нi?
  Бiльше в Ки?вi робити нам не було чого. I хоч ми ще мусили гостювати не
менше тижня, ми того ж дня заскиглили, що страшенно скучили за домiвкою,
вмовили тiтку взяти квитки i почали збиратися.
  Великi дiла чекали на нас у рiднiй Васюкiвцi.
  РОЗДIЛ XV
  Загибель Яви Станiславського i Павлушi Немяровича-Данченка. I все-таки
ми живемо I Держись, людство!
  I от ми лежимо горiлиць на травi, дивимося у небо, де глузливо
пiдморгують нам зiрки, i стражда?мо. На весь космос, на весь Всесвiт
стражда?мо. I нащо ми придумали отой ВХАТ на свою голову!
  Ну як тепер показатися людям пiсля тако? ганьби! Як подивитися ?м у
вiчi...
  I це ж не вперше. Уже ж був сигнал! Зла доля пiдкрадалася до нас
заздалегiдь.
  Вперше вiдчули ми це тодi, коли в клубi показували новий, щойно
вилущений на екрани фiльм Ки?всько? кiностудi? iменi Довженка "Артем".
  Про те, що в цьому фiльмi головнi ролi революцiйне настро?них дiтей
грають артисти Рень i Завгороднiй, давно знало не тiльки наше село, а й
три сусiднiх: Пiски, Яблунiвка i Дiдiвщина... I оскiльки фiльм показували
спершу у нас - нетерплячi нашi родичi з Дiдiвщини, Яблунiвки й Пiсок
притарабанили того вечора на возах, мотоциклах i велосипедах у Васюкiвку.
  В клубi нiчим було дихати вiд родичiв.
  Ми з Явою сидiли у першому ряду в бiлих сорочках i новеньких рипучих
черевиках поруч iз головою колгоспу Iваном Iвановичем Шапкою i завклубом
Андрi?м Кекалом. На афiшi, яка вже три днi висiла на дверях клубу,
величезними лiтерами було написано, що пiсля перегляду буде "зустрiч з
учасниками картини..." Андрiй Кекало вважав це за "пункт номер один" у
планi культроботи на травень мiсяць. Ми три днi не грали у футбола, -
писали конспект зустрiчi i хвилювалися.
  I от почало крутитися кiно. Ми витягли вперед ши? i завмерли.
  Кiно крутилося.
  Уже прокрутилося пiвкартини.
  Нас не було...
  I раптом ми з жахом побачили, що знайомого нам жандарма Олега
Iвановича, "нашого жандарма", на смерть убили революцiйнi маси. Ми
похололи... Як же це так? Як же вiн, мертвий, буде затримувати Артема на
кладцi? I як же тепер буде з нами?
  Судомливо вчепившись руками в стiльцi, ми дивилися на екран. Ми ще
розраховували на диво - що жандарм оживе (чого тiльки не бува? в кiно!)
Але дива не сталося. Жандарм не ожив. Не було у фiльмi нi рiчки, нi
кладки, нi - бемц! беркиць! шубовсть! - нi революцiйне настро?них дiтей
бiднякiв... Не було того епiзода, в якому ми знiмалися... Не було
зовсiм...
  I коли в залi нарештi спалахнуло свiтло, ми сидiли у сво?х бiлих
сорочках i в нових рипучих черевиках жалюгiднi й нещаснi. Але нашi родичi
були хорошi родичi, благороднi i лагiднi. Замiсть того, щоб смiятися й
глузувати, вони навперейми заспокоювали нас.
  - Нiчого, нiчого.. Мать, щось у них сталося таке?, що... - казав
двоюрiдний дядько з Дiдiвщини.
  - А скорiше всього з технiчних причин... Через який-небудь брак... Самi
ж розказували, як воно марудно знiмалося, - казав троюрiдний брат з
Яблунiвки.
  - Ага, ага... Плiвка засвiтилася абощо... Всяке бува?, - пiдгалдикувала
п'ятиюрiдна тiтка з Пiсок.
  Один тiльки завклуб Андрiй Кекало позирав на нас косо - ми йому зiрвали
"пункт номер один" у планi культроботи на травень мiсяць.
  Родичi як у воду дивилися. Через кiлька днiв прийшов iз Ки?ва лист од
Вальки, де вона писала, що режисер ?вген Михайлович переда? нам сердечне
вiтання i дуже вибача?ться, але епiзод на кладцi довелося, на жаль,
вирiзати, бо вiн "не монтувався" (а взагалi вийшло дуже добре, вiн нам
щиро вдячний за допомогу i аж плакав, коли вирiзав, - це його слова).
  Отакий пшик вийшов у нас з кiнематографом... Здавалося, цей серйозний
сигнал з боку примхливо? артистично? долi мусив застерегти нас, попередити
про небезпеку. Але ми були легковажнi шминдрики, гiршi за Хлестакова, i не
звернули на це уваги. I от тобi ма?ш. Лежи тепер i плач, i гризи землю, i
вовком вий на рогатий мiсяць.
  I не так нам боляче й гiрко через свiй особистий провал, через свою
особисту ганьбу i сором! Що там нашi особистi болi й страждання! Скiльки
разiв переживали, переживемо й тепер!
  Головне, що завда? нам найбiльших, найболючiших,  найнестерпнiших
страждань, - це те, що ми вчинили, як зрадники, як запроданцi, як
жалюгiднi пiдлi штрейкбрехери... Ми ж зiрвали весь спектакль, пiдвели
всiх. Багато-мiсячна робота усього ВХАТу через нас пiшла у помийницю...
  Багато рiзних грiхiв було у нас на совiстi. Але нiколи ми не були
зрадниками. З найбiльшим презирством i огидою ми завжди ставились саме до
зрадникiв. I от...
  - У-у, задрипанцi нещаснi, шмарогузи поганi! - крiзь зуби ла? нас Ява.
  - Зазнайки поганi, барахольщики нещаснi! - крiзь зуби лаю нас я.
  - Чемайдани безголовi, а не артисти...
  - Гнидики обскубанi...
  - Авжеж було соромно стояти i екати по-баранячому, слiв не знаючи. Але
ми мусили залишатися на сценi - i якось виплутуватися.
  - Ну да, ми повиннi були врештi набратися мужностi i спитати суфлера,
що там говорити далi. Ну посмiялися б люди трохи, i спектакль би по?хав
далi. А так...
  Нам навiть страшно уявити собi, що зараз вiдбува?ться в клубi... Оце,
мабуть, вийшла на сцену Галина Сидорiвна i сумним голосом сказала, що
спектакль одмiня?ться, бо, як всi бачили, Бобчинський i Добчинський
втекли, зрадники, з бонового поста. Зал загув обурено. Яких тiльки слiв не
посипалося на нашi голови! Рiднi матерi i то вiдмовилися вiд нас у цю
хвилину. Що ж робить тепер? Чим зарадити бiдi? Який вихiд знайти з нашого
безвихiдного становища?
  Нема виходу...
  Кинутися з моста у воду, втопитися?
  Нiхто ж не пожалi? навiть... Скажуть - так ?м i треба, штрейкбрехерам
шмаркатим. Нема виходу. Нема...
  * * *
  ...Прийде завтрашнiй день, i ми дiзна?мося, що трохи забагато на себе
взяли, трохи переоцiнили свою роль у життi суспiльства. Ми дiзна?мося, що
спектакль зовсiм не зiрвався, що Городничий пiсля нашо? втечi  не
розгубився i сказав:
  "Так я й знав, що цi нiкчемнi боягузи Бобчинський i Добчинський
перелякаються i втечуть. Добре, що я перед цим зустрiв ?х на вулицi i зони
менi все розказали..." I ловкач Карафолька жваво переказав усе те, що мали
говорити ми з Явою. I спектакль пiшов-по?хав як по маслу. Актори
блискавично перебудовувалися на ходу, всюди потiм те, що мали говорити ми,
говорив хтось iз персонажiв. Глядачi нiчого навiть не помiтили. Наче
Гоголь написав "Ревiзора" без Бобчинського i Добчинського. Спектакль
пройшов з шаленим успiхом. Аплодували так, як нiколи не аплодували нiяким
справжнiм при?жджим артистам... I виконавець ролi  Хлестакова  Коля
Кагарлицький, тихий, затрушений Коля Кагарлицький, якого навiть не всi
сусiди на кутку знали, - в один цей вечiр прославився на все село.
Прославився так, що ще трохи, i його iм'ям назвали б одну з сiльських
вулиць. I тодi раптом ми зрозумiли, що для того, щоб домогтися успiху,
треба передусiм довго-довго i наполегливо трудитись (як трудився Коля
Кагарлицький). Ця стара i така вiдома iстина, яку повторювали, вбивали,
втокмачували протягом усього нашого життя нам у голови i батьки, i
вчителi, i дитячi письменники i про яку завжди так легковажно думалося:
"А, то для дурнiв, для неспособнихi" - ця стара iстина раптом дiйшла до
нас. Дiйшла до самого дна душi. Дiйшла так, як доходили правила з
арифметики: раз - i все ясно. Довго з сумом будемо думати ми про жорстоку
невблаганнiсть цi?? iстини.
  * * *
  Але все це - завтра. Завтра!..
  А сьогоднi ми ще нiчого не зна?мо... Ми лежимо голiчерева у травi i
тихо стогнемо...
  Покотилася в небi зiрка.
  Затьохкав у кущах безжурний закоханий соловейко. Неподалiк у свинарнику
щасливо рохка? спросоння чиясь вразлива свиня, згадуючи щось  сво?
при?мно-свиняче.
  Десь далеко-далеко, аж у Дiдiвщинi, валують собаки.
  Пахне молодою свiжою зеленню, медвяним цвiтом i коровами.
  Прекрасне i неповторне земне життя буя?, несучись у зоряному просторi
безмежжя...
  Раптом Ява пiдхоплю?ться, сiда?, обхоплю? зiгнутi ноiи руками i
тика?ться пiдборiддям у колiна. В очах його стрибають бiсики.
  - Артистiв з нас не вийшло - це точно! - рiшуче говорить Ява. - Я тепер
сам нiзащо не хочу бути артистом. Хай менi платять у день сто карбованцiв
- не хочу. Менi така нервова робота не пiдходить... Провалюватись...
переживати... Це менi дуже вредно для здоров'я. Зна?ш, у мене iдея,
Павло...
  "Павло?"
  Я вирячився на нього.
  Нiколи вiн не назива? мене Павлом. Щось у лiсi здохло, - дуже вже,
мабуть, серйозна iдея, раз вiн так офiцiйно мене назива?.
  - Денисович... якщо вже так, - пiдказую я.
  - Можна й Денисович... - сказав вiн, навiть не усмiхнувшись. - Так-от,
Павло Денисович, минулого лiта у нас з вами, по-мо?му, було чимало пригод.
Так? Так... Якби цi пригоди були не з вами, а з кимось iншим i цей хтось
iнший розказав би i'х вам - було б цiкаво? Так? Так от у мене iдея: ми
сiда?мо i пишемо книгу про нашi пригоди... Напишемо книгу, заробимо торбу
грошей i по?демо у кругосвiтню подорож. На матерiалi то? подорожi знову
напишемо книгу, знову долучимо торбу грошей i знову гайнемо у якiсь
мандри. I закрутиться машинка... I ми станемо письменниками... А що -
погано? Письменники... Ми з тобою... Сто?мо i пишемо  автографи...
Карафольцi, Колi Кагарлицькому, Гребенючцi... Га? Здорово! Як ми ранiше не
додумались? Письменники... Це, брат, не те, що артисти... Артистiв тисячi,
а письменникiв - одиницi. От скiльки ти письменникiв зна?ш? Ну, Пушкiн...
Ну, Шевченко... Ну, Глiбов, Квiтка-Основ'яненко, Котляревський... Ну,
Толстой... Ну, Чехов... Це - класики... А з сучасних? Ну, Гайдар... Ну,
Чуковський... Михалков... Ну, Забiла, Бичко, Кава... Ну, Комар... I - все!
Письменники - це брат, такi люди, що... А у дитинствi, мiж iншим, були
звичайнiсiнькi собi пацани, вродi нас...
  Я слухаю i дивлюсь на Яву з захопленням. Ну що це за хлопець! Який вiн
умниця! Як добре мати такого розумного Друга!
  - I, головне, риску нiякого, - веде далi розумний Ява. - У крайньому
разi пришлють на доробку... Як Андрiю Кекалу.
  Наш сiльський поет завклуб Андрiй Кекало уже кiлька рокiв надсила? сво?
вiршi в усi республiканськi, обласнi та районнi газети Укра?ни. Стiльки
листiв, як вiн, нiхто в селi не одержу?.
  Коли його питають:
  "Ну як поетичнi справи?"
  Вiн гордо вiдповiда?:
  "Прислали на доробку..."
  Доробля? вiн, доробля?, а там, диви, у якiйсь районнiй газетi - тиць! -
i надрукували.
  - Ага, кан?шно, кан?шно, - кажу я з жаром. - Доробка так доробка!
Подума?ш... Всi доробляють. Нiчого страшного.
  I ми тут же почина?мо обговорювати Явину iдею. Як будемо писати?
  Дуже просто - од руки. Як Пушкiн i Шевченко. Деякi письменники пишуть
тепер на машинцi. Ми не будемо. По-перше, з нашим умiнням одну сторiнку
три днi треба мучити. По-друге, хто нам дозволить цокати у сiльрадi на
машинцi. Правда, ? ще в Кекала, але вiн сво?? машинки конкурентам не
дасть. Вiн сам щодня цока?.
  В якiй формi будемо писати?
  Прозою... Тiльки прозою. Нiяких вiршiв. I все - як було. Нiчого не
брешучи i не додаючи (хiба що, як воно у письменникiв назива?ться, -
"художнi деталi"). I писати будемо вiд першо? особи (так завжди щирiше
виходить). Та й смiшно називати себе самих "вони".
  Ми - це ми, звичайно.
  Але весь час писати "ми" теж якось воно не той... Кожен окремо нiчого
зробити не може. Нi чхнути, нi почухатись, нi в носi поколупати. Треба
писати "ми чхнули", "ми почухалися", "ми поколупали в носi"... Дурниця
якась! Чого це я мушу чхати або чухатись, коли не хочеться! Тiльки "за
компанiю"?! Та й зовсiм воно не художньо виходить.
  Думали ми думали i надумали, що, пишучи вдвох, будемо писати вродi як
один - "я". А другий - уже по iменi. Першу книжку один буде "я", другу -
другий.
  Кому першим бути "я" - жеребкували тут же одразу. Випало менi.
  Ява спохмурнiв, йому дуже хотiлося першим бути "я": i iдея ж його, i
взагалi вiн звик завжди перед вести. Вiн, мабуть, розраховував на мо?
благородство, - що я запропоную: "Будь ти, Яво, першим..." Але я не
запропонував. Менi не хотiлося на цей раз бути благородним, менi хотiлося
бути "я"... тим бiльше, раз чесно випало. Я ж не махлював. Ява, звичайно,
не став сперечатися.
  - А назва, зна?ш, буде яка? - сказав вiн. - "Незнайомець з тринадцято?
квартири" або "Злодi? шукають потерпiлого". Здорово? I пiдзаголовок
"Пригодницька повiсть..." Читачi у черзi стоятимуть... Га?
  - Здорово, - сказав я.
  Хоча назва менi не зовсiм подобалась. Дуже вже детективна, несерйозна.
Менi б хотiлося, щоб була якась романтична, пiднесена...
  Але вiдмiняти Явину назву пiсля того, як вiн не став "я", - було б
свинство.
  Так i лишилося: "Незнайомець з тринадцято? квартири. або Злодi? шукають
потерпiлого". Пригодницька повiсть.
  Ми почали обговорювати план книжки. Значить, так: почина?мо з того, як
ми при?хали в Ки?в, i про пригоду з ночвами у метро, i про Явине вухо, i
про Будку... Потiм - про пляж, про незнайомця з тринадцято? квартири, про
годинник... Словом, про все-все, що з нами трапилося. I кiнча?мо тим, як
ми провалилися на "Ревiзорi". Чесно! Письменники передусiм повиннi бути
чесними.
  Ми пiдводимося з землi i розправля?мо плечi. I нам зда?ться, що
головами ми упира?мося в самiсiнькi небеса. Ява одним вухом навiть якусь
зiрку збив - ондо покотилася...
  Ну - все!
  Завтра ми купу?мо у сiльмазi великого загального зошита в лiнiйку, три
авторучки (одна про запас!), сiда?мо й пишемо.
  Пишемо, пишемо, пишемо...
  Тодi надсила?мо...
  Тодi доробля?мо, доробля?мо, доробля?мо...
  Тодi знову надсила?мо...
  I - все!
  Ну, глядiть же!
  Ми ше покажемо людству, на що ми здатнi!
  Начувайтесь!
  Вi ще побачите, хто такi Ява i Павлуша!
  Держись, людство!
  ...............................................................
  А потiм все-таки я буду льотчиком...
  _
  ЧАСТИНА ТРЕТЯ
  яку розсказав уже Ява Рень

  ТА?МНИЦЯ ТРЬОХ НЕВIДОМИХ,
  або
  ПОВIСТЬ ПРО ТЕ, ЯК ПОСВАРИЛИСЯ IВАН ВАСИЛЬОВИЧ З ПАВЛОМ ДЕНИСОВИЧЕМ I
ЩО З ТОГО ВИЙШЛО

  РОЗДIЛ I
  Як це все почалось...
  Чи знаете ви Павла Денисовича? О, ви не знаете Павла Денисовича!
Чудова, надзвичайна людина Павло Денисович. Добрий, вихований, розумний. А
який кмiтливий! Це ж вiн вигадав штукакенцiю для розстiбування гудзикiв.
Пiсля випробування ?? Степан Iванович Карафолька три днi не мiг сiсти.
  Прекрасна людина Павло Денисович! Коли вiн iде по селу, всi собаки
гавкають вiд захоплення, а кури, гуси та iнше птаство запобiгливо
розлiта?ться врiзнобiч, даючи йому дорогу.
  Чудова людина Павло Денисович! Його знають не тiльки в навколишнiх
селах i в районному центрi, а навiть у Жмеринцi, де вiн iнодi бува? у
родичiв. А яка рогатка в Павла Денисовича! Боже мiй, яка рогатка!
Миколай-чудотворець, святi угодники! Надзвичайна! Незрiвнянна! Неповторна!
Побий мене вража сила, коли ще в когось у свiтi ? така рогатка! Шкiрочка з
материного шльопанця. Рогачик з премiцноi горiшини, а резинка з футбольно?
камери. Катапульта, а не рогатка. Павло Денисович влуча? з не? горобчика
за тридцять метрiв. Ах ти, городи, чому в мене нема тако? рогатки!
  Гарна людина i Iван Васильович,- -гой самий, що заблудив у кукурудзi i
вивiсив дiдовi пiдiштаники на телевiзiйнiй антенi.
  Собаки також гавкають, а кури и гуси розлiтаються врiзнобiч, коли Iван
Васильович iде по селу.
  Гарна людина Iван Васильович, нiчого не скажеш.
  Павло Денисович дуже любить вареники з вишнями i моi же з'?сти ?х цiлу
миску.
  Iван же Васильович любить морзиво i якось вмаламурив за один раз вiсiм
порцiй.
  У Павла Денисовича великi вiдстовбурченi вуха.
  У Iвана Васильовича зовсiм навпаки, весь нiс i щоки у рдому ластовиннi.
  Павло Денисович говорить повагом, розтягуючи слова.
  Iван Васильович стрекоче, як з кулемета, - думки ледве встигають за
його словами, а iнколи якась думка й не дожене, i летить слово з уст Iвана
Васильовича таким собi легким метеликом без жодного змiсту.
  Але обидва, i Павло Денисович, i Iван Васильович, люблять поговорити.
Весь час вони, як у нас кажуть, теревенять усякi баналюки i подеколи,
бува, на плетуть такого, що самi здивуються, замовкнуть i якусь мить
дивляться один на одного, клiпаючи очима. Та не було ще випадку, щоб вони
розгубились i не знайшли, як викрутитися.
  Вчителька Галина Сидорiвна не нахвалиться Павлом Денисовичем та Iваном
Васильовичем. "Прекраснi люди, - каже вона, - незрiвняннi, неповторнi!
Якщо я не доживу до нового навчального року, то тiльки завдяки ?м. Так
вони менi життя вкорочують сво?ю поведiнкою".
  А як дружили Павло Денисович з Iваном Васильовичем! Боже мiй, господи,
як дружили! Так можуть дружити тiльки великi люди, класики. Один без
одного - нi кроку. Один без одного - нi за холодну воду.
  I от цi прекраснi люди посварися. Мало сказати посварилися - побили
горшки. Та як! На дрiбнюсiнькi черепочки, що й не збереш, i не скле?ш.
  Це було настiльки неймовiрно, що, якби менi мiсяць перед тим сказали,
що так буде: Павло Денисович i Iван Васильович проходитимуть вулицею, не
помiчаючи один одного, мов незнайомi, я просто розсмiявся б. Бо це аж нiяк
не вкладалося в мо?й головi Але цде так. Повiрте менi на слово.
  Тим бiльше, що Iван Васильович (або по-вуличному Ява) це я сам. А Павло
Денисович - це мiй друг, мiй вiрний i незмiнний друзяка Павлуша, з яким -
гай-гай! - скiльки рiзного всякого пережив я за сво?х тринадцять рокiв.*
(Прекрасний письменник Гоголь, i повiсть його "Як посварилися Iван
Iванович з Iваном Никифоровичем" - блискуча повiсть, але далi писати "пiд
Гоголя" я не можу, не вистача? пороху. Вибачайте, далi писатиму вже, як
умiю. (Примiтка Яви Реня).)
  Як же це сталося... Мабуть, доведеться все по порядку. Якось на великiй
перервi Павлуша менi раптом каже:
  - А давай запишемося в гурток малювання.
  - Нащо? - питаю я здивовано.
  - Як - "нащо"? Малювати будемо. Цiкаво ж.
  - Може, - кажу, - й цiкаво. Хто вмi?. А нам чого?
  - Ти ж збирався колись стати художником.
  - Ну й що!
  Дiйсно, був момент, коли менi на хвилиночку забандюрилося  бути
художником. Давно, ще в першому класi. Коли на уроцi малювання вчитель
Анатолiй Дмитрович похвалив мене при всiх за те, як я намалював курочку
Рябу. Але то було випадково. Та курочка Ряба лишилася першим i останнiм
мо?м шедевром у мистецтвi пензля. Бiльше вчитель малювання мене нiколи не
хвалив, i через кiлька днiв ч вже мрiяв бути директором кондитерсько?
фабрики. До речi, саме тодi з'ясувалося, що я дальтонiк, тобто не
розрiзняю зеленого i червоного кольорiв, плутаю ?х. Вiдтодi всi дуже
люблять дивуватися з цього. Навiть моя мати. Покажуть щось i питають:
"Скажи, якого це кольору?" I коли я невiрно кажу, сплескують у долонi: "Ти
диви!.. Ти справдi не бачиш чи придурю?шся?"
  Спершу це мене дратувало, та потiм звик. Але яким же художником я мiг
бути, не розрiзняючи кольорiв! Це однаково, що нiмий спiвак. I Павлуша,
наче нiчого не зна?, таке менi каже. От же ж, чесне слово!.. Я змiряв його
поглядом i спитав глузливо:
  - А ти що - вiдчув у собi талант?
  - При чому тут талант?.. Але чого не спробувати... - Павлуша одвернувся
й почервонiв. - Кажуть, що в мене щось...виходить...
  - Ах, кажуть!.. Ха-ха-ха! Я знаю, хто це каже. Вона. Ще б пак! Авжеж це
вона.
  Коли б ви бачили, що то за тюлька. Що вiн у нiй знайшов - нiяк не
збагну. Як ?? нема - хлопець як хлопець. А варто ?й з'явитися - враз
мiня?ться просто на очах. Почина? крутитися, на мiсцi не всидить. Смi?ться
неприродним дурникуватим смiхом, кричить, усiх перебива?, нiкому слова не
да? сказати. I говорити почина? так, нiби в нього вареник у ротi -
здушеним горловим басом. Мабуть, йому вда?ться, що вiн дуже дорослий,
мужнiй i принадний... Гидко дивитися! I через те, що з ним таке робиться,
я ?? ще бiльше не терплю.
  I, звичайно, це вона його накрутила з тим малюванням. Гребенючка! А хто
ж! Бо вона ходить у художнiй гурток. Навiть староста гуртка. I вважа? себе
великим скульптором. Вилiпила з пластилiну двi якихось фiгурки i дума?,
нiби вже бога за бороду вхопила. А коли була виставка робiт гурткiвцiв,
глядачi просто смiялися i, дивлячись на Гребенюччиного козака на конi,
глузливо питали: "А хто то на собацi ?де? Га?" (Це, до речi, я питав, але
так воно й було - викапаний собака, а не кiнь).
  Павлуша на уроцi писав ?й записочку i, мабуть, щось там  таке
пiдмалював, бо я сам чув, як вона йому сказала: "А ти зна?ш, у тебе
виходить. Ти вiдчува?ш форму i добре переда?ш рух". Ич, розумниця яка!
Нахапалася вiд Анатолiя Дмитровича слiв i хизу?ться. А Павлуша рота
роззявив, вуха розвiшав i вiрить. А вона бачить, що вiн лопух i гра?ться
ним, як кицька мишею. I тягне його в той гурток, бо, мабуть, хоче, щоб вiн
?? портрети малював, як Анатолiй Дмитрович.
  Учитель малювання Анатолiй Дмитрович був без пам'ятi закоханий у нашу
Галину Сидорiвну. I весь час малював ?? портрети. Всi стiни у нього в хатi
були завiшанi портретами Галини Сидорiвни. Завдяки цим портретам усе село
знало про нещасливе кохання Анатолiя Дмитровича. От i Гребенючка хоче, щоб
Павлуша...
  Я збирався йому все це розтлумачити i вже почав: "Ти гада?ш, що в тебе
? талант..." - як тут, мов з-пiд землi, вигулькнула раптом Гребенючка.
  - Не слухай його, Павлушо! - закричала вона. - Вiн просто заздрить
тобi. От у нього дiйсно нiяких здiбностей нема. Йому тiльки рiзнi
фулiганськi вибрики в головi. Вiн тiльки й зна?... А в тебе здiбностi... А
вiн фулiган i на тебе погано вплива?...
  Тут я ?i перебив i сказав:
  - От я тобi зараз дам по портрету, як будеш!..
  А вона:
  - Вiд тебе тiльки цього й можна чекати. Фулiган!
  - Мовчи! - сказав я, замахнувшись, щоб дати ?й ляща, I тут Павлуша
схопив мене за руку:
  - Не чiпай!
  - Що значить - не чiпай? Вона буде менi таке говорити, а я...
  - Говори й ти ?й. Вона ж тебе не б'?.
  - Спробувала б вона мене вдарити, я б ??... я б з не? шашлик iзробив!
Хе! Щоб якась мавпа мене вдарила! Хе!
  - Вона не мавпа, а людина! - басом сказав Павлуша.
  - Ах, так! - скипiв я. - То цiлуйся з нею. Тьху! - Я вирвав свою руку,
повернувся i пiшов геть. I ще чув, як вона сказала:
  - От i добре! Досить тобi пiд його дудку танцювати!
  Що вiн на це вiдповiв, я вже не чув.
  РОЗДIЛ II
  Шукаю напарника. Генiальна теорiя Антончика Мацiсвського. У_ мене
виника? iдея
  Спершу я навiть не дуже переживав. "А, нiчого, - думалося менi, -
завтра помиримось".
  Ми не раз, бувало, сварилися з Павлушею, але через день, найбiльше два
хтось iз нас перший заговорював, i сварка вмить забувалася. Як правило,
заговорював той, хто був бiльше винен у сварцi. Я вважав, що на цей раз
бiльше винен вiн. А що! По-перше, зна? ж, що я дальтонiк, i лiзе з сво?м
малюванням. По-друге, пiдняв на товариша руку. Ще трохи i вдарив би. За
що, пита?ться? "Нас на бабу променял", як ото спiва?ться у популярнiй
пiснi про Стеньку Разiна. Та то ж хоч княжна була персидська, а це
казна-що.
  I я сподiвався, що назавтра Павлуша отямиться i все буде знову ж таки,
як у тiй пiснi, - "и за борт её бросает в набежавшую волну". Ну, я не
вимагав, щоб вiн обов'язково топив Гребенючку (хай живе!), але щоб викинув
?? хоча б iз свого серця.
  Та минув день, два, три... А вiн усе не заговорював. Вiн одвертався так
само, як i я, i не дивився в мiй-бiк. А на четвертий день дiзнаюся, що цей
довбеха записався-таки у художнiй гурток.
  Це вже була зрада. I я не мiг йому пробачити ??. У мене всерединi все
клекотiло, як борщ у горщику. Ах ти ж перевертню, зраднику нещасний! Кинув
мене, дальтонiка, а сам подався в художники, у живописцi. Знаючи, що я не
можу туди, фiзично не можу. Це все одно, що кинути друга на полi бою. Ах
ти ж Iуда! Iуда Завгороднiй! Тiльки так я зватиму тебе вiдтепер.
  Ти дума?ш, я плакатиму? Так? Нi! Не побачиш ти мо?х слiз! Не побачиш
нiколи. Дума?ш, я без тебе не проживу? Зiв'яну, як тая квiточка?
Ось-ось-о! Перше ти зiв'янеш, ти плакатимеш, ти приповзеш до мене на пузi
i благатимеш, щоб я тебе простив! Я ж тебе знаю - ти занудьгу?ш, занудишся
через кiлька днiв серед отих олiвцiв i пензликiв. Без наших пригод i
мужчинських розваг.
  I я вiдчув нагальну потребу щось устругнути. Щось таке... Таке, щоб
свiт похитнувся. Щоб у того Iуди вiд заздрощiв у носi засвербiло.
  Неодмiнно треба устругнути. I причому негайно. Але що? Запустити щось у
небо? Було.
  Запускали уже з тим Iудою на паперовому змi? глечик iз сметаною.
  Впiймати щось i... Теж було.
  Пiймали колись iз Павлушею, тобто з Iудою, в лiсi пугутькало i
випустили пiд час лекцi?... От же ж! Як не треба, то тих iдей рiзних
завжди повнiсiнька торба, а як треба, то хоч лобом у стiну гати...
  Крiм того - потрiбен напарник. Без напарника, самому щось устругнути,
по-перше, дуже важко, а по-друге, просто нецiкаво. I я пiшов на вигiн до
хлопцiв.
  Вони сидiли кружка, курили й балакали про страшне.
  Я мовчки пiдсiв до них.
  - Треба взять неторгований казан, - зловiсним голосом казав Вася
Деркач. - Тiльки обов'язково неторгований: скiльки за нього запросили на
базарi - зразу куплять. Так-от, узять неторгований казан. Iзробити у днi
маленьку дiрочку. Пiймати кажана. Пiти до лiсу вночi о дванадцятiй годинi.
Знайти мурашник. Покласти кажана. Накрити казаном. I одразу швидко пiти,
не оглядаючись. Бо кажан кричатиме дико... На другий день, теж опiвночi,
пiти на те мiсце. Пiднять казан. Там будуть лише кiсточки кажановi.
Розгребти ?х паличкою. Знайти одну таку кiсточку, як виделка. А другу - як
гачок... I от, якщо ти хочеш, щоб хтось вiд тебе одчепився, треба його
легенько вiдштовхнуть тою виделкою. А як хочеш, навпаки, привернути
когось, то треба зачепити гачком...
  "Не iнакше як Гребенючка, бiсова душа, зачепила Павлушу отим гачком, а
вiд мене одiпхнула виделкою", - подумав я.
  - Брехня! - зневажливо пхикнув Стьопа Карафолька. - Чого ж ти не
одштовхнеш математичку, щоб вона до тебе не чiплялась i двiйок не ставила?
  Хлопцi засмiялися.
  - Легше всього сказати - "брехня", - надувся Вася Деркач. - А ти ж не
перевiряв?
  - А що там перевiрять! Ти б ще нас агiтував чортiв ловить або привидiв.
Пережиток! Неандерталець! - сказав Коля Кагарлицький.
  Вася Деркач був-таки темний, як гудрон, i перебував пiд впливом сво??
двоюрiдно? бабусi. Та бабуся, баба Мокрина, була дуже релiгiйна i
забобонна. Вона уособлювала в нашому селi темнi реакцiйнi сили. Лектори
завжди наводили ?? в кожнiй антирелiгiйнiй лекцi? як приклад пережиткiв
минулого.
  - А все-таки тi привиди якось, зна?те... - мовив Антончик.
  Учора в клубi показували чеський фiльм "Привиди замку Морресвiлл".
Фiльм комедiйний, але привидiв i рiзно? страшнючо? чортiвнi там стiльки,
що в залi весь час охали й ахали. Пiсля таких фiльмiв завжди хочеться
побалакати про страшне. I хочеться довести, що тобi воно, те страшне,
просто - тю!
  - Взагалi в наш космiчний, атомний вiк усi цi привиди в замках -
чистiсiнька нiсенiтниця, - знов озвався Коля Кагарлицький. - Усе це
спростову?ться елементарною наукою...
  "З цим, звичайно, нiчого не встругнеш, - подумав я. - Дуже розумний".
  - 3 одного боку, звичайно... Квантова механiка... Лазери... - брякнув
Вася Деркач i, опустивши очi, почервонiв. Балда! Ручаюсь, що вiн поняття
не ма?, що таке квантова механiка, що таке отi лазери. I зараз бо?ться,
щоб хтось його не спитав.
  З таким теж не встругнеш.
  - А головне - кiбернетика, - авторитетно сказав Стьопа Карафолька. -
Наука зараз на гранi створення електронного мозку - машини, яка повнiстю
замiнить людський розум.
  "Тебе першого треба було б замiнити к бiсовому батьку машиною, щоб не
задавався! - подумав я. - Якби менi навiть сто мiльйонiв давали, я б його
у напарники не взяв".
  - А все-таки... - несмiливо промовив  Антончик  Мацi?вський.  -
Кiбернетика... Лазери-шмазери... Я розумiю... Але... От ви менi скажiть,
що з людиною робиться пiсля смертi? От жив-жив чоловiк, все вiдчував,
думав, мрiяв... I от раптом умер i - нема... Нема нiчого! От як це може
бути, щоб не було нiчого? Повинно ж щось бути. От навiть за законами
фiзики. Нiщо з нiчого не з'явля?ться. Нiщо без слiду iiе 'щеза?, а просто
переходить в iншу форму... Закон Ломоносова. Залiзно! От кожен з вас
вiрить, що от вiн умре i нiчого вiд нього не буде? Нiчого вiн не буде
вiдчувати, думати нiколи. От скажiть менi! Тiльки чесно!
  - Ану тебе з тво?ми розмовами! Найшов про що балакати - про смерть!
Тьху! Замовкни! - обурено замахав руками на нього Карафолька. Стьопа
Карафолька, незважаючи на те, що вважався серед нас найосвiченiшим i
найрозумнiшим, бо був перший вiдмiнник у класi, не терпiв, просто не
виносив розмов про смерть. Одразу починав тюкати, тьхукати i махати
руками. Вiн дуже любив сво? життя i здоров'я. Навiть коли вiн чхав, то
завжди сам собi казав тихенько: "Будь здоров, Степане!" I розмови про
смерть, мабуть, вважав небезпечними для себе - наче той, хто говорить, тим
самим може наврочити й напсувати його дорогоцiнному життю i майбутньому
довголiттю.
  Проте Антончик на Карафольчинi прокльони особливо? уваги не звернув.
  - Нi, от серйозно, - сказав вiн. - От коли за законами фiзики нiщо не
щеза?, то чому не можуть думки, розум, почуття... ну, оте, що називають
душею... чому не може вого перейти у форму привида? Пiсля смертi тiла. Га?
Хiба це не науково? Хiба це суперечить науцi? Га?
  Всi пороззявляли роти i перезирнулися.
  - Я читав, що у Англi? ? офiцiйно заре?строванi привиди, - вiв далi
Антончик. - Точно. Сам у журналi читав. "За рубежом". У самiсiнькому
Лондонi. I в iнших мiстах. Живуть у старовинних замках i регулярно
з'являються. От як це пояснить? Га?
  - Так то ж... то ж при капiталiзмi, - заперечив Коля Кагарлицький. - У
них i бог ?сть. Теж офiцiйно. Так що з того!
  - А от легенда про Горбушину могилу, - не здавався Антончик. - Живе ж
вона в нас у народi. Скiльки вже рокiв... Рокiв триста, не менше. I кажуть
же, що бачили люди, i не раз...
  I тут менi стрельнуло!
  О!
  - Хлопцi! Iдея! - сказав я. - Чим отак язиками ляпати, пропоную
перевiрити легенду про Горбушипу могилу. На власнi очi пересвiдчитися,
правду чи неправду балакають. Пiти вночi в п'ятницю й перевiрити.
  Хлопцi знову пороззявляли роти й перезирнулися. Ту легенду  про
Горбушину могилу кожен знав змалечку.
  РОЗДIЛ III
  Легенда про Горбушину могилу
  То була страшна легенда. Начебто давно-давно, ще за  козаччини,
повертаючись iз турецького походу, стояли бiля нашого села у долинi кошем
запорожцi. Сотня сотника Горбушi. I сталася тодi дивна рiч. Несподiвано
щез уночi мiшок золотих дукатiв, уся казна козача, всi скарби, всi трофе?,
з важкого походу везенi. Скарбником у запорожцiв був старий козарлюга
Богдан Захарко. Сотник Горбуша звинуватив його у крадiжцi. Хоч як клявся
старий Захарко, хоч як божився, присягався всiм святим на свiтi, що не
винен, але довести нiчого не змiг. I наказав сотник Горбуша скарати
Захарка на горло. Зiтнули старому скарбниковi сиву козацьку голову. I
тут-таки й поховали. Рушила сотня далi на Запорожжя.
  Минув час, сотник Горбуша повернувся у цi мiсця i купив цю землю,
заклав ма?ток, збудував палац i став жити на всю губу. I грошей у нього
було - як гною. Вiн пускав ?х на вiтер, щодня бенкетуючи, п'ючи й гуляючи
з мiсцевим панством. Бо то ж вiн сам викрав тодi той скарб запорозький i
закопав серед темно? ночi у долинi пiд вербою...
  Та не принесли щастя сотнику Горбушi краденi козацькi дукати Не
минулося йому злодiяння. Темними горобиними ночами став з'являтися йому
привид безневинно страченого скарбника Захарка. У довгiй бiлiй сорочинi,
без голови, пiдходив вiн до Горбушиного лiжка i схилявся, простягав руки,
чи то погрожуючи, чи то благаючи про щось. I такий сiрашний був той
безголовий привид, що Горбуша схоплювався з лiжка i бiг свiт за очi, аж
поки не падав знесилений. На ранок його знаходили десь далеко в степу
подряпаного, закривавленого, ледь живого.
  I наказав Горбуша розкопати Захаркову могилу, спалити прах, а попiл
вистрiлити з гармати, щоб розвiявся по вiтру. Сподiвався, що те вряту?
його вiд жахливих нiчних видiнь, оджене дух Захарка. Почали розкопувати
могилу.
  Розкопали - голова Захаркова ?, а тiла нема. Пополотнiв сотник Горбуша,
аж сiпатися почав. "Копайте! - кричить - Копайте, поки не знайдете!"
  Сiм днiв i сiм ночей безперестанку копали джури. Викопали величезне
ямище метрiв стр завширшки, метрiв двiстi завдовжки Але тiла старого
скарбника так i не знайшли. А на сьому нiч на днi ями раптом роззявилося,
зануртувало джерело, виповнилась яма водоiо i утворилось озеро, яке так i
зветься - Захаркове.
  Ще дужче спохмурнiв, здичавiв пiсля того согник Горбуша, ще бiльше пив,
заливаючи мед-вином жах у сво?му сердi. Та однак темними горобиними ночами
з'являвся йому безголовий привид скарбника i простягав руки. I Горбуша
зривався й бiг свiт за очi. I от одного разу пiсля тако? ночi джури
знайшли його на березi Захаркового озера пiд вербою, де колись закопав вiн
крадений скарб, мертвого i... без голови. Пiзнали його тiльки по сорочцi
та по шраму на плечi вiд турецько? шаблi. А голову, як не шукали, нiде
знайти не могли. Так його без голови й поховали. I збудували над його
могилою каплицю. А невдовзi сам собою спалахнув ма?ток сотника Горбушi i
згорiв дотла. I оскiльки був Горбуша нежонатий i нiяких родичiв не мав,
земля його одiйшла в казну. I лишилася вiд Горбушi тiльки ота каплиця на
сiльжькому цвинтарi. Вона самотньо стояла серед порослих травою могил -
старезна, замшiла цегляна каплиця з повибиданими ще рокiв, мабуть, двiстi
тому вузесенькими вiкнами, з напiвпрочиненими iржаво-залiзними дверима,
яких уже нi зачинити, нi розчинити, бо на пiвметра вросли в землю... I як
тiльки почина? сутенiти, бiля каплицi вже не побачиш живо? душi. Люди
обходили ?? десятою дорогою, бо казали, що те мiсце нечисте. Начебто
щоп'ятницi (бо саме у п'ятницю був страчений Захарко) рiвно опiвночi
з'являвся бiля каплицi бiлий привид без голови. То приходив до Горбушi
старий скарбник нагадати про себе. I з-пiд землi чувся стогiн  i
приглушений крик жаху. Горбуша i в могилi не знав спокою, мучився,
спокутував свiй грiх.
  Проте побачити привид мiг не кожен. Тiльки, якщо ти щось украв i
прийдеш пiсля цього в п'ятницю опiвночi до каплицi, тодi тобi явиться
привид, - казали люди.
  А оскiльки таких дурнiв небагато, щоб пiсля крадiжки бiгти вночi до
цвинтаря на побачення з привидом, то живих , очевидцiв ми не знали. Тiльки
чули розповiдi, що хтось колись бачив: чийсь прабабин свояк або ж
прапрадiдiв кум.
  РОЗДIЛ IV
  Я беру в напарники Антончика Мацi?вського. Крадiжка апарата. Ми йдемо в
розвiдку на кладовище
  - То що - бо?тесь? Г-геро?! - презирливо глянув я на хлопцiв.
  - Та йди ти!
  - Та ну тебе!
  - Теж менi! - загомонiли хлопцi.
  - Це ж iще i вкрасти щось треба, бо iнакше... - мовив Антончик.
  - А що - i вкрасти! - не вагаючись сказав я. - Як для науки треба -
можна i вкрасти. А що! Ви розумi?те, якщо з'ясу?ться, що Антончик каже
правду i що душа цiлком науково, за законами фiзики перетворю?ться на
привид - що це буде... Переворот у науцi.
  - Та що ти мелеш, - озвався Карафолька. - Який переворот? У якiй науцi?
Навiть якщо тобi з переляку щось примариться, приверзеться, як ти доведеш?
  - Як?! А сфотографую!
  Ця думка майнула в мене так несподiвано, що я сам не чекав.
  - А що? А що? - загорiвся я. - Коли привид справдi ?, то вiн мусить
вийти на фото. Обов'язково.
  - А що?.. От, мабуть, таки так. Га? - невпевнено сказав Антончик.
  - Дурницi! Мова твоя - як з гнилого клоччя батiг! - впевнено заперечив
Карафолька. - Якби можна було сфотографувати привиди, це б давно уже
зробили.
  - Ти дума?ш? - у?дливо сказав я. - Так щоб ти знав, що усi великi
вiдкриття завжди робилися несподiвано для сучасникiв. I дурнi сучасники
спершу завжди смiялися з генiальних Ньютонiв i Едiсонiв. А вже потiм
дивувались, як то все просто i як це вони самi ранiше не додумалися.
  - Ой, держiть мене, бо я впаду! - не сво?м голосом закричав Карафолька.
- Едiсон найшовся! Переекзаменов-щик! Скажи краще, скiльки буде двiчi по
два.
  Хлопцi засмiялися.
  - Смiйтесь, смiйтесь! Смiх - це здоров'я! - спокiйно сказав я. -
Слухай, Антончику... раз вони такi... давай з тобою удвох. Га? Ти таки, я
бачу, хлопець! З тобою таки можна в розвiдку! А вони...
  Я махнув рукою.
  Антончик зашарiвся вiд задоволення. Кiлька днiв тому, коли ми ще не
посварилися з Павлушею, вiн був "глистюк паралiзований", бо не пройшов по
бильцю мiстка, як це робили ми з Павлушею.
  - Ходiмо! - кивнув я Антончику. - Вони ще в нас посмiються на кутнi.
  Карафолька глузливо закричав нам услiд:
  - Тiльки хай вам привид автографа на портретi поставить! Бо наука не
повiрить! Ха-ха!
  I хлопцi знову засмiялись.
  Але збити мене з пантелику ?м не вдалося. В мене загорiлося серце, i я
вже палко вiрив в успiх нашо? справи.
  I коли, одiйшовши трохи, Антончик не дуже впевнено спитав: "Ти що, таки
серйозно хочеш сфотографувати привид?" - яз таким запалом почав його
переконувати, як це все здорово у нас вийде, наче то не вiн, а я сам
придумав оту теорiю про перетворення за законами фiзики людського розуму i
душi в привиди.
  Антончик слухав-слухав, кивав головою, пiдтакував, а потiм скривився i
сказав:
  - Нiчого все-таки не вийде. Це ж фотоапарата треба не якогось, а
такого... якогось спецiального. Щоб уночi знiмав. Моя "Смена" не вiзьме.
  Я скипiв.
  - Ах ти ж, г-г... - хотiв я сказати на нього за звичкою "глистюк
паралiзований", але вчасно збагнув, що одразу втрачу напарника, i сказав:
- Г-герой! Теж iще! Якого там спецiального. Просто хорошого апарата треба.
"Ки?в", чи що.
  - А де взять? - спитав Антончик.
  - Як - де? Вкрасти, звичайно!
  Антончик аж спiткнувся:
  - Ти що?!
  - Все одно ж треба щось украсти. Щоб привид явився. Так вкрадемо
фотоапарат.
  - Та ну! Можна десь пару яблук поцупити, кавуна абощо. В крайньому разi
по ши? напотилять. А за фотоапарат ще й у тюрму посадять.
  - Та ми ж потiм повернемо, чого ти!
  - Еге! А як злапають! Доказуй тодi, що ти повернеш.
  - Та я сам крастиму. Ти тiльки на шухерi стоятимеш, дрефло.
  - А в кого? - вже спокiйнiше спитав вiн.
  - Та в кого ж! У Бардадима.
  - Ну-у... Ти риску?ш! - довгасте Антончикове обличчя ще бiльше
витяглося. - Той як злапа?, руки й ноги з тiла повисмику? - точно!
  Я й сам знав. Гришка Бардадим, двометровий здоровило-десятикласник,
кулаком забивав цвях у дошку та ще й був, як то кажуть, у гарячому
купаний: слово йому скажи, вiн уже заводиться. Його всi хлопцi боялися.
Але в нього був найкращий у селi фотоапарат "Ки?в" - з телескопiчною
лiнзою i з такою чутливiстю, що сам Фарадейович, наш сiльський Едiсон,
казав, нiби тим апаратом можна знiмати навiть пiд землею. Бардадим
захоплювався фотографi?ю, його знiмки часго друкували в нашiй районнiй
газетi. Фотоапаратом сво?м вiн дуже пишався i, звичайно, мiг за нього
повисмикувати руки й ноги зовсiм просто. Але якщо вже фотографувати
привид, то тiльки Бардадимовим апаратом. А щодо риску... Що ж . це навiть
добре. Вже сама крадiжка апарата в Бардадима було дiло неабияке, варте
уваги широко? громадськостi. А менi ж треба, треба  довести  тому
iскарютському Павлушi, кого вiн, Iуда, промiняв на ту лелеку обскубану.
Щоб вiн плакав, отакими слiзьми плакав у подушку, карався, ограждав i
каявся. А я в його бiк i не гляну. Хай ка?ться! Хай! Щоб знав, як
зраджувати друзiв. Хай плаче! I задля цього можна й рискнуть.
  - Але, мабуть, уже на тому тижнi доведеться, - з надi?ю сказав
Антончик. - Бо сьогоднi ж саме п'ятниця, а ми не встигнемо i вкрасти, i
все iнше. Га?
  - Сьогоднi, - твердо сказав я. - От просто зараз i пiдемо.
  - Та чого так поспiшати? Це ж така операцiя. Треба все обдумать,
розрахувати.
  - Що там розраховувати? Пiти вкрасти, i все. Гайда!
  Я просто так сказав, не задумуючись. А вийшло, наче наперед усе знав,
як у воду дивився. Антончику навiть на шухерi стояти не довелось.
  Бардадимове вiкно було вiдчинене, на стiнi бiля вiкна висiв апарат, i в
хатi й бiля хати нiкого не було. Простягай руку й бери. Я так i зробив. I
ми з Антончиком городами дременули до рiчки.
  - От здорово! От, ?й-богу! От, чесне слово! - аж захлинався Антончик. -
Нiхто б з хлопцiв не наважився, а ми... Та що хлопцi, нiхто б у всьому
селi. Нiхто б взагалi у свiтi... А ми... В Бардадима! Скажи! От же ж...
