------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ?, ? - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ?, ? - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------  Частина перша

  Наступа? чорна хмара,
  А другая синя...
  Народна пiсня


  I. ЧОРНА ХМАРА

  Минув уже четвертий рiк, вiдколи Денис Сивашенко вiддiлився вiд батька
й вiд Зiнька, меншого брата... зараз пiсля того, як середульшого брата
Романа заслано на Сибiр. Погана це була iсторiя!.. Розледащiвши Роман у
солдатах, не хотiв дома нiчого робити, посварився з батьком та з Денисом,
пристав, пiшовши в город, до злодiйського товариства, водив  конi,
пiймався, суджено його й заслано на Сибiр. Денисовi це не пошкодило, бо
раз, що йому з батькiвщини бiльше припало, а друге - всi знали, що вiн сам
i впiймав Романа, i виказував на його, то нiкому й на думку не спадало
вибивати йому очi Романом... хоч воно таки й погано, як люди знають, що
брат у Сибiру... ну, та дарма! Хай краще у Сибiру буде таке ледащо, нiж
дома через його колотнеча. От тiльки що з батьком Денис посварився... Дак
же вiн у тому не винен: за те, що вiн не покривав Романа, батько, мати й
Зiнько зненавидiли його, та й годi!.. Та й це дарма, бо таки все. Що йому
припадало, все вiддали. Та вiн би й не попустив, бо там же й його праця.
Вiн i радий був, що пiшов од ?х: ому вже давно треба було хазя?ном бути.
Поставив хату на новому грунтi, далi вiд батька, аж з другого краю села,
та й хазя?ну? собi. I добре хазя?ну?: за цi чотири роки зрiс вiн угору
високо: з Дениса - Денисом Пилиповичем iзробився, з малого хазя?на -
багатирем. Сво?? землi тридцять десятин, та ще вдвох iз тестем Манойлом
посесiю держать... От що! Нехай лиш той дурень Зiнько облизу?ться,
дивлячись на його заможнiсть. Сам живе, як харпак, мабуть, нiчого й не
придбав, одколи батько вмер, самою батькiвщиною старою й держиться. Ха-ха!
А Денис он цього року до хати приробив ще другу половину - з великою
свiтлицею та з кiмнатою. I в свiтлицi в його так прибрано, що хоч i
станового, то не сором приняти: два тапчани, стiльцi чорним покрашенi, по
стiнах малюнки великi - вiддавав за ?х Денис щетинниковi не то по злоту, а
й по пiвкарбованця, бо там такi ?, що i з золотом... самих генералiв аж
п'ятеро, i вiйна турецька, i страшний суд iз змi?м, i "вид города Тулы"...
i всi за склом, у великих червоних та в зелених рамцях... А вiкна в хатi
такi, що вiдчиняються, а не вiдсуваються, i на вiкнах завiски телiпаються
ситцевi,- зовсiм, як у панiв. I лiжко тут сто?ть - високе й широке, на
йому аж три перини, i засланi зверху червоним "одiялом" (п'ять карбованцiв
цiна); а чотири здоровенних подушки замалим не до стелi знiмаються, та всi
в ситцевих пошивках з здоровенними лапатими квiтками,- це вже Домаха
Денисова набирала,- дуже гарнi, ситець аж по злоту. Нiхто на цьому лiжковi
не спить (бо всi ночують у противнiй хатi), а сто?ть воно так, закраша?
хату, чи то пак "комнату",- щоб видко було, який хазя?н живе, не харпак...
Та й дочок же в Дениса дво?- то це ж ?м Домаха надбала: хай люди бачать,
що ?сть. Надбано, хвалити бога, i на дочок, i на синiв: ? в чому походити,
? що з'?сти й спити. Не сором, нi, не сором покликати до себе людей, хоч
би й таких заможних, як оце зараз сидять у свiтлицi за столом, п'ють,
?дять та й про дiло гомонять.
  Не малi ж то й гостi!
  На покутi сидить старшина Григорiй Павлович Копаниця - той, що колись
писарем волосним був, а тепер старшиною. Ге-ге! Тепер уже йому не
писарювати, тепер уже вiн багатир на всю губу: сво?? землi скiльки! Як ?де
в город, у земське собранi? (бо вiн же там гласним), то так убереться в
сюртука, що пан, та й годi! Та йому ж i треба цього: помiж панами
крутиться. Та хоч i на селi, то без жакетки й з хати не вийде.
  Зараз бiля його сидить Сучок Михайло Григорович. О, то не маленький
Сучок! ? в його й крамниця, й земля, до сво?? дочки Горпушi приняв собi у
прийми зятя, да так удвох тепер орудують, що ну!
  А далi ще сидять Денисiв тесть Манойло Гаврилович, Домашин батько, бiля
нього сват Остап Колодiй, кум Терешко Тонконоженко та Яхрем Рябченко - все
багатирi, гарно повдяганi, в синiх чумарках, у таких, як i в Дениса,
тiльки Рябченко по-городянському - в жакетцi.
  Тесть та кум Терешко - то старi приятелi Денисовi, з ?ми вiн здавна в
спiлцi, вiн ?м, а вони йому пособля-ють. З Копаницею Денис заприятелював
тодi, як пособив йому вилiзти на старшину; тодi ж i з Сучком зазнався
дужче. А от з Остапом Колодi?м та з Яхремом спiлка не з-так iще давня.
  Остап Колодiй, чепурний, високий, чорнявий чоловiк,-  вiн  родич
Денисовi, чи то пак сват, бо за його брата Зiнька вiддав свою дочку Га?нку
(Га?анiя ?? охрещено, а це вже так по-простому стали звати). Думав Зiнька
перенадити, на свiй бiк переняти, щоб вiн з ?м у спiлцi був,- дак хiба ж
того дурня навчиш? Через те Остап не любить Зiнька, а з Денисом
родича?ться.
  А Яхрем Рябченко... ну, це штучка! Вони були зовсiм у сварцi - Денис та
Яхрем. Колись на Яхрема скрiзь подейкувано, що вiн крадене передержу?.
Дак, як узято в Сивашiв сало, Денис i намiгся, щоб потрушено Рябченка.
Нiчого не знайдено, а ворожнеча промiж ?х стала велика. Хто й зна, що б
воно виникло з цього, та незабаром пiсля тi?? iсторi? з салом Яхрем пiшов
кудись на заробiтки... з рiк його не було, а тодi вернувся й грошей з
собою принiс... та щось, кажуть, i не трохи... I зараз купив собi два
надiли... Проминув iще рiк чи два,- аж гульк! - Яхрем узяв у глущкiвського
пана триста десятин землi в посесiю. Як це так сталося, нiхто не мiг
зрозумiти. Наймала ту землю в пана громада, наймали багатi люди,- не
вiддав пан: бiльшо? цiни хотiв... А тi собi загнулись: пождеш, пане,
пождеш та вiддаси й за нашу цiну! А Рябченко пiдскочив, щось там прикинув
пановi та й узяв на себе. I де вiн грошей добув, щоб пановi третину
наперед заплатити, дак нiхто й зрозумiти не мiг,- усi дивом великим
iздивувались. От лее добув i взяв!.. I не дурно: сам не став хазяйнувати,
а почав землю давати за грошi людям; а саме тодi земля зробилась дорога,по
два карбованцi бариша взяв на десятинi! Та як пiшов з того часу, то все
йде та й iде вгору! Ого-го! Тепер вже нiхто й не згаду? про те, що колись
баби плескали, мовбито вiн крадене передержу?! Де там! Тепер вiн Яхрем
Семенович, багатир... скрiзь у кунпанi? бува?... I з Денисом помирились.
Чого ?м сваритися? Що було, те минуло, а з сварки добра не буде, а в
пригодi один одному вони можуть стати.
  Дак отакi гостi сидiли в свiтлицi в Дениса Пилиповича Сивашенка за
столом, повним усяко? страви. Господиня, немолода жiнка, мовчки подавала
на стiл страву, iнодi тiльки припрохуючи гостей призволитись; господар був
гомiнкий, веселий, частував i припрохував залюбки. Це ж такi дорогi гостi!
Не голота яка з Зiньково? кумпанi?, а поважнi кремезнi господарi, з ними
хоч яке дiло робити можна - подужають! I грiшми-достатками вони - сила, i
в громадi сила.
  Домаха вже пiшла в другу хату лагодити самовар, а Денис усе частував i
казав:
  - Iстинна правда, що каже Григорiй Павлович, наш господин старшина:
нiякого покорства тепер у мужика нема. (Денис таки навчився помiж
"образованими" людьми i собi "по-образованому" закидати.) Всяка голота
пнеться рiвнятися з путящим, порадошним хазя?ном. Що бiльший харпак, то
бiльше в громадi галасу? проти заможного чоловiка. Того i в голову собi не
кладе, що коли б нас не було, то як би й вони прожили? У кого землю взяти
на хлiб? - У нас! - До кого скотину пасти вiддавати? - До нас! - У кого
грошей позичити? - У нас-таки ж! Що ж би вони робили без нас?
  - Iменно! Iстинна правда! - вiдказували гостi.- Подохла б клята
харпачня без нашо? помочi.
  А кум Терешко (вiн же при панах був, то зна?, як сказати) доточив:
  - Настоящая благодiянiя оказу?ться, настоящая! А Денис казав далi:
  - Отож бачите!.. А ще й дибки проти нас стають!
  Тiльки порадошний чоловiк схоче що зробити - чи в громадi, чи так,зараз
крику, галасу, репету такого нароблять, що настоящая бунтацiя, та й годi!
От, сказати, як Остап Дорохвейович,- вiн кивнув на Колодiя,- хотiв, щоб
йому громада вiддала волость нову робити,- лишенько! Який крик iзробився!
Кажуть: багатiти нашим коштом буде!.. А все брехня...
  - Авжеж, брехня! - сказав старшина, а Остап тiльки рукою махнув.
  - От так i я,говорив Денис,- хотiв би зробити одно дiло мале-невеличке,
та й боюся з ?м потикатися в громаду, щоб i лиха не здобуться. Хiба що вже
ви, господа хазя?ни, пособите менi.
  - Кажiть, кажiть, яке там дiло! - загомонiли гостi.- Що доброго
надумали?
  - От же ви зна?те,розказував Денис,- що як пiшли пересельцi на Амур,
дак позоставалися вiд ?х надiли. Громада ж тодi не дозволила пересельцям
тi?? землi продавати, а взяла на себе.
  - Хотiла на всiх рiвно подiлити! - гукнув кум Терешко, вже трохи
п'яненький.- Ге! А ми не дали, да тобi в орендно? содержанi? оддали - на
три года,- от тобi i вся бiда!
  - Iменно, iменно! I досi дякую вам,- спасибi за це! Хоч воно з тi??
земельки невеликого й добра, ну, а все ж земелька.
  - Та ще й добра,додав старшина.- Не сором-ляйся, Денисе Пилиповичу!
Перед нами нема чого критися: ми зна?м усе дiло. Сво? люди.
  - Так, так!.. Що й казать!.. Вам би та ще й не знати!.. Дак ото ж я два
годи вже держу цю земельку, а оце й третiй наступа?, а там i край...
  - А там iзнову буде крик та гвалт у громадi, щоб тобi не давати,сказав
Манойло.
  - Отож-то й то! Як наймати, так i крик, так i крик! Все репетують, i
нiяк того репету не збудешся,говорив Денис.
  - А що ж ви зробите? Нема способу! - промовив Остап.
  - Та воно можна б i способу добрати,- натякнув Денис.
  - Ану, якого? - запитав старшина.
  - Та такого: взяти та й продати землю ту кому з путящих людей.
  - Так...- сказав старшина, i всi на мить замовкли. Всi зрозумiли, що
Денис хоче сам ту землю купити, i думали, чи можна на це пристати.
  Воно таки пiдходило, щоб Денисовi вона впала. Раз - що вiн уже держить
?? в посесi?; друге - що всi тi надiли сумiжнi з його надiлом,- так
трапилося; трет?- що вiн же свiй чоловiк, i як пособити йому тепер, то й
вiн колись у пригодi стане. Може, декому хотiлось би замiсто Дениса собi
ту земельку придбати, та, бач, тодi доведеться посваритися з Денисом, та й
з тестем його Манойлом, та й з кумом його Терешком... А вже як серед гурту
заведеться в ?х сварка, тодi голота переважувати почне. Вони поти дужi,
поки вкупi.
  От такi й пiдхожi думки плутались у кожного в головi, як старшина знов
озвався:
  - Так, Денисе Пилиповичу!.. А що ж, дiло добре! Цим уже навiки заткнемо
?м рота. Може б, ти й за купця був, га?
  - Та я... як ви, господа хазя?ни, скажете,- говорив Денис,- а я,
звiсно, узяв би... хоч менi й сутужно тепер на грошi, ну, та вже
розстарався б...
  - Розстара?шся!.. Розстара?шся!..- загомонiли гостi.- А ми  тобi
пособимо в громадi: не попустимо, заткнемо горлянки ротатим.
  - Спасибi вам, господа хазя?ни, спасибi! - кланявся Денис.- Я на вас -
як на бога!.. Уже тепер ви менi, а колись i я вам, дасть бог, чимсь
пособлю.
  - Iстинна правда,сказав кум Терешко i додав пансько? приказки: - Рука
ногу мо?ть.
  - Правильно! - промовив старшина.- Постановить: продать переселенчеськi
надiли Денису Пилиповичу Сивашову.
  - Продать! Продать!..- загули гостi.
  - А голоту, котора буде верещати,- скрутить!
  - Скрутить! Скрутить!
  - Щоб не смiли морди куди не треба пхати,- по мордяцi ?х!
  - По мордяцi! По мордяцi!
  I все товариство зареготалося. Голоснiше за всiх реготався сам старшина
Григорiй Павлович, i його товсте, сите обличчя з поганенькою руденькою
борiдкою аж двигтiло все, закинувшися назад. На весь рот реготав i кум
Терешко, смiялися Манойло з Остапом, радiсно дрiбненько смiявся в широку
русяву бороду Денис, а череватий одутлий Сучок додавав свого поважного -
го-го-го-го! - мов порожня бочка гула. П'янi червонi обличчя,блискучi вiд
поту й смальцю, що на ?х повиступав, якось чудно розтягалися, очi
заплющувалися, а замiсто ?х широко зяли ямки червоних пащ-ротiв з жовтими
великими зубами, вискаленими з-пiд щетинястих усiв.
  Самий Яхрем Рябченко не реготав, тiльки ледве всмiхався. Увесь час вiн
сидiв мовчки, погладжуючи сво? чепурно закрученi темнi вуса або чистенько
виголене пiдборiддя та блискаючи сво?ми пронозуватими очима. Тепер, як
регiт трохи вщух, вiн озвався:
  - По мордяцi!.. Дай йому сьогоднi по мордяцi, а завтра воно знову лiзе.
От так, як свиня: ти ?? бий, а вона кувiка та таки лiзе крiзь тин на
вгород.
  - А ти таки бий по мордяцi, поки почу? та назад поверне! - сказав
Манойло.
  - А одвихнувсь - вона знову там.
  - Ну, дак що ж його робити?
  - А що свиням роблять, щоб на вгород не лазили? - спитав Рябченко.
  - Та що ж? Колодку прив'язують...
  - Ну?
  - Що - ну?
  - А те, що прив'яжiмо й ми ?м колодку! - сказав Рябченко.
  - От тако?! - здивувавсь Остап.- А як же то?
  - А хотiли б? - лукаво спитав Рябченко.
  - Ще б пак!.. Чого б то чоловiк не схотiв!..- загомонiли всi.Якби-то!..
Та як?
  - Та воно невелика й штука,- спокiйно й не поспi-шаючися почав
Рябченко.- Ви, Денисе Пилиповичу, та ви, Манойле Гавриловичу, держите в
посесi? комарiвську землю?
  - Держимо.
  - А у вас, Григорi? Павловичу, бiля комарiвсько? своя земелька?
  - ?сть.
  - А в мене посесiя бiля вашо? - глушкiвського пана.
  - Правильно!
  - Аз другого боку комарiвсько? землi тi пересельськi надiли, що Денис
Пилипович купу??
  - Авжеж!
  - А за ?ми земля Вавилова, Iвана Iвановича?
  - Так, так!
  - А мiж нею та глушкiвською землею пана Горянського земля?
  - I то правда
  - Ну, а де ж громадська земля тепер? Га? - питав Рябченко.
  - Громадська?.. А громадська... де ж? Усерединi...
  - Ну? - спитав Рябченко.
  - Дак що ж? - не розумiли слухачi
  - Овва! А ще й розумнi люди! - засмiявся Рябченко.- А те, що всi цi
землi круг громадсько? з усiх бокiв. Вона серед ?х, як острiв серед води.
Вiзьмемо в посесiю Горянського землю та покличемо до себе в кунпанiю
Вавилова,- тодi вже диблянам без нас не буде нiякого ходу.
  Всi притихли, враженi надзвичайною, дивною думкою. Притихли, силкуючися
збагнути, чи гаразд вони розiбрали справу, чи не помилилися! I тодi враз
загомонiли моторно, весело, радiсно.
  Дак це ж дуже добре! От вигадка, дак вигадка! Щоправда, Горянського
земля велика - двi тисячi з половиною десятин,- але гуртом узяти можна.
Тодi громада буде в такому кiльцi, що з його не буде ходу. Куди нi ступни
- навкруги все ?х земля буде. Тодi якi вони схочуть, такi й цiни на землю
будуть - i за випас товару, i за роботу, i за все. Бо де ж тодi мужик
вiзьме землi, як не в ?х? Йому iншого ходу не буде. Тодi вже не посмi?
нiхто галасувати в громадi. Робитиме громада, що вони звелять. Вони_
будуть тут пани. Ого-го! Попанували пани-помiщики, тепер ще треба й
господам-хазя?нам попанувати!
  - Ловка штука буде! - казав весело Копаниця.- Та це можна самими
вiдбутками так зробити, що просто як панщина буде, та й годi! Ну й голова
в тебе, Яхреме Семеновичу! Дай я тебе поцiлую!
  Копаниця захопив лiвою рукою Рябченка за шию, нахилив до себе й почав
цiлувати товстими масними губами.
  - Голова! Голова! - загомонiли навкруг усi та й полiзли цiлуватися
спершу з Рябченком, а тодi й самi промiж себе. Плечi штовхалися, червонi
обличчя стулялися, ялозились одне об одне замащеними вусами й бородами,
дихали одне на одне п'яним горiлчаним духом, що ?м уже повна була вся
свiтлиця.
  - Дорога голова! - кричав кум Терешко.- Цiни нема!..
  Потроху посiдали знову та й почали мiркувати, як воно буде. ?х тут
семеро. Вавилов буде восьмий. Та чи пристане ж вiн? Це чоловiк чужий,
захожий здалека москаль. Був колись за об'?ждчика в одного пана, тодi за
прикажчика, тодi за управителя, а там уже й свою земельку купив. Йому до
диблян байдуже. А втiм, як роздуматься, то й не байдуже, бо i в його ж
дибляни землю беруть... Помiркували туди й сюди: мабуть, пристане.
  Вiсiм чоловiк - це буде товариство. Вони скинуться грiшми i за тi грошi
наймуть Горянського землю. Хто скiльки грошей дасть, стiльки тому й землi
буде. Можна хазяйнувати й гуртом, хоч краще кожному зокрема. А радитися
про все гуртом i гуртом, так, як у громадi, справи рiшати... та й не про
саму цю землю, а й про iншi: i за яку цiну вiддавати десятину, i яка цiна
на наймитiв та на косарiв, i якi вiдбутки. I як i що робити в громадi, то
й про це спершу в сво?му гуртi радитися...
  Це все розказував ?м Рябченко i додавав:
  - Тодi нас нiхто не подужа?... Одно тiльки... Хоч ми й гарно мiрку?мо,
та ?сть одна карлючка.
  - А яка ж то? Кажи!
  - ? один чоловiк такий, що може нам велико? шкоди наробити.
  - Ой! А хто ж то? Ану, кажи! - почали питатися.
  - Та хто ж? Дениса Пилиповича брат, Зiнько.
  - Хi! Що б то вiн i зробив?
  - Почне каламутити в громадi, почне коверзувати - може лиха наробити.
  - Та вiн уже тепер притих,- озвався Сучок,- вiдколи оженився. Чи так я
кажу, Остапе Дорохвейовичу? Остап покрутив сво?ю чепурною головою.
  - Ой, нi! Як я за його дочку давав, то думав: буде сiм'янин, то вже до
свого дiла й прихилю його. Так де там!..
  - Цура?ться? - спитав Копаниця.
  - Нi, вiн нас iз старою й не цура?ться; i в гостях iз дочкою бува?, i в
себе прийма?, а так, щоб у яке дiло зо мною пристав, дак нiяк! "Я,-_
каже,- того не хочу, бо через великi грошi сльози ллються. I вам,-
каже,тату, радю тих багатирiв покинути та по-божому жити".
  - Ич, iдолова душа! - обурився Терешко.- Муляють йому тi багатирi!
  - Ну,- сказав Рябченко,- а я таки думаю, що нам його не минути. Бо вiн
крутитиме в громадi. Пам'ята?те, як було з Стецьковою справою? Через його
ж, через Зiнька ж, усе сталося.
  - Дак що ж iз ним робити? - спитав Денис.
  - Приняти до нас у спiлку,- вiдказав Рябченко.
  - От тако?!
  - Iншого нiчого не вигада?ш.
  - Та в його й грошей нема.
  - Можна йому гуртом позичити, аби рота затулити.
  - А як не схоче? - питав Манойло.- Он же, чу?ш, який голiнний?
  - Треба так зробити, щоб схотiв,- обстоював за сво? Рябченко.
  - Ну, та як же ти зробиш? - не розумiв Копаниця.
  - А треба, щоб йому був великий бариш,- вiдказав Рябченко.
  - Уже ж бiльшого, як усiм, не буде!
  - Коли цей йому здасться малий, то треба й бiльшого дати.
  - Чого ж то так? - спитав неприхильне Денис.- I грошi йому позич, та ще
й бариша з свого заробiтку прикинь! Це вже буде зовсiм не по правдi!
  - Що ж ти ма?ш робити,- казав спокiйно Рябченко,- коли таке дiло? Та
воно не так i страшно, як зда?ться. Коли треба буде, то ми йому попустимо
тепер бiльший бариш, щоб вiн не зiпав у громадi за пересельськi надiли
тощо... Цим його вiд товариства вiдлучимо. Бо вiн через те тiльки й силу
ма?, що з ним товариство таких, як i сам, гольтiпак. А як вiн ?х раз
зрадить, то вже вони його зроду не приймуть, поневолi тодi буде з нами,
хоч i без великих баришiв.
  - То тодi йому хвоста вкрутимо?
  - Авжеж!.. А як вiн од ?х одкинеться, то самi вони довго не вдержаться.
  - Бо вiн же в ?х голова, старшина!..- зареготався Копаниця.- Що правда,
то правда,- нам треба його збити з плигу . Бо воно - блоха, ну, а й блоха
як почне кусати, то спати не дасть. Нехай Остап Дорохвейович коло його
заходиться,- йому це найзручнiше.
  - Та що ж, i заходюсь,- згодився Остап.- Тiльки ви менi скажiть, що
йому говорити.
  Почали мiркувати, якими баришами можна краще спокусити Зiнька. Наказали
Остаповi торгуватися, спершу давати менше. А Денис казав, що занадто
багато йому дають.
  - Дарма, аби впiймати!
  - А там скрутимо йому в'язи!
  - Щоб не бришкав!..
  - Нiхто тепер не бришкатиме!
  - Прив'яжемо колодку свинi!
  - А коли й з колодкою полiзе - по мордяцi!..
  - По мордяцi! По мордяцi!..
  I знов усi зареготалися,- так ?м до вподоби був той жарт. Смiялися
всмак, аж здоровi жовтi зуби поблискували серед щетинястих, умазаних у
смалець вусiв та бороди.  II. ЗIНЬКО

  Зiнько Сивашенко йшов полем. Iшов не поспiшаю-чись, бо була недiля, а
поробившися добре ввесь тиждень, любив у недiлю вiдпочити. I вiдпочивав
справдi, йдучи нога за ногою, упиваючись ясно-сонячним весняним днем, не
душним, бо живущий вiтрець розвiював духоту. Був кiнець весни, саме той,
як i хлiб, i трава зростуть уже досить угору i блищать пiд сонячним
промiнням свiжим зеленим кольором свого молодого соковитого тiла.
  Зiнько зупинився, задивившись. Перед ним широко розляглись поля зеленi
з буйними хлiбами. Вiтер гуляв по ?х, бив по ?х сво?ми мнякими невидимими
крилами, дихав на них сво?м запашним дужим диханням. Вiн грався з ?ми, вiн
обнiмався з ?ми, а вони, веселi, радiснi, повнi молодо? сили, молодого
життя, звивались пiд його обiймами, перекочувались моторними ясно- й
темно-зеленими хвилями.
  Хвилювало, хвилювало зелене? море. Утiкали хвилi од вiтру. Котилися,
котилися не перестаючи, все бiжачи туди, в далеку далечину, аж де небо
схиля?ться до землi. Вони прибiгали до його, i плескали в його, i цiлували
його. А воно смiялось до них широким, безмежним блакитним усмiхом, i той
усмiх спадав на ?х золотим дощем сонячним, несучи ?м життя й силу.
  А вiтер, веселий i дужий, шугав мiж блакитним небом i зеленим морем, i
перекидався, i купався в просторах, i сповняв Зiньковi груди якоюсь дивною
молодою силою. Дихали груди так широко, вiльно, i все тiло мiцне, як
сталь, трепетало тi?ю силою, здригалося вiд одного могучего поривання
кудись кинутися, щось зробити - щось велике, дуже i гарне-гарне!.. I
Зiнько й сам не помiтив, як те поривання до руху, до дiла вихопилося в
його з грудей голосним криком: "Гей-гей!" - далеко розкотилося полем, i
Зiньковi здалося, що голос його долинув аж туди, до краю зеленого моря, i
плеснув об берег блакитного неба, i небо всмiхнулось До його, до Зiнька,
так само, як до того зеленого моря, як до тих ярiв i байракiв, що мрiли
здалека, як до тих пташок, що дзвенiли в повiтрi, як до тих метеликiв, що
трiпотали кольористими крильцями над зеленими хвилями!
  Ой, та й гарно ж жити на свiтi, та й легко ж, весело!.. Та як же й
хочеться жити! Жити й працювати, робити щось гарне - таке, як оцi поля
краснi! I вiн ?х робить, тут ? й його праця: от вiн здалека бачить, як
хвилю? й його поле, полите його потом... Хвилю? незгiрше за iншi, нi, ще й
краще...
  Ой гарно ж, радiсно, легко! I небо смi?ться, i поле смi?ться, i
смi?ться щастя. Чому кажуть, що нема в свiтi щастя? На свiтi багато-багато
щастя! Треба тiльки його здобути. Все треба здобувати, нiщо саме до рук не
йде,- так i щастя. Все треба здобувати. Голова його спинилася над цi?ю
думкою. Чи не тiльки зараз вiн до цього дорозумувався, чи й попереду знав?
Авжеж, знав, тiльки що, може, не думав про це так... розбiрно...
  Все треба здобувати, нiщо саме до рук не йде. Здобудеш - щасливий
будеш, не здобудеш - знидi?ш або згинеш.
  Зiнько почав думати, чи сам вiн завсiгди робив так, почав згадувати
минуле життя, перебирати одну по однiй подi?. Почав з найближчих, що
трапились сьогоднi, вчора, i йшов далi, далi, пiрнаючи в те море минулого
життя, то ясних, то затуманених згадок. I потроху забув, з чого почав
думати, самi згадки опанували його цiлком, i минуле стало перед ?м, як
намальоване, як живе.
  Почув у сво?й душi бiль, згадавши про те, про що нiколи не мiг спокiйно
згадувати, хоч по тому минуло вже кiлька рокiв.
  Його брат  Роман,  покинувши  чесну  працю,  руйнував  укупi  з
товаришами-коноводами сво? село, забираючи в людей конi, i врештi пiдпалив
у Зiнькового сусiди Струка клуню, щоб народ збiгся на пожежу, а його
товаришам-коноводам вiльно було тим часом брати конi. Його пiймано,
мордовано, палено страшно, вимагаючи, щоб вiн виказав товаришiв. Вiн не
виказав нiкого, витерпiв, був довго хворий од мордування, а тодi,
засуджений, пiшов на Сибiр. Суджено й тих, хто його пiк, покарано
тюрмою... Це все минулося вже, а й досi сто?ть перед Зiньком, як живе: i
цей попечений, змордований брат, i другий брат, Денис, що дивився на те
мордування залюбки, ще й допомiг, щоб воно сталося... Ох, цей Денис!..
  Якби вiн не гнався так за тi?ю копiйкою, не сварився б iз Романом,
лагiдненько нахиляв би його знову до роботи, дак, може б, i не було
нiчого. А то жадоба така несита: все б зажер собi,- от i давай випихати
Романа, щоб бiльше батькiвщини припало... Зненавидiв його так, що примiв
би - в ложцi води втопив би!.. I таки й утопив...
  Скiльки горя було тодi в сiм'?! Батько занедужав тяжко i вже нiколи не
видужав зовсiм - за рiк умер з великого болю, з несвiтського сорома...
Мати й досi плаче.
  Не мiг батько пiсля того Дениса бачити. Вигнав його вiд себе, не дав, а
кинув, як собацi, його частку - усе, що той схотiв,- i з того часу не
хотiв i чути за його, i не згадував нiколи. З тим i вмер. Зостався Зiнько
хазяйнувати вдвох iз матiр'ю. Хазяйнував так зо два роки, а мати все
нарiкала, що стара вже, не може сама господарювати... а хоч Зiнько наймав
наймичку, та наймичка не господиня, i треба Зiньковi женитися.
  А вiн не хотiв. Бо не знаходив собi пари. Вiдколи парубкував, тiльки
одна дiвчина й припала йому була трохи до вподоби - то була вбога сирота,
байстрючка, наймичка Левантина,тиха, боязка i нiжно-гарна. Та ?? звiв
Роман, покинув з дитиною... Зiнько таки хотiв ?? взяти, та вона, поховавши
дитину, втекла вiд його... згодом умерла тяжкою смертю - так, що Зiнько
тодi й не знав... Вiн не зна? навiть, де ?? могилка. Але згадка про не?
жила в його серцi i не давала змоги думати про одруження.
  Та минув час, затих бiль... Одружився Зiнько, i тепер ? старiй матерi
вiдпочинок. I Зiньковi добре. Було б зовсiм добре, якби не одно: якби не
тi думки!..
  Думки посiдали Зiнька, не давали йому впокою, гнiтили йому 'серце,
розсаджували голову. I не мiг вiн ?м дати ладу, хоч усi вони крутилися
коло одного. От так, як у тiй пiснi спiва?ться:
  Нема в свiтi правди, правди не зiськати:
  Що тепер неправда стала правдувати.
  От саме так: стала неправда правдувати, бо кривду вважають за правду.
Зiнько приглядався до сiльського життя i побачив, що там саме так i ?.
  По сiм'ях не було ладу. Дiти змагалися з батьками i пусто йшли. Кожне
поривалося вихопитися з свити та вскочити в панське пальто. Думали не про
те, щоб бути хазя?нами, а як би, щоб не бути простими. Кидалися на
заробiтки в город, а верталися часто неробами розпоганеними. Брати промiж
себе гризлися, а найбiльше за тую батькiвщину, як собаки за маслак. Були й
тихi сiм'?, що жили в згодi, та таких було менше.
  Недобре дiялось i в громадi. Там верховодили Копаниця, Денис, Рябченко
та iншi такi жмикрути, дбали не про добро людське, а тiльки за сво?
баришi: що ?м на руку, за те репетували, билися, з руки iрвали, не думаючи
зовсiм, що в iншого через те сльози ллються. Та все ж таких багатирiв було
мало, а якби вони самi були, то, певне, нiчого не могли б зробити з
громадою, бо громада великий чоловiк. Та, на лихо, сама громада ?м
пособляла. Однi стояли за ?х через те, що були ?м виннi, напозичавшися
багато, то не мали сили й змоги проти ?х iти; другi змагалися й собi
вибитися вгору, на бiльше багатство, то держалися багатирсько? купи,
сподiваючися, що та ?м швидше пособить перевагу взяти над  iншими
громадянами; третiх багатирi купували за горiлку, i таких було трохи чи не
найбiльше. Зоставалася невеличка купка самостiйнiших людей; але однi з ?х
не знали, як обстати за сво? право, а другi були вже занадто малосилi, щоб
могли гору брати. Через те в громадi багато  гукали,  репетували,
сперечались, але подужували завсiгди багатирi з сво?ми прибiчниками й
полигачами. I дедалi вбивалися все в бiльшу та в бiльшу силу. Народу
намножилося стiльки, що вже йому не ставало тi?? землi, яка в його була, а
багатирi силкувалися пiдгортати пiд себе й ту, скуповуючи ?? в убожчих
хазя?нiв або забираючи за позиченi й невер-ненi грошi. Дедалi кожен з ?х
ставав уже потужнiший та потужнiший, i Зiньковi здавалося, що може прийти
такий час, коли вони посядуть усю землю громадську i громадi доведеться на
?х робити.
  Такий лад здавався Зiньковi поганий. Хiба ж не могло бути краще? Але
як?
  Цього Зiнько не знав. Але вiн певний був, що це можна знати i що десь
хтось його зна?. Де й хто? Може, його знають пани, великi генерали? Може,
вченi люди? Може, де по книжках написано? Адже по книжках списано всяку
науку: i як у бога треба вiрити, i як по закону треба робити, i як та з
чого що сталося на свiтi - все! Чому ж би не було там про те, як завести
лiпший лад на селi?
  До панiв, великих генералiв не можна Зiньковi доступиться, хоч, мабуть,
вони й знають про все, чого йому треба. Про вчених людей - не про панiв, а
таки про справдi вчених людей - Зiнько тiльки чув, що вони ?, але зроду нi
одного не бачив, не зна, й якi вони i де ?х шукати. Лишаються хiба книжки.
  Багато про все це Зiнько думав. Ще змалечку вiн не такий удався, як
усi: був тихий, замислений хлопець. Слухняний, робив завсiгди,  що
наказувано, тiльки великий забудька був. Оце пасе телята й доглядав добре,
щоб як у шкоду не вскочили... А навкруги трава зелена, небо широке, пташки
летючi... Як вони лiтають? Через що вони лiтають? А якби чоловiк собi
крила приробив, то лiтав би? Мабуть, нi, бо якби можна було, то давно б
уже всi люди поробили собi крила та й лiтали б,- це ж краще, нiж ходити
або ?здити. А чого ж пташкам можна? Вже ж люди розумнiшi за пташок, то,
певне, колись вигадають так, що й лiтатимуть. Ото б добре було! Аж до неба
можна було б долинути та й подивитись, що там ?... на бога й на янголiв
глянути. Еге-ге! Тепер вiн зна?, чого люди не можуть лiтати: бо якби
могли, то й кожен грiшний чоловiк замiсто пекла залiтав би в рай та й
надокучав би боговi. Тим-то бог так i зробив. Хоч воно й не по правдi, бо
й мiж пташками не всi ж праведнi, а ? й грiшнi. Он шулiка - кожну пташку
роздира?. А, може ж, йому то вiд бога звелено, щоб пташки ?сти? Так, як
людям можна ?сти вiвцi, воли, кури... Як чудно на свiтi - одне одного
?сть: вiвця ?сть траву, а чоловiк та вовк вiвцю; пташка ?сть комашок, а
шулiка та чоловiк ?сть пташок; риба ?сть червакiв, а чоловiк рибу...
Штука! Чоловiк усе ?сть, тiльки його нiхто не ?сть! Хiба нiхто? А вовк та
ведмiдь як пiйма?, то й з'?сть, коли чоловiк його не вб'?. Он як: одне
одного ?сть, одне одного ?сть!.. А це погано, бо воно болить, як рiзати
або вбивати. Чому б не було так на свiтi, щоб нiхто нiкого не ?в, а ?ли
або хлiб, або садовину, або городину, або траву...
  Ха-ха-ха! Це б тодi люди паслись, як телята!..
  Ой-ой-ой! А де ж це телята?
  Гляне, аж вони давно в шкодi. Бiжить Зiнько завертати... Побачить
сторож або хазя?н, та таких духопелiв йому нада?... Бувало так, що й
займано, то Зiньковому батьковi доводилось платити за спаш. Батько гримав,
а Денис i бив за це...
  Зрiс трохи Зiнько, парубком уже був, заманулося йому вивчитися читати.
Школи в ?х тодi ще не було, так Зiнько з свого заробiтку дяковi платив, аж
поки той навчив його так-сяк читати. Писати вiн i сам трохи привчився:
купив собi пропис у городi та й навчився самописки... Помалу пише, але все
ж пише. Чита? краще. Вiн уже багато книжок попрочитував. З святих книг
?вангелi? найбiльше вподобав. Здорово тяжко розбирати, а книжка справдi
свята, бо написано, як по правдi жити, людей не кривдячи. А з несвятих
книжок найбiльше йому до смаку припало двi. Одного разу вiн був у городi
на базарi i купив там двi старенькi, в поганеньких палiтурках книжки. Одна
була менша i звалася "Роберт Оуен". Важко було ?? розумiти,- Зiнько й
тепер ще не все в ?й розiбрав. Але оце вiн розiбрав добре: ? така земля
Англiя, а в тiй Англi? на фабриках та на заводах робочому народовi дуже
погано було .жити; дак винявся такий чоловiк, Роберт Оуен,- вiн усе
клопотався, щоб тим людям краще жити було, i всякого способу до того
добирав, самого себе не жалiючи. I Зiньковi цей Роберт Оуен здався таким
гарним чоловiком, трохи чи не святим: де ж таки - багатий пан мiг би собi
сласно ?сти й пити, хороше ходити, нi про що не дбавши, а вiн за вбогих
людей так клопочеться! В книжцi був Оуенiв патрет. Зiнько вийняв його
звiдти, оддав завести в рямцi пiд скло i почепив на стiнi. Дививсь на його
й думав: "От бач же, винявся там такий чоловiк, що за вбогих людей обстав.
Чому ж у нас нема такого, щоб обставав за наших хлiборобiв та й позаводив
серед ?х кращi порядки?"
  Друга книга була Зiньковi така зрозумiла, така зрозумiла, як ще нi одна
в свiтi: кожне тобi словечко в ?й Зiнько тямив, розумiв i почував, бо воно
йому якось до душi, до серця промовляло. Звалася та книга "Кобзар Тараса
Шевченка", i як Зiнько читав ??, то так, мов батька рiдного чув або до
пiснi, що кохана дiвчина спiва?, прислухався. Так гарно! I написано про
такi простi речi i про простих людей, а гарно! Через те ж i гарно воно
Зiньковi було, бо йому сподобалося, що про простих людей однаково, як i
про панiв великих, говориться. I Зiнько так собi думав: "Велика душа в
того чоловiка була, що цю книгу списав, бо вiн розiбрав, що й ми люди, та
й каже про нас, як про людей".
  I вiн вийняв з книги патрет Тарасiв Шевченкiв та й його почепив поруч з
Оуеном у рямцях за склом. Дивлячись на його, згадував раз у раз усякi його
щирi слова (знав з голови багато); а як згада? такi, як от:

  Обнiмiте, брати мо?,
  Найменшого брата, -
  Нехай мати усмiхнеться,
  Заплакана мати! -

  то йому аж сльози бринiли на очах. Дух переймало йому й тодi, як читав:

  Учiтеся, брати мо?,
  Учiтесь, читайте -
  I чужого научайтесь,
  И свого не цурайтесь.
  Бо хто матiр забува?,
  Того бог кара?.

  Спершу вiн не розумiв, до чого це тут матiр iзгаду?ться, але далi,
багато разiв прочитавши "Кобзаря", замалим не вивчивши його всього,
думавши про його часто, таки зрозумiв.
  I тодi сказав сам собi, що буде вiн поважати свою хату, не хоче
вiдбиватися вiд сво?х людей i буде вчитися.
  Вчитися! О, цього бажала вся душа його, до цього поривалася вся iстота
його! Вчитися, щоб знати, як i що ? на свiтi i через що воно так. Учитися,
щоб знати, як запобiгти лиховi, як зробити, щоб не кривда, а правда
правдувала! Вiн певний був, що наукою цього зможе дiйти, бо не дурно ж
той, хто написав "Кобзаря", люблячи так дуже правду та вбогих людей, велiв
усiм учитися. Вiн знав, нащо це казав, i Зiнько хоче його слухатися, за
його приводом iти i вчитися.
  Але як? Де? Вiд кого?
  До школи вже пiзно було йти такому, як вiн. Через те пiшов до вчителя,
просячи, щоб той учив його самого, а вiн за те йому платитиме.
  - Чого ж тебе вчити? - запитав учитель.
  - Усi?? науки, яка ? на свiтi! - вiдказав Зiнько. Учитель засвистiв, а
тодi зареготався.
  - Дурний ти!
  - Та я знаю, що я дурний,- тим i прийшов, щоб ви менi розуму доточили.
  - Хiба ж можна всiх наук навчити? Та й почав лiчити, якi ? науки: i
така, i сяка, i он яка... Аж моторошно Зiньковi стало...
  Одначе все ж згодився вчити Зiнька дечого, i справдi, за рiк навчив
його трохи арифметики та пiдучив дужче розумiти книжки... Та незабаром
Зiнько побачив, що цей учитель i сам не дуже бiльше зна?... та й до книги
мало коли зазира, а все то в карти гуля?, то в беседi горiлочку цмулить,
то з собакою качок диких стрiляти бiга?... А ще бiльше не сподобався вiн
Зiньковi тим, що на кожного селянина, хоч би якого старого й поважного,
каже "ти" та велича?ться перед мужиками, що вiн пан... Покинув Зiнько до
його ходити. Наважився вчитися сам.
  Купив собi арифметику, щоб i далi вчити ??, купив географiю, бо хотiв
знати про всякi землi... Купував iще багато всяких книжок. Якi були в його
грошi, що мiг би на парубоцькi вбори витрачати абощо,- все вiддавав за
книги. Купував на базарi, в щетинникiв i в поганенькiй книгарнi в городi.
Купував, не знаючи, якi вони, а так - яка до вподоби припаде сво?м
заголовком. Купував i читав багато i врештi кинув. Здебiльшого йому
траплялися недотепнi, а часом i гидкi книжки. Зiнько не находив серед
цього мотлоху того, чого шукала його розумна, свiту прагнуща голова. Над
"Кобзаря" та над "Роберта Оуена" книги не знайшов, хоч не збувся надi?
колись таки вишукати чого треба. Знав-бо, що ? добрi книги, але сам не
тямив, по чому ?х пiзнавати i де ?х знаходити. Зрозумiв, що мусить засягти
поради в якогось тямущого чоловiка.
  Де ж вiн? Де його шукати?
  Навкруги, поблизу Зiнька, його не було. Учитель сам не дуже дбав за
книги; батюшка не любив розмовляти з селянами нi про що, опрiч церковних
справ; панок Глушкiвський (поблизу жив) тiльки й знав, що ганяв з хортами
за зайцями, то Зiнько й не сподiвавсь там нiчого доброго почути... та й не
смiв до його, до незнайомого, йти.
  "У город хiба пiти?" - думав собi парубок часом, але зараз же й покидав
цю думку: раз, що вiн якось не полюбляв того города пiсля нещасливого
випадку з Романом та з Левантиною, а друге - до кого б же вiн i там
удався? Все невiдомi люди, не схочуть з ним i говорити. I зостався Зiнько
сам iз сво?ми думками...
  Хоч i не зовсiм сам. Таки були деякi товаришi, що вiн мiг з ними
розмовляти про те, що турбувало його розум i серце. Найбiльше - з Карпом
та з Васютою.  III. НА ПАСIЦI