Правда? От!..
  Антончика розпирало вiд гордостi.
  I тут бiля рiчки ми несподiвано побачили Павлушу.
  Вiн сидiв на березi, тримав на колiнi довгасту дикточку i щось мазюкав
на нiй пензлем.
  Вгледiвши його, Антончик зиркнув на мне i вищирився:
  - Ги! Художник!
  Вiн знав, що ми посварились, i хотiв зробити менi при?мне - старався з
усiх сил: кричав, кривлявся i пританцьовував. Антончик сам дружив ранiше
iз Павлушею, але пiсля того, як вiн кинув Павлушу у скручний час на
баштанi, коли ми грали у фараона, той перестав з ним дружити. I тепер
Антончик мстиво глузував з Павлушi. Це було негарно, неблагородно, i не
варто було б пiдтримувати його. Але я пiдтримав. I теж злорадо зареготав.
Я, може, и не став би реготати, якби не ота дикточка. Я зразу побачив, що
то таке. То була кришка од посилки. На зворотному ?? боцi чорним олiвцем
була написана адреса:
  село Вссюкiвка,_
  вул. Гагарi на, 7,_
  Гребенюк С. I._
  У мене серце тенькнуло, як я те побачив. Ну - все! Ех ти! На
Гребенюччинш дикточцi малю?ш! На сiмейнiй, сказати б дикточцi. Вiд
посилки, яку ?м прислала якась ?хня тьотя Мотя. Скоро ти ?? спiдницю
носитимеш! Так на ж тобi:
  - Га-га-га га-га!
  Вiн подивився на мене довгим сумним поглядом, i стiльки в тому поглядi
було докору й гiркоти, що менi аж...
  I нiчого менi не аж! Можеш собi дивитися скiльки влiзе! I можеш собi
малювати на Гребенюччиних дикточках скiльки хочеш. I можеш взагалi. Але
скоро ти узна?ш...
  Я мiцнiше притиснув пiд сорочкою Бардадимiв "Ки?в". Скоро...
  - Ти тут, художнику, фарби переводиш, а ми...
  - Цить! - роздратовано перебив я його. - Ходiмо швидше.
  - Да-да, приготуватися ж треба . Така операцiя! - багатозначно,
змовницьки пiдморгнув Антончик . - i не менi, а Павлушi. От трiпло! А
втiм, хай посвербить Iудi. Вiн же цiкавий страх, я його знаю.
  З кам'яним обличчям я пройшов повз нього, навiть не подивившись на його
дикточку, хоч менi дуже кортiло глянути що вiн там намазюкав. Проте на
якусь митюлечку я таки'кинув косяка i встиг помiтити, що вiн малював кущ i
трошечки води бiля нього. Найшов що малювати! Хоч би вже вербу малював, з
яко? ми у рiчку стрибали. Хоч iсторична верба. Я на нiй рекорда поставив -
з самiсiнького вершечка у воду стрибонув. Нiхто ще цього рекорда не
перевершив. А то - кущ... Хоча... Може, пiд тим кущем Гребенючка колись
сидiла. Дульцiнея! Ну й гори ти разом з нею!
  Я був збуджений, i в мо?му серцi ще не було страху перед тим, що буде
менi за крадiжку. Цей страх з'явився лише тодi, коли, забравшися у кущi,
ми з Антончиком почали розглядати апарат. То таки була машина будь здоров!
Я хоч i мало тямив у фотоапаратi, збагнув це з першого погляду. Антончик
розумiвся на апаратах бiльше за мене. В нього була учнiвська "Смена", вiн
робив нею паршивенькi знiмки i вважав себе великим спецiалiстом. Вiн
забрав у мене апарат, почав крутити його на всi боки i, наче мене й не
було тут, захоплено бубнiв сам собi пiд нiс:
  - Класний апарат... Автоматична експозицiя... Оптика... Ах, яка оптика!
Затвор дуже зручний. Такий плавний спуск!
  Вiн раз у раз прикладав апарат до ока i наводив його то на мене, то
крiзь кущ кудись удалину. I весь час захоплено ахав.
  Менi стало противно. Я крав, рискував, менi, може, Бардадим руки й ноги
повисмику?, а вiн тут аха?, розпоряджа?ться i ще й привид знiмати, може,
збира?ться. I виходить, що вiн герой, а я десь iзбоку. Нащо воно менi тодi
все треба.
  Нi!
  - Оддай сюди! Знiмати буду я! Ти менi все покажеш, як треба робить, а
знiматиму я. Давай!
  Антончик неохоче простягнув менi апарат.
  - На! Тiльки так зразу ти не навчишся, це треба мiсяцiв кiлька...
  - Може, кiлька рокiв? - у?дливо спитав я. - Розумник який! Сам же
казав, що тут усе автоматичне, тiльки наводь i клацай.
  - Та треба ж знать, як будувати кадр, як вибирати освiтлення i ще
багато чого.
  - Ага... будувати кадр! Нам не на фотовиставку. Аби в тому кадрi був
привид... I взагалi - не дратуй мене, бо...
  Антончик одразу присмирнiв i почав показувати менi, де що крутити,
натискати i як наводити. Я досить швидко це засво?в. I для практики зняв
пейзаж рiчки, Антончика, корову на березi i великим планом свою брудну
порепану ногу. Бiльше знiмати не став, бо лишилося всього десять кадрiв.
Проте цього мало вистачить, бо навряд чи привид стане довго позувати перед
нами, добре, якщо пощастить клацнути хоч один раз.
  До ночi апарат я заховав у сiнi на горищi. I ми з Антончиком пiшли на
кладовище в розвiдку. Треба було вибрати зручне мiсце для спостереження i
визначити шляхи пiдходу, щоб уникнути рiзних непередбачених перешкод i
прикрих недоречностей. Бо ви ж зна?те, що вночi на кладовищi ляка? все:
кущ може здатися людиною, звичайнiсiнька кицька - чортом (як засвiтить
очима), а коли не знати дороги i вгнатися ненароком у якусь ямку, то й
збожеволiти можна, думаючи, що у могилу пада?ш. Отже, розвiдка в таких
випадках абсолюгно необхiдна.
  Кладовище наше край села. 3 вулицi вiдгороджене воно високим щiльним
парканом, посеред якого стоять важезнi дубовi ворота, завжди замкненi на
великий висячий замок ("Щоб покiйники не порозбiгалися", - жарту? дiд
Салимон). Але якби покiйники справдi хотiли розбiгтися, то могли б це
зробити дуже просто, бо загороджене кладовище було тiльки з боку вулицi, з
усiх iнших бокiв нiякой загорожi не було. Одчинялися ворота дуже рiдко -
лише як когось ховали. I тодi, вiдчиненi, вони виглядали незвично урочисто
i значуще - то були ворота, що вiддiляли цей свiт вiд того, живий,
рухливий, галасливий свiт вiд свiту мертвого, нерухомого, мовчазного...
  А так,  щодня,  ворота  мали  звичайний,  буденний,  зовсiм  не
кладовищенський вигляд. Може, тому, що на них висiла поштова скринька. Хто
й коли ?? повiсив, я не знаю. Але висiла вона давно. I повiсили ??,
мабуть, тому, що бiльше тут повiсити було нiде - на всю довжелезну вулицю
кругом самi низенькi тиночки або ворини. А пошта з другою скринькою була
на протилежному кутку села: за три кiлометри звiдси.
  З приводу цi?? поштово? скриньки дiд Салимон теж жартував, казав, що
туди можна вкинути листа на той свiт. "I дiйде! Швидше, нiж до Жмеринки".
  I ще тi ворота мали некладовищенський вигляд, може, й тому, що за ними,
трохи праворуч, ближче до хати дiда Салимона (обiйстя дiда межувало з
кладовищем) росла величезна сосна, i десь на серединi ?? голого стовбура,
там, де вiн викривлявся i вiд нього вiдходили вбiк два сучки, - було
лелече гнiздо, змощене, звичайно, не без дiдово? допомоги. З приводу цього
гнiзда дiд Салимон жартував також.
  "Це - казав вiн, - не просто лелеки. У них соцзмагання з безносою.
Вона, бач, людей косою пiдтина?, а вони все нових свiженьких немовлят
пiдкидають. I людство весь час вроста?. Уже пiд три мiльярди пiдбилося. А
у двохтисячному роцi буде шiсть. Смерть вiдступа?, життя перемага?".
  I як усе-таки дiд Салимон мiг без кiнця жартувати, щодня бачачи перед
носом хрести й могили! Непри?мне це, однак, сусiдство. Та ще той страшний
Горбушин склеп майже бiля самiсiнького дiдового порога. Останнi двi дiдовi
вишнi гiлками сво?ми торкалися стiн каплицi.
  Звичайно, найзручнiше дiстатися до Горбушино? могили через город i
садок дiда Салимона. Не йти ж вiд поля через усе кладовище.
  Дома в дiда саме нiкого не було Дiд на баштанi, а баба на рiчку пiшла,
на пляж (до них племiнник з дiтьми з Москви при?хав, ми бачили, як вона ?х
повела). Можна було спокiйно продумати i простежити маршрут на мiсцевостi
Значить, так: з вулицi заходимо не до дiда Салимона, а спершу до
Карафольки (так зручнiше, бо в дiда тин, зачепитися можна, а в Карафольки
ворини), потiм Карафольчиним городом у дiдову картоплю, мина?мо свинарник,
перелазимо через погрiбню i повз вулики у садок (от тiльки б вулика не
перекинуть, бо буде кепсько). У садку залазимо в кущi смородини, i все.
Звiдси Горбушина каплиця - як на долонi. I головне - ми навiть не на
кладовищi, а в садку, бiля людей. У хатi не тiльки дiд з бабою, а й гостей
повно, пле мiнник з дружиною i двое дрiбних дiточок. Отже, нiчого
страшного.  Не  зрiвняти,  як  ми  з  Павлушею  дiда  Салимонового
родича-запорожця ходили розкопувать або в Ки?вi у Лавру. Я повеселiшав.
  - Буде порядок! Ходiмо, Антончику! Треба трохи подрiмати, щоб до ночi
не зморило.
  Ми полiзли на вулицю. I тут зустрiли Карафольку, який iшов додому. Вiн
тримався рукою за лоба, i обличчя в нього було таке, наче тiльки-но
проковтнув кислицю.
  - Ой хлопцi, - скрикнув вiн, - там таке робиться, таке робиться! В
Бардадима хтось його "Ки?в" потяг. Вiн певен, що пацани. Прибiг до нас.
"Хто, - кричить, - узяв?" I аж труситься. "Призна?тесь, - кричить, -
прощу. Не призна?тесь, - кричить, - найду, руки-ноги повириваю ."_ I,
по-мо?му, Яво, вiн на тебе дума?.
  Мене всього враз огорнула якась така млявiсть-млявiсть . I руки-ноги
наче вже не мо?, наче ?х уже повисмикувано.
  Карафолька вiдтулив руку од лоба. На лобi вилискувала здоровеннецька
синя гуля.
  - Що це в тебе? - спитав Антончик.
  - Та... - зам'явся Карафолька. - Об щось перечепився i впав... А ти,
Яво, йому краще на очi не показуйся, серйозно... Ну, я пiду, прикладу щось
холодне, бо... - Вiн скривився i, схопившись уже обома руками за гулю,
шмигонув у свiй двiр.
  Якийсь час ми мовчки йшли вулицею. В Антончика очi були, мов у того
кота, якого загнав на грушу лютий собака. Вiн уже кiлька разiв зiтхав, i я
вiдчував, що вiн зараз щось скаже. I вiн сказав:
  - Слухай, Яво, а може, признатися... I оддати йому апарат, бо, зна?ш...
Га?
  Вiн усе таки був полохливий, цей Антончик Мацi?вський Я не мiг
говорити, бо ще не впорався з тою млявiстю. Тiльки заперечно похитав
головою.
  - Як хочеш Менi що... - знизав плечима Антончик. - Я просто хотiв, щоб
тобi краще. Бо, зна?ш...
  Це вiн натякав, що то ж я вкрав апарат, i менi вiдповiдати, а його,
мовляв, хата скраю. От!..
  Павлуша все-таки нiколи б так не сказав.
  Я подивився на Антончика, як на тую мошку, i процiдив:
  - Як ти таке дрефло, я можу сам.
  Антончик замахав руками:
  - От, ти зразу! Який гарячий! Уже й слова сказати не можна. Це я просто
так. Ми ж завтра зранку оддамо, так що... Це Карафолька, дрефло,
панiку?... Де зустрiнемося?
  - Бiля клубу, об одинадцятiй...
  - Все! Ясно! Я навiть не лягатиму, щоб не проспати... Ну, до вечора! -
I вiн побiг до сво?? хати, петляючи й озираючись, наче за ним хтось
гнався.
  РОЗДIЛ V
  Привид. Увага! Знiмаю!
  Дома дiд Варава зустрiв мене словами:
  - Тебе Гришка чогось питав, Бардадим. Сказав, як прийдеш, щоб до нього
зайшов.
  Як то часто бува? у хвилини небезпеки, я навiть не злякався. Просто все
в менi напружилося, i в головi дзигою закрутилася думка - що робити? Треба
негайно забрати з горища апарат i гайнути з дому.
  - Та, - байдужим тоном сказав я. - То вiн хоче ?хати ввечерi по рибу. 3
пiд лiхтаря. Щось там таке винайшов, хоче випробувати.
  - I кращо? компанi?, як ти, не знайшов? - скосив на мене око дiд.
  - Я знаю, - знизав я плечима. - Просто, мабуть, човник у нього легкий,
а помiчника треба... I щоб важив небагато, i в рибальствi тямив...
  Ой, тiльки б не забрехатися! Дiд мiй брехню за п'ять кiлометрiв бачить.
Треба не дати йому розпитувать, самому щось питати.
  - А ви, дiду, не зна?те, у нас на горищi десь було... таке... ну... щоб
лiхтарика до корми припасувати? От я полiзу знайду..
  I, не чекаючи дiдово? вiдповiдi, швидко подряпався на горище. Серце в
мене вже телiпалося, як свинячий хвiст. Швидше-швидше-швидше! Що, як
Бардадим зараз знову прийде!
  Я вихопив апарат з-пiд сiна, сунув пiд сорочку i полiз униз.
  - Ой, щось живiт заболiв! - скрививсь я, одвертаючи свого живота з
апаратом вiд дiда. I, не даючи йому отямитися, шмигонув повз нього за
клуню, а там пригинцем помiж соняхами та кукурудзою на вулицю i - за село,
у гай...
  До пiзнього вечора, аж поки зовсiм не стемнiло, тинявся у гаю, у степу,
по кущах понад рiчкою.
  Кепсько менi було, дуже кепсько. Я був як той за?ць полохливий, менi
навiть здавалось, що в мене вуха ворушаться, коли я,  озираючись,
прислухався до найменшого звуку, щоб не попастися комусь на очi. I як отi
злодi? живуть на свiтi? То ж не життя, а мука пекельна! Весь час ховатися,
чекати, що тебе от-от схоплять, весь час думати про свiй злочин, нi
хвилини спокiйно? не маючи. Бiднi злодi?! Нещаснi люди!
  Коли вже зовсiм стемнiло, я крадькома, попiдтинню подався до клубу. Я
спецiально призначив збiр Антончиковi бiля клубу, бо на клубi ? годинник.
Нам треба ж було рiвно на дванадцяту. А я годинника не мав. А красти десь
ще й годинника - це вже було занадто.
  Бiля клубу - безлюдно. Сьогоднi п'ятниця, i нi кiно, нi танцiв у клубi
нема. У нас кiно тричi на тиждень - по вiвторках, четвергах i суботах, а в
недiлю танцi. Годинник показував за чверть одинадцяту. Я залiз у кущi
навпроти клубу i почав чекати. Об одинадцятiй Антончик не прийшов. "У
нього ж теж нема годинника, нiчого страшного, ще ? час", - вирiшив я.
  У чверть на дванадцяту Антончика не було. "Мабуть, не може вийти з
хати, чека?, поки поснуть", - вирiшив я.
  О пiв на дванадцяту з темно? вулицi почулися кроки Вiн?!
  Нас-с оставалось только тр-рое... -
  напiвголосом проспiвало з темряви. То вертався з чайно? п'яненький
Бурмило.
  I знову тиша.
  За чверть дванадцята. Повз клуб заклопотано пробiг чийсь собака.
  Антончика не було.
  Не прийшов. Злякався. Нi, Антончик - це не напарник.
  Павлуша прийшов би обов'язково.
  Ех, коли б зi мною оце зараз Павлуша! Зовсiм був би iнший настрiй...
  Чекати бiльше не можна. До дiда Салимона звiдси iти хвилин десять не
менше.
  Я вилажу з кущiв, розминаю закляклi ноги i ще з якоюсь останньою надi?ю
вдивляюся в темряву. Може, все-таки iде Антончик... Нi, нема.
  I я вирушаю.
  Iду вулицею i чогось спотикаюся на рiвному мiсцi.
  Ех, коли б оце зi мною зараз Павлуша! Зовсiм було б усе по-iншому.
  I що йому бракувало? Так же ж нам добре було удвох. Так же ж ми гарно
мрiяли удвох про ту славу всесвiтню... I стiльки зусиль на здобуття ??
витратили марно... I раптом вiн кинув мене i пробива?ться до слави сам. Ну
хiба це не зрада? А що, як вiн справдi стане великим художником? Хiба це
по-товариському? Вiн стане великим художником, лауреатом. А я лишусь
отаким смiшняком, що тiльки кипить i булька?, а толку нiякого.
  От i зараз. Ну куди я iду? I чого? Iду фотографувати привид. На
Горбушину могилу. Смiх! Повiрив, що душа i розум людський за законами
фiзики перетворюються на привид. I хто це сказав? Теж iще класик
вирiскався! Фiлософ-теоретик! Антончик Мацi?вський, дрефло i нiкчема.
  Якi там привиди! Нiяких привидiв у нас i близько нема. Подума?ш, в
Англi?. За кордоном, у iмперiалiстiв, справдi все це може бути - у них i
ку-клукс-клан, i гангстери, i негрiв убивають, i привиди, звичайно... А в
нас - наука, космонавти, пiонерська зоря i зарядка по радiо.
  Так що - не йти, може?
  Ех, якби можна було...
  Так завтра ж хлопцi дiзнаються - засмiють. I для чого ж я тодi апарата
крав? Однак уже Бардадим кiнцiвки повисмику?.
  Пiду. Звiсно, нiяких привидiв там нема, але для очистки совiстi пiду.
  Погода зiпсувалася. Знявся вiтер. По небу гiнко йшли темнi клубочастi
хмари. I повний мiсяць, що пiвгодини тому осявав усе навколо, тепер ледь
прозирав крiзь хмари свiтлою плямою, а то й зникав зовсiм.
  Але я подумав, що погана погода - якраз для привидiв гарна погода. В
усiх книжках привиди з'являються саме пiд час негоди, коли ви? вiтер, сiче
дощ, шаленi? шаруга...
  Пригнувшись, я пролажу мiж воринами i, по-лелечому переставляючи ноги
(щоб менше шарудiти), обережно простую Карафольчиним городом. Ось уже й
дiдова картопля.
  Тихо. Всi сплять. Тiльки в хатi дiда Салимона хтось заливисто, з
викрутасами хропе: то густо й скрипучо, як старий тартак, то високо й
тоненько, наче лобзиком випилю?. Мабуть, племiнник-москвич. Надто вже
складно, iнтелiгентно, по-городському. Зi свинарника йому в тон пiдрохкуе
льоха. Я навiть розвеселився вiд цього дуету. I стало менi не страшно
анiскiлечки. Чого я, дурний, боявся? Ось зараз дiйду до каплицi, хвилин з
п'ять почекаю, клацну кiлька разiв каплицю, щоб у хлопцiв нiяких сумнiвiв
не виникло, що я тут був, i пiду додому. Заздалегiдь зняв з об'?ктива
кришку, поставив палець на кнопку затвора. Чого там чекати п'ять хвилин?
Можна й зразу клацнуть i йти додому. Он люди вже десятий сон бачать, а я,
як дурень, у негоду (ич, який вiтер!) по кладовищу вештаюся. Придумав!
Устругнув! Павлуша i бровою не поведе. Тiльки  хмикне  зневажливо:
"Подума?ш, кладовище! Ах, як оригiнально! Вродi ми з тобою не ходили вже
викопувати дiда Салимонового предка-запорожця з могили i в Ки?вi в Лаврi
не були уночi. Посоромився б!"
  I менi справдi стало соромно, що я так нецiкаво, неоригiнально
придумав.
  Не буду, звичайно, чекати нi хвилиночки. Дiйду до каплицi i одразу
назад.
  Я минув свинарник, перелiз через погрiбню i, мацаючи перед собою
руками, щоб не перекинути вулики, посунув у садок.
  Он уже в кiнцi саду вимальову?ться на тлi неба Горбушина каплиця.
  I враз... Враз холоднi слизькi мурашки потягли мою душу по спинi униз,
у п'яти. Та й у п'ятах душа моя не втрималась, вискочила i пiшла в землю.
Я зацiпенiв без душi, порожнiй, як бубон. Нiчого в менi не було,
нiчогiсiнько . Крiм жаху.
  Бiля Горбушиного склепу стояв... бiлий привид. Бiлий привид без голови.
Стояв, гнiвно розмахуючи руками. А зi склепу чувся приглушений стогiн. Я
трусонув головою. Привид не щез. Я протер очi рукою.
  Привид був на мiсцi. Старий козацький скарбник Захарко ходив навколо
могили свого пiдступного вбивцi i мстиво сварився кулаком.
  Я ущипнув себе за руку (може, я сплю, i це менi мариться). Боляче. Нi,
не сплю.
  Привид стояв, трагiчно розмахуючи руками. Бiлий. Без голови. Я бачив
його дуже чiтко на чорному тлi каплицi. I оте темне бiля ши? - то ж,
мабуть, плями кровi.
  Раптом здалося, що вiн наближа?ться до мене, А я не мiг зрушити з мiсця
вiд страху. Минула секунда, двi, три... Нi, не наближа?ться. Ходить бiля
каплицi й свариться кулаками. А крiзь шум вiтру явно чути з-пiд землi
стогiн i плач сотника Горбушi.
  Я вже ладен був дременути навтьоки, аж згадав про фотоапарат, що тримав
у руцi.
  Знiмай, дурню, це ж те, заради чого ти йшов!
  Знiмай, ну!
  Це ж...
  Я пiднiс апарат до ока, навiв на привид i клацнув. Ну, зараз щезне..
Але привид не щезав.
  Це суперечило всiм мо?м знанням про привиди. I тут менi стало зовсiм
моторошно. Я почав помалу задкувати до вуликiв. А очима прикипiв до
привида, не зводячи з нього погляду. Я не мiг повернутися до нього спиною.
Менi здавалося, що тодi вiн кинеться на мене ззаду i схопить руками за
горло. Це закон. До привидiв не можна повертатися спиною. Вони цього
страшенно не люблять.
  Тiльки стукнувшись задом об вулик i почувши, як загрозливо загули в
ньому бджоли, я на мить одiрвав погляд вiд привида, щоб нагледiти шлях до
втечi. Так само задкуючи, i я перелiз навпомацки через погрiбню.
  I вже як зайшов за свинарник, лише тодi, востанн? кинувши погляд на
привид, повернувся i дав драчки.
  Загорожу я перескочив з ходу, навiть не зачепивши верхньоi ворини.
Такому стрибковi мiг би позаздрити колгоспний жеребець Електрон.
  Я бiг вулицею, весь час озираючись, чи не женеться за мною привид
старого Захарка. I часом менi здавалося, що позаду в темрявi щось бiлi?.
Тодi я вмикав надзвукову швидкiсть, бо навiть вiтер уже у вухах не
свистiв.
  Я не пiшов, звiсно, спати в хату, але й надворi лишатись побоявся.
Залiз у сарай, де стояла наша корова Контрибуцiя, i зарився там з головою
в сiно. Менi треба було, щоб поряд була жива душа, хай навiть коров'яча.
Мене заспокоювало ?? сонне зiтхання. Пiд це зiтхання я й заснув нарештi.
  РОЗДIЛ VI
  Iду до Бардадима. Бий! Нокаут! Мiй трiумф
  I  дивно,  незважаючи  на  такi  страшнi  переживання,  менi
нiчого-нiчогiсiнько не снилося в ту нiч, i я спав як убитий. Тiльки
заснув, як одразу й прокинувся. Уже був ранок, i мати до?ла Контрибуцiю.
Коли я заворушився, вона одразу побачила мене i не здивувалася. I не
лаяла. Тiльки спитала насмiшкувато:
  - Ну, як риба? Щось не бачу.
  Дiд таки повiрив мо?й брехнi про нiчну рибалку з Бардадимом, а той
увечерi так i не приходив.
  - Та... - махнув я рукою: мовляв, не питайте, нема чим хвалитися, i,
вибравшися з сiна, боком, ховаючи пiд сорочкою апарат, вишмигнув повз
матiр iз сарая.
  До Бардадима! Негайно! Поки вiн не прийшов. Бо подума?, що я таки
насправдi вкрав. Може, вмовлю. Все йому поясню. Все-все! Там же в апаратi
доказ. Ой, тiльки б вийшло щось на плiвцi. Тiльки б вийшло.
  У головi в мене все крутилося, стрибало й переверталося...
  Бардадим, пирхаючи, умивався на подвiр'? бiля криницi.
  Я важко зiтхнув i рiшуче пiдiйшов до нього.
  - Гришо!
  Вiн пiдвiв на мене мокре обличчя.
  Я простягнув йому апарат.
  - Бий, Гришо! Бий! Це я твого апарата вкрав. Бий! - Я пiдставив йому
свою пику i замружився, чекаючи удару. Але удару не було.
  - Для чого брав? - пробасив Бардадим.
  - Привида вночi знiмав... На Горбушинiй могилi.
  - Зняв?
  - Зняв.
  - Бре!
  - 0! - черконув я себе долонею по ши?.
  - Ану ходiмо проявимо.
  - Ходiмо, - писнув я, ще не вiрячи, що так легко минулося.
  На ходу втираючись рушником, Гриша повiв мене в хлiвець, де в нього
була обладнана фотолабораторiя.
  Потiм у цiлковитiй темрявi, що аж очi болiли витрiщати, вiн щось
клацав, шарудiв плiвкою, хлюпав у якихось мисочках. Я тiльки догадувався,
що вiн дiста? з апарата плiвку i пха? ?? у проявник, промива? i знову пха?
у фiксаж.
  Я з трепетом ждав.
  Невже нiчого не буде?
  Нарештi вiн одчинив дверi хлiвця i вийшов, тримаючи в руках мокру
плiвку. I одразу пiднiс ?? до очей, роздивляючись.
  - Ну що? Що? Що? - аж пiдскочив я од нетерпiння.
  - Та цить! - кривився вiн спершу i мружив очi, вдивляючись у плiвку. I
раптом вигукнув:
  - ?сть! От чорт!.. ?сть!.. Щоб мене грiм побив, щось ?сть! От чорт!..
  Обличчя в нього було по-дитячому розгублене.
  - Дай! Дай! - схопив я його за руку.
  I вiн, що iншим разом обов'язково дав би менi за таке ляща, покiрно
схилився, показуючи менi плiвку.
  Ой! ?сть! Таки ?сть! Правда, не дуже чiтко, навiть дуже не чiтко, але
?сть! Видно бiлий обрис Горбушино? каплицi (негатив же!) i на ньому темний
силует - тулуб, руки, а голови нема...
  Мене враз охопило таке почуття, що я й переказати не можу. Ото ?
росiйське слово "восторг". Так ото саме той "восторг" мене охопив. Бо в
ньому ? оте "вос", що нiби догори пiдносить. А менi здалося, наче я стою
вже не на землi, а на якiйсь повiтрянiй подушцi (як отi сучаснi кораблi).
I та подушка росте й пiдносить мене все вище и вище.
  Матiнко моя! Невже ж це я зробив таке, чого нiхто в свiтi ще не робив!
Сфотографував привида, живого привида сфотографував!
  - Ану, розказуй, як це було! Тiльки не бреши, бо... - Бардадим пiднiс
менi до носа свiй кулачище. Але я спокiйно одвiв його вiд свого носа. Чого
менi боятися? Чого б це я брехав?
  I я розказав Бардадимовi чистiсiнько все, навiть як наввипередки хропли
племiнник-москвич i льоха.
  - Чортiвня якась! Привид! - знизав плечима Бардадим - Який у бiса
привид? Нема нiяких привидiв! Якi можуть бути привиди? Люди в космосi
лiтають, а ти - "привид".
  I тут я йому видав суть теорi? про цiлком наукове перевтiлення за
законами фiзики розуму i душi людсько? у привиди.
  - Тю! - сказав Бардадим. - Дурницю якусь верзеш - купи не трима?ться.
  Але в очах його не було переконання. Швидше була непевнiсть i
збентеження. Бардадим, чесно кажучи, не був вiдмiнником. Вiн бiльше вмiв
працювати руками, нiж головою. Що-що, а академiком вiн не стане - це
точно.
  - А що ж тодi це таке, як не привид? - спитав я.
  - Лихий його зна! Може, хтось перевдягнувся, щоб iебе налякати.
  - А голову куди подiв? Одрiзав на врем'я? I нiг не було. Вiн наче в
повiтрi витав... Я ж бачив.
  - Ну, от хай плiвка висохне, надруку?мо - буде виднiше.
  Зненацька iз за тину вигулькнула голова Антончика Мацi?вського.
  - Га? Що? ? щось? ?? - криво усмiхнувся вiн. Я кинув на нього вбивчий
погляд i одвернувся.
  - Ну чого ?й? Чого? Мене мати не пустили. Клянусь. Що я - винен?
Замкнули в хатi. Клянусь.
  Я мовчав, не дивлячись на нього. Тодi, звертаючись до Бардадима, вiн
знову спитав.
  - ? щось? ?? Так? Гришо!
  - Та е, - неохоче озвався Бардадим. - Схоже на привид, але хто його
зна...
  - Я гляну. Можна, я гляну? Ну, будь ласка, будь ласка! Я гляну. Можна?
  Вiн так просив, що навiть у мене не вистачило духу вiдмовити йому.
  - Iди, - сказав Бардадим. - Тiльки руками не мацай. Отак бери двома
пальцями за край.
  Витягнувши шию, Антончик благоговiйно глянув на плiвку.
  - У-у! Точно! У-у! Привид!
  I раптом рвонув з усiх нiг з двору.
  - Ти куди?
  - Зараз! - уже з вулицi гукнув вiн.
  Хвилин через десять у Бардадима на подвiр'? було повно люду. Всi хлопцi
з нашого кутка збiглися сюди: i Вася Деркач, i Коля Кагарлицький, i Стьопа
Карафолька, i Вовка Маруня... Не було тiльки Павлушi...
  Горобцями стрибали вони навколо Гришки Бардадима i ощихаючи один
одного, без угаву галасували:
  - Ану-ну!
  - А дай я!
  - Та пусти, я гляну!
  - Та я ще сам не роздивився.
  - Ух ти! Оце так!
  - Диви-и!
  - Охти!
  Нарештi плiвка пiдсохла, i Бардадим пiшов друкувати Iрзнiмки. Я
попхався у хлiвець слiдом за ним, хоч менi там i нiчого було робити.
Хлопцi шанобливо розступилися, дающей менi дорогу. Вася Деркач сунувся
було й собi за мною, але Бардадим, пропустивши мене, мовчки одiпхнув Васю
i зачинив дверi. Гордiсть сповнила мене по вiнця i навiть Чгерехлюпнулась
через край. Я з Бардадимом, а ви всi - "отвалi!" (як казав Будка, наш
ки?вський приятель).
  Бардадим заклав плiвку у збiльшувач, ввiмкнув його -  негативне
зображення вiдбилося на фотопаперi. Вимкнув i поклав фотопапiр у ванночку
з проявником. I у неприродному цирковому свiтлi червоного лiхтарика я
бачу, як на фотопаперi почина? проступати справжн? зображення темно?
Горбушино? каплицi i бiлого привида на ньому. Серце мо? на  мить
зупинилось, а потiм забилося з подвiйною швидкiстю.
  ?! ? фотографiя привида! Хай тепер хтось скаже, що я брешу. О! О!
Речовий доказ! Самому Келдишу, президентовi Академi? наук, покажу, як
треба буде! Ур-ра!
  Коли ми винесли ще мокре фото надвiр i показали хлопцям - говорити
хлопцi вже не могли. Вони тiльки мовчки перезиралися круглими пiвнячими
очима i здивовано витягали сво? мармизи.
  У боксi це назива?ться нокаут. Це коли противник вiд нищiвного влучного
удару гепа?ться на землю i лежить догори ратицями, як неживий...
  Такого трiумфу перед хлопцями я ще не знав нiколи. Навiть коли ми ото з
Павлушею викамстролювали рiзнi штуки, то я все-таки дiлив славу з ним. I
для мене то була не цiла слава, а пiвслави. Тiльки тепер я зрозумiв, що
справжня слава неподiльна. Справжня слава - це коли ти сам, сам один п'?ш
?? повними барилами, не даючи нiкому нi краплi. Ото насолода! Ото щастя!
  Ех, який жаль, що нема зараз тут того iудського Павлушi! Ото б
закрутився дзигою, ото б застрибав, як карась на сковородi. I де вiн
ходить, чорти б його взяли? Мабуть, водить десь пензлякою по паперi,
мазило нещасне. Ну, нiчого, вiн сьогоднi все одно довiда?ться рано чи
пiзно.
  Все одно!
  Я уявив собi, як це все буде, i менi стало щиро, вiд душi його шкода.
Як вiн переживатиме!
  Але - сам винен.
  РОЗДIЛ VII
  Антончик намага?ться висунутися на перший план. Iсторiя Карафольчино?
гулi. Атака баби Мокрини. Атаку вiдбито
  Непри?мно було тiльки те, що сво?м подвигом я пiдтверджував фiлософську
теорiю страхополоха i зрадника Антончика Мацi?вського.
  Оно вiн уже крутиться i весь час радiсно вигуку?:
  - А що я казав! Га! Що я казав! Людський дух не може зникнути просто
так, без слiду Вiн мусить у щось перетворитись. Абсолютно! За законами
фiзики! Що я казав!
  Висува?, бач, себе на перший план. Черв'як! Ну, мене так просто не
вiдштовхнеш.
  - Ти б, - кажу йому, вкладаючи у сво? слова якомога бiльше зневаги, -
ти б краще розповiв людям, як ти мене вночi самого кинув, як ти здрейфив i
не прийшов. Тепер то чи герой!
  Вiн одразу скапустився.
  - Та я... Та що... Я ж казав... Мене мати не пустили... Що я - винен?
  Хлопцi презирливо запхекали. Антончик був менi уже не страшний. Вiн був
уже знищений. Сонце мо?? слави неподiльно засяяло на небокра?.
  - Так - на мене! - закопилив губу Антончик. - Карафолька онде-о Гришi
сказав учора, що то, мабуть, ти апарата вкрав, так йому нiчого, а все на
мене... Так...
  - Чого ж нiчого! - усмiхнувся Бардадим. - Вiн сво? голучив. Бiльше не
клепатиме.
  Карафолька налився, як помiдор, одвернувсь i, схилившися, став чухати
ногу (нога йому, бач, засвербiла!).
  Он воно що! Он звiдки тая гуля на Карафольчнному лобi!
  Бардадим, виявля?ться, благородний хлопець - не любить донощикiв.
  I злостi на Карафольку в менi не було зараз. Шкоди ж вiн сво?м доносом
не зробив менi жодно?. А слава моя вiд цього засяяла ще яскравiше.
  - Ану ходiм до каплицi, глянемо, що воно там i як, - сказав Бардадим. I
ми вервечкою потяглися за ним на кладовище.
  I хоч зараз був ранок, серце в мене чогось тенькало, коли ми
пробиралися серед могил до каплицi. Пiсля того як я побачив та ще й
сфотографував тут привида, це мiсце стало для мене  по-справжньому
страшним. Навiть удень.
  Бiля Горбушиного склепу ми, звiсно, нiякого привида не вгледiли.
Замiсть привида по кладовищу ходила баба Мокрина, двоюрiдна Деркачева
бабуся, i рвала у мiшок траву для кролiв. Вася одразу пiдбiг до не? i
випалив:
  - Бабо! Бабо! А Ява сьогоднi вночi тут привида сфотографував.
  - Святi Свят! Свят! - обкидала себе хрестами баба Мокрина. - Ти що таке
патяка?ш? Да воскреснет бог... Свята Варваро-великомученице, спаси i
сохрани...
  - Точно! При чому тут ваша Варвара? Оно гляньте! - i взявши в Бардадима
знiмок, показав бабi. Баба спершу  довго  його  розглядала,  потiм
розпитувала, а тодi торжествуюче сказала:
  - Правильно! Вiн! Привидi Кон?шно! Нарештi! - I  вона  радiсно
захрестилася. Ми здивовано перезирнулись - чого це вона.
  - Нарештi! - повторила баба Мокрина. - Може, хоч тепер ви не будете,
iроди, кепкувать i знущатися з господа бога нашого. Може, хоч тепер
повiрите в iснування сили духовно?, безтiлесно?, божесько?... Явив-таки
видiння отроку Явi! Нарештi! Щасливий ти, синку! Дай боже, щоб з тво?ю
допомогою навернули ми на путь праведний, iстинний це стадо заблудше.
Благослови тебе матiр божа!
  Баба Мокрина тричi перехрестила мене, потiм раптом схилилася  й
поцiлувала.
  Я вiдсахнувся i, перечепившись об могилу, трохи не впав. Щоки мо?
горiли. Отаке! Цього ще менi бракувало! Щоб мене до попiв на службу
вербували. Щоб я навертав пiонерiв i комсомольцiв у лоно церкви! Дзуськи!
  - Ви, бабо, не так зрозумiли. Нiякого стосунку до вашого бога це не
ма?. Це привид не божественний, а науковий, за законами фiзики.
  - Атож, атож це ти, синку, не розумi?ш, - лагiдно усмiхнулась баба
Мокрина. - Привид - вiн привид i ?. I якщо ви менi Миколая-чудотворця по
науцi виведете - я обижаться не буду. Менi науковий Миколай-чудотворець
теж милий буде...
  Хтось iз хлопцiв хихикнув.
  Один - нуль!
  Вела баба Мокрина.
  Я весь напружився.
  - Та... - махнув я рукою. - Нам нiколи. Звернiться в iнститут
кiбернетики. Хай  вам  там  виведуть.  Матимете  напiвпровiдникового
Миколая-чудотворця на транзисторах...
  Знову хтось iз хлопцiв хихикнув.
  Один - один.
  Треба було негайно кiнчати дискусiю, поки баба не набрала вирiшальне
очко.
  Не даючи ?й розтулити рота, я швидко промовив:
  - Ходiмо, хлопцi, до дiда Салимона. Треба з ним побалакати... Будьте
здоровi, бабусю, кланяйтесь Варварi-великомученицi!
  - Привiт Миколi на транзисторах! - тоненько пiдгавк-нув Антончик
Мацi?вський (ич, грiх свiй спокуту?!).
  Хлопцi зареготали (багато ?м треба?). Лагiдна усмiшка враз зникла з
лиця баби Мокрини, натомiсть з'явився вираз гнiву.
  - Ах ви ж гаспиди, iроди, анциболотники триклятi! Горiти вам у ге?нi
огненнiй, богохульцi сопливi! Щоб вас чиряки обсiли! Щоб вашi язики до
зубiв поприростали! Щоб вас гикавка напала! Щоб вас болячка iз'iла! Щоб
вас черва сточила! Щоб вам перекидатися у гробовiй могилi! Щоб вам нi дна,
нi покришки! Щоб...
  Пiд цi нескiнченнi бабинi прокльони ми попрямували до дiда Салимона.
  А баба - га? Яка була хороша, тиха й лагiдна. А тепер, бач, як ла?ться!
Не гаразд, бабусю.
  Два - один на нашу користь.
  Коли ми вже зайшли у двiр до дiда Салимона, Карафолька сказав:
  - Тiльки якщо ти серйозно до дiда, то ?х нiкого нема зараз. Сьогоднi у
шiсть ранку на автобус подалися всi. У Комишеваху по?хали, на весiлля.
Дiдова сестра онуку замiж одда?. А що ти хотiв?
  - Та нiчого особливого. Просто все-таки це ж його територiя. Може, вiн
щось зна. I взагалi...
  - М-да! - задумливо промовив Бардадим. - Ну що ж, Ходiмо! Тут нам
робити нiчого. Поки що картина туманна, картина неясна. ?дине, що я можу
сказати, - за апарат свiй я ручаюсь, вiн зафiксував те, що було. А що то
було - це вже я не знаю.
  РОЗДIЛ VIII
  "Два кольори мо?..." "Геть звiдси!" - каже менi Павлуша. Друга атака
баби Мокрини
  Тепер головне мо? завдання полягало в тому, щоб, поки я на конi (бо ви
ж зна?те, у життi все бува?), про мiй всесвiтньо-iсторичний подвиг
якнайшвидше дiзнався Павлуша. Щоб якнайшвидше вiн розкаявся у сво?й зрадi,
заплакав, щоб я мiг його простити i ми помирилися. Бо, слово честi, менi
уже набридло... Але як зробити, щоб вiн дiзнався? I не видно його нiде.
Звичайно, хтось iз хлопцiв йому нарешчi розкаже. Та коли? Це може бути й
завтра, i пiслязавтра, i через три днi. Не просити ж когось спецiально. I
не йти ж самому доповiдати.
  О! Гребенючка! Треба дiяти через не?. Треба якось ненароком ?й усе
розказати, а вже вона йому переповiсть точно. Головне - ненароком. Щоб
вона не здогадалася, що спецiально.
  Гребенючка жила на довжелезнiй вулицi Гагарiна, що вела вiд автобусно?
зупинки аж до рiчки.
  Попрощавшися з хлопцями, я побiг на ту вулицю. Гребенючку я побачив ще
здалеку - вона з сапкою поралася на городi.
  Безтурботно помахуючи лозинкою, я пройшов повз ?? двiр, навiть не
глянувши на не?, одвернувшись у протилежний бiк.
  Головне - ненароком. Щоб вона не здогадалася... Минувши кiлька хат, я
повернув i пiшов назад.
  Вона не бачила мене.
  Дiйшовши до автобусно? зупинки, я знову пiшов вулицею. Тепер я вже
стиха насвистував щось бадьореньке.
  Вона не чула. Бо навiть не пiдвела голови.
  Пройшовши кiлька хат, я повернув назад. Тепер я насвистував уже
голоснiше.
  Вона однак не чула.
  Дiйшовши до автобусно? зупинки, я знову повернув назад.
  Головне - ненароком, щоб вона не здога... Я вже вголос спiвав пiсню:
  Два кольори мо?, два кольори,
  Оби на полотнi, в душi мо?й оба.
  Два кольори мо?, два кольори,
  Червоний - то любов, а чорний - то журба.
  Що-не може людина йти i спiвати? А як у не? настрiй гарний! Дуже
просто!
  Вона тiльки вимахувала сапкою - аж мелькало. Мовби то не я спiваю, а
жаба кумка?.
  Коли я увосьме ненароком проходив, спiваючи, вулицею, сусiдка ??, тiтка
Уляна, вийшла на порiг i з-пiд руки глянула на мене. I дивилася довго, аж
поки я не зник з очей.
  А Гребенючка навiть не ворухнулася в мiй бiк. Позакладало ?й, чи що?
Глуха тетеря! Це я так цiлий день ходитиму.
  Я взяв грудку й ненароком кинув у не?. I вцiлив по нозi. Вона не
випросталася, тiльки голову повернула:
  - Ти чого?
  - Нiчого, - спокiйно сказав я i ненароком спитав: - А що ти робиш?
  - Танцюю! - вiдповiла вона, продовжуючи сапати.
  - А я сьогоднi вночi на кладовищi був... - почав я.
  - Ну й дурень, - мовила вона i повернулася до мене спiдницею.
  - Ах ти ж зараза! - ненароком (от уже, слово честi, ненароком) сказав
я, схопив грудку i шпурнув у ту спiдницю. А що б, ну що б ви зробили, коли
б iз вас отак збиткувалися?
  I тут раптом позаду почув:
  - З дiвчатами б'?шся? Олександр Македонський! Я рвучко обернувся.
  За кiлька крокiв вiд мене стояв... Павлуша. От ти ж! Ну!
  - А що ж? А що ж вона обзива?! - вигукнув я.
  - А чого ти до мене лiзеш? Чого? - вигукнула Гребенючка. - Я тебе
кликала? Ходить тут, ходить, пiдсвисту?, спiва?... "Два кольори мо?, два
кольори", "Червоний - то любов..." Дев'ять разiв пройшов. Чого, пита?ться?
Чого?
  Значить, бачила! Все бачила, змiюка, а вдавала, нiби не помiча?!
  I ще - "червоний - то любов..." Ти бач, на що натяка?!..
  Павлуша дивився на мене якимись зовсiм бiлими очима.
  Вiн уже, мабуть, дума?...
  Та потрiбна вона менi!
  Та триста л?т!
  - Та я ж... Я ж хотiв...
  - Iди звiдси! - глухо сказав Павлуша.
  - Я... я можу пiти... Такi.. Але ти. . ти... - менi забракло слiв. - Я,
може, сьогоднi привида сфотографував... От! Уперше в iсторi?... От! А
ти... ти можеш малювать кущики i квiточки хоч двiстi рокiв. Альфрейщик!
  Я повернувся й пiшов вулицею в бiк рiчки.
  Я йшов, не помiчаючи дороги.
  Тисячi кицьок дряпали мо? пошматоване серце.
  Отакого облизня пiймав я вiд сво?? нещасливо?, сво?? пiдступно?
зрадливо? долi. Отак зле насмiялася вона з мене. Таку викрутасисту дулю
менi зсукала. Ото вже справдi - у кого доля, а в мене дуля. Одна буквочка,
а скiльки в пiй глуму, скiльки сорому i ганьби.
  Iшов же я з тим, щоб ненароком розказати тiй клятiй Гребенючцi про свiй
подвиг, щоб вона переповiла Павлушi, щоб вiн заплакав, каючись, i щоб ми
помирились.
  А що вийшло?
  Вийшло, що вiн менi сказав "iди геть", як найлютiшому вороговi.
  I прiрва, що пролягала мiж нами, стала ще глибшою i страшнiшою - так
просто не перескочиш Зриваються з-пiд нiг величезнi валуни i з гуркотом
летять у ту прiрву. А на днi ??, наче Терек у Дар'яльськiй ущелинi, реве й
нурту? рiчка сльоз мо?х невиплаканих (бо не вмiю я плакати). А сам же, сам
же винен! Ну що б було не кидать тiсi грудки ?й у спiдницю, як вона
"дурня" менi пустила! I Павлуша б тодi нiчого, i вона б тодi не сказала,
що я до не? лiчу, що дев'ять разiв пройшов.. А вiн тепер чорт-багьказна-що
дума?. Дума?, мабуть, що я закохався у не? i хочу вiдбити ?? у нього. Вiн
же зна?, що я люблю Вальку Малиновську, чу, що в Ки?вi. Танцюристку
струнконогу, що в балерини готу?ться. На бiса ж менi його Гребенючка?! Ну
на бiса?!
  Еге, доводь тепер, коли так вийшло. Якi в нього очi були! Дай йому тодi
пiстолета в руки - убив би, мабуть.
  А день який!
  То цiлий тиждень хмарно було, дощик накрапав, забули вже, як те сонце
вигляда?, не купались нi разу.
  А тепер! На небi - нi хмарини. Сонечко усмiха?ться радiсно у сво? вуса
променевi. Теплий вiтрець повiва? - наче мати нiжно гладить ласкавою
рукою.
  Про таку погоду дiд Салимон завжди каже: "От погода! Тi, що вмерли,
каються".
  А менi навпаки - вмерти хочеться: такий настрiй.
  Цiкаво - чи плакав би тодi Павлуша? Мабуть, що нi. Звiсно, не смiявся
б. Був би серйозний для годиться. Губи огак стулював би, як вiн умi?, коли
йому Галина Сидорiвна накачку да?. Але не плакав би. Iшов би за труною
мо?ю у парi з Гребенючкою, зиркав на не? i думав: "Хоч би швидше скiнчився
тон похорон та пiти б малювати ?? портрет".
  А я за законами фiзики перетворюся на привид i темними негожими ночами
витатиму на кладовищi над могилами. О господи! Як це сумно и нецiкаво без
кiнця i краю весь час витати на кладовищi.
  IIевже це справдi привиди витають тiльки на кладовищi?
  Хоч би на стадiонi пiд час футболу, то ще пiвбiди, а на кладовищi...
О-о-о... Як це погано! Завжди бачити перед собою хрести й могили! Це
жахливо! Можна збожеволiти. Я не хочу бути привидом. Краще просто так
умру, щоб не було нiчого.
  - Чого суму?ш, синку? Чого такий невеселий? - почув я раптом лагiдний
голос i аж здригнувся. Звiв голову - назустрiч менi йшла баба Мокрина. Тю!