  Починало ставати душно, бо сонце давно вже звернуло з пiвдня. Пiт
проймав Зiнька, а вiтер уже не прохолоджував, бо й сам став такий гарячий,
мов з печi.
  Зiнько вже бачив поблизу серед поля невеличкий гайок. Там холодок, там
так гарно,- хоч би швидше дiйти.
  Вiн скинув чумарку, щоб не було так душно, i зостався в самiй гарно й
рясно вишиванiй сорочцi з тонкого полотна. Вiдкотний комiр злегка обнiмав
йому загорiлу шию. Загорiле було й обличчя, худе трохи, але молоде й
чепурне, з темними вусами й чуприною, що не зовсiм ховала його лоба
гарного, хоч i була розчесана наперед. З-пiд чорних рiвних брiв (заздрощiв
дiвочих) сяли розумнi променистi очi. Вiн вдивлявся тими очима в близький
уже гай,- чи не побачить там, кого йому треба. Не побачив нiкого. Додав ще
ходи i незабаром став бiля гаю.
  Маленька стежечка вбiгла з поля помiж дерева. Зiнько вступив на не?, i
його враз обняло таким гарним, любим холодком, що вiн аж зiтхнув широко й
легко. Пiшов тодi помалу, впиваючись тi?ю живущою прохолодою, тихо
ступаючи по м'якiй стежцi. Трохи згодом дерев поменшало, i незабаром перед
Зiньком розiслалася прогайльовина, вся осяяна сонячним промiнням.
  Це була пасiка. Десяткiв зо три вуликiв, понакриваних покрiвлями
череп'яними й з кори, стояло серед гайка. Золотi бджоли бринiли в золотому
сонячному промiннi, купчились на вуликах бiля вiчок, гули весело. Лiворуч
стояла невеличка катрага, а перед нею, трохи ближче до Зiнька, в холодку
пiд великою гiллястою грушею, сидiло дво?.
  Просто Зiнька сидiв, нахиливши порите глибокими зморшками чоло з
снiжистою стрiхою, зовсiм бiлий дiд. Велика довга борода спадала йому на
товсту бiлу сорочку i на ?й ще бiлiла, як снiг. Худорлявий дiд мав широкi
плечi i могучi, ще жилавi руки. Вiн з упоко?м зложив тi руки на колiнах i,
не поспiшаючись, оповiдав тихим, рiвним голосом, iнодi киваючи злегка
головою, i тодi Зiнько бачив, як з-пiд його бiлих кудлатих брiв блищали
чорнi, надзвичайно молодi очi.
  Слухала його пильно, втупивши в його сво? темнi мрiйнi оченята,
дiвчинка, що сидiла перед ?м. Нi, не дiвчинка, бо на головi в не? був
маленький святковий очiпок,- тiльки здавалась дiвчинкою - така була з
обличчя молоденька, замалим не дитина. Сидiла боком до Зiнька, просто на
землi, пiдобгавши пiд себе ноги. Зiньковi виразно видно було ?? високе, як
i в дiда, чоло, мов намальовану, чорну брову i маленький, ледве-ледве
горбатий носик, червонi губенята й нiжно обведене легеньке пiдборiддя.
Трохи загорiле обличчя так i пашiло, рум'янцем. Коло вух i на ши? вилося,
вибившися з-пiд очiпка, непокiрне русяве волосся. Тонка шия вгиналася пiд
разками кольористого намиста й дукачiв. Блискучою хвилею спадали вони на
високi груди, на бiлу тонку сорочку з мистецьким вишиванням. Тоненький
стан стягав червоний плетений пояс, колiна обнiмала картата старосвiтська
плахта - з зеленими, червоними, синiми, жовтими картами. Молодичка
заслухалася дiдового оповiдання, ?? маленькi рученята лежали на колiнах
нерухомо. Перед могучою постаттю обсипаного снiгом старечо? зими дiда його
маленька слухачка здавалась якоюсь рясноцвiтною нiжною весняною квiткою.
  О, як вiн ?? любив, цю квiтку, вiн, Зiнько! Любив i зараз так само, як
i тодi, як уперше ?? зустрiв, уперше глянув на не? та й закохався вiдразу
й навiки. Цьому поминуло вже мало не пiвтора року, але Зiнько й досi мов
бачить перед себе ту першу зустрiч.
  До того часу вiн ?? не помiчав. Бачив раз чи двiчi, але давнiше,
маленькою ще дiвчинкою. Вони жили далеко вiд Сивашiв, зовсiм на другому
кутку села. Зiнько й на сво?му кутку не дуже ходив на вулицю, а на чужий
то й поготiв. I в церквi бувши, якось недобачав ??. Аж одного разу послав
його батько на поле в пасiку до дiда Дороша Колодiя попитати, чи не
продасть вiн йому з пару вуликiв. Зiнько прийшов на цю саме пасiку, але
нiкого на ?й не було. Озирався туди й сюди, чи не вгледить дiда, коли
несподiвано перед себе побачив дивну дiвочу постать. Саме в оцьому
вбраннi, що й сьогоднi, тiльки без очiпка, з вiнком на головi, з довгою
пишною косою, стояла вона на краю прогайльовини, готуючись вийти з гаю на
пасiку. Розхиливши кущi руками, спинилась, зустрiвши несподiваного гостя,
i дивилась на його мовчки. Йому здалося, що перед ним стала якась гайова
царiвна - така, про яку оповiдають у казках: гарна, як квiтка, легенька й
полохлива, як пташка. Вiн з нею ще слова не сказав, вiн тiльки глянув ?й у
вiчi i вже почув, що коха? ??, що вона йому дорожча за всiх людей на
свiтi... I вони стояли одне проти одного мовчки, мов зачарованi, обхопленi
одним могучим почуванням.
  Тiльки тодi вiн зрозумiв, що вiн нiкого й нiколи не кохав, що Левантина
була йому тiльки сестрою - нещасливою й любленою сестрою... Тепер вiн знов
сто?ть у тiй же таки пасiцi, i перед його дiд Дорош, а вона, Га?нка, його
кохання, його дружина, його щастя, сидить i слуха?.
  I стиха, чолом киваючи, оповiда? дiд:
  - А в лiсi живе полiсун. Ходить з великою пугою i ганя? вовкiв, бо вiн
вовчий бог. Де вiйна, то вiн туди й турить ?х на прокорм... Такий, як
чоловiк, тiльки великий, як дерево... I вiд його тiнi нема?; усе ма? тiнь,
а вiн - нi... А в полi живе польовий - i то нечиста сила... А в очеретi
над рiчкою очеретяник - вибiга? з очерету бiлим бараном i ляка? людей... А
в водi живе водяний - цей у зелений кушир уплутаний, пакостi чинить,
греблi рве... А в болотi живе болотяник - такий замурзаний та вкаляний...
Уночi затяга? в болото чоловiка... вогником свiтить серед болота, а
чоловiк дума?, що там люди, iде туди, а воно все далi, далi... аж поки
заведе в таку ковбаню, що й загрузне бiдолашний чоловiк... А в скелi живе
змiй. I це нечиста сила. Сiм год живе гадиною, другi сiм год - полозом
(така велика та страшна змiюка), а третi сiм год живе змi?м  iз
крилами,такi великi, як у вiтряку... I тiльки трохи махне крилами -
схопиться вихор i закрутить по шляху, i як стрiне чоловiка, то пiдвi? i
вхопить, i кине, й скалiчить навiки. А як дуже махне крилами та вилетить
iз скель, то зареве буря, i ламаються дерева, i розвалюються хати...
  - Ой, страшно!.. Боже!..
  - I в хмарах ? нечистий,- збира? хмари маленькими шматками i зносить ?х
докупи, аж поки збереться велика хмара... А як бува? в нечисто? сили
весiлля, дак вiн тодi збира? багато снiгу й сипле, й крутить ?м,- того й
завiрюха.
  - Бач, чого воно бува?! А я й не знала!..
  - А ще нечистий лiта? змi?м-перелесником. Як побачиш на дорозi стрiчку
або поясок - нiколи не бери. Одна жiнка знайшла та й заховала в скриню. А
то був змiй-перелесник; вилiз та до не? вночi... З того часу став лiтати
до не? i жити як чоловiк iз жiнкою, а вона зсохла, змарнiла i вмерла... А
скарбу, як хто закопа?, береже скарбник: не попустить нiкому заня-ти... А
дома живе домовик...
  - Що людей увi снi давить?
  - Еге, давить, як гнiва?ться... А щоб не гнiвався, треба становити йому
окрiп - п'?... А то як розгнiва?ться, то й спалить...
  -_ I,_ господи! - аж плеснула руками Га?нка.- I скрiзь, де не ступнеш,
ота нечиста сила: i в водi, i в землi, i в лiсi, i в очеретi, i в бузинi,
i в ру?нах, i в скелi, i в хмарi - скрiзь, скрiзь, скрiзь! I все на шкоду
людям! I нащо бог пустив ?? на свiт? Адже з не? нема добра, сама шкода?
  - Нема... Трошки ?... Щодня, як сонце сходить, дак вони, куцаки,
викочують його. А воно горить, а воно ?х пече!.. Щодня тисяча ?х там
робить, а мало який живий зоста?ться.
  - Де ж вони знову набираються?
  - Який живий зостанеться, то той купа?ться, а купаючись, бризка? позад
себе, поки набризка? тисячу крапель,- i з кожно? краплi зараз народжу?ться
гаспид.
  - Боже! То це кожен щодня народить ?х аж тисячу! Дак це ж скоро за ?ми
й ступити не можна буде!
  - А ти ж думала як? Та хiба тiльки цi? А ще мана, що манить людей, аби
зблукалися, та мара - голову ?м заморочу?, та манiя драту? ?м, та моровиця
- така, як корова або як кiнь, да тiльки самi кiстки, без шкури... Як
пройде по селу вночi - корови ревуть страшно, а всi собаки мовчать -
бояться... I обходить усе село, i де стане - там скотина i гине, i гине...
  - Ой, страшно!.. Це ще страшнiше за русалок, дiдусю... Я страх боюсь,
що мене русалки залоскочуть.
  - Дак то ж на русалчин Великдень.
  - А мавки?
  - Та й мавки ж... I русалки, й мавки - все з не-хрещених дiтей... По
полях, по лiсах, по водах живуть...
  - I скрiзь таке, що його й не бачиш, а воно живе... От диво!
  - Чому - не бачиш? Як хто, то часом i бачить. Доведеться й тобi колись
побачити.
  - Ой, нi, нi, нi!.. Не хочу! Не хочу! Не хочу!..- I вона затулила
обличчя однi?ю рукою, а другою махала вiд себе, мов боронячись од нечисто?
сили.- Не .хочу, бо я боюсь!..
  В цю мить Зiнько пiдiйшов до не? i обхопив за плечi.
  - Ой! - скрикнула вона несамовито, зiрвалась на ноги, вiдскочила й
глянула з-пiд руки.
  - Зiньку! Капосний, поганий! Як ти мене злякав! Геть, геть, геть
вiдцiля!.. Чого ти сюди прийшов? Тiльки лякати мене!..
  I вона кинулась до його та й почала вiдпихати вiд себе. А вiн однi?ю
рукою обхопив ??, маленьку, за стан i пiдняв угору...
  - Геть!.. Чого ти причепився?.. Дiду, та скажiть йому!.. Оце ще
вигадки!..
  Вона пручалась, одбивалась сво?ми маленькими рученятами.
  - А ти ж, кошеня дряпуче! - скрикнув Зiнько i вмить схопив другою сво?ю
рукою обидвi ?? руки.- От же тобi! В неволi!..
  - У неволi!.. Який гарний!.. Пусти!.. Здоровий, як ведмiдь, дак i
радий!.. Пусти, а то плакатиму!..- казала вона й справдi плачущим голосом.
  Зiнько пустив. Вона враз вихопилась од його, вiдбiгла геть далi й
зареготалась веселим дзвiнким смiхом.
  - Одурила! Одурила! А що?! Я й не думала плакати, i не плакала б... А
одурила!
  I вона аж стрибала з радощiв, а Зiнько й сивий дiд дивилися на не?
нiжно-ласкавими очима, веселi й щасливi. "I де вона в бога, оця ясочка,
взялася?" - шепотiв дiд. А ясочка вибiгла на сонце i стояла вся
променисто-золота, i золотi бджоли бринiли, вилися круг не?, не займаючи
??. Вона хитала маленькою чепурною голiвонькою, кивала рукою на Зiнька й
казала:
  - А що? втекла! I не доженеш тепер, i не доженеш!.. Бо по пасiцi бiгати
не вiльно,- дiдусь не велять! А що?
  - Годi вже! Я не наздоганятиму. Iди та сiдай з нами!
  - От! А ти менi знову руки крутитимеш?
  - Iди, iди,- я не дам,- казав дiд.
  - Ну йди ж! - закликав i Зiнько.
  - А не займеш?
  - Та не займу, кажу ж тобi! Ось я ляжу,- сказав Зiнько i справдi лiг,
розкинувшися в холодку.- Ну та й гарно як тут пiсля спеки!
  - Бач, гарно!.. А чого досi не приходив сюди? - сказала Га?нка, сiдаючи
бiля його.
  - Поки справився дома - та те, та се... Вона почала ховати пiд очiпок
непокiрне русяве волосся, що вилося круг усе? голови:
  - Ат, се менi волосся!..
  Цей гайок i пасiка були Колодi?в, але Зiнько становив сюди на лiто й
сво? вулики. А Дорош, Га?нчин дiд, берiг пасiку. Дiд Дорош був старий, але
ще кремезний чоловiк. Усе лiто вiн жив на пасiцi, мало коли й навiдуючись
додому. Вiн таки й не любив бути дома: усе там було йому не до вподоби.
Син його Остап, Га?нчин батько, заводив там такий лад, що, як на дiдову
думку, з його не могло бути нiчого доброго. Замiсто щоб хазяйнувати
по-божому, вiн заприятелював iз Денисом, iз Копаницею, з Рябченком, почав
давати на процент та на вiдробiтки грошi, почав притискати людей... I сам
жити став уже не так: закривився на якогось чи мiщанина, чи бог його зна
на кого... в горiлку  став  укидатися...  Все  те  не  подобалося
старосвiтському дiдовi.
  - Земля - мати,казав вiн,- шануй ??, то вона тебе озолотить, а отi
генделi всякi, то чорт зна що! То вiд лукавого!.. З того добра не буде!..
  Вiн давно вiддав синовi все хазяйство, через те не встрявав до його.
Щоправда, одного разу вiн сказав Остаповi, що не туди вiн верне, дак той
йому й одрiзав:
  - Не ваше дiло, тату! Ви сво? вiдробили, а тепер, коли здались на мене,
то вже я робитиму так, як схочу.
  - Аби розумно та по-божому,- вiдказав старий i бiльше вже й не озивався
за це. Вiн сам мав таку вдачу, що коли робив яке дiло, то щоб нiхто не
встрявав i не перешкоджав робити, як хочеш. Через те не мiшавсь i до сина.
Щоправда, вiн мiг зовсiм одiбрати в його хазяйство i знову почати самому
хазяйнувати, дак же раз, що був таки вже старий, а друге, що тодi повстали
б у сiм'? сварка та незлагода, а дiд Дорош цього не любив i, як чуми,
страхався. Умерти хотiв по-божому, в упоко? та в злагодi з усiма. А що
синовi порядки йому не подобались, то таки не вдержувався, щоб часом не
докорити: скаже щось, мов кине слово, та й пiшов, i не слуха? вже, чи йому
що вiдкажуть, чи нi. А дивитися на все те не хотiлось,- через те вiн,
скоро починалась весна тепла i бджолу з омшаникiв заходжувались виймати,
зараз пере?здив жити в цей гайок, у катрагу, i вже рiдко коли й зазирав
додому, бо йому сюди й сорочку бiлу принесуть щонедiлi, а ?сти вiн i сам
собi зварить. Так жив аж до осенi, аж поки бджола пере?здила до омшаника,-
з нею вертався й дiд до села.
  Сьогоднi, зараз по обiдi, Га?нка побiгла з дому до матерi, а звiдти -
до дiда, на пасiку. Зiнько ж не схотiв iти до тестя, а прийшов просто сюди
i оце лежав тепер у холодку пiд деревом, упиваючись свiжим запашним
повiтрям, а бiля його сидiла й щебетала Га?нка, а дiд Дорош докидав часом
i собi слiвце.
  - А батько питались,- казала Га?нка,- чому ти до ?х не прийшов... Якесь
у ?х там дiло... Питалися, чи ти дома будеш? "Нi,- кажу,- i вiн до дiдуся
пiде..."
  - Яке ж там дiло? - цiкавився Зiнько.
  - А хiба я знаю? Казали - дiло... Та вони сюди прийдуть сьогоднi, то
сам i попита?ш.
  - Гаразд.
  - А що, сину,- питав дiд Дорош,- який хлiб?
  - Хвалити бога, добрий. Думка, що неврожаю не буде.
  - Коли б то бог дав!.. А то все неврожай та неврожай,- зведуться люди
нiнащо! - бiдкався дiд.
  - А зведуться, дiду, коли не будуть дбати про те, щоб  краще
господарювати... А то лiси рубають, а земля сохне, i дощiв менша?... I
виробилась земля, витратила всю силу, а вони й сили ?й не вертають...
  - А як же ?й силу вертати? - питав дiд. Зiнько почав був розказувати,
що прочитав недавно в книзi, але дiд i слухати не хотiв, тiльки рукою
махнув:
  - Ат! Вигадки! Колись i вчених не було, та якi врожа? були! А тепер
через те й неврожа?,  що  вченi  понаставали,  не  вiрять  нiчому
старосвiтському, все в ?х дурниця! Гнiва?ться земля - тим i не родить! От
що!..
  - Хiба земля жива, дiду? - спитала Га?нка.
  - А ти дума?ш - нi? Вона все чу? й зна?. Усi грiхи людськi бачить i
вгина?ться, як по ?й грiшник iде... а як якого то й з ями викине мертвого.
Як люди гарнi до не?, вона радi? й пособля? ?м, а як нi, то плаче й
гнiва?ться.
  - Та чого ж вона гнiва?ться? - спитався, усмiхаючись, Зiнько.
  - Того, що ?? не шанують! Вона - наша мати, вона - свята! ?? цiлувати
треба, кланяючись!.. А в нас що роблять? Не то дитина дурна, а й здоровий
лобуряка сяде та й давай кийком гатити по ?й. Iграшки йому!.. Або, колись
було, молодиця, як несе обiд орачам, то вбереться, як на Великдень: вiзьме
плахту гарну, розпустить намiтку довгу, бо так треба до землi йти. От воно
й родило i на вгородi, й на полi. А тепер iде молодиця, прости господи, як
та росомаха: у самому очiпку, ще й начоси повипуска?, а замiсть плахти
задрипана спiдниця. Ну, хiба ж це шана землi? Ну, вона, свята, й
гнiва?ться.
  Га?нка глянула на сво? колiна й побачила там плахту; тодi лапнула себе
за голову: неслухняне русяве волосся все вилося з-пiд очiпка. Вона мерщiй
ухопила хустку, що лежала бiля не?, й напнулася.
  - Нi, дiду,вiдказав Зiнько,- тут не в тому сила.
  - Ат! - перепинив його дiд.- От я тебе люблю дуже, Зiньку, що ти добрий
чоловiк i гарно, по-божому, живеш, а то вже не люблю, як ти з книжок
почнеш верзти всячину. То вже вiд лукавого, отi книги.
  - Адже й ?вангелiя - книга,- сказав Зiнько. Дiд розсердився:
  - Що ти рiвня?ш? То ?вангелiя, а то казна-що!.. От уже не люблю!..
  По стежцi вiд поля почулася хода.
  - Батько, батько йдуть! - скрикнула Га?нка. I справдi, незабаром на
краю пасiки стала висока гарна постать Остапова.
  - Здоровi, тату! З недiлею.
  - Здоров, сину! I тебе з недiлею.
  - I ти тут, Зiньку? Здоров!
  - Здоровi, тату!
  - А чом же ти до мене з Га?нкою не прийшов? У мене до тебе й дiло ?.
  - Казала менi Га?нка. Яке ж там дiло?
  - Нехай же згодом,одпочину трохи. Сiв до гурту й почав розпитувати дiда
Дороша про пасiку. Погомонiвши, сказав до зятя:
  - А ходiм, Зiньку, до того лану, що бiля криво? балки, я там щось хочу
тобi показати.
  - I я з вами,скочила Га?нка.
  - Нi, ти не ходи,звелiв батько.- Ми зараз вернемось.
  -_ Ну, дак вертайтеся ж швидше! Тесть iз зятем пiшли з пасiки. Вийшовши
на поле, пiшли помалу серед високих житiв. Зiнько мовчав, дожидаючись,
поки тесть сам озветься з сво?м дiлом. Як уже вiдiйшли трохи геть, той
загомонiв:
  - От що, Зiньку: е в мене одно дiло дуже добре.
  - Ану, скажiть!
  - Зна?ш ти Горянського землю? Добра земля?
  - Ще б пак!
  - Що, якби нам ?? в посесiю взяти?
  - Еге! Де ж таки? Двi з половиною тисячi десятин! Хiба ж то на нашу
силу?
  - Аби схотiли, то буде й на нашу. Зберемо такий гурт, товариство,
вiзьмемо землю, а тодi подiлимо частками - скiльки кому треба. Адже тобi
треба?
  - Та трохи таки треба...
  - I гаразд! I добре! - зрадiв Остап.- Вiзьмеш скiльки схочеш.
  - Або ще й на скiльки грошей вистачить.
  - За грошi не турбуйсь! - одказав Остап.- Коли в тебе зараз усiх нема,
то можна на який час позичити, здобути... А там земля ?х верне... Це вже я
тобi грошей добуду.
  - Спасибi вам, тату!
  - Дак виходить - приста?ш?
  - Чому - нi? Як уся громада пристане, то й я.
  - Та нi ж бо! Це не вся громада братиме землю, а так - товариство,
гурт.
  - А як на мою думку, то краще, якби вся громада... Ну, а хто ж у тому
гуртi?
  Остап почувався, що тепер вiн аж у самих суточках. Одначе не виявляв
того, а казав певним голосом :
  - Та люди все гарнi, заможнi,- нема чого боятися, що невидержка буде з
грiшми, як пановi платити.
  - Хто ж то?
  - Та ось - я та ти... Тонконоженко  Терешко...  сват  Манойло
Гаврилович... Ну, вже тут, зна?ш, не минеш i Дениса... Хоч ти його й не
полюбля?ш, та таки ж вiн тобi брат, то треба вам родичатися...
  - А ще хто? - допитувався Зiнько.
  - Та, мабуть, i всi...
  - Нi, цих мало: не подужають.
  - Та ще буде старшина... та Яхрем Рябченко... Вавилов... Оце поки й
усi... Може, ще кого доведеться приняти,- того вже не знаю. Дiло
баришовите! Тут так, що можна на карбованець два заробити.
  - А чого ж то воно таке баришовите? - випитував Зiнько.
  - От так! Та земля ж яка там добра - це раз. А друге - цiну на землю
тодi вже ми самi, яку схочемо, скажемо, бо навкруги не буде тако? землi,
щоб нашим диблянам брати... Ну, дак скiльки ж тобi десятин?
  - Нiскiльки,вiдказав спокiйно Зiнько.
  - Як то? - здивувавсь Остап.- А ти ж казав, що пристанеш.
  - I пристану, коли вся громада вiзьме землю.
  - А з нами ж чому не хочеш?
  - Бо це багацьке товариство. Воно хоче пiдгорнути пiд себе громаду, а я
того не хочу. I вам раджу, тату, до таких негарних людей не приставати.
  - Що ти мене вчиш? Я старiший за тебе!
  - Дарма, тату, аби я до дiла казав.
  - Чорт зна що ти кажеш! Ти лучче покинь оте все та приставай!
  - Нi, цього не буде.
  Остап почав умовляти, рахувати, якi баришi  будуть,  як  Зiнько
забагатi?...
  - Нащо ви менi, тату, це кажете? Хоч бариш i добрий, дак грiшний.
  Тодi Остап зовсiм розсердився. Що вiн, Зiнько, все носиться з сво?ю
правдою? Чи вiн дума?, що сам за всiх розумнiший та святiший? Нехай лиш
слуха?ться старiших за себе людей!
  Зiнько не змовчав i вiдказав, що не все, що старе, те й добре. Остап
украй розгнiвався, покинув Зiнька серед поля i, не попрощавшись, пiшов сам
додому на село.
  Зiнько вернувся на пасiку i був там аж до вечора. Вже  зiрки
позасвiчувались на темно-блакитному небi i роса лягла важкими краплями на
траву й на хлiб, як Зiнько з Га?нкою верталися вдвох iз пасiки додому,
iдучи вузенькою стежечкою помiж високими житами.
  - Що тобi батько казали? - питала Га?нка, тулячись до Зiнька.
  - Закликали, щоб пристав до ?х у  товариство:  батько,  Денис,
Тонконоженко, Манойло, старшина, Рябченко, Вавилов... щоб гуртом наймати
землю.
  - А ти ж?
  - А я не схотiв.
  - I не приставай, серденько, до ?х. Бог з ними! Бо то такi страшнi люди
- отi Денис, старшина та Рябченко.
  Зiнько засмiявсь:
  - Чого ж вони страшнi?
  - Я не знаю... Тiльки я ?х, було, боюся, як вони приходять до батька та
нишком про щось говорять.
  - Страшнi вони справдi тим, що людей кривдять,- зiтхнув Зiнько.
  - Хоч би вже батько з ?ми не приятелювали,- казала Га?нка.- А то ?х усi
люди кленуть, а батько все з ?ми. Може, це й грiх, що я про батька кажу,
та тiльки ж... Ну, от я раз бачила, як до батька приходила Марчиха... усе
за тi грошi, що ще покiйний Марко позичав у батька... Та як упала
навколiшки, та плаче-плаче, бiдна, та батьковi ноги цiлу?, щоб землi не
брали... Отже взяли... не помилували!.. Як згадаю, дак i тепер так би й
плакала за нею... Як же його не сказахи, хоч вони й батько?
  - Через те ж i я нiколи не пристану до ?х.
  - I не треба... Глянь, глянь: зiрочка!.. Ясна-яснюня!.. Ой, зiрочки -
сонцевi дiточки!.. . - А хто ж ?х батько?
  - А хто ж? Мiсячко. Сонце, красна панна, пiшла замiж за мiсячка... ?х
дванадцять, братiв-мiсяцiв, дак вони по черзi й свiтять.
  - А сонце ж як: за одним братом чи за всiма дванадцятьма? - спитав,
смiючись, Зiнько.
  - Ну, що ти вигаду?ш? Чого ти з мене глузу?ш? Де ж таки видано, щоб
дванадцять чоловiкiв було? - казала невдоволеним голосом Га?нка.- От я вже
знаю, що ти зараз скажеш: що це все вигадки, що сонце кругле, як кавун, а
зiрки... а зiрки, як динi, чи що! Ха-ха-ха! Ну, де таки видано: сонце, як
кавун!.. То сонце - красна панна, зiрочки - дiточки, а то кавун!.. Це ж
зовсiм негарно!.. А що - ти кажеш - русалок нема, а дiдусь кажуть, що таки
?!
  - Чув, що сьогоднi казано було... То все вигадки.
  - Хiба дiдусь брешуть?
  - Нi, тiльки помиля?ться. Ти ж бачила, що вiн помиля?ться: сама ж
казала вже, що вiдьом нема.
  - Еге ж, Зiнечку, нема... Тiльки... Ну, а що, як е?
  - Ну, от знов! - загомонiв Зiнько невдоволеним уже голосом i почав
розказувати ?й, через що всi тi оповiдання про вiдьом та про нечисту силу
- неправда. Вона помiтила, що йому це прикро, i слухала покiрно, i казала
сама собi думкою, що мусить iз ?м згодитися, бо Зiнько такий розумний, усе
зна?- де ж таки, щоб вiн неправду казав! I гнiва?ться на не? за це - так,
трошечки, iнодi, але гнiва?ться... Як же вона не слухатиметься його? Треба
ж уже ?й розбирати: вона ж уже велика, сiмнадцять рокiв ось-ось буде... i
замiж пiшла вже...
  I вона стиха, як маленька дитина, промовила:
  - Еге, Зiнечку, я бiльше вже тому не вiритиму...
  - I добре!.. От ми неодмiнно про це книжку прочита?мо,- сказав Зiнько.-
А то ти давно вже й книжок не чита?ш. Нащо ж я тебе й читати вивчив?
  - А неправда ж! - палко вiдказала Га?нка, рада, що поверта? розмову на
iншу стежку.- Я читала недавнечко "Катерину"... читала й спiвала ??.
  - Як то - спiвала?
  - А так - дивлюся в книжку та й спiваю.
  - А на який же голос?
  - А хто його зна... на який набiжить... Ось слухай, як я спiвала!
  I вона почала спiвати куплети Шевченково? поеми:
  Кохайтеся, чорнобривi,
  Та не з москалями,
  Бо москалi - чужi люди,
  Роблять лихо з вами.
  Вона спiвала на якийсь голос, що сама вигадала, але Зiньковi подобався
?? спiв.
  - А що, гарно?
  -_ Ще й дуже.
  - Невже?
  - ?й-бо, добре! I як це ти вигадала?
  - Хiба я вигадувала? Воно саме... Там так усе рядочками пописано,
рядочками пописано, то так i хочеться спiвати.
  - Та ти мо? спiвоче!..
  Га?нка й справдi була дуже спiвлива. Але тепер вона похитала головою й
вiдказала:
  -_ Нi,_ як коли... А чу?ш? Он на селi спiвають. Вони вже пiдходили до
села, i вiдтiля справдi чути було дiвочi й парубочi спiви.
  - Весело ?м... гуляють!..- промовила Га?нка.
  - Може, й тобi хочеться до ?х? - спитався Зiнько.
  - Ой, нi! - вiдказала, хитаючи головою.- Як я з тобою, дак менi вже
нiчого не хочеться.
  I вона, iдучи, притулилась до нього ще дужче.
  - Справдi?- спитав Зiнько. - А буйного доброго -намиста, такого, як у
Горпини?
  Вона не зараз одказала...
  - Буйного доброго намиста таки трошки хочеться...  IV. НА ВУЛИЦI

  Вони ввiйшли в село. Темнi верби й садки дрiмали над хатами, а осяянi
вiконечка весело всмiхалися з-пiд чорних стрiх i кидали впоперек вулицi
яснi смуги свого бiластого свiтла. Пiд однi?ю хатою зiбралася купа дiвчат
та парубкiв, чути було веселий гомiн.
  - Зiньку, ти? - озвався голос iз тi?? купи, i висока постать вийшла з
не?.
  - Я, Васюто,вiдказав Зiнько. Васюта, Зiнькiв товариш, пiдiйшов до ?х.
  - А я заходив до тебе,- думав, сьогоднi почита?мось... аж тебе нема.
  - На пасiцi в дiда Дороша були.
  - Ще й одну штуку хочу тобi сказати.
  - Кажи!
  - Нi, зараз не хочу. Приходь завтра ввечерi до Карпа, i я там буду,дак
i поговоримо.
  - Гаразд. Бувай здоров!
  - Бувай!
  Га?нка з Зiньком пiшли далi вулицею, а Васюта вернувся до товариства.
Там чути було регiт та крик: усi смiялися з Микитиних вигадок. Микита
Тонконоженко, Денисового кума Терешка син, верховодив  тепер  помiж
парубками, вiдколи вернувся з города. Рокiв iз п'ять вiн там був, бо як
вивчився в школi та пiдрiс трохи, то зараз його батько туди вiддав. Жив
там i за сторожа, i за прикажчика, та якось прошкапився: щось продав iз
бакалi? нишком од хазя?на, собi грошi приховавши, а хазя?н довiдався та й
прогнав. Поблукавши по городу без служби, вернувся до батька. Дома нiчого
не робив i до хазяйства не брався.
  - Вот, мене хороше место ждьоть, а я буду в гною руки паганить!..
  Батько сам потурав тому:
  - У мене син образований!
  Сам робив, а "образований" син лежав пiд грушею, дожидаючися, щоб грушi
самi в рот падали. Зате дивував Микита всiх на вулицi сво?м убранням:
чоботи "бутiлками", штанцi-галанцi вузенькi, сорочка ситцева червона
навипуск, ще й поясом синiм з китицями пiдперезана, а зверху ще й "паджак
з iскрою", так вiн сам його звав.
  - Яка ж у йому iскра? - питалися промiж себе дiвчата.
  - А що рябенький...
  З' себе Микита був здоровий, червонопикий, а на язик - гострий,кожному
забивав баки. Над парубками верховодив,  бо  однi  вподобали  його
"образованость" та що вiн ?х часто напував горiлкою, а другi боялись його
здорових кулакiв. Тiльки Васюта нiяк його не шанував i часто глузував iз
його, i за те Микита ненавидiв без мiри не то самого Васюту, а й усiх, хто
з ?м приятелював.
  Тепер Микита стояв серед гурту парубкiв, у боки взявшись, одставивши
ногу, ще й виляючи носком, i патякав:
  - Ну й баба ета Га?нка! Ну прямо така, што ум?сто сахару чай би з нею
пiл.
  - Хах-ха-ха! - реготалися парубки.
  - ?й-бо - не я буду,одоб'ю ?? в етого дурака Зiнька.
  - Тю на тебе! - озвавсь якийсь парубок.- Вона ж чуже подружжя!
  - Вот - пустяк униманiя, нуль обращенiя! Какое нам до етого дело? Аби
мiн? понаравилась,моя буде! Це по вашому, сельскому, дак нiкак нiльзя, ще
й нiвоз-можно, а в городi - го-го! Там, брат, кажна бариня свого любовника
йм??ть i даже не то што баринi, а й горнишнi, й кухарки. Менi один лакей
знакомий росказувал. Дiла - первий сорт!
  - Дак це ти i в нас, чи що, хочеш таке завести? - спитав Васюта, ставши
проти його.
  - А тобi што за д?ло? Хоч би й хотiв! Што ж ти мiн?- переп'янство
йзд?ла?ш, чи как?
  - Я тобi якогось там переп'янства не робитиму, а коли ти ще раз так
озвешся за Га?нку, дак i зуби визбира?ш! - сказав сердито Васюта.
  - Хто - я? Хi-вва! Бальшая бариня твоя Га?нка! Наплювать менi! Не таких
видали!
  - Да й тi на вас плювали! - доточив Васюта, починаючи вже сво?м звича?м
глузувати. Парубки й дiвчата зареготалися.
  - Оце дак утяв! А ну, Микито, а ну - одкажи йому.
  Микита позакладав руки в кишенi в штани, вiдкинув голову назад i
промовив:
  - Штука менi йому одказать! Как би одказав, то й носом би землю зарив,
да не сто?ть з'язуваться з усяким каким-нiбудь!..
  - А зна?те, хлопцi й дiвчата,- не вгавав Васюта,- я навчився ново?
пiснi, та й ловко?!
  - Ану-ну! Яко?? - загомонiли всi, цiкавi на нову пiсню.
  - Слухайте ж! Я буду спiвати, а ви розбирайте добре, бо це пiсня
городська, дак гарна. Ех, бiс його батьковi! Нема в мене двох кишень у
штанях,- нiкуди обох рук позакладати!.. Ну, та дарма,- гаразд буде й так!
Ну, роззявляйте роти та слухайте!
  I вiн почав триндикати:

  Заклада? руки в бруки
  Та й говорить, што вон пан,-
  Розсмотрiвшись хорошенько -
  Настоящий шарлатан!

  - Ха-ха-ха! - загаласувала вся купа, а Микита аж затрусився.
  - Ти будеш менi шарлатана притулять? - скрикнув вiн i кинувся до Васюти
з кулаками.
  - Тю-тю на тебе! Оханись! Та вiн несамовитий!.. Свят! свят!..- казав
Васюта, поступаючись назад та хрестячи Микиту.- Чого ти  до  мене
причепився? То ж не я, то ж пiсня моя!.. А ти ?? й до себе тулиш? Де ж
таки? Хiба ж воно на тебе похоже? То ж про пана, чи пак про шарлатана, а
ти ж мужлай репаний, такий самий, як i ми, тiльки що, зна?ш, iзверху тi?ю
ваксою помазаний,- отi?ю чорною, що смердить так, що й носа не навернеш.
  - Мовчи! - скрикнув Микита, все стоячи з затис-неними кулаками, але не
зважуючися вдарити, бо й у Васюти були незгiршi.
  - Ой-ой-ой! Уже занiмiв! - i Васюта затулив рота рукою... i враз
крикнув: - Гвалт! Горить!..
  - Де горить? Де? - заметушилася перелякана молодiж, ладна вже бiгти на
пожежу.
  - Паджак з iскрою горить!.. Уся вулиця гримнула реготом.
  - Пху на тебе, собако паршива! - крикнув Микита, одвернувся й пiшов на
другий бiк гурту, а Васюта репетував:
  - Стривай! Стривай! Гаситимем!.. Iскри розгоряються!..
  - Нi, не здержить Микита проти Васюти,- казали парубки.- Проти всiх
здержить, а проти тебе, Васюто, нi.
  А з Микитою тим часом оддiлилося кiлька парубкiв i пiшли гуртом на
другу вулицю.
  - Ну й у?да?ться в тебе цей Васюта! - казав один парубок.- I чом ти
його не провчиш?
  - Рук поганить не хочу, вот што, Ванька! - одказав iще заклопотаний
Микита.
  - Здоровий, як тур! - промовив другий парубок.- Сам ще й не подужа?ш
його.
  - Дак давайте гуртом попадемо та й одлата?мо! - порадив той, що його
Микита Ванькою звав.- ?й-бо, Микито, ми тобi поможемо.
  Микитi стало веселiше.
  - Вот спасiба, камаради! Каби ?х обо?х iз Зiньком!
  - Дак що? I Зiнька можна! Нехай лиш не велича?ться! А то такий
праведник: усе йому парубки поводяться погано - не так, як йому завгодно.
  - Бо вон города не видав, дак у його й мужицьке понятiя,- сказав
Микита.
  - А скажи, Микито,невже справдi в городi так живуть, що хто з ким хоче,
з тим i любиться - чи вiнчаний, чи невiнчаний - однаково? - спитав званий
Ванькою.
  - Ще й як!
  - От штука!
  - А што, харашо? Не журись, Ванька,- i в нас завидьом! Вот тольки
нимного поживу з вами, дак ми такое завидьом, що тiльки ну да й оближись!
А то ви царамонитесь! Вот я вас навчу!
  Iшли далi, i вiн подавав ?м науку.
  А тим часом Зiнько з Га?нкою пiдходили вже до сво?? хати.
  - Ой, щось свариться! - сказала Га?нка. Справдi, сварилося. Товстий
роздратований чоловiчий голос кричав:
  - Брешеш! Брешеш! Не коситимеш ти, бiсова тiнь, того жита! Я його
скосю, бо на мо?й землi.
  - Оце вже Момоти за землю лаються,- сказав Зiнько.
  Момоти були сусiди Зiньковi - з одного боку Струк, а з другого Момоти.
У старого Момота було тро? синiв: старший - Грицько, тодi - Панас, обидва
жонатi, а тодi Iван, ще парубок,отой "Ванька", що ходив з Микитою по
вулицях. Грицька батько давно вже вiддiлив, оженивши, випрохав йому в
громади грунт на краю села, поставив там хату, дав клапоть поля й трохи
худоби. Одначе батько вiддав не все поле, що мусило йому припадати:
десятини не додав, бо ще на свою частку зоставляв, а вмираючи торiк, при
людях сказав, що Грицько ма? взяти собi ще одну десятину,- тодi в кожного
брата буде рiвно землi. От же брати не схотiли вiддати йому тi?? десятини,
кажучи, що батько йому все вiддав ще тодi, як оддiляв його. Грицько пiшов,
одмiряв сам собi десятину та й посiяв на ?й. Панас з Iваном довiдалися про
це тодi, як Грицько вже й заволочив.
  З того часу почалася запекла сварка промiж двома братами - Грицьком та
Панасом. Де б не стрiвалися вони, то зараз якось зачепляться за ту землю,
та й почнеться суперечка, за малим не бiйка. Iван, менший, був не такий
запеклий, та все ж обстоював за Панасом (вiн з ?м i жив).
  Така спiрка зчинилася й тепер. Грицько йшов улицею, а Панас, стоячи в
воротях, зачепив його.
  - А не дiждеш ти,вiдповiдав Грицько,- чужого хлiба косити! Я буду
працювати, а ти будеш мо? добро забирати!
  - Бо не сiй на чужому! I заберу, а ти дулю з'?си! - одгукувався Панас.-
?стимеш дулi: так тебе ними нагодую, що аж репнеш. А хлiба не ?стимеш, бо
я його заберу, на всiй тiй десятинi заберу.
  - I на поле не пустю! - вiдказував Грицько.- В мене коса в руках буде.
  - Побачимо ще! Не пустиш мене на мо? поле, дак сам зогни?ш у
землi,нахвалявся Панас.
  - От таки вони справдi порiжуться колись! - промовила Га?нка.
  Тим часом Грицько вже проминув Панасову хату й був коло Зiньково?.
  - Добривечiр, дядьку,- озвався до його Зiнько.
  - Добривечiр!.. А хто це? Зiнько!.. А я за тим шибеником i не добачив
тебе.
  - I хочеться ото вам, дядьку, змагатися з ?м. Грицько махнув рукою:
  - Ти ж кажи! От так собi йшов додому проз його хату i в голову того
собi не клав, щоб сваритися, а вiн зачепив.
  Грицько вже вiдсердився трохи: вiн звичайно скоро прохолоняв, не так,
як Панас,- той як розсердиться, то вже злий буде хто й зна поки i все
проти того чоловiка копатиме; а як розлюту?ться iнодi, то хто й зна що
робив би. На його багато людей ремствувало: чи свиня чия до його вбралася,
то вiн уже ?й спину переб'?; кiт до його внадився чужий,- лапи йому
повiдрубу?. А одного разу засварився з чоловiком за якусь там дурницю i
все нахвалявся: "Ну, будеш же ти без худоби!" Той чоловiк i байдуже, а
одного разу вранцi вста?, пiшов у повiтку,- аж конi його - пара добрих
коней - здихають: хтось уночi влiз та ножем кишки ?м повипускав... Усе
село знало, що це Панас iзробив, а нiчим довести,- так i пропало. Через те
дибляни не любили Панаса, трохи навiть боялися його, i в спiрцi з Грицьком
бiльшiсть до старшого брата прихилялася, надто ж, що Грицькова й правда
була. Зате в Панаса був оборонець - Копаниця.
  Грицько тим часом, стоячи в Зiнька перед ворiтьми, оповiдав, як
почалася сьогоднi сварка, i додав:
  - От ти кажеш: не сварись! Як же менi не сваритися, сам ти подумай! Це
ж мо? труда! А земля? Вона ж моя,- це ж усяке зна?. А в мене ж дiти! Як же
я поступлюся нею? Тепер усяке над землею труситься, бо народу багато, а
землi мало, а я так i покину ???
  - Та нi, я того не кажу,- вiдповiдав Зiнько.- Знаю, що земля це ваша,
що вам ?? треба. Тiльки що, як почнете ви сваритися та битися, то не буде
нiчого З того доброго. Ви сво? робiть, а коли вiн до вас чiплятиметься,
тодi позивайте його.
  Грицько подумав...
  - Хто його зна?, чи випозива?ш що...- промовив зiтхнувши.- А втiм, воно
справдi тодi лучче видно буде, а тепер не варт змагатися... Бувайте
здоровi!..
  - Бувайте й ви!
  - Шкода чоловiка! - промовив Зiнько.- I путящий чолов'яга, а не щастить
йому.
  Грицьковi справдi не таланило. Все було йому якесь лихо: то в нього
коняку вкрадено, то вiл здох, то град ниву побив - i так мало не щороку
якась бiда йде та й Другу за собою веде. Напосiлася недоля на горопаху.
Зовсiм пiдбився чоловiк, а найбiльше тодi, як йому жiнка вмерла, покинувши
тро? малих дiтей. Бився вiн, бився з ?ми щось бiльше як рiк, а далi таки
оженивсь удруге. Сам вiн i не хотiв того, бо й досi журивсь по першiй
жiнцi, та люди кругом казали, i сам бачив, що не видержить без господинi з
трьома дiтьми та з хазяйством. Та яка ж на тро? дiтей пiде? Нараяно йому
покритку ?вгу - чепурну й здорову, але з дитиною. Та то б iще не лихо, та
погано про не? говорено на селi. Та що було робити Грицьковi? Хiба iнша
пiде? Добре, що й така трапилась. I оженивсь. Та щось i тепер не дуже
великий лад у його в сiм'?.
  Мати вже спала, як Зiнько з Га?нкою вернулися додому. Вони не стали ??
будити. Га?нка потемки познаходила в хатi вечерю, винесла, i вони сiли
вечеряти на призьбi. Мiсяць уже високо пiдбився вгору, i було ясно, хоч
голки збирай. Голоднi й щасливi, вони повечеряли тим, що зосталося вiд
обiду, i полягали спати на при-мостцi в садку, що починався в ?х зараз од
хати.
  - Зiньку, чи правда, що на мiсяцi брат брата на вилах держить? -
спитала Га?нка, лежачи горiлиць та дивлячись на мiсяць.
  - Казав же тобi, що нi! - вiдповiв Зiнько, вже трохи дрiмаючи.- Спи
лиш, а то завтра рано вставати.
  - Хi, який робочий! Гляди лиш, чи сам устанеш, коли треба!
  Зiнько вже давно спав, а вона все дивилася на небо та думала про Вiз
блискучий - хто на йому ?здить? Бог? Чи святий Iлля? Може, саме тим возом
вiн i ?здить, як грiм гримить? А ото Квочка... Чого вона на небi, тая
квочка? Певне, це божо? матiнки квочка з курчатами. Отже, й на небi ?
драбина... Адже i в колядках спiвають, що Сус Христос землю орав i сiяв, а
божа матiнка обiдати йому виносила... Правду дiдусь кажуть, що землю
шанувати треба, бо ?? ж сам бог орав i засiвав. Земля - мати, вона нас
любить... I я ?? люблю... I вона... i я...
  Думки плутались. Га?нка заснула.  V. ЗIНЬКОВЕ ТОВАРИСТВО

  Прокинувшись другого дня рано-вранцi, Зiнько справдi побачив, що вiн
оставсь позаду: невсипуща господиня Га?нка давно вже встала вдвох iз
матiр'ю, вiдiгнала корову до череди, i, поки мати порплилась на вгородi,
помалу полючи старими руками картоплю, Га?нка заходилася топити. Саме як
Зiнько прокинувсь, вона, в старенькiй спiдничинi, з закачаними по лiкоть
рукавами, вибiгла з хати вхопити дровець.
  - Чом же ти мене не збудила? - гукнув до не? Зiнько.
  Вона, заслоняючи очi рукою вiд сонця, що саме сходило червоним
пiвколом, глянула в його бiк:
  - А ти вже встав хiба? У, сонюжище! Спить, що вже й сонце сходить!
  - Кажу ж: чом не збудила?
  - Добрий хазя?н сам зна? встати! - смiялася Га?нка i стояла вся
червоно-золота, позираючи з-пiд руки на Зiнька. Потiм додала: - I чого б
то я тебе будила? Однак великого дiла тепер нема,- ну й поспи!
  I побiгла брати дрова.
  Зiнько, трохи засоромлений, що заспав, кинувся швиденько садком до
рiчки, миттю скупався i, моторний та здоровий, не заходячи в хату, пiшов
пiд повiтку. Вiн трохи столярував, як не було хлiборобсько? роботи,- от
так, сам собi навчився та й робив. Тепер заходився майструвати собi велике
лiжко. Це не легенька штука була, бо Зiнько нiколи такого ще не робив. Але
вiн хотiв зробити i випрохав собi на деякий час у дяка старе, поламане
лiжко дерев'яне. Розiбрав усе на частки - i тепер i собi робив саме такi
частки, i певний був, що складе з них лiжко,- так саме, як зробив собi
колись шафу на книжки, тодi - вiйку. Найняв у чоловiка вiйку, щоб
перевiяти сво? зерно, роздивився, аж воно й не мудра штука. Заходився
робити. Що залiзне, то те йому коваль поробив, а дерев'яне - все сам. I
зробив. Побачив один чоловiк, що добре вiйка вi?,- купив ?? в Зiнька, а
той собi знову зробив, ще кращу. I так вiн аж чотири вiйки зробив: одну
собi, а три людям.
  Стругав i думав про вчорашню розмову з тестем. Що тестеве товариство
хоче взяти в посесiю пана Горянського землю, то те Зiнька не дивувало:
вони були заможнi люди, здолiють це зробити, а добра земля дасть ?м i
добрий заробiток. Чому ж i не взяти, коли ? сила? Але дивувало Зiнька, що
тесть закликав i його до спiлки.
  Щоправда, скоро Зiнько одружився з Га?нкою, ?? батько не раз та й не
двiчi нахиляв зятя, щоб той iшов з ?м однi?ю стежкою. Та Зiнько швидко
розiбрав, яка то стежка, i нею не пiшов, а Остап Колодiй незгiрше
розiбрав, що вiн помилився на зятевi: вiн рахував, що як письменний Зiнько
пристане до його, то вони вдвох таке заведуть, що ну! Бо йому, Остаповi,
тiльки письменства й не ставало! Аж далi побачив, що Зiнько не туди зовсiм
дивиться, то й облишив його жити, як тому хочеться... надто, що Зiнько
нiколи нiяко? помочi в його не прохав. Через те вони жили з Зiньком так,
що не сварилися, та й не ладнали промiж себе, а йшли кожен сам собi.
  Тим- Зiнько нiяким робом не мiг i думати, щоб тесть, знаючи вже його
добре, та знову заходився закликати до яко?сь спiлки. Одначе ж закликав!
Через що ж?
  Щоб зробити Зiньковi добро? Може бути... хоча... Остап Колодiй не з
таких, що робить дурно добро, хоч би й родичевi... а надто такому, що
нiчого в його не просить i може сам собi прожити.
  Може, не подужають самi землi взяти? Може. Але Зiнько, негрошовитий
чоловiк, не здола? тут нiчого пособити; коли б уже вони шукали помочi, то
знайшли б не одного заможнiшого за його.
  А все ж кличуть! То виходить, що ?м таки ж треба нащось Зiнька, саме
його, а не кого iншого.
  Нащо ж? Зiнько думав про це, думав i нiчого не мiг вигадати. Тiльки
почував, що тут щось непевне.
  Ввечерi Зiнько пiшов до свого приятеля Карпа. I Карпо був молодий
чоловiк, недавно жонатий. Був письменний: як i Зiнько, навчився читати в
дяка. Страшенно любив божественнi книжки i чимало мав ?х у себе купованих.
Iнших не любив, думаючи, що то все дурниця, казки та й годi. "Нащо воно
нам?" - казав. Розмовляв бiльше про божественне та про громадськi справи i
був великим i завзятим ворогом старшинi Копаницi за його вчинки з
громадою. Жив у сво?й невеличкiй, але чепурненькiй хатцi за малим не
вбого, хоч працювали обо? з жiнкою щиро. Жiнку собi обiбрав не дуже
чепурну, але ласкаву, мовчазну й працьовиту. I був щасливий з сво?ю Катрею
та з маленьким сином. З себе був нечепурний, худий, з коротко пiдстриженою
русявою борiдкою, з великими зморшками на чолi, але з глибокими розумними
очима.
  Увiйшовши Зiнько до його, побачив там уже й Васюту. Це був парубок
увесь бiлявий, з надзвичайно веселими блакитними очима i з цiлою копицею
настовбурченого русявого волосся на головi, з поганенькими бiлявими
вусиками. Був уже немолодий, та що був дуже русявий, а вуси не росли, то
здавався молодшим за сво? лiта.
  - О, i вся кунпанiя невеличка, але чесна! - промовив вiн, уздрiвши
Зiнька.- Був би жiнку свою привiв, дак тобi б уже всi тут були. Треба так,
щоб як нам зiходитися, дак щоб iз жiнками.
  - Дак ти ж спершу оженись! - пожартував Зiнько.
  -_ Коли ж нi одна не приходиться до мене! Одна проти мене дуже висока,
а проти друго? я дуже довгий.
  - Дак хiба ж уже нема таких, що однаковi з тобою на зрiст? - засмiялася
Катря.
  - Чому нема? ?! Дак що ж? Одна дуже товста, а друга дуже тонка. Однi??
не обнiму, бо руки не сягнуть, а друго? не ста? на обнiмання. А коли й
знайдеш на свою мiрку, дак знов лихо: одна дуже мовчазна,-- нi з ким буде
менi й розмовляти, а друга балакуча, дак за тi?ю й я не поспiшуся слова
сказати.
  - Ну,- засмiялися в хатi,- де б то вже така й знайшлась, щоб тебе
переговорила!
  - От же й я так казав, дак же вирискалась! Я за нею тодi ну гнаться, ну
гнаться!.. Гнавсь, гнавсь - де тобi!.. Коли ж у не? такi довгi ноги! Узяла
та в Чорновус i втекла. Дак я вже тодi й годi ходити та дiвчат на свою
мiрку мiряти.
  Все село знало цю iсторiю з Одаркою Момотiвною, як Васюта закохався в
не?, а вона його водила-водила та й пiшла в Чорновус за багатиря. Васюта й
досi не мiг ?? забути, але глузував сам iз себе.
  - Чи ? таке на свiтi,- спитався Карпо,- щоб ти, Васюто, та з його не
смiявся?
  - От щоб я здох, коли не плакав над цибулею! Зiнько з Катрею смiялися,
усмiхавсь i Карпо, а Васюта сидiв поважний.
  - От що, братики,озвавсь нарештi Зiнько,- я до вас прийшов з однi?ю
новиною... Не знаю, як вам iздасться, а менi вона вiщу? щось недобре.
  - Молодице, нашорошуйте вуха, бо новина буде: ? з чим по селу побiгти!
- гукнув Васюта на Катрю.
  - Ну, ця молодиця не з таких,- одповiв йому Зiнько.
  Катря справдi була дивом на селi, бо нiколи не носила нiяких новин, i
.за це найбiльше i влюбив ?? Карпо.
  - Ну, коли вона така, що свого жiночого дiла не зна?, дак я за не?
розбрешу! - не вгавав Васюта.
  - Ха-ха-ха! - не вдержалась Катря.- 3 тебе б i глухий засмiявся,
Васюто.
  - Де там смiються - сердяться! Я вчора приходжу до свого глухого
сусiди, а вiн ворота на току лагодить. "Здоровi, дiду, були!" - "А то ж
чи?, коли не тво?, воли? - каже.- Уже вдруге на току! Я ?м роги позбиваю!"
- "Та я не про воли, я кажу: "Добридень!" - "Сам ти,- каже,- злидень, а я
хазя?н!"
  Катря знов засмiялась, а Карпо аж розсердився:
  - Та годi-бо вже тобi штукарити!.. Тут чоловiк про дiло, а ти...
Слухаймо краще Зiньково? речi!
  Васюта замовк i тiльки поглядав чудно на Катрю та силкувався крутити
бiлявого вусика, хоча з тим йому й менше щастило, як iз жартами.
  Карпо сiв на лавi, зiпершися лiктем на стiл, а головою на руку -
спрацьовану й худу руку, велику й кощаву,- i налагодився слухати, втупивши
очi вниз.
  Зiнько розказав про свою вчорашню розмову з тестем i виявив, через вiщо
справа зда?ться йому непевною.
  - Що непевна, то непевна! - промовив Карпо.- Блажен муж, iже не йде на
совiт нечестивих,- добре ти учинив, що до ?х не пристав.
  - Та не в цьому тепер сила,- вiдказав Зiнько,- а в тiм, що вони щось
замiряються робити.
  - Лихий чоловiк i вдень i вночi лихе замiря?,- сказав Карпо.
  - А я вам iще одну штуку доточу,- озвався Васюта.- Твiй, Зiньку, брат
Денис заходжу?ться купувати ту землю, що пересельцi, ви?здячи, громадi
поздавали.
  - Невже? А звiдки ж то ти зна?ш?
  - От штука знати! Я ще вчора хотiв сказати вам... Вони вже й Захарка
пустили, щоб людей до того нахиляв.
  Захарко був собi такий немолодий чоловiк, п'яниця пропащий: за чвертку
горiлки вигукував у громадi, що йому звелено.
  - Бо?ться моя душа, чи не хитрiша це штука ще й за Горянського
землю,промовив Карпо.- Денис i так уже вбився у силу велику, а скоро
купить пере-сельську землю, то запану? тодi вiн iз сво?м товариством
нечестивим так, що й ши? нам крутитиме, мов волам у ярмi.
  - Не треба попускати йому цього,- вiдказав Зiнько.
  - А як вони кусаються, та й ще бiльша ?х сила в громадi? - сказав
Васюта.
  - Треба, щоб нашо? було бiльше,- обстоював Зiнько.- Вони Захарка
п'яного послали людей збивати, а ми самi будемо виявляти людям, яка з
цього шкода, та прихиляти ?х на свiй бiк.
  - Ай справдi, братця,- скрикнув Васюта,- не можна ж давати ?м собi на
шию сiдати! Давайте з ?ми, чортовими синами, воюваться.
  - Знову ти почав того_ згадувати! - докорив йому Карпо. Вiн не любив,
як хто згадував "чорта", а надто в хатi, а балакучий Васюта раз у раз про
це забував.
  - Не буду вже, ?й-бо, не буду! - присягався вiн.- Хай йому чорт, тому
чор... Ой!.. Ну, скажи на милость божу,- так тобi на язик i лiзе!
  - Правду кажеш, Зiньку, що годиться нам за сво? обстоювати,- загомонiв
Карпо, облишивши Васютинi присягання.- Та лихий то розум у во?на буде,
коли вiйну почина?, а як подужати - не вiда?.
  - От штука! - не втерпiв Васюта.- Сам же все кажеш, що господь i
младенцi вмудря?, не то що, а ми ж таки здоровi лобуряки!
  Зiнько засмiявся, але Карпо озвався поважно:
  - Не перекручуй святого письма, коли не тямиш, бо й до рук нiколи його
не береш! Не знаю вже, нащо ми вдвох iз Зiньком, i читати тебе вивчили!
Тiльки й зна?ш, що казочки гортати.
  - Давай людей  до  себе  прихиляти,-  перепинив  Карпову  науку
Зiнько,турчатимем ?м у вуха, умовлятимем ?х,- вони ж повиннi побачити, що
?м краще.
  - Слiпi, вони мають очi, глухi,  вони  мають  вуха,-  вiдказав
Карпо.Прихиляються вони тiльки до лихого,- нема? добро? стежки до голови
нерозумно?. Одначе не можна й так покидати. Робитимем, як кажеш, маючи
надiю в бозi.
  - Неминуче це треба! - казав Зiнько.- Бо в нас багато тако? бiдноти, що
?й хоч i зараз давай тi?? землi, а як попустимо ?? в багацькi руки, то
тодi вже вдруге не наживемо.
  - Не попустимо! Подавляться вони нею! - пiдбадьорював Васюта.
  Товаришi ще довгенько про це розмовляли, а другого ж дня справдi почали
всiм розказувати про Денисовi замiри та пiдбурювати людей, щоб не
поступалися тi?ю землею. Всi люди лаяли й Дениса, й його товариство, але
як хто з трьох приятелiв запитувався такого чоловiка, чи вiн озветься
проти цього замiру в громадi, то звичайно чоловiк виляв на всi боки i
силкувався нiчого на це не вiдказати. Нашi приятелi дуже добре розумiли,
через що це так: один винен був щось самому Денисовi чи кому з його
товариства; другий - мав у ?х позичити; третiй - узяв чи дума? брати
землю... I кожен не' хотiв проти тих людей навпростець виступати. Тiльки
сам Грицько Момот сказав Васютi по щиростi:
  - Що ж, братику, я б iз дорогою душею до вас пристав, да коли .ж несила
моя. Ти ж сам зна?ш: пропав у мене вiл, пропала й коняка... Напозичався я
по самi вуха, що вже й нiкуди далi. У Дениса я позичив двадцять
карбованцiв на коня, i оце менi за тиждень виходить ?х оддавати. А в мене
нi копiя. Як не зласкавиться Денис, не вiдсуне строку, то що я робитиму?
Забере вiн у мене коня за тi грошi, та ще й тим не оплачуся... У мене ж
дiти дрiбнi! Якби я мiг оддати цi двадцять рублiв,- обстоював би за вас, а
тепер мовчатиму.
  Васюта почув, що Грицько правду каже, i не знав, що йому й вiдказати.
  Але були люди й зовсiм незалежнi вiд Денисового товариства. Такi
казали, що стоятимуть у громадi проти Дениса, i ?м можно було вiрити. Та
таких було небагато, i мала поки була надiя на перевагу.
  Зiйшовшися Карпо з Васютою до Зiнька, почали один одному переказувати,
як ведеться справа. Васюта розказав i за Грицька. Зiнько замислився,
мовчки.
  - А що, братця,озвався врештi,- якби ми Грицьковi та пособили?
  - Як то? - спитався Карпо.
  - Та так, скинулись би грiшми та й позичили б йому, щоб вiн мiг
Денисовi грошi вернути. Бо, бачите, раз, що чоловiковi пособити - завсiгди
добра штука, а друге, що нам тепер кожен новий прихильник дуже дорогий.
  - Отже, ?й-бо, правда! - скрикнув Васюта.- Щоб я здох, коли вiн не
добре радить!
  - Розумна твоя рада,- промовив i Карпо.- Та чи стаче ж у нас на те?
грошей?
  - Якось скинемось! Уже ж для такого дiла грiх не стягтися, бо воно таки
справдi добре дiло буде, куди не глянь,- упевняв Зiнько.
  - Скiльки ж йому: двадцять карбованцiв треба?
  - Еге ж. Карпо подумав.
  - От що вам казатиму! - промовив нарештi.- Малi в мене тепер грошi:
нема? спромоги бiльш як п'ять, карбованцiв позичити.
  - I то добре! - сказав Зiнько.- А ти, Васюто?
  Васюта хоч i парубкував, та був дома за хазя?на, бо в його батько вмер,
а сам вiн був найстарший у сiм'?.
  - Та що ж? Уже ж i я бiльш як п'ять не нашкрябаю.
  - Ото десять. Ну, гаразд: у мене тепер десять карбованцiв знайдеться,
то я й дам десять,- казав Зiнько.- Усього й буде двадцять. Так i скажемо
Грицьковi, що це йому гуртова запомога, щоб вiн мiг там оплатитися i до
нас пристати.
  - А не одурить же вiн? - спитався Карпо.
  - Похоже, що нi, бо то щира душа,- вiдмовив Зiнько.- А ти, Васюто, як
дума?ш?
  - Хi! Та я Грицьковi йму вiри бiльше, нiж собi! Коли менi вiрите, то
йому й поготiв! - одказав той.
  - Коли так свiдчите, то й оддаймо йому грошi цi?,- сказав Карпо.Пiдемо
всi втрьох до його, певнiше воно й поважнiше буде, як усi з ?м
говоритимемо. Видно, й йому тодi буде добре, що не сам Васюта за це
сто?ть, а товариство обста?.
  - Правда! - згодився Зiнько.
  Не гаявшися й пiшли.
  Увiйшовши тро? товаришiв у вбогу хатку Грицькову, освiчену поганенькою
тьмяною лампою на стiнi, побачили там усю сiм'ю. Четверо дiтей лагодилось
уже лягати спати на полу, а ?вга слала ?м. Грицько сидiв за столом. У хатi
було нечепурне, сорочки на блiдих дiтях та на Грицьковi були чорнi,
повмазуванi, а Грицькова жилетка - лата на латi. Сам Грицько, трохи вже
згорблений вiд тяжко? працi, з худим обличчям, поритим зморшками, зарослим
темною бородою i з глибоко позападалими сiрими очима, здавався старiшим,
нiж був справдi: не було ще йому й сорока рокiв, а видавалося, що мав ?х
iз пiвсотнi. Здавалося, мов щось пригнiчувало i цю тiсну хатку, i людей,
що в ?й жили. Сама ?вга не пасувала до цього темного закутка вбозтва й
пригнiченостi. Висока, гарна з себе й здорова, вона була i вбрана краще, i
по хатi ходила, мов чужа, мов гiстя. Вона не любила Грицька i пiшла за
нього, аби де прихилитися з дитиною, а тепер шкодувала, що так iзробила.
Ця понура хата, цей похилий Грицько i четверо галасливих дiтей очортiли
вже ?й без мiри,- якби могла, то й не зазирнула б сюди!
  Привiталися гостi, посiдали. Грицько зараз почав розказувати про свою
суперечку з братами за землю. Вiн ходив до суддiв, казав, що брати
нахваляються його жито покосити на тiй десятинi. Дак суддi кажуть: "Ще ж
не покосили, дак чого ж ти нам i голову морочиш? От ти ?м i пожалiйся!"
Тепер вiн бачить, що вже правди не шукай. Буде сам оборонятися, як iзможе.
  - Оборонишся! Де ж пак! ?х дво?, а ти сам! - промовила ?вга неприхильне
i мов радiючи, що такий безсилий був Грицько. Вона перемивала на лавi бiля
мисника ложки i весь час, поки Грицько довго розповiдав про свою сварку з
братами, все мовчки поглядала на Зiнька, блискаючи на його сво?ми смiлими
звабливими очима,вiн-бо сидiв на лавi крайнiй, бiля не?. Слухаючи Грицька,
не бачив ?? поглядiв, але тепер, як вона озвалася, глянув на не?, i ?х очi
ззирнулися.
  - Зна?ш ти там! - одказав ?й сердито Грицько. Але вона вже його не
слухала, а дивилася все на Зiнька. Вiн ?й подобався.
  Грицько знову провадив сво?, Васюта з Карпом розпитувалися його, а вона
тимчасом стиха озвалася до Зiнька:
  - Чом ти до нас нiколи не заходиш?
  - Я? - спитав, трохи дивуючись, Зiнько.- Та так... дiла не було.
  - Та ти ж так недалеко живеш,- казала вона так саме пiвголосом, мов
спiваючи, а очi так i грали, так i променилися до Зiнька.- Близенько
живеш... Заходь, то й менi веселiше буде.
  - Добре! спасибi! - вiдказав Зiнько й зараз же пристав до гуртово?
розмови.
  Грицько, розставляючи порепанi чорнi руки, казав:
  - Я й сам бачу, якi вони дерилюди. За ?ми нiде правди не знайдеш. Нi до
старшини, нi в суд - нiкуди.
  - Отже, бачите, дядьку,- озвався Зiнько,- самi кажете, що через те нема
й суду на ваших братiв, що й суддi на багатирський бiк хиляться. Дак коли
так, то не треба нам попускати ?м ще в бiльшу силу вбитися. Бо тодi вони
нас ще дужче в шори вiзьмуть, та ще й з усiх бокiв: i судом, i землею, i
скотиною - всiм. Через те й треба нам дбати, щоб не попустити цього.
  - Та я б i раднiший, дак же...- почав був Грицько, але Зiнько перепинив
його:
  - Знаю, через що вам нема змоги. Дак цьому лиховi й запобiгти можна. От
ми скинулись грiшми та й принесли вам двадцять карбованцiв. Вiзьмiть та й
оддайте Денисовi,, а нам вернете по спромозi i без проценту.
  Зiнько положив на стiл грошi. Грицько подивився на ?х, помовчав.
  - Дак як же це так,спитався нарештi,- через що ж це ви менi да?те
грошi?
  - Через те запомогу цюю вам пода?мо,- вiдказав йому Карпо,- що як
оддасте позичку свою Денисовi, то можна буде вам у громадi проти його
ставати, щоб не попустити йому землi громадсько?.
  - Так...- якимсь непевним голосом тяг Грицько.- А вам же та земля як:
ви ?? самi, чи що, хочете купити?
  - Та що це ви, дядьку? - скрикнув Васюта.- Хiба ж я вам не казав?
  - Що казав, то казав... я й думав собi, що й справдi це аби тiльки
Денисовi не дати... Ну, а тепер бачу, що ви й грошi приносите, то воно
якось...
  - Що - якось? - спитав Карпо, зовсiм уже сердитий.- 3 щирого серця
запомогу вам приносимо, а ви пеню на нас iзводите, що, замiсто Дениса,
хочемо лукавим способом громаду одурити! Самi не ходите, мабуть, у правдi,
то праведного i на свiтi не хочете добачати. Мов i правди нi в кого нема -
сама хапанина. Не терпить моя душа такого! Ходiть, братця, звiдси! Блажен
муж, iже не йде на совiт нечестивих!
  Карпо встав з лави та й хотiв уже був iти, але Зiнько його припинив:
  - Стривай, брате! Ви, дядьку, справдi не гаразд кажете. Не про себе тут
дба?мо, а про громаду. Та, коли хочете, й про себе: буде громадi легше
жити - полега? й нам. Кожному поодинцi важко чогось домогтися, то треба
гуртом. I що бiльший гурт буде, то легше доможемося. Через те й вам
пособля?мо до нашого гурту пристати. Вам це краще, та й нам, бо нашо? сили
побiльша?.
  Карпо стояв серед хати з шапкою в руках, гнiвний, ладен щохвилини вийти
звiдси. А Грицько, похиливши голову, думав. Враз пiдвiв голову:
  - Та невже це ви справдi, братики, за громаду?
  - Тю на вас, дядьку, ?й-бо! - гукнув Васюта.- Чи нам землю ?сти, чи що,
присягаючись? Як так граться, то це вже й хатку краще розваляти!
  Грицькове обличчя враз мовби ся?вом осяяло.
  - Ну й добрий же ви народ! - скрикнув.- ?й-бо, таких людей я ще й не
бачив! Та я з дорогою душею!.. Менi аби з Денисових рук, а то я!.. Ну,
зроду i не згадав би, що це ви за громаду. Як принесли грошi, так i думав,
що собi землю хочете. Аж ви, бачу... Спасибi ж вам, братики, таке, що й
хто його зна яке!..
  Пiсля цього всiм стало весело, почали говорити про те, як i що вони в
громадi робитимуть та кого ще можна на свiй бiк прихилити!.. ?вга весь час
сидiла в кiнцi лави, схилившись трохи на мисник, та дивилась на Зiнька.
  Пiзно вернувся додому Зiнько й пiшов у садок, думаючи, що Га?нка давно
вже там спить. Але ?? не було. Пiшов був до хати i стрiв жiнку на порозi.
  - А ти ще й досi не спиш?
  - Та я була лягла оце зараз спати, та й устала,- боюся.
  - Чого?
  - Щось ходе в садку над рiчкою... Ще й учора нiби щось ходило,- так
менi здалося... Та думала собi: то так учува?ться... А сьогоднi тiльки
лягла, коли воно трiсь, трiсь у саду,- по сухих гiлках iде. Он,
чу?ш,знову.
  Вони прислухались. Справдi чути було, що в саду щось ?. Зiнько шепнув
Га?нцi, щоб зосталася тут, а сам швиденько й тихенько побрався помiж
деревами вниз, де чути було ходу. Нiч була не мiсячна, хоч i зоряна, i
треба було добре придивлятися, щоб побачити щось серед дерев. Зiнько
приглядавсь i нiчого не бачив. Коли враз почув, що затрiщав тин у той бiк,
де був Струкiв садок. Глянув i побачив, що хтось перелазить через тин.
Велика темна постать на мить з'явилася над плотом i зараз же шугнула вниз,
у Струкiв садок.
  - А хто там ходить? - гукнув Зiнько, але почув тiльки, як хтось швидко
затупав ногами по той бiк тину.
  Га?нка спитала, як вiн вернувся:
  - А що, бачив?
  - Бачив,- щось у Струкiв садок плигнуло.
  - А не пiзнав?
  - Де ж там! Темно, та й здалека. I чого б тепер ходити? Сказати влiтку,
дак хоч садовина, а тепер!..- дивувався Зiнько.
  - Дак, може, на кого воно скида?ться? - допитувалася Га?нка.
  - Де ж там розбереш! Так, нагадало менi чогось Микиту Тонконоженка,мов
такий здоровий, як вiн... да тiльки чого ж йому тут ходити? Хiба до яко?
Струкiвни?
  - Ай справдi, може, до Струкiвни,- сказала Га?нка й додала: - Ну, та й
не люблю я цього Микити! Як стрiнешся з ?м де на вулицi, то так на тебе
гляне, що аж гидко.
  - Не люблю й я його,- вiдказав Зiнько,- поганий парубок.
  - I все як зострiнеться зо мною, то раз у раз словом займе, а я не
люблю його й голосу. I очi в його якiсь такi, як... у ?вги!..
  Зiньковi згадалися на мить ?вжинi очi - як вони на його сьогоднi
блискали. Але зараз же й забув за iх, почавши розказувати Га?нцi про те,
що в ?х було з Грицьком...
  Проминуло ще кiлька день, i вже десятник ходив i загадував на недiлю в
громаду. Лишилося нашому товариству тiльки три днi. Вони клопотались з
усе? сили, щоб за той час нахилити якомога бiльше людей до сво?х думок.  VI. ГРОМАДА