Тiльки-но: "щоб вас черва сточила", i враз "синку" - голос медом точиться.
  - Розумiю, розумiю тебе, милий, душа твоя збентежена, у смятiннi. Думки
су?тнi, мирськi поступаються мiсцем думкам високим, духовним. Про життя i
смерть, про суть усього сущого...
  Менi стало моторошно - вона нiби читала мо? думки.
  - Не тривожся, янголе, радiти, а не сумувати треба. Адже саме тобi
явилося видiння, тобi сей знак, на тебе перст указующий. Саме тебе обрано.
Значить, ти не такий, як усi.
  Я насупив брови - ич, куди забира?! Вона одразу помiтила це.
  - Ну чого вже надувся, як миша на купу? Дума?ш, баба тебе агiту?, хоче
у монахи записати. Та боронь боже! Будь собi пiонером, грай на барабанi,
сурми в сурму. Коли ж його на барабанi пограти, як не в тво? роки...
Але... не так воно в життi просто, як зда?ться, як по радiо ото кажуть. Ще
дуже багато чого люди i не знають. От бач,  ти  привида  живого
сфотографував... I хто його зна, може, хтось колись доведе, що ? вища
сила, яку ми, старi люди, богом назива?мо. Отож не можна, синку, ще не
знаючи нiчого, опйплюжувати те, у що люди вiками вiрили. Поки що вся
iсторiя точно по бiблi? йде. От ти не читав же, синку, бiблi?? Не читав?
  Я заперечно похитав головою. Соромно признатися, я ще "Миколу Джерю" не
читав, якого за програмою треба, не те що бiблiю.
  - От бачиш, а кричиш- "Передайте привiт Варварi-великомученицi!" Ти б
спитав спершу, що то за Варвара, чого вона великомучениця, за що муки
прийняла i скiльки людям помогла.. Господи, сохрани i помилуй! - Баба
перехрестилася.
  У мене голова йшла обертом. Я вiдчув, як твердий матерiалiстичний
грунт, на якому я стояв усе сво? свидоме пiонерське життя, захитався пiдi
мною. Не те, що я одразу повiрив у бога. Нi! Але якась непевнiсть слизьким
черв'яком заповзла в мою душу, неспокiй i розгубленiсть опанували мною.
  Я вiдчув, що якщо зараз не переб'ю бабу Мокрину, дозволю ?й говорити
далi, не спитаю ?? щось, то може статися страшне - свiт перевернеться для
мене, i я стану iншим, не таким, як досi, не таким, як усi хлопцi. I страх
мене охопив великий.
  - Бабо, - сказав я, ще не знаючи, що спитати, i боячись, що вона знову
заговорить. - Бабо... А скажiть-но менi, бабо, будь ласка...
  - Що? Що, голубе? - беззубий бабин рот розтягнувся од вуха до вуха в
улесливiй усмiшцi.
  - А скажiть.. а привиди тiльки на кладовищах бувають? Ге?
  Та вона не встигла вiдповiсти. Здаля, з кiнця вулицi, почувся крик мо??
сестрички Яришки:
  - Яво-о! Iди, тебе дiд кличе-?!
  Я полегшено знизав плечима, мовляв, вибачайте, кличуть.
  - Ну, бiжи, бiжи, - хитнула баба головою. - I приходь до мене Я тобi
все розкажу, що тебе цiкавить. I яблучками тебе почастую. Зна?ш, якi в
мене яблучка. А фотографiю ту принеси. Я ?? показать хочу...
  - Ага! - кинув я вже на ходу i чимдуж побiг. Я так од привида не тiкав,
як од баби Мокрини. Дiд Варава зустрiв мене непривiтно:
  - Де бiга?ш, не снiдавши, вiтрогоне? Чорти теба носять! Все прохололо.
  I, вже пораючись коло столу, скосив раптом на мене сво? каламутне, але
всевидяще око:
  - Ти що там знову таке встро?в? Га? Кажуть, сатану якусь одкрив?
Нечисту силу якусь фотографував... Ой, гляди, догра?шся... Заберуть тебе у
приют, у лагер для неповнолiтнiх... Голови людям брехнею якоюсь морочиш...
  - Та, дiду!.. Та слово честi!.. - I я, захлинаючись розказав дiдовi
все, як було.
  Дiд вислухав уважно, не перебиваючи, довго розглядав фотографiю, потiм
похитав головою:
  - Нащот фiзики, нащот Ломоносова не скажу, не знаю. А нащот привидiв -
юринда... Не вiрю. Бо сам колись у дитинствi... з хлопцями...
  - Ну-у?! I ви?! I що?!
  - Та що ж... Нiчого. I не один раз - тричi ходили.
  - Але ж фото!
  - Ну що, мабуть щось там у пльонцi засвiтилося... Чи, може, хтось iз
хлопцiв пожартував, хiба я знаю...
  - Нi! - переконано сказав я, бо точно знав, що не засвiтилося, бо тодi
б i в очах у мене - засвiтилося. I з хлопцiв нiхто не жартував - гарантiя.
  - Ну, не знаю вже, що там таке, - розсердився дiд. - Але не привид!
Вiсiмдесят год живу на свiтi i жодного при-вида не зустрiв, а воно тiльки
з горшка зiскочило i вже, бач... Якби по тво?х законах фiзики всi пiсля
смертi перетворювались на привиди, то стiльки б ?х уже за весь час
наплодилося - нiде було б курцi клюнути.
  - Та, дума?те, воно менi треба! - вигукнув я. - I сам не хочу, але ж.
  РОЗДIЛ IX
  Отець Гога
  I справдi, менi вже зараз хотiлося, щоб уся ця iсторiя з привидом
виявилась "юриндою". Мене це вже гнiтило. Особливо ота баба Мокрина з ??
розмовами.
  Баба Мокрина була в нашому селi церковним начальством (у бюро ?хньому,
чи що). Всi богомiльнi баби й жiнки гуртувалися навколо не?. Церкви в
нашому селi не було. Церква була у Дiдiвщинi, за чотири кiлометри вiд нас.
Правив там отець Георгiй. I баба Мокрина була його заступником по нашому
селу - збирала на храм грошi, скликала бабiв на збори тощо.
  Отця Георгiя з легко? руки дiда Салимона всi ате?сти звали Гога. Це
колись у нашому селi вiдпочивав художник Георгiй Васильович, якого дружина
називала Гога. I вiдтодi дiд Салимон охрестив так отця Георгiя. I воно до
нього пристало - не одiрвеш...
  Дiд Салимон, як вип'?, любить вести з батюшкою антирелiгiйнi розмови.
Вiн тодi каже: "По?ду з Гогою побалакаю... Хай менi Гога розкаже про
бога". Бере пляшку, сiда? на велосипед i, виписуючи кренделi, ?де в
Дiдiвщину.
  Отець Гога випивки не цурався i антирелiгiйних розмов не уникав. Випити
вiн мiг, як добрий молотник, i не п'янiв. Пiсля тих диспутiв дiд Салимон
казав:
  - Спецiалiст! Ну й спецiалiст отець Гога! Хитрий, як змiй! Вiн же сам у
бога не вiрить. А говорить - як спiва?. Просто должность йому, видно,
подоба?ться. Спе-цi-а-лiст!
  "Должность" у отця Гоги справдi була нiчогенька. Спершу вiн мав просто
мотоцикла, потiм мотоцикла з коляскою, далi "Запорожца", тодi "Запорожца"
помiняв на "Москвича", а тепер, кажуть, записався у чергу на "Жигули".
  З парафiянами налагоджувати контакти вiн умiв. Службу божу правив
по-прогресивному. Визнавав науку, всi ?? досягнення, передплачував журнал
"Знання та праця" i дванадцятого квiтня щороку служив молебень за
космонавтiв.
  I тi розмови баби Мокрини - то все, звичайно, вiд отця Гоги.
  Я не встиг навiть ще поснiдати, як у двiр наш зайшло тро? мало менi
знайомих, не з нашого кутка, восьмикласникiв:
  - А розкажи, що там було i як...
  Виявля?ться, Бардадим розмножив фото i пустив по селу.
  I почалося...
  Рип-рип!..
  Рип-рип!..
  Рип-рип...
  Хвiртка наша не зачинялась.
  Тiльки я кiнчав розказувати, як одразу доводилося починати  все
спочатку.
  Нарештi я не витримав. Схопив удочки i втiк - гайнув у плавнi.
  Коли увечерi повернувся додому, побачив, що бiля наших ворiт сто?ть
машина. Я не одразу збагнув, що то за машина, бо до мо?? мами-депутата
часто при?здили з району i навiть з областi. I тiльки зайшовши на
подвiр'я, я так i присiв: пiд яблунею, поряд з дiдом Варавою, сидiв... пiп
Гога. Я хотiв чкурнути назад, але було вже пiзно - мене помiтили.
  - А-а, рибалка, - привiтно усмiхнувся до мене отець Гога - Здоров був!
  Я завмер. Ну, зараз почне, як баба Мокрина, - "славен ?си, отроче...
видiння, що тобi явилося... Варвара-великомучениця, сохрани, спаси i
помилуй..." Та ще й при дiдовi. Хоч хрестись i тiкай.
  Але вiн не починав.
  - Ану показуй улов, - сказав вiн весело i, взявши в мене лозину з
нанизаною на не? рибою, почав розглядати. - О, три чехонi, пiдлящики,
устiрочка, йоршi... носачi й звичайнi... краснопiр, язьок... О! I линок
один навiть ?... Молодець! Знаменита буде юшка. Добре клю?? На що ловив?
На черв'яка, мотиля, на ощитку... чи, може, на тiсто? Га?
  - На черв'яка.. червоного, - ледве видушив я з себе, напружено
дивлячись на нього - коли ж вiн почне?
  Але отець Гога тiльки глянув на мене пильно сiрими примруженими очима i
раптом пiдвiвся:
  - Ну, по?ду. Спасибi за воду. Бувайте здоровi.
  I пiшов до машини.
  Коли вiн од'?хав, я здивовано зиркнув на дiда:
  - Що таке? Чого вiн хотiв?
  - Хто його зна... Води попросив... у радiатор залить. Каже, википiла в
його...
  Дивно. I чого саме до нас? Неподалiк на вулицi криниця сто?ть, i вiдро
бiля не?.
  Неспроста. Ой, неспроста той Гога за?хав. I як вiн глянув на мене!
Наскрiзь поглядом прошив. По очах видно було, що все-все вiн зна?.
  I вiд того, що вiн нiчого не сказав, ще якось тривожнiше стало. Таке в
мене враження було, нiби вiн не хотiв говорити при дiдовi. Якось так вiн
дивився на мене, наче в нас з ним було щось спiльне i вiд дiда та?мне. I
сво?м поглядом вiн нiби сказав: нiчого, ми потiм побалака?мо.
  О господи! То це виходить, що я заодно з попом Гогою. Заодно з бабою
Мокриною i всiма богомiльними бабами. Заодно з отими чорними брудними
алкоголiками, якi старцюють у Дiдiвщинi бiля церкви, якi невiдомо де
живуть i яким справдi, крiм бога, може, нi в кого вже випросити на
похмiлля.
  А коли я заодно з попом Гогою, то, значить, проти рiдно? мами, депутата
i передовика, яка завжди сидить у президi?, проти вчительки Галини
Сидорiвни, котра провадить у селi ате?стичну пропаганду, проти всього
прогресу i науки на чолi з академiком Келдишем.
  I все завдяки тому, що я, бовдур, сфотографував привид - дiдько б його
вхопив зовсiм!
  I тепер пiп Гога не одчепиться вiд мене. I може заплутати i зловити
мене у сво? тенета, як заплутав i зловив вш десятикласника Валерiя Гепу з
Дiдiвщини, який, не пройшовши по конкурсу у гiдромелiоративний, поступив у
духовну семiнарiю i тепер вчиться на попа. Так i я... Павлуша стане
художником. Гребенючка теж, Карафолька академiком, Коля Кагарлицький
артистом, Вася Деркач фiнiнспектором, а я... ченцем. З довгими брудними
патлами i рiденькою борiдкою. У чорнiй засмальцьованiй сутанi i з хрестом
на ши?.
  Думки ро?лися i гули у мо?й бiднiй головi, як бджоли у вулику. Це ж iще
й маму можуть через мене з депутатiв викинути... А що ж! Який же вона
депутат, коли в не? синок з хрестом ходить! Добре, хоч вона не бачила попа
Гоги у сво?му дворi. Сьогоднi партiйнi збори, i вони з батьком прийдуть,
мабуть, дуже пiзно.
  Сидить собi у президi? i не зна?, бiдненька, якi чорнi  хмари
клубочаться над нею.
  Нi!
  Нi-i!
  Треба рятуватися. Треба щось робити. Треба людей кликати на допомогу.
  Перш за все треба йти до дiда Салимона. Поговорити з ним, розпитать,
може, вiн щось бачив, помiчав, це ж усе-таки бiля нього, майже попiд
хатою, у його садку. Не мiг вiн нiчого нiколи не помiчати.
  I взагалi треба, може, якусь комiсiю створити - хай вирiшу? гуртом це
складне наукове питання. Це врештi справа усього суспiльства. А то чого
воно таке  хитре,  суспiльство,  -  хоче,  щоб  настiльки  важливе
загальнолюдське питання вирiшував якийсь шминдрик малограмотний iз сьомого
класу. Чортзна-що! Зiпхнули все на мене одного. Неподобство!..
  Але передусiм - з самого ранку - до дiда Салимона.
  З таким твердим рiшенням я заснув.
  РОЗДIЛ Х
  Я вiдвiдую дiда Салимона. Неймовiрнi дива
  Дiд Салимон сидiв на призьбi i кришив у вiдро картоплю для льохи.
Голова його була обмотана мокрим рушником, i вода з рушника текла по
обличчю i повисала сяйнистими краплями на сивих вусах. Дiд кривився й
стогнав.
  "Це ж вiн на весiллi перепив", - догадавсь я. Ще, чого доброго, туроне,
розмовлять не стане.
  - Драстуйте, дiду, - несмiливо привiтавсь я.
  Вiн не вiдповiв, тiльки кивнув.
  - Похмелитися б вам, - спiвчутливо сказав я.
  Вiн, застогнавши, заперечно похитав головою. Я згадав - дiд Салимон
нiколи не похмелявся, десь вiн вичитав, що похмеляються тiльки алкоголiки,
i вiдтодi завжди стiйко перемучував похмiлля.
  Я тупцявся на мiсцi, не наважуючись заговорити. Вiн запитально зиркнув
на мене i нарештi розтулив рота.
  - Тобi що? Меду?
  - Та нi! Нi!
  - А що?
  - Та ви ж погано себе почува?те...
  - Нiчого. Що тобi?
  - Та хотiв розказати дещо i попитать...
  - Розказуй.
  I я розказав дiдовi все i показав фотографiю. Дiд Салимон вислухав мене
уважно, потiм глянув прямо у вiчi i сказав:
  - Я знаю. Я теж усе бачив.
  У мене на потилицi задерев'янiла шкiра.
  - I ви... теж... бачили... привид?
  - Бачив, - спокiйно сказав дiд Салимон i пiдвiвся. - Ходiмо!
  "Значить, правда, - у вiдча? подумав я. - Значить, привиди реально
iснують. Значить, пiсля смертi людина, людський дух за фiзичним законом
Ломоносова - Лавуазье точно перетворю?ться на привид . I не уникнути менi
тенетiв попа Гоги. Доведеться-таки бути ченцем".
  Дiд Салимон повiв мене в садок. Бiля вуликiв зупинився.
  - Тс-с! - приклав вiн палець до губiв, потiм показав на каплицю: -
Дивись.
  У чорному отворi напiвпрочинених дверей каплицi у глибинi щось бiлiло
Але не можна було розрiзнити що.
  I раптом звiдти почувся сухий, якийсь дерев'яний стук.
  "Кiстки! - похолов я. - Мрець пiдводиться".
  Бiле з темряви почало наближатися до дверей - вимальовувалося все
чiткiше, чiткiше, чiткiше... I враз у отворi з'явився... лелека.
  - Ясно? - усмiхнувся дiд Салимон.
  Лелека! Лелека!
  Так он воно що! I стук - це ж лелечий стук дзьобом. Так, виходить, не
привид, а лелека. Звичайнiсiнький лелека. Тю! Так це ж здорово! Це ж
прекрасно! Отже, нiяких привидiв не iсну?. I не треба менi ставати ченцем,
I пiп Гога може тепер кукати. Можна йому показати носа. Ур-ра! Дiду! Дайте
я вас поцi...
  Але що це? Я приглядаюсь i бачу, що лелека... без голови. Ворушиться,
переступа? ногами, а голови нема. Тiльки тулуб, крила i ноги.
  "Мабуть, вiн сховав ii пiд крило, - вирiшив я i подумав: - А чи може
людина сховати голову пiд крило... тобто пiд руку?" I чомусь вирiшив, що
може, i подумав: "То, мабуть, привид без голови саме так i робиться".
  Я пильно придивляюся до лелеки i раптом помiчаю, що - нi! - голови таки
нема. Оно там, де мусить починатися шия, - рiвне мiсце. Якби вiн сховав
голову пiд крило, то хоч шию було б видно, а так...
  - Дiду, - вражено питаю я. - Дiду, а де ж його голова?
  - Що? Голова? - нiби не розумiючи, перепиту? дiд Салимон i раптом iз
стогоном хапа?ться за свою голову: - Ой голова! Голова!
  - Що з вами, дiду? - лякаюсь я.
  - Ой! Так болить, так болить, що не можу! Нi! Краще вже зовсiм без
голови! - каже дiд i раптом, схопивши себе руками за голову, зрива? ?? з
ши? i жбурля? в кущi. I голова його котиться по землi, важко пiдскакуючи,
як кавун. Авжеж, як кавун! Дiд же Салимон - баштанник.
  Я вiд жаху завмираю. А дiд сто?ть поряд зi мною - без голови, у бiлiй
сорочцi - i розмаху? руками. Певне, вiн щось говорить, але я не чую, бо ж
нема голови.
  I тут я розумiю, що дiд Салимон - привид. Той самий привид, якого я
бачив позавчора уночi.
  I ще раптом я помiчаю, що вулики, бiля яких ми сто?мо, - не вулики,
а... гроби... П'ять притрушених землею трухлявих гробiв.
  I враз вiко одного з гробiв заскрипiло, пiднiмаючись, i звiдти
вистромилась... голова попа Гоги.
  - Здоров, рибалко! - I пiп Гога зареготав: - Го-га-га!.. Го-га-га!.. А
ти вже думав... Ось-ось-о! - вiн показав менi рукою "носа". Потiм враз
став серйозний, спохмурнiв i мовчки закивав гачкуватим пальцем, кличучи до
себе. I посунувся у гробу, даючи менi мiсце.
  I раптом я побачив, що в гробу, поряд з попом Гогою, вже лежить...
Павлуша. Нерухомий, iз заплющеними очима.
  I невимовний жах, не так за себе, як за Павлушу, що, певно, вже не
живий, охопив мене.
  Я хочу крикнути, хочу кинутися до Павлушi i-не можу.
  Щось на мене навалю?ться, бiльша?, бiльша?, бiльша?...
  Я задихаюся, задихаюся, задихаюся... I прокидаюсь.
  РОЗДIЛ XI
  Я таки вiдвiдую дiда Салимона. Тепер уже наяву. Он воно що!
  Кiлька секунд я ще не можу збагнути, що то був сон. Нарештi отямлююсь.
Я згадую всi вчорашнi подi?, попа Гогу i сво? тверде рiшення з самого
ранку бiгти до дiда Салимона.
  Батька й матерi, хоч i прийшли вони пiзно пiсля зборiв, уже нема - в
полi. Що то значить - передовики, активiсти. Я ?х майже не бачу.
  Нашвидку поснiдавши, я побiг до дiда Салимона. Бiг i хвилювався а що,
як вiн ще не при?хав, весiлля ж по кiлька днiв гуляють. I сам себе
заспокоював, та нi, не залишать вони сво? хазяйство надовго, на день ще
так-сяк, сусiдiв можна попросити свиню, курей нагодувати, корову видо?ти
тощо, а бiльше нi. Та й Комишеваха недалеко, в сусiдньому районi, сорок
п'ять хвилин автобусом. При?дуть.
  Менi здавалось, що коли я зараз, негайно, не побалакаю з дiдом
Салимоном, то загину - пiп Гога обплута? мене, i я навiки втрачу i
маму-депутата, i всiх рiдних, i школу, i Галину Сидорiвну, i все-все
свiтле й хороше в мо?му життi.
  Я ще здалеку побачив, що при?хали. З димаря лiтньо? кухнi у дворi
курився синiй димок.
  Дiд Салимон, жiнка його баба Галя, племiнник-москвич у бiлоснiжнiй
сорочцi, його дружина, фарбована блондинка, i дво? дрiбних дiточок сидiли
у садку за столом i снiдали. Зараз пiдходити, звичайно, було незручно.
  Я прича?вся за тином, перечiкуючи, поки вони поснiдають.
  Чекати довелося довгенько.
  Вони не стiльки снiдали, скiльки балакали - про жениха, який ?м не дуже
сподобався (особливо бабi Галi), бо весь час мовчав i майже нiчого не ?в
(мабуть, дуже гонористий i не дуже здоровий); про якогось Павла Гику,
який, навпаки, весь час кричав i не давав нiкому слова сказать i якому
його жiнка весь час казала: "Сядь, сядь i помовч. Ти тут не найголовнiший.
Це не тво? весiлля"; про закуску, яка була нiби й непогана, але пирiг
недопечений, вiнегрет кислий, риба пересолена, а я?чка несвiжi...
  Я терпляче слухав цi балачки i думав, що я б погодився, мабуть, цiлий
рiк ?сти кислий вiнегрет, пересолену рибу, несвiжi я?чка i недопеченi
пироги, аби виплутатися з цi?? погано? iсторi?, в яку я сам так по-дурному
вскочив.
  Нарештi вони поснiдали. Гостi пiшли в хату, баба Галя - мити посуд, а
дiд Салимон лишився на подвiр'? один. Тепер можна.
  - Драстуйте, дiдусю! - чемненько привiтавсь я, заходячи у двiр. - Можна
до вас?
  - О! Здоров, шелегейдику! - звiв догори брови дiд Салимон. - Заходь! Що
тобi? Меду?
  У мене враз затремтiли ноги. Це ж були майже тi слова, I що увi снi. I
я вiдчув, що зараз я скажу теж так, як увi снi, i злякався цього. I не мiг
наважитися сказати. Тiльки ' заперечно похитав головою.
  - Значить, просто так, у гостi? - усмiхнувся дiд Салимон. - Будь ласка!
Прошу!.. Ну, як живеш? Яку нову авантюру придумали ви з корешем? Га?
  Я розгубився. Якось не знав, з чого почати, як заговорити про те, що
менi хотiлося.
  - Чого соромишся? Щось же ж треба, я бачу! - пiдморгнув дiд Салимон. -
То давай, ну!
  - Та нi, я просто... просто спитати хотiв... - нарештi зваживсь я.
  - То питай - чого там. Та швидше, не муч. Бо я весь аж тремтю.
  - Дiду, ви позавчора уночi, перед тим, як на весiлля ?хати, нiчого не
помiчали?
  - Уночi? Позавчора? - дiд здивовано опустив куточки губ. - Гм...
Уночi... Та, чесно кажучи, не дуже придивлявся, бо... бо темнувато було...
А що?
  - Ну, не вiдчували нiчого... такого?
  - Вiдчував? Гм... А-а! Зда?ться, вкусило щось. Чи то комар, чи, хай бог
милу?, блоха. А що?
  - Та нi! У такому... у... душевному вiдношеннi.
  - А-а... у душевному? Вiдчував! Вiдчував! Точно. Мучило мене, що за
вечерею я вареника одного з сиром не до?в - скисне ж, думаю, на ранок. У
сметанi на тарiлцi залишив.
  - От якi ви, дiду! Я не про те! Я про видiння. Видiння якесь не
являлося вам уночi позавчора?
  - Тю! Видiння! Та що я хворий який, чи що? Хай -бог милу?!
  - Та я теж вродi не хворий, а позавчора уночi у вашому садку бiля
Горбушиноi могили не тiльки бачив, а й сфотографував... Ось гляньте! - I я
простягнув дiдовi фотографiю.
  У цей час я повернув голову в бiк Карафольчиного городу i здригнувся -
там стояла вся наша гопкомпанiя: сам Карафолька, Вася Деркач, Антончик
Маш?вйький, Коля Кагарлицький i (я навiть не повiрив сво?м очам) Павлуша з
Гребенючкою Вони стояли, по-гусячому витягнувши ши?, i пильно прислухалися
до нашо? з дiдом розмови. Дiд, мабуть, давно ?х бачив, бо стояв до них
обличчям, а я спиною.
  - Ану-ну! - дiд з цiкавiстю пiднiс фотографiю до очей. - Що ж то таке?
Га?
  - Та що ж! Не видно хiба... Я знаю... По-мо?му, привид! Без голови!
  - Ну-у? - роззявив рота дiд.
  З хати вийшов племiнник дiда Салимона.
  - Що там таке? - спитав вiн без особливого зацiкавлення, байдуже
колупаючи в зубах
  - Ану, Серьожо, iди-но глянь! - гукнув йому дiд Салимон. - Ти чоловiк
грамотний, поможи розiбратися. Хлопцi онде-о привид сфотографували. У нас
в садку. Позавчора вночi.
  - Привид? - племiнник пiдiйшов, взяв у дiда фотографiю. Подивився i
похитав головою:
  - Ай-яи-яй!.. Що ж це ви, дядю! Нехорошо! Кажете, що ате?ст, смi?тесь
iз забобонiв, а самi привидiв у себе в садку розводите. I це тодi, як люди
по Мiсяцю гуляють. Пiдрива?те авторитет науки. Несолiдно.
  - Мда-а, - розгублено розвiв руками дiд Салимон - Конфузiя вийшла.
Опозорився на старостi рокiв. От бiда! Що ж тепер робить? Можуть же ж бути
неприятностi...
  - Хiба я знаю... - знизав плечима племiнник. - Треба щось придумати.
Якось викручуватись.
  - А що, як... - задумливо протягнув дiд i раптом рiшуче повернувся до
племiнника: - Ану знiмай сорочку! - Почiм гукнув дiвчинцi, яка стояла на
порозi: - Оксанко, давай плечики.
  - Правильно! - пiдхопив племiнник i почав знiмати свою бiлу нейлонову
сорочку.
  З хати вийшла дружина племiнника з пластмасовими плечиками в руках.
  - Що це ви... - почала вона.
  Але племiнник перебив ??.
  - Цить! Давай сюди! - i, змовницьки прибавивши долоню до рота, вiн
та?мничо проказав менi: - Пустимо чутку, що то була... сорочка! Га?
  I тiльки тут я збагнув, що вони смiються.
  Йой! Та це ж справдi була сорочка! Звичайнiсiнька нейлонова сорочка на
плечиках, що сушилася на отiй вишнi в кiнцi саду. Випрали до весiлля, щоб
чистеньку вранцi вдягнути. Вiтер гойдав ii, розмахував рукавами... А я...
Ах ти ж.
  Перший почав Антончик. Спочатку нерiшуче, короткими чергами:
  - Хи-хи... Хи-хи... Хи-хи... - Тодi, вiдчувши пiдтримку, гримнув
розкотисте, на повнi груди: - Га-га-га-га-га!
  I хлопцi, тi самi хлопцi, що вчора тiльки роти роззявляли i були, так
би мовити, у нокаутi, догори ратицями лежали, тi самi хлопцi реготали
зараз iз мене, трохи по землi не качалися. I Гребенючка пискляво хихикала.
А Павлуша смiявся, дивлячись на мене з гiрким спiвчуттям, як дивляться на
п'яного калiку. I дружина племiнника (добра, видать, душа) дивилася на
мене з жалiстю.
  Вони жалiли мене.
  Вони думали, що я переживаю, що сталась така конфузiя, як каже дiд
Салимон.
  Та, люди добрi!
  Та, ?й же богу, я не переживаю!
  Та я радий, страшенно радий, що то не привид був, а сорочка. Та це ж
просто прекрасно. Та я просто як на свiт народився. До лампочки менi тепер
пiп Гога, баба Мокрина i вся ?хня братiя. Не боюся я ?х анiтрiшечки,
анiкрапе-люшечки. Бо знову стою обома ногами на твердому матерiалiстичному
грунтi.
  I я смiюсь, регочу разом з ними. Але сам вiдчуваю, що надто голосно,
надто вже сильно регочу. I вони менi не вiрять.
  - Ну, то розкажи, розкажи, як же ж ви це встро?ли? - пересмiявшися,
нарештi спитав дiд Салимон.
  - Та! - махнув я рукою: не хотiлося не те що згадувати - думати про це.
  - Ну!
  - Та! - не пiддававсь я.
  - От же ж проханий! То давай ти! - кивнув вiн Павлушi i, звертаючись до
племiнника та його дружини, сказав - То ж такi хлопцi! Завжди щось таке
встругнуть, шелегейдики, що пупа порвеш. Спецiалiсти! Ну!
  Павлуша знизав плечима.
  - Ну що? I тебе просити треба? - скривився дiд.
  - А я тут нi при чому, - хмикнув Павлуша.
  - Як? - здивувався дiд Салимон. - Хiба ви не вдвох?
  - Н?-а! - сказав Павлуша, почервонiвши, потiм повернувся i пiшов геть.
  - Отаке! Що сталося? Тю! - навiть розгубився дiд Салимон.
  - Та вони посварилися! Зовсiм! Уже не дружать! - вихопився Антончик.
  - Е-е. Не годиться. Що ж це ви? Такi друзяки. Незручня-ак! - протягнув
дiд Салимон.
  Тут уже я почервонiв, повернувся i теж пiшов геть Тiльки у протилежний
вiд Павлушi бiк Просто через кладовище, туди, у поле, де тiльки вiтер,
далi вiд людей.
  Ну,тепер усе! Кiнець!
  Якщо ранiше, довiвши Павлушi сво?ми подвигами, що вiн промiняв мене,
героя, на якесь опудало у спiдницi, я мiг ще простити йому зраду й
помиритися, то тепер уже нi. Бо вiн при всiх, так би мовити, офiцiйно
вiдмовився од мене.
  Все!
  Увiрвалася наша дружба, як з гнило? мотузки.
  Все!
  Нема в мене бiльше друга.
  Все!

  РОЗДIЛ XII
  Нудьга. Я вiдганяю спогади. Мiй вiрний друг - Вороний. Солдати.
"Восьмьорка"
  Минуло кiлька днiв.
  Усього три слова, три невеликих словечка - "Минуло кiлька днiв..."
Написав - i не видно ?х. Нiби й не було нiчого.
  А як же ж вони тяжко, як довго вони минали, тi кiлька днiв! I довго, i
нудно, I сумно, й тужливо - наче в тюрмi, в одиночнiй камерi.
  Як на зло, погода знову зiпсувалася.
  Дощ перiщив з ранку до ночi. Не можна було носа виткнути з хати.
  Сядеш бiля вiкна, вшнипишся у калюжi-хлюпалюжi надворi i тiльки
слуха?ш, як безупинно дзюренчить у ринвi вода. I так тобi кепсько, так
тобi зле, що й сказати не можна. Наче увесь отой дощ - то суцiльнi сльози
тво?.
  До чого дiйшло - пiдручники торiшнi перечитувати став.
  А тут ще й мати серце кра?:
  - Пiшов би хоч до Павлушi - не нудився б так.
  За тою сво?ю роботою, за тими громадськими обов'язками вона весь час
забувала, що ми посварилися навiки.
  А там ще й тато. Душу виверта? сво?ю музикою.
  Прийде з роботи, витягне скрипку та як почне випилювати жалiбно? -
зда?ться, не по струнах, а по жилах тво?х смичком водить.. Краще б вiн уже
тою скрипкою по головi мене луснув.
  Уперше, мабуть, у життi збагнув я по справжньому, що то за безпросвiтна
штука - справжня самотнiсть. Коли навiть думкою сягнути нема до кого.
  I робити нiчого не хочеться, i читати не хочеться, i гратися не
хочеться - нiчого не хочеться..
  Павлушi добре - сидить собi, мабуть, i малю? якусь собаку...
  А чого це я про нього думаю?! Хай хоч на головi сто?ть - менi що! Менi
до лампочки! Iуда! Запроданець! Попихач Гребенюччин!
  А дощ перiщить... А вода у ринвi дзюренчить  без  упину...  А
калюжi-хлюпалюжi вже всю землю вкрили, i, зда?ться, пливе хата серед
хвилястого бурхливого моря. I нема тому морю нi кiнця нi краю - безмежне i
безлюдне воно, мов за всесвiтнього потопу. I зда?ться, сонце вже нiколи не
проклюнеться крiзь густезнi каламутно-сiрi хмари.
  А в голову непрохано лiзуть спогади... Я ?х жену, виштовхую, але вони
все лiзуть i лiзуть...
  Про робiнзонiвську епопею на безлюдному островi у плавнях, про мандри у
кукурудзi, про незнайомця з тринадцято? квартири, про кiностудiю, про
лаврськi пiдземелля, про тореадорський бiй з Контрибуцi?ю, про ВХАТ з
"Ревiзором", про атомну бомбу на транзисторах i т. д., i т. п.
  I що б я не згадав, завжди - хай ти луснеш! - той Павлуша в голову
лiзе, завжди це з ним зв'язано, завжди там вiн обов'язково. Наче в мене i
не було свого особистого життя. А тiльки спiльне з ним. Нiби сам я не цiла
людина, а пiвлюдини. З одною ногою, одною рукою, пiвпуза i пiвголови. А
друга нога, друга рука, другi пiвпуза i пiвголови - Павлушинi. От же ж,
?й-богу!
  Я вже себе навiть по лобi кулаком бив, щоб вибити тi спогади, але
марно. "Це, мабуть, од того, що я весь час сиджу на мiсцi, без дi?, -
нарештi вирiшив я. - Треба рухатися, треба дiяти, щось робити, i тi
спогади самi вивiтряться".
  Я скочив з пiдвiконня i почав рухатися - швидко ходити по хатi з кутка
в куток, спершу просто так, а потiм розмахуючи руками.
  Дiд Варава, який куняв на печi, розплющив одне око i спокiйно запитав:
  - Сверблячка напала? Чи вкусило щось?
  - Зарядку роблю, - збрехав я. Не пояснювати ж, що то я спогади з голови
таким чином виганяю.
  I все-таки цi кiлька днiв минули.
  Якось, прокинувшись уранцi, я побачив, що дощу вже нема i ся? сонечко.
  Менi трохи полегшало. Я вивiв надвiр велосипеда, защепнув на правiй
нозi холошу дерев'яною прищiпкою для бiлизни (я завжди це роблю, щоб
холоша мiж ланцюг i зубчики передачi не заскакувала), сiв i по?хав.
  Чисте сонце купалося у брудних калюжах i робило ?х чистими.
  Я з розгону врiзався в калюжi, i вони розлiталися врiзнобiч сонячними
бризками.
  Ви?хав за село i помчав польовою дорогою. Вiтер свистiв у вухах яко?сь
весело? пiснi без слiв А потiм зненацька з'явилися слова. То вже був не
вiтер. То назустрiч менi iшли солдати. Iшли, дружно спiваючи бадьоро?
похiдно? пiснi:
  Путь далёк у нас с тобою,
  Веселей, солдат, иди,
  Вьётся, вьётся знамя полковое,
  Командиры впереди.
  Солдаты,
  В путь, в путь, в путь!
  А для тебя, родная,
  Есть почта полевая,
  Прощай, труба зовет.
  Солдаты, в поход!
  I пiсля цих серйозних слiв вони раптом ушкварили на той самий мотив
дитячого вiршика, що ото вчать у дитсадках:
  Наша Таня горько плачет,
  Уронила в речку мячик.
  Тише, Таня, Танечка, не плачь,
  Эх, не утонет в речке мяч.
  Солдаты,
  В путь, в путь, в путь!
  А для тебя, родная,
  Есть почта полевая,
  Прощай, труба зовет,
  Солдаты, в поход!
  Я з'?хав на узбiччя i став, пропускаючи ?х. Вони всi були дуже молодi,
цi солдати, бiльшiсть iз них, мабуть, ще й не голилися,  i  той
дитсадiвський вiршик був iще свiжий у ?хнiй пам'ятi. I вони так весело й
дружно спiвали, що менi стало заздрiсне. Добре, мабуть, бути солдатом i
вiдчувати себе у такому гуртi. Iти отак полем i спiвати.
  Солдатiв i взагалi вiйськових ми бачили часто. Кiлометрiв за п'ять вiд
нас, за Дiдiвщиною, у лiсi були вiйськовi табори, а далi, в степу, -
артилерiйський полiгон.
  I вже з рiк, а то й бiльше в центрi села бiля сiльмагу на стовпi пiд
репродуктором висiла дошка з об'явою:
  ВНИМАНИЕ!_
  На полиюне постоянно днем и ночью производятся стрельбы.Красный флаг на
вышках - на полигоне стрельба Выпас скота, сбор грибов и ягод в районе
полигона- только с разрешения начальника полигона._
  I хоч гупало на тому полiгонi далеко не щодня i не щоночi, випасати
худобу i збирати гриби та ягоди нiхто туди не потикався, навiть з дозволу
начальника. Тiльки ми, хлоп'ята, кiлька разiв ходили туди шукати порох,
гiльзи та iншi бо?припаси. Та й то бiльше "на слабо", як хтось зачепить
("От слабо тобi!..") i без особливих результатiв.
  Солдати через наше село ?здили весь час, на всяких машинах, на
мотоциклах, на бронетранспортерах, на гримотючих здоровеннецьких тягачах,
для яких спецiально були одведенi грунтовi дороги поза селом.
  А в суботу солдати приходили до нас у клуб на танцi. I ми любили
товктися бiля них i слухати, як вони жартують. Особливо подобався нам
невисокий, але весь якийсь ловкенький солдат iз Рязанi, на iм'я Митя
Iванов, рудий i кирпатий.
  Вiн невтомно кепкував зi свого друга, удвiчi за нього  вищого,
вайлуватого здорованя Всеволода Пiдгайка.
  Побачивши, наприклад, що повз них проходить якась гарна дiвчина, Митя
Iванов зненацька голосно вигукував:
  - Солдат Пiдгайко, стру-унко! Рiвняння на середину!
  Пiдгайко червонiв i махав рукою:
  - Та ну тебе!
  Тодi Митя Iванов починав йому вичитувати:
  - Солдат ? що? - суворо питав вiн i сам вiдповiдав: - Солдат ?
вiйськовослужбовець, який умi? - що? - вiдмiнно володiти збро?ю; який
досконало зна? матерiальну частину i який неухильно викону? - що? - накази
свого командира. А Ти, Пiдгайко? Ти ледар, нехлюй i сачок. Ти дума?ш
тiльки про ?жу i про дiвчат. Ганьба! До якого життя ти дiйшов! Який
приклад ти показу?ш пiдростаючому поколiнню? - широким жестом вiн вказував
на нас, хлопчакiв. - Ганьба! Менi соромно за вас, солдат Пiдгайко! Два
наряди поза чергою! I три години стройово?. Кру-гом! Вiд мене до
наступного стовпа кроком руш! П?сню!
  Останнi речення вiн вимовляв якимсь  особливим  голосом,  видно,
наслiдував когось, старшину, чи що.
  Солдати при цьому завжди реготали, мабуть, було схоже.
  Взагалi вони були дуже хлоп'якуватi i подiбнi до нас, тi солдати.
Передражнювали сво?х командирiв, як ми вчителiв, розказували, що хтось iз
них ходив у "самоволку" (тобто без дозволу начальства - на зразок того, як
ми прогулювали, "пасували" уроки).
  I весь час жартували й смiялися.
  А по-мо?му, жарти в життi найголовнiше. Життя, по-мо?му, не може бути
без жартiв. Я от, наприклад, боюсь поважних дорослих людей, якi не
розумiють i не люблять жартiв. По-мо?му, це лихi, негарнi люди. I навiть
якщо вони й не зробили ще нiчого лихого, то здатнi зробити i колись-таки
зроблять.
  А веселi, дотепнi люди - дуже, по-мо?му, потрiбнi для життя, потрiбнiшi
за серйозних, поважних i суворих. Бо серйознi й поважнi тiльки наказують
та покрикують. А якийсь жартун скаже дотепне слово, i одразу легше
працювати людям, i робота спориться, коли серед людей веселий чоловiк. А
коли начальник веселий i вмi? жартувати, то взагалi чудово. От у нас такий
голова колгоспу Iван Iванович Шапка. А був колись головою Припихатий,
поважний i суворий, увесь час тiльки кричав i руками розмахував. I од того
розмахування колгосп розвалився. А цей не кричить нiколи, тiльки жарту?, i
колгосп - перший у районi.
  I я певен, що i в бою отой Митя Iванов i той Пiдгайко швидше вчинять
геройський подвиг, нiж хтось iнший.
  I то нiчого, що Митя Iванов iде оно в строю останнiм (бо найнижчий).
Однак вiн не останнiй. Я певен, що оту "Таню" дошкiльнячу вiн перший
заспiвав, а всi пiдхопили.
  Проходячи повз мене, Митя Iванов пiдморгнув i всмiхнувся. I так менi
захотiлося побiгти слiдом i, пристро?вшись за ним, закрокувати i пiдхопити
пiсню. Але... якби ж то я був хоч у другому класi... А так...
  Та однак зустрiч iз солдатами якось одразу пiдняла в мене настрiй, i я
помчав польовою дорогою з подво?ною швидкiстю, i в душi мо?й сама собою
виспiвувалася, вимулiкувалась ота хвацька солдатська пiсня: "В путь... в
путь... в путь..."
  Ех як я люблю отак-о мчати на велосипедi серед безкрайнього поля або
степу, чи лiсовою стежиною, чи понад рiчкою по мокрому пiску попiд
самiсiнькою водою (то кравше, нiж асфальт!).
  Молодчинка отой руський мужик Артамонов, що велосипед видумав! Що б це
люди робили без велосипедiв! У нас усе село на велосипедах ?здить: i в
поле, сапку до рами прив'язавши, i на базар, кошики до багажника и до
керма .приторочивши, i куди хочеш.
  Взагалi велосипед зараз - це основний на селi транспорт. Так каже дiд
Салимон. У мiстi на велосипедах тiльки дiти й спортсмени ?здять, а в селi
усi. У мiстi ви старо? жiнки на велосипедi зроду не побачите. А в нас
яка-небудь сiмдесятилiтня баба Палажка педалi накручу?, аж гай шумить, i
нiхто й не дивиться, нiби то не стара  баба  на  велосипедi,  а
дiвчина-спортсменка.
  Я люблю сво? вело, як колись, мабуть, козак-запорожець коня любив.
Навiть уявляю, що це мiй кiнь бойовий. I я лагiдно називаю його кiнським
iменем - Вороний. Бо в нього чорна рама.
  I зда?ться менi - нi в кого в свiтi нема такого баского коня, як у
мене.
  - I-го-го-о! - так голосисто заiржав вiн на все поле, що я аж захрип.
  Хiба ? для такого коня якi-небудь перешкоди!
  Гоп-ля! - з ходу перескочив вiн якийсь дрючок, що лежав на дорозi.
  Гоп-ля! - перескочив вибо?ну.
  Го... Геп! Ляп! - перескочив я кермо велосипеда, пролетiв кiлька метрiв
у повiтрi i з усього розмаху гепнувся пикою у рiдке багно.
  А щоб... Тьху!
  Тьху!
  То була не просто калюжа, як менi здалося. То був рiвчак ущерть залитий
водою.
  Мiй Вороний лежав на боцi, якось трагiчно, неприродно задравши вгору
передн? колесо. Я пiдiйшов до нього, i зойк розпачу й горя вирвався з мо?х
грудей. Передн? колесо було  скручене  у  якусь  страшну  спiраль.
"Восьмьорка"! Тако? жахливо? "восьмьорки" я ще нiколи не бачив.
  А до села кiлометрiв зо два.
  От халепа! I чого я такий нещасливий! Завжди так. Тiльки менi трохи
легше стане, тiльки настрiй покраща?, тiльки  здасться,  що  життя
усмiха?ться менi зяову, як доля одразу - лясь! - по пицi. I я в калюжi.
Ех!..
  Пiдвiв я свого Вороного, обняв за кермо i пошкутильгав до села, тягнучи
за собою. Як просто так iдеш, то рiдко кого й зустрiнеш. А як не хочеш
нiкого зустрiти, то на кожному кроцi:
  - Ай-яй-яй!
  - Що ж це ти iзд?лав?!
  - Ого-го!
  - Оце "восьмьорка"?
  - А-яй-яй!
  А вже бiля само? хати на Павлушу наткнувся. Вiн саме виходив з сво??
хвiртки.
  Побачивши мене, Павлуша не змiг втриматися вiд здивовано? усмiшки. Я
спересердя тiльки плюнув у його бiк i тут же, як на зло, спiткнувся.
Павлуша засмiявся.
  - Дурень! - крикнув я, нервово сiпаючи велосипеда, що застряв у
хвiртцi.
  Вiн не вiдповiв. Одвернувсь i пiшов собi вулицею.
  Дiд глянув на понiвечене колесо i спокiйно спитав:
  - Що - трактора на таран брав, га?
  Я тiльки зубами скригнув. З дiдом сваритись я не мiг. Хто ж менi тодi
Вороного вилiку?? Дiд мiй умiв усе на свiтi. Що б я не зламав, не скрутив,
не зiпсував, я завжди iшов до дiда. I вiн мене виручав. Хоча завжди
говорив при цьому рiзнi поганi слова. Але я до них звик.
  От i зараз я зiтхнув i мовчки з надi?ю глянув на дiда. Дiд у свою чергу
зiтхнув i сказав:
  - Принеси плоскогубцi, обценьки й молоток.
  Я не примусив його повторювати. Блискавично метнувся в сарай по
iнструмент. I дiд одразу взявся до дiла.
  - Варвар! - дiд любив перекручувати слова. - Тiльки й зна?ш золотi
верби вирощувати... Вредитель! Колорадський жук! Не на велосипедi тобi, а
на коровi ?здити. Багамот! Отак колесо iскрутить! Та це ж треба умiти!
Десять злодi?в будуть спецiально крутить i так не скрутять. Коли б тебе
так поперекручувало, щоб знав, як ?здити. Уголовник!
  Я мовчки слухав i тiльки раз у раз зiтхав, показуючи сво? каяття. Дiд
любив, щоб я каявся. Коли я каявся, вiн робив для мене все на свiтi.
  Провозився дiд аж до пiзнього вечора. Але колесо стало, як новеньке,
нiби тiльки що з магазину.
  У дiда мого були золотi руки. Якби менi такi руки. Мо? тiльки шкоду
робити вмiють. Ех!
  РОЗДIЛ XIII
  Недарма цей роздiл тринадцятий, бо трапля?ться в ньому рiч надзвичайна,
незбагненна i загадкова. Та?мниця трьох невiдомих
  Наступного дня я вже ви?хав на сво?му Вороному, як нiчого й не було.
Правда, тепер я ?хав обережненько, об'?жджаючи кожну ямку,  кожний
камiнчик, кожну калюжку.
  Дiд стояв бiля ворiт, нiби просто так собi, але я помiтив, що вiн скоса
позира? на мо? передн? колесо, йому було цiкаво, як воно крутиться. I вiн,
видно, був задоволений своью роботою.
  Я про?хав до кiнця нашо?  вулицi  i  повернув  на  центральну,
Шевченкiвську, що вела через усе село в поле. Вже минав останнi хати, як
почув позаду дидиркання мотоцикла. Я звернув з колi?, щоб дати йому
дорогу, i обернувся. Мене наздоганяв якийсь вiйськовий у шоломi i великих
мотоциклетних окулярах-крагах, якi закривали пiв-обличчя.
  Порiвнявшись зi мною, вiйськовий раптом загальмував.
  - Рень? -_ коротко спитав вiн i, коли я кивнув у вiдповiдь, простягнув
менi якийсь конверт. I одразу дав газ i рвонув уперед.
  Я так розгубився, що упустив конверта на землю. I поки пiднiмав, вiд
мотоциклiста тiльки курява на дорозi лишилася. Я встиг лише помiтити, що
то був офiцер: чи то старший лейтенант, чи то капiтан (чи три, чи чотири
зiрочки на погонах). А обличчя - щоб мене розстрiлювали - не впiзнав би.
Тiльки й запам'яталося, як бiлозубо сяйнуло оте коротке "Рень?" на
засмаглому, припорошеному обличчi... I окуляри на пiв-обличчя, i зелений
шолом...
  Я глянув на конверт:
  "Явi Реню. (Цiлком, та?мно)"_
  Занiмiлими пальцями розiрвав конверт i витяг листа:
  "Сьогоднi, рiвно о дев'ятнадцятiй нуль-нуль приходь до розбитого доту у
Вовчий лiс. У розколинi над амбразурою знайдеш iнструкцiю, що ти мусиш
робити._
  Цього листа треба негайно знищити. Справа надзвичайно важлива i
секретна. Нiкому нi слова. Щоб тобi було легше зберiгати та?мницю, ми поки
що не назива?мо себе_
  Отже, рiвно о дев'ятнадцятiй нуль-нуль._
  Г. П. Г."_
  У мене враз змокрiли долонi. Я звiв голову й озирнувся навколо. На
вулицi не було нi кого. Тiльки бiля крайньо? хати у дворi баба годувала
курей, примовляючи: "тютiньки, тю-тю-тю, тютiньки, тю-тю-тю". Але вона в
мiй бiк навiть не дивилася. Зда?ться, нiхто нiчого не бачив.
  Я сiв на велосипед i погнав у поле. Листа я мiцно тримав у руцi,
притискаючи до ручки керма.
  У головi мо?й було метушливе безладдя.
  Що це? Жарт? Хтось iз хлопцiв? Або всi разом? Вирiшили покепкувати з
мене? Помститися, що я ?х задурив iз тим привидом? Але ж вони бачили, що я
сам пошився у дурнi. Чого ж мститися?
  I чи став би офiцер на мотоциклi встрявати у рiзнi хлоп'ячi витiвки,
передавати листа? Нi. Навряд. Та й почерк у листi не хлоп'ячий, не
учнiвський. Учнiвський почерк, навiть найкалiграфiчнiший, одразу можна
пiзнати. А це був зовсiм дорослий почерк - дуже чiткий, розбiрливий, з
нахилом улiво i кожна буквочка окремо.
  Нi! Це не хлопцi! А хто ж?..
  I що означають цi букви - Г. П. Г.? Що це? Iнiцiали? Чи зашифрована
посада? Наприклад, гвардi? полковник Герасименко (чи там Гаврилов, чи
Гогоберiдзе). Або - генеральний  прокурор  Гаврилов  (чи  знов-таки
Герасименко, чи Гогоберiдзе).
  Але в листi сто?ть "ми". Виходить, Г, П. Г. - це не одна людина.
Виходить, тро?. - "Г", "П", "Г". I хто ж вони такi, цi тро? невiдомих?
Хорошi вони чи поганi?
  Не зупиняючись, я ще i ще раз перечитував листа. I нiчого не змiг
второпати. Вони просять порвати. Ну що ж, порвати можна. Навiть якщо це
жарт - тим бiльше.
  Я порвав листа на дрiбненькi-дрiбненькi клаптички i, ?дучи, потроху
викинув по дорозi.
  Тепер того листа сам чорт не збере докупи нiколи в свiтi.
  До семи годин вечора було ще дуже далеко. Але ноги мо? механiчно
крутили педалi, а кермо само собою звертало у бiк Вовчого лiсу. I я
незчувся, як був уже на узлiссi. I лише тодi раптом подумав: "Чого це я
сюди iду? Адже у листi сказано - о дев'ятнадцятiй. I якщо я при?ду ранiше,
може, це пошкодити спразi - хто його зна".
  Я крутонув кермо i звернув на дорогу, що вела попiд лiсом у Дiдiвщину -
наче хтось невидимий стежив за мною, i я хотiв його переконати, що й не
збирався iхати в лiс.
  "За?ду в Дiдiвщину в крамницю, куплю льодяникiв фiгурних", - вирiшив я.
У дiдiвщинськiй крамницi були  фiгурнi  льодяники  на  паличках  -
дев'ятнадцять копiйок сто грамiв. У нашу таких чогось не завозили. I ми
iнодi спецiально ?здили по них аж у Дiдiвщину.
  Не до?жджаючи до села, побачив я на дорозi "Москвича" з вiдкритим
мотором, у якому хтось длубався. Коли я наблизився, цей хтось пiдвiв
голову, i я впiзнав попа Гогу. Побачивши мене, отець Гога сказав:
  - О! Ану подерж менi отут трохи.
  Я злiз з велосипеда i, тамуючи в серцi неспокiй, подержав йому в моторi
якусь штуковину, що вiн ?? прикручував плоскогубцями.
  - Спасибi! - сказав вiн, як скiнчив. Потiм, глянувши на мене хитро
примруженим оком, промовив раптом загадковi, незрозумiлi слова:
  - Темна вода во облацех.
  I усмiхнувся.
  Я здивовано клiпнув очима, тодi швидко сiв на велосипед i по?хав. Менi
стало якось не по собi вiд тих слiв.
  Я навiть забув про фiгурнi льодяники на паличках, а звернув на iншу
дорогу i подався назад у Васюкiвку.
  "Може, це пiп Гога написав? - збентежено думав я дорогою. - Удвох з
бабою Мокриною. "Г. П. Г." "П. Г." - це може бути "пiп Георгiй" -
абсолютно. А "Г." Гаврилiвна!.. Це по батьковi бабу Мокрину. Мокрина
Гаврилiвна, ?? iнколи так звуть - "Гаврилiвна". I це вони хочуть заманити
мене до лiсу i... вбити. За те, що я ?х з отим привидом пiдвiв. А що! Були
ж такi випадки, коли релiгiйнi фанатики вбивали людей. Навiть у газетах
писали... Ех, якби був поряд Павлуша, нiчого б не було менi страшно. I
нащо то вiн зрадив? От уб'ють мене, тiльки тодi вiн пошкоду?, тiльки тодi
зрозумi?, що це вiн винен, бо лишив мене самого напризволяще. Та буде
пiзно..."
  У селi я повернув вулицею Гагарiна до рiчки. Менi кортiло глянути, що
зараз робить баба Мокрина. ?? хата була крайня, майже бiля води. Пiд
соломою, але чепурненька, а сад великий, кращий у селi. Таких сортiв
яблук, як у не?, не було нi в кого. Та покуштувати ?х нам не щастило, бо
такого злющого Бровка, як у баби Мокрипи, теж не було нi в кого на селi.
  Баба Мокрина саме трусила яблука, збираючи ?х у пелену. Побачивши мене,
вона аж вся виструнчилась:
  - Га? Ти? По яблучка прийшов! Пашов вон! Бандюга! Щоб тобi чортiв у
пеклi фотографувати! Гайдабура! Геть!
  Я тiльки усмiхнувся й по?хав. Менi одразу стало легше. Якби вони
збиралися мене вбивати, вона б так не лаялася. Вона б, навпаки, солодкими
речами очi менi замилювала, щоб я нiчого не пiдозрював. Та й що це я
вигадав! Кому я погрiбен, щоб мене вбивали. I хiба мiг офiцер на мотоциклi
бути заодно з попом Гогою i бабою Мокриною? Тьху! Дурниця якась!
  Я твердо вирiшив нiчого не боятись i о дев'ятнадцятiй годинi ?хати у
Вовчий лiс. Видно, справа таки серйозна, я комусь потрiбен i можу стати у
пригодi. I нiчого думати. Мiй дiд завжди говорить, що, коли ти можеш
зробити добре дiло, роби, не задумуючись i не вiдкладаючи.
  Але не думати я не мiг i до шести годин вечора тiльки про це й думав.
  РОЗДIЛ XIV
  Вовчий лiс. Iсторiя дота. Несподiванка
  Нарештi я сiв на велосипед i по?хав.
  Вовчий лiс був колись дрiмучий, з непролазними хащами, i в ньому
справдi водилися вовки. Тепер вовкiв там уже давно нема - усiх винищили.
Але непролазнi хащi лишилися. I хоч i без вовкiв, були вони страшнуватi.
Пiд час вiйни у Вовчому лiсi точилися великi бо?. Вiн весь пошрамований
окопами, що поросли зараз густою травою та мереживною легкою папороттю.
  А у старому дубняку на узвишшi громадяться величезнi брили зруйнованого
доту.
  Колись тут було узлiсся, i саме бiля доту перехрещувалися дороги -
одна, що попiд лiсом на Дiдiвщину, друга, що через лiс, на Гарбузяни. А
тепер узлiсся одсунулося майже на кiлометр, бо пiднялася тут густа соснова
посадка, через яку прорубано нову дорогу. Ту дорогу люди називають
"глеканкою", бо як ?хати по нiй возом, то на пеньках колеса, як у нас
кажуть, глекають. А дорогу, що через лiс на Гарбузяни, люди назвали
"генеральською", бо у лiсi вона поверта? до вiйськових таборiв.
  Славна iсторiя цього дота.
  У сорок першому, коли нiмцi загарбали Укра?ну, у цьому дотi тримали
кругову оборону тро? наших бiйцiв. Увесь район уже був окупований, фронт
просунувся на тридцять кiлометрiв на схiд, а нiмцi все не могли нiяк
захопити дот. Нi бомби його не брали, нi снаряди, нi мiни. Вiсiм днiв
трималися бiйцi без води, без ?жi, до останнього патрона. Чотири танки
пiдбили з противотанково? рушницi, безлiч фашистiв покосили з кулемета. I
тiльки як не стало уже бо?припасiв, вийшли бiйцi й беззбройнi пiшли на
ворожi кулi. Й, кажуть, кожного з них прошило не менше як сто куль.
  I дот, навiть порожнiй, нагонив страх на фашистiв. Вони навезли туди
три хури вибухiвки i висадили його в повiтря.
  Але й розбитий, понiвечений, з покрученими залiзними рейками, що, наче
кiстки, стирчали на зламах з товстелезни-них метрових брил, - вiн вражав
сво?ю силою i могутнiстю. Тi величезнi брудно-сiрi, вкритi де-не-де
iржавим мохом, брили були з якогось неймовiрного, нiде тепер не баченою
залiзобетону, густо замiшаного на гостро-гранчастому гранiтному камiннi,
яким ото мостять дороги. З-помiж того камiння виштрикувалося чорне
покручене плетиво у палець завтовшки залiзного дроту, що його навiть iржа
не брала.
  Весь дот зарiс густою жалючою кропивою, наче оберiгаючи в такий спосiб
свою горду самотнiсть i недоторканнiсть.
  Проте на однiй з брил якийсь перехожий Вася, прагнучи, мабуть,
пробитися у безсмертя, зробив спробу викарбувати на вiки чимось гострим
сво? iм'я, але не посилив. Букви надряпалися ледь помiтно, а останн? "я"
було таке вже хирляве й немiчне, що аж соромно ставало за того Васю з його
таким жалюгiдним "я".
  Хоч був дот не дуже й далеко вiд села (а як на велосипедi, то ще
ближче), ми, хлопцi, до нього чомусь майже не ходили. Я за все сво? життя
разiв зо три, може, тiльки й був. I по гриби, i по ягоди ми чомусь бiльше
ходили у Пiщанський лiс, за Пiски.
  I тепер, коли я пiд'?жджав до доту, все навколо здалося менi чужим,
незнайомим i незвичайним. Стояла моторошна тиша, навiть пташок не було
чути, тiльки десь високо вгорi ледь-ледь шелестiло од вiтру листя.
  Я прихилив свого Вороного до дуба при дорозi i, обережно розсовуючи
кущi та хапаючись руками за гiлки, подряпався нагору, до ру?н дота.
  I раптом почув негучний, але владний голос:
  - Ти куди?!
  Вiд несподiванки я випустив з рук гiлки, за якi тримався, i впав на
колiна.
  - Куди лiзеш? - повторив голос.
  - Нiкуди... а... а що таке? - спитав я, все ще стоячи навколiшках i
даремно вдивляючись у гущавину - того, хто казав, за кущами не було видно.
  - Зараз навчання. Не бачив, чи що, прапори на вишцi. Ану давай
звiдсiля!
  Ясно. Вартовий. Коли навчання, завжди виставляють вартових на дорогах,
що ведуть до вiйськових таборiв.
  Сперечатися було нi до чого. Я повернувсь i навсидячки став спускатися
вниз.
  От чорт! I треба ж! Поставили якраз на цьому мiсцi. Ну, нiчого! Я його
якось обмину. Зайду обережненько збоку - вiн i не вгледить. Цi вартовi,
по-мо?му, просто так стоять, для проформи. Розвалився собi в кущах i
покурю?. Дуже воно йому треба. Хто сюди пiде? Якби я просто на нього не
наразився, вiн би, мабуть, i голови не пiдвiв.
  Спустившись на дорогу, я пригинцем кидаюся праворуч i, перебiгаючи вiд
дерева до дерева, починаю обходити дот iзбоку. Тепер я пильную i намагаюся
рухатись якомога обережнiше. Та коли я вже був майже бiля мети, з кущiв
почулося:
  - Ти що - у пiжмурки зi мною гра?ш? Ану давай звiдси!
  Помiтив. Таки помiтив, чортяка!
  - Уже й грибочка пошукати не можна, - промимрив я i, набурмосившись,
пiшов назад.
  От же ж!
  Як же я тепер вiзьму iнструкцiю? Невже вони не знали, що будуть
вiйськовi навчання? Не може бути. То що ж робить? Отак просто ?хати
додому, та й усе?
  А може, вони тому й звернулися до мене, що сподiваються на мою
спритнiсть, пронирливiсть, на те, що я зможу непомiтно прослизнути повз
вартового? Може, саме в цьому й поляга? мо? завдання? То хто ж тодi такi -
"вони"? Якщо вони хочуть робити щось та?мно вiд армi?... Може, "вони" -
шпигуни? Е, нi! Юринда! Досить з мене шпигунiв. Були вже в мо?му життi
"шпигуни". Книш i Бурмило. Досить. Шпигуни тепер не такi дурнi, щоб ?х
хлопчаки виловлювали.
  Та й не стану я робити нiчого шпигунського, що я - бовдур! Я спершу
взнаю, що треба робити, для чого, а тодi вже...
  Але додому так просто йти я не можу. Мушу дiстати з амбразури ту
iнструкцiю. Мушу! Бо iнакше я не поважатиму себе.
  Я беру Вороного за сiдло i струшую, щоб вiн подав голос - задеренчав.
Хай вартовий чу?, що я вже ?ду. Ще й кашляю голосно на додачу. Потiм сiдаю
i кручу педалi по дорозi - нiбито в бiк села. Але од'?хавши метрiв сто,
так що з дота мене вже нiяк не видно, звертаю в лiс, ховаю Вороного пiд
папороттю в окопi i по-пластунському, на пузi, починаю в обхiд скрадатися
до доту. Я повзу довго i обережно, через кожнi два-три метри завмираючи й
прислухаючись. Нарештi передi мною дот. Вартового нiде не видно. Вiн,
певне, з того боку, в кущах. Але й амбразура теж з того боку. Вихiд один -
пробиратися через ру?ни дота i спробувати намацати  розколину  над
амбразурою зсередини. Проте легко сказати - пробратись. Я вже казав, що
весь дот зарiс густезною i немилосердно жалючою кропивою. I одна справа
iти такою кропивою на повний зрiст, розсуваючи ?? якоюсь гiлкою, а зовсiм
iнша - повзти нею на пузi, по-пластунському, та ще й так, щоб тебе не було
видно, щоб та кропива не ворушилася.
  Я лiз уперед макiвкою, опустивши лице до землi i прикриваючи його
однi?ю рукою. Розсував  кропиву  просто  сво?ю  макiвкою.  I  поки
голчасто-зубчасте кропив'яне листя проходило по волоссю, я його не
вiдчував. Та коли воно торкалося ши?, мене всього пересмикувало - наче хто
лив менi на шию окрiп.
  Але найбiльше страждали вуха. Бiднi мо? великi вiдстовбурченi вуха.
Менi навiть здавалося, нiби я чую, як вони сухо трiщать, палаючи жарким
полум'ям. I здавалося, що не кропивою лiзу я, а лютим, пекельним вогнем.
Проте я зцiплював зуби i лiз, лiз, лiз.
  - Мда а! - почув я раптом над головою. - Видно, ти або дурень, або щось
таки замислив. Уставай!
  Лайнувшись про себе останнiм словом, я пiдвiвся.
  На похилiй брилi дота, розставивши ноги, з автоматом на грудях стояв
солдат Митя Iванов. То був вiн! I десь у глибинi душi ворухнулася в мене
схвальна думка: "А вартовий вiн таки непоганий, не пропустить".
  Митя Iванов дивився на мене беззлобно, з цiкавiстю. Мо? геть пожаленi
кропивою вуха, шия, руки говорили, мабуть, досить промовисто.
  - Ну, так що тобi треба? - спитав вiн усмiхаючись.
  - Нiчого, - я ще не встиг придумати.
  - Нiчого? Гм. Значить, дурень, - з розчаруванням сказав вiн. - А може,
все-таки треба?
  I раптом у мене майнула думка: "А може, це все спецiально? Щоб мене
перевiрити?"
  Ну, так ви дзуськи щось од мене почу?те! Хоч менi б дуже хотiлося
довести, що я таки не дурень, але не скажу нiчого.
  РОЗДIЛ XV
  Старший лейтенант Пайчадзе. Я оглядаю табiр
  Зненацька на дорозi загарчав мотоцикл i, чмихнувши, враз замовк -
зупинився.
  - Iванов, що там таке, га? Чий велосипед на дорозi? - почувся хрипкий
голос з кавказьким акцентом.
  - Та от, товаришу старший лейтенант, порушник... Пацан якийсь. Я його
жену, а вiн лiзе...
  Кущi розсунулися, i з'явився офiцер, високий, стрункий, з чорними
грузинськими вусиками. Пильно глянув на мене i спитав:
  - У чiм рiч, га?
  Я теж пильно глянув на нього i мовчки знизав плечима. А в головi шалено
крутилося: "Той чи не той? Той чи не той?" I нiяк я не мiг згадати, з
вусиками був той чи без. Та хiба за тi лiченi секунди, поки вiн передавав
менi листа, можна було щось запам'ятати? Але обличчя таке саме засмагле,
запилюжеие, усмiшка бiлозуба. I на погонах три зiрочки... Зда?ться,таки
той.
  - Ти що - нiмий, да? Не розумi?ш, що тобi кажуть? А що з вухами? Чому
такi червонi? I шия... Iванов! - вiн раптом мегнув блискавичний погляд у
бiк солдата. - Ти що . га?
  - Та що ви, товаришу старший лейтенант!
  Вуха Iванова стали враз червонiшими, мабуть, за мо?.
  - Як ви могли подумати? Це вiн кропивою лiз. Шалений якийсь!
  - Кропивою, да? - офiцер здивовано звiв брови i глянув на мене з
вiдвертою цiкавiстю. - Iн-терес-но! Так що тобi тут треба, га?
  "Нiчого нiчого, - подумав я, - перевiряйте, перевiряйте! Ви мене не
"пiдчепите". Я не розколюся, не бiйтесь".
  I, удаючи з себе дурника, я заклiпав очима й сказав:
  - Та грибiв хотiв пiдшукать... Хiба не можна? Не можна?
  Офiцер примружився, пронизуючи мене поглядом, по тiм повернувся до
солдата.
  - Iванов, приглянеш за його велосипедом, да...
  - ?сть! - козирнув солдат.
  - А ?й по?деш зi мною, - наказав менi старший лейтенант i пiшов на
дорогу до мотоцикла. Я мовчки пiшов за ним.
  - Сiдай! - кивнув вiн на сидiння позад себе, крутнув ногою стартер,
мотоцикл одразу чмихнув, загарчав, i ми з мiсця так стрiмко рвонули
вперед, що я ледь не злетiв з сiдла. Добре, що встиг чiпко вхопитися за
офщерову гiмнастерку.
  Ми мчали по вибо?стiй, розбитiй важкими вiйськовими машинами, так
званiй "генеральськiй" дорозi. Мене немилосердно пiдкидало, i пiвдороги я
сливе летiв у повiтрi, а пiвдороги тiльки ?хав. Та я не помiчав цього.
Навiть навпаки. Це якнайкраще вiдповiдало мо?му душевному стану. Бо мене
однак пiдкидало зсередини оте нервове збудження, яке я не знаю, як
назива?ться по-науковому, а по-нашому, по-хлопчачому - "мандраж". Хiба я
мiг, скажiть, бути спокiйний, коли ?хав на якесь незвичайне, на якесь
важливе i секретне завдання, для якого вимагалася мужнiсть, смiливiсть,
може, навiть геро?зм. Ясно тепер, що це якесь вiйськове завдання.
Секретно-вiйськового значення Може, десь там у них щось зiпсувалося. I
дорослому не пролiзти. Пацана треба. Може, накажуть лiзти в дуло яко?сь
велетенсько? гармати або в ракету якусь з атомною бо?головкою.
  I було менi з одного боку, чесно кажучи, лячно, аж у п'ятах холодно (бо
ж я-ак гахне - навiть попелу од мене не зостанеться, поховати нiчого
буде). А з другого боку пiдпирала радiсна юрдiсть, що саме вибрали мене, -
виходить, вважають, що я пiдходящий кадр для такого дiла. I так же
хотiлося довести, що я такий! I лоскотало бiля пупа, як ото перед
екзаменом або перед тим, як кавуна на баштанi вкрасти. Ох, якби пощастило,
щоб усе було гаразд! Це б же було так до речi, так до речi! Павлуша умер
би вiд заздрощiв! От тiльки розказувати, мабуть, не можна буде. Як так
ута?мничують, попереджають, як так перевiряють i випробовують . А може,
навпаки, прийдуть у школу i на загальних зборах подяку винесуть. А то й
подарунок якийсь цiнний вручать, фотоапарат, транзистор абощо... А можуть
i медаллю нагородити. Що - не бува? хiба, що хлопцiв нагороджують
медалями? Як вони щось таке роблять геро?чне? Абсолютно!
  Мотоцикл так рiзко зупинивсь, що я ткнувся носом офiцеровi в спину. Ми
були на великiй галявинi перед високою дерев'яною, як ото на щосе при
в'?здi в новий район, аркою, прикрашеною вгорi прапорцями Але на вiдмiну
вiд районно? арку перекривав унизу смугастий шлагбаум, як на залiзничному
пере?здi, i стояла будка з вартовим.
  - Пропускай! Лазутчика везу, - наказав офiцер вартовому. Той пiдняв
шлагбаум, i ми в'?хали на територiю табору.
  "Лазутчика везу", - значить, доведеться-таки кудись лiзти.
  Ми ?хали (тепер уже повiльно) чистенькою, всипаною бiлим пiсочком
дорiжкою, обабiч яко? стояли вряд брезентовi палатки, точнiсiнько, як у
пiонерському таборi.
  I навiть червонi гасла на диктових транспарантах, що виструнчилися
вздовж дорiжки, були схожi на пiонерськi:
  "Равняйся на отличников боевой и политической подготовки'", "Тяжело в
учении - легко в бою!", "Стрелять только на хорошо и отлично!"
  "Виходить, солдати - такi ж самi школярi, тiльки дорослi, - подумав я.
- Невже ж ото людина все сво? життя мусить учитися, думати про оцiнки i
рiвнятися на вiдмiнникiв? А я так мрiяв закiнчити школу i назавжди
позакидати всi пiдручники на найвищу вербу, щоб i не бачити ?х. Дзуськи!
Виходить, тiльки й життя, поки без штанiв бiга?ш i грамоти не зна?ш. А як
пiшов до школи - кiнець, гимбель! Запрiгся на  всеньке  життя  у
двi?чники..."
  - Клас тактики, - не обертаючись, сказав офiцер. Ми про?здили повз
майданчик, де були вкопанi ряди довгих лавок, як у лiтньому кiнотеатрi,
тiльки замiсть екрана на деревi висiла чорна шкiльна дошка.
  - Спортплощадка. "Смуга перешкод", да, - знову, не обертаючись, сказав
офiцер.
  "Спортплощадка" була велика, там i футбольне поле, i волейбольний
майданчик, i турнiк, i конi, i величезна шибениця з жердиною, канатом,
кiльцями i похилою драбиною (щоб на руках пiднiматися). А те, що вiн
назвав "смуга перешкод", то був комплекс рiзних перешкод: колода, яма з
водою, високий паркан, низенька дротяна загорожа, пiд якою на пузi
пролазити, тощо. Це менi сподобалося. Це, мабуть, цiкаво. Добре було б
спробувати... А втiм, може, менi зараз доведеться таку "смугу перешкод"
долати, що це - дитячi iграшки?!
  - Артилерiйський парк, да, - мотоцикл притишив хiд бiля величезного
загону, земля в якому була переорана колесами важких машин, гармат i
гусеницями тягачiв. Але зараз нi гармат, нi тягачiв не було. Тiльки в
глибинi пiд навiсом стояло кiлька видовжених, приземкуватих бронемашин i
якихось високих грузовикiв з будками. Та окремо, пiд iншим навiсом, стояло
кiлька восьмиколiсних машин iз скошеними вниз, як у човнiв, носами.
  - А то що таке?
  Я тицьнув рукою в бiк отих восьмиколiсних машин iз скошеними носами.
  - Бронетранспортери-амфiбi?. Для подолання водних рубежiв, да, i для
висадки десантiв Зрозумiв?
  - Зрозумiв.
  Вiн говорив ламаною, мiшаною мовою - половина слiв укра?нських,
половина росiйських. Мабуть, йому було важко, але все-таки вiн намагався
говорити по-укра?нському, i це виходило у нього якось симпатично.
  I оте сво? "да" майже пiсля кожного слова вiн вимовляв з особливою
спiвучою кавказькою iнтонацi?ю, i воно не дратувало, а навпаки, теж було
якесь симпатичне.
  Ми про?хали трохи далi. Бiля довгого дерев'яного барака вiн сказав:
  - А це ?дальня.
  Перед ?дальнею стояла вантажна машина, ззаду до яко? було причеплено
щось схоже на гармату, нацiлену дулом у небо. Я вже знав, що це таке. А
колись ми з хлопцями не знали i довго сперечалися.
  Антончик Мацiевський казав, що то гаубиця, Вася Деркач запевняв, що
мiномет, а Карафолька доводив, що секретна ракетна зброя останнього
зразка. А виявилося, що то похiдна кухня.
  - Ну що, подоба?ться тут у нас, да? - спитав офiцер.
  - Ага, - сказав я.
  - Ти в якому класi?
  - У сьомому.
  - Значить, через чотири роки... Ну, все, по?хали, да .
  Вiн розвернув мотоцикл i дав газ. I за хвилину ми знову були бiля арки.
Вартовий пiдняв шлагбаум, i ми рвонули "генеральською" дорогою назад до
дота.
  "Оце все? - розчаровано дивувавсь я. - Чи, може, так задумано - спершу
просто ознайомлення з територi?ю табору, а потiм... Чи, може... чи, може,
я ?м... не пiдiйшов?"
  Менi стало дуже гiрко вiд цi?? думки.
  Ми пiд'?хали до доту. Стали. Якийсь час я ще сидiв, тримаючись за його
гiмнастерку. В мене ще лишалися краплини надi?, що це ще не все. Вiн
повернув до мене обличчя i усмiхнувся.
  - Менi злазити? - тихо спитав я.
  - Да, дорогий друже, - сказав вiн.
  Я важко перевалив через сiдло ногу й злiз.
  Вiн знову усмiхнувся.
  - Да, будьмо знайомi - старший лейтенант Пайчадзе, - вiн простягнув
менi руку. - До речi, скажу тобi по секрету, да, у нас у штабi була
розмова,  щоб  узяти  шефство  над  вашою  школою,  да.  Пiдняти
вiйськово-спортивну роботу серед старшокласникiв. Га? Будемо запрошувати
до себе, да, знайомити з матерiальною частиною, з бойовою технiкою. Треба
готувати з вас хороших во?нiв, да. Вiрно я кажу, га?
  Нi, щось вiн не те каже... Невже я йому не сподобався, невже не
пiдiйшов? Я допитливо глянув на нього довгим поглядом i наважився.
  - Ви, може, дума?те, що когось кращого знайдете? - я зневажливо
хмикнув. - Навряд. Хiба що Павлуша, може... Але...
  Вiн пипьно глянув на мене i сказав:
  - Думаю, що ти хороший хлопець, да... Але не розумно, про що ти
говориш...
  Кров кинулася менi в обличчя. Нащо я сказав?! Ет!
  - Нiчого, це я просто так... Спасибi! До побачення! - Я швидко скочив
на Вороного i крутонув педалi. Вiд'?жджаючи, чув, як Митя Iванов промовив:
  - Дивний хлопець, правда!
  Пайчадзе щось вiдповiв - я вже не чув.
  Тьху! Як паршиво вийшло!
  Якщо вони справдi нiчого не знають про лист, то вони точно думають, що
я цiлковитий дурень або пришелепуватий.
  А якщо... Тодi ще гiрше. Виходить, я ?м таки не пiдiйшов .
  Але чому в листi було сказано про амбразуру, про iнструкцi?? Для чого?
Невже просто так? Навряд.
  I, зда?ться, в того офiцера, що передавав менi листа, таки не було
вусикiв. Я ?х запам'ятав би.
  Тодi, може, i Пайчадзе, i Iванов просто не в курсi справи? Коли
проводиться секретна операцiя, про не? зна? дуже обмежена кiлькiсть людей,
навiть серед сво?х. Це закон. Слава богу, кiнофiльмiв таких я надивився,
та й книжок прочитав - будь здоров!
  Тодi треба почекати, може, цi тактичнi навчання скоро закiнчаться i
пост знiмуть. Я ви?хав на узлiсся i звернув у посадку, молоденький сосняк.
Поклав Вороного на землю пiд сосонками, а сам прилiг на теплий i
м'якенький, як перина, сивий лишайник.
  Звiдси добре було видно i дерев'яну вишку, що стримiла над лiсом, i
дорогу. На вишцi майорiв червоний прапор. Я вирiшив ждати. Ждати, може,
цей прапор скоро спустять, i тодi можна буде пiдiйти до амбразури. Не мiг
же я спокiйно ?хати додому, навiть не довiдавшись, що там таке в тiй
iнструкцi?.
  Але як я не люблю чекати, коли б ви знали! Найбiльша для мене мука - це
стояти в черзi. Краще вже двi години вчити уроки, нiж пiвгодини стояти в
черзi. Ох, як я не люблю чекати! Але що вдi?ш.
  РОЗДIЛ XVI
  Павлуша. Невже?.. Я не хочу, щоб вiн мене бачив. Невiдомий  у
вчительчиному саду. Хто це?
  Почало сутенiти. Потягло вечiрньою прохолодою. Я лежав i думав, як було
б здорово, якби оце зараз поруч зi мною лежав Павлуша. Нiчого менi не було
б страшно, нiякi випробування. I чекати я мiг би хоч цiлу нiч. I нащо ми
посварилися? Нащо ота поганська Гребенючка нас розлучила? Чого це в не?
така крива вдача? Ненавиджу ??! Ненавиджу! З якою радiстю я б ?й зараз
укле?в, збив би на кислицю! Та хiба б це помогло...
  Вiд села по дорозi хтось ?хав велосипедом. Я спершу думав, що у
Дiдiвщину. Але велосипедист минув поворот на Дiдiвщину i почав наближатися
"глеканкою" до лiсу. Хто ж це? Невже не бачить, що на баштi прапор? Не
пропустять же...
  Вiн ?хав швидко й з кожною миттю все наближався. Уже можна розгледiти,
як надима?ться од вiтру сорочка на спинi. Я нагострив око i раптом вiдчув,
як мене пiдкинуло, i я стаз на чотири. То був Павлуша.
  Вiн щосили накручував педалi - поспiшав. I обличчя в нього - серйозне й
заклопотане. I не було з ним нi дикточки, нi фарб. Отже, не малювати вiн
?хав. Та й хто б це поночi ?хав у лiс малювати?
  I зненацька раптовий здогад крижаною хвилею огорнув мо? серце: то його
викликали замiсть мене Бо я не пiдiйшов. Не сподобався. Щось не те, не так
зробив. I вони вирiшили, що я не впораюсь, вирiшили доручити iншому. А хто
ж у нас серед хлопцiв пiдходящий? Авжеж, Павлуша. Не Карафолька ж, не
Антончик Мацi?вський, не Вася Деркач i навiть не Коля Кагарлицький. Та я й
сам Павлушу назвав старшому лейтенантовi.
  Цей раптовий здогад паралiзував мене, зробив мо? тiло млявим, ватяним i
безсилим. Я не мiг ворухнутися. Розчепiрившись, як теля на льоду, я тiльки
стояв навкарачках з роззявленим ротом i дивився услiд Павлушi, поки вiн не
зник у лiсi.
  I хоч нiхто мене не бачив, це були хвилини найбiльшого в мо?му життi
сорому i ганьби. Якби менi привселюдно плюнули в очi, було б легше, нiж
оце зараз.
  Я уявив собi, як повернеться Павлуша пiсля успiшного  виконання
небезпечного секретного важливого завдання, як нагородять його медаллю,
цiнним подарунком або навiть просто Грамотою, i вiн, зашарiвшися, скромно,
як дiвчинка, опустить очi, нiби вiн нiякий не герой (вiн це умi?!). А
Гребенючка пiдiйде i при всiх його поцiлу?, а Галина Сидорiвна його обнiме
i, може, теж поцiлу?, а на мене нiхто й не подивиться, наче я вмер i мене
зовсiм нема на свiтi. Я все це собi уявив, i менi стало так гiрко, нiби я
полину на?вся. I менi захотiлося, щоб зараз розчахнулась земля i поглинула
мене назавжди, щоб прилетiв з полiгону, отам, де гупало, якийсь випадковий
снаряд i розiрвав мене на атоми.
  Але снаряд не летiв, i земля не розчахувалася. Тiльки ставало дедалi
темнiше - надходив вечiр. За кiлька метрiв уже нiчого не видно. Десь
близько протрiскотiв мотоцикл, i не розбереш - чи то в бiк села, чи то в
бiк лiсу...
  Може, це старший лейтенант Пайчадзе повiз Павлушу виконувати секретне
вiйськове завдання?
  Невгамовний неспокiй опанував мене. Мене шалено смикало i штовхало
гайнути туди, до доту, i глянути, що ж там робиться.
  Але залишки гордостi й благородства, що жменькою маку ледь торохтiли на
самому денцi спустошено? горем душi мо??, не пустили.
  Чого ж це я лiзтиму, заважатиму, як мене вiдхилили? Хай собi займаються
сво?ю важливою справою, хай! I бракувало ще, щоб Павлуша побачив мене отут
нещасненького, вiдкинутого, як непотрiб, жалюгiдного.
  Ця думка пiдхопила мене з землi, вмить посадила на Вороного i чимдуж
погнала у село. Нi, цього я б не пережив! Якби таке сталося - то хоч у
прiрву сторч головою.
  Я навiть не по?хав вулицями, а звернув на стежку, що гадючилася поза
городами та садками. Щоб i не бачив нiхто, що я з лiсу ?ду. Не було мене
там, не було! I листа не було! Нiчого не було! Доведiть тепер! Доведiть! Я
тiльки смiятимуся. Нiчого я не знаюi Нiяких Г. П. Г. Яка та?мниця?! Якi
тро? невiдомих?! Три "ха-ха"! Шалено регочу!
  Я про?здив стежкою поза садком нашо? вчительки Галини Сидорiвни i
раптом помiтив, що якийсь чолов'яга, пригнувшись, прокрада?ться у сутiнках
мiж деревами. Вгледiвши мене, вiн враз присiв, потiм спритно шугонув у
кущi й прича?вся, ховаючись...
  Тю! Хто ж то такий? Галина Сидорiвна живе удвох з мамою, чоловiкiв у
них в хатi нема. Хтось лихий! Злодiй абощо. Добра людина не стала б
ховатися.
  Я натиснув на педалi. Через двi хати стежка виводила на вулицю. I за
якусь хвилину я вже скочив з Вороного бiля ворiт Галини Сидорiвни.
  - Галино Сидорiвно! Галино Сидорiвно! - голосно загукав я, прочинивши
хвiртку.
  - Що? Хто? Хто це? - почувся збентежений голос учительки. - А, це ти...
- мовила вона, вигулькнувши з-за хати. - Що таке? Що сталося?
  - До вас зараз дядько Петро i дядько Микола прийдуть! - загукав я, щоб
чутно було там, у саду, i прошепотiв - Це я спецiально. У вас у саду
злодiй хова?ться.
  - Та ти що?
  - Тс! Точно! Сам тiльки що бачив. Я сусiдiв гукну, а ви...
  - Та нi, то тобi, мабуть, здалося.
  - Клянусь. Я стежкою поза садом ?хав, а вiн крадеться, а тодi як шугоне
в кущi...
  - Що ти кажеш! У нас же й красти нiчого.
  - I високий такий, метрiв два.
  - Ти диви! Ану ходiм глянемо.
  - То, може, все-таки гукнути когось? Бо здоровий, як вiл. Самi не
впора?мося.
  - Та ну! Як-небудь! Сокиру вiзьмемо, серпа. Стривай, я зараз, - вона
заскочила в сiни i за мить винесла звiдти серп, сокиру i електричний
лiхтарик.
  - Якби я щоразу до сусiдiв зверталась, ?м би спокою не було. Я сама
себе звикла вiдстоювати. Ходiмо!
  Вона дала менi серпа, сама взяла сокиру, засвiтила лiхтарика i смiливо
рушила вперед. Вона була вiдчайдушна й рiшуча, наша Галина Сидорiвна. I я
мимохiть замилувався нею.
  - Ану, хто тут лазить по чужих садках?! - дзвiнко промовила вона,
круглою плямкою свiтла обмацуючи дерева.
  - Отам у кущах, - вiдказав я.
  Промiнь висвiтлив кущi. Там не було нiкого.
  Ми пройшли весь садок. Але нiчого не побачили. Видно, той чолов'яга,
почувши мо? "до вас дядько Петро i дядько Микола", одразу дременув.
  - От бачиш - нема, - весело сказала Галина Сидорiв на. - Це тобi
здалося. Менi в темрявi завжди зда?ться, що у саду хтось сто?ть за
деревом.
  - Та бачив, ну, слово честi, бачив! - Менi було досадно, що вчителька
не вiрить.
  - Ну, може, може, - заспоко?ла вона мене. - Виходить, утiк. Мабуть,
хтось проходив та яблучка захотiлося... Добре, що матерi нема, пiшла до
тiтки. Перелякалася б до смертi. Ну, спасибi тобi, захиснику мiй.
  Вона скуйовдила менi волосся i нiжно провела рукою по щоцi. Вiд ?? руки
вiйнуло звабливими тонкими пахощами якихось парфумiв. I було при?мно
вiдчувати дотик ?? руки i чогось соромно вiд цi?? при?мностi.
  - Слухай, а як там Павлуша? Ви вже помирилися? Вся при?мнiсть одразу
зникла.
  - Не знаю, - буркнув я. - Ну, я пiду. До побачення.
  - До побачення. Шкода. Так добре ви дружили... Я нiчого не вiдказав.
Мовчки вийшов з двору, сiв на велосипед i по?хав.
  I так менi було темно на душi, темнiше за глупу нiч. Павлуша, може, в
цей час уже виконав важливе секретне завдання, i генерал або полковник
потиску? йому руку, виносячи подяку вiд командування. А я... Навiть Галина
Сидорiвна не повiрила менi, що я бачив того чолов'ягу в ?? саду, вирiшила,
що менi привидiлося, i дякувала просто так, для годиться, iз ввiчливостi.
Я ж бачив. I по голосу чув. Голос у не? був якиись не такий, якийсь
роблений, наче вона жартувала з мене... Ну i хай! Хай ?? обкрадають, раз
так.
  I така мене байдужiсть охопила до всього па свiтi, що репни зараз
земля, як стиглий кавун, i розлетися на шмаття - я б i оком не моргнув.
  РОЗДIЛ XVII
  Мене викликають до телефону. "Розслiдування футбольно? баталi?".Нове
Гребенюччине плаття. Зiпсований настрiй
  На другий день ранком я заспав, бо звечора дуже довго крутився, не мiг
заснути-скiльки ж переживань на мене навалилося.
  Прокинувсь я вiд того, що мене торсав за плече дiд:
  - Вставай, дiячу! Царство боже проспиш. Через тебе Радянська влада
керувати не може.
  Коли тебе будять, то завжди саме в цю мить страшенно хочеться спати. Я
дригнув ногою, накинув ковдру на голову i пробубонiв сонно:
  - Не займайте, дiду! Я сплю... Я спати хочу...
  Але дiдова рука безжально стягла з мене ковдру:
  - Вставай! Ну! Кажу ж, до телефону тебе у сiльраду кличуть. Швиденько,
ну!
  Я вмить пiдхопився й сiв на лiжку, клiпаючи очима:
  - Га? Що? Хто?
  - Та хто ж його зна! Чоловiк якийсь. Iз Дiдiвщини дзвонить. Бач,
знадобився ти йому з самого ранку. Може, вже щось нако?в, га? Бiжи мерщiй,
бо сiльрадiвський телефон займа?ш.
  Я вскочив у штани й вилетiв на вулицю.
  Щодуху, наче за мною гнався скажений собака, за лiченi секунди
пролопотiв вулицею вiд нашо? хати до сiльради.
  Влетiв у сiльраду i зопалу пробiг повз телефон аж у другу кiмнату.
  - Стiй! Куди ти? - весело загукав до мене секретар сiльради Спиридон
Халабуда. - Поганяй назад! Отут-о!
  Я обома руками схопив трубку, притиснув до вуха i гукнув щосили:
  - Алло!
  - Драстуй! - почув я у трубцi басовитий чоловiчий голос. - Слухай
уважно! Якщо питатимуть, хто дзвонив, скажеш  -  iнспектор  райвно
Федорищенко. Просив пiд'?хати у Дiдiвщину. Вiн розслiду? справу про бiйку
на стадiонi тридцятого червня. Хоче уточнити деякi факти Чому ч тобою? Бо
зна? i поважа? твою маму-депутата i вважа?, що син тако? матерi скаже все
чесно i об'?ктивно. Зрозумiв? Запам'ятав? Федорищенко.Iнспектор райвно.
  - Ага Ясно Ясно, товаришу Федорищенко, - сказав я, зиркнувши на
Халабуду, який аж рота вiд цiкавостi роззявив, дивлячись на мене. Такого й
справдi не бувало, щоб у сiльраду до телефону викликали учня, пацана.
  - Тепер слухай, - вiв далi басовитий голос (вiн говорив повiльно, чiтко
вимовляючи кожне слово). - Вчора ти не змiг дiстати iнструкцiю. Ми це
зна?мо. Але не переживай. У цьому не твоя вина, а наша. У зв'язку з
обставинами операцiя на один-два днi вiдклада?ться. Слiдкуй за щоглою бiля
школи. Коли на щоглi з'явиться бiлий прапорець,  у  той  день  о
дев'ятнадцятiй нуль-нуль пiдеш до амбразури за iнструкцi?ю. Ясно?
  - Ясно! Ясно! - тепла хвиля радостi прокотилася по всьому мо?му тiлу i
хлюпнула-залоскотала пiд горлом. Значить, не вiдхилили, не забракували
мене, а просто щось перешкодило! I так менi не хотiлось вiшати зараз
трубку, так хотiлося ще поговорити, спитати щось.
  - Слухайте! - I голос у мене зiрвався. - Слухайте, а... а... - я не
знав, що сказати, - а... а .. а як вас по батьковi?
  - Тю! - вiн затнувся i раптом розсмiявсь. - От! Я й сам це знаю, як
iм'я та по батьковi того Федорищенка, да. А нащо тобi? Обiйдеться й так.
  Я розгубився. Халабуда не спускав з мене очей i прислухався до кожного
слова. Я зрозумiв, що впоров дурницю. Треба було виплутуватися.
  - Ага, спасибi, тепер знатиму - сказав я, удаючи перед Халабудою, нiби
дiстав вiдповiдь на сво? запитання. Той, на тому кiнцi дроту, все
зрозумiв.
  - Молодець, - сказав вiн. - Ну, добре. Тодi все. А у Дiдiвщину таки
з'?здь на пiвгодинки, щоб не викликати пiдозри. Ну, бувай здоров!
  - Ага, зараз по?ду. До побачення, - я поклав трубку. В головi у мене
якось дивно гуло й дзвенiло.
  - Що за Федорищенко? - одразу спитав Халабуда.
  - Iнспектор райвно. Просив при?хати у Дiдiвщину. Вiн розслiду? справу
про бiйку на стадiонi тридцятого червня. Хоче уточнити деякi факти.
  - А-а .. я його, зда?ться, знаю, - поважно прогугнявив Халабуда. -
Точно. Знаю. Федорищепко. Знаю...
  Спиридон Халабуда любив похизуватися сво?м особистим знайомством з
керiвними працiвниками району. I хоч з виразу Халабудиного обличчя було
видно, що Федорищенка вiн таки не зна?, я стривожився - а що, як вiн десь
чув його iм'я та по батьковi i зараз мене спита?. I я, удавши, нiби менi
треба поспiшати, швиденько попрощавсь i побiг.
  Дiдовi я сказав слово в слово те, що й Халабудi, i, не поснiдавши
навiть, а випивши тiльки склянку молока, сiв па велосипед i по?хав.
  Ви?жджаючи, я скоса зазирнув через тин до Павлушi. Вiн сидiв на землi
серед двору, похмурий i злий, перед велосипедом, що стояв догори колесами,
i крутив рукою педаль. Задн? колесо раз у раз чиркало об  раму.
"Восьмьорка!"
  "Мабуть, вони перевiрили його вчора i переконалися, що вiн не кращий за
мене, - подумав я. - I вирiшили повернутися до мо?? кандидатури".
  Менi стало жаль Павлушу. Але що ж я мiг зробити? А може, вiн взагалi не
туди ?хав... А куди? Хто його зна. Може, просто катався...
  Коли я не можу знайти вiдповiдь на якесь запитання, просто вiдкидаю
його i починаю думати про щось iнше. Такий уже в мене характер.
  А густий голос у того дядька по телефону. По голосу не менше як
полковник. А може, й генерал. I говорить так розважливо, солiдно. I
поiнформованiсть цiлковита. Все продумано. Iнспектор райвно. Бiйка на
стадiонi.
  Я ви?хав на околицю i саме про?здив стадiон То, власне кажучи, був не
зовсiм стадiон, а просто шмат поля, ворота з двох бокiв (без сiтки,
звичайно). I по боках в один ряд вкопанi кривi, кострубатi лавицi.
  На всьому полi, а особливо бiля ворiт, трава була геть вибита,
витолочена, i пiд час гри здiймалася iнодi така курява, що не було видно
м'яча.
  Тридцятого червня цього року тут вiдбулася товариська зустрiч з футболу
мiж командами класу "Г" - васюкiвською "Ракетою"  i  дiдiвщинським
"Космосом". Команди були шкiльнi, грали старшокласники. В нас на воротях
стояв Бардадим, центром форвардом був Вовка Маруня, наш васюкiвський
Бишовець, який, хоч учився тiльки у восьмому класi i тiлом був щуплявий,
але обводив здорованiв десятикласникiв, "як мальчикiв" (за висловом дiда
Салимона).
  Матч проходив у запеклiй боротьбi. За п'ятнадцять хвилин до кiнця
рахунок був двадцять три - вiсiмнадцять на користь дiдiвщиiiського
"Космосу". Стадiон шаленiв. Болiльники галасували, як бики на ревищi.
Серед наших особливо завзятущими були дiд Салимон i баба Маруся, наша
шкiльна прибиральниця. Дiд Салимон не змовкав нi на хвилину, пiдбурюючи
гравцiв на активнi дi?.
  - Вовко, давай, давай, давай! Ванько, пасуй Грицьковi! Головою,
головою! А, щоб ти луснув! Чого ж ти оддав м'яча, недотепо. Бий, Вовко,
бий!..
  А баба Маруся весь час стиха бубонiла:
  - Господи милосердний! Боже праведний! Зроби так, щоб нашi забили гола!
Господи милосердиийi Боже праведний! Зроби так, щоб нашi забили гола!
  I коли нашi таки забивали гола, вона вигукувала тонким голосом:
  - Штука!
  I хрестилася.
  За п'ятнадцять хвилин до кiнця Вовка Маруня прорвався з м'ячем до ворiт
i вже був би вкле?в у дев'ятку, але захисник "Космосу", здоровий бугай
Роман Гепа (двоюрiдний брат того Гепи, що пiшов учитися на попа), пiдчепив
його погою, i Вовка заорав носом. I суддя, дiдiвщинський кiномеханiк Яшка
Бриль, замiсть того, щоб  призначити  одинадцятиметровий,  пенальтi,
призначив кутовий. Мовляв, Гепа дiяв правильно, тiльки вибив на кутовий, а
Маруня, мовляв,сам упав.
  Що тут зчинилося! Нашi болiльники так несамовито загорлали, засвистiли,
заверещали, наче прийшов кiнець свiту.
  - Суддю на мило! Суддю на мило! - кричав, аж Лопався, дiд Салимон.
  - Пенальтi! Пенальтi, побий тебе вража сила! - верещала баба Маруся.
  Але суддя не звернув на той рейвах анiякiсiнько? уваги, Такий уже
футбольний закон - на полi суддя повновладний господар. Пiсля гри можете
опротестовувати його дi? скiльки хочете, а пiд час гри його слово святе.
  Зцiпивши зуби, Вовка Маруня подав кутовий i вiд знер-вувсiння невдало -
м'яч полетiв в аут.