  Вже вся громада зiбралася коло волостi. Деякi сидiли на колодках попiд
тином, деякi, сидячи й стоячи, купчились на волосному рундуку, а бiльше
стояло навкруги, гуртуючись купками, переходячи туди й сюди та жваво
розмовляючи. Говорили голосно про всякi новини, про надi? на хлiб та
врожай та про iншi сво? справи, тiльки не зачiпали справи Денисово?, бо
сам Денис був уже тут. Вiн крутився помiж сво?ми людьми, усмiхався, та
примилявся до них, та нишком iнодi казав кому щось. Зiнько вмисне прийшов
у громаду дуже рано, бо при йому не так вiльно було Денисовим прихильникам
збивати людей. Одначе скоро вiн помiтив, що десятник раз у раз нишком
кликав цього або того дядька всередину до волостi, де давно вже сидiли
Копаниця, Сучок, Рябченко, а часто зазирав туди й Денис. Видимо, що вони
там, усi гуртом, умовляли таких людей, яких iще не встигли або не змогли
досi вмовити. Зiнько озирав громаду i лiчив, на кого можна рахувати, що
обстануть не за Дениса, i виходило дуже мало.
  - А бачиш, Зiньку,озвався до його стиха Васюта,- нi Павла, нi Оксена,
нi Юхима нема.
  Справдi, кiлька чоловiка таких, що подали слово стояти вкупi з
Зiньковим товариством, зовсiм не прийшло в громаду, побоявшися виступати
проти багатирiв.
  - Лукавi душi! - промовив Зiнько.- А чого ж це досi Грицька нема?
  - Он iде,- вiдказав Карпо.
  Грицько пiдiйшов i став просто бiля ?х. Вiддавши позичку Денисовi, вiн
тепер не боявся його i ладен був змагатися з ?м з усi?? сили. Вiн
подивився по громадi й промовив:
  - Мало наших!
  - Мало,- сказав Зiнько.- А все ж треба змагатися.
  - Глянь, Грицьку,промовив Михайло,один з молодших господарiв, що стояли
при Зiньковому боцi,глянь, як твiй братик з Денисом!
  Справдi, Панас був у тому гуртi й ходив слiдком за Денисом.
  - Чи ти ба, який багатир винявся! - сказав другий чоловiк, Савка.- Туди
ж пха?ться!
  - Не диво,- промовив Грицько.- Сподiва?ться, що тi пособлять одняти в
мене поле.
  - А гляньте, де Кирило! - промовив Карпо. Всi глянули й побачили, як
Кирило виходив з волостi.
  - Кириле! - гукнув Васюта.
  Але вiн, мов не чуючи того, дивився в другий бiк, збiг швиденько з
рундучка i зник у Денисовiй юрбi.
  - Оце ж iзрадник! - сказав Карпо.
  Ця зрада була дуже прикра: i Зiнько, i його товаришi дуже рахували на
Кирила, бо був чоловiк не дурний, проречистий та смiливий. За ?м потягло б
руку й багато iнших, а тепер вони або пiдуть слiдком за ?м у той гурт, або
мовчатимуть.
  Тим часом Захарко, у новiшiй, полатанiй, а не дранiй, чинарцi, ще не
п'яний, тiльки трохи випивши, крутився серед людей, скрiзь показуючи свою
одутлу, з червоним носом пику. Вiн махав руками, моргав очима i щось
iстиха казав то тому, то тому. Васюта нишком зайшов до нього ззаду i
прислухався.
  - Держiться, хлопцi, за Дениса Пилиповича! - умовляв п'яниця.- Бо це,
зна?те, вигода громадi... Ну, й пошану? вас Денис Пилипович: двi вiдрi,
сказав, поставлю. Зараз iз сходки пожалуйте!
  I йшов далi, всiм, кому треба, кажучи про "двi вiдрi" горiлки могоричу.
  - Старшина! Старшина! - загомонiли навкруги. Розмови стихли, всi
глянули на рундук i поскидали шапки, здоровкаючись. Там стояв Копаниця iз
знаком на ши?, а бiля нього писар, держачи в руках якiсь папери, та
староста. Громада зовсiм ущухла, дожидаючися, що скаже старшина.
  -_ Ну, сходка почина?ться! - промовив Копаниця голосно.- Семене
Семеновичу, читайте бумаги!
  - "Предписание уездной земской управы от 19-го апреля сего года за N
1829. В виду появления на рогатом скоте эпизоотии ящура озаботиться..." -
читав писар щось мудре, а громада слухала.
  - Розшелепали? - гукнув Копаниця.- Хвороба, дак щоб береглись!
  - Яка ж хвороба, коли про ящiрок? - питався хтось серед людей.
  - Дак ото ж i звелено, щоб не ?ла скотина ящiрок, а то буде така
хвороба, пизотiя назива?ться,- розказував хтось мудрiший.
  - Та де ж це видано, щоб скотина ящiрки ?ла? Таке вигадають! - сказав
якийсь дiд, махнувши рукою.
  - Ат! Якi там ящiрки? - не згоджувався один дядько.- Хiба не чу?ш? Про
я щ у р а, а не про ящiрок написано. Щоб дiвчата й парубки не гуляли
повеснi в ящура, а то на скотину моровиця буде.
  - Пху, чорт батька зна що! I за дiдiв, i за прадiдiв наших гуляли в
ящура, та й не було нiчого скотинi, а тепер ма?ш: уже й того не можна! Що
ж це за напасть така? - сердилися люди.
  - Не розсуждай! Коли пишуть, спольняй, i бiльше нiчого! - гримнув
старшина.- Продольжайте, Семене Семеновичу!
  - "Предписание господина станового пристава первого стана от 15-го мая
сего года за N 2734 о немочении конопли в реке... под угрозою штрафа в два
рубля, для чего копать бассейн, собрав на этот предмет по двадцять коп. с
двора".
  - Чу?те? Щоб конопель не мочили в рiчцi, а то штрапу два карбованцi!
  - Та де ж ми будемо мочити? Оце лихо! Хiба ж нам без конопель жити? -
почулися голоси.
  - Не вигадувать! - гукнув старшина.- Сказано не мочить, дак не мочить!
Спольняй, i бiльш нiчого! Як зберете по двадцять копiйок з двора, то тодi
волость дозволить мочить, де хочеш.
  - А що там iще сказано копати? - допитувався хтось.
  - Нiчого не копати: знеси на волость по двадцять копiйок з двора та й
мочи, де хоч, а не принесеш - штрап i в  холодну!  -  вiдказав
Копаниця.Продольжайте, Семене Семеновичу!
  Семен Семенович iще чимало "продольжал", вичитуючи i про те, щоб
заплатити земству грошi за пожарку, i про те, що "розiськуються беглi
рештанти", i про всячину iншу, але всi слухали це мало, бiльше пускаючи
крiзь уха, бо добре знали, що не про це ?х сюди покликано. Врештi, як уже
все попрочитувано. Копаниця спитав писаря:
  - А що, Семене Семеновичу, бiльше нема дiлов?
  - Нема, усе.
  - Ну, дак i додому можна... А втiм, стривайте! - припинив вiн громаду,
мов тiльки тепер iзгадавши те, що хотiв казати.- Ще одно невеличке дiло
?... От ви зна?те, що у нас ? пересельськi надiли... Ми за ?х громадою
платимо поземельне i всi вiдбутки вiдбува?мо, а за що? Бог його святий
зна?! Чи не краще було б нам узяти та продати?..
  - Продати! продати! - зарепетували з усi?? сили Денисовi прихильники,
але зарепетували занадто рано, бо Копаниця зараз же гримнув на них:
  - Цитьте ви! Дайте сказати!.. Бачите: якби найшовся добрий чоловiк та
продати йому, то був би нам бариш, а тепер ма?мо саму втрату. Ми б на тi
грошi могли що добре зробити. Як ви про це дума?те, люди добрi?
  - А яку ж._ ми ма?мо втрату,- задзвенiв iз громади Зiнькiв голос,- коли
ми тую землю найма?мо i тими грiшми i всi оплатки вiдбува?мо, ще й
зоста?ться?
  - Хто це говорить? - зикнув Копаниця.
  -_ Я! - промовив Зiнько, виступаючи з громади.
  - I я! - виступив за ?м Карпо.
  - Та й я! i я! - озвалися один по одному Васюта, Грицько, Дмитро,
Михайло, Савка i ще кiлька голосiв iз стовпища.
  - "I я! i я!" - перекривив старшина.- Роз'якались як! А ви ж по чому
зна?те, що ще й зоста?ться? А може ж, iще й не ста??
  - А по тому, що Денис платить за десятину бiльше, нiж iз тi?? десятини
оплаткiв iде,- сказав твердо Зiнько.- Хiба не так! Хiба цього не записано
в книгах? Коли не записано, дак треба довiдатися, куди тi грошi йдуть.
  Старшина побачив, що наскочив на слизьке, i зараз звернув убiк:
  - Грошi всi цiлi i записуються куди треба,- ти менi того не розказуй!
Як ти можеш казать, що грошi кудись дiваються? Менi вся громада вiрить,
менi все начальство вiрить, а ти менi смi?ш казать, що в мене грошi
пропадають! Та я тебе зараз у холодну закину!
  - Стривайте-бо, не так швидко закидайте! - вiдказав спокiйно Зiнько.- Я
не казав, що у вас грошi пропадають, а це ви сказали, що не ста? грошей на
оплатки, дак я й хочу знати - куди ж вони йдуть?
  - Я кажу тiльки,перепинив йому старшина,- що вигоднiше громадi ту землю
продати та мати з грошей процент.
  - Вигоднiше! Вигоднiше! - зарепетували Денисовi прихильники.Продати!..
Аби чоловiк добрий знайшовся!..
  - Та ? такий чоловiк,- гукнув старшина.- Он Денис Пилипович, мабуть,
купив би.
  - Гаразд!.. От i добре!.. Продати Денисовi Пилиповичу!.. Продати!..
  -_ Не продавати! - гукали з другого боку.- Не хочемо!.. У нас скiльки
безземельних!.. Краще ?м частками роздати... Не хочемо й наймати бiльше
Денисовi, не то продавати!..
  Зчинився такий галас, крик, що мало що можна було й розiбрати. Справа
була вельми важна й пекуча, i через те всi були дуже роздратованi.
Говорили всi враз, то до гурту гукаючи, то дво?-тро? сперечаючись промiж
себе. Денис тим часом опинився вже на рундуцi бiля старшини. Там уже
стояли i Остап, i Рябченко з Сучком, i все iнше ?х товариство. Вони
говорили до старшини та до тих людей, що поблизу ?х стояли. Карпо, Васюта,
Грицько ходили помiж людьми, пiдбурюючи ?х, щоб не продавати. Зiнько тим
часом протиснувся до рундука й помалу, серед натовпу, зiходив на схiдцi.
  - А годi вже вам галасувати! - гукнув старшина.- Слухайте, що скаже
Денис Пилипович!
  - Цитьте! Цитьте! Слухайте! - почали люди спиняти самi себе, але iншi
кричали навпаки:
  - Не хочемо його й слухати! Не треба!.. Так позмагалися ще якийсь час,
аж поки таки все втихомирилось. Денис викашлявся й почав:
  - Господа хазя?ни! Я не набиваюсь iз сво?ми грiшми. Це як ви собi
хочете: хочете - продавайте, хочете - нi. Я ту земельку купив би, а не
схочете продати - я за сво? грошi й iншу знайду. Грошi така штука, що за
?х скрiзь, чого хочеш, знайдеш. Я тiльки через те й купую, що думаю собi:
однак менi купувати, а як у громади куплю, то це ж я ?й помiч дам. От що!
Цiну мою ви зна?те за десятину - цiна добра,- i грошi зараз же приставлю в
волость. Отож як зна?те.
  Тiльки вiн договорив сво?, iще нiхто не встиг нiчого й сказати на те,
коли це несподiвано перед громадою, заступивши Дениса, став Зiнько i
озвався голосно:
  - Люди добрi, панове громадо!
  - А цей чого тут? - скрикнув старшина.- Геть iзвiдси!
  - Денис казав, казатиму й я!..- вiдповiв Зiнько.- Чого ж це так, що
йому можна, а менi - нi? Вiльно кожному.
  - Денис землю купу?, а ти що?
  - А звiдкiля ж ви зна?те, що я не хочу ?? купити? Може ж, i я
купуватиму! Я такий хазя?н, як i Денис,- одказав Зiнько, не повертаючись
до старшини i не вступаючи iз свого мiсця, а тодi знов озвався до громади:
- Панове громадо! Коли я що не в лад скажу - простiть мене i навчiть, чим
помилився, бо я ще чоловiк молодий, треба менi розуму вiд старших учитися.
Може б, я й промовчав, дак не можна ж i не сказати: як iдеш проз хату та
бачиш, що вона займа?ться, а хазя?н спить, то чи годиться ж не побiгти та
не збудити його? А наша громадська хата займа?ться!
  Всi слухали уважно, цiкавi, що буде далi. Тiльки дехто пошепки питав у
сусiди, штовхнувши його лiктем:
  - Про яку це вiн хату говоре? Де займа?ться?
  - Слухай уже! - вiдказував сусiда.
  - З iскорки мало? починаються пожарi,- казав далi Зiнько,- а тодi вже
ста? полум'я. От i в нас така iскорка прокинулась. Щороку народу бiльша?,
а землi - нi. Тепер на душу припада? вдво? менше землi, нiж було спершу. У
нас i тепер безземельнi зараз би порозбирали ту землю, а ви ?? прода?те
одному. Чи то ж по правдi? Продайте чи дайте по десятинi, по двi тому, в
кого землi мало або й зовсiм нема, а не збагачуйте того, хто й так
багатий. Чи громадi буде добро з того, що один буде дуже багатий, а другий
дуже бiдний? Тодi громадi добре, як у с i в достатках.
  - Правда! Правда! -озвалися навкруги голоси.- Наче в око влiпив!
  А Зiнько, насмiлений хвалою, казав палко далi:
  - Кажуть, громада - великий чоловiк. Треба ж, щоб у великого чоловiка й
сила велика була, а то вiн буде малий. Хай же вiн не збува?ться сво??
сили. Наша сила - земля. Коли вона буде в громади - буде й сила; коли ж
громада ?? вiддасть комусь, то свою силу змалить, а чужу вбiльшить. Тодi
великим чоловiком буде не громада, а хтось iнший, а громада буде в його
попихачем. Хто хоче зробити громаду попихачем - хай прода? землю, хай
пiдпалю? громадську хату! Оце й усе!
  Зiнько зiйшов iз схiдцiв у стовпище. Громада мовчала, на хвилину
притихши. Всiх уразили Зiньковi слова. Помалу почав озиватися то той, то
цей:
  - А що ж, хiба й не правда?.. Вони на нас скоро верхи ?здитимуть!.. Не
можна ?м попускати!.. Не треба продавати!.. Не хочемо!..
  Озивалося все бiльше й бiльше. Вся громада вже гула, як бджоли в улику.
Тим, хто за горiлку згоджувався стати за Дениса, тепер сором було
згадувати про це. Та й хто сидiв у неволi в Дениса чи в його полигачiв,
забув на ту мить про те. Кожний почувався громадянином. Кожний розумiв, що
вiн тут ма? силу, i любо йому було це почувати. Денисовi полигачi мовчали,
а голосно озивалися прихильники громадськi. Зiнько й товаришi ходили
промiж людьми i додавали ?м ще до того, що вже було казано.
  - А цитьте ви! Слухать! - зикнув з усi? сили старшина.
  Громада вщухла, дослухаючися, що вiн iще скаже. Але загомонiв не вiн, а
Денис:
  - Коли не хоче громада продавати, то я за сво? грошi й деiнде
знайду,плакати не буду. Тiльки вже як громада до мене, так i я до громади.
Нехай уже тепер нiхто не ходить до мене по землю, та й тим не буду далi
ждати, хто менi грошi винен. От що!
  Проказавши це, вiдiйшов назад i сiв на рундуцi на ослiнчику. За ним
виступив Рябченко:
  - I по-мо?му, громада не по правдi робить з Денисом Пилиповичем. Коли
так, то й я слiдком за ?м: землi нiкому не дам i з позичками царамониться
не буду.
  - Та вже й я не iнак робитиму,- озвався Остап, а за ним i Денисiв тесть
Манойло, а за Манойлом - Сучок.
  Всi тi похвалки падали на громаду, як довбня воловi на голову. Голова
запаморочувалась.
  - От так, як зараз казано,- так i я робитиму з вами! - гукнув
Копаниця.Чули?
  А вони це так добре чули, що вiдразу не знать де й подiлася вся та
смiлiсть, той громадський запал, що тiльки оце зараз охопив ?х. Стояли
похнюпившись, i кожен думав про те, скiльки вiн винен Денисовi чи кому з
його полигачiв, де вiн вiзьме грошей, щоб вернути ту позику, в кого вiн
братиме восени землю, куди вiддасть на пашу товар...
  - Чули? - гукав Копаниця.- Коли не позакладало, то тепер бачите, куди
треба завертати! Отже, хто хоче продати Денисовi Пилиповичу Сивашевi землю
- зоставайся там, де сто?ш, а хто не хоче - виходь лiворуч за колодки.
  Зiнько, Карпо, Васюта, Грицько та ще чоловiк десять, а серед них
Дмитро, Михайло та Савка, перейшли лiворуч. Всi iншi, величезна бiльшiсть,
стояли мовчки, похнюпившись.
  - Люди добрi! - скрикнув до них Зiнько.- Та що ж це ви робите? Ви ж
самi себе прода?те!
  - Мальчать! - крикнув старшина.- Що ти менi тут бунт заводиш? Я тебе в
холодну закину! Я тебе в стан одiшлю!
  - Годi! - вiдказав Зiнько.- Що це ви так з холодною розносилися, що все
мене закида?те? Я не бунтую, я правду кажу. Панове громадо! Сором вам, що
ви такi боязкi! Невже ж нiде нема правди на свiтi, тiльки в багацькiй
кишенi?
  - Десятники! Берiть його в холодну! - репетував старшина.
  Десятники нехотя пiдiйшли до Зiнька.
  - Братики,- промовив до ?х Васюта,- не будьте свиняками! Бо щоб я здох,
коли першому, хто до його торкнеться, не погладжу його свинячу морду оцi?ю
штучкою! - I вiн пiдняв свого здоровенного кулака.
  Десятники стали, не знаючи, що ?м робити. Але й старшина, бачачи, що
вже почина?ться щось непевне, облишив Зiнька, мов забувши за нього, i
гукнув на писаря:
  - Семене Семеновичу! Пишiть приговор о продажi обчесько? землi Денису
Пилиповичу Сивашу!
  - Ще вчора написав! - одказав писар.
  - Одбирать руки! - звелiв старшина. Дво? письменних пiшло у стовпище
вiдбирати в неписьменних руки. Звичайно пiдписувались за ?х i без цього,
але що тепер було таке карлючкувате дiло, то старшина звелiв зробити й це.
Дво? людей штовхалося серед стовпища, а стовпище стояло похнюплене,
понуре...
  Зiнько мовчав, не знаючи вже, що дiяти, бачачи добре, що тут уже нiщо
не поможе. I враз мов полум'ям обняло йому голову, i вiн, сам не знаючи,
нащо це робить, кинувся до Дениса i, стискаючи кулаки, скрикнув:
  - Дерилюде! Всiх проглинути хочеш? А бодай би ти подавився на цьому
мiсцi!..
  Ще одна мить, i Зiнько вдарив би Дениса, збив би його додолу, пiд
ноги... Але Денис, iзроду не бачивши Зiнька такого роздратованого,
злякався й скрикнув:
  - Господин старшина! Я протестуюсь... Вiн мене вб'?!..
  Це перелякане обличчя, цей повний страху голос одразу спинив Зiнька.
Вiн спустив руки.
  - А, так! - скрикнув старшина.- Десятники! Роти пороззявляли, стоять,
як стовпцi... Берiть його!..
  Але поки десятники наблизились, Карпо взяв Зiнька за руку i вивiв його
з громади.
  - Ходiм, брате! Нема вже чого нам тут робити!.. Вони пiшли.
  - Ну й падлюки! - лаяв громаду Васюта.- От свиняча порода!
  - Вивiшав би всiх! - похмуро й прикро сказав Карпо.
  - Таку землю, таку гарну землю та й вiддати! - бiдкався Грицько.
  - А ми ще клопочемось за ?х, за громаду! - казав Карпо.- Та наплювать
на цю громаду,- вона доброго слова не варта.
  Зiнько нiчого не сказав, тiльки важко дихав, стискаючи зуби.
  - Усi в ?х у руках, як риба в волоцi в матнi, от що! - казав
Грицько.Схоче - випустить, а схоче - в юшцi з'?сть.
  - Були там такi, що й не в матнi, та й тi в свинячий слiд
побiгли,вiдказав Васюта.
  - Праведний чоловiк нiякого лиха не зляка?ться, а злочестивий i без
лиха лихо дi?,- правив сво? Карпо.- Чого ж ми будемо за ?х клопотатися,
турбацi? собi завдавати? Не дурно сказано, що покиньте мертвих сво? мерцi
ховати,- отак i це.
  - Ат, облиш-бо, Карпе! - вiдказав гiрко Зiнько.- Неправду ти кажеш, та
нехай iншим разом, а то тепер...
  Вiн не доказав, що йому було тепер так тяжко й гiрко, що не хотiлось i
розмовляти.
  Похмурий вернувся вiн додому, i Га?нка не могла його звеселити нiяким
сво?м примилянням та щебетанням.
  Довго не спав тi?? ночi Зiнько за думками. Не раз та й не двiчi
доводилось йому нещасливо ставати в громадi проти тих людей, що й
сьогоднi, але нiколи не було йому це так тяжко, як цього разу. I не через
те тiльки, що саме дiло було не маленьке, задля громади важне. Нi, дедалi
все дужче й дужче опановувала Зiнька одна думка й не давала йому спокою:
думка завести в громадi такий лад, щоб по правдi все робилось, хотiлось
бачити свою громаду в усiх справах розумною, правдивою та дружною. Тодi б
усiм було добре, всi щасливо та гарно жили б. Багато вже думав Зiнько про
те, яким робом це зробити, та не мiг нi до чого путящого додуматися, до
такого, щоб одразу воно взяло та й повернуло всiх людей на кращий шлях.
Додумався тiльки до того, що йому самому треба завсiгди робити так, як вiн
хотiв би, щоб усi робили, та й iнших нахиляти до того. Та цього ж, мабуть,
мало. Бо от же й вiн, i товаришi його того додержували, а нiчого сьогоднi
не вдiяли...
  А якби вiн iз сво?м товариством цього разу подужав у громадi, то це
великого важило б! Тодi б смiливiше було б усiм стояти проти тих, хто
хотiв сiдати на шию. А тепер буде гiрше, дуже гiрше!.. I надiя на те, що в
громадi покраща?, поладнiша?, вiдсувалася ще далi.
  Та все ж Зiнько не хотiв зрiкатися тi?? надi?, не хотiв покидати того,
чим повна була вся його душа. Повинна таки правда подужати кривду! Хоч не
скоро, а подужа?,- це Зiнько добре зна?. I як зна?, так i робитиме,- якось
уже воно буде...
  А там, далеко, на майданi, галасував народ, i той галас долинав i до
Зiнька. То громада пила Денисову горiлку. П'янiючи, галасуючи, точачись i
лаючись, вона забувала про те, що сама себе вiддавала в попихачi кожному,
хто хотiв нею попихати...  Частина друга

  Зажурився соколонько:
  Бiдна моя головонько, Що я рано з вир'я вийшов.
  Нiде сiсти, гнiзда звити,
  Малих дiтей розплодити,
  Бо по горах снiги лежать.
  Народна пiсня

  I. ГА?НКА

  Га?нка гнiвалася:
  - Поганий, поганий, поганий,- казала, одвертаючись од Зiнька.- I не
кажи, що гарний,- ти поганий!
  - Я й не кажу, що я гарний,- усмiхаючись, одпо-вiдав Зiнько, лежачи в
сво?му садку пiд гiллястим дубом та дивлячись на делiкатнi риси чепурного
жiнчиного обличчя, на ?? тонкий, мов дитячий, стан. Вона сидiла на травi
бiля його, повернувшися боком, надимала губки, випинаючи ?х наперед, i
через те ?? обличчя здавалося Зiньковi таким чудним, що вiн зареготався.
  - Чого ти смi?шся? - швидко повернулася вона до його.- Ну, скажи, чого
ти смi?шся?
  - Того, що ти сердишся.
  - А, дак так!.. Дак так!..- скрикнула.- Я серджуся, я гнiваюсь, а вiн
смi?ться, а йому смiшки! Ну, дак я ж пiду вiд тебе, пiду!
  I вже була схопилася, щоб бiгти, та зараз же i спинилася:
  - Злий!.. Недобрий!.. Глузу?!.. От я ж тобi дам!.. От я ж тебе...
битиму!..
  Кинулась до його, вхопила за плечi та й почала з усi?? сили трусити i
товкти його сво?ми маленькими рученятами.
  - От тобi!.. От тобi!.. Щоб не глузував!.. Щоб не смiявся!..
  А вiн реготав iще гiрше, вхопив ?? дужою рукою за стан i пригорнув на
груди та й почав цiлувати в очi, в щоки, в уста.
  - Геть! геть!.. капосний!.. Не хочу!.. Не займай!.. Вона вiдбивалась,
не давалася, але згодом затихла, заплющивши  очi,  знеможена  його
поцiлунками, аж поки враз вихопилась iз рук, одбiгла трохи, стала i
подивилась на його: чи не гнатиметься за нею. Вiн не гнався.
  Вернулась, сiла бiля його на траву, а вiн, лежучи, зiперся на лiкоть i
дивився, як вона ховала пальчиками пiд очiпок неслухняне русяве волосся,
що оточало вже все ?? рожеве личко.
  - Ат, це менi волосся!..
  - Ну, i чого ж ти на мене сердишся? - спитав Зiнько.
  Вона почала докоряти:
  - Бач, примиля?шся, а сам який зробився? Мало коли й дома сидиш - як те
перекотиполе, все гуля?ш. Я за тобою й дух роню, а ти за мене забува?ш.
  - Дурненьке мо?! Як же я за тебе забуваю?
  - А так, що то було як вечiр, як недiля, як свято, то ми все вдвох, як
орiшки-близнята,- або говоримо, або чита?мо, або спiва?мо... А тепер!..
  - А тепер?
  - А тепер ти i ввечерi, i в свято або сам ходиш то до Васюти, то до
Грицька, то до себе наведеш ?х повну хату!
  - I яка ж то й повна хата, як дво? або тро?! А хiба ти ?х не любиш?
  - Чому? Васюта такий гарний, добрий... та чудний-чудний!
  - Ну, от бачиш! А Карпо?
  - От, Карпо твiй!.. Катря гарна, а Карпо твiй як почне вичитувати, мов
з книжки: "Пам'ятай, жено, i встаючи й лягаючи, i за стiл сiдаючи, що грiх
тебе вловлю?, i во уста вступа?, i з уст виступа?, i до носа приступа?!.."
Ха-ха-ха!..
  Вона так чудно вдавала Карпа з його навчальним голосом, що й Зiнько
засмiявся:
  - Що ти вигаду?ш?! Коли ж таки Карпо казав на Катрю - жено?
  - От же казав,- я сама чула... А ми з Катрею як зарегочемось!.. А вiн
розсердився та грюк дверима, та з хати!..
  - Ну, а Грицько який тобi?
  - Я ?вги не люблю! - вiдрубала Га?нка швидко.
  - Дак я тебе не про ?вгу, а про Грицька.
  - А Грицько... Грицька... менi його жалко... Та вони всi гарнi, а
тiльки я не люблю, що через ?х та нiколи й поговорити з тобою, мов у
жнива!..
  - Не з-так то вже й нiколи,- засмiявся Зiнько.- Хоч воно, може, трохи й
правда, бо останнiми часами було стiльки клопоту: то з товаришами треба
було радитися, то в город ?здити, то ще що...
  - От бач! От бач!.. А я все сама, як вербиченька в полi.
  - Та ти ж iз матiр'ю... I добре ж зна?ш, що я не з примхiв те роблю, а
задля громадсько? справи так треба...
  - Задля громадсько? справи...- почала була щось непевне Га?нка, але
Зiнько перепинив ??, кажучи сво? далi:
  - А ти ж у мене розумна, ти ж не така, як iншi жiнки, що ?м байдуже, що
там поза хатою робиться; ти розумi?ш, що кожному громадяниновi треба за
добро громадське дбати.
  В гарненькiй голiвцi Га?нчинiй оця штука - громадське добро - була
якась занадто невиразна - от як туман: бiлi?, а пiдiйдеш ближче - нiчого
нема, розвiявся, чи що. Але що Зiнько ?? хвалив (вона так любить, як вiн
?? хвалить), то й вона подобрiшала задля того премудрого туману, задля
громадського добра i зараз же знову сiла бiля самiсiнького Зiнька, взяла
його голову i положила собi на колiна. Сама ж споважнiла й промовила:
  - Воно звiсно, як громадська справа, то треба... Тiльки зна?ш, Зiнечку,
якби так, щоб громадському добровi манюпусiнька часиночка, як нiч у жнива,
а нам удвох - велика, як день улiтку.
  Зiнько засмiявся:
  - Моя ясочко! От упора?мось якось iз тi?ю землею, то й буде все гаразд.
Моя ти щебетушечко!
  Вона голосно засмiялась i засипала йому все обличчя й голову дощем
квiток, тiльки що нарваних унизу на левадi.
  - А сьогоднi ж ти недовго будеш у Грицька? - спиталася.
  - Нi, недовго.
  - Гляди ж! Не сиди до пiвночi! У! Я через тебе тiльки квiтки мо?
порозсипала! Бачиш, от братик та сестриця: це  брат  iз  .сестрою
побралися... Боже ж, грiх який! А тодi як розпиталися, хто вони!.. Дак
брат i каже:
  Ходiм, сестро, горою,
  Розсi?мось травою:
  Ой ти будеш синiй цвiт,
  А я буду жовтий цвiт...
  Будуть дiвки квiти рвать,
  Нас з тобою споминать...
  Оце я кажу, а може, вони чують мене!..
  - Хiба ж квiтки чують? - спитав, смiючися, Зiнько.- Адже вони неживi.
  - Атож, неживi!.. А чого ж то, як садовина не родить, то на святий
вечiр дiдусь беруть сокиру та й iдуть до грушi або до яблунi, та й
нахваляються, що рубатимуть: "Як не родитимеш, то зрубаю i в пiч уметаю, а
попiл на вiтер порозпускаю!" Дак воно зляка?ться та й родить.
  - Та це байка! От заговори зараз до цього дуба, то нiчого не розбере.
  - А,_ може ж, i розбере! Береза хвалилася сво?ю корою та й каже дубовi:
"Давай мiнятися!" А дуб каже: "Не хочу - мене тiльки кора в свiтi й
держить".
  - Дак вони ще й розмовляють?
  - А то нi? Воно все говорить промiж себе. Один чоловiк та знав
розбирати i звiрячий, i пташиний, i травиний, i всякий голос... дак, було,
йде, а вони, зiлля, промiж себе розмовляють. Я,- каже одно,- вiд того. А
те: а я вiд того... я вiд голови... я вiд любощiв... Так i розмовляють...
Найбiльше вночi... Зiллечко до зiллечка прихиля?ться, зiллечко до зiллечка
озива?ться... I-i! Аж дивно й страшно, як подума?ш!
  Вона аж iздригнулася.
  - Чого ж тобi страшно?
  - Воно не страшно... а так... як от на Великдень усi люди i батюшка
перед церквою стоять, перед дверима зачиненими, та: Христос воскрес! А
воно вiдтiля, як з того свiту: воiстину воскрес!.. Та й одчиниться!..
Ой!.. I дивно, i страшно, й весело!.. Усяка травинка на свiтi жива... От
ходиш так, дума?ш,- воно так собi, як камiнь, аж воно - живе, i чу?, i
розбира?... I земля чу?, i трава чу?, i дерево чу?... А ми не чу?мо ?х...
Може, й вони мене не чують, тiльки себе... I я серед ?х, як травинка,
манюсiнька травинка...
  Вона заплющила очi i знову здригнулася:
  - Ух!..
  - Чого ти?
  - Менi вже здалось, що я травинка.
  - Серденько мо?, це все казки. Воно не так на свiтi, як ти дума?ш.- I
Зiнько почав ?й розказувати, що вiн у книзi читав про те, як рослини
живуть. А вона, втупивши в його сво? мрiйнi оченята, слухала мовчки, i ?й
уявлялося, що вона така травинка-травиночка дрiб-нюня-дрiбню-усiнь-ка на
цьому широкому свiтi!.. Така манюня!.. I хтось прийде та й зiрве ??, а ?й
буде  боляче-боляче!..  Ох,  може,  ?х  i  рвати  грiх,  цi
билиночки-квiтиночки?.. Цi билиночки, цi квiтиночки, що ростуть-цвiтуть
серед долиночки.
  - Зiньку, скажи, чого це так: iнодi нiчого не заспiва?ш, а iнодi саме
склада?ться?
  - Що склада?ться?
  - Пiсня... От, кажуть, на морi е такi морськi панни - спiвають так
гарно... повипливають на хвилi - самi гарнi-прегарнi - та як заспiвають,
то й море стиха?... слуха?... А люди ходять понад берегами та дослухаються
тих пiсень, та й собi переймають... З того й пiснi, кажуть, на свiтi... А
от я тих дiвчат морських i не чула, а пiснi складаються...
  - Та як же то?
  - Та... от... Ну, от дивишся на щось... або от згаду?ш щось, а воно
одно до одного й тулиться... i спiва?ться...
  Вона заплющила очi й почала стиха спiвати:
  Oй билиночка до билиночки прихилялась,
  А до милого та милесенька пригорталась.
  Травка хилиться та синенькими квiтоньками,
  Мила дивиться та ясненькими оченьками.
  Удвох будемо, он билинонько, процвiтати...
  Удвох будемо, ой милесенький, пробувати!..
  - От ба: це про тебе та про мене пiсня!..
  - Дак ти ще й пiснi склада?ш?
  - Хiба я ?? складала? Воно саме... От так почне, почне тулитися...
нижеться, як разок намиста... а тодi щось i вийде...
  Зiньковi сподобалось це. Вiн почав прохати Га?нку, щоб iще щось
заспiвала. Але вона схопилася з мiсця i замахала руками:
  - Нi, нi! Не хочу!.. То так, як саме набiжить...
  - Га?нко! Га?нко! - почувся голос у садку.- Де ти?
  - Мати кличуть,промовила Га?нка й побiгла до хати.
  Зiнько зостався сам. Була недiля, i вiн одпочивав. Лежав нерухомо й
дивився поперед себе. Його хата й садок були на горi, i звiдси видко було
йому за малим не все село. Бiленькi хатки з темними й жовтими солом'яними
покрiвлями визирали, весело всмiхаючись, з невеличких садочкiв,  що
зеленiли мало не в кожному дворi,- мов дiвчата позаквiтчувались та й
повиходили на вулицю всiм гуртом. Бiля хаток де-не-де ворушилися люди, по
дворах вештались, вулицею помалу йшли або сидiли пiд хатою, розмовляючи.
За все вищi були великi верби гiллястi; вони широко розкидалися вгорi i
над хатками, i над тими садочками, зеленiючи ясно на блакитному небi. ?х
так багато було, що вони затуляли частину хат, i все село здавалося якимсь
садом-га?м, що серед його побудовано було отi маленькi людськi осельки.
  Було надвечiр. Сонце не пекло вже, тiльки грiло ласкаво, вiтрець нiде
не прокидався, нi один лист не ворушився.
  Тихi  дерева  стояли  нерухомо,  похилившись  над  селом,  мов
замислились-задумались про щось. I все село обiймав упокiй,  тихий
святковий упокiй-одпочинок, такий любий робочому селяниновi.
  - Як любо! Як тихо...- думав собi Зiнько.- Як верби гарно похилились.
Так, мов дивляться - що там робиться внизу, по тих хатках та по вулицях,
та й собi радiють, що люди вiдпочивають, що ?м затишно та гарно. Добра
штука дерево: аж веселiше ста?, як воно над тобою схиля?ться! I добре жити
пiд тими тихими вербами, усмак наробившись, усмак i вiдпочивши!
  - Зiньку! Хочеш полуднувати? - гукнула Га?нка десь iз-за дерев.
  - Не хочу, зараз пiду.
  Пiдвiвся, став i глянув у другий бiк.
  Внизу, пiд садком, широко простилалась велика зелена лука, по нiй
вузенькою стежкою звивалася рiчечка, то поблискуючи ясно проти сонця, то
ховаючись пiд похилими вербами... он завернула колiном, уже й зникла
з-перед очей, тiльки очерети значать ?? шлях - геть-геть потяглися
сiро-зеленою стiнкою, аж туди, вдалину, де аж на крайнебi хмарою темнi?
великий лiс. Широко, й гарно, й любо глянути!..
  Та треба ж i йти!
  Вiн пiдняв iз землi й накинув на плечi чинарку, взяв бриля й пiшов. Не
заходячи в хату, перейшов у двiр i вийшов на вулицю. Зачиняючи ворота,
зупинився на мить, глянувши на свiй двiр.
  Добрий двiр, великий! Ще батько побудувався на ньому, а Зiнько тiльки
додав дечого. Праворуч тiк iз стодолою великою, лiворуч бiля його комора
добра, а коло не? хлiви й повiтки; ще лiвiше, трохи вiддалiк, хата, а
зараз од не? починався i йшов аж униз сад. I скрiзь по двору попiд плотом
зеленiло дерево, хоч уже й не садовина. Багато з усього того Зiнько
понасаджував ще за живоття батькового i тепер дивився, радiючи, на свою
працю. А квiтник бiля хати - це вже Га?нчине дiло. Стiльки квiток, що й
ступнути скоро нiде буде. Не да? й близько возом пiд'?хати: ставай
оддалiк! Цвiт королевий, нагiдки жовтi, барвiнок хрещатий стелеться,
високими стеблинами рожа червона сто?ть, а синенькi паничi крученi круг
не? в'ються... он зiрочки червонiють, а он троянди кущ... Щоб не пошкодити
квiткам, Зiнько вже загородив Га?нцi перед хатою заборонку маленьку,
плотик такий низенький чепурненький... А оце вже сам посадив хмiль бiля
пiддашшя, що над дверима; розрiсся хмiль так буйно, що й пiддашок укрив, i
на хату поп'явся... Гiлки вiд здорового клена та отой хмiль так покрiвлю
затуляють, що хата зеленоверхою зда?ться. Васюта каже, що в Сивашiв хата i
гiлляста, i листата, ще й оката,- бо величенькi вiкна.
  Причинивши ворота, пiшов улицею...
  Не сидiла дома й Га?нка. Скоро Зiнько з дому, то й вона швидко накинула
на себе юпчину та й побiгла на Завалi?вський куток до баби Мокрини. А баба
Мокрина - то була собi така знаюча баба, на все село знахарка. Чи в кого
яка хвороба, чи в чоловiка що пропало, чи якiй дiвчинi вiд любощiв, чи до
любощiв треба,- всi до не?, до тi?? баби Мокрини йшли. Стара вже була, а
ще моторна й бачача на все така, що ну! I все як пiдеш до не?, то й не
думай нiчого брехати, бо однак вона вгада, що брешеш,- тодi вже й
пособляти не схоче. "Iди, iди! - скаже.- Я не пособляю таким, що мене
дурять. Треба по правдi, а неправди я не люблю, не дай, боже, як не люблю!
I сама нiколи не кажу, та й менi ж нехай нiхто не каже".
  I вже тодi, як розсердиться баба за брехню, то вже й пособляти не хоче,
нiяк не хоче! Хiба вже, хiба як хто такий багатий та добре вже дасть ?й,
то тодi, може, зласкавиться...
  Через те, хто йшов до баби Мокрини, то той уже ?й усю правду повiдав -
як на сповiдi. I як вона що казала, то так уже до кожного словечка ??
прислухалися, так вже ?й вiрили, що поповi й з половини так не йняли вiри,
як ?й.
  I Га?нка дуже ?й вiри доймала. Звiсно, Зiнько казав, що баба Мокрина
нiчогiсiнько не тямить, тiльки людей дурить...
  Га?нка знала, що Зiнько розумний... дуже розумний!.. Як на ?? думку, то
навiть i на всьому селi розумнiшого не було, бо вона сама бачила, що
Зiнько з ким схоче може зговорити: чи з писарем, то й з писарем, чи з
попом, то й з попом... i з паном... i з кожним... А розумно говорить, так
аж страх! I нiхто так гарно книжок не чита?, як Зiнько... Це так, правда
тому всьому... ну... ну, а вже що про ворожок та про вiдьом, що вiн не
вiрить, то то вже помиля?ться... хоч як, а помиля?ться!..
  Де ж таки! Це ж усьому свiтовi звiсно, що вiдьми корiв доять, i з сохи
молоко доять, i в комин лiтають,- пе ж кожне зна?, хоч кого спитай!.. А
хiба мало людей бачило, як вони перекидаються то собакою, то свинею, то
копицею... Це ж i дядько Охрiм бачили, i Петренко... А в Чорновусi йшов
один парубок, а вона, така здорова бiла собака, та лапи йому на плечi... А
вiн ?? за лапи, та в хату притяг, та й повiдрубував ?й лапи... Ой боже,
який же й немилосердний!.. Тодi пустив... Аж уранцi глянуть, а у
вдови-сусiди пальцi понадрубувано... Та що тут i казати!.. Це ж усяке
зна?!.. I про ворожок звiсно, що правду кажуть i пособляють... Нi, це вже
Зiнько помиля?ться!..
  Та хоч i помиля?ться, а все ж вона бо?ться йому признаватися, що до
баби Мокрини бiга?. Та вiн би ?? засмiяв, та вiн би ?й такого наказав!..
Ой-ой-ой!.. Та ?й i самiй сором iздумати!..
  Сором... нi, воно не сором... а так... якось... Вона сама не дуже й
хоче того... Чи то пак так: раз хоче, а вдруге не хоче. Звiсно, як
побачить вона Карпову Катрю,- це ж ?? й приятелька,- як та дитинку
пригорта? та вчить ?? ходити, то, ?й-бо, так чогось i Га?нцi схочеться,
щоб учити дитинку ходити, свою дитинку, не чужу... i цiлувати його...
такого маленького... Цiлувати його в щiчки, в носик, в оченята, в нiжки, в
ручки... i тулити його до себе - так дуже-дуже!.. А воно пруча?ться -
нiжками й ручками...
  Пруча?ться рученьками,
  Всмiха?ться оченьками,
  А озветься губоньками...
  Таке гарне!..
  Ну, а вже як ото кричить та вмажеться, та треба його мити та чепурити,-
ну, ото вже й не гарно!..
  А Зiнько дуже хоче сина!.. Так хоче, так хоче - "хоч поганенького",
каже смiючись. Поганенького! Нi, вона поганенького не хоче: коли вже син,
дак щоб гарний!.. Та де ж вона йому вiзьме, коли нема?
  А хочеться дружинi догодити!.. Вона й почала питати людей, дак ?? Катря
ж таки й нараяла: "Пiди,каже,- до баби Мокрини - пособля?".- "А ти хiба
ходила?" - "Нi, менi не треба було... люди кажуть..."
  Ну, вже ж, щоб Зiньковi догодити, то треба пiти... хоч вiн би й
смiявся, капосний, коли б довiдався!.. Ой, смiявся б!..
  Та дарма! Вже ?й знахарка казала, що пособиться. Вона вже ?й давала
такого зiлля пити i звелiла: як вип'?- прийти, то ще дасть. Оце ж вона i
йде. Уже ж щось та буде, щось та буде! Тодi вже не Зiнько з не?
посмi?ться, а вона з Зiнька. "А що,- скаже,- не вiриш ворожкам, а от тобi
син!.."
  Щоб ближче йти, Га?нка перескочила через плiт, тiльки намисто брязнуло,
i пiшла городами й левадами. Закувала зозуля.
  - Зозуле-зозуле! Скiльки менi год жити? Зупинилася i стала лiчити.
Зозуля накувала п'ять, десять i кувала далi, не перестаючи, аж до тридцяти
i трьох.
  - Ой-ой-ой! Як багато! Це добре! Бо на свiтi гарно жити! А от тiй,
мабуть, не гарно було, що з не? зозуля. Як-бо це воно? Князiвна та
закохалася в козака. А князь того не знав, бо якби знав, то i в темницю
дочку завдав би...
  Он завдав би у темниченьку
  Свою дочку-?диниченьку.
  Дак  вони  зiйдуться  в  гаю  нищечком  та  й  сидять  там,
цiлуються-милуються... То смiються, з закоханнячка свого радiючи, то
плачуть, свою нещасливу долю згадуючи. А самi такi - як сонечко... А
батько-князь iшов га?м як чорна хмара... Вже довiдався!.. А козак, лиха не
чуючи, до не? й каже: "Ти ж моя зозуленька!" - та й пригорнув. А князь як
кинеться туди. "Будь же,- каже,- ти, проклята, навiки зозулею!" Дак вона -
пурх! - та й полетiла з рук у козака... I лiта? тепер пташкою-сиротою та й
плаче... Боже ж, нещаслива доля! Чому про все пiсень спiвають, а про це -
нi? От якби й про це пiсню спiвати!..
  Не всi тi? сади цвiтуть,
  Що весною розвиваються,
  Не всi тi? замiж iдуть,
  Що любляться та кохаються!
  Одна така та князiвночка
  Та в козака закохалася,
  У гайочку та в зеленому
  Цiлувалась-милувалася...
  "Ой боже мiй! Що .ж це я? - припинила сама себе Га?нка.- Чи не дурна?
Серед чужо? левади стою й .пiсню спiваю. Та й забарилася як!.. Треба бiгти
мерщiй!.."
  Перебiгла леваду, доскочила до струмочка дзюркотливого. Десь, мабуть,
хлопцi затягли кладочку, що через його була. Га?нка спинилась:
  -_ Як же ж i дзюрчить весело!.. Водо-водичко святенька! Скажи менi, чи
гарно тобi жити в тво?й хатi  пiдземнiй?  Озвись!..  Мовчить,  не
озива?ться!.. Мабуть, я грiшна, що до мене вода не говорить.
  Скинула черевики й побрела через неглибоку, чисту, як сльоза, течiйку,
що бiгла попiд вербами рясними та осокорами високими. Осокори гордо
знiмались до неба, а, верби, нахилившися над поточком, стиха зазирали в
його.
  - Хi, як видивляються в воду на свою вроду - мов дiвчата... Гарнi,
гарнi!.. Годi вже видивлятися! - озвалася до ?х Га?нка, знов узулася та й
подалася далi.
  Незабаром була вже знову на вулицi. Он уже й хату бабину Мокринину
видко.
  Ой! Що то вона Га?нцi скаже? Гаразд, як добре, а як же нi? А неминуче,
неминуче треба Зiньковi сина! Бо як же вiн, бiдний, буде без помочi?
Неминуче!..  II. СПОКУСА И ПРАЦЯ

  Зiнько йшов до Грицька Момота.
  Звичайно товаришi зiходилися в Зiнька, але трапилося несподiване лихо:
Грицько вибив собi ногу i мусив сидiти дома. Це сталося так: Панас та Iван
Момоти все нахвалялися забрати жито з тi?? десятини землi, що за не?
сварилися з Грицьком. Одначе не поспiшилися цього зробити. Грицьковi дало
помiч товариство: Зiнько, Васюта, Карпо та сам Грицько як заходились
учотирьох, то так i перелетiв хлiб з поля на тiк до Грицька. Панас тiльки
тодi оглядiвся, як уже сусiдин хлопець убiг у хату та йому сказав.
Вискочив з хати, вхопив дрюка та вулицею до Грицькового двору. Прибiг, як
останнi вози вже до ворiт пiд'?здили. Став на воротях, пiдняв ломаку:
  - Назад! Назад!.. У мiй двiр!.. Мо? жито... Голову розвалю!
  Маха? ломакою, що й справдi страшно приступити. Позбиралися люди,
почали його вмовляти, а вiн одно:
  - Не пiдходь!.. Уб'ю!.. На гамуз псину поб'ю, щоб i на свiтi не
смердiв!..
  Кинувся з ломакою за Грицьком, а Грицько поза возами; бiгають круг
возiв,- той не втече, а той не дожене. Коли Грицько спiткнувся та й упав.
Панас пiдбiг, замахнувся ломакою... Всi так i похололи: от уб'?!.. На
щастя, Васюта пiдбiг ззаду, вхопив Панаса та й звалив, а тут люди
наскочили, вiдняли в нього дрюка, самого вiдвели геть. Вiн пручався й
репетував:
  - Пустiть!.. Я ?м голови позриваю!.. Повбиваю!.. Потрощу!.. Пустiть!
  Далi вже й слова не мiг сказати, тiльки харчав. Зо злостi аж трусився.
  Тим часом вози про?хали, люди одвели Панаса додому.
  Дак ото, падаючи, Грицько вибив собi ногу, i довго вона в нього болiла
- все не мiг ходити.
  Тим Зiнько йшов до його.
  Поминуло вже три мiсяцi, вiдколи завелася суперечка за ту пересельську
землю, а справа ще й досi нiяк не розплуталася. Зараз же другого дня пiсля
громадсько? ради Зiнько довiдався, що сам писар ходить iз десятником по
хатах до таких письменних, що не були тодi в громадi, та й примушу? ?х
пiдписувати громадську постанову. У волостi служило писарча, що доводилось
якимсь родичем Зiньковi i зазнало колись од його, при лихiй годинi, добро?
запомоги. Вдячне писарча списало тепер задля Зiнька тую постанову i всi
пiдписи громадян. Серед тих пiдписiв Зiнько знайшов кiлька таких, що люди
тi не жили на селi вже здавна, а одного вже й мертвого... ще й за кiлькох
письменних Рябченко розписався, мов за неписьменних. Зiнько бачив, що це
вже якесь крутiйство, але нащо його зроблено - спершу не зрозумiв. Не
розумiв i того, нащо замiсто однi?? постанови написано аж три i землю
Денисовi продавано мов не всю враз, а якось частками, i мов не в один
день. Зiнько по?хав у город i купив там собi книжку з законами. Довго ??
гортав, шукав, мало що розбираючи, але нарештi таки дошукався, через що
так зробила волость. Треба було, щоб аж двi третини всi?? громади
згодилися продати землю, а коли до двох третин не ставало, то й не вiльно
продавати. Ото ж i поприписувано тих мандрованих та мертвого, щоб бiльше
було людей, а як не ставало ще, то приписали й письменних - таких, що не
хотiли розписуватися,- за ?х Рябченко черкнув, мов за неписьменних. Тепер
з погляду постанова була законна, але це тiльки тому, хто не знав, кого
там попiдписувано. А що на три частини волость подiлила землю, так i це
була мудра штука: як на великi грошi продати громадсько? землi, то треба
дозволу аж до мiнiстра з Петербурга, а як подiлити на три частки, дак
виходила кожна на малi грошi, то й не треба було посилати справи далi
губернi. Певне, що Копаниця з товариством не сподiвалися тут нiяко?
зачiпки, бо зверху все було гаразд, по закону.
  Додлубавшися до того всього, Зiнько розказав про його й товаришам.
Погомонiвши, врадили подати жалобу до начальника i про все, як треба, в
тiй жалобi списати. Як умiли, так i списали. Зiнько сам одвiз у город, сам
i подав ?? начальниковi. Той розпитався про все, сказав, що всю справу
розбере, i звелiв Зiньковi з товаришами сидiти тихо й дожидатися. Пiсля
того товариство чуло, що старшину кликано в город до начальника, а Дениса
чи теж кликано, чи сам вiн ?здив. Як i що там робилося, Зiнько того нiчого
не знав, аж трохи згодом те? ж таки прихильне писарча нищечком дало йому
копiю з паперу, що волость послала начальниковi про його, про Зiнька. У
паперi було написано, що Зiнько баламутний чоловiк, що вiн чинить у
громадi всякий нелад, пiдбурю? молодiж повстати проти статечних людей i
раз у раз бунту? народ; начальства не поважа? i нiбито часто каже:
"Наплювать  менi  на  ваше  начальство!"  "А  оное  неуважение  к
начальству,сказано було в паперi,- не только в исказании вышеупомянутых
ругательств оказуется, но даже и в многих других поступках развратных и
соблазнительных, о которых даже неудобно и поносно в служебном репорте
выражать. Которая его жалоба на общественный приговор не от чего, только
от вышеупомянутой развратности и поносности поступков произошла".
  Порадившись з товариством, Зiнько наважився  по?хати  просто  до
начальника, щоб вияснити всю справу. Начальник допустив до себе, та зараз
же почав на його гримати:
  - Ты народ бунтуешь! Ты развратничаешь! Тебя под суд!
  Кричав таки довгенько i багато говорив, а Зiнько все слухав. Як
утомився вже начальник, тодi Зiнько й собi озвався:
  - Чи пiд суд, ваше високоблагородiе, то й пiд суд, аби було за що. А що
ж, як, ваше високоблагородiе, пiд суд мене завдасте, а виявиться, що то
все брехню старшина на мене написав?
  - Як брехню? Як брехню? Вiн присяжний чоловiк, вiн не може збрехать!
  - От же й чорновусiвський старшина був присяжний чоловiк, а пiшов на
Сибiр за покраденi громадськi грошi,- вiдказав спокiйно Зiнько.
  - Що? Як? - скрикнув був начальник, а тодi зараз iстих, одвернувся й
пробубонiв: - Ну, то друге дiло!..
  - Та найлучче,казав далi Зiнько,- прошу, ваше високородi?,- зробiть
слiдство. Нехай усi старi люди, вся громада скаже, чи воно тому правда, що
про мене написано. Нехай докажуть, коли й кому я що казав або робив
погане. Тодi й видно буде, чим я завиноватiв.
  Начальник подивився на Зiнька, подумав...
  - Ну, гаразд,каже,- от скоро у вас буду - все зроблю.
  I справдi, незабаром при?хав. Зiбрав громаду i роз-. питував про
Зiнька: чи вiн бунту? народ i чим, i як вiн живе, i що вiн за чоловiк.
Рябченко та Манойло почали були лаяти Зiнька, але iншi зараз же припинили
?х. Громада сама почувала, що розминулася з правдою, продаючи Денисовi
землю, що Зiнько був правий, i ?й було сором ще й вигадувати на чоловiка
щось негарне. Всi озвалися за його добре, а Рябченко з Манойлом хоч i
лаяли його, та нiяких поганих дiл Зiнькових не могли показати,- то так це
й зосталося. По?хав начальник, нiчого Зiньковi не сказавши.
  Нашi товаришi думали, що оце вже й справа з землею пiде тепер куди
треба, аж нi. Не чуть iз города нiчого. Денис та старшина ще кiлька разiв
?здили туди,- уже ж не без того, що ко?ли все лихе та недобре та на свою
руч навертали справу. Але що саме вони робили, Зiнько з товариством не мiг
довiдатися. Видимо тiльки, що поступатися й гадки не мали.
  Зiнько йшов тепер помалу вулицею i все морочив собi голову думками про
те, що його тут робити. Думати було коли, бо вiн пiшов не просто до
Грицька, а мав спершу зайти до свого родича писарчати, розпитатися, чи не
зна? той чого нового. Розпитався, аж i той нiчого, не вiда?. Тепер
вертався аж iз другого краю села знову на свою вулицю до Грицька.
  Зненацька почув здалека якийсь галас, спiв, музики. Прислухавсь.
  "Це ж, мабуть, весiлля Хоменкове",- подумав собi.
  Пройшов ще трохи i побачив, що справдi весiлля. В дворi й пiд двором
була сила народу. Якi дивилися, товплячись, якi сидiли на призьбi пiд
хатою. На призьбi ж сидiли й тро?стi музики та й тяли з усi?? сили до
танцю. Двi пари швидко рушалися серед натовпу - то вони танцювали. За
людьми Зiнько бачив тiльки ?х голови й плечi, але ось 'люди розступилися
чогось, i йому стало видко танцюрiв. Серез ?х вiн зараз побачив високу
чепурну постать - то ?вга була, Грицькова жiнка. I вона, повертаючись,
углядiла його i мов на мить спинилася.
  Чимало п'яних вийшло з двору i, точачись, попленталось улицею. Щоб
обминути ?х, Зiнько звернув до знайомого чоловiка в двiр: звiдти можна
було пройти городом аж на луку, а лукою вийти або до сво?? хати, або хоч i
просто на край села, до Грицьково?. В дворi зустрiв хазя?на i затримався з
ним трохи, розмовляючи,- ще той провiв його й  через  свiй  сад.
Попрощавшися, перескочив Зiнько через плiт, стрибнув на луку та й пiшов
поза городами трохи вже протоптаною людськими ногами стежечкою.
  Iшов замислений, похилившись, не дивлячись навкруги. Коли враз почув:
  - Зiньку!
  Глянув, зупинившися, i побачив перед себе ?вгу.
  Кiлька верб, вирiсши над криничкою, оточивши ?? навколо, чинили з себе
маленький захисток, недоступний людському оковi з луки. Через  цей
захисточок пробiгала стежка, i на ?й тепер стояла перед Зiньком ?вга. ??
висока струнка постать, гарно вбрана, з повною ши?ю блискучого намиста й
дукачiв, мигтiла ясними кольорами на сiро-зеленому вербовому листi.
Зачервонiвшись од бiгу, а потроху й од чарки, стояла перед ?м уся рум'яна,
дихала швидко, аж тонкi нiздрi роздималися i високо зводилися з-пiд
розхристано? керсетки груди. Великi смiливi очi дивилися ще смiлiше, нiж
звичайно, сво?м палким звабливим поглядом.
  - Зiньку! - промовила знову, i Зiнько почув, мов його проняв той погляд
пекучий.
  - Чого? - спитався.
  - Ой не передихну!.. Бiгла... побачила, що ти сюди пiшов... хотiла
перестрiти...
  - Хiба яке дiло ?? - спитав Зiнько, почуваючися невпокiйно...
  - Дiло!.. Ой, ?, ще й велике! - i вона приступила до його ще
ближче.Хiба ти не бачиш, яке дiло? Хiба ти слiпий?..- Вона спинилася на
мить,- ?й увiрвався голос.- Хiба не бачиш, що я за тобою гину?.. Що я... i
день, i нiч тебе перед себе бачу!.. Тво? очi, тво? брови бачу!..
  Вона нахилилася до його, шепочучи тi слова несамовитого запалу, i вiд
усього ?? молодого дужого тiла повiйнуло на Зiнька тим пекучим запалом.
  I враз вона обхопила його за шию рукою i припала до його грудьми, вся
тремтючи, i впилася в його уста сво?ми устами. Вiн почув, що в його
туманi? голова... На мить... а тодi, вхопивши ?? обома руками за плечi,
вiдштовхнув од себе, скрикнувши:
  - ?вго! чи ти не збожеволiла? У тебе ж чоловiк!..
  - Що менi чоловiк?! Я його ненавидю, я тебе люблю! - i вона знов
простягла до його руки.
  Але вiн дужим рухом одхилив ?? набiк i обминув, промовивши:
  - Грiх тобi, ?вго, таке казати! Не буде цього нiколи!
  I пiшов швидко, i вже був поза вербами на луцi. А вона дивилась йому
вслiд, вся тремтячи, простягши до його руки.
  - Зiньку! - скрикнула.- Вернись!
  Вiн i не озирнувся.
  Вона постояла мить, мов сподiваючись iще, мов думаючи, що, може, й
вернеться. А тодi стиснула руки в кулаки i, сварячись на його, скрикнула:
  - Ну, стривай же ти!.. Я ж...
  Ту ж мить ?й стиснуло горло, перепинило мову,. i вона як стояла, так i
впала на землю i, притиснувши руки до грудей, заридала тяжко...
  Стиснувши зуби, не подавала голосу, тiльки хлипала, усiм  тiлом
здригаючись...
  Врештi почала затихати, притихла...
  Не одного вона любила вже, та нi за одним не пропадала так, як за
Зiньком.
  От i недавно - Микита Тонконоженко, яким гарним вiн ?й здавався, поки
цього Зiнька не побачила... А тепер ?й Микита просвiтку не да?, перейма?
та нагаду? старе цiлування, а ?? аж верне вiд його...
  Звикла до того, що на кого оком гляне, той i ??. А цей один не глянув
на не? ласкаво, не прихилився нiколи до не?, i, може, через те й покохала
його так, як ще нiкого не кохала.
  Вже не вперше займа? вона його потроху, закида? йому словами, а вiн мов
не бачить, мов не чу?, мов не розумi?!..
  А сьогоднi... Вона сама не зна?, як це сталося... Вона не могла
вдержатися, ?? всю обняло божевiльне почування, жадоба кинутись до його i
цiлувати... цiлувати!.. скоро побачила його там, на вулицi... I ось
тепер!..
  Невже ж вона його причарувала так, тая недоросла Га?нка, i вiн не
бачить, що вона, ?вга, краща, чепурнiша за не?? Чи вiн бо?ться жiнки? Нi,
вiн не з боязких... То це любить ?? так!..
  Вона знов застогнала, стиснувши зуби...
  Коли любить, то що ж iз ?м зробиш!
  Та невже ж так i покинути? Та вона ж пропаде!
  Коли не привернула вона його сво?ми очима, то приверне чим iншим. ? ж
зiлля... Пiде до баби Мокрини - та ?й дасть.. дасть такого, що як вип'?
вiн, то вiд Га?нки так i одверне, а до не?, до ?вги, прихилить. Бiгатиме
вiн за нею так, як i всi iншi бiгали... От тодi вже не вiдiпхне так, як
сьогоднi вiдiпхнув! Тодi вже вона попану? над ?м!..
  I дедалi вона думала, то все бiльше й бiльше здавалося ?й, що це добре
буде до баби Мокрини пiти. А що Зiнько бува? в ?х у хатi, то легко буде й
дати йому - чи спити, чи з'?сти.
  Ця_ думка розважала ??.
  Устала, обтрусилася. Тодi пiдiйшла до кринички i вмилася холодною
водою, щоб не знати було слiз. Ще причепурилася трохи й пiшла. Виходячи з
верб, побачила здалека на луцi якогось чоловiка - iшов дорогою. Здалося,
що Рябченко. Байдуже ?й було до його. Перескочила через тин та й подалася
iзнов на весiлля.
  Зiнько прийшов до Грицька, як уже всi позбиралися: Грицько лежав на
полу з вибитою ногою, а на лавi сидiли Карпо та Васюта. Почали розмовляти
зараз же за Денисову справу.
  - А бачили? - попитав Карпо.- Денис уже оре пересельську землю.
  - Невже?
  - Сам бачив. То дожидавсь, боявсь, мабуть, а тепер уже зоемiливсь.
  - Це ж виходить - вiн уже впевнився, що справа на його  руч
повернеться,- сказав Зiнько.- Бо коли б певний не був, то не орав би
навмання.
  - Ге-ге! Вiн тепер, з'?здивши в город, так пiдняв морду, що й кочергою
не достанеш! - сказав Васюта.- Тiльки треба йому назад ?? нахилити.
  - Провчити ?х треба,- промовив Карпо,- провчити наукою доброю, бо
порозсобачувалися без мiри, немов тi пси.
  - Еге, провчиш ?х! - одказав Грицько.- Коли в ?х отой клятий Рябченко
такий мудрий на вигадки, що крiзь сито й решето пройде.
  - Ну, людина! - крутнув головою Васюта.- Мав вилупиться чорт, та пiвнi
заспiвали - вродився чоловiк. Так тобi й ри?, так тобi й крутить, мов той
рогатий анциболот у чортори?.
  - Васюто!..гарикнув Карпо.
  - Не буду... ?й-бо, не буду!.. Хай йому всячина!.. Васюта замовк, сiв i
почав крутити бiлявого вусика.
  - Кажи, Зiньку, ти що дума?ш? - питався Грицько.
  - Як на мою думку,вiдказав Зiнько,- то пiдождемо до покрови: у той день
йому строк виходить. Коли тодi не здасть землi громадi, то зараз пошлемо
жалобу до губернатора.
  - А як i губернатор нiчого? - спитав Карпо.
  - Тодi далi... у санод!..- одказав Грицько.- Хоч до царя!.. Нехай
Зiнько пише!
  Карпо, сидячи кiнець стола i зiпершися на свою кощаву руку велику,
похитав головою:
  - Нi, не тако? ?м треба науки, не тако?!
  - А яко? ж?
  - Кажiть i робiть уже ви, а як вам не поталанить, тодi i я з сво?м
словом серед вас озвуся.
  Почали гуртом говорити про тую жалобу i таки договорилися, щоб списати
?? й готову мати, а зараз пiсля покрови, не гаючись, i в губерню.
  По цiй розмовi озвався Грицько:
  - От що, братця: позичив я в вас двадцять карбованцiв... Спасибi вам,
що такi добрi, зарятували мене дуже!.. Тепер я трохи заробив, трохи хлiба
продав, то спроможен вам оддати.
  Витяг гаманця, розшморгнув, добув iззвiдти два червiнцi i положив бiля
себе на полу.
  - Вiзьмiть, спасибi вам, бо сам не встану!.. Вiзьми, Васюто!
  Васюта взяв грошi.
  - Е, братику! - скрикнув.Так не годиться! Ми тобi давали все такими
здоровими та бiлими, та скiльки ?х надавали!.. Що поки я донiс, так i
поперек у мене замалим не луснув! А ти да?ш тiльки двi маленькi жовтенькi
кружалочки! Я так не хочу.
  - Бери, яке дають! - одказав Грицько смiючися.
  - Нi, не хочу!
  - От же й я не хочу! - озвався Зiнько.- Щось я надумав,- не знаю
тiльки, чи до ладу буде мо? слово. Нам тепер не так уже сутужно на грошi;
хлiб зародив, то не будемо бiдувати. Мабуть, можна буде нам так обiйтися,
щоб не брати зараз оцих двадцяти карбованцiв, а повернути ?х на одну добру
дуже штуку.
  - Ану-ну, на яку? - зацiкавилися товаришi.
  - От ви самi бачили,- казав далi Зiнько,- що цi грошi не погане дiло
зробили: i чоловiковi запомогли, i дали йому спроможнiсть, не боявшися
глита?в, за громадську справу обстати. Тепер-то в нас нiчого собi,
закривилися ми на людей,- ну, а, може, так трапиться, що нам на грошi буде
сутужно i треба буде помочi так саме, як от Грицьковi треба було. I добра
б рiч, коли б завсiгди ми могли в пригодi товаришевi пособити, щоб вiн не
йшов кланятися глитаям.
  - Дак що? I пособимо, коли буде на той час чим пособити,- сказав Карпо.
  - Отож-то й то: коли буде! А треба, щоб завсiгди було, повсякчас. Нехай
оцi грошi та до нас i не вертаються, а будуть у нас товариськими грiшми.
Кожен нехай кине п'ять карбованцiв, i положимо тi грошi в касу в городi...
? там така зберегательна каса, що як грошi в ?й лежать, то й процент на ?х
iде. От i на цi грошi буде процент iти. А скоро кому з нас треба буде яко?
запомоги, то хай вiзьме ?х або всi, або скiльки потреба.
  - I нехай вiн той процент, що й каса, платить: тодi в нас грошей не
меншатиме, а бiльшатиме,порадив Карпо.- Як з процентом, то чоловiк i грошi
швидше вертатиме.
  -_ Нi,вiдповiв Зiнько,- може, й не той, а трохи менший.
  Усiм ця вигадка дуже вподобалась. Грицько сказав, що й вiн пристане до
цього. Зараз у його грошей нема, дак вiн просить Зiнька: нехай пiдожде
йому п'ять карбованцiв, а з тих десятьох, що вiн йому вернув, п'ять
заложить за його в касу. А Грицько, скоро розстара?ться, зараз йому верне.
Зiнько пристав на те.
  - Шкода тiльки, що мало в нас грошей  буде:  тiльки  двадцять
карбованцiв,- сказав Зiнько.
  - Дак же нема з чого нам побiльше й давати,- вiдмовив Карпо.
  - Це так,- згодився Зiнько.- То треба, щоб товаришiв у нас бiльше було.
  -_ О,_ дак у мене зараз ? такий товариш! - скрикнув Васюта.- Гарний
чоловiк, кращий за мене - куди! Дмитро Василенко - вiн менi й родич...
такий собi: нашого коваля в перших слюсар. Та те дарма, а тiльки чоловiк
гарний... i отого, що з хвостом, не любить iзгадувати... (Васюта моргнув
на Карпа). Вiн уже давно мене пита?, чи не пускали б ми його слухати, як
книжки чита?мо, та я все забував сказати, бо в мене така дiрчата голова,
як старе решето... I читати просить щоб навчити його.
  - А що ж,- промовив Карпо.- Дмитро справдi чоловiк добрий,- вiн i в
громадi за нас був.
  -_ I я так думаю, що його треба прийняти,- згодився Зiнько.
  - Вiн i до каси пристане... От тiльки скажу, то й дасть п'ять
карбованцiв,- упевняв Васюта.
  - А я читати його навчу,- сказав Зiнько.
  - А хiба такий старий навчиться? - спитав Грицько.- Йому ж так, як i
менi,год тридцять i п'ять, а мо', трохи й бiльше.
  - А чому не навчиться? Аби схотiв!
  Грицько подумав трохи, а далi озвавсь несмiливо:
  - Дак, може б, те?... може б, i я? Може б i мене ти, Зiньку, прийняв та
вже двох одразу б i вчив?
  - I дуже радий! - зрадiв Зiнько.- Бо треба, щоб усi в нашому товариствi
були письменнi. Тодi не будемо темними стежками ходити, а добуватимемося
собi ширшого свiту та кращо? долi.
  Усiм чотирьом товаришам стало якось весело на серцi. Радiли, що так
гарно склада?ться, i подавали один одному слово не розлучатися, щиро
гуртом за кожного обстоювати i в громадi завсiгди за правду стояти. А
грошi приручили Зiньковi одвезти в город та й положити в касу.
  Тодi Грицько почав розказувати про свiй суд iз братами - усе за тую
нещасну десятину. Його справа повернулася добре. Панас позивав. Усiх трьох
братiв покликано на суд. I старшина, й суддi дуже нахилялися, щоб у
Грицька землю вiдiбрати, бо ?х Панас добре попереду могоричив. Дак що ж?
Грицько каже ?м: "Як присудите забрати в мене землю - жалiтимусь далi".
Вони покрутились-покрутились та й кажуть: "Не можемо вас розсудити, iдiть
до вищих!" А то вони розсудити можуть, та тiльки не хочуть. Бо вони, з
братiв Грицькових та взявши скуп, не хочуть Грицьковi землю присудити; а
знов же, бояться й того, що вiн жалiтиметься далi, коли вони братам ??
присудять.
  Цьому була правда, що Грицько казав. Копаниця, заплутавшись у справу з
Денисовою землею, не хотiв поки встрявати ще й у це дiло,- через те хоч i
взяв доброго хабаря вiд Момотiв, а ?м землi не вiддав Грицьково?. Момоти
страшенно через те розлютувалися i на його, i на Грицька.
  - Таке тепер на мене зло, що й годi! - розказував Грицько.
  - Лютий рiд i немилосердний,- промовив Карпо.
  - Це такi, що зубами на свiтi живуть,- доточив Васюта.
  - Що лютi, то так,промовив Зiнько,- а то таки ще й те треба сказати:
дуже сутужно вже на землю стало. От люди й сваряться за кожен клаптик.
  - Так сутужно, так сутужно, що ой-ой-ой, та й годi! I нащо тi й люди
плодяться? Уже б, зда?ться, й годi! - вигадував Васюта.- А то, мабуть,
скоро лани будуть такi куценькi, як заячий хвiст. Давайте краще читати
абощо, а то вже й на мене суму нагнали.
  - Та нi, вже пiзно,вiдмовив Карпо.
  - Справдi-таки пiзненько,- згодивсь i Зiнько.- Нехай уже в четвер -
свято... Тiльки зна?те що, братця? Треба так, щоб не самi ми сходилися
читати, а й жiнки нашi. А то як у мене читають, то моя жiнка слуха, а,
скажемо, Карпово? Катрi вже й нема. А як у Карпа чита?мо, то мо?? нема.
  -_ Ну, моя така, що не пiде!..- махнув рукою Грицько.
  Зiнько згадав, що йому трапилося з ?вгою сьогоднi, i подумав собi, що й
добре, коли не пiде.
  - Вони того й читання не дуже розберуть, а ще ми раз у раз про
громадськi справи промiж себе говоримо,- не ? то ?х дiло! Жiноча рiч коло
припiчка,- казав Карпо.
  Вiн хоч мав жiнку дуже гарну людину, та якось iзгорда на жiноту дивився
i казав, що в письмi святому написано, що з жiнок усяке лихо вста?, та ще
й починав проказувати: "Реку горчайшу паче смерти жену,благiй пред лицем
божим iзиметься от нея, а согрiшая ят будет от нея".
  - Нехай i те слухають! - вiдказав йому Зiнько.- Треба й ?м щось тямити
про громадськi справи.
  - Та... нехай!.. Будеш ходити? - спитав Карпо свою жiнку.
  - А чому ж? Буду,вiдказала та, почервонiвши.
  -_ Про мене!..
  Вернувшися Зiнько того вечора додому, довго розказував Га?нцi, що
робилося й казалося на сходинах у Грицька. А Га?нка розказала йому свою
новину,- не про бабу Мотрину, нi,- про це вона анi згадала. Казала тiльки,
що була в матерi i там при ?й сталася спiрка в дiда Дороша з сином, з
Га?нчиним батьком. Дiд навiдався додому з пасiки i саме нагодився на той
час, як прийшла знову Марчиха, вже не сама, а з сином-парубком. Почала
прохати, щоб Остап вернув ?й ту землю, що забрав за позички; казали, що
виплачуватимуть йому грошi помалу, частками. Остап одказував, що не верне,
бо повинен був покiйний Марко в строк заплатити всi грошi, .а коли б не
заплатив, то мусить за те Маркова земля йому, Остаповi, бути,так у
розписцi написано. Марко не заплатив, то земля тепер його, Остапова. Шкода
вже й говорити про це!
  - А вони, бiднi, плачуть - сльози, як горох,- та аж у ноги батьковi
падають, та просять,розказувала Га?нка.- А батько тiльки вiдвертаються. А
дiдусь слухали-слухали, та як побiжать у свою хату, та зараз i назад. "Не
просiть його! - крикнули.- Нате вам грошi, вiддайте йому, а вiн нехай вам
верне розписку!" Та й кинули Марчисi в руки грошi. Батько почервонiли та:
"Не мiшайтесь, тату,- це не ваше дiло!" Тодi дiдусь блiдi-блiдi зробилися,
як стiна, та як закричать: "Оддай, я тобi кажу, оддай! Бо я тобi!.." Та й
не доказали, тiльки так i затрусилися... Дак батько вийняли розписку та й
оддали, а грошi забрали... Марчиха з сином, плачучи, дякують дiдусевi,
хотiли руку ?м поцiлувати, а дiдусь тiльки махнули: "Iдiть, люди добрi,
подякуйте боговi та обминайте цей двiр десятою вулицею, бо тут живуть не
люди, а дерилюди!.." Та й вибiгли з хати, а за ?ми й Марчиха з сином...
Тодi батько як заходилися лаяти дiдуся!.. Господи! I як то тяжко
слухати!.. Я мерщiй утекла...  III. ВОРОЖI ЗАХОДИ

  Яхрем Семенович Рябченко, вертаючися в недiлю з Чорновуса, iшов собi
помалу лукою. Дивився на сiльськi садки й городи, що збiгали вiд хат униз
до луки, дивився на ту купу верб, що поросла над криничкою. I враз
побачив, що з тих верб хтось швидко вийшов. У Рябченка були добрi очi:
придивившися, пiзнав iздалека, що то Зiнько. Не здивувався, бо там була
стежка i всi люди з Сивашевого кутка часто тудою ходили, бо було ближче,
нiж вулицею. Iшов далi, про сво? мiзкуючи, i знов, згодом уже, уздрiв, що
з тих же верб, тiльки вже з другого боку,  вихопилась  молодиця,
перестрибнула через тин на Демченкiв город та й подалась угору. Був тепер
уже ближче до верб i вiдразу пiзнав, що то ?вга.
  "А що ж то?-подумав.-Удвох там сидiли, чи як? Уже ж нiяк, як удвох, бо
я не бачив, щоб вона йшла туди пiсля його. Ге-ге! Дак он воно що! А я й не
тудй-то, чого це наш праведник до Грицька вчаща?, ще й грошей йому
позича?! Аж воно Грициха!.."
  Зрадiв Рябченко. Та як же не зрадiти, коли виходило, що Зiнько зовсiм
не такий праведний, як здавалося, що вiн хоча i кричить про правду, а сам
робить так, як i всi грiшнi. Бач, де збiгаються! Ну, хiба ж не направлю
Микитку Тонконоженка з парубками!.. Той уже йому дасть! Бо вiн сам до ?вги
пiдлабузнювався, а тепер вона його зрадила. Стривай же ти, братику!..
  А куди ж цей братик пiшов? Пейне, не додому, бо свiй провулок проминув.
Мабуть, таки до Грицька. Бач, як мудро: з жiнкою в одному мiсцi, а з
чоловiком у другому. Мабуть, там зiбралися всi та знов якi каверзи
вигадують. От якби послухати ?х так, щоб вони не знали! Що вони там
вимудровують? Ну й клятий народ! I чого в'язнути? Що цей паршивий Зiнько
дак на шовкових подушках спав би, коли б до ?х пристав! Дак нi! Йому не
того, йому чогось iншого заманулося! Кун панiю з харпаками завiв,
товариство все бiльша?. Скiльки клопоту з пересельською землею наробили,
горлопани iдольськi! Ну, тут iще так-сяк зарадили лиховi... дак що ж?
Пожалi?ться куди далi (i як це вiн i досi не догадався?), то й знов
начувайся клопоту. Та хiба це саме? Скрiзь у?да?ться! Намага?ться, щоб
двiчi на рiк волость щитати! Якби вiн iще сам був, то не так би шкодив, а
то горе, що в ?х гурт, i гляди, що. Цей гурт дедалi бiльшатиме,
набиратиметься сили. I, може, колись так iзробиться, що й ?м, Рябченковi з
товариством, увiрветься бас у громадi. Не можна цього попустити, нiяк не
можна - треба щось робити.
  Та що саме? Уже й багато вiн про це розумував... та таки щодня дума?!..
Дума?, та нiчого не вигада?. Вiн ото прирозумiв дати донос на Зiнька, що
вiн i такий, i сякий. I ловко було б, дак коли ж начальник, замiсто щоб
просто поняти тому вiри, та заходився ще громаду питати. Ну, все й
ляснуло!
  Пiсля того був старшина в начальника, дак що ж? "Я,- каже,- знаю, що ти
справний у мене старшина, а приговор таки не по хвормi. Коли б нiхто не
жалiвся, то я б i не знав, кого ти там понаписував, так би воно й пiшло, а
як пожалiлися, то не можу ж я тi?? жалоби зата?ти, бо вони ще й далi
жалiтимуться". Старшина почав йому i те й се, що це жалоба - "пустяк
униманiя, бо то писав такий ябедний i нестоющий чоловiк розуратний",- так
що ж ти з ним зробиш, коли вiн каже, що громада про його, про Зiнька, не
так озвалася i нiкоторого доказательства нема? Ну,  старшина  таки
догадався, що йому сказати. "Пождiть,- каже,- ваше високоблагородi?, ще
трохи: ми вам доказательства про його найдемо такi, що первий сорт". - "А
не брешеш?" - "Буду стараться з усi?? сили, ваше високоблагородi?".- "Ну,
гляди ж: iще трохи пiдожду, а там уже як зна?ш!"
  Добре сказав старшина, та таки ж треба й справдi тi? доказательства
вишукати. Що б же його вимiзкувати? Якби так, що проти начальства щось
робив або казав! Дак свiдкiв же треба буде... а вони бач якi: всi
галасували, а як треба, то й поховалися в громадi!..
  Ех, якби ?х промiж себе посварити,, то б найкраще було! Тодi б ?х гурт
розбився i розлiзлися б вони, як рудi мишi. Тодi пропала ?х сила, бо вони
поти страшнi, поки в гуртi, а кожного поодинцi з'?сти легко - ого-го!
Порiзнити ?х, каторжних!.. Та чим? Якого способу добрати?
  Iшов Рябченко вже вулицею i проходив проз хату сво?? родички, баби
Мокрини-знахарки. Саме як вiн ?? проминав, iз хати вийшла молодичка, а за
нею, випроводжаючи ??, баба Мокрина. Довела ?? до ворiт, попрощалися, баба
вернулася знову у хату, а Га?нка,- бо це вона була,- пiшла вулицею.
  "Чого це вона до баби Мокрини ходить? - думав Рябченко.- Певне, якесь
ворожiння абощо. Ой, хитра ця баба Мокрина!.. Так умi? видурити грошики!
Та за що вона в цi?? видурю?? Що вона ?й бреше?"
  Рябченко думав про це так собi - от-бо думалося. Вiдразу спинився.
Якась надзвичайна думка стрельнула йому до голови. Та невже? А що, якби
справдi? От би штука була! Тодi Зiнько певне посварився б iз Грицьком. Оце
вже була б у ?х у гуртi одна сварка, то ще й'не маленька. А там i другу
можна б притулити... хоч би i таку ж саму... Нi, про це треба помiркувати,
гарненько помiркувати!..
  Вiн пiшов веселий, усмiхаючись, а днiв через кiлька ввечерi пiзно
застукав у вiконце до баби Мокрини.
  - А вiдчинiть, бабо!
  Баба вже лагодилась лягати, та, зачувши Яхремiв голос, зараз пустила.
  - Здоровi були, бабо!
  - Здоров, синку, здоров! Сiдай у мене!
  - Як ся ма?те, бабо?
  - От, як там! Старому - аби день до вечора: однак скоро вмирати.
  - Ну, ви, бабо, ще такi, що хоч i замiж!
  Баба засмiялася великим ротом, повним дебелих жовтих зубiв. Вона хоч i
стара була, та ще кремезна i нiколи не вживала нiяких тих лiкiв, що сама
надiляла ?ми людей.
  - А я до вас, бабо, за дiлом.
  - Скажеш, синку.
  - Хочете заробити карбованця?
  - От, чому б не хотiти?
  - Да я вас питатиму, а ви менi кажiть. Якщо прийдеться до дiла, дак
тодi я вам i скажу, як заробити.
  - Питай, синку; що можна, дак i скажу, а чого бог не велить, дак
вибачай. Бо в мене так бува?, що що можна, а що то й грiх казати.
  - Знаю, знаю, бабо... Та це не грiх... Ану: чого ходить до вас Га?нка
Зiнькова?
  Баба глянула на Рябченка неймовiрним поглядом.
  - А тобi чого до Зiньково? Га?нки? - спиталася.
  - От! Я казав, що я питатиму, а ви вiдказуйте, а тепер ви самi
пита?тесь! Менi до Зiньково? Га?нки нiчого не треба, а тiльки кортить
знати, чого вона ходить. Чи не того, щоб до себе Зiнька привернути? Баба
засмiялася:
  - Нi, не того. ?й цього не треба. Коли за цим хто й ходить, дак не
вона.
  - Дак це до вас ?вга за цим ходить?
  - Ти вже й зна?ш! - гостро глянула на нього баба.
  - Я багато дечого знаю... Дак ходить?
  - Була.
  - Хiба Зiнько до не? не приверта?ться?
  - Каже, що нi.
  - Хм... А я думав, що вони вже те?... Ну, та дарма! А чи зна?те ви,
бабо, що вони зiходяться на луцi, у вербах над криничкою?
  - Нi, не знаю.
  - Дак я вам це кажу.
  - А нащо менi його знати?
  - А коли до вас Га?нка прийде знову?
  - Завтра ввечерi я ?й звелiла прийти.
  - Дак ви ?й розкажете про те, що у вербах над криничкою... Про те, що
до вас ?вга приходила, ви нi ?й, i нiкому нiчого не кажiть, а про верби
добре розкажiть - так, щоб вона побачила, що Зiнько зовсiм прилип до ?вги.
  - Ну?
  - Ну, то й матимете за це карбованця.
  - А тобi нащо це?
  - От, бабо: ви такi старi, а ще постарiти хочете! Так менi треба! За це
матимете карбованця - його вам треба.
  - Гаразд, синку.
  - Ну, а не чули про Га?нку: вона сама нi до кого не нахиля?? До Васюти
там чи ще до кого?
  - Нi, не чула... Що не чула, то не чула,- не буду й грiшити, нi!..
  Баба аж головою закрутила, так не хотiла грiшити.
  - Ну, дак почуйте тепер, що Васюта до Га?нки липне, а вона до його. Як
би так iзробити, щоб про це Зiнько довiдався? Га, бабо?
  Вiн прищулив одно око та й поглядав на бабу, хитро всмiхаючись.
  - Та воно... не знаю, чи не грiх тiльки воно буде...- вагалася праведна
баба Мокрина.
  - Нi, бабо, який же там грiх? Це ж ви не самi вигадали, це ж ви од
людей почули!.. А треба ж чоловiковi знати, що його жiнка ро'обить... а
жiнцi так саме про чоловiка треба знати...
  - Та воно... та тiльки...
  - Усе грiх? Та я вам дам аще й другого карбованця, то ви за його свiчок
до церквiаи купите, то й одмолите грiх.
  - Хiба що так! - згодилавася баба Мокрина.
  - От i добре! Тiльки це так треба зробити, бабо, щоб Зiнько i Га?нка не
вiд одкнi?? людини про це чули, а щоб скрiзь про це люди гомонiли... щоб
пустити луну по всьому селу...
  - Знаю вже, знаю!
  - От як та луна й до мене докотиться, то зараз вам i принесу два
карбованцi.
  - А не одуриш??
  - Нi.
  - Забожись!
  - Побий мене хрест!
  - Коли добре зроблю, так купиш надвище вiд плати ще й чорний платок у
ярiетмарку на Покрову?
  - Схотiлося платка. От тан.ки пiдуть баба замiж! Та вже нема що робити
- куплю.
  - А коли купиш, то й уске буде, чого хочеш.
  Веселий пiшов Рябченко вi.дд баби Мокрини. Та, бувши вiн чоловiк
обачний, зазиршнув ще й до Захарка. Той здорово знемагав на похмiлля?я, не
мiг i голови звести горопаха. Був сам у хатi.
  - А хочеш, Захарку, похмелитися?
  - Ой!..
  Рябченко дав йому злота. Той так був i метнувся з хати.
  - Стривай, не бiжи! Спершу послухай, що я скажу!
  Наказав йому те, що й бабi Мокринi, i помiнився, коли добре справиться,
ще на пiвкварти дати. Цей був дешевший за бабу.
  Усмiхаючись, iшов Рябченкi:ко додому й думав собi: "Ну-ну, побачимо,
любесенькi, як то ви тепер ладнатимете".
  Другого дня ввечерi Га?нка прибiгла знову до баби Мокрини: мала ?й баба
зварити зiлля, дак прийшла забрати.
  - На ж тобi, дочко,казазала баба,- оце зiлля та пий його щодня по
пiвчарочквки натщесерце вранцi, то воно й пособить. Пособить неминуче, аби
тебе чоловiк любив.
  - О, вiн мене любить, бабусенько! Так любить!
  - I добре, дочко, коли любить,- казала баба, завiрчуючи в папiрець
якесь зiлля i не дивлячись на Га?нку.- I добре, коли любить! Я сама так
думаю, що все те брехнi, що по селу про його плещуть.
  - По селу плещуть? - спитала, дивуючися, Га?нка.- А що ж там про його
по селу плещуть?
  - А хiба ти й не чула?
  - Нiчогiсiнько!
  - Так, так, дочко... Це правда, що кому треба найпершому знати, дак той
звичайно останнiй довiда?ться... Ох, бiдолашна ти моя пташечко!
  Баба вже загорнула свiй верчичок, сiла на лаву i, пiдперши голову
рукою, сумно покивала над бiдолашною Га?нчиною долею.
  -Та ну-бо, кажiть уже, бабо, що там таке! - аж скрикнула Га?нка.
  - Ох, не поспiшайсь, моя дитино, не поспiшайсь! - казала баба з медом
та з маком солоденьким голосочком,- бо, може, про таке довiда?шся, що й
знати його не схотiла б, хай би воно собi йшло на очерета та на болота!
Хай би воно каменем на дно в глибоку воду сiло!..
  - Бабо!..- благала Га?нка, притиснувши рученята до грудей.
  - Та не знаю вже, як i казати... Трохи воно й нiяково... Ну, та вже я
тебе, дочко, так люблю, що ти така до старих людей увiчлива та приятна,вiд
тебе не втаюся... Хiба ж ти не чула, моя бiдолашечко, моя горличко
сивесенька, хiба ж тобi нiхто не казав, мо? серденятко, що твiй чоловiк та
до ?вги ходить?
  - До ?вги?! Що це ви, бабо? Та то вiн до Грицька ходить - читають вони
там та розмовляють.
  - Так, так, дочко: i читають вони, i розмовляють, i говорить вiн, що до
Грицька, а там ?вга йому так на шию й висне.
  - Неправда ж бо! Неправда!.. Все це брехня!.. Я знаю, вiн не любить
?вги! Вiн сам менi казав це!
  Га?нка говорила це гнiвно, дратуючись. Баба i собi вигадала образитися:
  - Оце так, дочко!.. Спасибi тобi!.. Менi, старiй, та брехню завдала!
Шостий десяток доживаю, зроду менi й старi люди такого не казали, а тут
довелося вiд дитини почути! Я ?й як добрiй, любивши ??, а вона!..
  Га?нцi стало сором, що вона так на стару крикнула. Червонiючи,
промовила:
  - Нi-бо, бабусю... Я ж не кажу того... То ж я не про вас, я про
людей... що то люди брехнi повигадували...
  - А якби це брехнi були, то я б тобi цього й не казала,- навчала баба
Мокрина докiрливим та поважним голосом.- Баба Мокрина зна?, що брехня, а
що - нi. Вiд баби Мокрини нi з чим не схова?шся; вона, й не бачивши, все
зна?. I з цим твiй Зiнько не сховався. Вiн тобi каже, що не любить
?вги,ото ж на те й каже, щоб лучче тебе дурити, щоб ти й не подумала... А
ти йому вiри не йми, ти пильнуй сама: як на його ?вга погляда?, а вiн на
?вгу... Та й придивляйся, чи вiн такий до тебе й досi, як був, чи нi... От
що!.. Тодi й побачиш, чи баба Мокрина правду казала, чи нi...
  - Ох, бабусенько! Та не можу ж я тому вiри поняти!..
  Бiдолашна не сказала, а якось аж застогнала. А баба правила сво?:
  - От ти кажеш, що вони до Грицька читати та розмовляти збираються. А
воно Зiнько з ?вгою на луцi, у вербах бiля криницi, зiходяться... Там ?х
люди бачили, як вони вiдтiля порозбiгалися...  IV. ЗРАДНИК ТА ЗРАДНИЦЯ