  Проте за хвилину м'яч знову попав до Марунi, i вiн знову прорвався до
ворiт. Але Гепа, бачачи, що суддя крiзь пальцi дивиться на його порушення,
тепер уже навмисне перечепив Маруню, i той знову заорав носом. I тут
Маруня не стерпiв (вiн був дуже гарячий), пiдхопився i, незважаючи на те,
що ледь сягав Гепi до пiдборiддя, залiпив йому по пицi. Гепа хвицьнув
ногою, i Маруня кубцем покотився по землi. Тодi до Гепи пiдскочив наш
лiвий край Юрко Загубеньо i врiзав його пiд дихало. I почалося...
  Поки глядачi опам'ятались i кинулися розбороняти, наша "Ракета" встигла
збити дiдiвщинський "Космос", що назива?ться, на кислицю. Один наш
Бардадим мiг дуже просто вiдлупцювати принаймнi п'ятьох ?хнiх форвардiв. А
двадцять три пропущених голи ще подесятерили Бардадимовi сили.
  Ледве розтягли.
  - Оце так товариська зустрiч, - сказав дiд Салимон. - Другу таку
товариську зустрiч доведеться, мабуть, проводити просто на кладовищi.
  - Це ще, панiма?те, нiчого, - сказав Павлушин тато. - Це ще, панiма?те,
дрiбницi. А от мiж Сальвадором i Гондурасом через футбольний матч справжня
вiйна була виникла. Стотисячнi, панiма?те, армi? мiж собою билися.
Артилерiя, лiтаки, танки... Оце, панiма?те, болiльники..
  Особисто я був задоволений, що Бардадим устиг  заодно  надавати
потиличникiв i суддi. Щоб знав, як пiдсуджувати сво?м.
  Отакий-то був матч тридцятого червня.
  Чесно кажучи, було що розслiдувати.
  Я за?хав у Дiдiвщину i звернув прямо до сiльмагу. Купив у сiльмазi
льодяникiв фiгурних на паличках, покрутився трохи i рушив назад. Настрiй у
мене був прекрасний. Незва жаючи навiть на те, що погода була погана,
збиралося на дощ.
  На вишцi над лiсом майорiв червоний прапор. Значить, навчання ще
тривають.
  Пiд'?хавши до села, я знов-таки, як i вчора, звернув на стежку, що вела
поза городами, повз садок Галини Сидорiвни Менi кортiло глянуги, що воно
там таке - чи нема якихось слiдiв учорашнього чолов'яги. А може, вiн ще
потiм уночi приходив?
  Коло вчительчиного садка я злiз з велосипеда, поклав його на землю i
крадькома, як справжнiй детектив, пiшов, роздивляючись на всi боки. Стежку
у двох мiсцях перетинали слiди здоровеннецьких, не менше як сорок п'ятий
номер, чобiт. Вони чiтко вiдбилися на вогкiй землi. Однi слiди були
повернутi носками до саду, другi - навпаки, до поля. Це вiн iшов, це вiн
повертався.
  Бiля кущiв малини, де вiн ховався, трава була прим'ята i лежав мокрий
недокурок сигарети з фiльтром. Я пiдняв. Сигарету було дуже мало надкурено
i загашено об землю. Марка - "Столичнi".
  Шерлоковi Холмсу або майоровi Пронiну одного цього недокурка i цих
слiдiв було б досить, щоб знати все. Але я не був нi Шерлоком Холмсом, нi
майором Пронiним. Я мiг сказати лише те, що чолов'яга - курець (раз
недокурок!) i що в нього великi ноги (бо це було видно з слiдiв). Бiльше я
не мiг сказати нiчого. Хiба тiльки, що сигарети вiн купляв не в нашому
сiльмазi, бо в нашому "Столичних" не було. Може, в дiдiвщинському, там ?,
я тiльки що бачив.
  Але для з'ясування особи незнайомця цього було малувато.
  Що ж вiн усе-таки тут робив? Чому ховався? Невже хотiв пограбувати
вчительку, а я його сполошив? Не схожий вiн був нi на кого з наших, зовсiм
не знайомий якийсь...
  - Тiльки ж гляди все-таки. Ганю, обережнiше, - почув я бiля хати голос
Галини Сидорiвни.
  - Ой, що ви, Галино Сидорiвно, що ви!.. - пискляво засокорiло у
вiдповiдь. То був голос Гребенючки.
  А бодай би ти луснула! Ще треба, щоб ти мене тут побачила.
  Пригнувшись, чкурнув я на стежку, до велосипеда. Загнуздав Вороного i -
алюр три хрести!
  От же ж тая Гребенючка! Не люблю я людей, котрi до  вчителiв
пiддобрюються, лiзуть iз сво?ю любов'ю "Галино Сидорiвно, я вам те! Галино
Сидорiвно, я вам се! Галино Сидорiвно, дорогенька! Галино Сидорiвно,
золотенька! Галино Сидорiвно, любесенька! Ах! Ох! Ах!" Противно!
  Краще вже двiйки одержувати, нiж пiдлизуватись.
  Я ви?хав на вулицю i побачив у спину Гребенючку, що йшла од ворiт
Галини Сидорiвни, у нарядному бiлому платтячку з синiми цяточками. Вона не
йшла, а виступала навшпиньочках, як той дресирований собачка у цирку,
дрiбненько перебираючи ногами. Мабуть, думала, що вона дуже гарна й
тендiтна.
  Раптом я згадав Павлушу, як вiн сидiв сьогоднi на землi  коло
велосипеда, похмурий, темний, як осiння нiч. I лють на Гребенючку охопила
мене. Це вона винна в усьому! Вона, вона! Це через не? ми ворогами стали!
  Посеред вулицi розпросторилась здоровеннецька баюра. Гребенючка якраз
минала ??, тулячись до тину, обережненько, щоб не забруднити плаття,
ступаючи по краю баюри.
  Назад вона не оберталася, мене не бачила.
  Ех, розiгнавсь я та прямiсiнько через ту баюру - ш-шуррр! Бри-иззь!
Цiлi гейзери бруднючоi води й грязюки линули на Гребенючку, i бiле
чепурненьке платтячко вмить перетворилося на брудну ганчiрку, та й уся
вона стала схожа на опудало городн?.
  - Ой! - тiльки встигла зойкнути вона, вiдсахнувшись.
  А я пришпорив свого Вороного i, не озираючись, помчав далi. У душi мо?й
булькала й клекотiла радiсть помсти.
  Ото щоб знала, щоб не розлучала друзiв, не робила з них ворогiв,
кропива жалюча!
  Я рiзко звернув праворуч, на нашу вулицю. Ще здалеку побачив, що
Павлуша все ще сидить на землi коло свого велосипеда i крутить ключем
якiсь гайки.
  I раптом я подумав, що зараз же Гребенючка пройде нашою вулицею. Щоб
потрапити до себе додому (а куди ж вона пiде в такому виглядi!), вона
обов'язково повинна пройти нашою вулицею повз нашi з Павлушею хати. I
Павлуша ?? зараз побачить i...
  Я натиснув на педалi i проскочив до себе у двiр. Павлуша навiть голови
не пiдняв.
  Прихилив я Вороного до ворiт i прича?вся за тином. Ану-ну! Зараз
Павлуша побачить свою красуню. Хе-хе! Це навiть добре. Може, хоч тепер
розчовпа? нарештi, яка вона поганюча.
  Секунди чекання тяглися так довго, що я вже подумав, чи не повернулася
вона назад до Галини Сидорiвни скаржитися на мене i вимагати покарання. А
дзуськи! Спробуй доведи! Хто бачив? Нiчого не знаю. Сама забрьохалась, як
льоха, а потiм на когось зверта?.
  Я дивився крiзь тин на Павлушу. Вулицi я не бачив i тому не помiтив, як
вона iшла. Та враз Павлуша так рвучко пiдхопився, що велосипед упав на
землю.
  - О Ганю, що таке? Де це ти? Хто це тебе так? - вигукнув вiн здивовано.
  У мене серце забилося швидше.
  Ну, зараз почнеться! Зараз вона понавiшу? на мене чортiв, будь здоров.
Тiльки держись! Ну i хай! Хай докаже! Хто бачив? Нiчого не знаю. Сама
забрьохалась, а потiм...
  - Та сама винна, - весело заджерготiла Гребенючка. - Грузовик ?хав, а я
просто пiд колеса пiдлiзла, розтелепа. От розмалював, правда? Хи-хи-хи!
  - То бiжи додому швидше! От iще! - гукнув Павлуша з щирим спiвчуттям i
досадою.
  А я тiльки рота роззявив...
  Тю! Чого це вона?.. Подума?ш, яка благородна!.. I стало менi якось
кепсько, наче то не вона, а я весь у багнюцi з голови до п'ят.
  Гребе?iючка давно побiгла додому, Павлуша повернувся до велосипеда, а я
все ще стояв, скоцюрбившись бiля тину, i не мiг зрушити з мiсця.
  Почав накрапати дощ.
  Павлуша потяг велосипед в хату.
  Пiшов у хату i я... Настрiй у мене був зiпсований вкрай.
  ...Дощ лив цiлiсiнький день. А надвечiр знявся вiтер. Вiн, як з вiдра,
хлюпав у вiкна важкi пригорщi зливи - аж дзвенiли шибки. I шалено завивав
у димарi. У таку погоду добре лежати десь у затишку й читати цiкаву
пригодницьку книжку. Я потягнув у батька "Замах на бродягу" Жоржа Сiменона
(вiн менi не давав, бо вважав, що не дитяча) i, вкрившися з головою,
лишивши тiльки вузеньку щiлину, щоб падало свiтло, поринув у захоплюючий
свiт комiсара Мегре, свiт загадкових убивств, страшних злочинiв  i
та?мниць.
  РОЗДIЛ XVIII

  Стихiйне лихо. Я приймаю рiшення
  Я прокинувся раптово вночi, хоч нiхто мене не будив, i одразу вiдчув
тривогу. В хатi горiло свiтло i чулися приглушенi, стурбованi голоси. Хоч
i не видно було, але вiдчувалась якась метушня, якийсь нервовий рух. Так
було, коли в тата зненацька серед ночi стався приступ апендициту i його
вiдправляли в лiкарню на операцiю. Тодi мене теж нiхто не будив, я
прокинувся сам. От i зараз. Я миттю пiдхопивсь i стривожено спитав:
  - Що? Що таке?
  Серед хати стояли одягненi, в плащах, батько, мати i дiд. У дiда в
руках було весло. Мати повернулася до мене.
  - Спи, синку,спи!
  - Що сталося? - знову спитав я.
  - Рiчка вiд дощiв пiднялася, з берегiв вийшла. Греблю бiля млина
прорвало. Село внизу залива?, - мовив дiд.
  - А ти спи, спи, синку, - повторила мати. Я скочив з лiжка. Еге, спи!
Там людей залива?, а я - спи!
  - Я з вами! Я пiду!
  - Та ти що?! Он Яришка прокинеться, боятиметься, як нiкого не буде.
Лягай, спи зараз же! Це тобi не iграшки! - пiдвищила голос мати.
  Але я вже одягався. Мене била нервова лихоманка, i я довго не мiг
утрапити ногою в холошi. Зуби вибивали шалений рок-ен-рол. Спи! Може, я
все життя цi?? ночi ждав, щоб щось геройське вчинити! А тут - спи! Нi!
Пiду!
  - Хай iде. Щось поможе. Здоровий уже хлопець, - сказав дiд.
  - Справдi, хай! - пiдтримав його тато. Свiтло враз блимнуло i погасло.
  - Зiрвало! А може, й стовпа звалило, - сказав у темрявi тато.
  Дiд чиркнув сiрника, запалив гасову лампу, що стояла на припiчку.
  - Вдягни оно татового ватника i чоботи взуй, - сказала менi мати.
  - Лiхтарика свого вiзьми, - пiдказав тато.
  - Лампу не будемо гасити Хай! Бо як Яришка прокинеться... От краще б ти
не йшов усе-таки. У мене б душа спокiйнiша була, - мати зiтхнула.
  - Та що ви, ?й-богу, мамо, з тою Яришкою! Здоровуща вже дiвка, у школу
пiшла, а ви...
  - Пiшли, пiшли, годi вже вам, - втрутився дiд. Ми вийшли з хати у
мокру, негожу, вiтряну темряву. Гнаний вiтром дощ перiщив просто в
обличчя.
  - Головне, що човни, мабуть, позносило, потопило, - ледве почув я голос
дiда, який iшов поруч. Я хотiв сказати, шо плоскодонку нашу, може, й не
знесло, бо вона на горбку лежить догори дном, але вiтер затулив менi рота,
i я тiльки хавкнув.
  То тут, то там, наче свiтлячки, блимали вогники, звiдусiль з лiхтарями
поспiшали люди.
  Ще здалеку крiзь шум зливи було чути тривожний гомiн, зойки та крики.
Чим ближче ми пiдходили до вулицi Гагарiна, що вела в берег, тим
виразнiший i гучнiший ставав отой гомiн. Уже можна було вчути хурчання
мотора, цюкiт сокир i розпачливi вiдчайдушнi жiночi крики. "Ои лишенько!
Ой пробi! Ой рятуйте!" Тужно ревла худоба, верещали свинi, вили собаки.
  Все це було чути вже зовсiм близько, поряд, але як я не напружував зiр,
крiзь дощ i темряву нiчого не мiг розгледiти.
  Аж ось попереду спалахнули два свiтлих ока - фари.
  I перше, що я побачив у свiтлi фар, - це тин i воду. Вода хвилею
накочувалась i розбивалася об тин, а вiн хитавсь i хилився. Потiм бiля
тину з'явилася постать по пояс у водi, з телевiзором на головi. У свiтлi
фар мокрий од дощу екран виблискував величезним страшним оком - лупатим i
бiльмуватим.
  Фари були тракторнi - у провулку натужно хурчав колiсний трактор
"Беларусь". Здоровеннецькi заднi колеса буксували, розбризкуючи багнюку.
  - Давай, давай, ну! - кричав хтось позад трактора: там свiтилися ще
фари машин.
  Кiлька дядькiв посеред вулицi цюкали сокирами - нашвидку збивали з
колод плота.
  Дiд, батько i мати одразу кинулися до дiла, дiд помагати робить плота,
батько до трактора, а мати просто у воду, до найближчо? хати - виносити
добро.
  - Побудь поки що тут! - гукнула вона менi на ходу. I я не встиг
опам'ятатись, як лишився сам.
  З темряви раз у раз, наче водяники, вигулькували з води люди, тягнучи
на собi рiзний домашнiй скарб Он провели корову, що вже не ревла, тiльки
стогнала. Он бабуся, спотикаючись, тягне по водi за собою, наче човна,
цинковi ночви з вузлами й подушками. I, плачучи, весь час примовля?:
  - Ой що ж це робиться! Ой господи! Ой за що ж це така кара! Ой пропало
все, пропало! Ой боже ж мiй, боже!
  - Найгiрше внизу, в березi, - сказав хтось у темрявi. - Гребенюкiв,
Мазниченкiв, Пашкiв затопило зовсiм. А стару Деркачку - так по самiсiньку
стрiху. I дiстатися нiяк. Човни потопило. Ще й трактор, бач, застряв -
колоди для плотiв пiдвезти не можна.
  - Це щось у природi таке, ?й-богу, ко?ться. Самi стихiйнi лиха в усьому
свiтi: урагани, землетруси, повенi, смерчi. То в Америцi, то в Японi?, то
в Голландi?... Та й у нас... То у Закарпаттi, а то на Кубанi... Тепер оце
в нас...
  Заскрипiли колеса, захропли конi - люди пiд'?здили возами.
  - Кладiть осюди! Давайте! Телевiзора отут поставте, на сiно!
  Я кинувся помагати вантажити на вози речi потерпiлих. З темряви почувся
голос Iвана Iвановича Шапки, голови колгоспу:
  - Везiть до школи! Займайте школу, i клуб, i правлiння! Там усе
одчинено!
  А трактор усе хурчав i хурчав, аж звискував, та не мiг зрушити з мiсця.
  Мiй тато командував там, вигукуючи:
  - Переключай на першу! Лiворуч верни, лiворуч! Давай задню! Тепер
вперед!
  То було кляте мiсце. Там завжди калюжа i болото навiть у найсухiшу
погоду. I завжди застрявали машини. А тепер вiд дощу воно зовсiм розкисло
i просто засмоктувало, як драговина.
  Зненацька здалеку, з берега, долинув вiдчайдушний пронизливий жiночий
крик:
  - Рятуйте! Рятуйте! Ой!
  Люди безпорадно заметушилися. Хтось iз дядькiв кинувся просто в воду.
Йому загукали:
  - Куди ти? Що ти там поможеш? Зараз плота кiнчимо.
  Але вiн уже зник у темрявi.
  Тодi сердито закричали до тракториста:
  - Що ти засiв, панiма?ш! Там люди гинуть, а ти!.. Трактором не можеш
про?хати, герой!
  Кричали, щоб зiгнати сво? безсилля. Тракторист хрипло вiдлайнувся:
  - Що - трактором! Що - трактором! Тут танком не про?деш, не те що
трактором! Розумники!
  "Танком..." I раптом в уявi мо?й виник вiйськовий табiр, артилерiйський
двiр, дивовижнi незграбнi машини iз скошеними, як у човнiв, носами...
"Бронетранспортери-амфiбi?, да... Для подолання водних рубежiв... для
десантiв, да. "
  Я вмить згадав, що читав десь, як во?ни допомагали людям пiд час
стихiйних лих...
  I раптова думка пронизала мене.
  - Iване Iвановичу! Iване Iвановичу! - загукав я в темряву. Але голова
не вiдгукувався. Тодi я кинувся до тата:
  - Тату! Тату!
  Вiн, забрьоханий з нiг до голови, пхав трактора. З пiд колеса, що
буксувало, просто на нього летiла грязюка.
  - Одiйди! Одiйди, ну! - крекчучи вiд натуги, роздратовано прохрипiв
вiн.
  Ех! Та що там питати, казати! Не можна гаяти нi хвилини. Самому треба
рвонути туди.
  I, не роздумуючи бiльше, я кинувся додому. Захекавшись, вбiг у сiни,
схопив велосипед, прихилив динамку до шини, щоб свiтила фара, i скочив у
сiдло.
  ?хати було ой як важко! Колеса в'язли у грязюцi, буксували на глинi.
Доводилося раз у раз злазити i пхати велосипеда поруч себе. Добре, що то
не трактор. Коли вибрався з села на биту польову дорогу, колесам стало
трохи легше. Колесам, та не менi. Бо тут шугав дужий вiтер, який збивав,
просто клав на землю. Двiчi я не мiг втриматись i валився набiк, на ногу,
i якийсь час стрибав на нiй, не можучи вирiвнятись. А раз просто впав у
болото. Але поспiшав iз останнiх сил. I з тривогою вглядався уперед, у
темне громаддя лiсу, що наближалося. Шукав очима вишку, де прапор, i не
мiг знайти. I думав з острахом: "А що, як навчання ще не закiнчилися i в
таборi нема людей? Що робити? А навiть як ?, чи послухають, чи повiрять
вони менi, пацану?"
  Було б, мабуть, розшукати голову або хоч когось з дорослих намовити.
Так нi ж! Вилетiв кулею i помчав. Не подумавши навiть. Як скаженин!
  I вже каявсь я, i картав себе. Та вертатися в село було б безглуздям.
Люди гинуть. Кожна хвилина дорога.
  Аж ось i посадка. Я в'?хав на "глеканку". Вiтер одразу вiдпустив мене.
Вiн пiшов верхом, з шаленим свистом чешучи настовбурченi чуби струнких
сосонок. Але тепер увесь час менi доводилося пильнувати, щоб не наскочити
на пеньки Бо як наскочиш та зробиш "восьмьорку" - тодi все. I, вшнипившись
у "глеканку", так я и не вгледiв, чи ? прапор на вишцi, чи нема.
  Десь тут уже дот на узвишшi, за дубами, невидимий у темрявi: я ви?хав
на "генеральську" дорогу. I як про щось далеке i примарне, подумав про тi
iнструкцi?, що лежать там у розколинi над амбразурою. Та цю думку враз
витiснив спогад про вiдчайдушний пронизливий крик: "Рятуйте!", що й зараз
дзвенiв у мене в ушах. I я ще дужче натиснув на педалi.
  Хто був у лiсi вночi у негоду, коли гуде, завива? скаженим вовком у
кронах вiтер, коли стогнуть людським голосом дерева, коли десь щось
гухка?, свистить, трiщить, лама?ться, пада?, перекида?ться, реве, люту? i
шаленi? - той зна?, що то таке. То страшне.
  Але, присягаюсь вам, я не вiдчував того страху. Десь iз глибини спливла
навiть думка: "Чому менi не страшно?" Та я одразу забув про це думати. Я
був весь якось нацiлений уперед i тiльки вперед. Я думав тiльки про те,
щоб ?хати швидше, швидше, швидше... Я думав тiльки про сво? ноги, що
крутили педалi i вже страшенно болiли вiд напруження, i про дорогу, про
отi нескiнченнi корчi, ямки, горбочки - щоб не наскочити, не натрапити,
обминути.
  РОЗДIЛ XIX
  Полковник Соболь. Знову старший лейтенант Пайчадзе
  Коли я раптом вискочив нарештi на галявину до то? арки i шлагбаума,
освiтленого лiхтарем, то якось не одразу втямив, що вже при?хав.
  Вартовий помiтив мене I гукнув:
  - Стiй! Хто такий?!
  Я пiд'?хав упритул до шлагбаума.
  - Менi начальника... Головного... Будь ласка... Дуже треба. Негайно...
- я вагався, говорити вартовому чи нi: однак же вiн не вирiшу?, а що, як
не захоче покликати офiцера.
  - Що сталося? Тiльки повернулися з навчань. Тро? дiб... Може, вранцi?
  - У нас село залива?, - видихнув я.
  - Стривай. Зараз. - Вартовий кинувся до будки, схопив телефонну трубку.
- Товаришу капiтан! Доповiда? вартовий на прохiднiй ?фрейтор ?фимов. Тут
хлопець при?хав. Каже, у них село залива?... ?сть! - Вiн обернувся до
мене. - Давай он до тi?? палатки!
  Я пiрнув пiд шлагбаумом i по?хав до палатки. Назустрiч менi вже виходив
високий офiцер з червоною пов'язкою на рукавi.
  - Що таке?
  Хекаючи i затинаючись, я розказав йому про наше нещастя - i про хати,
що по самiсiньку стрiху затопленi, i про те, що човни позносило i дроти
електричнi позривало, стовпи повалило, i про те навiть, як трактори
буксують, не можуть пiдтягти колоди для плотiв...
  - Ясно, - сказав капiтан. - Ходiмо. Доведеться будити полковника. Хоч i
жаль - годину всього, як лiг, тiльки оце з походу повернулися. Та нiчого
не вдi?ш - тут така справа, що...
  Ми пройшли кiлька палаток i бiля однi?? зупинились. Капiтан пригнувся i
пiрнув у не?. За мить палатка освiтилася зсередини жовтим свiтлом, i на
брезентi заколивалась довга химерна тiнь.
  - Товаришу полковник, - почувся голос капiтана. - Вибачте, що турбую,
але справа серйозна. У сусiдньому селi повiнь. Затопило хати, потрiбна
допомога.
  Хтось (очевидно, полковник) прокашлявся i мовив густим, неквапливим
басом:
  - Значить, так... Пiднiмiть поки що офiцерiв - начштабу, начартилерi?,
транспортникiв, командирiв мотострiлецьких батальйонiв.. Iнших не треба.
Хай вiдпочивають.
  Менi враз перейняло подих. Вчулося, що нiби це той самий голос, що
говорив зi мною по телефону.
  - Хто сповiстив про повiнь?
  - Хлопчик, товаришу полковник. На велосипедi примчав...
  - Хай зайде
  З палатки вийшов високий капiтан:
  - Зайди, з тобою полковник хоче поговорити.
  Я зайшов у палатку. На вузькому залiзному лiжку сидiв, натягуючи
чоботи, огрядний лисуватий чоловiк. Вiн був уже в галiфе, але ще в майцi.
I менi зразу впала у вiчi якась дивна невiдповiднiсть обличчя в нього було
немолоде, у глибоких зморшках, iз сивими скронями i засмагле, аж чорне, а
тiло, навпаки, бiлiсiньке, чисте, молоде, з опуклими, як у борця, налитими
силою м'язами, i шия теж, як у борця, товста i дужа. I таке було враження,
що та голова не од того тiла.
  - Драстуйте, - привiтавсь я.
  - Здоров. Сiдай. Ну, розказуй, що там у вас.
  Я сiв на лаву бiля столу i став розказувати.
  Поки я говорив, вiн вдягнув кiтель, що висiв на стiльцi коло лiжка, - з
полковницькими погонами i кiлькома рядами орденських колодок на грудях.
  Ще я не закiнчив розказувати, як почали заходити офiцери. Тихо
вiталися. Вiн, не перебиваючи мене, мовчки показував ?м на довгi лави, що
стояли круг столу. Вони сiдали.
  Зайшов старший лейтенант Пайчадзе. Здивовано звiв на мене брови -
пiзнав. Ледь усмiхнувся, але з слiв мо?х усе зрозумiв - нахмурився.
  Нарештi я замовк.
  Полковник пiдвiв очi на офiцерiв, обвiв ?х поглядом:
  - Всi?
  - Так, товаришу полковник, - вiдповiв високий капiтан. Полковник
пiдiйшов до столу, витяг з планшета карту, розстелив:
  - Товаришi офiцери! Хто ще не зрозумiв, пояснюю - в сусiдньому селi
повiнь, рiчка вийшла з берегiв, прорвало греблю, затопило хати, гине
худоба, майно. Треба евакуювати населення, худобу, майно. Ось уявний район
дi?... Затопило, очевидно, цю частину села, в долинi, бiля рiчки... Цю
вулицю, оцi хати... Пiдходи отут, тут i тут...
  Полковник i офiцери схилилися над картою.
  "Чого вони так зволiкають? - з досадою думав я. - Замiсть того щоб
зразу пiдняти всiх по тривозi, кинутися по машинах i в село - наради якiсь
проводять... А там люди вже, може, гинуть... "
  Тiльки потiм я розшолопав, що на все це пiшли лiченi хвилини. Просто -
то була дисциплiна, органiзованiсть, якi виключали безладдя i метушню. I я
зрозумiв, що робити швидко - це не обов'язково хапатися i поспiшати. Але
це я зрозумiв тiльки згодом, а тодi досадував, що вони, на мiй погляд,
дуже повiльно повертаються.
  - Значить, так, - казав полковник. - В операцi? братимуть участь
бронетранспортери, два мотострiлецьких батальйони, перший i третiй, три
малих арттягачi. Дiяти будемо за обстановкою. Тривогу по табору не
оголошувати. Людей пiднiмати тихо, без галасу.  Iнших  не  будити.
Готовнiсть... - вiн глянув на годинника, i в цей час на стiльцi коло лiжка
задзижчав телефон. Полковник пiдiйшов, зняв трубку.
  - Полковник Соболь слуха? А... так... драстуйте... Драстуйте, товаришу
Шевченко... Так... Уже зна?мо... Через п'ять хвилин виступа?мо... Звiдки?
Звiдки зна?мо?.. Та тут нам сповiстили... - вiн глянув на  мене,
усмiхнувся, прикрив трубку рукою, спитав тихо. - Як тебе звати? Секретар
райкому дзвонить.
  - Ява - розгубився я i додав: - Рень.
  - Один товариш. Ява Рень. Зна?те?.. Так... так... Добре, передам.
Значить, через п'ять хвилин виступа?мо, товаришу Шевченко. Не хвилюйтеся,
все зробимо, що в наших силах. До побачення. - Полковник поклав трубку,
знову глянув на годинника. - Готовнiсть... через... чотири хвилини! О
другiй чотирнадцять Виконуйте!
  Мить - i палатка вже була порожня.
  - А тобi секретар райкому просив передати подяку. За iнiцiативу i
оперативнiсть. Вiн, виявля?ться, зна? тебе.
  Я почервонiв i опустив очi:
  - То вiн матiр мою зна?, а не мене. Вона - депутат.
  Полковник накинув на плечi довгий, майже до п'ят зелений плащ з
каптуром, без рукавiв, i ми вийшли.
  З палаток вискакували, на ходу поправляючи гiмнастерки, солдати i бiгли
до артилерiйського парку. I не чути було нi крикiв, нi вигукiв - нiякого
галасу. Тiльки тупотiли i гупали по дорiжках чоботи.
  У парку заводили машини. Поки ми пiдiйшли, вони вже одна по однiй
вивертали на дорогу. Обганяючи бронетранспортери i тягачi, вперед вирвався
газик з брезентовим верхом, схожий на наш колгоспiвський, на якому ?здив
голова i який усi звали "бобик." Але цей "бобик" був зовсiм новенький, не
забрьоханий грязюкою, з бiлими кружалами на скатах. "Бобик" пiдскочив до
нас i рiзко загальмував. На задньому сидiннi сидiло тро? офiцерiв. Вiльне
було тiльки мiсце попереду, поряд з шофером.
  Полковник на якусь мить задумався...
  - Мда, з велосипедом ми сюди не влiземо...
  - Товаришу полковник, я його вiзьму в свою машину, да, ми з ним стариь
друз'я, - почувся позаду голос старшого лейтенанта Пайчадзе.
  - А, добре! Добре.
  I я не встиг отямитись, як Пайчадзе схопив мiй велосипед i побiг з ним
уперед, гукнувши менi на ходу.
  - Давай за мною!
  Я кинувся за ним.
  Пайчадзе пiдбiг до бронетранспортера-амфiбi?, передав комусь наюру
велосипед i вже сам 3'лечiв угору i зник за бортом. А я тiльки пiдбiг i
безпорадно заметушився, не знаючи, як видряпатись. Всюди я натикався на
мокру слизьку броню Мене охопив розпач - мотор гуркотiв, машина здригалася
- от-от рушить А я все дряпався i сповзав, як жаба у склянiй банцi. У
вiдча? я вже хотiв крикнути, як почув згори:
  - Давай руку, да! - голос старшого лейтенанта Пайчадзе.
  Мене, як пушинку, одiрвало вiд землi. I втягло в машину. Зразу ж машина
рушила. I настрiй мiй з розпачливо-безнадiйного вмить пiдскочив до
радiсно-збудженого. Вперше у життi я ?хав на такiй машинi! На вiйськовому
бронетранспортерi-амфiбi?, що призначений для висадки десантiв i долання
водних рубежiв! Чи ?здив хто-небудь iз хлопцiв на такiй машинi? Та нiколи
в свiтi! Та вони луснуть од заздрощiв, як узнають! Ех, машинка! Оце
машинка! Може ж, вона ще й секретна... Напевне секретна! Аякже! Хiба ? ще
де-небудь у свiтi такi машини!
  Мене розпирало од гордостi i радiсно лоскотало у грудях. Тiльки б
побачив хтось iз хлопцiв! Тiльки б побачив! А то ж не повiрять...
  I раптом я згадав, куди i чого я ?ду... "Ех ти! - з презирством сказав
я собi. - Там таке робиться! Таке нещастя! Людей залива?, а ти. "Тiльки б
хтось побачив!.."
  Але радiсний лоскiт у грудях не минав. Я стояв бiля самiсiнького водiя,
дивився на освiтленi перед ним прилади, на рiзнi циферблати i тремтливi
стрiлочки, дивився крiзь скло вперед на дорогу, яку освiтлювали потужнi
фари, на "бобик", що, легко пiдстрибуючи на вибоях, бiг перед нами, i
здавалося менi, нiби я iду в справжнiй бiй з ворогом, i серце мо? солодко
завмирало.
  "Ех ти! - знову з презирством сказав я собi. - Там таке... таке... а
ти... Его?ст!"
  Ми вже проминули дот i ви?хали на "глекапку". Машини йшли швидко,
повним ходом. Я навiть не встиг долаяти себе як слiд - уже позаду й
"глеканка", уже польова дорога i ген уже й село... I знову менi здалося,
наче я iду в справжнiй бiй, вриваюсь у захоплене ворогом рiдне село. I
таке мене охопило бойове завзяття, що вiд нетерплячки я аж пiдстрибувати
почав. Машини з ходу влетiли в село i, не зупиняючись, повернули просто на
вулицю Гагарiна.
  У свiтлi фар я ще здаля побачив людей, якi поралися бiля плоту, i
трактор, що буксував у провулку, i вози, на котрi потерпiлi вантажили сво?
мокре майно. I все було так, як я його залишив. Я мимохiть здивувався -
невже так мало часу минуло. А менi здалося - цiла вiчнiсть.
  "Бобик" полковника пiд'?хав до людей i спинився. Спинилися й ми за ним.
  Полковник i офiцери вилiзли з машини. Наш старший лейтенант Пайчадзе
теж скочив на землю i пiдбiг до них. I враз де й узялися бiля них i голова
Iван Iванович Шапка, i секретар сiльради Халабуда, i директор школи Микола
Павлович, i зооiехнiк Iван Свиридович - коротше, все наше сiльське
начальство. Вони оточили офiцерiв i всi разом збуджено заговорили,
розмахуючи руками. Слiв не було чути, бо в машинах гуркотiли невимкненi
мотори.
  А я весь напружився, зiщуливсь i завмер. Я думав про одне - аби тiльки
мене не висадили зараз з машини, тiльки б дозволили залишитися. "Ну, будь
ласка, ну, що вам - шкода, ну, забудьте про мене, ну, не чiпайте, будь
ласка, ну..." - причитував я сам собi. I боявся пiдвести очi, щоб не
зустрiтися поглядом iз старшим лейтенантом, чи з водi?м, чи з солдатами
(?х було всього п'ятеро на машинi). Вчепившись у мокрий холодний поручень,
я напружено дивився вперед, на полковника, оточеного людьми. I чекав,
вiдчуваючи чомусь, що головне залежить вiд нього. Вiн уже щось упевнено
говорив офiцерам, показуючи рукою то в один, то в другий бiк, - очевидно,
ставив завдання.
  I от люди розступилися - офiцери кинулись до машин.
  Пайчадзе скочив на бронетранспортер i наказав водi?вi.
  - В кiнець вулицi, да, до крайньо? хати!
  Я зиркнув на Пайчадзе i похолов - зустрiвся з ним поглядом. Вiн дивився
прямо на мене. Я опустив очi. Зараз вiн скаже: "Злiзай" - i все. Просити,
вмовляти, переконувати в такий момент просто неможливо. Не до того.
  Але замiсть "Злiзай!" Пайчадзе сказав: "Давай!" - i не менi, а водi?вi.
I водiй крутонув кермо, i, обминаючи "бобик", машина рушила прямо до води.
  - Тiльки сиди й не рипайся! - почув я над собою голос Пайчадзе.
  Я зiтхнув i з вдячнiстю звiв очi на нього. Але вiн на мене вже не
дивився. Вiн дивився вперед. Шофер ввiмкнув верхню фару-прожектор, i вона
прорiзала темряву далеко вперед. I куди тiльки сягало око - всюди була
вода, хвиляста, буруниста, темна. Хвилi вже з хлюпотом билися об борти
машин. Вона все глибше занурювалась у воду.
  Водiй перевiв якийсь важiль, позад машини закипiла, зануртувала вода, i
враз я вiдчув, що ми вже не iдемо, а пливемо: нас хитало й погойдувало, не
було пiд ногами грунту.
  Паркани й тини обабiч уже сховалися пiд водою, i вжа важко було
повiрити, що ми пливемо вулицею.
  РОЗДIЛ XX
  Подвиг старшого лейтенанта Пайчадзе. Несподiвана поява Павлушi
  Дивно було бачити хати, по вiкна зануренi у хвилi, вони скидалися на
незвичайну флотилiю бiлих кораблiв,що пливла не серед очерету чи комишiв,
а серед якихось дивовижних кущiв, рясно всiяних жовтими, бiлими, червоними
плодами (так незвично виглядали крони дерев напiвзатоплених садкiв).
Врожай на фрукти цього року видався добрий, i в садках зараз був
справжнiсiнький компот, вода важко гойдалася, перемiшуючи збитi плоди.
  Всюди на хатах, на повiтках, на хлiвах, на клунях купчилися люди.
Стрiхи, покрiвлi i дахи заставленi були рiзним хатнiм скарбом.  I
по-чудернацькому виглядали на покрiвлi швейна машина, велосипед або
люстро. А вода несла якiсь уламки, дошки, рiзний мотлох - ганчiр'я,
кошики, вiдра...
  Побачивши нас, люди почали махати з дахiв руками, пiдкликаючи до себе.
  Але старший лейтенант Пайчадзе загукав:
  - Не хвилюйтеся, зараз вас знiмуть! Зараз вас знiмуть, да! Не
хвилюйтеся!
  Авжеж, ми не могли зупинятися тут. Ми прямували до крайньо? хати, туди,
де найбiльша вода, де найскрутнiше.
  Аж раптом, не до?жджаючи двох хат до крайньо?, ми почули вiдчайдушне
жiноче:
  - Ой, рятуйте! Ой, швидше! Дитина в хатi на печi. Ой, потоне! Рятуйте!
  То була хата Пашкiв, де жив отой самий гугнявий третьокласник Петя
Пашко (Бетя Башко), що вiдкривав завiсу пiд час "Ревiзора", на якому так
здорово провалилися я - Бобчинський i Павлуша - Добчинський.
  Мати Бетi Башка була не звичайна мати. Вона була мати-героiня. В не?
було одинадцятеро дiтей. Четверо вже дорослих, а решта - дрiбнота. I ота
дрiбнота сидiла зараз на даху круг матерi, як пташенята в гнiздi.
  Потiм уже Пащиха розказувала, що чоловiка ?? та старших дiтей в ту нiч
саме не було дома - по?хали до Ки?ва влаштовувати у технiкум середульшого
сина. I бiднiй матерi довелося самiй рятувати дiтей вiд повенi. I,
закрутившися, не встигла вона винести п'ятирiчного Альошку, що з переляку
забився на пiч. I вода вже вiкна залила.
  - Ой, рятуйте! Ой, гине дитина! Ой, люди добрi!
  Старший лейтенант Пайчадзе не вагався жодно? митi.
  - Повертай тачку до тi?? хати, да! - наказав вiн водi?вi. I за якихось
кiлька секунд ми були вже бiля хати Пашкiв.
  - Ой, валяйте хату! Ой, що хочете робiть, врятуйте менi тiльки сина!
Ой, люди добрi! - голосила надриваючись Пащиха.
  Пайчадзе роззув чоботи i одним рухом вискочив на борт машини.
  - Прожектор на вiкно! - скомандував вiн i шубовснув у воду.
  За мить яскраве свiтло прожектора було спрямоване вниз, на стiну хати,
де ледь визирала над водою верхня шибка вiкна. Бiля шибки з'явилася голова
Пайчадзе. Пiрнула у воду, тодi знову з'явилася. Видно було, що вiн
висаджу? ногами вiкно. Та ось над водою на мить мелькнули босi ноги -
лейтенант знову пiрнув.
  ? такий вираз "час зупинився". Я ранiше не розумiв. цього. Але справдi
бувають хвилини, коли час нiби зупиня?ться, коли переста?ш дихати, i серце
не б'?ться, i не вiдчува?ш, скiльки минуло - секунда чи година. Нiби
виключився десь у тебе всерединi годинник, перестав цокати.
  I так страшно. I порожньо. I нiчого в тобi нема, окрiм моторошного
чекання.
  I враз зацокало!.. З води бiля вiкна вигулькнули двi голови - Пайчадзе
i Альощина, жива, пирхаюча. Це було так радiснб, що я аж закричав. I мати
закричала, i вся ?? дiтлашня, i солдати на "тачцi". I руки солдатськi
вмить пiдхопили Альошку з води i передали на дах - матерi. I Пайчадзе
пiдхопили i втягли в машину. Все це сталося так швидко i так нiби просто,
що нема про що й розказувати.
  Обхопивши мокрого Альошку, пригортаючи й цiлуючи його, мати не встигла
навiть подякувати старшому лейтенантовi. Ми вже вiдпливали. Пайчадзе
тiльки гукнув:
  - Вас зараз знiмуть! I справдi - вже пiдпливала iнша машина. До мене
враз дiйшов залiзний закон армi?: наказ ? наказ. Найперший обов'язок
солдата - виконання наказу. От Пайчадзе зробив щойно подвиг - врятував
дитину, ризикуючи сво?м життям (оно в нього навiть кров на руках i на
обличчi - порiзався, мабуть, об шибку у вiкнi), але вiн не думав зараз про
це - вiн поспiшав виконати наказ, поспiшав до крайньо? хати. I вiн нiби
вiдчував себе винним, що через обставини змушений був затриматися для
подвигу, i намагався надолужити згаяний час.
  Я з захопленням, дивився на Пайчадзе, який по-хлоп'ячому стрибав на
однiй нозi, витрушуючи з вуха воду, i тiльки тепер роздивився його як
слiд. Вiн був зовсiм молодий, хоч i з вусиками. I вуха в нього
вiдстовбурченi, як у Павлушi. I взагалi, як не дивно, вiн чимось нагадував
менi Павлушу. I я подумав: "А де зараз Павлуша? Що вiн робить?" I раптом
здригнувся, - я побачив його. Слухайте, це було просто неймовiрно! Але я
вже давно помiтив: варто, на приклад, зустрiти на вулицi когось схожого на
твого друга чи знайомого i подумати про нього, як обов'язково незабаром
зустрiнеш його самого. Зi мною багато разiв уже було таке... I я не знаю,
чому це так, але це закон.
  I коли я побачив Павлушу, я здригнувся вiд несподiванки, але майже не
здивувався. Бо десь у глибинi душi вже передчував, що побачу його.
  У першу мить я побачив лише човен, що плив до хати назустрiч нам вiд
густих прибережних верб. I тiльки потiм роздивився постать, що навстоячки
гребла на човнi. I одразу впiзнав Павлушу. Я впiзнав би його навiть без
прожектора, у темрявi... На днi човна лежав добре вiдомий менi червоний
надувний гумовий човник, якого подарував Павлушi торiк його ки?вський
дядько. Цей ловкенький одномiсний човник, що не тонув, хоч як перекидався,
викликав заздрiсть у всiх наших хлопцiв. Ясно - Павлуша дiстався на сво?му
надувному до верб, де в'язалися човни всього села, знайшов там човна,
якого чудом не знесло i не потопило (бо, мабуть, довгий i мiцний був
ланцюг), i тепер пливе рятувати людей. От молодець! Ну молодець! Хвацький
усе-таки хлопець! Що б вiн про мене там не думав, що б не балакав, як би
не ставився до мене, а я об'?ктивно...
  Люблю правду! Молодець! Молодчинка! Справжнiй, геройський кадр!
  А я?.. Ех!.. Катаюся собi на амфiбi? розчудеснiй, яку й атомна бомба не
потопить. Теж менi геройство!..
  Ми саме пiдпливали до крайньо? хати. Власне, до двох крайнiх хат, що
стояли поряд, в одному дворi. Це було обiйстя баби Мокрини. Одна хата була
стара, похила, пiд стрiхою. Друга - то був новий, недобудований цегляний
будинок, на якому не було ще й даху, тiльки бiлiли голi свiжотесанi
крокви.
  На старiй хатi верхи на стрiсi, обхопивши руками димар, сидiла баба
Мокрина. А двi ?? здоровеннецькi, немолодi вже, але незамiжнi дочки, з
якими вона жила, були на горищi недобудовано? кам'яницi - стояли там,
тримаючись за крокви, обабiч плямисто? рудо? корови.
  Розсовуючи крони славнозвiсних яблунь баби Мокрини (здоровi, як кавуни,
денешти, падаючи просто в машину, загупали об дно), ми запливли у двiр i,
розвернувшись, стали так, що носом уперлися в стiну хати, а задком
пришвартувалися до кам'яницi.
  - Корiвоньку, корiвоньку спершу! Корiвоньку, люди добрi! - загукала
баба Мокрина.
  Водiй скерував прожектора на кам'яницю. I всi ми посунули туди - i
Пайчадзе, i солдати, i я з ними. Вiд горища до машини було метрiв пiвтора,
не бiльше, та корова - не кицька, стрибати не вмi?, i за карк ?? не
вiзьмеш, щоб зсадити вниз.
  - А як ви ?? туди випхали? - спитав Пайчадзе бабиних дочок.
  - Та по сходнi ж, по сходнi, - пробасила одна.
  - Десь ?? змило, - пробасила друга.
  Сходня - то такi дошки з прибитими до них поперечними планками, по
яких, як по сходах, пiднiмаються на будiвництвах робiтники, коли ще сходiв
нема.
  - Доведеться на вiрьовках, товаришу старший лейтенант, - промовив один
iз солдатiв, i тiльки тепер я з подивом пiзнав знайомого менi Митю
Iванова. Тю! От же ж! Скiльки ?хав разом i не помiтив, що то вiн. Темно,
та й мовчали вони всю дорогу, не до балачок було. А онде ж i друг його,
здоровань Пiдгайко. От же ж! Наче навмисне!
  - Да, доведеться на вiрьовках, да, - погодився Пайчадзе - Айда!
  Один по одному солдати почали видряпуватися на горище Я сунувся був i
собi, та Пайчадзе раптом узяв мене за руку.
  - Сиди, сиди! Ми вже якось самi, да! Заважатимеш тiльки...
  Кров кинулася менi в обличчя. Хлопчаком мене вважа?, оберiга?, щоб
чого, бува, не трапилось. I Павлуша ж, мабуть, чув. Оно темнi? човен його
попiд стiною хати - пiдплив, дивиться: нiколи ж не бачив амфiбi? отак
близько i в дi?.
  Замукала стривожено корова - солдати вже обв'язували ?? вiрьовками.
  - Обережненько! Обережненько! - зойкнула на стрiсi баба Мокрина.
  - Та не гавкайте, мамо! - роздратовано гукнула котрась iз дочок.
  - Без вас зробиться! Сидiть собi нищечком! - пiдкинула друга. - Спокою
од вас нема!
  - От бачите, люди добрi, якi в мене дiти! - забiдкалась баба Мокрина. -
Рiдну матiр за боже пошиття не мають!
  I раптом голос ?? набрав сили й металу:
  - Ото ж господь бог наслав кару на землю за те, що до мене дiти погано
ставляться!.. Потоп! Потоп! Розверзли-ся хлябi небеснi. Потоп! Ото ма?те,
ма?те!
  "Щось баба явно передала кутi меду, - подумав я. - Якби бог навiть i
iснував на свiтi, не став би вiн заради однi?? баби та ?? сiмейних
стосункiв витрачати стiльки пороху i енергi?. Дуже вже неекономно.
Обiйшовся б чимось скромнiшим. А то чого це стiльки людей ма? страждати
через одну бабу".
  - Та цитьте, мамо!
  - Без вас весело, а тут ще ви дзявка?те! - знову закричали дочки.
  Баба Мокрина замовкла, хлипаючи i постогнуючи.
  I менi стало жаль ??. Свинуватi-таки в не? дiти. Щоб отак розмовляти з
мамою, яка вона там не ?! Хiба так можна? Якби я сво?й матерi таке сказав,
я б собi язика вiдрiзав!
  Може, та баба Мокрина тому i в бога вiрить, що в не? такi дiти...
  - I пожалiти, i захистити нiкому - простогнала баба Мокрина i раптом
зойкнула: -Ой, лишенько! Ой, забула! Забула! За iконою... О господи!
  I вона тихенько заскиглила, пiдшморгуючи носом, як мала дитина.
  Нiхто на ?? зойк не звернув уваги.
  На кам'яницi було гамiрно - кректання, тупiт, шамотня. Раз у раз чулися
вигуки: "Сюди!", "Давай!", "Тягни!", "Держи!",  "Пускай!"  Обв'язану
вiрьовками корову нiяк не могли виштовхнути з горища...
  - Пропало!.. Пропало!.. О господи! - розпачливо повторила баба Мокрина.
  РОЗДIЛ XXI
  Я пiрнаю в затоплену хату. Пастка. Вiч-на-вiч з богом. Безвихiдь
  Рiшучiсть охопила мене зненацька. Я вагався всього на одну якусь мить.
Тодi рвучко скинув ватника, чоботи. Одним рухом, як старший лейтенант
Пайчадзе, вискочити на борт машини не змiг - для мене було зависоко.
Пiдскочивши, я повиснув перехильки, животом спираючись на борт, потiм
перекинув ногу, на мить завис на руках уже по той бiк i нечутно спорснув у
воду. Кiлька рухiв - i вже бiля вiкна. Iкона ма? бути отут-о у кутку,
зразу за вiкном праворуч. Намацую. Аби тiльки шибку висадити так, щоб не
порiзатися.
  Хата була затоплена майже по самiсiньку стрiху, i вiкна, власне, я не
бачив, лише край вiзерунчасто? рiзьблено? лутки виднiвся над водою.
Пiдпливши, схопився за ту лутку i сунув руку у воду, мацаючи. Рука вiльно
пройшла у вiкно: шибки вже були повибиванi. Все гаразд. Я крутнув головою
в бiк човна. Ех, жаль, що Павлуша, зда?ться, не бачить. Ну нiчого, вiн
побачить, коли я вирину i передаватиму бабi Мокринi те, за чим вона плаче.
Побачить!
  Я трохи сiпнувся вгору, хапнув повнi груди повiтря i пiрнув.