  Як непритомна виходила Га?нка вiд знахарки. Все в не? в душi, в головi
путалося. Вона не вiрила, не могла тому вiри йняти, бо вона йому,
Зiньковi, йняла вiру без мiри, без краю... I сам би ?? зрадив? I вiн би
говорив ласкавi слова, а сам би ненавидiв i до iншо? думкою линув? I вiн
би зазирав ?й у вiчi, а йому б зорiли iншi, чужi очi? I вiн би обнiмав ??,
i вiн би цiлував ??, а сам би про iншу, про iншу думав?.. Ой, нi, нi, нi!
Цього не може бути!.. Бо... бо... не може!.. Бо як так, то як же його й
жити?.. Нi! нi!.. Вона тому не йме вiри, то все брехня, гидка брехня!..
  Не йме вiри...
  А чого ж нема ?й спокою? Чого цi думки не покидають ??, печуть?
  I так подумати: баба Мокрина не брехуха, та й з яко? ж би речi вона
стала ?й, Га?нцi, брехати? Нащо ?й це? До чого ?й воно? Не з пальця ж i
вона виссала те, що казала! Щось же воно та ?, коли вже й люди
загомонiли... Та й баба Мокрина: це ж правда, що вона зна? таке, чого й не
бачила... Хiба ж вона не знахарка?
  Каже: пильнуй! А що ж ?й пильнувати? Хiба Зiнько не такий до не?, як
був? Щоправда, вiн тепер заклопотаний, сумний часом, дак то ж через
громадськi справи...
  Через громадськi справи... А що, як нi? А що, як вiн сумний,
заклопотаний через те, що живе з нею, а дума? про ?вгу? I дума?, чого ця
Га?нка ранiше не вмерла,- тодi б я з ?вгою одруживсь?
  I вона почула, як од цi?? думки обняло ?? мов огнем усю, таким страшним
пекучим огнем, що трохи не закричала. Нi, нi! Не треба про це думати,- так
страшно!
  Але як Зiнько того дня пiшов до Васюти, то вона подумала: "А що, як не
до Васюти вiн пiшов, а до..."
  I не стямилась, як вибiгла з хати та з двору та швиденько на край улицi
до Грицьково? хати. Убiгла у двiр, зазирнула в вiкно: Грицько з ?вгою
дома, Зiнька нема. Мерщiй тодi назад! Ой боже! Гаразд, що ще нiхто не
побачив ??.
  Сiла дома вдвох iз матiр'ю шити. Чи шила, чи не шила...
  - Мамо, я води принесу пiду!
  - Та в нас же ? вода.
  - Та там трохи, я ще принесу.
  Схопилася, та з хати, та за вiдра i опинилась на вулицi.
  Чи не дурна ж вона? Чого це вона вискочила? З вiдрами знову буде до
Грицьково? хати бiгти, чи що? От, вона зовсiм стерялася, та й годi, за
цими думками. Треба хоч води справдi набрати.
  Чи набрала води, чи не набрала,- на те не дуже дивилась, а дивилась
уздовж улицi, чи не йде Зiнько i вiдкiля: чи вiд Грицька, чи вiд Васюти.
  Коли справдi йде - i вiд Васюти!
  Скочила мерщiй у хату, а як увiйшов... Ой, яка ж вона йому рада була!
Ой, яка ж то все брехня, що баба розказувала! При Зiнькових очах Га?нка
так добре це розумiла! I вона щебетала до нього щасливим щебетанням,
смiялась так, мовби то був i смiх i плач, i дивилася в його добрi, яснi,
правдивi очi, що нiколи не дурили!.. На його любi уста, що нiколи не
казали ?й неправди!..
  Поминуло два-три днi. За цей час чутка про Зiнька та ?вгу та разом i
про Га?нку з Васютою широко розкотилася по селу. Кумасi плескали язиками,
аж одляски по всiх улицях пiшли.
  Микитi Тонконоженковi сам Рябченко про те розказав. Ну й лютував же
парубок! Та й як же не лютувати? Йому ще з весни дуже впала в око Га?нка.
Вiн уже й на вулицi ?? займати хотiв, i по саду в Сивашiв уночi
лазив,думка така: а може, Га?нку саму застука?. Де там! Нiчого не
пособилося! Не покидаючи думок про Га?нку, зачепився з горя за ?вгу. Ну,
ця така, що довго не тупцявся, сама слiдком бiгала. Все лiто з нею
про-куйовдив, аж тут на тобi: почала вiд його тiкати! Вiн спершу й не
туди-то - чого воно, аж тепер уже бачить, що тут Зiнько став на завадi. Що
ж це воно таке? ?вгу в нього Зiнько вiдбив, а Га?нку Васюта... Ах же вони
хамлети! Ну! Хiба вже вiн цього Зiнька не попаде колись у руки! Дасть вiн
йому добро? матланки! Та й Васютi!
  А з Га?нкою дедалi було гiрше. Пiшла до сво?? подруги, Катрi Карпово?.
  - Що це ти, Га?нко, мов iзмарнiла? Чи не хвора?
  - Нi... я здужаю...
  - Дак чого ж ти така? Щось тобi ?.
  - Нi... нi... менi нiчого... я... Та й заплакала!.. Аж  Катря
перелякалась, кинулась до не?, обняла, пригорнула, як малу дитину.
  - Що це ти, боронь боже?! Чого це ти?
  - Я... я... я не знаю...- казала, хлипаючи, Га?нка.- Про Зiнька...
  - Що про Зiнька?
  Помалу-малу випитала в не? Катря все. Почала ?? тодi вмовляти:
  - Не вiр тому, Га?нко! То все брехнi, то хтось навмисне вигаду?, щоб
вас посварити. Твiй Зiнько так тебе любить, що вiн би й слiдочок твiй
промiтав. Та вiн же такий щирий,- вiн би тебе не дурив.
  Тi слова мов сцiлющою й живущою водою кропили бiдолашне Га?нчине серце.
Слухала вона рiвний Катрин голос ласкавий, i ?й ставало легше, легше.
  - От, людям заздро, що ви гарно живете,- ну й плещуть. Я це знаю. Менi
раз так було, що й про Карпа мого набрехано... Запекло й менi в серце. Аж
потiм i виявилось, що брехня... Дак я тепер знаю вже... Не вiр тому!
  I Катря, трохи старша i завсiгди поважнiша за Га?нку, гладила ?? по
обличчю, а Га?нка, мов дитина, тулилася до не?.
  - Скажи, сестрице, - питалася, зазираючи в тихi очi Катринi,- скажи, ти
нiчого не помiчала?
  - Та нiчогiсiнько! От, яка ти неймовiрна!.. Ну, хочеш: я доглядатимусь,
пильнуватиму ?х обох,- от побачиш, що нiчогiсiнько не буде.
  Веселiша вернулася Га?нка вiд Катрi додому, веселiша й далi була. Та не
довго.
  Зустрiла вона свою куму Вустю. Були тiльки вдвох, i Вустя зараз i
поспiшилась розказати ?й те, що й баба Мокрина. (Вона чула ще й про
Васюту, та про те розказувала кому iншому.) Га?нка розсердилась i докорила
кумi, що та каже дурницi. Одначе ?? знов уразило те слово:
  - Не вiриш? Дак пильнуй сама, придивляйсь!
  Що вона пильнуватиме, до чого вона придивлятиметься, коли вiн усiм-усiм
такiсiнький, як i був?
  Та як повернулась додому, то весь той упокiй, що надихнула ?й Катря
сво?м словом, мов розвiявся десь, а страшенна турбота знов обняла ??,
трусила, мов пропасниця.
  А Зiнько тим часом пiшов до волостi - понiс подать. Iдучи, зустрiв
родича, дiда Корнiя Грабенка,- i той туди йде. Пiшли вкупi, розбалакались.
  - А що це, Зiньку, я чув, про твого приятеля Васюту говорять? - сказав
дiд.
  - А що там говорять?
  - Вiн у тебе як, вiрний приятель? Ти його добре зна?ш?
  - А добре; парубок гарний дуже, чесний, путящий.
  - Ну, то й гаразд! - сказав дiд Корнiй.- Я через те, бач, питаюся, що
люди почали за його всякi дурницi плескати.
  - Ет, люди як люди: усе щось i змислять! - махнув рукою Зiнько.- Що ж
там? - попитав, хотiвши таки знати, бо певний був, що це вже Денисовi
полигачi щось iзнову вимудрували.
  - Та таке, що трохи нiяково й казати... Говорять, що вiн до тво?? жiнки
стежку топче.
  - От, чорт зна яка падлюшна брехня! - обурився Зiнько.
  - Та й я так думаю, що це брехня,по щиростi сказав дiд,ну, а одначе
перестерегти хотiв, бо вже про це по селу баби плещуть. Певне - брехня;
ну, а все-таки ти накинь там коли-не-коли оком, бо кажуть, що начебто десь
i побачено ?х удвох... Хто озира?ться, той не ка?ться.
  Зiнько вертався додому, зовсiм не думаючи про цю розмову... цебто
думав, але зовсiм не так: вiн Васютi й Га?нцi вiрив зовсiм, та не мiг
дорозумуватися, з чого пiшли цi брехнi. Одначе, прийшовши додому та
побачивши Га?нку, трохи здивувався, що вона якась... наче ?й щось не
те?...
  А Га?нка й собi дивилася на Зiнька й думала:
  "Такого я його ще нiколи не бачила... Щось у його погляд якийсь...
непевний... Та невже ж? Ой боже! Нi, нi!.."
  I знов та страшна думка обняла ?? вогнем.
  Полягавши вони ввечерi спати, нiяк не могли розбалакатися. То, було, не
говорять звечора хiба вже як дуже потомленi - в жнива абощо,- все, було,
як почнуть, то одне одного аж спиня?, що вже треба спати, а тепер - лежить
кожне собi мовчки... I кожне дума?: "Чого це так попереду не було?.."
  Врештi Га?нка озвалася:
  - А що ти сьогоднi в волостi чув?
  - Та так... нiчого... оддав грошi та й вернувся.
  - А у Васюти не був?
  - Нi! А чого б я мав у його бути?
  - Та хiба ж я знаю?.. Таж у вас усе справи... Та й давно вже в його не
був...
  - Давно? А вчора?
  - Чи то пак: вiн у нас давно не був.
  - А хiба ж як я до його пiду, дак то вiн у нас буде?
  - Та... ну... може, прийде...
  - А нащо тобi той Васюта?
  - Да так... вiн такий  гарний,  веселий,  балакучий...  Га?нка,
заплутавшися з тим Васютою, плела, аби плести, а Зiнько думав: "Чого це
вона так його вихваля??"
  I додав уголос, аби не мовчати:
  - Прийде колись...
  Га?нка помовчала, а тодi озвалася несмiливо:
  - А до Грицька ти часто ходиш!..
  - Ще й частiше ходитиму, бо треба ж учити його читати... А завтра
ввечерi вдвох пiдемо - читання гуртове буде.
  Ця вiдповiдь запекла коло серця Га?нцi. Хотiла щось сказати - i не
змогла. Лежала, зцiпивши зуби, i мовчала. Удавала, немов спить. Зiнько й
собi лежав тихо. Довго не спали обо?кожне за сво?ми думками.
  Другого дня Га?нка не мала спокою з самiсiнького ранку. Коло одного так
i крутяться, так i плутаються в не? думки: все коло того вечора, що Зiнько
пiде до ?вги... чи то - до Грицька... За тими думками не могла нiчого
робити. Почала поратися коло печi, дров положила, а пiдпалити забула;
горщик у пiч засува?, а дрова не горять. Аж мати посмiялась:
  - Оце дак так! Нова мода: щоб не топивши зварити.
  Узяла горщик вимити, а перед очима - ?вга вдвох iз Зiнь'ком у вербах
над криничкою... Затрусилась уся, горщик з рук - гуп! та й розскочився.
  - Ой, шкода горщика! - пожалкувала мати, а Га?нка стояла над черепками
й не знала, що ?й робити...
  Так-сяк поставляла, що треба, в пiч. Узяла миску, щоб змити пшоно,
насипала його туди, стала наливати води, а ?вга каже: "Здоров, Зiньку!.."
Миску додолу - вода полилась, пшоно з черепками розкочилось.
  - Та що це тобi, дочко? - метнулась до не? мати.- Чи ти хвора, чи що?
Ой, яка ти блiда!..
  - Я нiчого, мамо... менi нiчого... То так чогось руки затрусилися...
  Сама стояла як бiль бiла.
  - Оце лихо! - бiдкалась мати.- Хоч би Зiнько швидше вертався!
  - Нi, нi, мамочко! Не кажiть йому нiчого-нiчого!.. Це я так... це
дарма!.. Я здоровiсiнька... Я зараз поратимусь... Тiльки не кажiть нiчого
Зiньковi!..
  I справдi заходилась удвох iз матiр'ю поратися i так-сяк наварила
обiдати. Зiньковi мати нiчого не сказала, але сама все придивлялася до
невiстки. Та силкувалася не появити перед Зiньком нiчого, навiть удавала,
нiби ?сть за обiдом, хоч i в губу не йшло. Але ввечерi, як прийшов час iти
до Грицька на читання, почулася, що не може йти, що не зможе ввiйти в ту
хату, глянути на ?вгу... не здолi? висидiти там... Одмоглася тим, що
болить голова, i лишилася вдома. Зiнько пiшов сам, а Га?нка думала: "Там
Катря буде... Вона пильнуватиме... Вона менi скаже..."
  Поки Га?нка була в хатi з матiр'ю, вона силкувалась нiчого не виявляти.
А. вже як спати пiшла!..
  Вона з Зiньком спала окремо в противнiй хатi. Га?нка так любила цю
хатку, чистенько-чепурненько попримазувану, з квiтками  й  голубами,
помальованими синiм та червоним на бiлому коминi, з паперовими квiтками, з
портретами та малюнками по стiнах, з маленькою шафою на книжки та з лiжком
Зiнькового роблива, з старими липовими лавами. Так було тихо, та гарно, та
любо, як у вiночку, в цiй хатинi, в цьому гнiздечку, де вона вдвох iз
Зiньком воркувала!.. А тепер!..
  Яке воно все похмуре, непривiтне, негарне, мов i стiни на не? падають.
Якi великi довгi дiди поставали по кутках,- аж страшно. Як неприхильне
навис комин,- мов i пiч гнiва?ться. I боги так похмуро неначе поглядають з
божника сво?ми виразними бiластими очима. Не хоче, не хоче вона нiчого
цього, не хоче на його й дивитись!..
  Погасила мерщiй лампу, щоб i не бачити. Сидiла, зiпершись на стiл, у
темрявi.
  Нащо ?й це все, коли вiн ?? не любить, коли вiн пiшов до тi??!..
  Вона ж - як голубка покинута... Нiкуди ?й i полинути: нi до батенька,
нi до матiнки, бо не вернуть вони дружиноньки!..
  А вiн там, а вiн усе там!.. Як без мiри довго!..
  А може ж... це все й брехня? А вона на його таке вигаду?!.. На свою
дружину!.. Це ж грiх!.. Треба не потурати серцевi!.. Вона ляже, спатиме...
  Лягла справдi, заплющила очi, силкувалася не думати про це, силкувалася
заснути. .Та не могла. Все дослухалась, чи не йде.
  Заторохтить миша в сiнях, а вона вже дума?, що вiн за клямку береться.
I дух прита?ть, дослуха?ться... Нi, не вiн!..
  Хтось улицею йде. Оце, певне, вiн. Причува?ться до ходи: туп-туп-туп...
Ось проти хати... Ну, ну,- завертай у ворота!.. Уже береться за ворота...
Нi, пiшло!.. Пiшло далi!..
  Чи не в вiкно хтось стука??.. Зiрвалась, побiгла, вiдсунула вiконце.
  - Зiньку, це ти? - попитала стиха.
  Не чуть нiкого, нiхто не озива?ться.
  Вернулася на лiжко.
  Ой боже! Як же вiн довго!..
  Ось вiн уже йде... Ще нiчого не чуть, та треба ж трохи пiдождати, поки
пiдiйде ближче. Коли зараз прийде - дак не ходить до ?вги, а коли не
прийде... Це вона так загадала.
  Лежала, вдивляючися широко розплющеними очима в темряву, i  вся
трусилася, мов з пропасницi. Нiчого вже не думала, тiльки слухала...
Слухала й трусилася...
  Скрiзь було тихо. Вiн не йде.
  Тодi пiдняла руки вгору, заломила ?х, i вони впали за голову на
подушку. Страшна безнадiя нiма стиснула ?й душу... Душа  холодiла,
застигала, як крапля на морозi, вмирала...
  I враз почула, що Зiнько вiдсува? ключем сiнешнi дверi. Кинулася на
лiжковi, пiдвелась - i впала знову, прича?лася, зата?вши й духа.
  Зiнько ввiйшов у хату тихо, скинув чумарку, роззувся й лiг.
  -_ Ти ще не спиш, Га?нко?
  - Нi...
  - Я забарився, серденько... Зачиталися... А в тебе й досi голова
болить?
  - Нi, вже нiчого...
  - Я й Грицька вчив... Вiн страх береться до науки.
  Почувала, що мусить щось сказати, вiдповiсти на цi слова, та не могла
розiмкнути уста. Одначе перемоглася:
  - Добре, що береться...
  А думала iнше: "Якби вiн i довiку не брався!" Одначе не сказала цього,
тiльки промовила:
  - Коли хоче навчитися, так чом же вiн не ходить до тебе, а ти до його?
  Напружувалася з усi?? сили, щоб не тремтiти, щоб говорити спокiйно, а
воно таки подужувало i раз у раз струшувало, мов страшною трясцею.
  - Соромля?ться при чужих,- одказав Зiнько,- говорить, що йому лучче
дома. Та й нога ж у його ще болить, не можна ходити.
  - А жiнки... хiба не соромля?ться?..
  - Нi.
  - Коли ж ви вчилися? Як ще всi-не посходились?
  - Еге ж.
  - А Катря була?
  - Була.
  - _А вона... тут сидить, як ви... вчитеся?
  - Хто, Катря?
  - Нi, та, Грицькова...
  -_ Як коли: бува? й нi.
  Зiнько подумав про ?вгу. Пiсля тi?? подi? в вербах йому не хотiлося до
Грицька й ходити, щоб з нею не стрiватися, та не можна було. Одначе зона
сама почала його обминати, не дивилась йому в вiчi. Вiн думав, що
покаялась, не знаючи, що вона добира? способу, як йому' зiлля дати.
  - Не люблю я ??! - сказав вiн до Га?нки.
  - А чом не любиш?
  - Бо в'язне до мене.
  Га?нку мов iмпетом пiдкинуло, але вона зараз же примусила себе знову
лягти й спиталася:
  - Як то в'язне?
  - Тепер, оцi днi, сказати - нi. А то дак була штука...
  I вiн по щиростi розказав Га?нцi всю подiю в вербах.
  - Я вже так наважився,- казав далi Зiнько,- як буде чiплятися, то хоч i
Грицьковi скажу... Чи, може, краще йому, бiдоласi, вже не казати такого?
Як ти порадиш, серденько?
  I враз Зiнько почув, як маленькi руки вхопили його, почали тягти,
торсати, смикати.
  - Ой Зiнечку, який же ти любий!.. Ой, як сонечко ж!..
  I вона стискала його, пригортала, цiлувала.
  - Ой, серце мо?! Ой, дружинонька моя вiрная!
  - Га?нко, голубочко! Яка ти гарна!
  - Я погана! Я нiкчемна! Я лиха! Ти - як сонечко праведне, як барвiночок
зеленесенький, а я як... як... як хмара чорна!..
  - За що ти так себе ла?ш?
  - Менi наказано, що ти ходиш до ?вги, а я...
  - А ти повiрила?
  - Не повiрила, тiльки... тiльки сумно було, страшно, як у темнiй пустцi
самiй... Нi, я трошечки, трiсi-трiсюнi повiрила - як на мачиночку
дрiбнюню!.. Ой, прости ж мене, мо? дороге, мо? щире, ?дине серденько!..
  - Ну, дак я ж тобi скажу, що й менi про тебе наказано.
  Вона так i схопилася:
  -_ Про мене?! Про мене?!
  - Що до тебе Васюта стежку топче.
  - Васюта?.. Ха-ха-ха!..
  - Цить, дурне, а то мати почують.
  Га?нка реготала так дуже, що й справдi мати могла почути, хоч i в
другiй хатi.
  - Ой, не вцитю!.. Васюта!.. Ха-ха-ха!..
  Ледве втишив ??.
  - А ти ж повiрив?
  - Чи я ж дурний?
  - От бач! От бач! - почала вона стукати себе кулачком у голову.- А ця
голова дурна як пень, бо повiрила!.. Повiрила!..
  Забрав ?? руки, щоб не била себе:
  -Це ж, Га?нко, хтось нас посварити хоче. Хто тобi казав?
  Розпиталися. Зiнько подумав...
  - Гляди, що тут думка була не самих нас посварити, а й усе наше
товариство промiж себе... Стривай, стривай. А ти ж чого була в баби
Мокрини?
  От так ускочила! Ой, якби тепер була не нiч - де б вона тодi очi
подiла?
  Пригорнулась, притулилася до його, знiтившись, як кошенятко.
  - Я... я... я хотiла... я думала...
  I врештi призналася цiлком. Зiнько й смiявся, й сердився. Вичитав ?й
добре.
  - Ну, хiба ж ти не бачиш, що ця баба брехуха? От же наказала тобi про
?вгу.
  - Е, дак що? То вона наказала, що вiд людей чула, а в хворобах вона
таки зна...
  Довго вони не спали.
  Другого дня вранцi Га?нка прокинулась перша. Тихо, як пташечка, скочила
з лiжка й стала посеред хати.
  Сонце било золотим промiнням просто в вiкно i осявало-всю свiтлицю:
боги iз божника ласкаво й прихильно всмiхалися до Га?нки, усмiхався i дiд
Шевченко з-пiд смушево? шапки, i стiни, i комин, i лави - все блищало в
золотому промiннi i смiялося до не? привiтно, гарно... А вона стояла серед
того промiння, розчервонiвшися пiсля сну, з променистими очима, i ?й було
радiсно, весело, ясно - так ясно, як там, на тому блакитному небi, де
грало те промiння золотесеньке, теплесеньке...
  - Зiньку! Вставай! Ми заспали...
  Мати аж уразилася, побачивши Га?нку: вчора була хвора, як бiль бiла, а
сьогоднi так од не? i б'? рум'янцем та ся?вом...
  Пiсля снiдання Га?нка сама вiддала Зiньковi пляшку з зiллям, а вiн його
вилив i пляшку побив, ?й було таки трошки жалко: а може б, пособило?
  Тодi побiгла до Катрi. Ускочила в хату як шуря-буря.
  - Здорова, сестричко!
  - Здорова! - вiдказала Катря, стоячи з засуканими рукавами бiля печi.
  - Питай мене - чого я до тебе прибiгла!
  - Хiба не знаю? Довiдатися, чи не доглядiлась чого. Ну, дак скажу, що я
й придивлялася, я й прислухалася,- нiчого нема, все брехня.
  - Ха-ха-ха! - зареготалася Га?нка на всю хату, аж дитина в колисцi
жахнулася, та й Катря здивувалася:
  - Чого це ти?
  - От i не вгадала! Уже менi не треба того придивляння та прислухання...
Ха-ха-ха!
  - Та чого ж ти смi?шся?
  - Бо менi i весело, й чудно... Ой!..
  Ухопила Катрю за стан рукою i покрутнула ?? по хатi так, що в тi?? аж
спiдниця замаяла.
  - Чи ти присуственна? - смiялася вже й Катря, пручаючись.- Кажи вже, що
там ?!
  Га?нка розказала ?й про все... i про Васюту.
  Брехнi про Зiнька з ?вгою та про Га?нку з Васютою таки ходили по селу
ще деякий час. Та нi Зiнько, нi Га?нка вже не чули ?х, навiть не знали про
те. На щастя, й до Грицька воно не добiгло: у хату до його нiхто з тим не
зважився пiти, а сам вiн ще тiльки по двору дибав, а нiкуди не ходив, бо
нога й досi болiла. Помалу-малу й затихло все.
  Хоч i баба Мокрина, i п'яниця Захарко не дурно взяли вiд Рябченка свою
плату, та його грошi, видимо, пропадали нi за цапову душу. Вiн це бачив,
лютував i все думав, думав, вимiзковуючи якiсь новi хвиглi...
  А Зiнькове товариство тим часом трохи побiльшало: став туди ходити
Дмитро Василенко.  V. БРАТИ

  Панас Момот страшенно лютував. Як на його думку, то це була непрощенна
кривда, що Грицько забрав собi ту десятину землi. Грицько був старший,
батько його вiддiлив першого, вiддав йому все,_ що треба, а те, що
зосталося ще в батька, повинно цiлком, усе_ належати йому, Панасовi, та
меншому братовi Iвановi. Вони жили при батьковi, доглянули його смертi,
вони й повиннi були подiлити промiж себе всю, яка зосталася, батькiвщину.
I дуже не по правдi зробив батько, що, вмираючи, звелiв Грицьковi забрати
ту десятину. Дурниця яка, що Грицьковi тодi менше припало землi! Уже
скiльки припало, то припало, а як оддiлений, то оддiлений, знай сво?, а до
чужого не встрявай! Не по правдi зробив батько, що вiддав ту десятину
Грицьковi, а ще бiльшу неправду вчинив сам Грицько, ?? взявши.
  Панас на таке пристати не мiг. Вiн i сам усякими способами змагався з
Грицьком, i меншого свого брата Iвана до того нахиляв i дратував проти
старшого. Найбiльше лютував тепер Панас через те, що йому не пощастило
забрати з тi?? десятини жито Грицькове. I в якi дурнi вiн, Панас, пошився,
нацiлившися забрати жито вночi пiд вiвторок i побачивши в понедiлок
уранцi, як Грицько з товаришами вiз уже останнi копи! Якби не оте прокляте
товариство, то зроду-вiку сам Грицько не встиг би перевезти, а тепер... I
найгiрше, що нiякого способу не добереш тепер iз Грицьком. Сам вiн нiтрохи
не поступа?ться, а старшина крутить: "Що ж, я не можу... одвiчатиму... не
по закону..."
  "Не можу..." А скуп узяв, дак те мiг? "Не по закону!.." А то по закону,
що чужу землю загарбано?
  Ходив Панас i до Рябченка порадитися: той же такий хитрий, що й
бiсового батька одурив би. З пекла сам родом, ба - ще три милi з-за
пекла!.. Дак i той слебiзу?: "Як судитися, то трудно висудити, бо по
закону Грицько правий. А перечасуй трохи, поки втихомириться справа з
Денисовою покупкою, тодi старшина тобi пособить".
  "Пособить"! Усi вони пособляють! Поки було треба, щоб вiн за ?х у
громадi галасував, дак вони манили всякими обiцянками-цяцянками, а тепер
дак i жданиками годуйся, здобрiй тим, що "перечасуй"! Гарне слово. А як же
йому ще "часувати", коли Грицько вже знов сi? на тiй десятинi? I знов те
руде, що й було: посi?, а на той рiк хлiб забере. I тодi вже хоч не кажи,
що то ?х, Панасова та Iванова, нива. Скажуть: та йому батько ?? вiдказав,
та вiн уже давно там сi?, та чого там колотнечу заводити та те, та се,хiба
вiн ?х не зна?? Перечасуй - пособимо! Чортового батька вони пособлять! Не
вiрить вiн ?м i крихти! Бо вже так одурити, як вони його з судом одурили,
то вже годi!.. Так i тодi буде, i зостанеться земля в Грицька, а вони,
меншi брати, дулю з'?дять!..
  О, стонадцять йому болячок у печiнки! I вiн оце попустить тому дурному
Грицьковi отак iз себе знущатися? Попустить, щоб отi ?вжинi вишкварки на
його батькiвщинi хазяйнували? А не дiждуть, бiсового заводу вилупки! Не
попустить вiн Грицьковi верховодити над собою! Нi, зроду-вiку! Вiн щось
вигада?, вимудру?... Тiльки що?
  Хоч би цей Iван був моторнiший! Таке вайло, батiг з клоччя, лемiшка
чортова!.. Оце iнодi й розпалиться на Грицька: "Та я йому!.. Та я його!..
Се та те!.." Та зараз i прохолоне. Так-таки просто й каже: "Та, може б, ми
вже це облишили, брате?" "Облишили!" Як це можна облишити?! Що ж це -
копiйка тобi чи п'ятак пропада?? Це ж земля, це аж десятина землi! Де ж
таки видано, щоб землю з рук пускати? Та тепер кожен за землю i руками, й
ногами, й зубами держиться! Над кожною грудочкою труситься. А  як
полюднiшае, то ще гiрше буде. А в його ж, у Панаса, сини, та й Iвана цi??
осенi, мабуть, женити, то й там же не без дiтей буде. I всiм треба буде
землi! Де ж вони ?? наберуть, коли й тi?ю нещасною десятиною поступляться
тим клятим виплодкам Грицьковим? Та ще хоч би його, а то ще й ??, тi??
задрипано? захвойданки, тi?? пройди ?вги! Чи то ж iз розумом вони будуть,
коли пустять з рук такий шматок землi?
  Нi, зроду-звiку!
  Та що робити? Слова Грицько не слуха?ться; позивав - не пособилося.
Нехай же послуха?ться кия, коли не слуха?ться кива! ?й-бо! Пiймати його та
вiдлатати так, щоб аж ребра крiзь шкуру повилазили, то вiн тодi не пiде
сiяти на чужiй землi. Та й тут перешкода! Сам того не зробиш, а цього
дурня Iвана хiба нахилиш? А добре було б!
  Можна так i зробити: застукати його десь самого i бити, аж поки
заприсягнеться й землi з'?сть, що поступиться тi?ю десятиною. Тодi вже
гаразд буде: раз, боятиметься, щоб знову не бито,  а  друге:  як
заприсягнеться, землi з'?вши, то тако? присяги нiхто не злама?. Тодi вже
певно не встряватиме в цю землю. Тiльки таким робом i можна щось удiяти, а
iншого й способу нема. I нехай собi там Iван як хоче, а мусить на це
пристати. А коли не хоче, то ось що: через його в Панаса пропаде
пiвдесятини землi (бо тую, що в Грицька, вони на двох подiлили б)- ну, то
хай Iван поступиться йому пiвдесятиною з сво?? частки, дак тодi вже Панас
i облишить цю справу. Тiльки не поступиться вiн, нi! Ну, то мусить
пристати до його вигадки.
  I Панас заходився бiля Ивана...
  У недiлю в Чорновусi був храм. Грицькова ?вга, однiсши свого сина до
сестри, пiшла туди ще звечора: там були в не? родичi, дак вона мала в ?х
переночувати. Грицьковi дiти дуже намагались, щоб i ?х узяти на храм. Де ж
таки! Той храм давно вже ?м снився! Сусiдина дiвчина Прiся там була i
розказала ?м про все: що там ярмарок, а на ярмарку такi великi пряники
продають: риби золотоперi, конi такi здоровi-здоровi - хоч ?ж, хоч верхи
сiдай!.. I всi золотоголовi!.. Iще продають намиста i стрiчки, i круг
церкви з охрестами ходять, i в ?? сестри,- ?? сестра в Чорновусi живе,дак,
боже, гарними пампушками ?? нагодовано!.. А ще продають рiжки - солодкi!..
I сопiлки... Та хлопцям кращого над золотоголовi конi не було. Тi конi ?м
уже й снилися. А дiвчинцi мрiялися такi довгi стрiчки, що аж до п'ят, i
рiжки... вона дуже любила рiжки!.. О, прохали ж вони мачуху, щоб узяла!
Дак де там!.. Та як вона пiшла, вони всi до татка: нехай вiн ?х одведе до
тiтки: вона добра, вона ?х забере на храм. Тiтка, Грицькова сестра, була
справдi добра людина. Побачивши таку купу дiтей, вона спершу сплеснула
руками, а потiм наважилася забрати на вiз i сво? дiти, й Грицьковi та й
повезти всiх на храм - от, нехай уже дiтвора побавиться. Семеро дiтей
зчинили з радощiв страшенний галас, i Грицько так i покинув сво?х на нiч у
сестри, бо другого дня треба було ?хати рано, то тiтка й зоставила в себе
небожат. Грицько дав кожному по двi копiйки на конi золотоголовi, риби
золотоперi, рiжки, бублики, намиста, стрiчки та всякi iншi ласощiй окраси,
що мрiялися бiдолашним дiтям при словах "храм" та "ярмарок".
  Грицько вернувся додому сам. Упоравшися зо всiм по хазяйству та
повечерявши, вiн iще не лiг спати. Сiв за столом i замислився. В хатi була
тиша. Аж чудно стало Грицьковi, що то завсiгди повна хата дiтей, а тепер
так тихо. Посидiв трохи, а тодi, знявши з стiни й поставивши на стiл
поганеньку жерстяну лампочку, що ледве блимала сво?м вузеньким гнотиком,
розгорнув перед нею книжку. Вiн од Зiнька вже навчився всiх лiтер, умiв з
?м i слова читати, тiльки ще дуже важко йому було вимовляти все слово враз
i розбирати, що воно саме за слово. От i тепер вiн нiяк не мiг прочитати,
що воно виходить iз оцих лiтер: с-т-а-р-о-с-т-а. Вимовить кожну лiтеру, а
цiле нiяк не склада?ться. Довго мудрував, аж поки домудрувався: старости.
Зрадiв i схотiв ще раз прочитати. Та зараз же помiтив, що наприкiнцi
сто?ть а,_ а не u,- виходить, що не старости. Заходився коло того слова,
знову довго мордувався, аж поки таки вичитав:
  - Староста! Он що! Староста - той, що вiд парубка ходить дiвчину
сватати. Ловко! Ну, далi!
  I почав читати далi, тяжко працюючи над кожним словом, що аж пiт його
проймав. Та був радий з тi?? працi, певний, що вона дасть йому колись те,
чого вiн шука?: бiльше розуму, краще життя. Вiрив, що аби подужав
розбирати книги, то вже з ?х вiн вичита? все, що йому треба: i як по
закону боронитися вiд лихого напасника, i чи мають право брати в його
землю вiднiмати, i вiдкiля цей свiт узявся, i що Христос людям казав, i
все-все. Книга здавалась йому чимсь великим i великоповажним джерелом
усi??, яка тiльки може бути на свiтi, науки, премудростi й правди...
  Враз вiн почув, що  нiби  щось  ступа?  в  його  пiд  вiкном.
Прислухався,нiчого не чуть. Вiн знову схилився до книги, але ще й слова не
прочитав, почув, що сiнешнi дверi стиха вiдчинилися.
  "Чи не Зiнько йде? - подумав Грицько.- Дак нi,- вiн казав, що сьогоднi
йому не можна".
  Тихо вiдчинилися дверi в хату, i на порозi став Панас, i Грицько
догадався, що другий, за ним, у темрявi був Iван. Грицьковi стало
моторошно. Нi слова не кажучи, вони кинулися обидва, вхопили його й почали
крутити йому руки назад.
  - Панасе!.. Iване!.. Братики, що це ви робите?
  Вiн силкувався пручатися, але нiчого не мiг зробити проти двох таких
здорових. Мовчки й швидко вони витягли його з-за столу, скрутили назад
руки й зв'язали вiрьовкою. Тодi положили його на спину додолу.
  - Слухай,- промовив Панас, дiстаючи з-пiд свити сокиру,- тiльки писнеш,
тiльки крикнеш, так тобi цi?ю сокирою й розвалю голову. Розумi?ш? Мовчи ж!
  Грицько мовчав, збентежений, зляканий, тiльки дивився на них широко
розплющеними очима.
  - Затуляй вiкна! - звелiв Панас Iвановi. Один ухопив Грицькову свиту,
другий - чумарку й рядно, i позатуляли три невеличкi вiконця. Тодi
посiдали на лавi, а Грицько зв'язаний лежав долi серед хати.
  -Слухай же ти,-озвався до його Панас,-чого ми до тебе прийшли!
Одступись од землi!
  - Не вiдступлюсь,одказав Грицько.
  - Дослухай спершу! Вiдступись од землi, заприсягнись, що не займатимеш
бiльше ??, i не позиватимеш нас, i нiкому не скажеш про те, що ми в тебе
були! Заприсягнись перед iконою i святою землею. Iване, знiми iкону.
  Iван полiз до божника i зняв. Панас узяв iкону в його i пiдiйшов до
Грицька.
  - Ось iкона,присягайсь.
  - Не заприсягнусь.
  - Слухай, Грицьку! - загомонiв Панас - його вже обнiмали лютощi.Слухай
та помiркуй про те, що я зараз тобi казатиму, добре помiркуй, щоб потiм не
жалкував. Коли ти зараз не заприсягнешся,- мордуватиму тебе доти, аж поки
скоришся. Подумай про це, да тiльки не довго, бо я довго не ждатиму.
  Вiн положив iкону на стiл, а сам сiв на лавi. Iван стояв у порога,
похнюпившись. Грицько мовчав, тiльки важко дихав. Страшно блiде обличчя
його здавалося мертвим.
  - Ну? - попитав нарештi Панас.
  - Не заприсягнусь...- хрипко ледве вимовив Грицько.
  - Дак брешеш же! Заприсягнешся!..- скрикнув Панас, зiрвався з мiсця й
кинувся до Грицька. Ухопивши за налигач, що ?м зв'язано було тому руки,
вiн звiв його на ноги i тодi вiдразу штовхнув, кинув додолу. Безщасний
упав, але зараз же Панасовi руки знову звели його та й знову кинули. Важко
вдарившись об долiвку, Грицько застогнав.
  - Квокчеш! - лютуючи, гарикнув Панас i все пiдводив i кидав його,
пiдводив i кидав.
  - Брате! - прохрипiв нещасний.- Брате! Панас припинивсь:
  - Ну?
  - Змилосердься!..
  - Заприсягнешся?
  - У мене дiти малi...
  - Заприсягнешся?
  - Брате! ? ж бог на свiтi!.. Вiн же все бачить!.. Вiн покара?... Брате,
змилосердься! - На губах у його зачорнiла кров.
  - Заприсягнешся?
  - Нi.
  - Дак на ж Тобi!..
  Панас iзнову вхопив його за налигач i з усi?? сили штовхнув iще раз.
Трицько впав головою просто на рiжок скринi, вдарився об нього i тодi
зсунувся вниз, додолу, лiгши ниць.
  - Ну, ти, повертайсь!..
  Панас копирснув його ногою й перекинув на спину. Тiло простяглось без
життя, голова закинулась назад.
  - Ну, вдовольнився? Кажи тепер - що надумав? Грицько не озивався. Тiло
не Ворушилось. Iван увесь час стояв, немов  скам'янiлий.  Не  мiг
ворухнутися, ступнути, озватися. Мов хтось його скував, пригнiтив. Тепер,
ледве вимовляючи слова, сказав:
  - Вiн мертвий...
  - Мовчи, дурню! - вiдказав Панас, а тодi знов удався до Грицька:- Ну,
ти, кажу тобi,- не вигадуй, а озивайся! Чу?ш? А то я тебе зведу!
  I вiн з усi?? сили вдарив його чоботом у бiк. Грицько мовчав..
  - Уставай, кажу тобi! - крикнув Панас несамовито.- Уставай! Уставай!
Уставай!..
  I за кожним "уставай" вiн бив його з усi?? сили в бiк чоботом, аж
посувалось тiло по хатi, але не виявляло життiв. А Панаса обняла лютiсть,
страшна лютiсть на це бездушне тiло за те, що воно не ворушиться, не
озива?ться. Вiя не хотiв цьому йняти вiри, вiн мукою хотiв примусити
Грицька виявити життя, розвiяти його,_ Панасiв, страх, I вiя бив його,
топтав ногами, не розумiючи вже й сам, що робить, i хрипiв:
  - Уставай! Уставай! Уставай!
  Iван стояв бiля дверей, спiднi щелепи ходили в його ходором, вiн увесь
трусився, а все не мав сили ступнути, ворухнутися. Тiльки стояв i дивився
божевiльними очима.
  - Уставай! Уставай! Уставай!
  Але вiн не встав.
  Нарештi Панас зупинився знеможений, важко дихаючи... Стояв, стиснувши
кулаки, i дивився на мертвого брата. Тодi враз мов схаменувся, нахилився
до Грицькових грудей, припав до них ухом...
  Груди не дихали.
  Помiтив на головi, на виску, чорну пляму, ямку, саме в тому мiсцi, де
вдарила голова об гострий рiжок залiзом обковано? скринi.
  Панас пiдвiвся й повернувся до Ивана:
  - Слухай, ти! Коли ти менi хоч словечком кому пробовкнешся, що ми тут
були, то буде й тобi те, що йому!
  Хотiв iти, але завернувся, сiв на лавi, став думати. Нарештi озвався до
Ивана:
  - Пiди в сiни, знайди там вiжки, перекинь ?х через трамок.
  Iван не йшов, а стояв, трусячись.
  - Ну, йолопе! Чого стирчиш? Iди, кажу тобi!
  Iван вийшов. Поки вiн там порався, Панас розв'язав Грицька. Тодi витяг
труп у сiни, винiс туди й лампочку. Перекинутi через трамок вiжки вже
телiпалися серед сiней. Панас зав'язав на одному кiнцi петлю, взяв пiд
пахви Грицькове тiло, пiдтяг пiд вiрьовку i надiв труповi на шию петлю.
  - Тягни!
  Iван узявся за другий кiнець вiжок. Вiрьовка шморгнула через трамок,
труп пiдвiвся головою. Панас пiддав його. Труп заколихався над землею,
витягшися ввесь, руки повисли, голова нахилилась наперед.
  - Я подержу його так, а ти по драбинi злiзь на трамок, зав'яжи там
вiжки.
  Панас держав труп, а Иван приставив драбину, полiз на трамок i зав'язав
вiжки. Тодi Панас одiйшов.
  Труп заколихався серед сiней.
  Панас узяв за руку Ивана i, як дитину, вивiв iз сiней.
  Лампочка, покинута в куточку на водянцi, блимала помалу тьмяним
свiтлом, освiчувала сiни, а серед ?х трупа зо звислими руками.
  Вiн ще колихався рiвно й тихо: ра-аз... ра-аз...  VI. ХТО ВИНЕН

  У недiлю рано-вранцi Зiнько лаштувався ?хати на ярмарок у Чорноус.
Оглядiвся, аж нема того лантуха, що треба було взяти з собою. Почав був
шукати та й згадав, що його позичив Грицько ще на тому тижнi та й досi не
вернув. Було ще рано, i Зiнько пiшов по лантух до Грицька.
  Одчинив дверi в сiни i побачив, що серед них висить чоловiк, спустивши
руки й нахиливши наперед голову.
  - Що воно? - подумав Зiнько, не зрозумiвши, що саме бачить.
  Приступив ближче, пiзнав Грицька, побачив вiрьовку на ши?.
  "Грицько повiсивсь!" - промайнуло йому в головi.
  Вiн скочив, щоб пособити, щоб зняти, i доторкнувсь до рук холодного
трупа. Пособляти було нiкому: Грицько був мертвий.
  Зiнько кинувся з сiней. Ледве вибiг, побачив, що в двiр увiходить
сусiда Грицькiв, Юхим.
  - Грицько повiсивсь! - крикнув йому Зiнько. Той чи не дочув, чи не мiг
iще зрозумiти тако? надзвичайно? речi i спитався:
  - Що ти кажеш?
  - Грицько повiсивсь,- кажу. Юхим спинився вражений:
  - Як то повiсивсь? Чого?
  - Не знаю... Висить мертвий у сiнях...
  - Та ну?
  - Iди глянь!
  Вони вдвох пiдiйшли до сiней. Юхим глянув.
  - Оце, не дай боже! - промовив, перехрестившись.- Ходiм швидше до
волостi та скажемо!
  Юхим не схотiв переступити й сiнешнього порога. Причинили дверi i зараз
же вдвох пiшли до волостi. Там не було нiкого, тiльки сторож. Послали його
по врядника та по старшину. Врядник жив поблизу i прибiг швиденько. Поки
вони розказали йому справу, прийшов й Копаниця. Розказали й тому. Старшина
гукнув на сторожа, щоб побiг по писаря, а сам, лаючись, що не доведеться
побути на ярмарку, пiшов з урядником, з Зiньком, з Юхимом та з понятими до
Грицьково? хати.
  Тим часом чутка про подiю вже розкотилася селом, а надто, що люди
бачили, як волоснi з юрмою людей iшли до Грицьково? хати.
  Оглянувши тiло, урядник iз старшиною поставили бiля нього  двох
десятникiв, щоб нiкого не пускали туди, а самi пiшли до волостi. Там уже
був писар, i вони заходилися писати про страшну пригоду слiдчому,
становому та лiкаревi. Незабаром дво? поштарiв уже бiгло верхи, везучи тi?
звiстки, Зiньковi та Юхимовi звелено сидiти дома й дожидатися, поки
покличуть на допит.
  Тим часом Рябченко, ?хавши на ярмарок, про?здив проз Грицькову хату.
Побачив у дворi натовп народу, найбiльше жiноти. Люди тислися до хати, та
два десятники з ломаками стояли бiля дверей i не пускали нiкого.
  "Що воно за знак?" - подумав Рябченко i припинив коня.
  - А слухай, Йосипе! - гукнув до чоловiка, що саме в той час виходив з
двору.- Чого це тут такий тиск народу?
  - А хiба ти не чув? Грицько повiсивсь... чи повiшено його... хто його
зна!..- вiдказав той та й пiшов собi вулицею.
  - Що це? - подумав собi Рябченко.- Чи не здурiв цей Йосип?
  Одначе встав з воза, прив'язав коня до ворiт i ввiйшов у двiр.
Десятники не пустили його в сiни, та вiн з порога побачив мертвого i
помiтив кров на сорочцi.
  "Ну, це штука! - думав вiн, iдучи назад до свого воза.- Це не Грицько
сам коло себе поравсь, а хтось iнший, бо чого б же була кров? Це така
штука, що, мабуть, хай поки ярмарок пiдожде, а я пiду лиш до волостi".
  Ударив коня й побiг швидко. У волостi був уже сам старшина, бо врядник
шатнувся по селу - чи не довiда?ться чого про подiю, а писар таки хотiв
хоч одним оком глянути на ярмарок, поки попри?здять пани, тим i метнувся
мерщiй додому. Копаниця, лютуючи, ходив по волостi й собi лагодився йти
додому, хоч на ярмарок уже не думав ?хати, бо лiкар та слiдчий могли
прибiгти й швидко.
  - А  що,  Григорiю  Павловичу,  бачили?  -  спитався  Рябченко,
поздоровкавшись.
  - Та бачив, бачив,бодай би його, i того, хто це зробив, чорти побачили,
як менi через це ярмаркувати не доведеться! Хто вбив, а я одвiчай! -
одказав сердито Копаниця.
  - А хiба не сам Грицько завiсився? - попитав Рябченко.
  - Де ж там сам, коли голову пробито! - вiдказав старшина.- Убив хтось,
а тодi i повiсив, мовби то сам Грицько.
  - Хм... Воно i менi так iздалося... Дак, кажете, дуже треба на ярмарок?
  - Так треба, що аж кричить! - лютував Копаниця.
  Але Рябченко не зважав на те:
  - Ну, з ярмарком якось помиримося... А це таке дiло, таке дiло, що...
  - Що - що? - спитав роздратований Копаниця.
  - Що, може, за його й два ярмарки самохiть оддасте, не то один! -
одказав Рябченко.
  - Чого ж то так?
  - А от давайте спершу розпита?мося! Як на вашу думку, Григорi?
Павловичу, чи? б це могло бути дiло?
  - Хм, хм...закрутився той на стiльцi.- Кат його зна?!.. Усе в хатi
цiле, нiчого не пограбовано... Це не чужий чоловiк, не злодiяка який, а
так... з сво?х чоловiк... Хтось iз Грицькових ворогiв.
  - I я так думаю,потакнув Рябченко,- що хтось iз Грицькових ворогiв. Та
хто ж?
  - А мара його зна?! Хiба вгада?ш? I туди думка i сюди думка... А
втiм... Глядiть, чи не братiв це дiло? Вони ж iз ?м усе заводилися...
  - Що заводилися, то заводилися, а таки я на ?х не думаю... бо все ж
таки вони йому брати, то не зробили б такого... Тут треба чужого чоловiка
шукати.
  -_ Ну, а якi ж iще в Грицька вороги? - згадував Копаниця.- Зда?ться, що
й не було.
  - А хто його зна?... Хiба ми всi його справи вiда?мо? Може ж, i були...
А скажiть, хто перший убитого Грицька побачив?
  - Та Зiнько ж Сивашенко.
  - Хм... I не сусiда йому, а перший побачив... Сусiди ще не кинулись, а
вiн уже й побачив...
  - Та й Юхим же слiдком за ?м, бо вiн,- каже,- в двiр, а Зiнько з сiней!
  - Отож-то й то, що Зiнько з сiней! А як на вашу думку, Григорi?
Павловичу,- мабуть, той, хто перший побачив, той найбiльше й зна про це
дiло?
  - Тобто - щоб Зiнько? - здивувався Копаниця.
  - А що ж? Хiба Зiнько такий святий, що не може цього зробити?
  - Та нi... а тiльки не впада на його... Нащо б йому це робити?
  - Нащо? Хе! - засмiявся Рябченко.- Ну, скажемо так: ходить Зiнько до
Грицьково? молодицi,- це ж ви чули?
  - Та чув... Про це по всьому селу плещуть...
  - Отож, ходить до Грицьково? молодицi. Ну, а шила. в мiшку не вта?ш,
коли вже все село його бачить. Побачив його й Грицько.
  - Ну?
  - Ну, то як ви дума?те, чи то йому дуже вподобалося, що його жiнка в
гречку скаче?
  - Та нi... Дак що ж?
  - Як то - дак що ж? Хiба вам цього мало?
  - Та я не розберу, чим воно притуля?ться до цього душогубства?
  - От тако?! Ну, скажемо так, полiз Зiнько нищечком до ?вги, а натрапив
на Грицька. "Ти чого?" - "Я - не я, я - так собi..." -"_А,_ дак ти до мо??
жiнки, на ж тобi!.." I завелись!.. Ну, куди ж Грицьковi проти Зiнька?.. Та
ще, може, вiн удвох iз ?вгою на його. Бехнули його добре, так той i лiг.
  Старшина дивився на Рябченка здивованими очима й мовчав. Нарештi
озвався:
  - Глядiть, що й приходиться... Ну, а як же не вiн?
  - Ну, дак що? А як не вiн, то й не осудять його. Посидить трохи на
царськiй квартирi та й вийде. А поки вiн сидiтиме, дак ми всi сво? справи
так пiдкрутимо, що вже йому ходу не буде, хоч би й вернувся. Вам же треба
на його доказательство постачити? Оце ж i воно.
  Копаниця аж iз мiсця зiрвався.
  - Ну й митець iз тебе, Яхреме Семеновичу! От митець!.. Це штука!.. Та
це й мiсяць у головi длубатися, то тако? штуки не видлуба?ш! Це справдi,
що задля такого так можна начхати й на ярмарок. Ну, як ув око влiпив!
Iменно, iменно, iменно так! Попався, голубчику, попався! Не викрутишся!
  - Стривайте лиш, Григорiю Павловичу, не радiйтебо вiдразу так дуже! Бо
це, бачите, ми з вами так говоримо, а як про-це слiдствуватель скаже?
  - Слiдствуватель? Та там таке молоде та дурне, що йому що хочете можна
в голову натурчати. Я йому таке подозрiнi? накрутю,- побачите!.. А ви,
Яхреме Семеновичу, тим часом пiдiть та чоловiка чотири хоч направте таких,
щоб вони на нашу руч казали, та вкупi з ?ми -й приходьте до волостi, як
слiдствуватель прийде.
  - Гаразд! Тiльки треба ще так пильнувати, щоб уже нiхто не вискочив у
свiдки такий, що на iнший бiк хилитиме... Щоб нiхто не згадував, сказати,
про сварку з братами... Бо як слiдствуватель про це довiда?ться, то щоб
iще в той бiк не повернув... Дак треба таких назад, назад!..
  - Зiб'?мо й назад! - одказав Копаниця.- Це добре, що ви нагадали: буду
пильнувати.
  Пiсля полудня прибiг слiдчий з лiкарем. Не спиняючись у волостi, звелiв
старшинi везти себе до Грицьково? хати. Старшина примостився на передку з
поштарем, i всi поторохтiли туди, а врядник пiдтюпцем побiг за ?ми.
Слiдчий не хотiв нiчого розпитувати, аж поки сам побачить убитого. Вiн був
дуже молодий i дуже певний, що вмi? розплутувати найзаплутанiшi справи.
Насамперед узяв собi до уваги "обстановку злочинства". Видима рiч, що
Грицько не сам завiсився, а вже мертвого його повiшено. Кров на сорочцi,
пробитий висок, усе тiло побите,- видно вiдразу, що воно було. Була якась
боротьба, покiйник за життя нiби змагався, бився з кимсь, вельми дужчим за
себе, i той його пом'яв, понiвечив. Хто це зробив? З хати не взято нiчого.
Виходить, що це зробив не злодiй, а такий чоловiк, що йому життя Грицькове
було на завадi, ворог убитому.
  - Старшина!
  - Iздесь, ваше високоблагородi?!
  - Що цей... Григорiй Момот... як вiн, ладнав з людьми? Не було в його
яких ворогiв абощо?
  - Хто його зна?,  ваше  високоблагородi?,-  зда?ться,  не  чуть
було...якимсь непевним голосом одказав старшина.
  "Бреше! Видимо бреше! Силку?ться покрити справу",- подумав слiдчий, бо
мав таку гадку, що слiдчий завсiгди мусить нiкому не йняти вiри, тiльки
собi самому - тодi найшвидше збагнеш справу. I вiн сказав:
  - Як же це так? Чоловiк завсiгди ма? ворогiв,- без цього не можна. Коли
не вiн, дак жiнка.
  - Хiба що через жiнку... Це iменно, ваше високоблагородi?, що через
жiнку... бо жiнка... звiсно... вона...
  Копаниця плутав умисне, мов не хотiв виказувати, а слiдчий думав:
"Брешеш! Не викрутишся!.."
  - Ну, кажи ж! Чого став? Хто з ?м через жiнку ворогував?
  - Та тут один чоловiк... Зiнько Сивашенко...
  - А через що ж вiн ворогував?
  - Та якось i казать нiяково, ваше високоблагородi?... Воно... так,
бачите...
  - Не мни ото язиком, а кажи просто! - крикнув слiдчий.- Менi треба все
по правдi казати,- як батюшцi на сповiдi!
  - Та що ж... ваше високоблагородi?, й самi вже бачите... Що ж вам уже й
казати?.. Звiсно, Зiнько Сивашенко та злигався з Грицьковою жiнкою ?вгою,-
ну, через те в ?х i ворожнеча була... Це все село зна?...
  "Таки виказав! От так ?х треба ловить!" - подумав, радiючи, слiдчий i
додав голосно:
  - Бач, усе село зна?, а ти думав од мене сховати!
  - Простiть, ваше високоблагородi?, я не догадавсь, що вам про таке дiло
треба знати,- вiдповiдав Копаниця, спускаючи очi додолу та покiрненько
кланяючись.
  - Не догадавсь! Ви всi такi, що не догаду?тесь, поки аж примусиш вас
догадатися! Ну, гляди ж, щоб тепер менi все по правдi казав! Сам Григорiй
Момот знав про це?
  - Спершу - нi, а тодi вже, як усе село знало, то не iнак, що й вiн
довiдався... Ну й сердився здорово покiйник на жiнку...
  - Ну?..
  - Сварилися часто... Бо вона за тим Зiньком пропадала... Оце той самий,
що первий побачив сьогоднi вранцi вбитого...
  - Ах, дак це той самий! - сказав слiдчий, а вислухавши, що сусiд Юхим
зустрiв Зiнька, як вiн виходив од убитого, подумав: "Ну, тепер видима рiч:
злочинцiв тягне на те мiсце, де злочинство вчинено... I дiтей одведено,
щоб не були на завадi..."
  Вiн почав розпитувати Копаницю далi i "таки примусив" його сказати, що
вiн нi на кого не дума?, тiльки на Зiнька.
  "Так ?х ловити! Так!" -думав слiдчий i звелiв старшинi привести Зiнька,
Юхима, ?вгу та ще кiлькох свiдкiв, яких простiсiнько пiдказав йому
"нехотя" моторний Копаниця. Тим часом лiкар скiнчив свою справу, i вони
вдвох подалися до волостi - допитувати свiдкiв.
  Свiдки вже були там готовi. ?вги само? ще не було з Чорновуса: нiяк не
могли ?? там iзнайти.
  "Дiло просте! - думав собi слiдчий, сiдаючи за стiл.- Один з грубих
сiльських романiв, та й годi. Ну, треба трошки напружити нерви в героя
цього роману,- тодi легше буде його пiймати. Облишмо ж його на сам кiнець,
на закуску". I почав допитувати Юхима.
  Свiдкiв усiх добрано таких, що вони в один гуж тягли. Дедалi слiдчий
упевнявся все дужче й дужче, що вiн нiяк не помиля?ться. Найбiльше -
Рябченкове свiдчення подавало йому силу дрiбниць, з яких можна було
скласти щось суцiльне, i те суцiльне зовсiм обвинувачувало Зiнька.
  Вiн хотiв би допитати його навiть пiсля ?вги, та ?вги все не було.
Доводилось заходитися спершу коло нього.
  - Зiновiй Сиваш!
  Зiнько давно вже дожидався на волосному рундуцi сво?? черги i трохи
дивувався, що всiх допитано, а його так довго держать. Зрадiв, як нарештi
почув сво? прiзвище. Увiйшов у волость, уклонився двом панам, що сидiли за
столом, i став бiля дверей.
  - Ти Зiновiй Сиваш? - спитався слiдчий.
  - Я.
  - Пiдiйди ближче.
  Зiнько пiдiйшов.
  - Ближче, ще ближче! Аж сюди!
  Зiнько пiдiйшов iще ближче.
  - Да, ти - Зiновiй Сиваш...- сказав iще раз слiдчий, вимовляючи слова з
протягом та з притиском i гостро дивлячись на Зiнька.- Дак от який ти,
Зiновiй Сиваш!.. Скажи менi, це ти перший побачив убитого?
  - Я.
  - I ти зна?ш, хто його вбив?
  Зiнько пiдняв угору брови з дива.
  - Нi, не знаю,вiдповiв.
  - Ну, не зна?ш, дак не зна?ш. Добре! А розкажи, як ти його побачив!
  Зiнько почав розказувати. Слiдчий слухав i дивився, не одводячи од
нього очей i мов трохи всмiхаючися глузливо. Зiньковi ставало якось
нiяково вiд того прикрого погляду й вiд того незрозумiлого усмiху. Це його
збентежувало, i збентеження вiдбивалось йому й на обличчi.
  "А, бач! - думав собi, радiючи, слiдчий.- Уже й­му нiяково ста? вiд
мого погляду, вже почав плутати. Стривай, голубчику, я тебе ще й не так
припечу!"
  - Так! - промовив вiн уголос, як Зiнько доказав сво?.- А тепер ось що
скажи: чи до цi?? ночi Грицько Момот знав, що ти ходив до його жiнки?
  Зiнько широко глянув на слiдчого. Вiн спершу здивувався, потiм обурився
i вiдказав iзгорда:
  - Цьому неправда! Я його жiнки не займав i нiколи до не? не ходив.
  - Справдi? - глузливо запитав слiдчий.- А ось зараз '?? приведуть, то
ми i в не? розпита?мося, чи що там у вас було, чи не було. А поки я тобi
щось вичитаю.
  I вiн почав вичитувати Зiньковi коротенькi уривочки з того, що казали
свiдки:
  - Терентiй Тонконоженко виказав, що ти з ?вгою Момотовою жив, як
чоловiк iз жiнкою... Михайло Сучков... виказав, що про це все село зна?...
Старшина Григорiй Копаниця - те саме... Захарiй Забiгайко бачив не раз, як
ти вночi йшов од ?? хати... ?фрем Рябченко - що бачив вас i пiймав на
вчинку на луцi в вербах... Уляна Петренкова - що бачила вас у саду... Коли
хочеш, я тобi ще прочитаю, та буде й цього. Що ти на це скажеш?
  - Що це все падлюшна брехня, та й годi! От що скажу!
  - Ге-ге! Який ти палкий! Ну, тепер же слухай, що я тобi скажу!
  Слiдчий одхилився трохи назад на стiлець, утупив свiй погляд у Зiньковi
очi i промовив, мов одбиваючи язиком кожне слово:
  - Зiновiй Сиваш! Розкажи, за що ти вбив Григорiя Момота!
  Хоч уже з того, як слiдчий з ним поводився, Зiнько бачив, що той нiяк
не дойма? йому вiри i не знати, нащо пита?ться не про дiло, а про ?вгу,
але цього питання вiн нiяк не сподiвався. Воно здалося йому таким чудним
та недоладним, що спершу якось навiть не злякало його. Вiн тiльки широко
глянув i промовив:
  - Як?
  - Хiба ти не чу?ш? - удаючи гострого голоса, щоб уразити тим
"злочинця", казав молоденький слiдчий.-Я тебе питаю: за що та як ти вбив
Григорiя Момота? Сам чи вдвох iз його жiнкою?
  Тiльки тепер Зiнько цiлком зрозумiв, яка на його напасть. Його пройняло
холодом, та вiн одмовив поважно :
  - Питайте, пане, того, хто це зробив, а не мене.
  - А хто ж це зробив?
  - Не знаю.
  - Так я ж знаю! - скрикнув слiдчий, устаючи.- Знаю i кажу тобi: ти!
  I щоб уразити бiльше злочинця, вiн до голосу грiзного ще й показав на
його пальцем:
  - Ти вбив його, i я тобi розкажу - як. Ти прийшов уночi до його жiнки,
думав, що буде вона сама, а зустрiв його. Ви посварилися, почали битися, i
ти вбив. Тодi повiсив, щоб подумали, що сам Момот повiсився. Це все я дуже
добре знаю й без тебе. А тепер менi треба знати тiльки оце: чи ти сам його
вбивав, чи вдвох iз ?вгою Момотовою? Ну, кажи - як? Сам чи з нею? Ну!
  Слiдчий стояв перед Зiньком, грiзно впиваючись у його очима. Зiнько
трохи тремтячим голосом одказав:
  - Нi сам, нi з нею. Нiчого цього не було, а коли хто вам i сказав, той
брехун, та й годi! Даремне ви, пане, напада?тесь на мене... Я не винен
нiчим, шукайте винного деiнде.
  - Добре! Ми зна?мо, де шукати,- промовив глузливо слiдчий.- Урядник!
Арештувати його i вiдiслати в город!
  Урядник пiдiйшов до Зiнька.
  - Ваше високоблагородiе! - промовив Зiнько.- За що ви з  мене
знуща?тесь? Хто ж то докаже, що це я зробив таке страшне дiло? Нiхто не
може, а ви мене до арешту берете. Це ж грiх вам од бога буде, що ви
невинного занапаща?те!..
  - О, язикатий, язикатий! - сказав слiдчий.- Дарма: посидиш трошки в
острозi - там язик тобi прикоротшають! А за те, щоб доказати, не журись:
докажемо! А поки тих доказiв шукатимем, дак ти, братику, посидь! Урядник!
Виведи його!
  - Люди добрi! - озвався Зiнько,- свiдчусь богом, що я не винен! Я буду
жалобу подавати, що мене так iзганьблено й знехтувано!..
  - Ну, ну, йди, не розпатякуй! - потяг його врядник iз свiтлицi за
рукав.
  Слiдчий сiв писати постанову про те, щоб арештувати Зiнька.
  Поки це робилось у волостi, Га?нка вешталась собi по хазяйству i нiчого
того не знала. Виглядала Зiнька й дивувалася, що так довго не верта?ться.
Треба було ?й води принести,вхопила вiдра й побiгла до колодязя. Пiдходячи
до його, бачила купку жiнок; вони про щось жваво розмовляли, а забачивши
??, зараз притихли. Вона як думала про Зiнька, зараз i попитала:
  - Чи ви не були бiля волостi, не бачили там мого чоловiка? Як пiшов
туди, та й нема.
  Жiнки глянули на не? якось чудно, потiм iззирнулися промiж себе. Га?нка
здивувалася:
  --Що це ви на мене так дивитеся?
  - Та вона нiчого не зна?,- промовила стара баба, а потiм загомонiла до
Га?нки:- Так ти нiчого й не зна?ш, дочко?
  - А що ж менi знати? - спиталася Га?нка, дивуючись та трохи злякавшись.
  - Ой, нещаслива ж твоя доля, дочко! Нещаслива твоя доля! - захитала
головою i мало не заголосила баба.- Та вже ж везуть твого Зiнька, везуть
його в город до тюрми!..
  - Зiнька?.. В город?.. До тюрми?.. Що це ви кажете, бабо?
  - Правду, серденько, правду! Уже й конi запрягають, везуть його... бо
виявив слiдчий, що Зiнько Грицька вбив.
  - Брехня! Це брехня! - скрикнула Га?нка.
  Вiдра брязнули додолу, а вона сама полинула вулицею.
  Бiгла до волостi. "Уже конi запрягають, везуть-везуть..."- це тiльки
було в не? в головi i било в голову, як молотом. "Перейняти!.. Перейняти,
щоб не повезли!.. Щоб поспiти!.."
  Бiгла так, що люди лякались, побачивши ??, та вона того не помiчала.
  Ось видко волость... он рундук... он пiдвода перед Рундуком... люди...
Зiнька нема...
  Вже добiгла до рундука, як його побачила: виводили з волостi з
iзв'язаними назад руками.
  Кинулась до його, припала, обвилась коло його, мов хмелиночка. Дух
перебивало, не здужала говорити, аж поки змоглась:
  - Що це? Нащо це? Зiнечку, за що це?
  - Кажуть, що я Грицька вбив... Везуть... в острог...
  - Неправда, неправда!.. Ти не вбив Грицька... Нi, я знаю, що не вбив!..
За що ж тебе?.. Так не можна!.. Зв'язали... Нi, не можна. Я розв'яжу!..
  I вона почала розв'язувати йому руки.
  - Геть, молодице, не чiпай! - сердито вiдштовхнув ?? десятник.
  Зiнько стояв блiдий як крейда, не можучи промовити слова. А вона
пручалась в руках у десятника i казала все тим задиханим тихим голосом,
мов упевняючи кого:
  - Не можна ж!.. Не можна ж так!.. Треба розв'язати!.. Пустiть мене!.. Я
розв'яжу... Йому треба додому... Швидше пустiть мене!..
  - Одведiть ?? геть! - почула Га?нка чийсь голос i побачила на рундуку
якогось пана. Зрозумiла, що це його тут сила й воля. Вихопилась з
десятникових рук i пiдбiгла до пана. Зупинилась перед рундуком i,
дивлячись до пана вгору, говорила:
  - Паночку, лебедику мiй!.. Ви ж бачите, Зiнько ж не винен... Ви ж
зна?те,- вiн же не такий, щоб це зробив!.. Його треба пустити,- нащо вони
його зв'язали?
  Благала тихим голосом, говорила, як дитина до великих, просячи не
карати, змилуватись.
  - Твiй Зiнько чоловiка вбив, за те його i зв'язано! - вiдказав пан.
  - А неправда ж!.. Так грiх казати!.. Це ви не зна?те Зiнька... Вiн
добрий... Вiн такий добрий!.. Вiн милостивий!.. Пустiть його!
  - Не можна!.. Одiйди! - звелiв пан, додавши крiзь зуби:- Iдiотська
сцена!
  Але вона не вiдiйшла. Упала навколiшки, досягла руками йому до колiн,
дивилась на нього поглядом, повним безмiрного благання й слiз:
  - Ой, пустiть же!.. Пустiть, паночку!.. Я за вас бога молитиму! Щоб вiн
вам щастя послав, де ви поглядом глянете, де словом обернетесь. Пустiть!..
Пустiть!.. Пустiть!
  Вона задихалась, а руки, тремтячи, стискали тi невблаганнi колiна. I
враз почула, що вiз руша?. Зiрвалася на ноги, озирнулась"- Зiнько сидiв
уже на возi.
  - Прощавай, Га?нко!.. Молись боговi!
  Вiз рушив... Вона кинулась до його, та чи?сь дужi руки вхопили ??
ззаду, не пустили. Вона дивилася услiд тому возовi, як вiн поторохтiв
вулицею... докотився до поворотки... завернув... востанн? обличчя Зiнькове
бачить... зник...
  - Ох!..- промовила тихо i впала додолу.
  Вже нiчого не чула й не бачила...  VII. СВОЯ ВОЛЯ!

  Рябченковi з товариством була тепер воля. Зiнько вже два мiсяцi як у
тюрмi i похоже так, що й не вийде звiдти. Зоставшися молоде товариство без
його, притихло. Та.хiба ж би й не притихло? Раз, що Зiнько з-промiж ?х був
i найрозумнiший, i найписьменнiший; за його порадою всiм було добре, а
тепер вони не могли дати справi нiякого ладу. А друге: не було в ?х без
його того духу смiлого, бадьорого, надiйного, що вiн якось умiв надихати
?м. Було, одно слово тiльки скаже, то вже так i хочеться i робити, i
добувати, чого треба, а тепер не було кому того слова казати. А найбiльше
?х пригнiчувало те, що через яке дiло Зiнька в ?х нема. Якби вiн просто
кудись пiшов або по?хав, то це не так би було ?м прикро. Але на Зiньковi
страшною хмарою налягло обвинувачення... та ще яке!..
  Щоправда, товаришi тому не йняли вiри i голосно промiж себе i всiм це
казали. Найпалкiше оступався за його Васюта. Вiн навiть ?здив у город,
хотiв одвiдати Зiнька в тюрмi, ходив до слiдчого, прохав,- не пущено.
Почав був упевняти слiдчого, що Зiнько не винен, та той i слухати його не
схотiв, i з хати пiшов. Васюта вернувся засмучений, але ще дужче
сперечався, навiть сварився з тими, хто обвинувачував Зiнька. А таких було
багато: Рябченко, Копаниця, Тонконоженко та iнщi такi обвинувачували через
те, що ?м того було треба, та й вельми вже вони ненавидiли Зiнька; iншi -
через те, що звикли тим багатирям у всьому потурати й потакувати; ще iншi
- тим, що завсiгди вони радi, як е хто поганiший за ?х, i завсiгди в ?х
винен той, кого обвинувачують; врештi, найбiльше було таких, що от - усi
говорять, то й вони говорили. I зараз познаходилися такi й жiнки, й
чоловiки, що бачили, як Зiнько i до ?вги ходив, як i цiлував ??. Жiнки
найбiльше нападалися на ?вгу. ?? того ж дня, що й Зiнька, посаджено було
до тюрми, та недовго держано, бо незабаром виявилося й доведено, що вона
ще в суботу вдень пiшла в Чорновус i там ночувала. Та хоч i вернулася з
тюрми, та не на добре: бачила, як ?? обминають люди, чула, як про не?
плетуть плiтки. А ?х плетено так, що незабаром усе село знало, та й
дрiбненько знало, коли та яким побитом ?вга принадила Зiнька, як вони
вдвох Грицька дурили, як вона забула перестерегти його, що йде на нiч у
Чорновус, а Зiнько прийшов до не? та й натрапив на Грицька, як Грицько з
?м засперечався, а далi почали вони й битися, аж поки здоровiший Сивашенко
таки i вбив Грицька. Це ж тепер кожне знало й мале. Доточувано ще й багато
iншого. Однi казали, що в Сивашiв уже сiм'я така: один - коновод, пiшов на
Сибiр, другий от чоловiка вбив, а третiй такий, що й з живого шкуру дере.
А про те, що Зiнько ж повставав проти того Денисового шкуродерства, дак
уже й не згадувано, мов того й не було. А те добре згадувано, що Зiнько
завсiгди не такий, як люди, був: що старi люди казали, дак те все в його
дурниця, брехня, вигадки; тiльки що в книжках поначиту?, дак те правда. I
про вiдьми брехня, i про чорти брехня, i горiлки не пий, i в громадi
правди нема,- таке, що й купи не держиться, пiвтора людського, та й годi!
А що вбив, то то вже певна рiч: коли ж воно все так до того приходиться!
  Все до того приходилося,- це бачили й молодi товаришi, i це ?х
збентежувало найдужче. Вони не йняли, не хотiли йняти тому вiри, та
навкруги всi, як один, про це говорили, всi були певнi... а воно й робило
нагнiт на ?хнi душi, а воно й лишало слiд ?м у серцi - непомiтно ?м самим,
а таки лишало. Вони не йняли вiри, та й самi не постерегли, що там десь
глибоко-глибоко, аж на днi душi, ворушилося страшне питання: "_А що, як
цьому правда?"
  Зiнько був у ?х головою, а тепер усе село закида? цього чоловiка
болотом. I частина цього болота пада? нiби й на ?х, мовби то й вони були
негарнi, слухавшися людини, що сплямила себе таким злочинством. Цього ?м
нiхто не казав, а якось мовби видко було його по людям.
  I все те страшенно пригнiчувало духа трьом товаришам: Васютi, Карповi й
Дмитровi. Тiлько тро? ?х тепер i лишилося. Думка була, що з iг'ятьох душ
?х товариство скоро виросте до десятьох, до двадцятьох i все ростиме,
ростиме, аж поки вiзьме гору в громадi; а от тепер i тих п'ятьох уже нема,
тiльки тро?... I цi тро? ходили засмученi й зрiдка зiходились докупи, а
коли зiходились, дак громадських справ уже якось не зачiпали. Не ходили i
в громаду...
  А громадськi справи стояли погано. Про тую жалобу за продану Денисовi
землю нiхто тепер i не згадував,- вона вже пiшла в непам'ять. Денис
господарював на тiй землi як справжнiй хазя?н. А все ?х товариство, вкупi
з Вавиловим, узяло в посесiю Горянського землю. Тепер уже громадська земля
опинилась усерединi; багатирська колом круг не? обвилась, i те коло
починало вже стискати громадян таки дуженько. Зараз же побiльшано цiну на
землю аж на два карбованцi. Дибляни не схотiли спершу брати, зчинився
великий крик. Галасували довго i наважилися попитати землi в дальших
панiв. А тi, дочувшися, що в диблянського товариства земля подорожчала,
прикинули цiну й собi, хоч уже й не по два, а по карбованцю на десятинi. А
як зважили дибляни, що це за яких двадцять верстов треба возити з поля
снопи, то й зовсiм пожурились. Побачили, що воно чи й обiйдеться панська
земля дешевше проти тутешньо?. I зараз же дехто пiшов та й узяв землю в
Рябченка чи в його полигачiв, а побачивши те?, кинулися й iншi туди ж. I
так сталося, що дибляни, погаласувавши трохи, таки i почали платити по два
рублi зайвих за десятину.
  Це одно, а тодi виявилось i друге. Декому довелося вже в пилипiвку
позичати грошi. Звичайно брали на вiдробiток. Думали ж, що вiдробiток буде
такий, як i попереду, аж воно нi: побiльшано його мало не в пiвтора разу.
Знов дехто кинувся деiнде пошукати грошей, та де ж ?х знайдеш? Тiльки в
того, в кого вони ?, а тi всi одним духом дишуть. Як з землею було, так i
з грiшми: походили-походили та й повернулися до сво?х, на все згодившись.
  Це все обурювало диблян, а дехто тямущiший починав уже розумiти, через
вiщо Зiнько з сво?м товариством так повставав, щоб не продавати Денисовi
землi. Тепер уже видко було виразно те, про що тодi й Зiнько ще тiльки
догадувався: цим продажем громада вiддала себе до  рук  Денисовому
товариству, бо позамикала собi всi шляхи й стежки до землi. Може б, тепер,
якби Зiнько був у громадi... Але Зiнько був у тюрмi...
  Сумувала громада, а Рябченко з гуртом радiли. Щоправда, було й серед ?х
таких дво?, що ?м було трохи нiяково через подiю з Зiньком. А це були
Денис та Га?нчин батько. Денисовi нiяково було, що один його брат у
Сибiру, а другий налагодивсь у тую ж дорогу; Остаповi - нiяково, що його
зять, виходить, душогуб-острожник. Та вже що сталося, те сталося, його не
перемiниш, i не ними воно сталося, вони тут нiчим не виннi. Хоч i нiяково
такого родича мати, ну, а з того, що його до тюрми запаковано, чому ж би й
не скористуватися? То вони й користувалися, ще й радiли вкупi з iншими, що
в громадi стало ?м тепер просторо, i все зробилося, як урадили ще повеснi.
Вкупi з iншими й радились, як та що мають далi робити, щоб диблянсь-ких
мужикiв у шори зовсiм узяти. Тепер у ?х був такий лад, що хоч кожен сам
собi на сво?й землi господарював, а проте цiну на землю або якi вiдробiтки
- це вже визначали вони всi гуртом; мало бути так саме i з цiнами на
робiтникiв, за випас товару й за все iнше, за що дибляни мали ?м платити.
Вони вже заздалегiдь рахували тi цiни i певнi були, що тепер Диблi у ?х з
рук не вискочать - сидiтимуть, як риба в матнi, та вiдроблятимуть таку
панщину, що ну-ну!
  I Диблi вже чули це...
  З неприхильникiв Зiнькових був тiльки один чоловiк, що мучився думкою
про Зiнькову неволю i палко бажав, щоб Зiнько з не? визволився. Цей
чоловiк був Iван Момот.
  Парубок не мав спокою пiсля тi?? страшно? ночi, як вiн удвох iз Панасом
замордував брата. Еге, замордував i вiн, а не сам Панас. Упевняв себе
спершу Иван дуже, що вiн не винен, що все те Панас iзробив сам, та
сумлiння сказало йому iнше.
  Щоправда, Iван нiколи так не ворогував проти Грицька, як Панас. Але вiн
скорився Панасовi, слухався його, йшов не сво?м, а його робом, чинив усе
за його приводом - от i сталося!..
  Будь вона проклята, тричi проклята нещаслива тая нива, що через не?
таке сталося! Бодай би вона довiку нiчого не вродила, бодай би вона
запалася, крiзь землю пiшла та й його, Ивана, поглинула з собою, анiж ма?
вiн мучитися, анiж ма? вiн бути душогубом!
  Пiзно, пiзно тепер Iван побачив, що йому не треба було слухатись
Панаса, не треба було змагатися за землю,- бо тут Грицькова правда була,а
найбiльше не треба було тi?? ночi йти до Грицька й пособляти Панасовi. Ой,
боже! боже! боже!
  "Мовчи, а то й тобi те буде, що Грицьковi!" - це так Панас йому сказав.
Вiн каже, що не хотiв убивати Грицька, а тiльки полякати, щоб поступився
землею. Це вже так на лихо пiшлося, що Грицько вдаривсь об скриню, пробив
собi голову та й умер з того. Панас того не бажав, i за те вiн не винен.
Та коли вже воно сталося, то не треба нiкому цього казати. А що Зiнька
взято до тюрми, то то дурниця: подержать та й випустять. А поки треба
мовчати, нi словом, нi поглядом не виявляти людям, щоб i подумати нiчого
не могли. I Панас був на похоронi, ще й Iвановi звелiв iз собою йти.
  Була це Iвановi найбiльша мука. I якби тут, бiля його, не стояв Панас,
якби вiн повсякчас не почував на собi його погляду гострого, то вiн, Iван,
не витримав би: впав би перед цим знiвеченим трупом навколiшки та й
покаявся б, виявив би правду перед усiм народом.
  I чому вiн цього не зробив? Побоявся кари? Та нiяку ж кару не було б
так тяжко вiдбувати, як самому тепер каратися!
  Занапастив брата, посиротив його дiти i занапастив ще чоловiка -
Зiнька...
  Не мiг ночами спати. Цей страшний труп, з обвислими вниз головою й
руками, з роззявленим ротом, не покидав його. Бачив його перед себе, аби
зостався на самотi в темрявi. Бачив так, мов справдi вiн був тут, висiв.
Парубок уставав, сiдав на постелi та, обхопивши колiна руками, сидiв i
дивився на труп, а в головi в нього як молотом стукало два слова: "Убив
брата! Убив брата! Убив брата!.."
  Тiльки два слова!.. Боже! Тiльки два слова, два словечка, а чого ж вони
так його мордують, так печуть, що йому хочеться вибiгти насеред села й
гукнути на весь свiт: "Я вбив брата!.."
  I ледве задрiма?, а вже знов мов щось його штовхне, i вiн стрепенеться,
i вже перед ?м випливають iз туману сiни, i серед сiней - вiн, брат...
  Одного разу вiн молотив. Цiпи влад токотiли по току: так-так-така!..
так-так-така! I враз, замiсто того "так-так-така", Iван зовсiм виразно
почув, як цiпи говорять: "Убив брата! Убив брата!" - так, аж вимовляють.
Глянув на снопи, аж там замiсто снопа лежить Грицько мертвий. Скрикнув,
кинув цiп i втiк.
  Тi?? ж ночi вiн нишком викрався з дому та й пiшов на кладовище. Мов
злодiй, ховаючись попiд тинами, перейшов улицями, вийшов за село. Мiсяця
не було, тiльки зiрки поблискували на темному небi холодним неприхильним
блиском. За ?х свiтом Iван добачив уже першi крайнi хрести на могилах.
Увiйшов серед ?х. Боявся попереду бувати на кладовищi. Раз якось з
парубками, та й то чогось моторошно було... А тепер iшов сам i не боявся.
Його вело те, що страшнiше за всякий страх. Блукав помiж могилами й
хрестами, вишукуючи того невеликого дубового хреста.  Холоднi  зорi
присвiчували йому з ворожого почорнiлого неба. Знайшов.
  Ось пiд цi?ю купкою землi Грицько замордований лежить.
  - Грицю, братику! Чи чу?ш ти мене?
  Не озива?ться.
  Припав до землi, обняв могилу руками.
  - Грицю, братику, чи чу?ш ти мене? Озовися до мене, бо гину, нема мо??
сили!
  Вiн бився головою об землю, вiн цiлував ??, вiн благав:
  - Прости менi, мiй братику, мiй порадничку добрий! Прости менi, що тобi
муки завдав, тво? дiтки маленькi посиротив!.. Та якби ж я те знав, що воно
так буде, то я б же свiт за очi лучче пiшов, нiж щоб оте сталося!.. Та
мо?й же карi i краю нема!.. Та тобi ж, братiку, i грiхи бог простить за
таку смерть, а моя мука i на цiм, i на тiм свiтi!.. Та ти ж, братику, у
раю з богом будеш пробувати, а я ж у смолi кипiтиму! Та прости ж менi, мiй
рiднесенький, та прости ж, бо несила моя, бо душа з тiла виходить! Та
прости ж! Та помилуй же!..
  Слова уривалися, мiшалися з риданням. Знеможена, змордована душа
билася, як пташка в кiгтях у кiшки,- от так вона билася в пазурах у тi??
муки несьогосвiтньо?.
  Високе й широке небо простилалося над великою й широкою землею. А на
землi, в темрявi, пiд маленьким хрестом, простягся малий знеможений
чоловiк i благав собi спокою:
  - Та помилуй же!..Та якби ти був тепер живий, то я б тво? й слiдочки
цiлував!.. Накинь на мене покуту, яку хочеш, тiльки прости!.. Ой, лучче б
я сам тут лiг, легше менi було б!.. Як тепер менi каратися!.. Ой, мiри ж
нема тiй карi!.. Не витерпить моя душа... гине... Братику!.. Грицю!..
  Благання вмирали без одповiдi. Холодна мовчала земля. Холодне зводилось
угору, мовчало чорне небо. Холоднi, ворожi блискали зiрки.
  Нiде - нi серед того широкого неба, нi на цiй великiй землi - вiн не
мiг знайти спокою.
  Ридання затихало, слова змовкали. Хоч не було спокою,- приходила втома.
  Врештi все затихло. Тiльки знеможене тiло ще лежало, припавши головою
до купки землi. Чорнi хрести поставали круг його, попростягавши в темряву
сво? рамена. Стояли й дивились мовчки, довго...
  Пiдвiвся, пiшов...
  Одначе пособилося. Прийшовши додому, вперше пiсля тi?? страшно? ночi,
заснув як треба,- так твердо, що нiчого не пам'ятав i не чув, аж поки його
збуджено. Другого дня аж сам дивувався: був зовсiм спокiйний. Смутний та
спокiйний, не мордований такий, як попереду. Минув цей день, минув другий,
третiй, тиждень... Усе однаково: мара вже не приходить, на душi смуток,
але й упокiй...
  "Ой братику! Невже ти мене простив?"
  Так проминув мiсяць. Iван аж поздоровiшав. Спав добре, усе як треба
робив, тiльки на Панаса й зглянути не мiг. Нанявся в економiю, щоб не
бачити його. Нiчого - й там можна жити, не турбу? його.
  Одного разу, наробившися та натомившися, спав добре. I враз почув, що
його мов iмпетом кинуло: ш-шморг!
  Пiдвiвся, сiв i прислухавсь: ш-шморг! От зовсiм як вiрьовка по дереву
шморга?, коли тягти ??. Де це шморга?? Що це?
  Почав прислухатися дужче - i зовсiм виразно чув, як вiрьовка знову:
шморг!.. I не чуть... А тодi знов...
  Невпокiй обнiмав його груди. Чого воно шморга?? Нащо? Адже вiн дуже
добре зна?, що так саме, точнiсiнько так шморгнула вiрьовка тодi, там...
  Он-он-он... вiн уже бачить: iз темряви виступила бантина, а через не?
перекинуто вiжки... Шморг! Вiжки потяглися вгору, а на  кiнцi  ?х
заколихалося щось довге, важке... Грицько...
  I вiн колихався, перед ?м у темрявi з обвислими руками... Iван розумiв,
що це не Грицьковi сiни, що це панська пекарня, що круг його люди сплять
на полу, що тут нема бантини... А Грицько колихався на ?й, тихо, мертво
колихався, i Иван бачив його серед тямря-ви так добре, що добачав навiть
ту смужку кровi, що витекла йому з уст по бородi за комiр.
  Iван не скрикнув, не схопився. Вiн тiльки трусивсь увесь i дививсь, як
Грицько тихо хитався перед ним: ра-аз... ра-аз... ра-аз...
  I зрозумiв, що все знову вернулося...
  З того часу мiг спати тiльки звечора. Пiсля пiвночi шморгала по бантинi
вiрьовка, i вiн прокидався. Лежав i дивився, а над ?м колихався Грицько:
ра-аз... ра-аз... ра-аз...
  Вiн звiвся нiнащо. Ходив, як мара, блiдий, з божевiльними, неспокiйними
блискучими очима. Хоч удень йому тепер все ж було нiчого... Вночi -
щоночi, а вдень - нi. Тiльки людей боявся, тiкав од ?х. Здавалося, що
кожен зна?, що кожен хоче його спитатися: "А що, i цi?? ночi був у тебе
Грицько?" I того питання вiн через щось боявсь iще дужче, нiж Грицька...
  Молитися давно кинув. Тiльки спершу силкувався. Та не молилося... Однак
вiн зна, що бог не прийма? душогубово? молитви. А вже чув, що далi так не
витрима?.
  Щось iзробить... Щось мусить iзробити...  Частина третя

  Чому, кури, не пiете?
  Чому, люди, не чу?те?
  Турки село звоювали,
  Громадами людей гнали.
  Народна пiсня

  I. СУМНА ХАТА

  У той страшний день, як забрано Зiнька, люди пiдняли Га?нку непритомну
з землi, понесли й положили на волосний рундук. Почали жiнки бризкати ?й в
обличчя водою, аж поки вона очутилась. Розплющила очi, помалу пiдвелася.
Не розумiла спершу, що з нею сталося, де вона й чого вона. Сидiла на
ослонi, дивлячись померклими очима на людей, що круг не? стояли. Потроху
притомнiсть верталась до не?, i врештi вона згадала все. Глянула,
озирнулась - нi коня з возом, нi Зiнька вже не було. Устала мовчки й
почала зiходити з рундука.
  - Га?нко, куди ти, стривай! - припинили були ?? жiнки.
  Але вона вiдхилила ?х рукою й пiшла сама собi швидко, хоч i хитаючись,
додому. Не бачила нiчого перед себе, тiльки почувала, що ?й треба швидше,
швидше дiйти до сво?? хати. I дiйшла таки, вiдчинила дверi й стала на
порозi. Стара мати глянула на не? та аж перехрестилася: перед нею стояла
не Га?нка, а якась мара, блiда, страшна.
  - Боже! Дочко, чого це ти?
  Стара кинулась до не?, але вона мовчки злегенька вiдхилила ?? рукою,
перейшла хату й сiла за стiл. Здивована мати, не розумiючи, що з нею
сталося, пiдiйшла знову:
  - Доню, Га?ночко, скажи - що тобi?
  - Нiчого, мамо... Зiнько в острозi...
  - Як то в острозi? - вжахнулась стара.- Що це ти? Бог з тобою!
  - Еге, в острозi... Люди сказали, що вiн убив Грицька, дак його до
острогу забрано...
  Вона говорила це рiвним тихим голосом i так, мов це була звичайна рiч i
нiтрохи не займала ?? зглибока. А очi божевiльно-нерухомi втупила в одну
якусь цятку i так сидiла, мов витесана з бiлого каменю.
  Мати, почувши страшну новину, й сама спершу занiмiла, а  потiм
заголосила, затужила...
  - Не голосiть, мамо,- тим самим рiвним, байдужним голосом промовила
Га?нка,- я вже голосила: не пособилося,- забрали вони.
  - Хто ж забрав, дочко?
  - Люди... пани... Вони сказали, що вiн убив Грицька, та й забрала його
до острогу.
  - Та хто ж сказав? Де ж це видано, щоб на Зiнька таку напрасну
вигадувати? Ой, боже ж мiй, боже! Ой, горечко нам, нещасливим!.. Одного
сина забрали, занапастили та й другого тепер забирають!.. А що ж я,
бездольна, при старощах мо?х робитиму?..
  I тяжке материне тужiння озвалося знову по хатi. Одна тужила, схиливши
свою стару сиву голову на чорнi, худi, порепанi вiд тяжко? довго? працi
руки, а друга сидiла кiнець столу випроставшися, сидiла нерухомо, i очi ??
нерухомо дивилися в одну цятку...
  А на свiт насувала темрява. Зайшло сонце за обрi?м, покинуло землю, i
воля тепер була темрявi обнiмати покинуту сво?ми широкими чорними крилами.
Останн? промiння зляканого свiту тiкало слiдком за сонцем, а вона
запановувала, а вона вступала скрiзь, у кожну мiсцинку землi, покривала
степ чорним накриттям, загортала в його лiс, iсповняла глибокi яри й
долини.
  I до ?х у хату вона зайшла - по кутках чорною марою стала, стiни
позапинала i сповнила всю хату, i обняла ?х обох - i ту, що там на полу
здригалась од ридання, i цю, що бiля столу сидiла нерухома. Обняла тiло,
поняла й душу...
  - Мамо! - почувся серед темряви рiвний голос.- Там темно...
  - Де?
  - В острозi... Там темно, нема свiту...
  Рiвний голос замовк, а в другому кутку ще голоснiше озвалося ридання...
  Темна, хмарна нiч була на свiтi...
  Прийшов ранок, похмурий, сiрий, з косим холодним дощем. Вiн сiяв з
набряклих гидких хмар, що понависали над землею i гнiтили ?? сво?м мертвим
широким поглядом. Вiконця в маленькiй хатi плакали, великi краплi слiз раз
у раз котилися по ?х i зникали, щоб попустити мiсце новим...
  Мати пiшла до волостi розпитувати про Зiнька.
  - А чого тобi, бабо, треба? - гукнув на не? Копаниця, побачивши ?? бiля
порога.
  Вона сказала, чого ?й треба, низенько та покiрно кланяючись.
  - Що ж, бабо, ми того нiчого не зна?мо,- вiдказував Копаниця,
розлiгшися в крiслi за зеленим столом.- Слiдствуватель звелiв одвезти його
в острог - ми й одвезли, а бiльше нiчого не зна?мо.
  - Та вiн же не винен!.. Та за що ж його забрано?..
  - То не наше дiло розбирати, чи вiн винен, чи нi, i ти нам голову цим
не мороч. От ти кажеш, що нi, а слiдствуватель говорить, що винен. То вже
там суд розбере, що та як,- на те й суд.
  - А коли ж той суд буде? - питалася бiдолашна.
  - I того я тобi не скажу. Як iсхоче сам суд, так i буде. Схоче завтра -
буде й завтра, а схоче через два годи, то й через два. На те й суд.
  - Та невже ж оце йому аж два годи сидiти?
  - По десять год сидять,- не то по два. Як заробив, так хай i одвiча?, а
ти начальникам голови не клопочи, кажу тобi, сво?ми пустяками! Iди вже
собi додому, бабо!
  Мовчки пiшла, до землi хилячись, безталанна мати. Другого ж дня вона
занедужала. Стала горiти, все тiло болить. Лежала на полу, стогнучи, не
здолiючи пiдвестися. А Га?нка мов i не бачила того: сидiла, очi втупивши в
одну цятку, i мовчала.
  - Га?ночко, дай менi води!
  Подала i знову сiла.
  - Га?нко, ти б затопила вже пiч.
  Слухняно внесла дров, затопила пiч, стала й дивилась, як огонь
перебiга? по дереву.
  - Га?нко, а чого ти горшкiв не становиш?
  Почала Га?нка горшки приставляти - порожнi.
  - Ой, менi лихо та горе! - стогнала Параска.- Що менi тепер робити?
  Саме на це вбiгла в хату Катря Карпова:
  - Що це ви, бабусю, хворi?
  - Та тут я хвора, а тут таке лихо з Га?нкою сталося! - почала
розказувати стара.
  Га?нка чула все, що про не? казано, i мов i не чула, Катря загомонiла
до не?:
  - Га?нко, що тобi, голубочко?
  - Нiчого.
  - То ти журишся. Ти не журись так... Це все людська напрасна,- воно
виявиться. Зiнько вернеться.
  Молодиця розважала подругу, а та слухала мовчки i нiчого не чула.
Катря, придивившись до ?? нерухомого погляду, аж iзлякалась.
  "Оце лихо! - подумала собi.- Вона ж непритомна! Вона ж нi до яко?
роботи, а мати хвора".
  Кинулась Катря до печi:
  - Ось постривайте, я вам пособлю!
  Поробила що треба, поприставляла до вогню горщики.
  - Спасибi тобi, дочко! - дякувала Параска.
  - Га?нко, дивись, щоб горшки не збiгли! - наказа? ла Катря.- Я зараз
вернуся.
  Метнулася додому, розказала про все Карповi, забрала дитину та й знов
до Сивашiв. Поралась, аж поки наварила обiдати, поприбирала все в хатi.
Га?нка сидiла й дивилась на те.
  Другого дня, швиденько впоравшися дома, Катря знову прибiгла.
  "Погано, що Га?нка так сидить усе з сво?ми думками,- мiркувала
Катря.Хай щось робить,воно думки розбиватиме".
  I почала наказувати ?й те або те робити. Та слухалась.
  Два тижнi, поки стара Параска була хвора, Катря щодня бiгала до Сивашiв
поратися, зазирала i ввечерi. Мати не могла ?й iздякуватися.
  - Спасибi тобi, дочко! Яка ти добра та гарна! Якби не ти, то щоб ми й
робили, бiдолашнi? Дай тобi, боже, вiк довгий та щасливий за твоя
добрiсть!
  - От, бабусю, що там такого, як я забiжу до вас на яку хвилиночку! Та
менi цетце й в охотку - веселiше, як серед людей, а то все дома та дома! -
вiдказувала Катря, хоч ?й часом було дуже скрутно розриватися на двi хати,
а веселощiв у Сивашiв було стiльки, як на кладовищi.- Аби ви та Га?нка
швидше остербували - ото добре було б.
  I вона клопоталась, бiгала, пособляла, завсiгди така щира й привiтна,
мовби коло сво?? дитини. Не стало в Сивашiв грошей - вона вирядила Васюту
повезти в город та продати трохи хлiба. За тi грошi покупили що треба, ще
й у волость повiддавали оплатки.
  Помочi добрi люди давали, жити було можна, та не могли вони дати помочi
душi людськiй, не могли розважити ?? горя великого. Катря силкувалася
розважати й матiр, i Га?нку. Матерi мов легшало вiд тих розмов, а Га?нка
хоч i слухала, та, мабуть, нiчого не розумiла.
  Вона не плакала, не тужила, не нарiкала. Вона мовчала. Робила все, що
?й загадувано, i помалу звикла все робити як треба: поралась, шила, давала
?сти,- так, мов i звичайно. Тiльки вона нiколи не думала про те, що
робить: воно робилося саме. Вставала вранцi й думала: "Вже день". Друга
думка: "Боже, який довгий... хоч би вечiр!" Тодi бралася робити все, що ?й
наказувала Катря або мати. Скаже "порайся!" - пора?ться, "ший!" - ши?. А
як нема чого робити, сяде бiля столу сама собi та й сидить випроставшися,
i дивиться в якусь цятку. А в думках тiльки одно: "Уже мина? день, от уже
вечiр..." Приходив вечiр, приходила нiч... Iнодi  вона  спала,  як
утомлялася, iнодi лежала безсонна всю нiч i дивилася в темряву... Дивилась
i думала: "От уже нiч почалася... яка довга!.. От уже мина?... От уже
ранок буде..."
  А нащо ?й та нiч, той ранок, той день,- не знала... Вона розумiла дуже
добре, що Зiнько в тюрмi, що його судитимуть, можуть у Сибiр заслати...
розумiла, що вiн не винен... Знала, що ?м без нього жити не можна... Потiм
знала, що бува? день i вдень треба поратись: скотинi ?сти давати, хату
мести, води приносити, щии... потiм приходить нiч, i тодi спати... ще
треба ?сти вдень... Все це робила... Все це треба робити... аж поки прийде
той день... той суд...
  Не ходила нiкуди, не любила озиватися нi до кого. Мовчки обминала
людей. З матiр'ю жила так, що тiльки вiдповiдала на питання. Здавалася
кам'яною.
  Тяжка туга, мов хмара, налягла на Зiнькову хату, сповнила ?? всю.
Здавалося, що й стiни тут сумували, понуро- дивлячись не осяяними ясним
свiтом вiкнами. Туга визирала з кожного куточка, промовляла померклими
жiночими очима, озивалась розбитим людським голосом. Двi пригнiченi
безмiрним горем жiнки ходили, як двi мари, ворушились, робили щось, iнодi
вдавались одна до однi?? словами,- видко було, що живi. Але хто зазирав до
цi?? хати, тому здавалася вона труною...
  Та й зазирало небагато. Спершу то бiгали деякi кумасi цiкавi: людям
таке нещастя сталося, то треба ж подивитися, що вони та як вони пiсля
його... подивитися, щоб було що й людям розказати. Та Катря не вельми ?х
вiтала, а дуже цiкавого ?м нiчого не виявилось, то вони скоро й покинули
бiгати. Заходили Карпо а Васютою. Васюта хотiв був раз сво?ми жартами
смуток розвiяти, але в цiй хатi його шуткування плачем озивалося i здалося
всiм i йому самому таким дивним, що вiн зараз же змовк. Одвiдувала Га?нку
Ликера, ?? мати, але батько нi разу не зайшов. Часто зазирав дiд Дорош.
Га?нка була його влюблениця здавна, i тепер ?? лихо було дуже тяжке
дiдовi. Вiн дивився на не?, хитав головою, думав i казав:
  - До знахаря треба, от що... Тiльки доброго треба, щоб умiв одшептати.
  I почав умовляти Га?нку по?хати в Чорновус до Гострогляда. Га?нка
спершу не зрозумiла, куди й чого ?хати, а зрозумiвши, вiдказала:
  - Не хочу...
  Умовляв-умовляв дiд,- не пособилося. Мусив облишити.
  Параска потроху оклигувала, та дуже помалу. Казала, що хоче пiти в
город до панiв, щоб пустили ?? до Зiнька, але не могла йти i дома ледве
чапала по хатi.
  А про Зiнька не було чутки. Викликав слiдчий на допит ще декого з
диблян, вони приносили старi звiстки, що Зiнько все в острозi - дожида?
суду.
  Одного разу надвечiр Га?нка була в сво?му садку, аж над самою
рiчкою,пiшла витягти дiжку, що там замокала. Ще не дiйшла до рiчки,
почула, що хтось iде. Озирнулася й побачила Микиту Тонконоженка. Став
перед нею, смiючися:
  - Здорова, Га?нко!
  Ледве вимовила: "Здоров",- i хотiла йти далi, обминувши його. Але вiн
припинив ??:
  - Ай давно я тебе не бачив, Га?нко! А хотiлося бачити! Ех, та й
молодичка з тебе - первий сорт! Што хароша, то хароша,вот только плохо,
што пабл?дла трошки. Ну, не бiда,вот прайдьоть!.. А я за тобою скучив, вот
чесно? слово - скучив!
  Вона слухала мовчки, мало розумiючи його слова. А вiн думав, що ?й
хочеться слухати, i провадив сво? далi:
  - Не пав?риш? Так скучив, що аж!.. Я про тебе завсiгда думаю... потому
што тако? молодички у нас - ну, просто нема-н?ту, та й годi всьо! Ех,
зна?ш шо, Га?нко! Ти хароша, та й я не поганий,- давай любов завидьом!
  Вiн обхопив ?? за стан i хотiв поцiлувати. Вона вдарила його лiктем у
груди, аж вiн одхилився, вихопилася з рук i в одну мить вискочила на гору.
Перелинула садком аж до хати, тодi озирнулася - чи не женеться.
  - А що ж, дочко, де дiжечка? - спиталася мати, виходячи.
  - Там... Я не взяла...- вiдказала Га?нка, тремтячи. Мати хотiла була
спитатися, чому не взяла, та як глянула на ?? обличчя, то побачила, що
краще ?? вже не посилати. Пiшла сама.
  Всю нiч Га?нка не спала. Трусила пропасниця так, що аж зуби цокотiли. А
далi голову мов полум'ям обняло. Блудила словами, кричала щось несамовите
- про Микиту... про Зiнька... голосила... проклинала чи себе, чи когось...
Тiльки перед свiтом заснула твердим сном i спала аж до обiд. Мати не
будила ??. Прокинулась, пiдвелась...
  - Це вже день, мамо?
  - День, дочко.
  - Це я так довго спала?
  - Аби на здоровля, то спи, дочко.
  -_ Нi, я встану.
  - Добре! Ось зараз обiдати будемо! - казала мати, радiючи, що Га?нка
сама озвалася й розмовля?,- це було вперше вiд того дня.
  - Нi, я не обiдатиму,- вiдказала Га?нка,- менi треба до Зiнька йти.
  - Як то - до Зiнька? - спитала мати та аж похолола: ?й здалося, що
Га?нка ще й досi блудить _словами.- Що це ти кажеш, дочко? Як це ти пiдеш
до Зiнька?
  - Я пiду, я хочу його побачити.
  - Та як же ти його побачиш? Ти ж не зна?ш, куди й доступитися.
  - Я, мамо, пiду в город. Прийду до острогу, а як там доступитися, то
вже знатиму. Я хочу його бачити, хочу знати - що йому, як йому.
  Мати заплакала. Вона вже бачила, що Га?нка не блудить словами, а
говорить як треба.
  - Пiди, доню, пiди, моя дитино! Ти молода,- ти доступишся. Тiльки не
ходи сьогоднi,- ти ще хвора. Iди завтра.
  - Пiду сьогоднi.
  - Пiзно вже: поки в город дiйдеш, та те, та се, то й смеркне. Треба йти
зранку.
  Мусила послухати Га?нка. Але не спала всю нiч,- так обняли думки та той
невпокiй, те? поривання, щоб швидше, швидше йти до нього, побачити,
одвiдати!..
  "Боже мiй! Що ж я наробила? - думала вона.- Чого ж я досi не пiшла! Та
чи я скам'янiла, чи я занiмiла, що сидiла дома? Мо? сонечко там
поневiря?ться, а я з мiсця не рухнуся!.."
  Вона не розумiла, як це так сталося, що аж до вчорашнього вечора
справдi мов кам'яна була. Тiльки вже як отой гидкий зачепив ?? - вона вся
стрепенулася, душа мов огнем зайнялася. Пекло ??, мордувало всю нiч... I
тепер пече!.. Ой боже! Яка довга ця нiч! Хоч би швидше, швидше ранок!
  Ще й не розвиднiлось, а вона вже схопилась.
  - Уже йдеш, дочко?
  - Iду, мамо.
  Засвiтили. Вона вбиралась, поспiшаючися.
  - Ти поснiдай, дочко!
  -_ Не хочу, мамо,- в душу не йде.
  - Дак вiзьми в город,- уже ж там увесь день будеш, то схочеться ?сти.
  Таки примусила взяти харчу трохи, ще й три карбованцi грошей.
  - Може, дозволять Зiньковi дати... Та й так, гляди, комусь давати
доведеться, бо вже без того не обiйдешся.
  Перехрестилася Га?нка, вдарила поклон перед образами та й пiшла. Мати
хотiла випровадити ?? аж за царину,- не звелiла, сама побiгла, бо самiй
лишитися хотiлося.
  Пiшла вулицею. Довгi перi? хат простягалися далеко i зникали в темрявi.
Хати ще спали, понасувавши на голови великi покрiвлi. Стiни ледве бiлiлися
з-пiд кудлатих острiшкiв, мов обличчя з-пiд великих брiв, що звисали вниз
на заплющенi очi. I враз одна хата блимнула тими очима, розплющила ?х, i
двi смуги свiту лягли впоперек улицi перед Га?нкою. Трохи згодом тьмяно,
мов позiхаючи зо сну, глянула на вулицю друга хата, далi третя... Поки
однi ще дрiмали в останньому досвiтньому снi, iншi прокидалися вже, i
кожна перегороджувала вулицю пасмами свiтла. Га?нка переходила яснi смуги,
поспiшаючись, то вступаючи в ся?во, то пiрнаючи знову в темряву, i темрява
здавалася тодi ще гiршою, мов безнадiйнiсть пiсля променя боязко? надi?.
По дворах скрипiли дверi, ворота, де-не-де зачорнiли вже людськi постатi.
Село розбуркувалося, а Га?нцi хотiлося бути вiд його далi, далi, аж там, у
городi, куди вела ?? непевна надiя, то оживаючи, то згасаючи в душi.
  Нарештi вона перебiгла останню свiтляну смугу i зовсiм пiрнула в
темряву. Чи скоро ж свiтатиме? Глянула на небо: хмар не було,- клалося на
годину.
  Iшла в темрявi, добре знаючи дорогу. Перейшовши, мабуть, з верству за
село, побачила, що перед нею почина? сiрiти сво?ми курними колодовбинами
шлях. Праворуч, на темному просторi, виразно зазначилася чорна купа
великого лiсу, а просто не? в полi - високе самотн? дерево.
  "Це той дуб над ярком",- подумала Га?нка i йшла, дивлячись на його, як
вiн усе бiльше та бiльше визначався, а темний простiр ставав усе менше та
менше чорним. Ще згодом - i якийсь сiро-срiблястий свiт мов почав
наливатися в темряву, i темрява, мiшаючися з ?м, ставала з чорно?
попелястою, з попелясто? бiлою. Уже добре видко стало траву над дорогою -
всю в срiблястих непрозорих перлах; праворуч попiд лiсом клубками котився,
сходився й розходився бiлий туман; дихати було мокро; похолоднiшало.
Га?нка пiшла швидше, щоб нагрiтися.
  Незабаром червона смужка зазначилася лiворуч над польовим обрi?м. Ще
трохи - i червоне промiння сипнуло, бризнуло по небу. Туман пiд лiсом
заколихався дужче, заклуботався й почав розходитись, блiднути й зникати.
Срiблястi перла на травi замигтiли ясно-червоним,  синiм,  зеленим,
золотим... тремтячи й граючи кольорами...
  Га?нка вже була далеко, йшла швидко, моторно, i мов якась нова снага,
нова мiць уступала в не?,мов не йшла вона, а самi ноги ?? несли. Вона
пiде, вона побачить його - цi?? думки було ?й поки досить. Що там далi
буде - вона не знала. Тiльки здавалось ?й чомусь, що далi буде щось любе,
ясне - таке, як ця роса мигтюча, як те сонечко праведне тепле, що пiдби-,
ва?ться вгору, грi? й свiтить. А лихо, а горе - воно, як той туман, перед
сонечком розвi?ться...
  Пiзнього снiдання була вже в городi. Не знала навiть, де острог,мусила
й про те питатися. Попиталася в якогось мiщанина.
  - Острог? - поглянув на не?, дивуючись, i додав:-А хiба ти туди хочеш?
  - Я... нi... я...
  - А чого ж тобi туди треба?
  - Я... менi... треба менi...
  Мiщанин придивлявся до не? пильнiше.
  - Ну? - питавсь.
  А вона стояла мовчки, почервонiвши, не зважуючися сказати, чого ?й туди
треба.
  - Дак ти, бачу, за таким дiлом, що й сказати не можна! - промовив
мiщанин.- Ну, дак питайся ж кого iншого, коли так.
  Повернувся та й пiшов, промовивши крiзь зуби: "Еч захвойданки бiсовi!"
  Га?нка подалася далi. Побачила на вулицi солдата-полiцiянта з шаблею.
  "Попитаю цього,- подумала.- Уже ж вiн зна?, то, може, скаже".
  Пiдiйшла й попитала несмiливо, ще й уклонилась:
  - Скажiть, спасибi вам, дядьку, де острог? Полiцiянт оглянув ?? добре.
  - А тобi нащо?
  - Чоловiк мiй там сидить...- промовила тремтячим голосом Га?нка,
бачивши, що треба признатися.
  - Чоловiк?.. Гм... а чого ж вiн там сидить?
  - Нi за що...
  - Авжеж, нi за що!.. Зна?мо вас таких! Обiкрав або вбив - та й нi за
що! Шахра? проклятi!
  Полiцiянт лаявся, бо був гнiвний (вiд старших йому сьогоднi добре
впало), а з гнiву вкинув зайву чарчину, а надто хотiв повеличатися перед
селючкою, щоб вона не подумала, що й вiн з такого ж села, як i вона.
  - Падлюки!.. Злодi?! Путящому чоловiковi спокою через вас нема!..
Валасаються!.. Чого стала? Марш! Щоб тебе тут зараз не було. Шарлатани!
Шалапути!
  Перелякана Га?нка далеко вже вiдбiгла, а вiн усе не вгавав.
  "Боже мiй! - думала собi.- Що ж це менi робити? Да тут такi люди, що я
не допитаюся!.. Ой нi, треба допитатися!.. Питатиму, аж поки таки
довiдаюсь. Попитаю ще панiв".
  Назустрiч бiг якийсь панок iз цiпочком у руках. Озвалася до його, але
вiн i не спинився навiть. Вона пiшла помалу вулицею, вдивляючись в
обличчя: котре не таке страшне буде? Незабаром побачила якусь невелику
дiвчину в темнiй сукнi, з книжками в руках.
  - Здоровi були, панночко!
  Бiлявенька панночка, дивуючись, глянула на не? сво?ми ясними очима. Очi
були ласкавi, i Га?нка недаремне оповiдала перед ними про свою пригоду.
Панночка так добре розказала ?й, куди йти, що вона враз утрапила
простiсiнько до острогу.
  Високi товстi мури оградою, а за ?ми здорова бiла кам'яниця. Га?нку аж
холодом пройняло, як вона на них глянула.
  - Отут мо? серденько гине, як квiточка в льоху попiдземному!..
  Перед великою залiзною брамою стояв солдат. Пiдiйшла  до  його,
вклонилася:
  - Здоровi були!
  Поглянув на не? повагом, не озвавсь i одвернувсь мовчки.
  - Я до вашо? милостi... Солдат мов не бачив ??.
  - Тут мiй чоловiк у тюрмi сидить...
  Вiн не слухав. Вона витягла семигривеника, положила йому в руку.
  Вiн подивився на його, повагом заховав у кицiеню, тодi повернувсь до
не? й промовив:
  - Ну?
  - Адже це острог?
  - Ну?
  - Тут мiй чоловiк сидить... Зiнько Сиваш...
  - Ну?
  - Пустiть мене побачити його!
  - Гм... Дурна баба!.. Проходь далi, тут так не пускають.- I одвернувся.
  - А як же тут пускають? Скажiть, спасибi вам!
  Але солдат знову не чув. Га?нка ще витягла срiбну грошинку. Заховавши й
цю, вiн повернувся:
  - Твого... Зiнька, чи як там його? Судили вже чи нi?
  - Нi...
  - Ну, дак треба бумагу вiд слiдствувателя,- тодi й пустять.
  - А може б, ви мене й так пустили? Та я б за вас бога молила!..
  - Дурна баба! Кажуть тобi: принеси бумагу вiд слiдствувателя, тодi й
пустять... А тепер - марш собi, не стiй тут, не можна!..
  - Да де ж слiдствуватель живе хоч би менi знати!..
  - Не мо? дiло!.. Геть iзвiдси, бо не можна!.. Геть, кажу тобi!..
  Гримнув так, що Га?нка аж вiдбiгла злякана. Iшла вулицею й думала:
"Коли б послав менi бог iзнову таку панночку, щоб вона менi розказала, де
той слiдствуватель живе!"
  Одначе цього разу пощастило ?й дужче: зараз же якийсь добрий пан i
розказав ?й. Трохи зблукалась, а таки знайшла. На рундуку сидять люди,
дожидаються. Пiдiйшла, поздоровкалась. Почали люди розпитувати, чого
прийшла,- вона ?м розказала...
  - Буде тут вибiгати такий писарчук, викликати нас... кого, значить,
слiдствуватель кличе, дак вiн того виклика?... дак ти йому й скажи про
себе. А поки посидь.
  Вона сiла. Незабаром вибiг i писарчук:
  - Сидiр Харченко!
  Один чоловiк устав i пiшов усередину, а Га?нка вдалася до писарчука:
  - До вашо? милостi...
  - Чого тобi?
  - Менi чоловiка побачити.
  - Якого чоловiка?
  - Мого... Зiнька Сиваша... вiн у острозi... .- А! ну, добре... посидь
тут, пiдожди!.. Вона сiла ждати. Довго ждала....У же всi люди перейшли,
тiльки дво? зосталося, уже й сонце пiдбилося вгору та й униз почало
сiдати,- вона все дожидала. Питала й писарчука, як вибiгав, але все одно
вiд його чула:
  - Пiдожди!..
  - Зна?ш що, молодице? - сказав один чоловiк.- Я вже бачу, що з твого
дiла нiчого не буде: оце нас покличуть, а тодi писарчук вибiжить та й
скаже: приходь завтра,слiдствувателевi нiколи сьогоднi!
  - Ой боже мiй! - злякалась Га?нка.- А що я робитиму? Менi ж треба
сьогоднi!
  - Та що робити? Пiвкарбованця вкинь йому в руку, то й  скаже
слiдствувателевi про тебе, дак той i покличе. А то й три днi ходитимеш, то
нiчого не буде.
  Га?нка послухалась i вкинула пiвкарбованця в руку... ?? покликано до
слiдчого.
  - Що тобi?
  Вона низько-низько вклонилася:
  - Паночку, чоловiка хочу побачити. Зiнька Сиваша... пустiть!..
  - Не можна його бачити. Вона так i похолола.
  - Не можна бачити,сказав слiдчий,- бо вiн дуже впертий, нiяк не
признается.
  - Та як же йому признаватися, пане? Вiн же не винен!..
  - Розказуй там! Знаю я таких не винних! Нако?в лиха та й не
призна?ться; хай призна?ться, тодi й пускатиму до його родичiв. А тепер -
нiякi
  - Паночку! Змилосердiться!.. Помилуйте!..
  - I не проси, й не кажи!.. Iди собi!.. Слiдчий повернувся та й пiшов з
хати...
  Пiзно ввечерi вернулася додому Га?нка. Увiйшла в хату, не роздягаючись
сiла бiля столу та й похилилась на його.
  - Дочко! Дочко! Що тобi? - злякалася мати.- Що тобi сталося? Чи ти
бачила Зiнька?
  - Не пустили, мамо... кажуть: не призна?ться... Як призна?ться, що вiн
вбив Грицька, тодi пустять...
  - А бодай же й вони самi, i ?х дiти тако? ласки вiд людей зазнали!...
  А Га?нка тiльки стогнала...
  Поки отаке робилося в Сивашевiй хатi, Остап усе щось думав. Була в його
одного разу така з Терешком Тонконоженком розмова:
  - А що, Остапе, чути за твого зятя?
  - Та той такий мiй зять, що хоч би його в мене й зовсiм не було.
  - Ну, одначе, що ж саме за його чути?
  - Да така чутка, що вже й не вернеться.
  - Ну, таке дiло... А що ж тодi твоя дочка? Адже вдовою буде...
  - А буде...
  - Зна?ш що, Остапе, я тобi скажу? Що, якби нам сватами бути?
  Остап глянув на Терешка.
  - Як то?
  - Да так: Га?нка твоя вдовою буде, а в мене Микита такий, що давно вже
треба б оженити його та приставити до хазяйства. Бо бачу, що поки не
оженю, то з його пуття не буде. А надто - це вже я знаю,- що вiн до Га?нки
прихильний... От би тодi вдвох дiла робили!..
  Остап подумав...
  - Треба пiдождати суду.
  - А заведено! Дак виходить - так?
  - Нехай буде й так.
  - Чудесна штука буде! Оцього тiльки боюсь: що, як вона та схоче за ?м
слiдком iти?
  - Ну, то дурниця! - вiдказав Остап.- Я не попущу.
  - А як же ти не попустиш, коли вона пiде до тих судейських та й сама
скаже?
  - Гляди, що й зробить, бо так любить канальська молодиця того свого
мудрагеля, що бiда. Ну, та дарма! Я цьому лиховi запобiжу. Вiзьму ?? жити
до себе та й не пускатиму нiкуди.
  - I пречудесна штука!.. Глядiть же, свате, нехай ваше слово крiпке
буде!
  - Буде, свате, крiпке.
  - А свасi... поки нiчого не кажiть... А то зна?те - жiнота ця... Якби
не попсували справи...
  - Гаразд!
  I новi свати розiйшлися, радi з самих себе. Другого дня пiсля того, як
Га?нка ходила в город, Остап увiйшов у хату до Сивашiв.
  - Здоровi! З вiвторком!
  - Здоровi, свате! - вiдказала Параска, а Га?нка ледве озвалася, сидячи
на полу.
  - Що це ти, Га?нко, хвора, чи що?
  - Таке вже наше здоровля! - вiдказала за не? стара.- Он учора ходила в
город, хотiла побачити Зiнька, дак не пущено... Сiдайте-бо в нас! .
  - Не пущено, кажете? Гм... Нi, я не сiдатиму, бо на часинку зайшов. Дак
чому ж не пущено?
  - Кажуть тi iроди, що як призна?ться, що Грицька вбив, дак тодi
пустять.
  - Гм... так... А я по тебе, Га?нко, прийшов: iди до нас,- мати тебе
кличе.
  -_ Не пiду я тепер.
  - Iди, бо дуже треба! - Узяв за руку та й звiв з полу, як малу дитину.-
Убирайсь!
  - Та, може б, ви ??, свате, тепер не займали? - прохала Параска.
  - Не можна... Треба дуже. Ну, вже убралась? Ходiм!.. Бувайте здоровi! -
Вiн повiв ?? з хати за руку.  II. У ТЮРМI