  Пропливаючи крiзь вiкно, я зачепився за щось ногою i вже думав, що
застряв. Щосили шарпонув ногу - вiдпустило. Гребнув руками i виринув уже в
хатi. Розплющив очi i враз побачив у кутку iкону. Так, так - побачив! Бо
перед нею горiла лампадка... Менi спершу навiть не здалося це дивним. Я
зробив два-три рухи i опинився бiля iкони. Сунув за не? руку i намацав
якийсь невеликий довгастий пакуночок. Вихопив i назад до вiкна. Пiрнув - i
враз ударився об щось головою, руки наштовхнулися на якусь перепону. Я
став похапливо руками намацувати прохiд. У вiкнi щось застряло. Менi
забракло повiтря, i я виринув. Знову пiрнув i знову не мiг пробитися.
Виринувши, спробував намацати i вiдштовхнути ногою те, що заважало. Я
гатив ногою щосили, але марно. Вiкно завалило чимось великим i важезним Чи
то я зрушив його ногою, коли зачепився, чи вода пiднесла - хтозна. Я
сiртонувся крiзь прочиненi сiнешнi дверi до вихiдних - вони були замкненi.
Мало того, я намацав, що вони були ще й пiдпертi зсередини якимись
колодами - мабуть, баба Мокрина думала врятуватися так од води... Я поплив
назад у хату. Друге вiкно було загороджено шафою, чи то вода ?? сюди
посунула, чи знову ж таки сама баба - невiдомо. Бiльше вiкон не було. Хата
в баби Мокрини стара, на два вiкна, тiсна й незручна. Тому-то дочки й
будували кам'яницю - для себе.
  Мокрий одяг тягнув донизу, важко було триматися на водi, давався взнаки
i мiй марш-бросок на велосипедi до вiйськового табору. Я вхопився за
електричнии дрiт з лампочкою, що звисав зi стелi посеред хати. Дихати було
важко.
  I раптом я зрозумiв увесь жах свого становища. Я висiв на електричнiй
дротинi майже пiд самiсiнькою стелею у затопленiй хатi, а вода все
прибувала. У тремтливому свiтлi лампадки я бачив, як хлюпоче вона попiд
стiнами, здавалося, з кожною миттю все вище й вище Оно вже хвильки
зачiпають, пiдгойдують лампадку. I тiльки тепер  я  розчовпав,  як
незбагненне дивно вигляда? ця лампадка, що горить у кутку перед iконою. Як
не згасла у тому шалi стихп ця маленька крапелька свiтла? То було якесь
диво!.. А може... А може, це справдi диво? Може... Тут я вперше придивився
до iкони i побачив... бога. Вiн зорив на мене з кутка великими круглими
чорними очима - спокiйно i строго. Здавалося, вiн сто?ть у водi по груди i
вода ворушиться, хлюпоче бiля його грудей вiд того, що вiн диха?.
  Це було так страшно, що я вiдчув, як у мене здiйма?ться догори чуб.
  Спав на думку пiп Гога, його та?мничi слова: "Темна вода во облацех",
якi я нiяк не мiг зрозумiти, хоч явно вiдчував у них осуд i докiр. Згадав
i бабу Мокрину, i ?? прокльони на свою адресу. Темна вода... Вода... От
вона - вода...
  "Невже, виходить, ?-таки в свiтi бог i це вiн кара? мене, - з жахом
подумав я. - I зараз менi буде кiнець. Бо нiхто ж не зна?, що я пiрнув
сюди. Вони возяться там з тою коровою, i нiхто не бачив. Зараз вода
пiднiметься до стелi, заповнить усю хату, я булькну, захлинуся, i все...
  Але я не хочу вмирати! Не хочу! Я хочу жити! Хочу кататися на
велосипедi, грати в футбола, ?сти морозиво "крем-брюле". Я рвонувся до
вiкна i пiрнув. I несамовито, в усi?? сили запрацював руками, намагаючись
пробитися крiзь вiкно. Я вовтузився пiд водою доти, поки не вiдчув, що
одна тiльки ще мить - i я захлинусь. Тодi я виринув. Розплющивши очi,
встиг iще побачити, як востанн? блим нув i згас вогник лампадки. Сво?м
пiрнанням я здiйняв хвильки, i вони перекинули лампадку.  Суцiльна
непроникна темрява огорнула мене. Я борсавсь у водi, як слiпе кошеня. Сил
ставало дедалi менше. Я почав ковтати воду i захлинатися. Невимовний жах
охопив мене. Невже це кiнець?! Не хочу! Не хочу! Не хо...о...о! Я
закричав. I сам почув, яким здавленим i безсилим був той крик. Так кричать
крiзь сон, коли душать кошмари. А може, це i справдi лише кошмар, може, це
все менi сниться? I я зараз прокинусь, побачу сонце, що свiтить у вiкно, i
почую...
  РОЗДIЛ XXII
  "Давай руку!" Я знову з ним. Що було за iконою
  - Яво! Яво! Яво! Де ти? Яво!
  То був голос... Павлушi.
  Я не одразу збагнув, що це насправдi. Менi спершу здалося, що то менi
мариться. Але враз я побачив тоненьку смужку свiтла. То свiтилася вузенька
шпарина вiльного над водою повiтря у сiнешнiх дверях. Йой! Там же в сiнях
у стелi хiд на горище! Як я ранiше не розшолопав! Iз останнiх сил,
ковтаючи воду i захлинаючись, я сiртонувся туди.
  Свiтло лiхтарика заслiпило мене, i я нiчого не бачив. Тiльки чув
Павлушин голос:
  - Давай руку! Давай руку!
  Я важко звiв над водою руку i вiдчув, як ?? цупко схопила його рука. I
лише тепер я змiг вiддихатися. Я дихав, як паровоз. Я дихав так, як може
дихати тiльки людина, яку щойно витягли з води. Я ковтав повiтря одразу
цiлими кубометрами, жадiбно, ненаситно, ковтав i не мiг наковтатись.
  Павлуша мовчав. Вiн тiльки мiцно стискав мою руку. А я стискав його
руку. I мiцнiшого, палкiшого рукостискання не було в мо?му життi.
  Коли я трохи вiдсапався i очi мо? звикли до свiтла, я роздивився
навколо. Драбини на горище не було - певно, знесла вода чи баба кудись
затягла. Отже, сам би я тут не вилiз нiколи Павлуша почав потроху
пiдтягати мене вгору. Але я так знесилiв, що не мiг видряпатись i весь час
сповзав назад у воду.
  - Нiчого, нiчого, зараз... Усе буде гаразд! Ще трошки! Отак! О! О! Ох!
- заспокоював мене Павлуша, крекчучи вiд натуги. Та йому довелося
добряче-таки помучитися, поки я одiрвався нарештi од води i перевалився,
як лантух, на горище.
  Якийсь час ми лежали поруч, вiдсапуючись. Тодi я поклав йому руку на
плече i сказав, затинаючись:
  - Спасибi, с-старик!.. Я вже думав, що капець... От вталапався...
  - А я бачу, що ти пiрнув... Потiм бачу - тебе нема... Мало чого,
думаю... i - на горище.. - Павлуша на хвилину примовк. - Зна?ш, я як
побачив, що ти пiрнув, здивувався страх Я саме про тебе подумав - де ти
?... А ти тут.. Я тебе шукав, зна?ш... Думав, щоб разом по човна .. Але ти
десь...
  Я засмiявся. Мабуть, йому дивно стало, що я засмiявся. Бо нiчого
смiшного вiн не сказав. Але я засмiявся. Од радостi. Вiн шукав мене! Вiн
шукав мене! Чу?те! Друзяка мiй дорогий! Як я мiг думати, що ми назавжди
посварилися? Як? Та хiба можу я посваритися з ним назавжди! Та вiн же
Павлуша! Павлуша!
  Нi, йому не стало дивно, що я засмiявся. Бо раптом вiн сам засмiявся
Вiн усе зрозумiв. Ми лежали i смiялися.
  I хоч мокрi штани i сорочка, противно облiпивши мо? тiло, страшенно
холодили, менi було так тепло, так хороше, як, зда?ться, нiколи.
  Як добре жити на свiтi, коли тебе врятував од смертi твiй друг!
  Ех Павлушо, Павлушо! Який ти молодчина, що мене врятував! Прощаю тобi
все: i твою зраду, i тво? малювання, i тво? слова образливi для мене, i
те, що Гребенючку захищав, як я ?? грудкою по спiдницi вцiлив, i те, що ти
не дальтонiк... Прощаю! То все не твоя вина. То все тая... ну, не буду! Не
буду! Навiть у думках не буду! Хоч цiлуйся з нею, я в той бiк навiть i не
гляну. Одвернуся. Бо головне менi, що ти отакий-о хлопець! I нема? для
мене в цiлому свiтi кращого друга. Я б поцiлував тебе навiть зараз, та не
вмiю. Не цiлуються хлопцi мiж собою, не заведено. То тiльки дорослi
друзi-чоловiки цiлуються.
  Чи розумi?ш ти все, що я думаю? Та, мабуть, розумi?ш. Я по смiху тво?му
вiдчуваю, по тому, як ти диха?ш навiть. Я ж тебе так знаю, як нiхто в
свiтi, як мати рiдна не зна?.
  Нарештi ми пересмiялися, i Павлуша сказав:
  - А ти молодець усе-таки. Я не знаю, чи наважився б отак пiрнути у
вiкно . Це ж загинути - дев'яносто шансiв iз ста. I чи варто було? Що вона
там за iконою могла ховати? Ну, грошi... Ну, облiгацi? трипроцентнi... Та
хай вони горять синiм полум'ям, щоб через них головою накладати. Правда?
Дiдько з ними!
  Ух ти! А я ж зовсiм забув про отой довгастий пакуночок. Я рвучко мацнув
себе за кишеню. ?! Коли я ото держався за лампочку, я сунув отой пакуночок
у задню кишеню штанiв, ще й на гудзика застебнув - щоб не вислизнуло. Не
мiг же я його кинути, раз я по нього сюди полiз. А в руцi вiн менi
заважав.
  Ой-йой! Як там облiгацi? або грошi, то, може, з них уже каша у водi
розкисла. Ану треба глянути! Розстебнувши гудзика i вiдстовбурчивши
кишеню, я обережно витяг пакуночок.
  - Та ти що - таки дiстав? - здивовано вигукнув Павлуша. То ж вiн був
певен, що я не дiстав, i заспокоював мене: "Дiдько з ним! Хай горить синiм
полум'ям!" А воно, бач... Менi було страшенно при?мне його здивування.
Навiть кров у голову вдарила. Вже тiльки заради цього варю було пiрнути й
зазнати всiх отих прикрощiв. Кращо? похвали, нiж це Павлушине здивування,
для мене не було.
  Але скромнiсть не дозволила показати, що менi при?мно. I я сказав:
"Та!" - i махнув рукою, - мовляв, що ж тут такого?
  - Ану, присвiти лiхтариком, - попросив я Павлушу i почав обережно
розгортати пакуночок - газету, у яку було щось загорнуто. Мокра стара
газета не стiльки розгорталася, скiльки вiдпадала м'якими, невагомими
клаптями. Нарештi газета чи то розгорнулась, чи то розпалася, i ми
побачили скрученi руркою якiсь папери, пописанi олiвцем. Я схилився нижче
i прочитав на згинi:
  "...знову в бiй. Бережи донечок наших i себе. Цiлую. Михайло.. "
  Я пiдвiв очi на Павлушу. Павлуша теж уже встиг прочитати i хитнув
головою.
  То були листи. Фронтовi солдатськi трикутники. То були листи з фронту
чоловiка баби Мокрини, що загинув, визволяючи Прагу, в останнiй день
вiйни, в День Перемоги, дев'ятого травня сорок п'ятого року. Скiльки
минуло вiдтодi, а в селi й досi часто згадували про цю незвичайну, таку,
як казав мiй дiд, нефортунну загибель дядька Михайла Деркача. Розповiдали,
що то був дуже веселий, дотепний, дуже хороший чоловiк. I завзятущий
садiвник. То вiн насадив цей багатий сад перед вiйною, так i не
скуштувавши його плодiв. А тепер деякi дерева вже й повсихали...
  I те, що я мало не втопився, саме рятуючи фронтовi листи дядька
Михайла, який загинув в останнiй день вiйни, i те, що зараз отам, попiд
хатою саме солдати рятували людей, худобу i майно - все це набуло для мене
якогось особливого змiсту. Я вiдчув себе так, наче я теж належу до армi?,
наче я беру участь у справжнiй вiйськовiй операцi? i зараз зробив щось
таке, що, може, робили на фронтi, щось гiдне бiйця. I гордiсть з цього
радiсно залоскотала пiд серцем.
  I я вже нi крапельки не шкодував, що пiрнув по тi листи. Тiльки
подумав: "Бережи донечок наших..."_, а вони, бач: "Не гавкайте, мамо". I
стало менi ще дужче жаль ту стару нещасну бабу Мокрину, яка сидiла зараз
верхи на стрiсi i плакала, думаючи, що листи ?? чоловiка загинули, i може,
згадуючи його i картаючи себе за те, що забула про них...
  I жаль менi стало, що вона так на?вно вiрила в бога, вважаючи, нiби вiн
такий хороший i справедливий, а вiн, бач, бiльше за всiх чогось саме ??
покарав, бiльше всiх затопив, аж по самiсiньку стрiху, а невiрникiв,
ате?стiв, дiда Салимона, наприклад,  навiть  не  зачепив...  Де  ж
справедливiсть?
  I ще я подумав, що Павлуша виявився сильнiшим за бога, бо врятував мене
не бог, а Павлуша. I треба завжди надiяться не на бога, а на друга.
  Добре, що дядько Михайло олiвцем листи  писав.  Якби  чорнилом,
розповзлося б, а так висохне - i все.
  - Ходiмо зразу ?й оддамо, - сказав я. Ми пiдвелися.
  - Я отут-о, через горищне вiкно влiз, - розповiдав Павлуша. - Але по
мокрiй стрiсi вгору не подерешся.
  Павлуша провiв лiхтариком, освiтлюючи захаращенi рiзним мотлохом,
заснованi павутинням кутки горища. О! За комином стояла драбина (он вона
де!), а вгорi у стрiсi зяяла дiрка, через яку, певно, й вилiзла баба
Мокрина.
  - Ти давай лiзь, а я посвiчу, - сказав Павлуша.
  - Нi, давай разом, - мовив я. Менi не хотiлось розлучатися з ним навiть
на мить.
  - Ну, давай, - не став вiн заперечувати. - Тiльки лiзь перший. Ти ж
вiддаватимеш.
  I ми полiзли.
  Я перший.
  Вiн за мною, присвiчуючи лiхтариком.
  Я так несподiвано, мабуть, вигулькнув перед бабою Мокриною з то? дiрки
у стрiсi, що баба злякано вiдсахнулась i швидко швидко захрестилася,
примовляючи: "Свят! Свят! Свят!". ?й, певно, здалося, що то якась нечиста
сила.
  - То я, бабусю, не бiйтеся, - проказав я i простягнув ?й листи. - Нате
ось!
  Вона не одразу роздивилася, що я ?й даю, i не одразу взяла Тiльки
мацнувши рукою, видно, зрозумiла, що то, i, схопивши, пiднесла до очей.
  - О господи! О господи! - промовила розпачливо i знову заплакала. - Ой
синку, ой як же це ти? О господи!..
  I так жалiбно, так тужно вона це промовила, що в мене в самого защемiло
в горлi. I я не мiг нiчого сказати.
  Та й не довелося. Бо зовсiм близько позад мене почувся голос:
  - Зараз, бабушка, зараз...
  Я обернувся На стрiху пiднiмався по приставленiй з машини драбинi Митя
Iванов. Корова вже була в машинi, бабинi дочки теж.
  Уже розвиднiлося. Дощ припинився. На затопленi хати й дерева лягав
туман. У бiлому серпанку все виглядало ще незвичайнiше.
  Я раптом вiдчув, як замерз, як закоцюбли в мене ноги у мокрих штанях,
як заклякли, задубiли руки. Вiд холоду аж болiло в грудях. Я вiдчув, що
коли зараз якось не зiгрiюсь, то буде погано.
  А там же в машинi мiй ватник. Вдягти, вдягти його швидше! Але як же
Павлуша? Якщо я полiзу в машину по ватник, а вона рушить. Уже ж, зда?ться,
все забрали, оце тiльки бабу Мокрину знiмуть i ?хатимуть. А Павлуша ж на
човнi, вiн човна не кине. I машина переповнена. Крiм корови, пiдсвинка й
курей, оно ще скiльки клумакiв, чемоданiв, ящикiв усяких...
  Митя Iванов, обережно пiдтримуючи бабу Мокрину, вже допомагав ?й
спускатися по драбинi у бронетранспортер.
  - А де пацан, га? Пацан де? - почувся раптом знизу стурбований голос
старшого лейтенанта Пайчадзе. Я мусив подати голос.
  - Та я тут! - цокаючи зубами, якомога веселiше гукнув я. - Ви ?дьте,
?дьте! Я на човнi по?ду, з Павлушею.
  Спершу я це сказав, а вже потiм усвiдомив, що цим самим одрiзав собi
шлях до ватника i хтозна тепер, як зiгрiюсь. "Але там, мабуть, зараз однак
ватника i не знайдеш за тими клумаками", - заспоко?в я себе. I щоб не було
вже нiяких сумнiвiв i вагань, зразу сунувся вниз - спускатися назад на
горище. Павлуша, який терпляче стояв на драбинi нижче мене i все чув, але
нiчого не бачив, крiм мо?х мокрих штанiв, не встиг зорi?нтуватись, i я
трохи сiв йому на голову. Та вiн навiть слова менi не сказав, а просто
одразу став спускатися.
  РОЗДIЛ XXIII
  У хатi Гребенюкiв. Ой, нога, нога! Безславно додому. Все плута?ться
  Через горищне вiкно ми перебралися в човен.
  - Я п-погребу, б-бо з-змерз т-трохи, - процокотiв я i взяв весло.
  - Ану стривай, - сказав Павлуша, знiмаючи штормiвку. На ньому була
ловкенька брезентова штормiвка на "блискавцi", з каптуром.
  - Та ну... - почав я. Але вiн перебив мене:
  - Вдягай зараз же, бо... - i силою натяг на мене штормiвку.
  - Н-ну д-добре, я т-трохи.., а п-потiм оддам.
  Зашморгнувши "блискавку" до пiдборiддя, я взявся за весло.
  Я так налягав на нього, наче хотiв зламати. I вже через кiлька гребкiв
вiдчув, як пiшло потроху тепло в руки i в ноги. Я грiб навстоячки,
присiдаючи i рухаючись усiм тiлом. Менi здавалося, що човен летить, як
ракета. Але не встиг ще я i з саду вигребти, як навантажена, мов
циганський вiз, амфiбiя спокiйнiсiнько "обштопала" нас i, показавши корму,
з яко? визирала плямиста меланхолiйна коров'яча морда, зникла у туманi за
кронами дерев. Ловка все-таки у нас технiка зараз в армi? на озбро?ннi.
Ич, як пре!
  Я вигрiб на вулицю i, вже не поспiшаючи (бо трошки засапався), скерував
човна попiд садами вулицею.
  Туман клубочився над водою, стаючи дедалi бiлiшим, бо густiшав i дедалi
все бiльше розвиднювалось.
  Зненацька з туману виринув, мало не наскочивши на нас, ще один
бронетранспортер, на борту якого бiлiли великi майже метровi цифри: 353
(на бронетранспортерi старшого лейтенанта Пайчадзе, я помiтив, був номер
351).
  Триста п'ятдесят третiй теж був завантажений доверху рiзним хатнiм
скарбом. Там стояло навiть пiанiно, а на пiанiно сидiла... Гребенючка.
Помiтивши нас, вона стрiпнулася i, зда?ться, хотiла щось гукнути, але не
встигла - бронетранспортер уже проплив. Я глянув на Павлушу. Вiн дивився
вслiд машинi розгублено, i в очах його був розпач i якась досада. Такими
очима дивляться вслiд по?зду, на який запiзнилися.
  I раптом я зрозумiв. Вiн же ж, мабуть, поспiшав до не?, хотiв рятувати,
спецiально човна роздобув. Може ж, мрiяв винести ?? на руках iз затоплено?
хати. Усi закоханi в цiлiм свiтi про це мрiють. I була ж така можливiсть.
Була. А через мене нiчого в нього не вийшло. Запiзнився. Через мене. Ото
якби не рятував мене, може б, i встиг. А так - запiзнився...
  I я вiдчув, що я мушу зараз щось зробити.
  - Слухай, - сказав я, - а давай завернемо туди. Там, напевне, ще щось
треба забрати. Точно.
  I, не чекаючи його згоди, я повернув човна туди, звiдки тiльки що
виплив триста п'ятдесят третiй - до хати Гребенюкiв. У Гребенюкiв була
нова велика хата - торiк поставили. Не хата, а будинок - просторий,
гостроверхий, пiд черепицею, з широкими, на три шибки вiкнами,  з
вiзерунчастою скляною верандою. I тому, що вiн був на високому фундаментi,
залило його тiльки до половини. Вiкна були вiдчиненi навстiж, i всередину
можна було просто за?хати човном. Я так i зробив.
  - Пригинайсь, - сказав я Павлушi i сам присiв, скеровуючи човна просто
у вiкно.
  Це було так дивно - запливати човном у хату. Нiколи менi ще не
доводилося запливати у хату човном.
  Павлуша, що сидiв попереду, хоч i пригинався, але зачепив мимохiть
головою за люстру, i склянi бурульки мелодiйно задзвенiли, вiтаючи нас у
хатi.
  Хата була майже порожня. Тiльки великий буфет з голими полицями
вiдсвiчував у водi дзеркалами та посеред кiмнати плавав догори нiжками
зламаний стiлець.
  Гребенюк був, дуже хазяйновитий, енергiйний дядько, до того ж мав, крiм
Ганьки, двох синiв-парубкiв. I, звичайно, вони змогли дати собi раду.
Випхали всi речi спершу на горище, а тодi повантажили на машину. I тепер я
подумав, що Павлушi, чесно кажучи, нi на що було розраховувати. Нiхто б
йому не дав виносити Гребенючку на руках з хати. Хiба б, може, човном
скористалися (якби солдатiв не було). I всю активну роботу по врятуванню
робили б батько i брати, а мiй Павлуша в кращому випадку подавав би речi з
горища у човен. А то могли й вiдправити його додому на отому надувному
човнику, щоб не крутився пiд ногами i не заважав. Отже... Але я, звичайно,
нiчого цього Павлушi не сказав i не скажу нiколи. Хай тiшиться думкою, що
вiн винiс би ?? на руках i вона обняла й поцiлувала б його при всiх i
сказала б якiсь такi, такi слова, якi тiльки у хлоп'ячих мрiях говорить
дiвчина хлопцевi... Хай тiшиться...
  Бiдний Павлуша роззирався навколо з таким разчарованим кислим виразом,
що менi аж шкода його стало. Як менi хотiлося знайти хоч яку-небудь, хай
навiть найдрiбнiшу фiтюльку, потрiбну Гребенючцi, - щоб вiн ?? врятував!
  Поклавши весло на дно i перебираючи руками по стiнах, я провiв човна у
другу кiмнату. То була спальня. З-пiд води стирчали нiкельованi трубки з
шишками i кульками - спинки лiжок - i стояла велика, на пiвстiни, порожня
шафа з розчиненими дверцятами. На шафi в безладдi валялися якiсь коробки.
  - Та ну, по?хали, нiчого нема, - млявим голосом промовив Павлуша.
  - Стривай, - сказав я i пiдвiв човна до шафи.
  Скраю на шафi лежали порожнi коробки з-пiд взуття. Рятувати ?х мiг
тiльки дурень. Але попiд стiною я помiтив якусь темно-синю плескату
квадратну коробочку, яка викликала до себе явну повагу. В таких коробочках
у ювелiрних магазинах продають рiзнi коштовностi.
  Дотягтися до коробочки просто так я не змiг. Треба було лiзти на шафу.
I я це зробив, як менi здалося, дуже спритно. Сперся руками, пiдскочив i
сiв на шафу. От якби в тiй коробочцi та виявилась якась дорогоцiннiсть!..
Але сподiвання мо? не справдилися. Коробочка була порожня. Колись у нiй
лежали, певно, срiбнi ложечки (про це свiдчили спецiальнi перегородки,
обтя?нутi чорним бархатом), але то було дуже давно, бо i бархат той
порудiв та одкле?вся, i кришка коробочки була одiрвана й ледь трималася.
Мабуть, i ложечки тi вже погубилися.
  Тьху! Хай ти сказишся!
  Я стрибнув назад у човен.
  I тут...
  Човен хитнувся, я пiдвернув лiву ногу i аж зойкнув вiд гострого болю.
Унизу бiля кiсточки щось хруснуло. Я не встояв i шубовснув у воду. Зразу
виринув i схопився за борт. Павлуша допомiг менi залiзти в човен:
  - Тю! Як же це ти?
  - Та ногу пiдвернув, - з досадою сказав я i винувато глянув на нього. -
Бач, i штормiвку твою замочив.
  - Та дiдько з нею. Як нога?
  Нога бiля кiсточки страшенно болiла, не можна було доторкнутися, не те,
що стати. I буквально на очах почала пухнути, набрякати. Але я сказав:
  - Та нiчого, пройде. Заживе, як на собацi...
  Але Павлуша по мо?му обличчю бачив, що з ногою негаразд.
  - По?хали, - рiшуче сказав вiн i взявся за весло. Коли ми вибралися з
хати, Павлуша пiдвiвся i почав гребти навстоячки. У нас майже всi на
плоскодонках так гребуть. I весло для цього робиться спецiально довге.
Таким веслом сидячи й не гребтимеш. Сидячи в нас гребуть коротким веслом
на довбанцi. А це була плоскодонка. I я б зараз гребти не змiг. Бiль у
нозi не припинявся. Вiн оддавав навiть у серце. "Невже зламав?" - з
тривогою подумав я.
  Вже зовсiм розвиднялось. Туман рiдшав, i стало видно жвавий рух на
затопленiй вулицi. Мiж хат, повiток i садкiв снували бронетранспортери,
десь далi в глиб села гурчали тягачi й машини, розтягаючи завали й те, що
було на ?хньому шляху. I всюди майорiли зеленi солдатськi гiмнастерки. Чим
ближче ми пiдпливали, тим бiльше ставало людей. Здавалося, геть усе село
зараз тут, на затопленому кутку. I нiхто не сидiв склавши руки. Всi щось
робили: щось несли, щось тягли, щось передавали один одному.
  Он Галина Сидорiвна у спортивному костюмi промайнула на горищi хати. А
там дiд Салимон. А он хлопцi - Карафолька, Антончик, Коля Кагарлицький. На
борту бронетранспортера ?дуть, i в кожного в руках по двi курки. А обличчя
такi геройськi, що куди там...
  А я . Це було так безглуздо - саме зараз, коли таке робиться, коли геть
усе село, старi й малi, допомагають потерпiлим - зламати ногу' Так було
безглуздо, що я мало не плакав I як я доберуся додоiму?
  Ну, довезе мене Павлуша на човнi до сухого, а далi як? На однiй нозi
стрибати? Не дострибаю - далеко. А людям хiба до мене зараз! Ще зi мною
возитися. I тут я згадав про свого Вороного, про велосипед свiй. Це ж вiн
на триста п'ятдесят першому лишився. Мабуть, завезли його i скинули разом
з домашнiм скарбом баби Мокрини. Не те, що я боюсь, щоб не пропав. Не
пропаде вiн. Нiчого з ним не станеться. Баба Мокрина оддасть, звичайно.
Просто, якби був, я б попросив, i Павлуша якось допхав би мене на ньому
додому. А так...
  Тiльки я встиг подумати це, як побачив, що назустрiч нам суне триста
п'ятдесят перший, i старший лейтенант Пайчадзе маха? менi рукою.
  - Гей, забери сво? добро!
  Бронетранспортер був уже порожнiй.
  "Як швидко вони обернулися, молодцi!", - подумав я. Порiвнявшись з
нами, бронетранспортер спинився. Пайчадзе, перехилившись через борт,
спустив у човна велосипед.
  - Держи свою тачку, да, - вiн пiдморгнув менi й усмiхнувся.
  - Спасибi, - сказав я й усмiхнувся у вiдповiдь. Хоч менi було зовсiм не
до смiху, бо, опускаючи велосипед, вiн зачепив мене колесом по нозi i так
заболiло, що я аж зубами скрипнув. Але я не хотiв, щоб солдати знали про
мою ногу. Тiльки тепер я роздивився, якi вони всi втомленi, змученi. Очi у
всiх червонi, губи обвiтренi, потрiсканi, на щоках, три днi не голених,
брудна щетина. Вони ж ото тiльки-тiльки були лягли вiдпочити пiсля
триденного важкого походу, а тут знову таке. Але трималися вони бадьоро,
цi зовсiм молодi ще солдати. I менi було соромно зараз перед ними за свою
ногу, за сво? безсилля. I я хотiв, щоб вони швидше од'?хали, щоб нiчого не
помiтили.
  Пайчадзе кинув менi ватник, чоботи i сказав:
  -_ Вдягни, бо ти оно синiй, як пуп... По?халi! Разворачивай тачку i
давай он до тi?? хати!
  Останнi слова були сказанi вже водi?вi. Все в того Пайчадзе було
"тачка": i велосипед, i бронетранспортер. Але чимось менi це подобалося,
щось у цьому було симпатичне. Може, тому, що сам вiн був страшенно
симпатичний, з отих хлопцiв, якi в iграх завжди бувають Щорсами i
Чапаевими. I командував вiн солдатами по  хлоп'ячому  просто,  без
начальницького тону. I я подумав, що як менi коли-небудь у життi
доведеться командувати, я буду командувати саме отак.
  Триста п'ятдесят перший од'?хав.
  Через якусь хвилину човен черкнув дном об землю.
  Про велосипед Павлуша додумався сам, не довелося йому й говорити.
  - Сiдай на багажник, - сказав вiн, ставлячи велосипед бiля човна.
  Тримаючи за кермо, вiн довiв велосипеда до сухого, а вже там сiв у
сiдло.
  Павлуша довiз мене додому швидко i без всяких пригод. Нiхто на нас i
уваги не звернув. У нас часто так ?здягь, особливо хлопцi - один педалi
крутить, а другий на багажнику, розставивши ноги, сидить.
  Дома в нас не було нiкого. Навiть Яришка, певно, прокинулась i побiгла
кудись.
  Павлуша допомiг менi зашкандибати в хату, потiм допомiг перевдягтись у
сухе. Сам я й штанiв, мабуть, не скинув би. Нога вже була, як колода, i
Павлушi довелося тягнути лiву холошу хвилин з п'ять - обережненько, по
сантиметру, бо так болiло, що я не мiг не стогнати.
  Поклавши мене в лiжко, Павлуша сказав:
  - Лежи, я по медичку мотону.
  Лiкарнi в нашому селi не було. Лiкарня була у Дiдiвщинi. А в нас -
тiльки фельдшериця Люба Антонiвна, яку всi звали "медичка". Проте наша
медичка важила бiльше, нiж уся дiдiвщинська лiкарня. Така вона була тямуща
у справi зцiлення хворих. I за складних випадкiв лiкарi кликали ?? на
консилiум.
  Була вона невисока на зрiст, але огрядненька,  як  то  кажуть,
натоптувана, i дуже моторна, незважаючи на сво? п'ятдесят з гаком. До
хворого вона не йшла, а просто-таки бiгла, i той, хто приходив ??
викликать, завжди вiдставав.
  Але хiба ?? зараз знайдеш, ту медичку? Там таке робиться, стiльки людей
затопило, певно ж, не одному лiкарська помiч потрiбна! Чи до мо?? ноги ?й
заразi
  - Не треба. Не ходи, - сказав я.
  - Та ну тебе, - махнув вiн рукою i побiг.
  Я лежав, i мене тiпало.
  Все тiло мо?, всю шкiру з голови до п'ят трусила дрiбна трясця. Поверх
ковдри я вкрився ще дiдовим кожухом, але тiльки вагу вiдчував, а зiгрiтися
не мiг. Головне, що я не мiг рухатися, бо кожен рух струмом бив менi в
ногу, вавдаючи гострого болю. I ця безсила, безпомiчна нерухомiсть була
гiрша за все.
  Цiле село, вiд сопливих дiтлахiв до найстарезнiших дiдiв, було там,
дiяло, щось робило. А я один лежав i лiчив мух на стелi. I було менi
кепсько, як нiколи.
  А що буде, як прийдуть мати, батько i дiд! Навiть думати не хотiлося.
Перше, що скаже мати: "Я ж казала! Я ж казала!" I нiчого ?й не заперечиш,
справдi, вона казала...
  А дiд подивиться насмiшкувато i кине: "Догрався! Доскакався!"
  А батько нiчого не скаже, тiльки гляне зневажливо: - "Ех, мовляв, ти,
дрiбнота пузата!.." А Яришка захихика?, пальчиком показуючи i приспiвуючи:
"Так тобi й тгеба! Так тобi й тгеба!"
  Ех, чому я не солдат?!
  Сталося б таке, наприклад, з старшим лейтенантом Пайчадзе, чи з
солдатом Iвановим, чи з Пiдгаиком. Ну що ж, бойовi друзi вiднесли б його
на руках у медсанбат ибо в госпiталь, i лежав би вiн собi у мужнiй
самотностi, нiяких родичiв, нiхто не докоря?, не наставля?, не чита?
мораль. Тiльки забiжить iнколи на хвилинку хтось iз товаришiв, розкаже, як
iде служба, бойова i полiтична пiдготовка, почасту? цигаркою, а може, й
порцiю морозива пiдкине... Краса!
  А де ж це Павлуша? Щось довго його нема. А що, як побачив вiн свою
Гребенючку i вилетiв я йому з голови? Бо вона ж нещасна, потерпiла, ??
треба пожалiти. I вiн ?? жалi?, i заспокою?, як тiльки може. I забув вiн i
думати про мене. I не прийде бiльше, i будемо ми з ним знов у сварцi.
  Вiд цi?? думки так менi стало тоскно, що свiт потьмарився. I така мене
взяла злiсть на Гребенючку, що я аж зубами скреготнув. Ну, все ж вона, все
ж лихе через не?! Ну, не прискiпуюсь я. Ну, через не?, точно ж! Ну, через
кого ж я ще лежу, потерпаю, як не через ту капосну Гребенючку! Через кого
ноги збувся, ворухнутися не можу? Через не?. Хотiв же врятувати для не?
собаку якусь, щоб радiсть ?й була.  Коробочку,  бач,  ювелiрну  з
коштовностями нагледiв. Бодай би згорiла та коробочка, i та шафа клята, i
та хата вся разом з Гребенючкою!..
  I раптом менi зробилося жарко, так жарко, наче мо? прокльони на мене
обернулися, i не коробочка та, i не шафа, i не хата вся разом з
Гребенючкою, а сам я горю синiм полум'ям.
  Хочу скинути кожуха дiдового i ковдру з себе i не можу. Щось на мене
навалю?ться, i давить, i пече несамовито, наче прас важенний. I щось у
головi крутиться, крутиться, крутиться... I гуде. I я вiдчуваю якiсь цифри
у тому наростаючому руху, якесь шалене збiльшення кiлькостi, якесь
неймовiрне множество. I вiдчуваю, що нема вже менi виходу з того
множества, I що ось-ось у мене щось лусне i буде кiнець...
  Але нi, мука та не припиня?ться. I все крутиться на тiй граничнiй
кiнцевiй межi. I крiзь те кружляння чую я враз голос Павлушi, але не можу
збагнути, що вiн говорить. I голос медички, i ще чи?сь незнайомi голоси...
  А потiм усе в мо?й головi сплуталося, i я вже нiчого не пам'ятав...
  РОЗДIЛ XXIV
  Хвороба. Сни i дiйснiсть. Чого вони всi такi хорошi?
  Я прохворiв понад два тижнi.
  Вже потiм Павлуша менi розказував, що, коли вiн привiв медичку (вiн
дуже довго не мiг ?? знайти, бо потерпiлих розмiстили по всьому селу, i
вона моталася з кутка в куток), то я лежав, розкинувшись на постелi,
червоний як мак, i вiд мене жаром аж пашiло. Медичка одразу сунула менi
термометра пiд руку - було сорок i п'ять десятих. Я був без пам'ятi i весь
час повторював:
  - Хай вона згорить!.. Хай вона згорить!.. Хай вона згорить!...
  А хто "вона" - невiдомо.
  Я-то добре знав хто, але, звiсно, Павлушi нiчого не сказав.
  Прийшов я до тями лише на третiй день. У хатi було так ясно, свiтло i
тихо, як бува? тiльки пiд час хвороби, коли на ранок спада? температура.
  Перший, кого я побачив, був дiд. Вiн сидiв на стiльцi коло мого лiжка й
куняв. Мабуть, вiн сидiв з ночi. Та тiльки-но я ворухнувся, вiн одразу ж
розплющив очi. Побачив, що я дивлюсь на нього, усмiхнувся i поклав
шкарубку жилаву руку менi на лоба:
  - Ну що, синку, видряпу?шся? Полегшало трохи, милий, га?
  Це було так незвично, що я мимохiть усмiхнувся. Дiд зроду не казав менi
таких слiв. I рука ця чи не вперше за все життя торкнулася мого чола.
Здебiльшого вона торкалася зовсiм iншого мiсця, i зовсiм не так нiжно.
Батьковi й матерi завжди було нiколи, i виховував мене дiд. Виховував
по-сво?му, як його колись у дитинствi ще за царату виховували. Я, звiсно,
виступав проти такого виховання i доводив,  що  то  дореволюцiйний
жандармський метод, засуджений радянською педагогiкою. Але дiд давав менi
потиличника i казав "Нiчого-нiчого, зате перевiрений. Скiльки великих
людей ним виховано. I мовчи менi, сатана, бо ще дам!"
  А тут, бач, "синку", "милий"...
  Почувши дiдовi слова, з кухнi вибiгла мати.
  - Синочку, любий! - кинулася до мене. - Краще вже, правда?
  Вона притулилася губами до мо?? скронi (мама завжди так мiряла
температуру i менi, i Яришцi i завжди вгадувала з точнiстю до десятих).
  - Тридцять шiсть, не бiльше. Ану помiряй! - Вона сунула менi пiд пахву
термометр.
  Iз спальнi зашльопав босими ногами батько, заспаний, скуйовджений, у
самих трусах - тiльки прокинувся.
  На обличчi його була розгублена усмiшка.
  - Ну як? Як?.. Го-го, бачу - видужу?ш, козаче! Бачу!
  - Та цить! Розкричався! - гримнула на нього мати. - Вiд такого крику в
нього знов температура пiдскочить.
  Батько одразу втягнув голову в плечi, навшпиньках пiдiйшов до лiжка i,
схилившись до мене, пошепки сказав:
  - Вибачай, то я од радостi.
  Я усмiхнувся - вперше в життi не я в тата, а вiн у мене просив
вибачення.
  - Ну, як там затопленi? - спитав я i сам не впiзнав свого голосу, такий
кволий, ледь чутний вiн був - наче з погреба.
  - Та нiчого, все гаразд. Вода вже спада?. Люди починають у хати
повертатися. Все гаразд.
  - Жертв нема?
  - Та слава богу, обiйшлося. Люди всi цiлi. Так дехто подряпався,
попростуджувався, а серйозного нiчого. Трошки тiльки худоба постраждала.
Та й то небагато. В кого коза, в кого пiдсвинок, трохи птицi... А корови
всi порятованi i добро...
  - I все завдяки солдатам, хай ?м сонце свiтить! - встряла мати. - Якби
не вони, хтозна, що б i було.
  - Да, технiка тепер в армi? могуча, - мовив поважно дiд.
  - I кажуть, то ж ти ?х привiв, - мати нiжно поклала менi руку на чоло.
  - Не знав я, що такого сина геройського маю, - наче з трибуни сказав
тато.
  - Та!.. - Я одвернувся до стiни i вiдчув, як сипонуло менi жаром в
обличчя, аж сльози виступили.
  Все говорилося нiби щиро, але голоси в батькiв такi вже були лагiднi,
аж надто.
  Такими голосами з калiками розмовляють, з нещасними. "Це вони тому, що
я хворий". Дiд кахикнув i сказав:
  - А друзяка твiй учора цiлий день просидiв тут бiля тебе. I не ?сть
нiчого, аж схуд.. От побачиш, зараз прибiжить.
  Спасибi, дiду! Мудрий ви. Знали, що сказати! Як вивес ти мене з того
стану незручного. Знали, чим радiсть менi зробити.
  Мати витягла в мене з-пiд пахви термометр.
  - Тридцять шiсть i один. Що я казала? Тепер уже пiде на поправку. А як
нiжка, болить?
  А я й забув зовсiм про ногу. Ворухнув нею - болю майже не було, тiльки
вiдчув, що вона туго забинтована.
  - Слава богу, нема перелому. Вивих. I трохи зв'язки... Медичка сказала,
через два тижнi у футбола гулятимеш.
  Рипнули дверi, i над клямкою вистромилась розпатлана, не зачесана ще
голова Павлушi. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потiм враз
розпливлося в усмiшцi:
  - Драстуйте... Можна?
  - Та заходь, заходь, чого там, - усмiхнулась мати. - На поправку пiшло.
  - Я ж казав, я ж казав, що сьогоднi краще буде, - Павлуша пiдiйшов до
лiжка. Вiн аж свiтився весь радiстю i привiтом.
  - Здоров, старик! Ну як?
  - Нiчого... - усмiхнувсь я, тамуючи радiсть.
  I замовкли обидва. При батьках розмова не кле?лась.
  - Ой, у мене ж там молоко! - сплеснула мати руками й побiгла у кухню.
Батько пiшов у спальню одягатись. Пiдвiвся, крекчучи, з стiльця й дiд:
  - Ну, балакайте собi, старики, а я, молодий, до працi пiду, - i
почовгав у двiр.
  - Сiдай, чого сто?ш, - сказав я Павлушi. I вiн сiв скраю на лiжко.
  Вiн сидiв i мовчав. Тiльки усмiхався i раз у раз пiдморгував менi. I я
мовчав i усмiхався. I вiдчував, що я повертаюсь звiдкись здалеку-здалеку у
знайомий i рiдний менi свiт - наче з далеко? важко? мандрiвки додому. I
рiдний менi цей свiт головне тим, що у ньому ? Павлуша. Оцей-от кирпатий,
з облупленим носом Павлуша, в якого так смiшно стирчить на макiвцi
волосся.
  Невже могло статися так, що вiн мiг не бути бiльше мо?м другом? Це було
б просто жахливо, незбагненне. Я не знаю, що б тодi було.
  - Ну, як там, розкажи, - сказав нарештi я.
  - Ну як? Нiчого. Все гаразд. Тiльки й балакають усi, що про тебе. Кого
не зустрiнеш: "Як температура? Як нога? Який пульс?" Хоч бюлетень про тво?
здоров'я вивiшуй. Як прем'?р-мiнiстр. Таким знаменитим став, що куди там.
  - От iменно - бiльше нiкуди!
  - Ну точно, я тобi кажу! Все село вже зна?, як ти солдатiв привiв, як
ти листи врятував. Баба Мокрина день i нiч за тебе богу молиться. Та що
баба Мокрина - отець Гога у церквi за тебе молебень служив.
  - Та ну тебе!.. Чи толком розкажи, як там...
  - Ну, слово честi! Хлопцi заздрять тобi несамовито. Карафолька аж
зелений ходить. Вiн теж так старався у геро? вийти, так старався. Аж
черевики десь у водi загубив. I ставника сам собi пiд оком поставив, десь
об одвiрок гецнувся вiд ентузiазму... А Коля Кагарлицький свою курточку
нейлонову заграничну, зна?ш, разпанахав зверху донизу. I навiть оком не
зморгнув. Отак у розпанаханiй до самiсiнького вечора таскав людськi речi.
А Антончик ледь не потонув. Вiн же, зна?ш, плава? поганенько, а полiз у
кошару вiвцi Мазниченковi рятувать. Такий, зна?ш...
  Павлуша глянув на мене й загнувся.
  - Ну що ж... молодцi хлопцi, - зiтхнув я.
  - Взагалi-то молодцi, звичайно, я й сам не думав...- Але . але всi вони
пiгме? проти тебе. Точно! Дума?ш, хтось iз них отак пiрнув би у затоплену
хату через вiкно? Нi за якi бублики! Та що...
  - Ага! - криво усмiхнувся я. - Ну добре... А як там взагалi?
  - Взагалi нiчого... Порядок!  Життя  нормалiзу?ться,  як  пишуть
кореспонденти. Вiдновлюються  комунiкацi?,  вiдбудовуються  пошкодженi
об'?кти. Пiдпри?мства i установи працюють нормально - i сiльмаг, i
перукарня, i лазня... Незважаючи на стихiйне лихо, колгоспники артiлi
вчасно приступили до роботи - вийшли на поля i ферми. Коротше, в боротьбi
з стихi?ю радянськi люди перемогли... ?дине, що нема ще електрики. Але
солдати докладають всiх зусиль, щоб у хатах знову засяяли лампочки.
Взагалi, я тобi скажу, хто таки молодцi - так це солдати. Як вони працюють
- ти б бачив! Сила! Без них, я навiть не знаю... Якби не вони з сво?ми
машинами... Ти навiть не зна?ш, який ти молодець, що ?х привiв. Просто,
просто ти можеш вважати, що ти врятував село. Абсолютно!
  - Та йди ти! I без мене ?х би однак викликали. Секретар райкому при
менi дзвонив уже полковниковi. Так що...
  - Ну й що! Однак ти ?х привiв. Ти! А хто ж! I чого там скромничати! От
любиш ти скромничати!..
  Я усмiхнувся.
  "Ех, Павлушо мiй дорогий! - подумав я. - Що це ти го-воришi Я люблю
скромничати! От iменно! Вже що-що, а скромничати нi я, нi ти не любимо. Це
всi знають. Швидше навпаки".
  Але я не став з ним сперечатися. Менi так було добре, що ото вiн сидiв
на лiжку i балакав зi мною! Так було радiсно, i я боявся, щоб вiн не
пiшов.
  А вiн нiби прочитав мо? думки. Бо подивився винувато-винувато i сказав:
  - Ну я пiду, мабуть... Тобi спокiй потрiбен...
  - Та посидь, чого там! - стрепенувсь я.
  - Та я б посидiв, звичайно... Але ми, зна?ш, домовились...
  - Ну йди, - сказав я тихо й приречено.
  - Та ти не ображайся. Я ще забiжу. Ти, головне, вiдпочивай, добре ?ж i
видужуй. А я... Бо там, зна?ш, ще все-таки... Ну, бувай!
  - Бувай! - через силу усмiхнувсь я. - Вiтай там хлопцiв!
  I вiдчув, як щось у горлi заважа? менi говорити - наче галушка
застряла.
  - Я ще до обiду забiжу обов'язково! - бадьоро вже з порога гукнув
Павлуша i побiг.
  Вiн навiть не сказав, з ким i про що вiн домовився i що ж там
все-таки...
  Значить, ясно з ким! З нею! Побiг ?? порати Ех!..
  А чого обов'язково ??? Може, й не ?? зовсiм. Що, нiчого зараз робити в
селi, чи що! А ти хотiв, щоб вiн бiля тебе нянькою сидiв! Побiг собi
хлопець у справах якихось, а ти вже розкис. Ковтай оно лiки i не мороч
голови. Цiкаво, а ти б сидiв бiля його лiжка? Згадай, як ото Яришка
хворiла i мама просила коло не? посидiти. Як ти нудився! От i не видумуй.
Не видумуй. Не виду...
  Зненацька лiжко мо? хитнулося, м'яко зрушило з мiсця i попливло,
погойдуючись, до вiкна...
  Я не здивувався, не злякався, тiльки подумав: "Видно, i нас затопило. А
вiд мене приховували, не хотiли хвилювати, бо хворий... Тому й Павлуша
побiг - рятувати батькову бiблiотеку. У них же стелажiв з книжками - на
двi з поло-виною стiни. Поки всi винесеш!.."
  Лiжко мо? випливло крiзь вiкно на вулицю. Навколо вже не видно було нi
хат, нi дерев - нiчого, крiм бiло?, пiнисто? води, з краю в край. Бiло?,
як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелеться так низько над водою.
Але нi, то не був туман, бо видно було далеко, до самого обрiю. То була
вода така бiла.
  Раптом я побачив, що у водi, погойдуючись, пливуть великi бiдони з-пiд
молока, i зрозумiв - залило молочну ферму i повивертало бiдони, i це
навколо вода, змiшана з молоком.
  Але чому мо? залiзне лiжко не тоне?
  I одразу прийшла думка - у мене лiжко-амфiбiя, вiйськового значення, i
це тому, що в мене мати - депутат, усiм депутатам видають такi лiжка...
  Бiлi хвильки хлюпочуть коло само? подушки, але не заливають ??. Ну,
звичайно, це молоко. Причому свiжiсiньке, парне.
  Я вже гостро вiдчуваю його запах. I раптом чую голос матерi:
  -_ Випий,синку, випий молочка.
  I зараз голос батька:
  - Вiн заснув, не буди його, хай...