  Маленькi вiконця темрявi з залiзними гратами, попусканi в товстелезних
мурах. За тими гратами блакитне небо мусить бути, але його звiдсiля не
видко: просто вiконець другi такi ж само товстi й понурi мури. Навiть
сонячний промiнь мов бо?ться тих грат i зазира? сюди на одну тiльки
часиночку - тодi, як сонце вже високо-високо пiдiб'?ться вгору. Тодi
золотий його парус упаде помiж двома мурами, несмiливо зазирне крiзь
грати, ледве всмiхнеться до тих блiдих облич i, злякавшись, тiка? швидше
назад iз цi?? темницi - туди, серед безмежнi простори блакитно-осяйного
вiльного неба.
  Тут не небо, тут низька, запилена, задимлена, чорна стеля, тут - бруднi
вiд усяко? гидоти, важкi вогкi стiни, а в ?х маленькi дiрочки з гратками.
А в тiй кам'янiй трунi сiрi постатi з сiрими, без сонця поблiдлими
обличчями. Якi лежать на великому гуртовому полу серед брудного лахмiття,
якi сидять там, гуляючи в карти, якi сновигають без нiяко? мети по кутках.
  Це - злочинцi. Серед них Зiнько. Якби йому хто сказав коли давнiше, що
вiн буде тут,- яким би вiн брехуном його назвав! А от же сталося.
  Тепер вiн спокiйнiший, тихший, але першi днi... йому навiть згадувати
?х страшно. Цi зв'язанi руки, ця ганьба перед усi?ю громадою... Га?нка...
погляд ?? божевiльно-безнадiйний... руки до його простяга?... Потiм
тяганина по полiцiях... i нарештi - ця темниця.
  До блакитного неба безкрайого, до зеленого поля широкого, до лiсiв
холодкуватих, до садкiв квiтучих, запашних вiн iзвик, а тепер тiльки мури,
товстi, холоднi, тiльки грати залiзнi, тiльки тяжкий сморiд гнило?
тюрми!..
  А люди... Боже!..
  Он той високий, з здоровенними дужими руками, з великою чорною
бородою,- вiн же двох людей убив, щоб пограбувати ?х!.. Цей бiлявий
парубок, з маленькими ще вусами, задавив свою дитину вiд дiвчини... Цей он
пiдпалив село... Отой дiд старий, п'яним бувши, пробив сво?му сусiдi
колякою голову, що той i вмер... Цей знову щось страшне зробив... I так
кожен...
  I вiн, Зiнько, серед ?х, не винний, а нiхто йому навiть i вiри не йме,
що вiн не винен, тiльки смiються з його... I його дожида? така ж кара, як
i ?х... За що? Де ж та правда, коли можна карати чоловiка за нiщо? Коли
однаково терпiтиме i отой чорний, що смiючись розказу?, як вiн сокирою
розрубав голову, i вiн, Зiнько, що хотiв тiльки одного: щоб людям було
краще, хотiв добра людям!.. Без нiякого доводу його обвинувачено в
страшному злочинствi, зганьблено, закинуто в  тюрму,  судитимуть  i
каратимуть його!.. Нащо ж тодi весь цей лад на свiтi, весь цей порядок,
коли через його можна карати, мордувати невинних? Адже Зiнько зна?, що не
з самим ?м так бувало,- вiн про це i чув, i читав. А коли так, то навiщо
людям цi всi суди, цi всi начальники? Чи не краще було б, якби цього
нiчого не заводити, якби люди самi собi жили, громадою лад i суд давали?
  Громадою! А яка ж i громада, як не така не? Чи вона ж його,
неповинного, оборонила? Ба нi, хiба ще глибше втоптала в це багно!.. Чи
вона по правдi громадським справам лад давала? Ба нi; Дениси, Рябченки,
Сучки - от кому серед не? вiльно й ласо живеться, а чоловiковi чесному та
вбогому - нi!..
  Нема й у громади правди! А де ж? Де? Може, не серед людей, може, в
бога? Так усi кажуть... Але ж._ бог бачить, як у громадi неправеднi люди,
глита? панують,- чого ж ?х не зупинено? Адже Зiнько невинний.чом же цього
не виявлено? Чом?
  I страшнi думки вставали в Зiньковiй головi... Вiн жахався ?х, вiн
прогонив ?х од себе, а вони обнiмали його все дужче й дужче, а вони пекли
його, палили, що аж розум йому туманiв, що аж обморок його брав.
  Нема правди в свiтi, а коли вона часом де й озветься, то там ?й рота
затуляють, там ?? згнiчують, затоптують, винищують.
  I н i х т о не зробив так, щоб вона подужала. А тим часом ? ж така
сила, що могла б це вчинити? Чи i в тi?? сили правди нема? Чи тi?? сили
нема? Дак навiщо ж тодi i люди живуть, родяться, смiються й плачуть,
борються i вмирають? Навiщо?
  Вiдповiдi не було, а голова розскакувалась од божевiльних думок.
  Не знати, що сталось би з ?м через цi думки, якби ?х не розбивали на
який час отi допити в слiдчого, де вiн повинен був боронитися, та життя з
людьми, з якими мусив пробувати в однiй хатi. Найбiльш оцi люди...
  Вiн спершу й боявся ?х, i гидував ними. Вони здавалися йому людьми
одмiнними вiд його самого, цiлком одмiнними, бо це були злочинцi, лиходi?.
Йому здавалося, що звичайнi люди - то по один бiк, а злочинцi - то по
другий; що в звичайних людей усе так, як i треба в людей, а в злочинцiв
усе iнакше: i правда в ?х не така, i хочуть вони не того, що всi люди та й
уся в ?х душа не така, а гiрша - лиха, темна, ворожа. З такими думками
прийшов Зiнько до тюрми, а як побачив цi обличчя, позначенi острожною
неволею, а часом i грiхом, як уздрiв ту одежу, завсiгди йому страшну, то
мов iще виразнiше почув, що цi люди - зовсiм не те, що вiн, i не можуть
бути тим. Кров у ?х на руках, кров i на душi. ? були вони йому страшнi. А
ще гiршi сталися пiсля однi?? подi?. Ото тiльки вкинуто його в цю
пiвтем-ну кам'яну яму, ще не встиг вiн добре й розглянутись, а вже його
звiдусiль оточено. Роздивлялися на його зацiкавленi, розпитувалися, як
звуть, звiдки, за що потрапив сюди.
  - За нiщо потрапив,од казав Зiнько.- Хтось убив чоловiка, а мене
винного зроблено.
  - Овва! А ти хiба його не вбивав?
  - Якби я його вбивав, то не казав би, що не винен! - одмовив палко
Зiнько.
  - Ф'ю-ф'ю! - засвистiв чорний рештант.- Кожен,  братику,  перед
слiдствувателем каже, що вiн не винен, бо нiкому не хочеться на Сибiр
мандрувати, а тут iнша рiч. Ми це дiло добре зна?мо - нас не одуриш.
  - Я й не думаю вас дурити.
  - От штукар! - сказав той-таки рештант iз великою чорною бородою.- Я аж
двом сокирою голови розколов, та й то не ховаюся, а вiн одного придавив,
та вже злякався. Ха-ха-ха!
  Чорний рештант зареготав, за ним iще дехто. Зiнько сидiв то червоний,
то бiлий як крейда. Вiн бачив, що'не впевнить цих людей, що даремнi будуть
усi його слова: звикши самi брехати й ховатися з сво?ми ще не викритими
злочинствами, вони й iншому не йняли вiри. 0Зiнько замовк, але всi цi люди
стали тепер йому Такi огиднi!..
  Вiн жив серед ?х тихо, нi з ким не сварився, та нi з ким i не ладнав.
Щоправда, вони його не займали. Вiй з того був радий вельми, сидiв собi в
темному куточку та думав сво? тяжкi думки... А рештанти жили сво?м життям:
гуляли в карти i часто за ?х лаялись, а то й бились, оповiдали один одному
про сво? пригоди, добували десь тютюну i горiлки i часом бували п'янi.
Якось трапилося, що один рештант програв другому пiвкварти. Добули ?? й
постановили випити гуртом - усiм тим, що гуляли того разу в карти. Серед
них був i Онисько - той молоденький бiлявий хлопець з сiрими очима, що
задавив дитину. Випивши двi чарки, вiн трохи сп'янiв i сидiв похнюпившись,
спустивши вниз руки.
  - Чого розманiжився? - штовхнув його рештант, що сидiв бiля його.- Ех,
ти! Пити не вмi?ш... Уже й п'яний!
  - Я не п'яний...озвався якимсь плачучим голосом парубок.
  - Ну, а чого ж ти розквасив губи?
  - Сумно...вiдказав тим самим голосом napyбoк.
  - Сумно! Ха-ха-ха! - зареготалися п'янi рештанти.- До мами схотiв?
Чу?ш?
  I вони почали його смикати, штовхати...
  - Одчепiться!.. Душа моя не терпить... Ой, важко менi!.. Ой, тяжко!..
  Вiн обхопив себе руками за голову i хитав нею, приказуючи:
  - Ой, горечко ж менi!.. Ой, лишенько мо?!.. Ой, що ж менi робити?.. А
воно ж озива?ться!.. А воно ж озива?ться!...
  - Що озива?ться, ти, рюмсало?
  - Воно... як янголяточко... А я ж його задавив... А я ж... Ой боже!..
  - Дак нащо ж ти його давив, слинявий? Коли вже нарядили з дiвкою
дитину, дак i нехай буде дитина, а то ще давити! - казав той палiй, що
пiдпалив село.
  - Та хiба ж я хотiв?.. Та я ж i не думав того робити... та я
ж...Парубок уже плутав, хлипаючи.
  - Та чом же ти ?? не взяв? - питав палiй. Парубок ще раз хлипнув,
помовчав, а тодi вiдказав:
  - Я б ?? узяв... Коли ж вона наймичка, та така вбога, що в ?х не хата,
а хлiв... а мiй батько багатир на все село. Каже менi: "I в голову собi
того не клади, щоб Химку сватати. Нiколи того не буде!" А мiй батько
такий, що як що сказав, то так уже й ?. Я й знав, що батько не дозволить
сватати, а все ходив... усе ходив... бо так i порива... Ну, а то раз я на
баштанi був... баштан стерiг... Прибiга? вона до мене: "Ой Ониську,
прийшла по мене смерть!" -"Чого ти?" -"Утекла з дому, бо там мене вб'ють,
як побачать". А в не? батько такий лютий, що як розпалиться, то и чоловiка
вб'?, а мачуха ще його й пiддрочу?... Ну, там у куренi й народилася
дитинка... Взяла його Химка, положила до себе на колiна, загорнула в
попередник. Лежить воно, пхика?, пищить з холоду, а ми над ним плачемо.
Зна?мо обо?, що не можна Химцi з ?м додому прийти. "Я,- каже вона,- пiду в
город".-"Як же ти пiдеш туди без пашпорта? Та й хто ж тебе вiзьме з
дитиною?" Як почала ж вона тужити, як почала!.. Дак у мене так серце й
кра?ться!.. А далi як почала мене клясти!.. I жаль менi ??, i вже чую, що
й мене за серце вхопило. "Цить,- кажу,- не клени! Хiба менi самому легко?"
А вона: "Та ти ж устав та й пiшов, та взяв собi другу, та й житимеш iз нею
вiк свiй у добрi та, в щастi!.. А я ж пiду попiдтинню!.. Та менi ж через
його тiльки з мосту та в воду!.. Та бодай би тобi сонце праведне не
свiтило, як ти мене занапастив!.. Я тебе просила, я тебе благала, щоб ти
пожалiв мене!.. А ти ж не послухав!.. Тепер бери його та роби з ?м що
хочеш!.." Та взяла тую дитинку та й положила менi на колiна, а сама все
сво?!.. Ухопило мене за серце, обняло мене огнем,- як ухоплю я ту дитину,
як струсону нею: "Через тебе,кажу,- прокляте, все це сталося!" Та й кинув
його до не? знов... А воно... бiдненьке... i не... писнуло...  i
притихло... Сидимо, мовчимо вже, а воно лежить... I не ворухнеться...
Химка до його: "Ой боже ж! Дитина нежива!.." Та тодi знов у плач!.. Це ж
як я його струсонув, то i дух iз його витрусив. Сидимо над ?м та тужимо.
Тужили-тужили - трохи не до свiту... а тодi... закопали його... От так...
От i все...
  -_ Ну, а як же довiдались?
  - Собаки вигребли та й витягли... Ой боже мiй!.. Боже мiй... оце спати
ляжу, а воно мов коло мене тут пищить!.. пищить!..
  I парубок iзнову почав хлипати, а його великi сiрi очi зайшлися
сльозами. Рештанти всi притихли, не озивалися. Враз чорний гукнув сердито:
  - Чортбатьказна-що! Слухають того плаксiя!.. "Писцiть! писцiть!.."
Плюньте ви на його!.. Допиваймо, що ?!
  I, покинувши парубка, взялися знову до горiлки. Але з того часу чорний
i просвiтку не давав Ониськовi. Тiльки зуздрiв, що той сiв собi в куточок
або просто замовк, нiчого не говорить,- зараз починав:
  - А що? Вже пищить? Га? Пищить?
  У безщасного вiд того нагадування все обличчя якось бгалося, стискалося
в один вираз страшно? пекучо? муки, сiрi очi туманiли... А чорний,
незважаючи на те, знущався:
  - Придави його дужче, щоб не пищало! Онисько стискав зуби та аж вився з
болю. Дехто з рештантiв iнодi казав:
  - Та ну-бо, годi! Чого ти причепився до його?
  Здебiльшого ж не зважали на те. Чорного всi боялися.
  Одного разу, пiд час такого мордування, Зiнько вже не стерпiв бiльше.
Вiн пiдiйшов до чорного i промовив тремтячим голосом:
  - Не кажи йому цього!
  - А тобi яке дiло? Ти що за пан? - визвiрився той.
  - Таке менi дiло, що ти його мучиш. От же не муч!..
  - Чи ба, який милостивий! - зареготався чорний.- Плювать менi на тебе!
Хочу казати й казатиму!
  - Нi, не казатимеш!..- Зiнько почував, що голову в нього мов огнем
обнiма?.
  - А що ж ти менi зробиш, як казатиму? - глузливо питав чорний.
  - Зроблю, що тобi зацiпить!
  - А поки те буде, дак я з тво?? морди зроблю настоящего патрета! Бачиш?
- I вiн пхнув йому пiд нiс свого здоровенного кулака.Нюхай!
  Рештанти притихли, всi обличчя повернули до Зiнька й до чорного. Цей
був такий здоровий, що Зiнько здавався перед ним трохи не хлопчиком. Видко
було вже й зараз, хто подужа?, коли прийде до бiйки.
  - Геть з кулаком! - промовив Зiнько голосом, що дзвенiв i тремтiв, як
струна.
  - Нюхай! - I чорний штовхнув йому кулаком у зуби.
  Ще одна мить, i Зiнько вiдштовхнув би вiд себе нахабного, i тодi мусила
б початися бiйка. Але враз чиясь дужа рука дала такого штурханця чорному,
що той аж поточився й одскочив набiк. Перед ?м стояв палiй.
  - Ти чого штовха?шся? - крикнув чорний, кидаючись до його з кулаками.
Але ще не встиг i вдарити до дуття, а вже сам здобувся такого стусана по
вуху, що голова його вiдразу схитнулася набiк i сам вiн, пото-чившися, за
малим не впав на пiл. Розлютований, скаженiючи, ухопив вiн важку кавратку,
що нею рештанти пили воду, i кинувся знову до палiя. Але ту ж мить кiлька
рештантiв вчепилось за його ззаду, не пускаючи.
  - Пустiть мене! Пустiть!..- пручався вiн у ?х в руках.- Пустiть, я йому
голову розвалю!.. Гетьте!..
  - Ану, розвали! - казав палiй, стоячи зважливо I ладен щохвилини збити
знову чорного додолу, хоч i сам був блiдий як крейда.- Або я тобi твою
пельку заткну, щоб ти бiльше не в'яз до хлопця.
  Тим часом рештанти вiдняли в чорного кавратку i, хоч вiн пручався,
одвели його й посадили геть далi в кутку. Помалу все затихло.
  Чорний з того часу зненавидiв i Зiнька, i хлопця, i палiя, але не
займав уже нiкого: почував, що там бiльша сила. А Зiнько того ж вечора
розговорився з палi?м, i той по щиростi розказав йому про свою пригоду.
Вона не здалася Зiньковi дивною i була дуже проста.
  Давидовi (так його звали) було тiльки дев'ять рокiв, як його батько
вмер, а за ?м незабаром i мати. ?х було тiльки дво? - брат та сестра, -
обох ?х громадськi опекуни пороздавали по наймах. У батькiвську хату
Пустили якогось чоловiка, а землю вiддали другому. Як парубок, вирiсши,
схотiв оженитися i домагався свого добра, то мiг вернути собi самi голi,
пооблупуванi стiни батьково? хати. Уся худоба десь розтеклася, а той
чоловiк, що колись узяв його землю, тепер ?? не вiддавав. Почалися позви,
судова тяганина. Давидiв кривдник напував сiльських суддiв горiлкою, давав
де треба хабарiв, i тi? суддi скрутили всю справу. Позивався-позивався
Давид та, зневiрившися зовсiм, що зможе вернути сво? добро, вилаяв
старшину й суддiв; старшина кинувся його бити, а Давид, обороняючися,
вдарив його. За це вiн одсидiв з рiк у тюрмi. Вийшовши з не?, не вернувся
додому, блукав по заробiтках, аж поки одного разу сталося так, що йому не
вислано з волостi пашпорта. Яко безпашпортного, його "по етапу" одведено
додому й приведено туди рештантом. Виявилося, що в волостi старшина
(давнiй ворог Давидiв) удвох iз писарем завели такi порядки, що хто не
пришле ?м трьох карбованцiв хабара, дак тому не посилають пашпорта. А що
Давид тих трьох карбованцiв не прислав, то за те мусив проходитися додому.
Вiн знову вилаяв старшину, а той його знову побив i замкнув до холодно?.
Втiкши з не? вночi, Давид пiдпалив старшину, а за ?м згорiло й iще багато
хат...
  - Тепер я пропав навiки! - казав Давид.- Зашлють на Сибiр, та й
годi,запакують! Якби тепер, то я б уже його й не палив - нехай йому лихо!
А тодi дак так мене за серце вхопило, що й не тямив нiчого. Бачу, як за
старшиною ще людськi хати займаються, та й не жалко менi ?х, аж радiю: так
вам i треба - думаю собi,- попуска?те кривдити людей отаким глитаям - от
же ма?те!.. Таке запекле серце тодi було. А тепер' жалко... Як iзгадаю,
скiлькох людей i хати, й худоби позбавляв, то так стане погано, що аж...
Вiриш, iнодi вночi як здумаю, дак хоч по-вовчому вий, та й годi!..
  Давидовi Зiнько розказав усю пригоду з собою - досi вiн нiкому ?? не
оповiдав. Цей йому вiри поняв одразу:
  - Дак це виходить, що й з тобою таке зроблено, як зо мною! - сказав
вiн.
  Вiд його довiдалися про Зiнькову справу й парубок Онисько, а тодi й дiд
Клочко - отой, що голову сусiдi пробив. Цей теж ускочив у лихо так, що й
не схаменувся: напившися п'яний, та й хекнув колякою по головi. Тепер вiн
усе зiтхав та молився вночi. За ?ми незабаром i всi рештанти знали про
Зiнька. Бiльша частина йняла йому вiри, iншi мовчали. Чорний лютував, але
не зачiпав. За Зiнька зараз би оступилися i Давид, i Онисько, i Клочко,
може, й iще хто.
  Мiркуючи Зiнько тепер про сво? товаришi темничнi, трохи iнакше уже
гадав про ?х. Тепер цi люди здавалися йому не так уже лихими, а бiльше
нещасливими. Бо й справдi ж! Ну, хоч оцей Онисько: i сам не хотiв того, а
зробив. Якби вiн не був такий роздратований та трохи зручнiше вхопив тую
бiдолашну дитину, то й, не було б нiчого. Таке, як з Ониськом, то з усяким
може трапитися, а ще бiльше може трапитися таке, як з дiдом Клочком. Хiба
мало по селах напиваються п'яними та й б'ються, та ще й як! Поб'ються та й
живi зостаються, а цьому трапилось так, що вдарив незручно - i вбив
чоловiка. Хто п'? горiлку, то тому й може це трапитися,- а хiба ?х багато
таких, що не п'ють? Та й Давид... хоч вiн i дуже погане дiло зробив,
пiдпалив,так же його призведено до того! Нащо ж його стiльки кривджено, що
вже й терпець увiрвався чоловiковi? I пограбували, i в тюрму закинули, й
по етапу тягали, а тодi ще й пашпорта не дають! Чоловiковi ж треба щось
?сти, треба десь заробити, а йому не дають змоги й заробити. Звiсно,
чоловiковi й памороки заб'? з такого горя... От i сталося!.. I якби так
добре розбирати, через що той та цей злочинець сво? лихе дiло зробив, то,
може б, i за кожного щось можна б сказати... Говоримо на вовка, та скажiмо
й за вовка!..
  I згадався Зiньковi ще один злочинець - його брат рiдний Роман. Досi
про його Зiнько тут не згадував якось... а тепер згадав... Погано робив
Роман, а от же сам Роман не такий уже поганий був... Поки вiн дома жив, то
був гарний i робочий парубок, а як пiшов з дому та побув серед поганих
людей, то й схитнувся... А тут iще Денис палу додавав. Якби Роман не
потрапив серед лихих людей... Еге! Якби ж то тих лихих людей не було!.. Та
ще щоб i Денисiв таких не було!.. Тодi був би з Романа чоловiк, а тепер...
Це вiн, Зiнько, тепер дуже добре розумi?: а хто не зна? цього та гляне на
Романа, то здасться, що той сам тiльки й винен. А воно до всього треба
додивлятися: через що воно саме так iзробилося?
  От хоч i про цих людей: через що вони такими поставали? Ця думка все
муляла Зiнька, вiн так i iнак, на всi боки про це думав. I не мiг нiчого
iншого вигадати, тiльки те, що от дiд Клочко пропав через горiлку - це
зараз видко. I багато-багато людей через горiлку пропадають i добро сво?
занапащають, i тiло, й душу. Треба, щоб люди не пили горiлки, то тодi
цього й не буде. Ну, i про Давида, то можна розiбрати, через що вiн
загинув: через громадську кривду. Треба, щоб кривди цi?? не було, щоб усе
по правдi робилося. Це так... А вже от Онисько, то це така справа, що не
легенько розплутати ??. Мабуть, так треба думати, що це через мачуху: якби
вона не така люта була, то Химка не пiшла б з дитиною до Ониська i нiчого
того не сталося б... Нi, не виходить: бува? так, що занапащають дiтей i
без мачух... Тут найголовнiша штука, що батько Ониськiв через сво?
багатство та не хотiв убого? невiстки. Знов-таки оте багатство й тут
нашкодило. А... бува? ж так, що й не через багатство не хочуть яко? дiвки
за невiстку - от нелюба, та й годi!.. Або й сам парубок одкинеться вiд
дiвчини, а вона й занапастить дитину - з сорома. Он воно що: з сорома це
робиться. Тiлки через що ж це так, що парубковi можна грiшити i нiхто його
за те не кара?, а дiвчину всi так ганьбують, що вона ладна й дитину
втопити, й самiй утопитися? Це не по правдi! Якби й парубкiв так
ганьбували, то вони б не вiдкидалися так легко вiд дiвчат,- не було б i
нiякого лиха. Виходить, що тут неоднакова правда: до дiвчини така, а до
парубка iнша. А треба так: чого не можна дiвчинi, того не можна й
парубковi, бо правда про всiх мусить бути однакова.
  Еге, треба, щоб правда була однакова про всiх... треба, щоб громадсько?
кривди не було... треба, щоб люди горiлки не пили... Усе треба, усе треба,
а як же його зробити, щоб тому требовi догодити? Це якби всi люди пристали
на те, що так краще жити - без горiлки, без кривди, то тодi б усе добре
було. Так же люди того не розумiють, а коли й пристають до цi?? думки, то
потроху.
  Та таки ж пристають! Як розберуть добре в головi та як сво?ми очима
побачать, що так лiпше, то й пристають. Виходить, треба людей до того
нахиляти - i направою, i дiлами. А хто ж те робитиме? Та, мабуть, кожен,
хто розумi?, що цього треба. То й вiн, Зiнько...
  Та чи може ж вiн багато зробити? Людей така сила, а вiн сам. Як от сам?
От уже в його ? товариство... воно бiльшатиме, ростиме... кожен з ?х
прихилятиме ще людей,- аж поки все село займуть... А за одним селом - ще
села, а за селами й далi... I перед Зiньковою душею ставало iнше життя:
таке, де всi люди будуть тверезi, працьовитi, розумнi, письменнi... усi
поганi порядки поперемiняють на кращi й житимуть так, як у ?вангелi?
сказано, щоб свого ближнього, як самого себе, любити... Тодi не буде того
лиха, тодi цi бездольнi люди не сидiтимуть у тюрмi, i вiн, Зiнько.
  Ой боже, боже, боже! Вiн намiря?ться людей прихилити, товариство
збирати, а сам у неволi в тюрмi, в розлуцi з тими, хто йому найдорожчий за
всiх на свiтi!.. Мати!.. Га?нка!.. Що з ?ми дi?ться? Як вони живуть,
бiдолашнi? Та нема ж кому ?м пособити, та нема ж кому ?х оборонити!.. А
люди ж лихi, нерозумнi,вони ще й знущатимуться з них, безоборонних!
"Чоловiк твiй душогуб! Син твiй душогуб!" - от що казатимуть ?м люди, а в
безщасних аж душа вмиратиме вiд того слова. I за що ж це все? Яке право
було в цих людей: у Копаницi, в Рябченка, в слiдчого - зламати, знiвечити
так йому i всiм ?м життя? О, проклятi, проклятi кривдники!.. I страшне
обурення, лютiсть обнiмала Зiнька на цих людей, така лютiсть, що вiн,
зда?ться, зараз би пiшов i помстився над ?ми, зробив би ?м щось!..
  Але трохи заспоко?вшися, починав думати iнакше. Помстився! Зробив би
людям зло, та й годi, а нiчого не направив би. А давно вiн думав, що треба
прихиляти людей до добра, до правди i словом, i дiлом... Яким же дiлом?
Хiба злим?
  I вiн знову починав живити в собi тi думки, щоб людей до життя доброго
доводити. Оце буде робота боговi вгодна, а не помста! Оцим людська душа
спасеться! I вiн починав молитися, благаючи, щоб вiн послав йому сили
вiдбути це лихо i присягався палко й щиро, дбати, як вийде з тюрми, щоб
правда ширилась серед людей, дбати про це щодня, завсiгди, дбати так, як
люди дбають про сво? дiти, про сво? хазяйство!..
  Так дбатиме... тодi, як вийде з тюрми...
  Чи вийде ж?
  Нiяко? полегкостi, нiяко? й малесенько? надi?чки досi нема! Слiдчий
морду? його допитами та ла?, що не призна?ться. Тiльки й ? надiя на суд,
що той по правдi все розбере й визволить його... А як же й суд - нi? I вiн
задзвонить кайданами й пiде туди, на Сибiр!..
  Страшний холод проймав Зiньковi душу, несила обнiмала його, стискала,
до землi хилила... Не мiг часом ворухнутися, лежачи на брудному полу
ниць... Нi ?сти, нi пити... На людей якби не дивитися, не чути ?х...
Умерти отак лежачи, щоб не болiло...
  Але не вмирав. Тiльки безнадiя холодна зазирала йому в душу сво?ми
сiро-зеленими очима, нерухомими, мов_ скляними... i дивилась на його душу,
i дивилась, а душа в'яла, сохла...
  Хоч би хто ходив до його, одвiдував!.. А то мов повмирали всi!.. Нi
мати, нi Га?нка, нi товаришi!.. Невже ж вони забули за його, що не
прийдуть?!
  Нi, нi! Не забули. Це щось не так, це або ?х не пускають, або вони
хворi. Боже, боже! Хто ж ?м пособить, хто ж ?х догляне? Може, ?х уже й на
свiтi нема?
  Тяжкi, безнадiйнi думки мiшалися iз згадками про минуле, про любих,
серцевi дорогих людей. Мов намальоване ставало перед ?м життя на волi...
Заплющував очi i бачив сам себе серед поля широкого. Весело та дружно
йдуть воли дужi, глибоко плуг лемешами впива?ться в чорную землю, за
скибою скиба ляга?, а Зiнько йде за плугом, руки на чепiгах, i радiсно
йому розкривати земляне? лоно, щоб кинути в його золоте? зерно... Кида?,
сi?, i от уже сходи зеленiють, от пiдбиваються вгору, колос викидають...
Красу?ться колос, i вiдкрасу?ться, i похилиться важкою, повнозернистою
головою додолу... Дзвенить коса, покiс ляга?...
  "Га?нко! Не оставайсь!" - смiючись, гука? Зiнько.
  "Зiньку! Швидше, а то за ноги пiймаю!" - вiдгуку? Га?нка, поспiшаючися
в'язати з усi?? сили.
  Спинився вiн косу погострити, глянув позад себе: самi снопи лежать на
постатi, нема непов'язаного, а Га?нка сто?ть i втира? рукавом пiт iз
чола... Обличчя загорiло, почервонiло, сорочка пилом припала, i той пил
зоста?ться в Га?нки на лобi. Помальоване обличчя ста? чудне, але таке воно
любе, таке гарне Зiньковi!.. Ой, щира ж та гарна робiтниця з його
маленько? Га?нки!..
  Нiч прийшла, зорi замигтiли... Вечеря вариться в казанку... Мати дрова
пiдкида?, Га?нка сто?ть уся червона вiд огняного свiту... Як ?сться смачно
пiсля тяжко? роботи, а ще смачнiше спиться пiд зоряним небом променистим,
на снопах запашних!.. Спить вiн i крiзь сон чу?, як ?? головонька спочива?
в його на плечi...
  I тяжко робити, та й солодко - зробивши!.. Прийде недiля, дак справдi
свято, i весело вийти в той садок, сво?ми руками саджений, поливаний,
глянути на свою роботу, глянути на село пiд тихими вербами задуманими...
Або з Га?нкою вдвох на тiй пасiцi опинитися, де сонечко золотом сипле, i
бджоли золотi гудуть, i пахощами вi?, i квiтом процвiта?, а вона, Га?нка -
найкращий квiт над квiти,- сто?ть уся в золотому промiннi i смi?ться, мов
дзвоники срiбнi дзвонять: "А не пiйма?ш!.."
  Та таки ж пiймав!.. Удвох iдуть додому, а дома вже товариство вiрне
дожида?- на любу розмову, на науку зiйшлося, на пораду про справи
громадськi...
  А Га?нка побiгла садком до рiчки по воду, i чути, як спiва?... аж до
хати лине та любая пiсня, i не сидиться в хатi, вискочив би туди в садок i
дихав би пахощами солодкими, дивився б на небо, як воно зорями променi?...
  I кинеться вiн, схопиться, а перед ?м холодний мур тiсний, а круг його
нiч темна, ворожа... смородом задушливо? тюрми гнiтить...
  Криком би кричав, головою об той мур бився би, аж поки розбив би ??,
щоб нiчого не знати, не почувати, не мучитись...
  Га?нко!.. Мамо!.. Де ви? Нащо ви покинули його самого вмирати, гинути в
цих гнiтючих мурах?..  III. ТЕМНI ДНI

  Забравши Остап Га?нку з Зiньково? хати, пiшов з нею помалу вулицею,
розпитуючися про те, як вона ходила в город та що там чула. Вона не дуже
йому вiдповiдала, бо знов почувалася такою пригнiченою та знеможеною, як i
попереду, ще до города. Вона навiть не цiкава була знати, чого саме ??
мати кликала, i забула про це, а йшла, куди ведено.
  Дома зустрiла ?? мати, радiючи. Ликера була собi людина тиха й добра,
та дуже боязка, несмiлива. Через те корилася чоловiковi в усьому, що вiн
робив чи велiв. Найстарша з дiтей, Га?нка, була в не? ?диною дочкою, i
мати дуже ?? любила; любила й зятя i зовсiм не знала про новi чоловiковi
замiри. Вiдколи Зiнька забрано, вона не один раз до Сивашiв забiгала, та
не могла анi розважити дочку, анi вмовити, щоб одвiдала батькову хату. Тим
iзрадiла тепер дуже, побачивши Га?нку в себе. Та, радiючи, й журилась,
дивлячись на цю людину, що ходила й розмовляла, мов сама не помiчаючи
того, мов не живучи зовсiм або живучи не тут, а десь в iншому кра?
пробуваючи. Завела дочку до себе в кiмнату, поплакала над ?? й над сво?ю
недолею...
  Тим часом Остаповi чогось було трохи клопiтно на душi. Вiн трохи боявся
жiнки. Хоч вона й звикла його слухатися, та, бач, тепер справа була така,
що здорово вже ?? зачiпала... Дочку дуже любить i до Зiнька прихильна...
Коли б яко? шкоди не сталося!..
  "Ет, дурниця! -  вiдказував  сам  собi  Остап,  вештаю-чись  по
хазяйству.Звелю, то й буде все, як схочу! Треба ще Га?чину худобу
перевезти до себе завтра... Нi, не завтра,доведеться ще трохи пiдождати з
цим... аж поки суд буде, а то репетуватимуть - i Сивашиха, та й так
люди... От, чорт його й зна, як це погано, що й на того зважай, i на цього
зважай! То зробив би, як схотiв, а то крути та мудруй то туди, то сюди!
Чорт-вiть-що!"
  Остап був сердитий. Останнiми часами все його якось гнiвало. З батьком
недавнечко посварився за свою кумерцiю та за отого ж таки слинявого
Зiнька. Не подоба?ться старому, що так Зiнька занедбали, не клопочуться
про його тощо... Як же там iще клопотатися? Коли не винен, дак i випустить
суд, а коли винен, дак сам знав, що робив: як заробив, так хай i вiдбува?.
Дуже комусь треба того Зiнька! Не туди вже закривилося!.. I так того
клопоту повна голова, а тут iще старий в'язне! З самою Горянського землею
скiльки мороки! Воно, звiсно, хлiб цього року вродив, дак же й подешевшав
здорово: то лiчив Остап, що он скiльки вiзьме, а тепер уже й геть менше. А
тут лихо за лихом. Ув Остаповому млинi та прорвало греблю, довелося
гатити: то ж десяткою не вiдбудеш! А вчора знов: найкращий вiл пропав!
Такий викоханий, доморослий!.. Та ще хоч би як там пропав, а то задавився.
Мабуть, падлючий Михайло так прив'язав його i не доглянув, що налигач
якось обкрутнувся круг ши?, та й задавилася товаряка. I попобив вiн
Михайла, i прогнав його, грошей не вiддавши, дак хiба те поможе?
Михайлових грошей яких там дванадцять карбованцiв, а вiл такий, що за його
й п'ятдесят мало. Ну, проклятий народ iдольський! Нема того,  щоб
хазяйського добра доглянути, а жерти або спати, дак такого ?м подай!.. До
цього торгу й пiшки!..
  У двiр убiг наймит iз батiжком.
  - Ти чого це? - спитав Остап.
  - Та бiда: обламались!
  - Туди к лихiй годинi!.. Де?
  - В ярку.
  - А бiсового сина сини, проклятi роззяви! Ви менi всю  снасть
позанапаща?те, попереводите,- гримав Остап.
  Це вiн послав до свого млина пшеницю, а вони, везучи додому борошно, та
й обламалися! Поки там наймит брав нове колесо, Остап сам  пiшов
подивитися. Прийшов,- туди к нечистiй матерi! Мало, що обламалися, а
бiсовi лежнi так позав'язували мiшки з борошном, що як вiз похилився
набiк, один мiшок, скотивши-ся, розв'язавсь, i мiрка або й бiльше
пречистого та прегарного борошна пшеничного в калюжу пiшла! Ну й дав вже
вiн ?м! А додому вернувся такий лихий та гнiвний, що й не знать що робив
би!
  Тiльки ввiйшов у хату, аж Га?нка лагодиться йти.
  - Куди це?
  - Додому.
  - Не вигадуй! Зоставайся, бо вже тепер у нас житимеш.
  Га?нка, дивуючись, глянула на батька.
  - Ну, чого вирячилась, як лисе теля на новi ворота? Уже твiй Зiнько не
вернеться, то не будеш там довiку жити,- однак же доведеться переходити до
нас. Ну, дак i зоставайся!
  - Я не хочу!.. Прощавайте!.. Вона пiшла до дверей, але батько перейняв
??, вхопивши за руку:
  - Як то не хочеш, коли я тобi велю? Хiба я тобi не батько? Чого ти там
сидiтимеш! Покинь про свого дурня й гадку! Житимеш у нас, то кращого
знайду.
  - Ай, пустiть мене!..
  - Та ти чу?ш, що я тобi кажу? Зiньковi тво?му вже амiнь, на Сибiр
пiде,- от що!
  - I я... туди, де Зiнько...
  - Тю, дурна... Кажуть тобi: не витребенькуй, живи в нас.
  Вона пручалась у його в руках:
  - Пустiть, тату!.. Пустiть!..
  - Не пущу!
  - Пустiть!..- Вона вже кричала.
  - Не кричи й не пручайсь!
  - Остапе! Та що-бо ти робиш? Пусти ??! - прохала мати.
  - Одчепись, не в'язни! - гарикнув на не? Остап.- Я сам знаю, що
роблю... А ти й не думай утiкати, бо я тебе й за коси вiдтiля притягну.
  - Ай! - скрикнула несамовито Га?нка i рвонулася в нього з рук, але вiн
таки ?? вдержав.
  Дверi з кiмнати вiдчинилися, i висока постать з бiлим волоссям, з
довгою бiлою бородою стала на порозi. Дiд Дорош зирнув по хатi. Га?нка
билася в руках у батька, а ?? мати, не смiючи нiчого зробити, тiльки
хлипала.
  - Що це ти робиш? - понуро спитав дiд у сина.
  - Зоставляю цю дурну жити в нас, а вона тiка.
  - Дiдусю! - скрикнула Га?нка.- Рятуйте мене!.. Не хочу я тут!..
Розлучають мене з Зiньком.
  - Пусти ??,- так саме понуро звелiв Остаповi дiд.
  - Не встрявайте, тату, не в сво? дiло, вiдкаснiться ви вiд мене! Коли
дають вам хлiб, так ?жте мовчки, а не...
  Далi Остап уже не мiг нiчого вимовити. Дiдова рука вхопила його за
горло, стиснула й вiдштовхнула так, що вiн аж поточився, випустивши
Га?нку. Та миттю вискочила з хати.
  Дiд Дорош стояв увесь блiдий, огнистi очi грiзно блищали, руки,
стиснутi в кулаки, трусилися.
  - Iроде! - скрикнув до Остапа.- Не муч дитини!.. Не забувай, що я тобi
батько! Запакували нещасного чоловiка в острог, а тепер iще й з жiнкою
розлуча?!.. За грiшми, за баришами нiчого не бачите!.. Тiльки грошi
гарбати!.. Очi мо? не хочуть на тебе дивитися! Нема в тебе бога в серцi,
саме здирство прокляте!.. Жери ж сам, глитай, трiскай!.. Я тобi не буду на
перешкодi, пiду вiд тебе, бо нема вже в мене мочi жити з тобою!.. Пiду!..
Та тiльки ж знай, що коли ти Га?нку займеш або що проти Зiнька ко?тимеш,
то от присягаюся тобi на цьому мiсцi, що вернуся додому й вижену тебе, як
пса, бо не забувай того, що я ще хазя?н i, коли схочу, то й у двiр тебе
сюди не пущу!..
  Дiд стояв ще яку мить, мов iще щось хотiв сказати, але не сказав
нiчого, вхопив з кiлка шапку i вийшов з хати. Вражений з несподiванки
Остап мовчав остовпiлий. Ликера, прихилившись до стiнки, тихо плакала.
  А дiд Дорош тим часом уже йшов улицею. Гнiв його помалу втихав, але
роздратованi думки куйовдилися в головi, вихоплюючись iнодi словами.
  - От же не дав дожити вiку спокiйно!.. Защо мене господь покарав таким
сином? Невже я такий великогрiшник? Мабуть, це вже  страшний  суд
наближа?ться, що дерi? гору взяли. Траплялися й поперед цього лихi люди,
та якось не таке вже здирство було. А тепер задля того бариша дак i дитини
рiдно? не жалi?. Бач, йому зять не до вподоби, що з ?м не хоче в один гуж
тягти, дак уже й з жiнкою його розлуча?. Це такого ще й не чути було!.. Нi
бога не бо?ться, нi людей не соромляеться.
  Дiд доходив уже до Зiньково? хати. Перед двором спинився на хвилину:
  "Iти чи не йти? Як увiйду, то вже не вернуся в свою хату... А вона ж
таки менi рiдна!.. I хазяйство ж, i все... та так i покинути?.. Та хто
його зна, як iще й тут буде!.. Кажуть, що зять - не син, а коли вже тепер
i дiти такi, то..."
  Дiдовi стало жалко покидати тую хату, де вiн вiк iз вiкував, з старою
сво?ю в злагодi стiльки прожив, дiтей повикохував; жалко стало того
хазяйства, що. вiн його сво?ю працею надбав... Та подумав про Остапа, про
повсякчасну незлагоду... та й махнув рукою.
  - Що бог дасть!.. Зiнько й Га?нка добрi дiти... Хiба стара? Ну, та що
бог дасть!..
  Увiйшов у хату. Га?нка, як була вдягнена, лежала на полу, а стара
Параска щось клопоталася коло не?.
  - Здоровi були! - промовив дiд.
  - Здоровi! - одмовила Параска.- Ой свату, що це з Га?нкою зробилося?
Прийшла та як упала, то й слова не промовить!..- бiдкалася вона.
  - Диво, що не промовить! - одказав дiд.- Коли таке з нею батько
виробля?!
  I вiн розказав про всю подiю.
  - Оце лихо! Це такого ще й не чувано! - скрикнула Параска.- Де ж таки:
вiд живого чоловiка силомiць жiнку вiдлучати!
  - От же й таке ще почули! Та дарма!.. Ти, внучко, не бiйся! Поки я
живий, не займе вже тебе батько, не вiзьме з цi?? хати.
  Вiн пiдiйшов до Га?нки та й почав гладити ??, як малу дитину, по
плечах, по обличчю сво?ми старими поморщеними руками. Га?нка пiдвелась,
прихилилася до нього й вiдразу заридала вголос... Плакала вперше, вiдколи
розлучилася з Зiньком...
  Дiд сiв бiля не? i дав ?й плакати досхочу. Плакала довго, тодi
помалу-малу почала затихати, вже тiльки хлипала, тiльки здригалося ?й усе
тiло.
  - От i добре, що виплакалася! - казав дiд, усе жалуючи ??.- Як
виплачешся, то воно полегша?. Сльоза змива? горе, менша? його пiсля
сльози,- от воно й легша? людинi. Плач, моя пташечко, скiльки хочеш!..
  I вона плакала, тiльки вже тихим, спокiйним плачем. А дiд тим часом
говорив до старо? Параски:
  - А що, свахо, я вам казатиму... От ви спитайте мене, чого я до вас
прийшов!
  - Та чого б не прийшли, то ми радi вам,- одказувала Параска.- Скажете.
  - Радi! Ще, може, й надокучу, то й у потилицю старого доведеться
вибивати,- жартував дiд, а Параска аж скрикнула:
  - Оце ж таки, не дай боже!.. Що це ви кажете?
  - Оте, що чу?те!.. Бо я до вас прийшов не абичого, а от чого: приймiть
мене до себе в прийми!
  - Як то - в прийми? - питала, не розумiючи, Параска.
  - Да так, бачите: хазя?на у вас тепер нема, то поки прийде, ? у вас
упале мiсце... дак ви мене на те впале мiсце... Хоч не за хазя?на, дак хоч
за попихача... Он що!.. Бо як правду сказати, то я вже так не виживу...
Або самому вiд сина пiти, або його вигнати, бо не можу я на все те
дивитися... Ну як менi на старостi лiт його вигонити та бешкет робити?..
Та вiн i не пока?ться,однаковий буде... То краще й втечу вiд лиха в тихший
захисток... Ото ж, коли хочете, дак нехай ця хата й буде менi захистком!..
Га? Чи, можу, не туди, а он куди?
  - Та боже мiй!.. Та ми з дорогою душею! - зрадiла Параска.
  - А ти ж, Га?нко, чому мовчиш, нiчого не кажеш? Може, не хочеш дiда в
хату пустити?
  Га?нка знову пригорнулась до дiда, шепочучи:
  - Дiдусю... зоставайтесь!..
  - Ну, й гаразд... спасибi вам!.. Буду у вас жити... А як вернеться
Зiнько, то в його проситимусь.
  - Ой дiдусю! Чи вернеться?..
  - Мабуть, йому вже не вертатися! - додала мати, втираючи сльози.
  - От i зарюмсали!.. От уже й не люблю!.. Ну, сказати, це - мале, дурне!
А ми ж iз вами, свахо, таки, спасибi боговi, пожили вже!.. Нi, тепер новий
порядок щоб у нас у хатi завiвся: щоб i думки тi?? не було, що Зiнько не
вернеться! Хiба ви не зна?те, що бог бачить неповинних, то й верне його?
Воно викри?ться, хто це зробив,- шило в мiшку не вта?ться! Хоч не вiдразу,
а таки неминуче виявиться! Та й сам Зiнько хлопець моторний,- вiн зна?
оборонитися.
  I дiдусь усе казав двом зажуреним жiнкам усякi слова розваги й надi?,
надi? хистко?, але тяжко жадано? змученими душами; розваги, може непевно?,
але дорого? кожному засмученому серцевi. I вони впивалися тими словами,
любими, як вода кринична погожа лiтнього пекучого дня чоловiковi, згагою
знеможеному...
  Другого ж дня дiд Дорош забрав дещо сво? з рiдно? хати, попрощався з
невiсткою, з онуками - тiльки з сином не схотiв прощатися,- утер нишком
сльозу з старих очей та й оселився зовсiм у Сивашiв. З ним укупi оселилася
там i надiя - невеличка, щоправда, та все ж вона давала спромогу дивитися
трохи яснiше на свiт, нiж дивилися бiдолашнi жiнки досi.
  Чутка про те, що дiд Дорош од сина перейшов до внуки, швидко
розкотилася по селу. Багато людей говорили, нарiкаючи на Остапа, тiльки
сво? товариство його боронило. Трохи через цей людський голос, трохи
боячися  батька,  Остап  уже  бiльше  не  займав  Га?нки.  "Треба
перечасувати,думав,- а там, пiсля суду, то вже моя воля буде!"
  А Сивашi тим часом жили собi тихо. Дiд правив за господаря, давав
усьому порядок; Карпо й Васюта за-всiгди з дорогою душею охочi були
послухати, запомогти. Було б i добре, якби не було сумно.
  Спершу, як пристав до ?х дiд, i Га?нцi, й матерi стало не веселiше, але
спокiйнiше трохи. Той упокiй породила надiя, а надiю збудив сво?ми словами
дiд Дорош. Обидвi  жiнки  думали:  "От  уже  скоро...  От,  може,
завтра-позавтрьому вернеться Зiнько..." Нi завтра, нi позавтрьому вiн не
вертався. "Ну, то в недiлю або в середу..." Минала без нiчого й недiля, й
середа... Бiдолахи дожидалися, виглядали щодня, i щодня надiя ?х дурила, i
щодня вона пригасала, пригасала... I помалу-малу душа в матерi окривалася
старим безнадiйним смутком, помалу-малу Га?нка знов застигала, як крапля
на морозi, знов робилася такою кам'яною, як i попереду. I знову минали
покволом забарнi похмурi ночi, похмурi безнадiйнi днi...
  Так минула осiнь понура, прийшла зима бiла й холодна...
  Наближалося Рiздво...
  Надiйшов i той "святий вечiр", що його так побожне й радiсно дожида? на
селi кожне, бо в кожного з тим вечором по?дналися любi й серцевi дорогi
згадки про щось святе й радiсне, про якусь любу надiю й тихий упокiй. Вiн
вита? тодi, той тихий упокiй, над усiм селом, над усiма хатами, зазира? до
кожно? в середину, зазира? в душу кожному сво?ми ласкавими тихими очима -
такими ласкавими, як усмiх ?вангельсько? дитини, i такими променистими, як
тая зоря вечiровая, що ?? свiту з такою побожною надi?ю дожидають усi того
вечора.
  Так, скрiзь упокiй зазира?, в кожну хату, в кожну душу... Тiльки в
Сивашеву хату вiн не зазирнув, тiльки в тiй хатi не всмiхнувся вiн нi
однiй душi...
  Дiждалися й там зорi вечiрово?... Давно в хатi було поприбирано й
чисто, давно вже блимала перед образами воскова свiчечка, осяваючи
потемнiле малювання, поблискуючи на шатах, на бiлих, густо вишиваних,
рушниках, на квiтках, що ?ми колись позаквiтчувала Га?нка образи... На
покутi давно вже стояла серед сiна кутя, а застеляний бiлим убрусом стiл
дожидався вечерi,- та вечеряти нiхто не сiдав.
  Стара мати не знать уже в який раз переставля? на миснику горшки й
миски, то внесе в хату, то винесе щось,- так, мов iще не все вона
поробила, мов ще дiла в не? дуже багато. I дiд Дорош усе знаходить собi
роботу: то вiн утрет? вже до волiв чогось навiду?ться, хоч уже давно ?м
дано ?сти; то ступу на пшоно заходився нащось переставляти в сiнях з
одного кутка в другий; то йому свитки й кожухи не так висять на жертцi, як
треба... I Га?нка якусь дуже нагальну роботу собi знайшла: знiма? з
кiлочкiв та знов чiпля? рушники та розгорта?, щоб вишиване видко було...
вiкна тодi уже втрет? заходиться витирати...
  Та таки поробили все, все, що нi вишукували, що нi вигадували, аби
загаятись, аби дiждатися, чи не почують швидко? ходи знайомо? в дворi, чи
не рипнуть дверi...
  Нi, нiхто не вiдчиняв ?х...
  Дiд вийшов ще раз iз хати, постояв, послухав на дворi... Вернувся, не
поспiшаючись, скинув кожуха, положив на полу- Тодi до обох жiнок промовив
тихим покiрним голосом:
  - Давно вже зоря... час вечеряти...
  Остання надiя зникла...
  Мовчки посiдали за стiл. Бiле волосся й борода дiдовi не бiлiшi були
вiд обличчя Га?нчиного; а старе, потемнiле як давн? малювання, змарнiле
вiд працi, хвороби й смутку обличчя материне здавалося ще чорнiшим бiля
того за малим не прозорого i дивно нерухомого обличчя.
  Старий дiд Дорош узяв чарку тремтячо? рукою та й почав промовляти:
  - Дай же, боже, того року дiждавши, сiсти до свято? вечерi в доброму
здоровлю всiм... всiм - щоб... А тепер дай, боже, доброго здоровля тому,
хто неповинно в неволi поневiря?ться!.. Нехай...
  Та й не доказав дiд,- перепинили слово сльози... Га?нка озвалася
голосним плачем i вибiгла з хати. Мати, впавши на стiл, почала тужити:
  - Сину мiй! сину мiй!..
  Дiдова рука спустилася з чаркою на стiл, бiла голова похилилася, а
буйнi сльози котилися з старих очей i падали на бiлий убрус...
  Але дiд перший себе перемiг:
  - Годi, свахо, годi! Плачем не пособимо. Господь милосердний йому
поможе, а не наш плач. Будемо вечеряти, як закон велить, та його
згадувати, то йому легше буде, бо й вiн же нас iзгаду?. Кличте, свахо,
Га?нку!
  Параска пiшла по Га?нку. Та стояла в сiнях, припавши в кутку до стiни
головою, i вся здригалася вiд плачу...
  - Га?нко, дочко, ходiм у хату!
  Вона не вiдповiдала нiчого. Мати взяла ?? за руку й повела. Привела,
посадовила за стiл.
  - Га?нко, внучко люба, не плач! - казав дiд.- Вiзьми в уста вечерi - як
закон велить...
  - Не можу! - скрикнула Га?нка, знову схопилася та й побiгла в другу
хату...
  Довго тi?? ночi бiдолашна мати била поклони перед потемнiлими образами;
довго на лiжковi в другiй хатi здригалося вiд плачу знеможене людське тiло
i душа в йому ще бiльше знеможена була.
  I темна нiч холодна слухала мовчки тих молитов, того плачу... байдужна,
гнiтюча нiч.
  Була ще одна душа,- i вона мучилася тяжко, безмiрно, того святого
вечора - то була душа Iванова Момотова.
  I тiло його змарнiло, зсохло,- ходив вiн марою. З братом нiколи не
розмовляв, обминав його, коли де стрiвався. Скiльки разiв вiн казав собi:
"Пiду признаюсь!.." Та й зупинявся... Через що? I сам добре не зна?.
Якийсь страх перед тим признанням обнiмав його. Розумiв, що скоро
переступить цей порiг - зараз тодi повинен зректися всiх надiй, бо зруйну?
все сво? життя, перестане бути вiльною людиною, зникне зо свiту й житиме
тiльки на те, щоб одбувати кару... I через те спинявся...
  А муки дедалi гiршали. Наближалося свято, а вiн думав:
  - То не менi. То людям побожним, чесним, а не душогубам.
  I вiн зрозумiв, що всi радощi цього життя, все, що ? в ньому гарного,
ясного,- все не йому, все те належить невинним, самим невинним. А в його
на душi страшна й пекуча вага, i вона з'?да?, вбива? йому душу. О, якби
йому скинути ту вагу!..
  Почував, що може скинути тiльки одним - покутою.
  Тепер уже не було в його думок про те, що вiн зруйну? сво? життя:
зрозумiв тепер, що вiн уже зруйнував його ще тодi, тi?? ночi, як удвох iз
Панасом пiшов до Грицька. Нiщо, навiть покута не зможе повернути йому
занапащене... але жити так i далi була незмога...
  I вiн зважився спокутувати.
  Саме на свят-вечiр вiн зник iз села. Вiн пiшов у город.
  Першого дня рiздва Га?нка не пiшла й до церкви, безмiрне горе давило
??. Нiколи ще воно не було таке тяжке. Не могла вона молитися, не могла на
людей дивитися. Вже вона всi молитви перемолила, всi благання переблагала.
Нi одного слова до людей у не? не було.
  Покликали ?? до обiду,- не пiшла. Не вийшла з сво?? хати, лежала на
лiжковi нерухома й мовчуща. Не хотiла озиватися навiть до дiда й до
матерi. Померклими очима дивилася кудись i нiчого не бачила. Нi, бачила...
Там десь, були бiлi стiни... по стiнах патрети... малюнки... образи...
рушники... вiкна... шафа з книжками... Це було десь далеко-далеко, мов по
той бiк велико? рiчки, мов за якоюсь скляною стiною... Звiдти й голоси
озивалися - дiдiв, материн... А тут коло не?, коло Га?нки, не було нiчого:
нi хати, нi людей, нi голосу... Вона сама була, така сама, що навiть не
розумiла, як можна бути не самiй...
  Нащо ?? займають, щось до не? кажуть? Вона ж од ?х далеко i не буде вже
близько нiколи... нiколи... нiколи...
  Вона буде сама, все сама... сама вмиратиме, сама зникатиме, аж поки не
стане й ??, як не стало Зiнька... був i не стало, i вже нiколи не буде...
нiколи... нiколи...
  I ?й зда?ться, мов уже почина? душа ?? часточками знщсати - розта?,
розвiю?ться, як туман серед широких безмежних просторiв, як бiла хмарка
серед блакитного неба: он розплива?ться шматочками... он розта?... он
зника?... зникла...
  А блакитне небо почина гаснути, тьмаритися... Помалу гасне, i за ним
гасне й зника? все: патрети на стiнах... стiни... стiл... лави... вся
хата... Нiчого нема, все розвiялось, зникло, потопло...
  Тiльки далеко-далеко щось плаче... От усе дужче й дужче, ближче й
ближче... Ой, так тяжко тужить, що аж голосом голосить-спiва?... Ой, то ж
на тому свiтi плачуть-тужать... Чого? Може над нею, що вона вмерла?
  Затихло... вже й не тужать... Нiчого не видно, нiчого не чути, все
зникло...
  I вiдразу щось мов зашумiло, i тужiння озвалося знов - голосно...
  Зiрвалася з лiжка й стала серед хати. Вся тремтiла. Що це?
  Помагай бiг тобi, пане хазя?ну!
  Святий вечiр!
  Пане хазя?ну, славний пахарю!
  Святий вечiр!
  Застилай столи, клади пироги:
  Святий вечiр!
  Будуть у тебе славнi? гостi...
  Святий вечiр!
  Дiвчата колядують... Та вона ж цюю колядку сама спiвала, колядуючи в
одному гуртi з ?м, з Зiньком!.. Та вiн же, коло не? стоячи, ?? спiвав, а
тепер де вiн? де вiн?
  А дiвчата спiвали про того ж славного пахаря:
  Не багато пожив, та й слави нажив:
  Бiлим залiзом двiр обгородив,
  Поставив ворота з щирого злота,
  Помостив мости все чавуннi?,
  Поставив стовпи все золотi?,
  Поклав же жердя все срiбране?,
  Повiшав коври все шовковi?,
  А сам по?хав на горду вiйну...
  Ой,боже ж мiй! Не на вiйну ж вiн по?хав, не на вiйну!.. А пiшов вiн до
темно? темницi, як до сиро? землi, як до глибоко? ями!..
  Як несамовита вона кинулася через сiни в другу хату.
  - Мамо! - скрикнула.- Припинiть!.. Нехай цього не спiвають!..
  Дверi тихо вiдчинилися, i на порозi став чоловiк у запорошенiй снiгом
одежi, з невеличкою чорною бородою. Скидаючи шапку, промовив тихо:
  - Добрий вечiр!
  Здригнулися враз усi тро? вiд того голосу, i дiд, i мати, i Га?нка, i
завмерли на одну мить, тiльки на мить. А за мить Га?нка кинулася до його,
припала до його:
  - Зiньку!..
  А дiвчата все спiвали:

  Да верта? ж вiн з гордо? вiйни:
  Застукали мости все чавуннi?,
  Заззяли стовпи все золотi?,
  Забряжчало жердя все срiбране?,
  Замаяли коври все шовковi?,
  Що люди кажуть: "Королевич ?де!.."
  Матiнка каже: "Мiй синок ?де!..