  Але я вже прокинувсь i розплющив очi.
  Я випив молока i знову заснув.
  Коли я прокинувся, був уже обiд. Я пообiдав (з'?в трошки бульйону i
куряче крильце), полежав i знову заснув... I спав так до ранку.
  РОЗДIЛ XXV
  Усе! Кiнець! Я дарую велосипед. "Загаза чогтова!" Я видужую
  Прокинувшись, я побачив, що бiля лiжка сидить на стiльцi Яришка i чита?
журнал "Барвiнок".
  У хатi було сонячно, аж очi слiпило, годинник на стiнi показував без
чвертi десять, i я зрозумiв, що то ранок.
  Яришка зразу вiдклала журнал i скочила з стiльця:
  - О!.. Любий бгатику! Загаз будеш снiдати.
  Вона в нас не вимовля? лiтеру "р"
  За мить Яришка вже ставила на стiльцi передi мною молоко, я?чню, сир i
хлiб з маслом.
  Я збагнув, що в хатi нiкого нема?, всi на роботi, i ?й доручено
доглядати мене.
  - Будь ласка, любий бгатику, ?ж! - сказала вона солодким голосом.
  Я насторожився.
  А коли вона втрет? сказала "любий бгатику" ("Любий бгатику, спегшу
пгоковтни таблетку"), це вже мене зовсiм збентежило.
  "Любий бгатику!" Вона нiколи мене так не називала. Вона завжди казала
на мене "загаза чогтова", "так тобi й тгеба", "щоб ти гозбив свою погану
могду..." I раптом - "любий бгатику!"
  Кепськi, виходить, мо? справи. Може, й зовсiм безнадiйнi. Може, я вже й
не встану. Тому-то всi такi нiжнi до мене: i батько, i мати, i дiд... I
весь час заспокоюють - видужу?ш, мовляв. А я...
  Бач, сплю весь час. Значить, нема в органiзмi сил, енергi? для життя.
Отак засну й не прокинуся бiльше. От голову навiть пiдняти вiд подушки не
можу. Пiдведусь, сяду на лiжку, i йде обертом голова, аж нудить...
  Я глянув на сир, на я?чню i згадав слова дiда Салимона, якi вiн любив
повторювати: "?жа - джерело життя. Доти живеться, поки ?сться i п'?ться.
Добре кушай i будеш, як бугай".
  - Яришко, дай iще шмат хлiба з маслом, - сказав я тихим глухим голосом.
  - Тю, ти ж iще цього не з'?в?!
  - Жалко? - з гiрким докором глянув я на не?. - Може, я... Може...
  - Та що ти, що ти! Будь ласка! - вона побiгла на кухню, вiдремiзувала
вiд буханки величезну партику, намазала в палець масла i поклала на
стiлець. Писнула i побiгла за пiч смiятися.
  Я зiтхнув. Нiчого, нiчого! Дивись, щоб на кутнi не засмiялася, як я...
як мене вже не буде...
  Я?чню з тим першим шматком хлiба я вмаламурив досить швидко i легко.
  А от тарiлка сиру, щедро политого сметаною, i партика хлiба, принесена
на мо? прохання Яришкою, пiшли туго. Пiвтарiлки я ще сяк-так ви?в, а далi
почав давитися. Набивши повен рот сиру I хлiба, я жував-пережовував ту
жуйку по кiлька хвилин i не мiг проковтнути. Ремигав, як той старий вiл.
  Уже й молоком запивав, i рiзко смикав назад головою, як це робить
завжди мати, ковтаючи таблетки, та все марно - не ковталося. "Ну, все! - з
жахом подумав я. - Уже й ?сти не можу. Не прийма? органiзм iжi. Все!
Капець менi! Кришка!"
  Я безсило вiдкинувся на подушку.
  Лежав i прислухавсь, як усерединi в мене щось булькало, бурчало й
переливалося. То гуляли в порожньому животi одинока я?чня, трошечки сиру й
молока. Гуляли, не в змозi порятувати слабiючого органiзму.
  Кольнуло у боцi!.. I нога затерпла, мабуть, кров туди вже  не
доходить... I рука лiва якась безсило млява. Це ж там серце близько...
Видно, серце вже вiдмовля?ться працювати...
  О! Диха-iи вже важко. Уривчасте якесь дихання. I пальцi на руках уже
посинiли, зда?ться, одмирають.. Ех, жаль - нема Павлушi. Хотiлося б з ним
попрощатися. Не встигну, мабуть...
  З-за печi визирнуло лукаве Ярищине око. Вона смiялася. Вона й не
уявляла, як менi зле. Вона думала, що я придурююсь.
  Треба ?й якось довести, що це не жарти, що менi таки погано, що, може,
це останнi мо? хвилини... Я не мiг помирати пiд ?? хихикання.
  - Яришко, - ледь чутно промовив я. - Iди сюди.
  Вона вийшла з-за печi.
  - Яришко, - зiтхнув я i замовк. Вона пiдiйшла ближче. Личко ?? стало
трохи серйознiшим.
  - Яришко, - вдруге зiтхнув я i знову замовк. Я мусив сказати зараз щось
незвичайне, щось значуще, благородне й велике, що говорять тiльки перед
смертю.
  - Яришко, - сказав я нарештi тихо й врочисто. - Вiзьмеш собi мiй
велосипед... Я дарую тобi його... I заплющив очi.
  - Ой! - верескнула вона радiсно. - Ой! Пгавда?! Ой! Сегйозно?! Ой
бгатику мiй! Який ти хогоший! Ой! Дай я тебе поцiлую.
  I ?? губенята мазнули мене по щоцi бiля носа. Я одвернувся до стiни, бо
вiдчув, що от-от заплачу.
  Ми з Яришкою найчастiше сварилися саме через той мiй велосипед. Вона
хотiла на ньому кататися, а я не хотiв, щоб вона каталася. Я вважав, що
вона ще соплива, щоб кататися на дорослому велосипедi. Тiльки в перший
клас пiшла в цьому роцi. До педалей ще навiть не дiставала. Але однак
примудрялася ?здити - просовувала праву ногу крiзь раму i, звиваючись
черв'яком, навстоячки крутила педалi. Ця ?? спритнiсть тiльки дратувала
мене. Таке потворне катання було, на мою думку, образою для велосипеда.
  I взагалi кому хочеться, щоб на його велосипедi хтось катався! Це
завжди непри?мно, завжди противно. Велосипед - це щось дуже особисте,
близьке, заповiтне. Це ближче, по мо?му, за сорочку, за штани, за що
хочеш...
  I зараз, подарувавши велосипед Яришцi, я вiдчув, що мо? рахунки з
життям майже зведенi.
  Я чув, як вона, забувши вiд щастя про мою хворобу, вже витягала
Вороного iз сiней надвiр. I вiн жалiбно деренчав i дзвенiв. Цi звуки
шматували мо? умираюче серце. Так востанн? тужливо iрже вiрний кiнь,
навiки прощаючися з козаком....
  Я витягся, як мрець, склав на животi руки i приречено втупився у стелю.
  Я ждав приходу смертi.
  Годинник на стiнi невмолимо одцокував хвилини.
  Але несподiвано замiсть смертi прийшла медичка Люба Антонiвна.
  Грюкнувши дверима, вона зайшла в хату i швидким кроком наблизилась до
мого лiжка.
  Поклала руку менi на лоба, потiм узяла за пульс.
  I все це, не кажучи нi слова, мовчки, зосереджено, строго.
  Я завмер в безнадiйному чеканнi.
  Скiнчивши слухати пульс, вона пiдняла менi сорочку, схилилася i
приклала маленьке холодне вухо до мо?х грудей. Вона завжди вислухувала
хворих просто так, вухом, без всякого лiкарського причандалля.
  I, тiльки вислухавши мене, вона сказала нарештi весело:
  - Молодець, козаче! Все гаразд! Скоро будеш здоровий.
  I ляснула мене долонею по пузi.
  - Еге! Гаразд! - буркнув я. - Оно вже й ?сти не можу. Органiзм не
прийма?. I голова крутиться, пiдвестися несила.
  - Що? - вона здивовано глянула на тарiлки, що стояли на стiльцi. - А це
хто снiдав?
  - Та я ж бачите... -зiтхнув я.
  - Ну! Бачу! I я?чню, бачу, прийняв твiй органiзм, i сиру пiвтарiлки, i
молока Що ж ти хочеш? Пiсля тако? температури це навiть забагато зразу.
Забороняю тобi ?сти по стiльки! А голова крутиться вiд довгого лежання.
Треба вставати потрошку, раз температури нема. Дозволяю тобi сьогоднi
встати хвилин на десять-п'ятнадцять i походити по кiмнатi. Тiльки не
бiльше... "Органiзм не прийма?!" - вона усмiх-нулась. - Ех, ти! Герой!
  Я насупив брови i одвернувся.
  Я не дуже ?й вiрив. Вона медичка. Вона мусить заспокоювати хворих. Така
?? робота, ?й за це грошi платять.
  I все-таки пiсля того, як вона пiшла, я вiдчув, що менi полегшало -
перестало колоти в боцi, i нога одiйшла, i руку одпустило. I серце
забилося бадьорiше. Смерть поки що вiдступила.
  Менi навiть здалося, що я почув, як вона, загримiвши кiстками,
побiгла-покотилася кудись геть по дорозi... Чи. може, то загримiв, упавши
разом з Яришкою, мiй велосипед у дворi?..
  Мiй?
  Велосипед?
  Який же вiн мiй?
  Нема в мене вже велосипеда!
  Нема!
  Подарував.
  Дурень!
  Та я ж .. я ж... думав, що вмираю.
  "Пожди-пожди! Чого це ти так рознервувався? Може, ще вмреш i не будеш
дурнем", - шепнув менi глузливо внутрiшнiй голос.
  "Тьху на тебе! - лайнув я той голос. - Краще бути живим дурнем, нiж..."
  Ну й що! Ну й подарував! Подума?ш! Рiднiй сестричцi подарував. Хай
ката?ться на здоров'я, люба, дорога, се... У дворi знову щось гупнуло й
задеренчало. Чорт! Чого ж вона, корова, пада?! Так же всi спицi повибивати
можна!
  Ну i хай вибива?, ?? велосипед - може зовсiм його розбити.
  Чого тобi тепер хвилюватися? Не треба тобi тепер хвилюватися.
  Спи спокiйно, дорогий товаришу! Мда...
  Павлуша, значить, буде на велосипедi, Вася Деркач на велосипедi, Коля
Кагарлицький на велосипедi, Стьопа Карафолька, гад, на велосипедi, -
коротше, всi, всi геть-чисто на велосипедах, а я - пiшки. На сво?х двох.
Мда .
  Тодi вже краще вмерти! Що це за життя без велосипеда! Комедiя! Смiх!
  А який же був велосипед! "Укра?на". З багажником, i з фарою, з ручним
гальмом. А швидкiсть яка! Вiтер, а не велосипед. Був!
  У дворi знову задеренчало.
  Доламу?!
  Серце мо? розчахнулося вiд болю.
  "Дозволяю тобi сьогоднi встати на десять-п'ятнадцять хвилин".
  Я пiдвiвся i сiв на лiжку.
  Хоч глянути на нього востанн?. От гляну, потiм ляжу i вмру.
  Я встав i, хитаючись, пошкандибав до вiкна.
  Яришка, висолопивши вiд старанностi язика, вихилясами кружляла по
подвiр'ю. На лобi в не? полум'янiла здоровеннецька гуля, на  щоцi
подряпина, колiно розбите. Але очi сяяли щастям. I, видно, те щастя
заслiпило ??, i вона нiчого не бачила. У всякому разi дубовий ковбок, на
якому ми рубали дрова, вона точно не помiчала, бо перла прямо на нього. Я
не встиг навiть роззявити рота, як вона перечепилася об ковбок i...
  Огут уже я роззявив рота. Я не мiг його не роззявити.
  Душа моя, котра ще трималася в тiлi, не витримала. Велосипед став дибки
i з усього маху грюкнув на землю, задеренчавши всiма сво?ми деталями.
  - Ех ти!.. Щоб тобi!.. Що ти робиш?! - одчайдушне закричав я. Хай я
умру, але навiть перед смертю я не можу спокiйно дивитися, як гине
велосипед!
  Лежачи пiд колесом, Яришка розгублено клiпала очима. Потiм враз
насупила брови i мовчки почала вибиратися з-пiд велосипеда.
  Встала, пiдняла велосипед i змiряла мене презирливим поглядом.
  - Дума?ш... дума?ш.. я тобi повiгила, що ти подагував? Я знала, що ти
жагту?ш... загаза чогтова!..
  I, шморгнувши носом, одвернулася.
  Я роззявив рота i... усмiхнувся. "Загаза чогтова..."
  Сонце засяяло з неба, заспiвали пташки, i зацвiли-запахли пiд вiкном
троянди.
  Життя повернулося до мене.
  Сумнiвiв не було - я видужував.
  Дорога Яришко, люба моя сестричко, я тепер завжди даватиму тобi
велосипед - коли тiльки захочеш! Чесне слово!
  РОЗДIЛ XXVI
  Знову тро? невiдомих. Ти менi друг? "Нiчого не розбереш..." - каже
Павлуша
  Поки менi було дуже зле, я не вiдчував, як мина? час. Часу нiби не
iснувало.
  А як менi трохи покращало, отодi я вiдчув, що то за нудота хворiти. Я
нiколи не думав, що години такi довгi, а день такий нескiнченний. Ранiше
менi його завжди не вистачало. Не встигнеш, бува, що-небудь затiяти,
започаткувати, як уже й вечiр. А тепер до того вечора була цiла вiчнiсть.
Вона без кiнця й краю тяглася, тяглася, витягуючи з мене жили. Того вечора
не можна було просто дочекатися. А заради вечора я тiльки й жив на свiтi.
Увечерi приходив Павлуша. Правда, вiн забiгав i вранцi, i в обiд, але то
на кiлька хвилин. А увечерi вiн приходив години на двi, а то й три i сидiв
доти, поки я не помiчав, що вiн уже клю? носом вiд утоми, i тодi я гнав
його спати. Вiн дуже втомлювався, Павлуша. I не тiльки вiн,  усi
втомлювалися. Все село працювало на вулицi Гагарiна, гуртом лiквiдовуючи
ту страшну руйнацiю, яку наробила стихiя на одну нiч. Вiдбудовували хати,
розчищали подвiр'я, заново будували знесенi, потрощенi повiтки, хлiви й
комори, розкопували льохи. Нарiвнi з дорослими працювали й учнi, починаючи
з сьомого класу. Та й меншi не сидiли склавши руки, - кожен щось робив у
мiру сво?х сил i можливостей. Бо рук тих не дуже й вистачало. Пора була
гаряча, збирання врожаю - i фрукти, i  овочi...  Добре,  що  хоч
вiджнивуватися до дощiв устигли. Всi працювали з ранку до вечора. Всi. А я
лежав собi паном - пив какао, ?в гоголь моголь i рiзнi пундики смачнi, що
?х ночами пекла менi мати для змiцнення хворого органiзму. Пив, ?в i читав
собi рiзнi пригодницькi книжки.
  А хлопцi трудилися i ?ли звичайнiсiнький хлiб з салом.
  I я ?м заздрив несамовито.
  Я ненавидiв какао, гоголь-моголь i смачнi пундики.
  Я промiняв би всi цi ласощi на шмат хлiба з салом у перервi мiж
роботою.
  Мiй дiд завжди називав мене "цiлосвiтн? ледащо". Але якби вiн знав, як
менi, "цiлосвiтньому ледащовi", хотiлося зараз працювати! Я  б  не
вiдмовився вiд найбруднiшо?, найпротивнiшо?, найважчо? роботи. Тiльки б з
усiма, тiльки б там, тiльки б не лежати колодою в лiжку.
  Лише тепер я збагнув одну iстину - чим страшна хвороба! Не тим, що десь
щось болить!  Нi!  Найстрашнiша  хвороба  безсиллям,  бездiяльнiстю,
нерухомiстю.
  I я зрозумiв, чого люди насамперед бажають один одному здоров'я, чого
кажуть, що здоров'я - всьому голова...
  Як я страждав вiд сво?? бездiяльностi, ви собi навiть не уявля?те. Коли
нiкого не було в хатi, я заривався в подушку i просто вив, як той собака
голодний.
  Один Павлуша по-справжньому розумiв мо? страждання i весь час намагався
розрадити, заспоко?ти мене. Та йому це погано вдавалося. Я був, звичайно,
вдячний йому за спiвчуття, але жоднi слова не могли менi допомогти. Якi
там слова, як я сам вiдчував, що нема здоров'я, нема сил. Походжу трошки
по хатi - i в пiт кида?, голова йде обертом, лягти тягне.
  Здавалося б, i нога дедалi менше болить, i температури нема, а замiсть
того, щоб видужувати, я чогось знову розкле?вся. Вирiшив, що нiколи вже не
буду здоровим, i занепав духом. Втратив апетит, погано ?в, не хотiлося нi
читати, нi радiо слухати. Лежав з байдужим виглядом, втупившись у стелю. I
нiхто цього не бачив, бо з ранку до вечора нiкого не було дома, а Яришка,
дорога моя сестричка, якiй доручено було наглядати за мною, хати не
держалася. Та я ?? й не звинувачував, я й сам, як вона хворiла, не дуже
сидiв бiля ?? лiжка.
  Зранку, подавши менi снiданок, вона, як цуцик, дивилась на мене i
покiрливо питала:
  - Яво, я тгошечки... можна?
  Я зiтхав i кивав головою. I вона, грюкаючи, тягла велосипеда з сiней
надвiр. I тiльки я ?? бачив аж до обiду. Вона поспiшала, поки я хворий,
накататися досхочу. Вона вiдчувала, що, як я видужаю, не дуже вона
кататиметься.
  I якщо ранiше вона каталася у дворi, то тепер ви?здила за ворота i
тiкала далi вiд очей, щоб не чути мо?х нарiкань за те, що не так ?здить. А
менi вже й це навiть було байдуже. Я й на велосипед махнув рукою.
  Iнколи разом з Павлушею забiгали хлопцi, але  вони  були  такi
заклопотанi, так ?м було не до мене, що радостi це яе приносило.
  Двiчi заходила Галина Сидорiвна, та менi чогось було соромно перед нею,
що я лежу безпомiчний, жалюгiдний, i я напружено, з нетерпiнням чекав,
коли вона пiде. Погано менi було, дуже погано.
  Сьогоднi я чогось особливо вiдчував себе нещасним i самотнiм. Може,
тому, що сьогоднi день був напрочуд хороший - сонячний, ясний, нi хмарки
на небi. I Яришка, витягаючи з сiней велосипеда, спiвала на все горло:
  В путь, в путь, а путь,
  А для тебя, годная,
  Есть почта полевая...
  Вороний мiй продеренчав у дворi i, дзенькнувши вже за ворiтьми,
повiявся, несучи кудись невгомонну мою сестру.
  Я зарився в подушку й завив.
  I раптом почув, як щось стукнуло об пiдлогу.
  Я пiдвiв голову. На пiдлозi бiля лiжка лежав камiнець. До нього був
прив'язаний червоною стрiчкою якийсь папiрець. Я здивовано  глянув,
нахилився, пiдняв. Розв'язав стрiчку, розгорнув папiрець. I аж дух менi
перехопило - я одразу впiзнав той самий почерк: чiткий, з нахилом у лiвий
бiк, i кожна буквочка окремо... Вiд хвилювання тi буквочки застрибали в
мене перед очима, i минуло кiлька секунд, поки я змiг прочитати написане.
  "Дорогий друже!_
  Нам усе вiдомо, що сталося з тобою за останнiй час. Ми задоволенi тво?ю
поведiнкою. Ти поводився, як справжнiй солдат. Нам дуже при?мно, що ми не
помилилися в тобi. Тепер ми ще бiльше впевненi, що ту секретну справу, яку
ми ма?мо доручити тобi, ти викона?ш з честю._
  Стихiйне лихо i метеорологiчнi  умови  унеможливлюють  проведення
намiчено? операцi? зараз. Операцiя вiдклада?ться. Сподiва?мося, що до того
часу ти видужа?ш i нам не доведеться шукати iншо? кандидатури. Намiчувана
операцiя секретна, державного вiйськового значення. Розголошення та?мницi
кара?ться за статтею 253 кримiнального кодексу УРСР._
  Цього листа треба негайно спалити._
  Нагаду?мо: умовний сигнал - бiлий прапорець на щоглi бiля школи. В
день, коли з'явиться прапорець, - треба прибути до доту у Вовчий лiс рiвно
о дев'ятнадцятiй нуль-нуль. У щiлинi над амбразурою будуть iнструкцi?._
  Бажа?мо найскорiшого видужання._
  Г. П. Г"_
  Коли я дочитав, у мене пульс був, мабуть, ударiв двiстi на хвилину. Аж
у скронях гупало.
  Вони! Знову вони! Тро? невiдомих!
  Якраз сьогоднi я згадував про них. Не те, що я забув. Нi. Просто подi?
то? страшно? ночi, а потiм моя хвороба якось одсунули думки про це,
заглушили iнтерес, i все воно згадувалося так, нiби то було не зi мною, а
десь читане чи бачене у кiно.
  I дедалi частiше я думав, що, мабуть, усе це щось несерйозне, чийсь
жарт, тiльки незрозумiле чий i для чого.
  Вже кiлька разiв я вирiшував поговорити нарештi про всю iсторiю з
Павлушею, але кожного разу в останню мить щось заважало: або Павлуша
пiднiмався, щоб iти, або хтось заходив у хату, або в самого мелькала
думка: "А що, як це справдi вiйськова та?мниця?" I момент минав, i я так i
не говорив. До того ж мене бентежило, чого мовчав Павлуша. Я двiчi
намагався вивiдати, куди це вiн ?хав тодi "глеканкою" на велосипедi, але
вiн од вiдповiдi ухилявся. Перший раз вiн якось ловко звернув розмову на
iнше, а другий, коли я прямо сказав йому, що бачив, як вiн ви?хав увечерi
з села i гайнув у бiк лiсу, вiн невинно заклiпав очима: "Щось не пам'ятаю.
Може, в Дiдiвщину... Не пам'ятаю..." - i так вiн це щиро, безпосередньо
сказав, що, якби я сам не бачив його тодi на власнi очi, то повiрив би.
  I от...
  "Розголошення та?мницi кара?ться за статтею 253 кримiнального кодексу
УРСР".
  Тепер ясно, чого мовчав Павлуша.
  Але... як же я знатиму, коли з'явиться прапорець на щоглi, якщо я лежу?
  Нi, я мушу поговорити сьогоднi з Павлушею. Врештi друг вiн менi чи не
друг? Якщо вже на те пiшло, я готовий разом з ним вiдповiдати по цiй 253-й
статтi. I в тюрмi сидiти з ним готовий. (Тiльки щоб в однiй камерi). А
чого обов'язково сидiти? Якби я якомусь вороговi розголосив та?мницю, тодi
iнша справа, а то ж друговi. Та й що розголосив? Я ще не маю чого
розголошувати. Я ще сам не знаю, в чому поляга? ця державна вiйськова
та?мниця. Може, Павлуша зна?, то хай менi розголосить. А якщо не
розголосить, то вiн менi, виходить, не друг. Цiкаво, чи розголосив вiн
Гребенючцi? Якщо ?й розголосив, а менi не хоче, тодi все, мiж нами все
кiнчено.
  Коли я й так не мiг завжди дочекатися приходу Павлушi, то ви собi
уявля?те, з яким нетерпiнням чекав я його зараз!
  I, почувши у дворi його голос, я аж пiдскочив на лiжку, Вiн завжди ще у
дворi гукав на повний голос: "Яво-о! Го-го!" - сповiщаючи, що уже йде.
  Павлуша вбiг у хату захеканий, розчервонiлий i вже з порога почав
збуджено:
  - Старик! Тiльки що Пашкiвський погрiб одкопували. Не вiриш! Одкопали
каструлю, а там вареники з вишнями. Скуштували - свiжiсiнькi, наче вчора
зваренi. А бiльше тижня минуло. Скажи! Кориснi копалини - вареники з
вишнями! Викопанi допотопнi вареники з вишнями! Га? Сила! Головне - як
вода туди не попала? Мабуть, землею одразу присипало, а кришка щiльна i...
Тiльки трохи зверху пiдмоченi, а внизу - абсолютно! Я п'ять штук ум'яв.
Смакота! Що з тобою? Ти що - погано себе почува?ш?
  - Та нi, - хитнув я головою. Я вирiшив не вiдкладати, бо в будь-яку
хвилину може прийти Яришка.
  - Павлушо, - я пильно глянув йому в очi, - ти менi друг, скажи чесно?
  - Ти що? Друг, звичайно.
  - Скажи, а ти мiг би... сiсти разом зi мною в тюрму?
  - Тю! - вiн розгублено усмiхнувся. - Ти що - сiльмаг обiкрав?
  - Нi, без жартiв скажи - мiг би?
  Вiн насупив брови.
  - Мiг би... Ти ж зна?ш.
  - Ну, тодi на, читай, - i я простягнув йому листа.
  Поки вiн читав, я не зводив з нього очей. Вiн спершу зблiд, потiм
почервонiв, далi почав скрушно хитати головою. Дочитавши, звiв на мене очi
й зiтхнув:
  - Так... "Г. П. Г." Значить, i тобi... Нiчого не розумiю...
  - А тобi, виходить, теж? I мовчав...
  Павлуша винувато знизав плечима:
  - Ну, коли б же я мiг сказати! Ранiше - сам зна?ш.. А потiм ти
захворiв, тобi ж хвилюватися не можна, так що ..
  - Не можна хвилюватися? Менi дуже прекрасно можна хвилюватися! Менi
навiть треба хвилюватися! Менi не можна лежати, як колода, бо я так не
витримаю... Ану розказуй! - Я рвучко сiв на лiжку, щоки в мене горiли. Я й
справдi вiдчув якийсь раптовий прилив сил, енергi? i бадьоростi.
  - Ну що... Ну, iду я якось вулицею, раптом назустрiч менi офiцер на
мотоциклi. Спинився "Павлуша, - пита?, - Завгороднiй?" I простяга?
конверт. I як газоне - тiльки я його i бачив. У шоломi, в окулярах -
обличчя не розгледиш.
  - Точно!
  - Ну, розгорнув я листа. "Дорогий друже... секретна справа... треба
прийти у Вовчий лiс до дота... в амбразурi iнструкцiя".
  - В розколинi над амбразурою.
  - Точно.
  - Ао котрiй годинi?
  - О двадцятiй нуль-нуль.
  - А менi о дев'ятнадцятiй.
  - Бачиш. Отже, вони не хотiли, щоб ми зустрiлися. Ну, й ти був?
  - Аякже. Тiльки давай спершу ти.
  - Ну, значить, пiд'?хав я до доту, тiльки туди, а мене - цоп! - за
шкiрки. Солдат Митя Iванов, зна?ш. "Куди, - каже, - оп'ять лiзеш. Зовсiм
здурiв, чи що?" Ну, тепер я розумiю, що це ж ти, певно, туди передi мною
проривавсь, а тодi я здивувався, чого це вiн "оп'ять" каже. Ну, та не це
мене найбiльш здивувало, а те, що я нiяк до амбразури дiстатися не мiг.
Самi писали: "Прийди", - i самi ж вартового поставили, не пускають. До
речi, на дорозi й мотоцикл стояв, i у кущах, крiм Митi Iванова, ще хтось
був, чи не той, що менi листа передавав... Я його не бачив, але голос чув.
Бо я психонув, думаю, чого менi голову морочите. "Ах так, - на повний
голос крикнув. - Не пуска?те, то я додому пiшов. Чу?те, додому! Раз так!"
I тут iз кущiв голос: "Правильно!" Ну, думаю, раз так - бувайте
здоровенькi! - сiв на велосипед i по?хав...
  - I що - i все? Бiльше нiчого не було?
  - Та почекай! Наступного дня пiшов я на малювання. Саме заняття гуртка
було. Розгорнув свiй альбом - а там лист. Знову Г. П. Г - "Операцiя
переноситься... не хвилюй ся... слiдкуй за щоглою бiля школи... Коли
з'явиться бiлий прапорець - приходь того дня у Вовчий лiс до доту..."
  - I знову о двадцятiй нуль-нуль?
  - Ага! Ти зна?ш, мене аж у жар кинуло. Альбоми нашi зберiгаються в
школi, додому ми ?х не забира?мо. Пiсля кожного заняття староста збира? i
Анатолiй Дмитрович замика? ?х у шафу. Як мiг з'явитися там лист, хоч убий,
не збагну. Не iнакше, як хтось уночi залiз у школу, пiдiбрав ключа до шафи
i пiдклав. Але ж школа влiтку на замку i баба Маруся там завжди ночу?, а
вона, ти ж зна?ш, яка - муха в не? не пролетить. Просто не знаю.
  - Ну, це все дрiбницi. Як треба, то й бабу Марусю присплять, i ключа
будь-якого пiдберуть... Це не штука.
  - Ну, а в тебе ж що?
  - Ну, а в мене... - I я докладно розповiв Павлушi про все, що трапилося
зi мною: i про лист, i про "екскурсiю" до вiйськових таборiв, i про
розмову по телефону.
  - Ну, то що ж усе-таки все це означа?, як ти гада?ш? - спитав Павлуша,
коли я кiнчив.
  - Я, звiсно, точно не знаю, але гадаю, що, мабуть-таки, це пов'язане з
вiйськовою справою. Я вже думав може, щось там у них зiпсувалося у якiйсь
гарматi чи в ракетi, куди дорослий пролiзти нiяк не може, i треба
хлопчака.
  - Хтозна, може... - насупив брови Павлуша. - А чого ж тодi i до тебе, i
до мене? I на рiзний час?
  - Хiба я знаю... - знизав я плечима. - Мабуть, хтось iз нас основний, а
хтось дублер. Зна?ш, i в космонавтiв же завжди дублери, i, певне, в таких
справах...
  - Могло буть, - зiтхнув Павлуша. - Виходить, ти основний, а я дублер.
  - Чого це!
  - Ну, тобi ж на годину ранiше призначають.
  - Ну й що! Це нiчого не значить. Може, саме ти основний! Я чогось
думаю, що саме ти! - переконував я його, хоча в душi думав, що основний
таки я, бо справдi, чого б це дублеровi призначали на годину ранiше, нiж
основному. Так i ?, я основний! Але виказувати, що я так думаю, було б i
неблагородно, i нескромно. А Павлуша ж, пам'ята?те, казав, що я люблю
скромничати...
  - А тепер, пiсля мо?? хвороби, то вже напевно ти будеш основним! -
сказав я нiби для того, щоб заспоко?ти Павлушу. I раптом я усвiдомив те,
що сказав, i аж похолов. А справдi! Який же я основний пiсля тако?
хвороби! Це мене треба заспокоювати, а не його. Негайно треба видужувати!
Негайно! Бо i в дублери не попаду!
  Я нервово засовався на лiжку. Нi! Нi! Я таки почуваю себе краще.
Значно. От i сила в руках з'явилася. Можу вже пiдтягнутися, узявшись за
спинку лiжка. А позавчора ж не мiг зовсiм. Нiчого, нiчого! Все буде
гаразд... Коли нiщо не перешкодить.
  - А ти кому-небудь говорив про все це? - я пильно глянув на Павлушу.
  - Звичайно, нi.
  - I ?й не говорив? - Я не хотiв називати ?? iменi, але Павлуша
зрозумiв.
  - Та ти що?! - вiн почервонiв.
  I я чомусь подумав, що вiн, мабуть-таки, не зна?, що то я оббризкав
Гребенючку грязюкою з нiг до голови (вона не сказала), i раптом згадав
та?мничу постать у саду Галини Сидорiвни того вечора. Я ж нiчого Павлушi
ще не говорив про того чолов'ягу.
  - Слухай, - i тут же почав розповiдати. Коли я кiнчив, вiн тiльки
плечима здвигнув:
  - Казна-що робиться у нас тут. Нiчого не розбереш...
  РОЗДIЛ XXVII
  Подi? розгортаються блискавично. Невже один з невiдомих - вона? Не може
бути! "Вiн хоче вкрасти ??!" Ми поспiша?мо на допомогу... Асса!
  Цiкава штука людський органiзм. То вiн ледве дише, тане, як свiчечка,
людина голови пiдвести не може. А то раптом (звiдки й сили беруться!)
почина? мiцнiти й бадьорiшати з кожною годиною. I ви зна?те, що я подумав?
Я подумав, що, мабуть, усе-таки головне для видужання органiзму - це
бажання видужати, мета бути здоровим.
  Коли ? велике, жагуче бажання i ти всiма силами прагнеш до цi?? мети,
прагнеш бути здоровим - ти обов'язково i дуже швидко видужа?ш. Я в цьому
переконався на собi. Пiсля нашо? вiдверто? розмови з Павлушею я одразу
почав видужувати швидкими темпами.
  ?в я тепер, як молотник. Подвiйнi порцi?.
  Медичка якось сказала:
  - Хворим слiд ?сти головним чином те, що ?м хочеться. Органiзм мудрий,
вiн сам пiдказу?, що йому треба.
  Слава богу, менi хотiлося ?сти все, що давали.
  Але одного разу я хитро глянув на дiда i сказав-
  - Дiду, мiй мудрий органiзм пiдказу?, що йому треба... морозива.
  Дiд кахикнув i вiдповiв:
  - Куме Андрею, не будь свинею. Тiльки з лихоманки видряпався i знову
хочеш? Скажи сво?му органiзмовi, що вiн не мудрий, а дурний, якщо таке
тобi пiдказу?. Зовсiм видужа?ш, тодi ?стимеш.
  Це ще бiльше додало менi бажання швидше видужати. Ви ж зна?те, як я
люблю морозиво!
  На третiй день пiсля нашо? з Павлушею розмови медичка послухала мене
сво?м лоскотним холодним вухом, помацала мою ногу i сказала:
  - Можеш потроху виходити, але дуже не бiгай, бо знову застудишся.
  Як же то при?мно замiсть стелi бачити над головою бездонно-голубе небо
i дихати свiжим вiтром, що лоскоче тобi шкiру нiжним дотиком, i чути, як
привiтно шепоче листя на деревах, i вiдчувати пiд ногами пружну землю, i
чепуляти вулицею без усяко? навiть мети, i усмiхатися без причини, просто
тому, що свiтить сонце, що муркоче на призьбi кiт, що рохка? у калюжi
свиня - що життя прекрасне!..
  I хоч iшов я, повторюю, без усяко? мети, просто так, трохи пройтися (бо
далекi прогулянки менi ще були строго-настрого забороненi), та ноги самi
повели мене в бiк вулицi Гагарiна. А менi ж на вулицю Гагарiна медичка
навiть носа показувати не дозволила.
  - Я знаю, всi зараз там дружно працюють, i тобi закортить, - мовила
вона. - Так-от, якщо я тебе там побачу, то просто при всiх вiзьму за вухо
й поведу додому.
  Я добре знав, що медичка - жiнка серйозна i слiв на вiтер не кида?.
Але... я нiчого не мiг зробити з сво?ми ногами. Правда, я йшов не прямою
дорогою, а робив добрячий гак. Бо спершу мусив же таки глянути на ту щоглу
бiля школи - як ви дума?те?! А що, як там... Хоча ми з Павлушею, звичайно,
домовилися, що вiн уважно стежить за щоглою, кiлька разiв у день дивиться
на не? i менi доповiда?. Але що, як вiн запрацювався i...
  На щоглi сидiла сорока i легковажно струшувала довгим  хвостом.
Побачивши мене, знялася й полетiла. Нiякого прапорця не було.
  Тепер я мiг спокiйно чепуляти до вулицi Гагарiна.
  Ще здалеку я почув веселу музику будiвництва: дзвiнко цюкали сокири,
лунко перестукували молотки, i голосисто виспiвувала циркулярка, яку
лритягли з колгоспно? столярнi й поставили пiд нашвидкуруч збитим навiсом
бiля електричного стовпа. I вся вулиця смолисто пахла свiжою стружкою. Все
навколо гуло й мурашилося - туди-сюди сновигали люди, несучи дошки,
колоди, рiзне причандалля. Здебiльшого то були молодi, гиряво стриженi
здоровi парубки, голi до пояса. Лише по зелених штанях i чоботях можна
було впiзнати, що то солдати. На пiдручних роботах у них були нашi хлопцi
й дiвчатка. Оно й Вася Деркач, i Стьопа Карафолька, i Вовка Маруня... Та й
Павлуша десь iам, мабуть.
  Ремонтували хати, латали повiтки, ставили новi тини й паркани.
  I працювалося ?м, видно, весело, з насолодою - хтось спiвав, хтось
насвистував, хтось жарти вiдпускав, i враз вибухав дружний регiт...
  Я став на розi за криницею з дашком i тiльки заздро позирав на цю
веселу, гамiрливу метушню. Позирав i ховався за криницю. Не хотiв, щоб
мене бачили зараз тут - коли я не можу разом з ними, то навiщо... I раптом
почув радiсно-дзвiнкоголосе:
  - О! Ти вже видужав? Поздоровляю!
  Позад мене стояла з вiдром у руках Гребенючка i привiтно усмiхалася.
  Я почервонiв i насупився. От же ж! I треба ж, щоб саме вона мене
побачила!
  - Дякую! - буркнув я i, не озираючись, пiшов геть. Увечерi я почав
наступ на батькiв.
  - От, - тягнув я, скривившись, як середа на п'ятницю. - Скiльки ще
мучитимуся! Я вже зовсiм здоровий, а менi нiчого не дозволяють! Так я
захирiю i зовсiм гигну. Я не можу бiльше. Ну, дiду, ну, ви ж наймудрiший,
ну, пояснiть ?м, що я вже зовсiм-зовсiм здоровий.
  Менi довго доводили, що я дурний, що я сам не розумiю, який я був
хворий, що краще зайвий день витримати, нiж потiм знову лежати, i невже я,
дурний, цього не розумiю...
  Словом, наша дискусiя велася в однiй площинi: я доводив, що вони ж
розумнi й мусять мене зрозумiти, а вони казали, що я дурний i нiчого не
розумiю.
  Нарештi матерi набридло, i вона сказала:
  - Ну, гаразд! Домовимося так. Завтра останнiй день ти ще побудеш на
карантинi, а пiслязавтра, як усе буде добре, зможеш  пiти  трошки
попрацювати, тiльки трошки, годинки пiвтори, не бiльше. I щось робитимеш
легке, бо ти ж зна?ш...
  Останнiй день, коли чогось чека?ш, завжди найдовший, наймаруднiший,
найважчий. Це все одно, як отi останнi хвилини на вокзалi перед вiдходом
по?зда.
  Уже попрощалися, поцiлувались, уже радiо оголосило:
  "Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих, и
освободите вагоны". Уже вкотре сказано:
  "Так ти ж дивись, обережно! I одразу напиши, добре?" - а по?зд
сто?ть...
  Я тинявся по подвiр'ю, по безлюдних вулицях i нуднiвся, нудився...
Вулицю Гагарiна я обминав десятою дорогою. Я тiльки здаля слухав веселий
гамiр будiвництва. Зате до школи я пiдходив разiв з десять. Мене мов на
налигачi тягло туди, до тi?? почорнiло? вiд дощiв, розсохло? i трохи
скособочено? вiтрами щогли, яки стирчала посеред шкiльного двору. Пiд час
пiонерських лiнiйок на нiй весело й урочисто майорiв прапор, а в iнший час
вона втрачала сво? високе призначення, i хлопцi намагалися закинути на ??
вершечок чию-небудь шапку. Це вдавалося дуже рiдко, але коли вдавалося, то
робило щасливчика у той день славним на всю школу, а хлопцям завдавало
велико? втiхи, бо тодi влаштовували незвичайне змагання - хто зiб'? шапку
грудкою. Кидали по черзi, кожен три грудки. Порядок при цьому був
"залiзний", i хто намагався його порушити (чи то кинути бiльше як три, чи
то кинути поза чергою), той дiставав потиличника! Якось менi здорово
пощастило: я не тiльки закинув шапку на щоглу, а й збив ??, i шапка була
не чия-небудь, а Карафольчина. Вiн нею дуже хизувався - бiло-зозуляста
кепочка з пиптиком зверху. Цей день я завжди згадував, як один з
найшасливiших у сво?му життi. От i зараз, дивлячись на щоглу, я згадав той
свiй трiумф, i стало менi тепло на серцi. I захотiлося раптом закинути
що-небудь на щоглу. Нишпорячи довкола очима, я пройшов подвiр'ям, потiм -
за школу, туди, де був сад, пришкiльна дiлянка. Баба Маруся завжди на
старiй яблунi розвiшувала сушити ганчiрки. Та, звернувши за рiг, я враз
забув про тi ганчiрки. Увагу привернули малюнки, виставленi у вiкнi
пiонерсько? кiмнати. То була постiйно дiюча виставка робiт  гуртка
малювання. Анатолiй Дмитрович виставляв кращi малюнки сво?х гурткiвцiв у
вiкнi пiонерсько? кiмнати, i ця виставка весь час поновлювалася.
  Тепер усi малюнки були новi i всi присвяченi тому, як рятували село вiд
повенi. Затопленi хати, амфiбi?, навантаженi рiзним скарбом, солдати
знiмають людей з дахiв i т. iн.
  А один малюнок... У мене перехопило подих, коли я глянув на нього. На
тому малюнку був намальований я...
  Темна, майже пiд стелю затоплена хата, у кутку iкона, перед якою горить
лампадка, а посеред хати, тримаючись за дрiт вiд лампочки, у водi - я...
  Ну, звiсно, то був малюнок Павлушi. I так здорово, так точно було
намальовано, наче вiн сам перейшов це. От що значить художник. Молодець!
Ну ж молодець! Вiн таки стане художником. ?-таки в нього здiбностi. У мене
щодо цього - жодних сумнiвiв.
  I вперше я подумав про це без заздростi, а з щирою радiстю.
  I я вперше вiдчув, яке це чудове почуття - гордiсть за друга.
  Я довго розглядав малюнки. Були там кращi, були гiршi, але з Павлушиним
не мiг зрiвнятися жоден. I мовчав же, сатана, нi слова менi не сказав. От
я зараз пiду, прямо скажу йому, що вiн талант, i... дам у вухо. Щоб не
задавався. Для талантiв головне - це не задаватися, ?м обов'язково треба
час вiд часу давати у вухо.
  Я рiшуче попрямував на шкiльне подвiр'я. I раптом зупинився як
укопаний. Бiля щогли стояла... Гребенючка. Стояла i причiплювала до
дротини, на якiй пiднiмають на щоглу прапор, бiлу хустку.
  Це було так неймовiрно, так фантастично, що я просто отетерiв.
  Тю! Так, значить, один з трьох невiдомих - це Гребенючка!
  Тю! А чого з трьох?
  Може, вона сама все це й придумала! "Г. П. Г." - Ганна Петрiвна
Гребенюк. Але ж вона не Петрiвна, вона Iванiвна. ?? ж батько Iван
Гнатович. I почерк же зовсiм не ??, дорослий почерк. I по телефону говорив
басистий дядько. Вона нiколи в життi так голос не пiдробить. I листа ж дав
менi таки офiцер на мотоциклi. I менi, i Павлушi.
  Павлушi?
  А може...
  Може, Павлушi взагалi нiхто нiякого листа не передавав i нiчого, а
просто вiн з нею заодно.
  Мовчав же, не признавався, аж поки я перший не почав.
  I "Г" - це Ганя. "П" - це Павлуша, а "Г" - це хтось третiй - Гришка
Бардадим абощо.
  А я дурний...
  Нi! Не може бути!
  Павлуша не може бути таким пiдступним! Тодi взагалi нема правди на
землi!
  Нi!
  ?дине, що Павлуша мiг, - не втриматись i розказати ?й про листа (ми з
ним тодi у сварцi були). А може, вона сама того другого листа прочитала.
Вона ж староста гуртка, збира? альбоми, а той же лист був у альбомi.
Точно!
  Прочитала й вирiшила пожартувати. А може, навiть вирiшила  щось
пiдстро?ти, щоб посварити нас. Бачить, що ми помирились, i це ?й муля?.
У-у, кирпа поганська!
  Менi дуже кортiло пiдскочити зараз до не? i дзизнути добряче. Але я
стримався. Це ж значило б визнати себе переможеним Нi! Треба щось
придумати таке, щоб аж . Вона ж не зна?, що я бачу, як вона чiпля? хустку.
I цим можна здорово скористатися.
  Спокiйно, Яво, спокiйно, дорогий! Дихай глибше i тримай себе в руках!
  Гребенючка потягла за дротину, i бiла хустка поповзла вгору на верх
щогли Коли хустка вже була вгорi, Гребенючка злодiйкувато озирнулась i
дременула на вулицю. Мене вона, звичайно, не помiтила, бо я стояв за рогом
школи, ще й за кущем.
  Я ще кiлька хвилин стояв отак, не рухаючись У головi ро?лися безладнi
думки. Я нiяк не мiг придумати, що б же ж таке вчинити Гребенючцi, як би
?? провчити.
  Ич, вирiшила насмiшки з мене качати! Ну, стривай! Будеш ти бачити!
  Перше, що треба зробити, - це негайно зняти цю бiлу хустку. Павлуша не
повинен ?? бачити. Якщо вiн не в спiлцi з Гребенючкою, то подума?, що це
правдивий знак. А якщо в спiлцi, то мусить якось виказати себе, почне
непоко?тися, чому нема на щоглi хустки, де вона подiлась, i я таким чином
дiзнаюся.
  Пiвхвилини - i хустка була у мене в кишенi.
  Сонце звернуло вже на обiд, скоро Павлуша прибiжить додому.
  Я подався чекати його пiд хату.
  Його чогось довго не було. Вже батько й мати Павлушинi пообiдали i
знову пiшли на роботу, уже всi сусiди з вулицi пообiдали й порозходилися,
а його нема та й нема. Я хвилюватися почав - чи, бува, не трапилося з ним
чого. Коли це бачу - бiжить. Захеканий, скуйовджений якийсь, а очi, як у
зайця, що з-пiд куща вискочив, аж свiтяться.
  Кинувся до мене i слова промовити не може, тiльки хека?:
  - Слу-хай!.. Слу-хай!.. Слу-хай!..
  - Що таке? - питаю. - Горить десь чи знову повiнь?
  - Нi... Нi.. Але... Слухай, вiн хоче ?? вкрасти!
  - Хто? Кого?
  - Галину Сидорiвну! Вчительку нашу!
  - Хто?
  - Лейтенант.
  - Тю! Що вона - вiйськовий об'?кт, чи що? Який лейтенант?
  - Грузин отой з вусиками, що ти з ним на амфiбi? ?здив.
  - Вiн що - здурiв?
  - Закохався! А ти зна?ш, якi в них звича?? "Кавказьку полонянку"
пригаду?ш? Сподоба?ться такому дiвчина, вiн ?? хапа?, зв'язу?, на коня i -
в гори!.. Пойняв?
  - А звiдки ти взяв? Розкажи толком!
  - Чув! На власнi вуха чув! Розумi?ш, почався обiд, усi порозходились. I
я вже збирався... Коли бачу, той грузин бiля нашо? Галини Сидорiвни
крутиться i щось ?й нашiпту?, а вона одмаху?ться сердито i хоче йти, а вiн
?й дорогу перепиня?. Це на подвiр'? у Мазуренкiв, за хатою, там, де груша
напiвусохла, зна?ш. Ну, я сховався на городi в кукурудзi, дивлюсь, що ж
воно буде. А вона йому: "Ну одiйди, ну одiйди, я тебе прошу!" А вiн: "Нэ
могу болше! Я тебе вкраду, понiма?ш, да! Вкраду!" Вона щось йому сказала,
я не почув, а вiн: "Сегодня в одинадцать, пiсля вiдбою". А вона як
вирветься, як побiжить. Вiн рукою тiльки так - мах! - роздратовано i не
по-нашому щось джерготнув, лайнувся, мабуть, а очi - як у вовка просто -
зеленим вогнем палають... От!
  - Ти диви - знизав я плечима. - А такий вродi добрячий дядько. Хлопця
Пашкiвського урятував... I взагалi...
  - Просто вiдчайдушний. А бачиш - дикий чоловiк. Вiд такого усього можна
чекати. Ще й зарiже. В них у всiх кинджали, ти ж зна?ш.
  Мене враз огорнула гаряча хвиля рiшучостi. Пiсля стiлькох  днiв
вимушено? бездiяльностi i нудьги душа моя прагла гострих вiдчуттiв i дi?.
  - Треба рятувати! - твердо сказав я.
  - Самим? - недовiрливо глянув на мене Павлуша. - А чи посилимо?
  - А чого там! Вiзьмемо добрячi дриняки, а як що, такий галас здiймемо -
все село збiжиться. Нiде вiн не дiнеться!
  - А тебе ж з дому не випустять так пiзно. Ти ж iще хворий вважа?шся.
  - Та.який там хворий! Сьогоднi останнiй день. Я, зна?ш, до тебе в гостi
пiду, а потiм ти мене вийдеш провести, i ми - фiть!
  Менi аж самому весело стало, як я здорово придумав.
  Ми домовились так: коли Павлуша прийде ввечерi з будiвництва, зайде до
мене i запросить до себе, а я заранi приготую добрячi замашнi бойовi дрини
i сховаю в саду пiд парканом.
  По тому Павлуша побiг швиденько пообiдати - боявся, щоб на будiвництвi
не подумали, що вiн сачку?. А я зразу пiшов у лiщину вирiзати палицi.
  Про Гребенючку я Павлушi так нiчого й не сказав. Не хотiлося псувати
йому настрiй. Крiм того, у мене майнула думка: "Ану ж як Гребенючка з тим
грузином заодно..." Не те, що заодно, а просто вiн ?? залякав i примусив
допомагати. I всю цю iсторiю з листами вигадав для того, щоб мене й
Павлушу випровадити з села на той час, поки вiн викрадатиме Галину
Сидорiвну. Щоб ми йому не заважали. Бо я чомусь подумав, що то ж вiн був
тодi ввечерi у вчительчиному саду. I вiн зна?, що ми з Павлушею такi
хлопцi, що... I якраз сьогоднi, коли вiн збира?ться викрасти Галину
Сидорiвну, Гребенючка вивiсила на щоглi умовний бiлий прапорець.
  Я довго вибирав у лiщинi, але вирiзав два таки добрячих дрини.
  Обидва з такими балабухами на кiнцi. Просто тобi справжнiсiнькi довбнi.
  Я був сповнений рiшучостi битися до останнього. Я рвався в бiй. А що?
Якби вашу вчительку збирався хтось красти, ви б сидiли склавши руки? Ага!
Всидиш тут! Хоч вона й двiйки нам ставила, i з класу вигонила, але ж... I
ВХАТ разом з нами органiзовувала (Васюкiвський художнiй академiчний
театр), i в Ки?в з нами на екскурсiю ?здила, i спiвала разом з нами, i
взагалi...
  Якби завпеда Саву Кононовича хтось крав, я б i пальцем не ворухнув. Або
математичку Iрину Самсонiвну. Будь ласка, крадiть, на здоров'ячко! Ще
спасибi сказав би. Ще допомiг би зв'язувати... А Галину Сидорiвну - нi! Не
дозволю! Голови не пожалiю!
  За обiдом я з'?в здоровеннецький шмат м'яса - з пiвкгло, не менше. А на
картоплю навiть i не глянув. Дiд тiльки крякнув, дивлячись на те. Але я на
дiдове крякання не зважив. Що менi його крякання, як менi сили були
потрiбнi. А на картоплi сили не набереш, для сили м'яса треба. Це всi
знають.
  Увечерi нiяких ускладнень не було. Павлуша прийшов, запросив мене до
себе, я пiшов до нього, ми до пiв на одинадцяту грали з ним у шашки, а
потiм вiн пiшов мене провести. Ми забрали дриняки i подалися до Галини
Сидорiвни. Зайшли, звiсно, не з вулицi, а вiд тi?? стежки за городами,
якою я тодi на велосипедi ?хав.
  Пробралися в сад i зача?лися в кущах, там, де колись лейтенант Пайчадзе
вiд мене ховався. I як я тодi не втямив, що то вiн! На стежцi ж навiть
слiд вiд мотоцикла був... Кущi смородини, де ми сидiли, були трохи на
узгiр'?, i звiдси добре видно було i сад, i двiр, i вчительчину хату.
  Ми бачили, як Галина Сидорiвна двiчi виходила у двiр, один раз воду з
миски вихлюпнула, вдруге - у погрiб. I щось не видно було, щоб вона
хвилювалася.
  - Слухай, - прошепотiв я Павлушi. - Може, ти наплутав? Може, вiн
сьогоднi не крастиме?
  Тiльки-но я це прошепотiв, як на стежцi почулося дидиркання мотоцикла.
Ми притиснулись один до одного i завмерли.
  Мотоцикл чмихнув i замовк, не до?жджаючи до вчительчиного саду.
  "Конспiрацiя! - подумав я. - А що, i я б так зробив".
  За якийсь час на стежцi з'явилась постать лейтенанта. Вiн рухався
безшумно, ступаючи м'яко, мов кицька.
  Пройшов повз нас, став бiля крайньо? з двору яблунi i раптом затьохкав
по солов'?ному. Та так здорово, що якби зараз не серпень, можна було б
подумати, що це справжнiй соловейко.
  Рипнули дверi. З хати вийшла Галина Сидорiвна. От ду... От нерозумна!
Чого вона випхалася?! З хати ж важче викрадати, а так...
  Вiн почав ?й щось тихо, але запальпо доводити, потiм раптом схопив за
руку.
  - Пусти! - рвонулася вона.
  Ну, все! Треба рятувати!
  Я штовхнув Павлушу, ми вискочили з кущiв i кинулися до лейтенанта.
Разом, як за командою, змахнули палицями.
  Вiн випустив руку Галини Сидорiвни i, мов дерево на лiсозаготiвлi,
упав.
  - Тiкайте! - гукнув я щосили Галинi Сидорiвнi.
  I...
  I тут сталося неймовiрне.
  Замiсть того щоб тiкати, вона кинулася до лейтенанта, впала бiля нього
навколiшки i обхопила руками. I закричала одчайдушне:
  - Реваз! Любий! Що з тобою?! Ти живий?!
  Я не бачив у темрявi, чи роззявив Павлуша рота, але думаю, що роззявив.
Бо в мене нижня щелепа одвисла, мов заслонка.
  I тут лейтенант, усе ще лежачи на землi, раптом пригорнув нашу Галину
Сидорiвну до грудей i вигукнув щасливо:
  - Галю! Я живий! Я нiколи не був такий живий, як зараз! Ти сказала
"любий"! Я-любий?!
  Вай! Как хорошо! Вона вiдсахнулася од нього, а вiн враз пiдхопився з
землi i, як вихор, пустився танцювати лезгинку, одставивши вбiк руки i
вигукуючи:
  - Асса!.. Асса!.. Вай! Как хорошо! Асса!
  Я не раз бачив, як радiють люди, але щоб так хто-небудь радiв, не бачив
нiколи, слово честi.
  Потiм вiн пiдлетiв до нас, згрiб нас в обiйми i почав цiлувати:
  - Хлопцi! Дорогi мо?! Як ви менi помогли! Спасибi! Спасибi вам!
  Далi так само раптово одпустив нас i став серйозний.
  - Хлопцi, - сказав вiн якось хрипло, приглушено. - Хлопцi! Я люблю вашу
вчительку! Люблю, да, i хочу, щоб вона вийшла за мене замiж. А вона...
Вона каже, що це... непедагогiчно! Понiма?те, любов - непедагогiчно, га?..
Значить, вашi мами не должни були виходити за ваших пап, да, бо це
непедагогiчно, га? У-у! - вiн жартома зробив загрозливий рух у бiк Галини
Сидорiвни, потiм нiжно поклав ?й руку на плече. - Ну, тепер вони уже все
знають, да. Ховати нема чого. I тут уже я не винен. Завтра, да, пишу
родичам. Усе!
  Галина Сидорiвна стояла, опустивши голову, i мовчала. Я подумав, як ?й,
нашiй учительцi, що все життя робила нам зауваження, було слухати все це
при нас. Треба було щось таке зараз сказати, щоб вирятувати ?? з цього
становища, але в головi було порожньо, як у старця в кишенi, i я не мiг
нiчого придумати.
  I тут Павлуша звiвся навшпиньки, придивляючись до обличчя лейтенанта, i
сказав:
  - Вибачте нам, будь ласка, але... але у вас онде кров на лобi. -
Мабуть, подряпались...
  - Де? Де? - стрепенулася враз Галина Сидорiвна. - Ой, справдi! Треба
перев'язати зараз же! Молодець Павлуша!
  - Нате, нате ось! - вихопився я, висмикуючи з кишенi оту бiлу хустку,
зняту зi щогли.
  Галина Сидорiвна, не роздумуючи, схопила ??.
  - Ходiмо швидше до хати. Тут нiчого не видно. Треба промити, зеленкою
змазати.
  Ми з Павлушею нерiшуче затупцяли на мiсцi, не знаючи, iти нам теж до
хати, чи лишатися надворi, чи зовсiм забиратися звiдси.
  Але Пайчадзе пiдштовхнув нас у спини:
  - Ходiмо, ходiмо, хлопцi! Ходiмо!
  У хатi Галина Сидорiвна заметушилася, шукаючи зеленку. Вона бiгала з
кухнi в кiмнату, з кiмнати в кухню, грюкала дверцятами шафи i буфета, щось
у не? летiло з- рук, дзвякало, падало, розливалось, розсипалося - i нiяк
вона не могла знайти то? зеленки.
  Лейтенант дивився на не? розчуленими, закоханими сяючими очима.
  А ми дивились на лейтенанта.
  Ми дивилися на нього винувато i з каяттям.
  Знайшовши нарештi зеленку, Галина Сидорiвна заходилася перев'язувати
лейтенанта.
  I, дивлячись, як обережно, з якою нiжнiстю промивала вона йому ваткою
чоло i яке при цьому блаженство було написано на його обличчi, я подумав:
"Якi тi вчителi все-таки на?внi люди. Вони думають, що ми дiти, що ми
нiчого не розумi?мо. Хе! Ви спитайте Павлушу про Гребенючку! А я, дума?те,
про Вальку з Ки?ва не думаю? Ого-го! Ми дуже добре все розумi?мо.
Прекрасно!"
  - Вибачте, будь ласка, - зiтхнув я.
  - Будь ласка, вибачте, - зiтхнув Павлуша.
  - Та що ви, хлопцi! - радiсно усмiхнувся лейтенант. - Це найщасливiшi
хьилини, да, у мо?му життi. I це зробили ви, да!
  - Ми думали, що ви хочете вкрасти... - промимрив я.
  - I думали рятувати... - промимрив Павлуша.
  - Рятувати?! Га? Рятувати? Га-га-га! - загримiв на всю хату лейтенант.
- Слушай, Галя! Слушай, якi в тебе геройськi ученики, да! Вай, молодцi!
Вай! Ти права, ?м не можна сваритися, да, нiзащо не можна сваритися! I ви
нiколи не будете сваритися, правда? Ваша дружба, да, буде завжди мiцною,
як гранiт того доту! Ви на все життя запам'ята?те, да, той дот! I ви,
канешно, не сердитесь на нас за цю тайну, да? "Г. П. Г". Герасименко.
Пайчадзе. Гребенюк. Але все, що ви сьогоднi прочитали там, свята правда
Павлуша вирячився на мене:
  - Д-де... що прочитали? Я знизав плечима.
  - Як? Ви хiба не були сьогоднi бiля доту? - тепер уже здивовано
промовив лейтенант.
  Вiн глянув на Галину Сидорiвну. Вона розгублено заклiпала очима.
  - А... а ця хустина? - Галина Сидорiвна пiдняла руку з хустиною, яку я
?й дав. - Це ж... це ж... та сама, я ж бачу. Це моя хустина, яку я дала
Ганi. Ой хлопцi, не той..
  Павлуша запитально глянув на мене. Я опустив голову:
  - Це я... зняв. Вiн навiть не зна?. Я випадково побачив, як вона
чiпляла. Я думав, що вона якось дiзналась i хоче покепкувати. Посварити
нас знову.
  - Та що ти! Що ти! - скрикнув лейтенант. - Таке скажеш - посварити!
Совсем наоборот! Це ж вона все придумала, щоб помирити вас. Помирити,
понiма?ш! Вона замiчательна дiвчинка!
  Павлуша почервонiв i опустив очi.
  I я раптом згадав, як я оббризкав Гребенючку грязюкою, а вона сказала,
що грузовик i що сама винна...
  I я теж почервонiв i опустив очi.
  Боже! Невже ж я такий бовдур, що весь час думав на не? казна-що, а вона
зовсiм не така?! Невже?! Що ж тодi вона про мене дума?? Вона ж таки дума?,
що я справжнiсiнький бовдур.
  I це таки правда!
  I нiхто цього не зна? так, як я знаю!
  РОЗДIЛ
  останнiй, в якому iсторiя наша за добрим звича?м старих класичних
романiв закiнчу?ться весiллям
  На другий день усе село облетiла звiстка про те, що наша вчителька, наш
класний керiвник Галина Сидорiвна Герасименко виходить замiж за старшого
лейтенанта Реваза Пайчадзе.
  Це було так несподiвано, що всi аж роти пороззявляли вiд подиву. Нiхто
нiколи нiчого не помiчав i не пiдозрював. Усiм було вiдомо, що наша Галина
Сидорiвна дуже горда, неприступна i незалежна.
  У не? закохувались - так!
  Але вона - нiколи!
  Вона ходила, як цариця, i нiхто не одважувався наблизитись до не?. У
вiдповiдь на несмiливi залицяння вона тiльки смiялася.
  I ось виявля?ться, що вже понад рiк вона кохала цього старшого
лейтенанта i не признавалася нi йому i нiкому в свiтi. Вона заборонила
йому на людях навiть пiдходити до не?. Вона вважала, що вчителька не ма?
права закохуватись, бо це принизить ?? в очах учнiв, пiдiрве ?? авторитет,
негативно вплине на виховання у школярiв високих моральних якостей.
  I хтозна, скiльки б iще мучила вона лейтенанта i мучилася сама, якби не
ми з Павлушею...
  А тепер дiватися вже було нiкуди. Ото одне-едине слово, що мимоволi
зiрвалося в не? з уст при нас i при ньому, вiдрiзало ?й шлях до вiдступу.
  Наша Галина Сидорiвна виходила замiж!
  - Ну, дай ?й боже щастя, - говорили баби.
  - Хлопець вiн, видать, хороший.
  - Кажуть, розумний, добрий...
  - I не п'?...
  - I пристойний який!
  - Та що там казать - просто герой, та й усе! Дитину врятував!
  - Я б свого Карпа хоч сьогоднi на такого промiняла...
  - Таж такий тебе не возьме, бо ти кислоока.
  - Обiзвалася красуня!
  - Та цитьте ж бо! Розкудкудакались!
  - Було б рокiв тридцять тому про це сперечатися, тепер пiзно. Онукiв
скоро женитимете.
  - От я ж i кажу - дай ?й боже щастя!
  - Жаль тiльки, хороша була вчителька. Хто ще з тими гангстерами так
возитиметься, як вона. Iнша ?х би й грамоти не навчила. Так би й ставили у
в?домостi за трудоднi хрестики замiсть пiдпису.
  - Кажуть, ?хнiй полк зимою десь пiд Ки?вом сто?ть.
  - У казармi, значить, житимуть...
  - Чого там у казармi! Офiцери сiмейнi в окремих квартирах живуть. Газ,
ванна, холодильник - усе, що треба.
  - А через рiк, кажуть, вiн в академiю поступатиме. На генерала
вчитиметься.
  - Дай ?м боже щастя!
  А нам якось i не подумалося, що це ж вона вже не буде бiльше нашою
вчителькою. Ми були схвильованi й збудженi, ми зiбралися всiм класом, щоб
обговорити цю надзвичайну подiю. Ще б пак! Не щодня твоя вчителька
виходить замiж. Та ще яка! Класна керiвничка, яка веде тебе i вихову?
буквально з першого класу, яка зна? тебе як облупленого i до яко?,
незважаючи на ?? "вийди з класу" i двiйки, ти звик, може, бiльше, нiж до
рiдно? тiтки, бо рiдну тiтку бачиш переважно на свята, а ?? щодня з ранку
до вечора.
  Але з обговорення нiчого не вийшло. Ми тiльки мдакали, гмикали й
колупали пiдборами землю. Хтось (зда?ться, Антончик Мацi?вський) спробував
пожартувати, хихикнув, але його одразу затюкали, вiн принишк i рота бiльше
не розтуляв.
  Нарештi серед загально? тишi Гребенючка тремтячим голосом промовила:
  - Не буде в нас уже тако? класно? керiвнички... Нiколи... Кого б не
призначили...
  I тут тiльки ми збагнули, що наша Галина Сидорiвна бiльше не наша, що
ми розлуча?мося з нею назавжди.
  I ми похилили голови, i запала мертва гнiтюча тиша. I я раптом вiдчув,
просто фiзично вiдчув, як щемить не тiльки мо? власне серце, а серця всiх
- i Павлушi, i Гребенючки, i Стьопи Карафольки, i Колi Кагарлицького, i
Васi Деркача, i Антончика Мацi?вського... Наче серця нашi були з'?днанi
мiж собою тоненькими невидимими дротинками i по тих дротинках враз пустили
струм - щемливий струм суму.
  - Зна?те, - тихо мовив Павлуша. - Треба попрощатися з нею. I так, щоб
вона запам'ятала це на все життя.
  - Правильно, - сказав я.
  - Правильно, - пiдхопила Гребенючка.
  - Правильно, - пiдхопив Карафолька. I всi по черзi сказали "правильно",
наче iнших слiв не було на свiтi.
  - Якось урочисто так, зна?те, - вiв далi Павлуша. - Зiбратися в нашому
класi, принести квiтiв, пiдготувати виступи...
  - Правильно, - знову сказав я, - i...
  Я хотiв сказати щось на доповнення до Павлушиних слiв, та нiяко? думки,
як на зло, у головi в цю мить не було. Але я вже сказав "i" i мусив вести
далi.
  I я сказав:
  - i... правильно!
  Це було смiшно, але нiхто навiть не посмiхнувся. Такий в усiх був
настрiй.
  Для пiдготовки урочистого прощання з Галиною Сидорiвною вирiшили обрати
спецiальну комiсiю. Почали обирати i обрали Стьопу Карафольку, Колю
Кагарлицького i Гребенючку. Нi Павлушу, який висунув саму iдею прощання,
нi мене в комiсiю не обрали. Вони, мабуть, вважали, що для тако? серйозно?
справи ми не пiдходимо. Не станеш же сперечатися i висувати свою
кандидатуру.
  Прощатися вирiшили у переддень весiлля.
  Часу для пiдготовки вистачало - майже два тижнi.
  Ну, що ж, хай готуються...
  А ми з Павлушею сiли на велосипеди i гайнули до Вовчого лiсу. Хоч це
вже було й не так цiкаво, але ми мусили все-таки прочитати, що там
написали отi "тро? невiдомих", отi "Г.П.Г.".
  У лiсi бiля дота було тихо й урочисто. I якось не хотiлося порушувати
цю тишу. Мимоволi ми намагалися ступати безшумно.
  Павлуша засунув руку в розколину над амбразурою i витягнув згорток: у
прозору полiетиленову торбинку було загорнуто якийсь папiр.
  Павлуша розгорнув, i я зразу пiзнав почерк - чiткий з нахилом у лiвiй
бiк, кожна буквочка окремо (почерк старшого лейтенанта Пайчадзе).
  Ми сiли на холодну замшiлу кам'яну брилу, я обняв Павлушу за плечi,
притулився головою до його голови, i ми почали мовчки читати.
  "Дорогi друзi! Яво I Павлу шо! - писалося там. - Це дуже-дуже добре, що
ви помирилися. Наша та?мниця тепер не потрiбна. Бо все це придумувалося
для того, щоб вас помирити. I ми сподiва?мося, що ви не образитесь на нас
за це._
  Ми хочемо вiд усього серця побажати, щоб свою дружбу ви пронесли через
усе життя. Святе це дiло_ - дружба. Найсвятiше i найчистiше почуття в
свiтi. I найчистiше воно в дитинствi. Бережiть його i шануйте! Бо
найвiрнiшi, найбiльшi, найкращi друзi в свiтi - це друзi дитинства. I той,
хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий! А хто не збереже,
тому гiрко буде. Бо дитинство не повторю?ться... I проживе той сво? життя
без дружби. I буде воно дуже безрадiсним, хоч, може, й довгим. I не вiдчус
вiн себе по-справокньому людиною. Бо найбiльше ти Людина, коли щось робиш
для друга._
  Пам'ятайте про це, хлопцi!_
  I хай ваша дружба буде мiцна, як цi кам'янi брили доту, що е
пам'ятником справжньо? солдатсько? дружби, дружби до останньо? краплi
кровi..._
  Г. П. Г."_
  Ми вже давно прочитали цього листа, але все ще сидiли не рухаючись i
мовчали.
  I так, як тодi, на горищi в баби Мокрини, коли Павлуша витягнув мене з
води, я раптом вiдчув шалену, гарячу радiсть вiд того, що вiн поруч, що
вiн мiй друг, що ми помирилися.
  Невже я мiг бути з ним у сварцi?! I не розмовляти?! I проходити повз
нього, наче незнайомий!
  Безглуздя якесь!
  Невiдь що!
  Але... невже ж оце Гребенючка писала цього листа?!
  Не вкладалося в головi! Хоч убий!
  Вибачайте, але я ще не мiг звикнути до думки, що Гребенючка i - раптом
- хороша, цяця!
  То лише в книжках так бува?, що герой тiльки - рраз! - i вмить
поверта?ться на сто вiсiмдесят градусiв: з поганого робиться хорошим, з
хорошого поганим, кого ненавидiв, одразу почингг? любити i навпаки.
  Я так зразу не можу.
  Я буду поступово.
  Менi треба звикнути.
  Звичайно, листа писала не-Гребенючка, а Галина Сидорiвна. Ну, писав у
буквальному розумiннi Пайчадзе, але  придумувала,  диктувала  Галина
Сидорiвна. Вiн би так не написав, хоча б тому, що вiн мови не зна?.
  Виявля?ться ж, Галина Сидорiвна й ту розмову зi мною по телефону йому
написала, i вiн читав з папiрця (тому й повiльно, та й щоб акцент збити).
  Взагалi, вони думали, нiби все буде дуже легко й просто, що вони трошки
поводять нас за носа з тими загадковими iнструкцiями, зохотять робити
та?мно один вiд одного одну i ту ж справу (через те й на рiзний час
призначали!), а потiм зiштовхнуть носами й примусять помиритися.
  Намiчалося, що ми будемо по черзi розкопувати й розчищати дот, щоб
врештi створити тут музей бойово? слави. Пайчадзе заздалегiдь навiть
маленьку саперну лопатку тут заховав.
  Але вийшло все не так, як гадалося й намiчалося.
  Несподiвано, пiсля того як Пайчадзе уже вручив менi й Павлушi листи,
були оголошенi по тривозi вiйськовi навчання.
  В армi?, виявля?ться, завжди так: нiхто нiчого не зна?, нi солдати, нi
офiцери, i раптом тривога - бойова готовнiсть номер один! I все! А що, це
вiрно - армiя щохвилини мусить бути готовою до бою.
  Добре, що хоч Пайчадзе з сво?м пiдроздiлом лишився в таборi - "в
охранении".
  Бо Галина Сидорiвна сказала йому:
  "Роби тепер, що хочеш, але щоб хлопцi мо? даремно не хвилювалися й не
переживали!"
  Отож вiн увечерi пiсля побачення з нами бiля доту ?здив звiтувати ?й, а
я його у садку i вгледiв i наробив шелесту (правда, вiн перечекав у кущах
i потiм-таки зустрiвся з нею).
  I на ранок довелося йому дзвонити менi по телефону.
  А Павлушi листа в альбом для малювання то ж, звичайно, Гребенючка
пiдклала непомiтно.
  Взагалi, всю ту кашу заварила таки Гребенючка.
  Вона, бач, не могла дивитись, як мучиться i стражда? Павлуша. Вiн,
виходить, страждав i мучився (а я, дурень, думав... Iудою його називав!).
  I вирiшила Гребенючка нас помирити. Але сама цього зробити вона не
могла, бо знала, як я ?? люблю, вийшло б усе навпаки.
  I прийшла вона радитися до Галини Сидорiвни.
  А Галина Сидорiвна пiдпрягла до цього дiла свого Пайчадзе. I вже втрьох
розробили план операцi?.
  Гребенючка прямо сказала:
  - Треба щось цiкаве придумати. Бо вони такi хлопцi... Вони просто так
на вудочку не клюнуть. Дуже вреднi. Треба якусь загадкову та?мницю. Оце
вони люблять!
  Ну й що! Подума?ш! А хто це з хлопцiв не любить, щоб було цiкаво, не
любить та?мниць i загадок!
  А взагалi, з тим розкопуванням доту - то була на?вна вигадка. Ми б
одразу розшурупали, що то несерйозно, i ?хня затiя провалилася б.
  - Скажи, Павлушо!
  - Ага!
  - Якби ми придумували, ми б щось таке придумали, будь здоров.
  От не знаю, що та комiсiя зараз дума?, в яку нас не обрали. Звичайно,
вони всi вiдмiнники, серйознi, позитивнi люди, але ж фантазi? у них, як
кiт наплакав, ?й-богу!
  А тут же треба щось таке грандiозне, небувале, космiчне.
  - Ой! Слухай, Павлушо! - раптом скрикнув я. - А давай...
  I, захлинаючись, я почав викладати йому свою iдею.
  - Молодець, Яво! - скрикнув вiн. - Молодець! ГенiйI Я завжди казав, що
ти генiй!
  - Тiльки, щоб нiхто не знав, - сказав я. - Хай вони собi готуються
офiцiйно, а ми...
  - То буде наша та?мниця, - пiдхопив Павлуша. - Та?мниця двох невiдомих!
  - Точно!
  Ми почали готуватися в той же день. Бо те, що ми придумали, вимагало
дуже велико?, копiтко? роботи i часу.
  Добре, що з вiдбудовою вулицi Гагарiна було вже закiнчено, бо ми просто
не встигли б. Вулиця Гагарiна стала ще кращою, нiж до стихiйного лиха, як
лялечка.
  Тепер усе село готувалося до весiлля.
  Такого весiлля наше село ще не знало.
  Любима всiма вчителька виходила замiж за героя-лейтенанта, який разом
зi сво?ми солдатами самовiддано рятував село вiд повенi.
  Правлiння колгоспу одностайно проголосувало за те, щоб влаштувати
весiлля на все село, запросивши рятiвникiв-солдатiв.
  У колгоспному саду теслярi збивали довжелезного, майже на кiлометр,
стола. За цим столом мало всiстися все село до одного чоловiка i гостi...
  Той стiл було радiофiковано: через десять метрiв стояли переноснi
мiкрофони, а на деревах висiли гучномовцi - щоб того, хто виступатиме з
тостом, чули всi.
  Це було здорово!
  А ми з Павлушею готувалися собi окремо...
  За три днi до весiлля з Грузi? прилетiли родичi й друзi нареченого, ?х
було чоловiк сто, не менше. До Ки?ва вони закупили цiлий лiтак ТУ-104, а з
Ки?ва замовили три автобуси i одне вантажне таксi. На тому вантажному
таксi при?хало десять бочок грузинського вина i вже не знаю скiльки ящикiв
з мандаринами, апельсинами, гранатами, чурчхелою та iншими кавказькими
ласощами.
  Це було здорово!
  А ми з Павлушею готувалися собi окремо...
  Вся наша самодiяльнiсть пiд керiвництвом завклуба Андрiя Кекала ночами
до самiсiнького ранку розучувала i репетирувала нову програму  для
весiльного концерту.
  "Гвоздьом" програми був новостворений "хор старiйшин" (тобто дiдiв i
бабусь).
  Кекало десь вичитав, що в Грузi? ? такий хор, i негайно вирiшив
створити i в себе.
  Як не дивно, нашi дiдусi й бабусi охоче вiдгукнулися на цю iдею. I
вийшов могутнiй хор. Бо чого чого, а дiдiв i бабусь у нас таки багато.
Сусiдн? село так i зветься ж - Дiдiвщина. У нас довго живуть люди. Оно
баба Триндичка сто десять одмахала. А вiсiмдесят-дев'яносто - це в нас
дуже просто. Професор з iнституту довголiття з Ки?ва при?здив, то казав,
що це через те, що в нас добра вода - раз, свiже повiтря - два, люблять
працювати - три, i майже нема лихих людей - чотири...
  А я думаю, що головна причина в тому, що в нас веселий народ, усi
люблять жартувати й смiятися.
  А смiх - це здоров'я!
  I той хор дiдiв усi пiснi, казали, розучу? веселi, жартiвливi.
  Це було здорово!
  А ми з Павлушею готувалися собi окремо...
  I от надiйшов переддень весiлля.
  Комiсiя скликала нас всiх, увесь клас, вранцi на шкiльному подвiр'? i
доповiла про наслiдки сво?? роботи.
  Вирiшили, значить, так.
  Спершу святково прибира?мо клас. Щоб був, як пiд час екзаменiв: стiл,
накритий китайкою, вiд дверей килим-дорiжка, на столi i на вiкнах квiти.
  Потiм iдемо додому, вбира?мося у все найкраще, по-святковому. Кожен
бере букет квiтiв. Це - обов'язково. Сiда?мо за сво? парти. Рiвно о другiй
годинi (як на урок - ми на другiй змiнi останнiй рiк училися) прийде
Галина Сидорiвна. ?? вже попередили вчора. Перша виступить Гребенючка
(голова комiсi?). Скаже дiвчаче слово вiд класу. В не? написано двi
сторiнки. Вона прочитала - всiм сподобалося, навiть менi:  добряче
написано, хоч надто жалiсно. Потiм виступить Коля Кагарлицький i скаже
хлоп'яче слово вiд класу. В нього було написано аж три з половиною
сторiнки i теж добряче - з iменами, з фактами, мене з Павлушею згаду?,
наш' вибрики, даруйте, мовляв, за все...
  Третiм виступить Карафолька i прочита?...  вiрша.  Влас  норучно
складеного вiрша. Це було для всiх нас страшенною несподiванкою. Ми нiколи
й гадки не мали, що Карафолька може скласти вiрша. А вiн раптом...
  Створював свого вiрша Карафолька рiвно стiльки, скiльки господь бог
землю - шiсть днiв.
  Та, на мою думку, наслiдки були значно гiршi. Хоча дiвчаткам вiрш дуже
сподобався, особливо останнi рядки:
  Ми вас дуже по справжньому любимо,
  i нiколи ми вас не забудемо.
  Ми з Павлушею, як спецiалiсти, вважали, що вiрш Карафольчин, або, як
вiн його сам, червонiючи, називав - "мадригал", потребу? ще серйозно?
авторсько? доробки. По-перше, такi, наприклад, рядки, як:
  Ви навчили любити нас префiкси,
  Коренi слiв, закiнчення й суфiкси.
  Окрiм того, що з художнього боку це було не дуже здорово, це було ще й
брехнею, бо iз здоровим глуздом людина не може любити префiкси й суфiкси.
  По-друге (i це головне!), "мадригал" був безособовий i неконкретний - у
ньому жодного разу Галина Сидорiвна не називалася на iм'я.
  Карафолька почав бити себе в груди i присягатися, що вiн дуже старався,
але в нього нiчого не вийшло.
  Не ставала Галина Сидорiвна у рядок, хоч ти лусни! Якби вона булат;
скажiмо, Ганна Iванiвна (як Гребенючка), то все дуже просто: "Дорога наша
Ганно Iванiвно!", "Ми вас любимо, Ганно Iванiвно!", "Не забудемо Ганну
Iванiвну...". Але називати ?? Ганною Iванiвною, коли  вона  Галина
Сидорiвна, було б нетактовно.
  А "Дорога наша Галино Сидорiвно" ну не читалось аж нiяк. То вже були не
вiршi, а чистiсiнька проза. Тому й довелось обмежитися безособовим:
"Дорога i любима учителько!"
  Це так доводив Карафолька. Але ми з Павлушею заперечили, що справжнiй
поет тим i вiдрiзня?ться вiд графомана, що вмi? долати творчi труднощi.
  Карафолька густо почервонiв i похилив голову. Але тут на нас усi
затюкали, i ми змушенi були визнати, що так, звичайно, вiрш можна читати,
бо це ж не для друку, а просто, а якби для друку, тодi iнша рiч...
  На завершення урочистого прощання Антончик Мацi?вський сфотографу?
Галину Сидорiвну з усiм класом.
  I ми подару?мо ?й цю фотографiю з хвилюючим написом i всi-всi
розпишемося.
  Отак придумала наша комiсiя.
  Ну що ж, для офiцiйного прощання цiлком задовiльно.
  Всi з цим погодилися.
  I розiйшлись.
  А о пiв на другу зустрiлися знову.
  Надзвичайно святковi, гарно вбранi, чистенькi, з величезними букетами
квiтiв, ми в урочистому мовчаннi пройшли по килиму-дорiжцi за сво? парти,
сiли й почали чекати.
  Наш друг восьмикласник Вовка Маруня бездоганно органiзував "службу
безпеки", i ми були спокiйнi, що цiкава пацанва не зiпсу? нам справи. Бо
то такий нахабний народ, що пооблiплював би всi вiкна, почав би хихикати i
гогокати i все б зiрвав. Вовка розставив пости i блокував усi входи i
виходи.
  Хвилин з десять ми сидiли й мовчали.
  I це наше мовчання було якоюсь наче увертюрою до всього того, що мало
вiдбутися. Ми настроювались на серйозний лад. Ми згадували все, що
пережили разом з Галиною Сидорiвною за цi сiм довгих рокiв. Вона була
нашою першою вчителькою, коли ми прийшли до школи у перший клас. А ми були
?? першими учнями. Вона тiльки закiнчила тодi одинадцять класiв (тодi були
школи-одинадцятирiчки) i перший рiк почала вчителювати в молодших класах.
Вона вчила нас i вчилася сама - заочно у педiнститутi. Ми закiнчили п'ять
класiв, а вона педiнститут. Ми складали перший у сво?му життi екзамен, а
вона - державнi iспити. I з учительки молодших класiв вона стала
викладачем укра?нсько? мови i лiтератури. I продовжувала нас учити. I
довела до восьмого класу. Ми думали, що i в восьмому класi вона буде, i в
дев'ятому, i в десятому. Аякже! I от... Це якось просто не вкладалося в
головi. Невже вона бiльше не буде "нашою вчителькою! Нiколи бiльше не
ввiйде в клас легкою й швидкою ходою, не кине журнал на стiл, не спита?
дзвiнко, як завжди, одне й те саме: "Ну, хто з вас не приготував на
сьогоднi завдання.? Признавайтесь!" Пiсля цього запитання я майже завжди
лягав грудьми на парту, ховаючись за спину Стьопи Карафольки, що сидiв
передi мною. Але вона завжди помiчала це i казала: "Рень, до дошки!" I я
пiдводився червоний як мак i, зiтхаючи, плентався до дошки... Невже цього
не буде нiколи?!
  Нi-ко-ли! Чи не вперше в життi це безжальне слово так вразило мене!..
Серце мо? стиснулося...
  У коридорi - знайомi легкi й швидкi кроки. Я не знаю, як це вийшло, але
враз ми всi, мов по командi, не змовляючись, пiдхопились i встали ще до
того, як вона зайшла. Домовленостi заранi про це не було. I коли вона
рвучко, як завжди, розчинила дверi, ми вже стояли за партами з букетами в
руках, - нерухомо як укопанi.
  Але вона не зразу розчинила дверi.
  Нi.
  Ми чули, як вона пiдiйшла, спинилася перед дверима. I якусь хвилю
стояла, не наважуючись зайти. Вона стояла там, а ми стояли тут. I це була
мить, яку важко передати... I от дверi розчахнулися, i вона завмерла на
порозi. Вона повiльно обвела нас усiх поглядом, - зда?ться, зазирнула
кожному в очi. I мовчки простягнула до нас руки - наче хотiла всiх разом
обняти.
  Губи в не? тремтiли, пiдборiддя тремтiло, вона часто-часто клiпала
очима. I тут ми помiтили, що вона... плаче... Що тут знялося! Буря!
  Дiвчатка враз голосно заревли, i кинулися до не?, i обхопили, облiпили
?? з усiх бокiв, i почали цiлувати, плачучи.
  А ми, хлопцi, як по командi, повернули голови й стали дивитися у вiкно,
кривлячись i кусаючи губи. I ковтали i нiяк не могли проковтнути щось
туге, що нiби застряло у горлi.
  Який тут мiг бути художнiй виступ Гребенючки, i художньо-гумористичний
виступ Колi Кагарлицького, не кажучи вже про Карафольчин "мадригал"?
  Усе суньголов полетiло к бiсовому батьку! А потiм ми вийшли зi школи i,
згуртувавшись табунцем навколо Галини Сидорiвни, пiшли на рiчку, а тодi в
поле, а тодi до лiсу... I ходили так довго-довго, до самiсiнького вечора.
I майже нiчого не говорили, просто отак ходили разом i не хотiли
розлучатися. А тодi в лiсi посiдали на галявинi кружка навколо не? i
спiвали пiсень. Довго-довго... I нiхто не викрикував, як то бува?, всi
дуже старалися, i виходило так гарно, як нiколи. I пiснi вибирали всi
лiричнi, мелодiйнi, що хапали за душу. I в дiвчат по щоках текли сльози,
та й не тiльки в дiвчат... I нiхто не ховався, бо чого ж ховатися, як
пiсня бере за душу. А на другий день було весiлля. Ну, що вам сказати?
  Щоб описати це весiлля, мабуть, треба було б запрягти всю Спiлку
письменникiв Укра?ни.
  Скажу тiльки, що такого бучного свята в нашому селi не пам'ятали
найстарезнiшi дiди. Певно, його й не було зроду.
  За одним столом сидiло геть усе наше село, та ще пiв грузинського села,
та ще майже цiлий полк солдатiв, та ще гостi з району на чолi з секретарем
райкому товаришем Шевченком.
  Це було не тiльки весiлля.
  Це було свято дружби народiв.
  Це було свято доблестi нашо? армi?.
  Так говорили, проголошуючи тости, i секретар райкому товариш Шевченко,
i полковник Соболь, i голова нашого колгоспу Iван Iванович Шапка, i голова
грузинського колгоспу Шалва Тарi?левич Гамсахурдiя, i багато  iнших
поважних товаришiв.
  Гучномовцi не змовкали нi на хвилину, i всi цi тости було чути, мабуть,
аж у сусiднiх селах.
  Дитячий стiл був накритий окремо. I що вже того  лимонаду  ми
понапивались i морозива, цукерок та рiзних грузинських ласощiв пона?далися
- од пуза!
  До речi, коли я бiгав на хвилину додому (перевiрити, чи замкнув сарай,
де була наша "та?мниця"), я бачив, як вулицею про?хав на машинi отець
Гога. I бiля колгоспного саду спинився. I визирнув з  машини,  i
приглядався, i прислухався до весiлля. А побачивши мене, знiтивсь i одразу
по?хав.
  I обличчя в нього було, як у хлопчика, якого не взяли в гостi на свято,
бо вiн погано поводився. I я чогось подумав, що отець Гога вiдчува? себе
зараз дуже самотнiм i заздрить нашому бучному весiллю. У них у церквi
такого весiлля нiколи, мабуть, не було й не буде.
  А оi ой загадковий вираз "темна вода во облацех", який так мене
перестрашив, нiчого нi загадкового, нi страшного не означа?. Так кажуть,
коли якась плутана, незрозумiла справа. Це менi дiд пояснив (я його
спитав). I, мабуть, отець Гога хотiв натякнути, що вiн погано розумi?ться
на моторi свого "Москвича".
  Весiлля почали гуляти десь в обiд. Але ми з Павлушею чекали смерку. Нам
для нашого сюрпризу потрiбна була темрява. Обов'язково.
  Та чим бiльше розгулювалося весiлля, тим тривожнiше ставало в мене на
серцi. У колгоспному саду стояв такий галас, смiх i гармидер, що як далi
так пiде, то на наш сюрприз нiхто й уваги не зверне, просто не помiтить
нiхто. Вихiд був один - оголосити по радiо, через гучномовець. Але нi я,
нi Павлуша цього зробити не зможемо, бо будемо зайнятi.
  Отже, доводилось у нашу "та?мницю двох невiдомих" вта?мничувати когось
третього, бо iнакше все мо?ло зiрватися.
  Павлуша зиркнув на мене, потiм одвернувсь i несмiливо пробубонiв:
  - Може... Ганю?
  Я махнув рукою:
  - Давай!
  Яка врештi рiзниця? Треба, щоб хтось просто оголосив, а хто, кiнець
кiнцем байдуже. I як йому хочеться...
  Так Гребенючка стала учасницею ще однi?? "та?мницi трьох невiдомих".
  I от нарештi смеркло.
  Ми з Павлушею тихцем, щоб не привертати до себе уваги, вихопилися з
гамiрного весiльного гурту i гайнули додому. Там ми обережненько винесли з
сарая свою "та?мницю", приторочили до багажника, сiли на велосипеди i
по?хали у поле, що за колгоспним садом, де весiлля.
  Погода була чудова, така, як треба, i небо чисте, i вiтер ?. Почали
запускати. Не дуже-то легка виявилася ця справа. Хоч запускали й з
велосипеда. Я мчав на велосипедi, стискаючи у руцi котушку, а Павлуша бiг
позаду, пiдтримуючи його. Аж от нарештi злетiв, знявся й пiшов-пiшов. Все
вище й вище вгору... Кинувши велосипед, я обережно розмотував величезну
саморобну котушку.
  Пiдбiг Павлуша з кошиком у руках. Почав допомагати, бо вже важко було
тримати.
  Ну от, усе! Котушка розмоталася.
  - Ну, пiдключай! - кажу я, а в самого серце - як телячий хвiст, - вийде
чи не вийде...
  Павлуша пора?ться бiля кошика, руки в нього тремтять. I...
  Я навiть сам не сподiвався, що так буде здорово. У темно-синьому небi
барвисто засвiтився чарiвний лiхтар. "Слава Галинi Сидорiвнi!" - золотом
палали на ньому слова з одного боку.
  "Бажа?мо щастя!" - червоно свiтилося з другого боку.
  "Не забувайте нас!" - жовто промiнилося з третього.
  А з четвертого боку щасливо усмiхався чорновусий красень лейтенант.
Абсолютно? портретно? подiбностi з нареченим, звiсно, не було, але що ви
хочете - без натури, по пам'ятi сам Анатолiй Дмитрович не намалював би
краще.
  Ви вже, мабуть, здогадалися, що то був змайстрований нами величезний
коробчастий повiтряний змiй. (Павлуша ж змалечку мрi? стати льотчиком, ми
тих змi?в з ним попоробили - ого-го.) I потiм Павлуша його розмалював
фарбами. Всю душу льотчика i художника вклав вiн у того змiя.
  А я придумав "електрифiкацiю" (спершу ми думали просто вдень запустити,
але хiба ж той був би ефект!). Запускали на тоненькому двожильному дротi
(спецiально до району в електромагазин по нього ?здили). Акумулятори i
лампочки вiд тракторних фар випросили в мого тата-механiзатора.
  Я навiть не думав, що так буде здорово!
  Як тiльки змiй засвiтився, ми почули, як у гучномовцях пролунав
дзвiнкий Гребенюччин голос.
  - Увага! Увага! Просимо всiх подивитися в небо! Увага! Увага! Просимо
всiх подивитися в небо!
  На якусь мить весiльний гамiр ущух, запанувала тиша.
  А потiм враз вибухнули оплески, крики, смiх. "Молодцi! Молодцi!" -
чулося крiзь цей галас.
  Я глянув на Павлушу, усмiхнувсь i пiдморгнув. I вiн пiдморгнув i
усмiхнувсь у вiдповiдь. Ми були щасливi. Наш сюрприз удався. Вiн свiтився
високо в небi, i його бачило водночас геть  усе  наше  село,  i
пiвгрузинського, i цiлий полк солдатiв, i гостi з району на чолi з
секретарем райкому партi?...
  Такого трiумфу у нас ще не було за все наше життя. Здорово ми
придумали! Таки молодцi!
  Минала хвилина, друга... Оплески ущухли, весiльний галас набрав iншого
забарвлення, хтось уже зривався на спiв. В одному мiсцi затягували
"Посiяла огiрочки", в другому - "Русское поле". Весiлля розгулювалося. У
небо вже, мабуть, нiхто й не дивився.
  Нам треба було кiнчати. Тим паче, що вiтер односив нашого змiя в поле,
у бiк лiсу, i його вже з саду не видно було.
  Але кiнчати було дуже важко. Такого величезного змiя ми ще не запускали
нiколи. Та й вiтер був дужий. Просто виривав дротину з рук. Я ледве
втримував. Павлуша помагав менi лише однi?ю рукою, бо у другiй тримав
кошик з акумулятором.
  Нас тягло по полю, наче собачат на мотузцi.
  I раптом...
  Вiтер шарпонув змiя так, що ми трохи не попадали. Щось там у змi?
блиснуло, i лампочки згасли. А за мить десь iзбоку засвiтилася на змi?вi
червона цяточка i почала бiльшати.
  - Вимкни! - крикнув я Павлушi.
  Павлуша смикнув на себе кошик з акумулятором, обриваючи контакти, але
було вже пiзно. Змiй уже горiв, падаючи на землю. Вiн був iз сухих
дерев'яних планок, обкле?них цупким папером, i спалахнув, як.сiрник.
Долiтаючи до землi, вiн уже палав, мов величезний смолоскип.
  Вiн з трiском упав на землю, розсипаючи iскри. I враз земля спалахнула
i загорiлася навколо нього. I тут серце мо? сповнилося жахом. Це ж на
узлiссi! Там же лежить скошене сiно, яке ще не згребли!
  - Павлушо! - скрикнув я i кинувся туди.
  Павлуша пустив на землю кошика i рвонувся за мною.
  Та хоч як швидко мчали ми, вогонь був ще швидший. Поки ми добiгли, вiн
розпросторився уже метрiв на двадцятп по фронту в один i в другий бiк вiд
палаючого змiя i бiг далi, злизуючи вогненними язиками сухе сiно, що
покосами лежало на землi. I вже iз трiском займалися кущi на узлiссi,
Загориться лiс - буце лихо!
  Я знав, що таке вогонь.
  Позаторiк загорiлася хата Чучеренкiв. Спалахнула, як свiчка. I поки
люди добiгли з поля, згорiла дотла. Самi головешки лишилися.
  Не можна гаяти нi секунди. Я на бiгу зiрвав iз себе новий святковий
пiджак i кинувся просто у вогонь, топчучи його ногами i збиваючи полум'я
пiджаком.
  Павлуша був без пiджака, у самiй сорочцi. Вiн кинувся до кущiв, рвонув
кiлька гiлок з листям i ними став збивати вогонь.
  Холошi штанiв почали тлiти, страшенно пекло в ноги, ми задихалися вiд
диму й жару, але продовжували боротися з вогнем.
  А з саду лунав веселий весiльний галас, регiт, пiснi. Нiхто не бачив,
не знав i не пiдозрював, що тут ко?ться... I як не гукай - нiхто не почу?.
  - Сiно, сiно вiдгребти треба! Щоб далi не займалося! - почув я раптом
голос... Гребенючки.
  Я обернувся. Жмутом гiлок вона квапливо одгрiбала сiно, яке ще не
загорiлося. Правильно! Спершу треба перепинити шлях вогню, щоб не ширився
далi, а тодi вже гасити. Я кинувся допомагати ?й. Павлуша теж.
  Як потiм з'ясувалося, оголосивши по радiо, вона зразу побiгла шукати
нас. I бачила, як тягло нас по полю, як спалахнув змiй. I побiгла нам на
допомогу.
  Ми швиденько одгребли сiно i кинулися знову в бiй з вогнем.
  Утрьох справа пiшла краще. Вогонь почав потроху вiдступати. Вже бiльше
було диму, який несамовито ?в очi, так що сльози струменiли по щоках
безперестанку. Але ми, незважаючи нi на що, з усiх сил боролися з вогнем.
I нарештi вiн скоривсь i згас. Ми ще довго ходили по згарищу, затоптуючи
жаринки, щоб не розгорiлося знову
  I от усе скiнчено.
  Знеможенi, ми посiдали на землю i сидiли мовчки, тiльки перезиралися,
важко дихаючи.
  Обличчя в нас були закiптюженi, аж чорнi, попалений одяг звисав
клаптями. Я глянув на Гребенючку i усмiхнувся. А вона таки молодець.
Справдi-таки молодець! ?й-богу! Не кинула нас у бiдi, не втекла, не
злякалася вогню. Навпаки! Билася з полум'ям, як... як тигриця. Молодчинка!
  I я подумав: "Цiкаво, мабуть, було б намалювати таку картину: сидять
тро? пiсля того, як загасили пожежу, - обiдранi, бруднi, закiптюженi, але
щасливi, як солдати-переможцi..."
  I ще я подумав, що, мабуть, i Гребенючка, i Павлуша стануть-таки
художниками. Ну, що ж. Хай! А чого, як ? здiбностi? Бач, якого ж змiя
розмалював Павлуша. Красота, а не змiй був.
  I раптом у мене виникла несподiвана думка: хоч би ким ми стали в життi,
а солдатами ми станемо обов'язково. Це точно. Кiнчимо школу i пiдемо в
армiю. I, може, навiть попадемо в цi табори, що в нашому лiсi. До
полковника Соболя.
  Ото було б здорово!
  I будемо ми з Павлушею дружити наймiцнiшою, найвiрнiшою солдатською
дружбою - до останньо? краплi кровi.
  Ну, а... Ганька? Гребенючка?
  Ну, що ж, хай буде й Ганька!
  Хай буде Ганька-кулеметниця! Як у "Чапа?вi".
  Хай!

Популярность: 47, Last-modified: Tue, 23 Jul 2002 11:48:35 GMT