  Нi, вона не казала... Вона тiльки ридала, припавши до нього так, як i
Га?нка, як i бiлий дiд Дорош...  IV. НОВI НАДI?

  В церквi вже повно було народу другого дня Рiздва, як Зiнько з Га?нкою
ввiйшли туди. Помалу протовплюючись, доступились вони в середину i стали
вдвох.
  - Глянь: Зiнько!..почувся шепiт.
  - Де?
  - Та он же!
  Люде поверталися, дивилися i незабаром шепiт, мов хвиля пiд вiтром,
покотився по церквi:
  - Зiнько вернувся!.. Зiнько!..
  Очi поверталися в той бiк, де стояла щаслива пара. Зiнько, хоч блiдий i
худий, та чисто виголений, гарно вдягнений у критий кожух, стояв спокiйний
та поважний. Вiд Га?нчиного обличчя так i било ся?вом безмiрних радощiв,
безкрайого щастя. Та й було чого! Вчора - острожникова жiнка, сьогоднi -
дружина чесного, невинно покривдженого чоловiка. I вiн, цей без мiри
коханий, дорогий сто?ть поруч iз нею, i нiколи, нiколи вже вона з ?м не
розлучиться! Як же ?й було не радiти, коли в не? вся душа всмiхалася i до
цих людей, що, навкруги стоючи, дивилися на не?, i до цi?? церковцi
старенько?, здавна ?й рiдно?, i до того соняшного промiня, що з узенького
загратованого вiкна пасмом простягався по  церквi,  виблискуючи  на
позлотистому iконостасi, на потемнiлому малюваннi... ?? уста не шепотiли
молитов, вона  забула  хреститися,  але  вся  душа  ??  поривалася
радiсно-молитовним почуванням безмiрно? вдячностi...
  Помалу занишкло шепотiння, всi знову стали тихо - аж до кiнця служби. А
ледве вона скiнчилась i народ посунув з церкви,- зараз на рундуцi
обступили Зiнька з Га?нкою люде. Здоровкалися з Зiньком, поздоровляли,
дехто цiлувався з ?м, розпитували, чи давно вернувся. Карпо з радощiв аж
заплакав. Помалу посовуючися серед натовпу, Зiнько з Га?нкою вийшли з
цвинтарю на вулицю, а натовп iшов за ?ми слiдком, i вони повиннi були
вiдповiдати на всякi запитання людям, що цiкавi були знати, як та що з
Зiньком робилося, яким робом вiн визволився. Вiн i сам того до пуття не
знав: учора вiд слiдчого прийшов папер такий до тюрми, щоб Зiнька
випущено, бо вiн не винен, а хтось iнший знайшовся. Оце все, що Зiнько
знав. Та людям ще дужче закортiло довiдатись: хто ж той iнший? Почали
догадуватися, домислятися...
  - Пустiть! пустiть!..- ураз почув Зiнько i побачив, що йому назустрiч,
штовхаючи людей, без шапки, в самiй чумарчинi, бiжить Васюта.
  - Зiньку!.. братiку!..- i кинувся його цiлувати. Люди почали шуткувати,
смiючися:
  - Тю! i шапку загубив, бiгши!
  - Та то вiн забувсь узяти, як iз хати вискочив.
  Васюта й справдi забувсь ?? взяти. Учора звечора нiхто не довiдався, що
Зiнько прийшов, а Васюта в церквi сьогоднi не був. Уже сiдав обiдати, як
побачив у вiкно Зiнька серед натовпу: в чому був, у тому й вискочив.
  - Та пiди вдягнись! - гукали на його люди.- Мороз же здоровий!
  Але Васюта й не думав iти. Хтось ускочив до його в хату i принiс йому
шапку й свиту.
  З гуком та з гомоном провели Зiнька до хати. Га?нка росла, i аж ушка в
не? смiялися.
  Щасливий та веселий обiд був у Сивашевiй хатi другого дня. Усi почували
мов крила в себе за плечима. Га?нка, як квiтка, розцвiтала. Стара мати й
не ?ла та все дивилася на сина, а дiд Дорош, усмiхаючись сво?ми молодими
очима з-пiд бiлих кудлатих брiв, казав:
  - Штука! Усi позбирались обiдати, а нiхто не ?сть, тiльки ззираються
одне з одним. Що це за мода така? I пилипiвка минула, зда?ться, а вони все
постують.
  - Ат, дiдусю! - казала Га?нка i бралася за ложку, та зараз же забувала
за не?, щебечучи до Зiнька. Учора вона вмирала, кам'янiла, а сьогоднi аж
променiло вiд не? життя, аж пашiло схудле личко, рум'янiючи, зiрками
висвiчувалися темнi очi, а з маленьких уст падало слово за словом,
дзвенячи радощами, смiхом...
  Зараз по обiдi почали приходити люди. Перший прибiг Васюта, за ?м Карпо
й Дмитро з жiнками, тодi Михайло; з родичiв були: Ликера - Га?нчина мати,
дiд Корнiй Грабенко та ще тро?. В хатi стало повно, як у вулику.
Увiходячи, всi поздоровляли Зiнька з щасливим поворотом.
  Пiсля всiх прийшов Савка.
  - Де це ти був? - напався на нього Васюта.- Казав, що зараз прийду, а
сам зачепився за пень та стояв увесь день, витрiшки ловлячи.
  - Та таки й стояв,одказав Савка - та дивився, як Панаса забирано.
  - Як то забирано? Куди? Нащо?
  - Набiгли якiсь полiцейськi з города та й забрали, бо це вiн убив
Грицька - з Iваном удвох... Дак той сам пiшов у город та й признався, а це
й цього забрано...
  Дак он воно що!.. Брат - брата!..
  Всi затихли на хвилину... Тодi загомонiли вiдразу. Це все не жарти!
Засварилися так, що i вбивати один одного почали. I все за тую землю. Яка
то вона дорога людям стала! I як то досi нiхто не догадався, що це Панас?
Воно таки на його i впадало, та здорово перебивалося тi?ю брехнею про
Зiнька та про ?вгу. Цьому люди поняли вiри, то за Панасову сварку з братом
i забулися. Що ж воно далi буде, коли й тепер уже таке через землю
почина?ться?
  Суворим, похмурим голосом озвався Карпо:
  - Нечестивi на праведних вiйну воздвигають,- а що ж праведним чинити?
  Якби ж то знати, що чинити! Зiнько радив наймати в панiв усi?ю громадою
землю, а згодом купувати ?? - адже й банк на те?. А надто не попускати
громадсько? землi в чужi руки.
  Дiд Корнiй Грабенко не згоджувався: не попустиш, коли з рук iрвуть! Он
пересельську вирвали. Пiдмогоричив кого треба, та й амiнь! Дбати, щоб
горiлки не пили? Ну, це вже Зiнько абищо вигаду?! Увесь свiт п'?, а ми
самi його не переробимо! Та й не можна без горiлки: упиватися не треба, а
як закон велить на весiллi пити, то треба. Що? Зiнько каже, що й весiлля
без горiлки можна? Ну, це вже дурниця, це вже вiн закон лама?!
  Дем'ян, другий родич Зiнькiв, був не вiд того, щоб горiлку пити кинути,
дак же однак не пособиться: заробiтки малi, а всякому хатньому требовi й
краю нема,- хоч i не питимеш, то пiдеш до багатирiв кланятися. Хiба що ото
скидаться грiшми, як Зiнько радить, та завести таке товариство, щоб один
одному пособляв,- це справдi добре було б.
  Одначе Корнiй Грабенко i з тим не згоджувався. Та його не слухано, а
слухано, як Зiнько розказував про товариство запомоги, то вiн i пiшов собi
додому, а за ним iще дво? родичiв. Порозходилися додому й жiнки, бо треба
було по хазяйству. Опрiч чотирьох чоловiк товариства, зосталися тiльки
Михайло, Савка та Дем'ян. Цi тро? пристали до гурту i навiть зараз же
подали по п'ять карбованцiв у складку. Дiд Дорош усе дослухався мовчки, а
далi й собi озвався:
  - Слухав я вас, слухав, та й думаю собi: люди хоч i молодi, а роблять
до ладу. ?й-бо, до вподоби менi! Та тiльки не знаю: чи самих молодих у вас
до гурту приймають, чи, може, й старих, га?
  - Та як же! Вже ж i старих! - загомонiли навкруги.- Ще й радi будемо,
коли старi нам поради даватимуть.
  - Поради!..всмiхнувся дiд,- Такi мудрi поробилися, що де вже нам,
старим, радити!.. Ну, а одначе приймiть i мене до свого гурту!
  - Та невже, дiду? I ви приста?те? - зрадiв Зiнько.- Оце так добре!
  Усi дуже звеселилися, а Васюта гукав на всю хату:
  - Восьмеро нас тепер, восьмеро!
  - Було б дев'ятеро, якби бiдолашний Грицько жив! - промовив Дмитро.
  - Так! - сказав Зiнько.- Нехай же вiчний упокiй буде його душi, а ми
його, нашого любого товариша, будемо повсякчас iзгадувати добрим словом у
сво?й громадi.
  - Будемо! Будемо! - вiдказало товариство. Згадали тут i за дiтей
Грицькових. Вони зосталися без путящого догляду. ?вга давно ?х покинула:
пiшла з сво?м сином додому. Громада настановила над ними опiкуном Панаса
Момота. Вiн старшого хлопця вiддав у найми, а тих двох забрала Грицькова
сестра - добра жiнка, та в само? гурт дiтей, та не гурт чого ?сти; чоловiк
?? гнiва?ться, що чужих дiтей набрала. А тепер, як Панаса взято, то й
дiти, й худоба зосталися без опiкуна. Треба подбати, щоб настановлено
доброго чоловiка, та запомогти сиротам. Надто ж, що Грицько ?х товариш
був. Урадили й наважились досягти, щоб у громадi опiкуном настановлено або
Зiнька, або кого iншого з ?х товариства.
  Тодi вже загомонiли про пересельську землю. Надумали списати нову
жалобу просто вже до губернатора, а на ?й попiдписувати якомога бiльше
людей - може, це пособить.
  - Тепер,- казав Савка,- багато пристане, бо вже всi побачили, куди
Денисове товариство хилить. Тепер таких буде бiльше, що  за  нами
обставатимуть.
  Зараз же Зiнько почав писати жалобу, вичитував написане, а кожен
докидав, чого треба ще додати.
  Наприкiнцi довго ще говорили знов таки ж про тую горiлку i таки
врадили, щоб нiхто з товариства не пив ?? i в себе в хатi не мав.
  Порозходилися товаришi вже пiзно ввечерi. Позад усiх лагодилися йти
Васюта з Карпом.
  - Ходiм уже, Карпе, додому абощо,- казав Васюта,- бо ти, мабуть, дуже
спати хочеш: увесь вечiр мовчки сидiв, надувшися як сич.
  Карпо справдi весь час був дуже похмурий та мовчазний.
  - Я не спати хочу,вiдказав,- а невесело менi, що так воно робиться...
  - От тако?! - погукнув Васюта.- Тут треба радiти, а вiн суму?. I Зiнько
прийшов, i товариства нашого побiльшало.
  - Це-то добре, та от лихо: мала в нас сила дуже, нiчого не вдi?мо проти
?х.
  - А я думаю так,- од казав Зiнько,- що як переважимо ?х за пересельську
землю, то до нас тодi багато пристане.
  - Поки сонце зiйде, роса очi ви?сть,- так саме похмуро не згоджувався
Карпо.
  - Ну, а що ж по-тво?му треба робити? - питав Васюта.
  - Силу ?х занапастити. У багатствi великому сила ?х велика; розвiяти ?х
багатство за вiтром - не стане в ?х сили, тодi й нас нiвечити не будуть.
  - От тако?! Як же ти його розвi?ш? - спитав Васюта.
  Карпо помовчав трохи. Вони були тiльки втрьох, бо вже й дiд Дорош пiшов
спати.
  - Глядiть же, братчики: що я казатиму зараз, дак щоб воно не йшло далi
вух ваших,- промовив згодом.
  - Да що це ти, Карпе, мудру?ш сьогоднi? - засмiявся Зiнько.- Ми ж уже
на те всi пристали, що що в нас говориться, того нiхто щоб не знав.
  - До того кажу це, що тiльки двом вам звiряюся, а бiльше й з товариства
щоб не довiдався нiхто.
  - Ну, гаразд, гаразд,- кажи вже!
  - Думав я, братчики, довго думами великими та й надумав: нема нам
способу iншого, тiльки цей один: попiдпалювати всiх, то з димом розвi?ться
i багатство ?х.
  - Карпе, що це ти? Схаменись! - скрикнув Зiнько.
  Карпо, не вiдповiдаючи, сiв бiля столу i зiпер голову на велику свою
кощаву руку. Втупивши очi в дiл, сидiв мовчки, двi зморшки глибокi виразно
лягли впоперек нахиленого лоба.  Врештi  загомонiв  якимсь  гострим
неприхильним голосом, ще бiльше протягаючи слова, нiж звичайно:
  - Чого б я мав схаменутися? По правдi кажу вам:
  не менi схаменутися, а вам треба,- прийшов уже той час... I не
занедбайте його, бо, коли занедба?те,горе всiм буде!.. Нема iншого способу
на тих людей... Треба ?х судити божим судом, бо суди людськi? на свою руч
вони повертають. Хiба не бачать цього очi вашi? Грицько з ?ми по правдi
чинив - вони вбили його; Зiнько за правду став - вони в неволю його
завдали.
  - Завдали, та не вдержали: i вийшов же! - вiдказав Зiнько.
  - Хвали бога, що Иван признався, а затявся б вiн - може б, i на Сибiр
ти помандрував у неволю довiчну. Нема? в ?х змилування. Нехай же ?х божий
суд, огонь судить, бо таких не грiх зiгнати й зо свiту цього.
  - Ото! - скрикнув Васюта.- Глянь, як наш побожний Карпо розгнiвався!
Це, мабуть, такого з божественних книг начитав.
  Карпо пiдвiв голову, глянув на Васюту, i справдi гнiвний огонь блиснув
в його очах.
  - А ти, Васюто, коли не зна?ш, то не смiйся. Ти божественних книг не
тямиш, а я тобi скажу, що як би прочитав тобi з ?х дещо,- сам ?си побачив
би, що моя правда, що по-божому кажу я.
  - Хiба ж палити, чи вбивати - то по-божому? - спитав Зiнько.
  - Нi, нехай вiн скаже, по яких це божественних книгах написано, щоб
таке робити? - допитувався Васюта.
  - Скажу! - вiдповiв Карпо, знову спускаючи очi додолу.- Написано: рече
господь Саваоф до Саула: нинi одомщу народовi Амаликовi за все, що
сотворив вiн Iзра?левi. I звелiв бог iти й поразити Амалика i не пощадити
його, повбивати всiх - i чоловiкiв, i жiнок, i молодiж - аж до младенцiв
малих; i знищити все добро ?х: i воли ?х, i вiвцi, i верблюди, i осли, i
виногради... Все! I не послухався цар Саул: усiх побив, а царя амалицького
помилував i не знищив добро найкраще... Тодi прийшов Саму?л i розсiк мечем
сам царя того, а бог одвернув за цей грiх од царя Саула лице сво?... Ото ж
бачите, що вбивати бог велить нечестивих i добро ?х iзнищувати!
  - А хiба й тобi, Карпе,- хитренько спитав Васюта,- бог сказав, щоб ти
?х попiдпалював або повбивав?
  Зiнько всмiхнувся, але Карпо сидiв похмурий.
  - Нi,- загомонiв Зiнько,так не виходить. Христос уже пiсля iсторi? з
Амаликом звелiв нам любитися, а не вбивати чи пiдпалювати. Добра злом не
зробиш. Та й що з того було б? Адже ?х багатство не в самiй хатi: ? в
?х-земля, ? грошi в позиках та в банках,- згорить хата, то вони нову
побудують та й знов почнуть хазяйнувати; а коли не вони, дак ?х дiти; не
?х дiти, дак iншi... А ти свою душу занапастиш, ще й на Сибiр пiдеш,- яке
ж то добро?
  - Ну, а що ж його чинити? - питався Карпо.
  - Оте, що робимо. Свого права домагатися.
  - Добре! Хай поки буде й так. Побачимо, що з цього буде.
  Устав, попрощався й пiшов, за ним Васюта.
  Зiнько бачив, що Карпо сво?х думок не покинув, тiльки змовк, бо
товаришi не пристають на те. Боявся трохи Зiнько тих думок, i не до
вподоби вони йому були. Спершу дивувався, як то така гарна людина, як от
Карпо, та могла таке надумати. Був чоловiк чесний дуже, правдивий, нiколи
нiкого й на макове зернятко не одурив, сам завсiгди робив по правдi, як ??
розумiв,_ i вiд людей того вимагав, а тепер он що вигадав! Tax уже дуже
роздратувала Карпа тая кривда людська! Нi, треба такi думки  його
припинити, бо з ?х саме лихо буде, а припиняться вони зараз - аби з оцi?ю
морою ю, з оцi?ю пересельською землею досягти свого. Тодi Карпо побачить,
що, цим робом чинячи, можна досягти свого, а не тим, про який вiн каже.
  I Зiнько з усi?? сили заходився якокога бiльше людей гуртувати до
жалоби. Савка справдi не помилявся, що тепер люди, побачивши лихо, дужче
приставатимуть до не?. Не минуло й тижня, вже тая жалоба була в
губернатора. Цього разу товариству пощастило. Губернатор давно  вже
гнiвався за щось на того начальника i зараз же взяв до уваги жалобу з
Диблiв. Через те незабаром до Диблянсько? волостi прийшов наказ: припинити
справу з землею i вiдiбрати ?? поки в Дениса.
  Ця несподiванка так уразила Дениса з товариством, мов грiм iз неба
ясного дня. Вони не сподiвалися тако? халепи, певнi бувши, що вже
переважили. Денис уже по всьому селу величався й вихвалявся, що "дав по
мордi свинi",- тобто Зiньковi з товариством,- а тепер он яко? пинхви йому
пiднесено! Сором i в вiчi людям глянути! Так було нiяково, що Денис не
пiшов у громаду, як вона зiбралася незабаром пiсля того. Трапилося, що
саме в той день не було в громадi ще трьох iз його товариства: Копаницю
начальник несподiвано викликав у город, Рябченко лежав хворий, а в
Тонконоженка брат оддавав дочку, дак Терешко, добре випивши на весiллi,
спав саме тодi п'яний. Через те й Зiньковi прихильники насмiлилися в
громадi дужче, i як Васюта озвався за дiти Грицьковi, то й не вельми важко
було зробити, що громада опiкуном над ?ми настановила Зiнька.
  - А що, Карпе,казав Васюта, iдучи з громади,- отже бачиш, що не все
вони нам, а й ми ?м можемо вкрутити хвоста. З землею облизня вже пiймали,
а й тепер знову тертого хрону пiднесли ?м такого, що довго в носi
крутитиме. От побачиш, що й далi духопели вiд нас ?стимуть, та таки й не
дамо нам у кашу наплювати.
  - Не хвались так,  Васюто,-  вiдповiв  сво?м  поважним  голосом
Карпо,короткi-бо очi людськi?, не видко ?м кiнця дiловi.
  - Тобто, кажи гоц, як перескочиш? Та вже якось перескочимо! А як часом
коли й увiрвемось у рiв, дак видряпа?мось. Отже й тепер: зовсiм уже "сiдай
на дно" були, а тепер пiшли нашi вгору! Ой, хочеться менi посмiятися з
проклятих дерi?в!
  I Васюта таки й не втерпiв: хоч iз старих дерi?в i не поглузував, дак,
пiшовши того вечора на вулицю, причепився знову до Микити Тонконоженка.
Цьому недавнечко притичина трапилася. Останнiми часами серед парубоцтва
завелися карти, не то великi парубки, а й хлопцi-пiдпарубочi такими
картниками поробилися, що як де зiйшлися, так зараз i гулять, звичайно, на
грошi. Микита, звiсно, був у цiй справi поперед усiх, i одного разу
трапилось, що за вечiр тридцять карбованцiв програв. Двадцять оддав, а
десятки не стало. До батька не посмiв iти, дак добрав ключа до батьково?
скринi, де грошi були, а батько саме тодi сусiль у хату. Хоч i як потурав
синодi, але за це попобив дуже. Васюта зараз i вчепився за те. Побачивши
на вулицi серед парубкiв та дiвчат Микиту, гукнув:
  - Агов, хлопцi й дiвчата! Слухайте лишень сюди! Буду вiршу проказувати.
  - Яку вiршу? Хiба тепер святки, чи що?
  - Дарма, що не святки, а ви слухайте!
  Розсiвся на колодi, зiперся руками на колiна, втупив очi в землю та й
почав вигадувати,- вiн був мистець на такi прикладки:
  - Як був собi чоловiк Трандита, та була в його сiра мужицька свита, а
вiн каже: "Чорт батька зна яка паскудна одежа: не можна хлiба ?сти
лежа!.."
  - Ха-ха-ха! - зареготався дехто, зрозумiвши, куди це Васюта цiля?.
Догадався, мабуть, i сам Микита, та не виявляв того. Став навпроти Васюти,
однi?ю рукою пiдперся в боки, а другою держав цигарку, пихкаючи димом та
раз у раз чвиркаючи через губу.
  - Дак не можна, каже, хлiба ?сти лежа... Якби менi хоч драна ганчiрина,
да з панського колiна, бо я сам уже здорово на пана закривився, як серед
панiв нажився: от будь я мужицький син, коли не чистив панський гнiй три
годи й один!
  - Ха-ха-ха! - знову розкотився регiт, а Васюта, мов то й не вiн чинив
усе лихо, поважно проказував далi:
  - Де б менi тако? взяти ганчiрини, щоб сiрожицько? не вдягати свитини?
Чи менi батька-матiр продати, чи в ?х вiд скринi замки повiдбивати, чи в
карти навигравати?
  Всi хлопцi й дiвчата глянули в той бiк, де Микита, але Микити вже не
було: бачачи, куди воно йдеться, покрився нишком та й утiк.
  - Микита втiк, нема Микити! - загомонiли.
  - Утiк? Хто втiк? - питав Васюта, пiдводячи голову.
  - Микита втiк од тво?? вiршi!
  - Од мо?? вiршi? Хiба ж то про Микиту? То про Трандиту! А ви й не
розiбрали? Бодай же вас, який у вас курячий мозок! Дак коли ви не вмi?те
до ладу розбирати, то я не хочу далi й казати!..
  Хоч i не казав далi, але як вертався сам додому, то почув, як йому бiля
вуха зашумiла каменюка: хтось iз-за тину добре швиргонув, та не добре
вцiлив. А за тином щось затупотiло, втiкаючи. Зрозумiв, чия це ласка, i
гукнув навздогiнцi, зупинившись:
  - Та й дурний ти! Хiба ж так цiляють? Вернись, я тебе навчу, дак i зуби
визбира?ш,- от щоб я здох! - визбира?ш, як намистечко!..
  Але Микита не вернувся.
  Зiнько зараз же заходився коло справи з Грицьковими дiтьми. Пiшов до
Грицьково? сестри,- та була рада збутися небожат, бо й сво?х дiтей копиця.
Та й сиротам у не? не було добре, бо справдi-таки нiколи було ?х
доглянути. Вона порадила Зiньковi замiсто себе одну далеку родичку
Грицькову й свою. Зiнько знав цю Килину. Дiти й чоловiк у не? померли, а
брати - i сво?, й чоловiковi - позабирали в удови i землю, й хату, i всю
худобу. Убога жiнка ходила по наймах: жила то за няньку в панiв, то
ставала просто робiтницею. Саме тепер ?й виходив рiк. Зiнько вмовлявся з
нею так, що вона житиме в Грицьковiй хатi, доглядатиме дiти, до роботи ?х
привчатиме, ходитиме коло городу й садка, а за те  й  сама  тим
харчитиметься, i до зросту тих дiтей буде в хатi за хазяйку, ще й матиме
невелику плату. Зiнько знав, що Килина була людина путяща, працьовита й
чесна i до дiтей прихильна, то й не боявся дати ?й до рук сирiт. Сама ж
Килина така була рада хоч трохи пожити господинею, а не найманою
попихачкою, i силкувалася все робити так, щоб добре було. Зiнько з Га?нкою
раз у раз навiдувалися до Грицьково? хати. Старшого хлопця Зiнько лишив,
щоб вiн уже добув строку в хазя?на, а потiм мав узяти до себе, привчати до
хазяйства та й до книжки. Землю Грицькову Зiнько до хлопцевого зросту
наняв i з тих грошей мав одягати дiти й платити Килинi.
  Хоч Рябченко з сво?ми полигачами й репетував, що Зiнько нетямущий
опiкунства, тiльки лиха нако?ть, але тепер вони якось притихли, бо всiм
було громадянам видко, що зроблено гаразд. Ще й надто: побачивши, що
Зiнько так до ладу впорядкував цю справу, громадяни почали про його
озиватися дуже добрим словом: хто попереду лаяв або глузував з його, тепер
уже часом i хвалив. Не гудили вже й за те, що горiлки не радить пити, хоч
самi, звiсно, пили.
  Дома в Зiнька було все гаразд. Дiд Дорош так i лишився в його жити. З
дiдом було добре, тiльки з тестем нiяк: одколи Зiнько вернувся з тюрми,
вiн до його i в хату не зазирнув. Зiнько й собi дуже вразився, довiдавшися
про Остаповi замiри розрiзнити його з Га?нкою. Спершу так обурився, що не
думав до його нiколи й озиватися. Та почала вже теща намагатися, щоб
помирити зятя з чоловiком, а Зiнько помiркував собi, що таки вiн батько
Га?нцi, i наважився не сваритися з ?м зовсiм, тiльки не хотiв до його йти,
думаючи, що Остап зрозумi?-таки, як велико провинив перед дочкою й зятем,
i якось тую провину направить. Одначе Остаповi й на думку не спадало
становити себе винним перед дiтьми, а що йому нiяково було стрiватися з
Зiньком, то обминав його де мiг. Коли часом i зустрiнуться на вулицi, то
до шапок торкнуться: "Здоровi!" -"Здоров!" - та й годi, вже й поспiшаються
швидше розiйтися.
  Так минав уже другий мiсяць, одколи Зiнько повернувся з тюрми додому. З
початку третього наспiв i кiнець справi про пересельську землю. Постанову
громадську скасовано, землю зовсiм забрано вiд Дениса. I Копаниця, й Денис
кинулись були в город, щоб зарятувати справу, та нiчого не могли зробити.
Одним тiльки й повеселили ?х: сказано, що касу?ться тiльки ця постанова
громадська, а коли б громада знову таки продала Денисовi землю та
постанову до ладу написано, то тодi вже не скасують.
  Довiдавшися про це, Денисове товариство зараз зiйшлося на пораду в
Рябченка.
  Тепер, маючи дорогу через свою пересельську землю, дибляни знову могли
наймати землю в пана Добровольського, i не треба ?м було ?хати до не?
тридцять верстов, обминаючи болото - це ж i припиняло ?х, як земля в
Дениса була. Таким робом усi замiри Рябченкового товариства гинули, i
диблянська громада вихоплювалася ?м з рук. Це вже й видко було: Зiнька
слухають бiльше, нiж ?х. Еге, кажуть, i вас можна збити! Ми, кажуть, цих
старшину, й старосту, й писаря поскида?мо,- iнших настановимо: Зiнька та
Карпа. А курс i старшинi, й старостi кiнча?ться цього року восени. Коли б
?м пощастило справдi сво?х людей настановити, дак це була б пропаща
справа. Тодi що хотiли б, те з ?ми тi горлопанi й робили б. Звiсно, не
з-так то легко й скинути хоч би й Копаницю,- багато в його сили i тут, i в
городi,- ну, все ж, як то кажуть, береженого й бог береже.
  От так, куди не глянь, а все треба тую землю вдержати в сво?х руках. Та
як? Громаду можна зiбрати хоч i завтра, та що з того? Нема чого й думати,
щоб вона тепер удруге продала землю. Надто ще дехто, приставши до
Зiньково? спiлки, оплатився вже з сво?ми позичками перед заможнiшими
людьми. Тепер уже цих не так легко притиснути, а далi ?х ще побiльша?.
  I визволила ж нечиста цього Зiнька з острогу! Не велике було б лихо,
коли б його замiсто Панаса запроторено,- в селi б тихо стало. I що вже
почав вигадувати: щоб горiлки не пили, щоб могоричiв не було. Так i
поступитися цим! Хiба з тверезим що зробиш? От як налив його, дак тодi вже
й бери за шияку та й у ярмо. А то без могоричiв!
  - Iстинно розсобачу?ться мужик за такими шибениками, як оцей Зiнько! -
казав Сучок.-"Я,пле-ще,- подать заплатив, одбутки всi поодбував, нiкого не
займаю, горiлки не п'ю,- що ви зо мною зробите?" I верно, що ти з ?м,
паскудним, тогда йзд?ла?ш? Одно слово: розуратство!
  - Iменно, iменно правда! - потакував Копаниця.- Нiкоторого тобi над ?м
сл?ствiя нема. Ти його в холодну, а вiн тобi кричить: яке ти право ма?ш?
Значить - покажи йому. де твоя законная основанiя! А, сто чортiв! Да якби
в мене була полная законная основанiя, дак я б тебе, iдолового вишкварка,
на дерть подрав би й свиням викинув би, а не то що в холодну, хамлетська
ти морда!
  - Законники пойшли,промовив Тонконоженко,- та праведники такi, що бiда!
  - А як на мо? розсужденi?,- казав Сучок,- дак провчить ?х, падлецьов!
Щоб притихли!
  - Та як же ?х провчиш? - питав Копаниця.
  - От, штука!.. Хiба ви цього не зна?те? Позвать його в волость: "Зачим
сто у тиб'я куриця дохла проти двора на вулицi валя?ться?" -"Нi, не
валя?ться".- Как ти, мерзавець, см??ш менi говорить, когда я сам видiв?
Начальство запреiда?ть, санiтар приказано, а ти що? Щоб нюхало начальство?
Да ще й брехню начальству задайош!..  Марзавець  ти!..  Падлець!..
Нигодяй!.." Ну, послi такого наставленiя уже ж вiн не втерпить, щоб чого
не сказать, грубе яке слово,- тодi його в зуби, та на десятникiв гукнуть,
та й усипать гарячих, не жалiючи.
  - Невозможно! - крутнув головою Копаниця.- Одно, iцо не грублять: ти
його хоч i вилай, то вiн каже: "Господин старшина, ви не лайтеся, бо я па
вас жалобу проiкнесу",- а друге: хоч i зробиш, так вiн тодi таку тобi
кутавасiю з перцем пiднiме, iцо хуже буде, нежелi за Дениса Пилиповича
землю. Нi, це не йдьоть!
  - А менi зда?ться,озвався Рябченко,- що Михайло Григорович таки правду
каже: iменно ?х, треба провчить. Хоч не всiх, дак хоч самого Зiнька.
Тiльки не так трохи треба заходжуваться.
  - Ну, а як же?
  - Нишком, щоб нiхто не бачив, та щоб i вiн не знав, хто його провчив.
Щоб знав за що, та не знав хто. Так йому й сказати: оце тобi за те й за
те, а хто каже - чорт його зна. Тодi йому жалiтися нi на кого й нiяк, а
боятися буде. Не до смертi його бити, не, а так - добре пополохати, щоб
трохи полежав та почухався.
  - А що ви дума?те? Воно й правда! - доводив Тонконоженко.- Поки ми ?х
не почнемо вчити, дак нiчого дiла не буде. А як одного та другого провчимо
- тодi його страх возьметь, нишком сидiтиме.
  - I не висьма важна штука,- розказував Рябченко.- Це можна так ловко
зробить, що мо? поштенi?!.. Тiльки щоб Григорiй Павлович подозволив, бо
без господина старшини тут нiяк нельзя.
  - Хто його зна,казав Копаниця,- це, коли хочете, непорядок i дайже
буйство... Ну, та задля такого дiла,- засмiявся вiн,- можна й манюсiнько?
буйство соченить.
  - I чудесно! - задовольнився Рябченко.- За тиждень, за два й готова
штука буде. Зiнька положимо, а самi тим часом у громадi крутнемо.
  - Ну, тольки, зна?ш, Яхрем Семенович, ти тоже не весьма-очинь! А то щоб
так не було, як iз Панасом.
  - Ото ж таки! Хiба я такий дурак, як Панас? Акуратно все так iзд?ла?м,
що ну! I науку получить, i живий останеться...
  Товариство повеселiшало. Чарка жвавiше заходила з рук до рук, наче й
горiлка в ?й посолодшала. Довгенько ще випивали та закусювали...
  Проминуло з тиждень.
  Одного разу Рябченко прийшов у свято до церкви, вистояв утреню, а тодi,
не хотiвши йти додому та знов приходити до служби (бо йому таки далеко
було), зостався пiдождати в сторожцi,- там звичайно дожидали люди, поки
вдарять до служби. Та цього разу людей було мало: тро? дядькiв та Микита
Тонконоженко. Сидiли та гомонiли гуртом, а далi так трапилось, що тi
повиходили, а зосталися вдвох Рябченко з Микитою.
  "От i добре,подумав собi Рябченко,- хотiв був до його сам пiти, та тут
лучче буде побалакати: хай люди не знають, що вiд мене до його стежка ?".
  I вiн загомонiв до Микити:
  - А що, Микито, не пощастило тобi Га?нку зачепити,- повернувся-таки
Зiнько.
  - А штоб вон луснул! - сердито гарикнув Микита.
  - Ну, а вже ж i жiночка була б тобi хороша! Одно слово - як лялечка!
  Микита тiльки плюнув зо злостi.
  - I все цей Зiнько тобi на завадi ста?,- правив сво? Рябченко.- От тодi
в тебе ?вгу одбив.
  - Падлець, одно слово! - вилаяв Микита.
  - Все Васюту настренчу?, щоб iз тебе на вулицi знущався.
  - Нигодяй! - I Микита аж побiлiв iз серця, згадавши вiршу про Трандиту.
  - Настоящий нигадяй! I таке зловредне, що кожному шкоди наробить. Тепер
таке почав, що як вигра? справу, дак ми всi хоч з торбами попiдвiконню
йди.
  - Та ну? - здивувався Микита.Нивжлi такое плохое дело?
  - А ти ж думав як? Коли в Дениса однiмуть землю, а мужики почнуть брати
собi в Добровольського, дак тодi, брат, наша земля, що в Горянського ми
найняли,- вона ?м без надобностi. Ми тодi на льод сiли, бо нам нiчим буде
Горянському заплатить. А в контрахтi тисяча рублiв невстойки - он що!
Поцiнують тодi, брат, нас усiх та й тебе з батьком.
  - Вот так штука! - аж злякався Микита.- Дак через такого падлеца да нам
усем пропадать?
  - А що ж ти зробиш? Якби його чортяка винесла куди хоч на який мiсяць
або два, дак ми б могли собi раду дати i пересельську землю вдержати, а
так - нема ходу: що нi почнемо, що нi зробимо - вiн i переб'?, вiн i
переб'?! Хоч би захворiв абощо... то все якось би впорались... Ех, Микито,
як я гляну на теперiшнiх парнiв, дак один пустяк, та й годi! Якби я
парубкував, дак хiба б я попустив отак iз себе смiятися якомусь там
Зiньковi, як вiн iз тебе насмiявся? I Га?нку, й ?вгу... Ех!..
  - Ну, а що б ви iзд?лали? - спитав, почервонiвши, Микита.
  - Хi, не знав би що! Зобрав би хороших парнiв три-чотири душi та й дав
би йому добро? матланки - от що!
  - А що ж, ви дума?те, що я етого не могу? Вот возьму да й iзд?лаю!
  - Поки хвалько нахвалиться!
  - Какой я вам хвалько! Вот возьму да й монуминтально iзд?лаю. М?сяць
буде чухаться - не вичуха?ться,- такого вгощенiя дам!..
  - Хто його зна... Звiсно, була б це штука славна, i не самому тобi було
б добре: поки Зiнько вичухався б, то ми б у громадi по-сво?му крутнули...
А то поцiнують нас...
  - Будь я первой падлець, если не iзд?лаю! - скрикнув Микита.
  - Та ти не гукай так: це, брат, тихенько треба робити,- припинив
Рябченко та й почав нишком розказувати, як та що треба робити, щоб усе
було добре.
  На церквi бевкнув дзвiн.
  - О, вже й до служби,- сказав Рябченко, i обидва  з  Микитою
перехрестилися.- Треба йти... Тiльки ж ти гляди, Микито! Понiма?ш? Нi я
тобi нiчого не говорив, нi ти менi...
  - Понiмаю! Усьо буде в плипорцiю, i аджарим так, що мо? вам паштенi?,
ще й зд?лайте одольженi?.
  - Та не забудь: по головi анi-нi-нi!.. Нiяк не можна!..
  - Пускай голова йому оста?ться, а ми нижче лупньом...
  - Ходiм же до церкви!..  V. НАПАД

  Приходила весна.
  Снiг лежав уже по самих ярках та затiнках, а то скрiзь позбiгав
лепетливими дзюркотливими струмками. Серед пучечкiв торiшньо?  трави
де-не-де визирали вже блакитними оченятами пролiски, але вся земля лежала
ще чорна, дожидаючися, поки пресвiтле? сонце обнiме ?? сво?м палким
промiнням та й убере в пишнi зелено-квiтчастi м'якi шати. Лежала ще
пiвсонна й зiтхала до неба теплими грудьми, i те? зiтхання злiтало вгору
легенькою бiластою парою. Пара линула вгору, збиралася там у хмари, i
хмари тьмарили небо, затуляючи землi сонце. Так молода жiнка, думаючи про
розлуку з сво?м подружжям, плаче гiрко, i сльози застилають ?й свiт, i
вона не бачить, що той, кого вона так палко дожида?, що вiн уже вернувся,
сто?ть тут, бiля не?,- ще мить, i вiн одним дужим рухом пригорне ?? до
себе на груди, обiйме ?? ся?вом свого сонячного погляду, i  вони
по?днаються в одному прекрасному, як мрiя, поцiлунку. Так земля зiтхала за
сонцем i не знала, що за малу годину вона потопне в його золотих обiймах,
i тi сльози-тумани розвiються, зникнуть од одного ясного променистого
погляду.
  А поки ще хмари темнi,- але теплi веснянi хмари,- снували по небу.
Землю приспала нiч. Не видко було мiсячка, спали й зiрки, заступивши за
хмару. Тихий упокiй панував скрiзь, той дужий i радiсний упокiй, що
схиля?ться над землею перед новим весняним днем, повним сонячного ся?ва,
блискучих кольорiв, спiву, руху, могучо? працi...
  Пiшовши ще вдень у Чорновус, вертався тi?? ночi Зiнько потемному
додому. З вулицi повернув через Карпiв город наниз, щоб швидше дiйти, бо
забарився. Iшов лукою, звичайною стежкою попiд городами. Вже близько й
провулок на гору. Увiйшов у тi верби, що росли над криничкою. Там було ще
темнiше.
  Щось зашелестiло, i враз перед Зiньком зачорнiла чиясь висока постать.
  - Хто це? - поспитався вiн, припинившись.
  Здорова постать замахнула руками вгору, i Зiнько почув, як щось тверде
штовхнуло його болюче в груди так дуже, що вiн схитнувся. Але в ту ж мить
ударено його i в спину. Зiнько скочив наперед i встиг ухопиться за коляку,
що здоровий чоловiк уже пiднiмав удруге. Вирвав коляку i вiдстрибнув
набiк.
  - Не пiдходь! - крикнув, пiднявши коляку вгору.
  - Який страшний! - озвався глузливо чийсь голос, що здавсь Зiньковi по
знаку.- Оце тобi за жалоби губернаторовi.
  I тро? з коляками кинулись на його. Зiнько зачепив когось сво?ю, але
його-вдарили три враз, вибили йому з рук ломаку й почали бити його в
груди, в спину, в боки, молотячи, як снiп цiпами.
  - Рятуйте! - скрикнув Зiнько i впав додолу непритомний...
  *************************************************
  Га?нка того вечора довго дожидалася Зiнька з Чорновуса.
  - Мамо, чого це його досi нема? - питалася.
  - Та, мабуть, дочко, зостався там ночувати, бачить, що нiч темна, йти
погано - ну й зостався.
  - Нi, вiн казав, що сьогоднi вернеться.
  Та мати й дiд певнi були, що Зiнько заночував у Чорновусi, i, не
турбуючись, спали всю нiч. Га?нка ж не могла заснути:  лежала  й
прислухалася, чи не йде Зiнько. Кiлька разiв ?й чулася хода, вона
схоплювалася, пiдбiгала до вiкна й дивилась у двiр, у темряву. Нiхто не
йшов. Одного разу вчулося навiть, що вiн уже ходить у дворi, щось робить.
Вона вибiгла, гукнула стиха,- не було нiкого. Вернулася й лежала, все
ловлячи вухом ту знайому ?й ходу. Нiколи так не було, щоб Зiнько сказав
"вернусь" i не вернувся. Тiльки раз це було,- як його до тюрми взято. А
тепер?..
  Нiмий страх дивився на не? великими, як темрява, очима, обнiмав ??
холодними обiймами.
  Вже свiтало, як ??, знеможену, поборов на хвилину сон.
  Ураз щось застукало в вiкно, аж шибки задзвенiли. Га?нка схопилася з
лiжка i стала серед хати, не розумiючи зо сну, що це.
  "Зiнько!" - враз подумала i кинулась у сiни вiдчинити. Вiдчинила,перед
нею стояла сусiдка Стручиха.
  - Нещастя! - крикнула.
  - Яке? - спиталася, вся похоловши, Га?нка.
  - Зiнька твого на луцi знайдено... побитого...
  Га?нка захиталася i впала б, якби не вхопилася за одвiрки.
  Iз-за Стручишино? постатi побачила: у двiр увiходило тро? людей i
несло... Струк iз Васютою держали за плечi й за голову, а Струкiв наймит
за ноги.
  Га?нка дивилася на ?х, як вони вступили в двiр i йшли обережно, помалу.
Дивилася, не одводячи очей, вся закам'янiвши, не можучи ворухнутися.
  Вони пiдходили ближче. Тiло трохи згиналося посерединi вниз; безсило
хиталася, звисаючи, одна рука, голова з мертво-блiдим обличчям одкинулася
назад i лежала трохи боком на Васютинiй руцi; вiд уст, трохи розкритих,
значилася по щоцi й потiм на бiлому комiрi сорочки темно-червона смуга.
  Вони пiдiйшли до хати. Стручиха оступилася, а Га?нка стояла нерухома i
все глядiла. - Га?нко, оступись! - промовив Васюта.
  - Ай! - скрикнула та, вхопившися за серце, i впала.
  Стручиха кинулася в сiни, вхопила попiд плечi Га-?нку i вiдтягла ?? вiд
дверей. Чоловiки понесли Зiнька в хату.
  Трохи згодом Васюта вже бiг верхи в Чорновус по лiкаря...
  Зiнько лежав на лiжковi. Вiн опритомнiв уже, але був такий знеможений,
що не здужав озиватися i лежав, заплющивши очi. Кров з обличчя йому змито,
але сорочки, всi?? закривавлено?, не зважилися скинути: вона прикипiла до
тiла; скинули саму чумарку. Га?нка сидiла бiля лiжка в ногах i дивилася на
блiде Зiнькове обличчя. Сидiла, як витесана з каменю, дивилася застиглим,
нерухомим поглядом, ?й здавалося, що вiн уже вмира?.
  В другiй хатi мати, припавши навколiшки перед образами, молилася.
Благала не вiднiмати в не? останню надiю в життi...
  А на дворi Струк розказував дiдовi, як.вiн iзнайшов Зiнька на луцi, як
покликав на помiч наймита й Васюту, що на той час iшов вулицею...
  Аж пiсля обiду при?хав лiкар. I то довго вмовляв його Васюта: все не
хотiв ?хати, казав, щоб Зiнька до його привезено.
  Увiйшовши до хворого, зараз повисилав обох жiнок геть, "щоб не
рюмсали", лишив тiльки дiда та Васюту i почав оглядати побитого. Треба
було скинути сорочку. Дiд iз Васютою обережно пiдвели Зiнька, а лiкар
почав скидати. Сорочка поприкипала до тiла вкупi з кров'ю. Лiкар став ??
вiддирати,- Зiнько злегка застогнав.
  - Не манiжся! Не маленький! - гарикнув на його лiкар.
  Але як скинув сорочку, то побачив, що було чого "манiжиться": спина,
груди, плечi- все було в страшних синяках, все попухло, тiло побито так,
що поробилися великi рани кривавi.
  - Добре впiймав! - крутнув головою лiкар. - П'яний, мабуть, побився з
ким?
  Хворий мовчав.
  - Хто тебе побив? Чу?ш?
  - Не знаю...- простогнав хворий.
  Лiкар ще поглянув, припав ухом до грудей...
  - Хм... Усерединi багато пошкоджено... Треба тобi пере?хати  до
Чорновуса в лiкарню... Не буду ж я до тебе щодня ?здити!
  -_ Не хочу... я буду дома...- прошепотiв Зiнько.
  - "Не хочу, я буду дома"! - перекривив його лiкар.- Усi ви бо?тесь
лiкарнi, як чорта, а чого? З'?дять тебе там, чи що? Та хiба вам iцо
втовчеш у дурну довбешку!.. Як зна?ш!.. То жiнка твоя тут сидiла? Покличте
??!
  Васюта покликав. Увiйшла Га?нка.
  - Ну, слухай!.. Та не кисни, бо терпiти не можу рюмсання! - гримнув
лiкар, хоч у занiмiло? Га?нки й сльози на очах не видко було.- Ось тобi
лiки...- I вiн почав розказувати. Га?нка мало що розiбрала з його
московсько? мови, тiльки останнi слова добре зрозумiла: щоб доглядала, а
то вмре.
  Як лiкар виходив, дiд Дорош iз Васютою перепинили його в сiнях.
  - Скажiть, пане,спитав дiд,- чи вiн буде жити, чи нi? По правдi!
  - Як вичуха?ться, то буде,- вiдмовив лiкар.
  - Пане! - загомонiв Васюта.- Що хочте вiзьмiть, тiльки вигойте його! -
I. сльози закапали йому з очей.
  - Не рюмсай!.. Що ти йому - брат чи родич який?
  - Товариш...
  - Дак чого ж i киснеш? Я не бог!.. Понапиваються, поб'ються, а ти ?х
воскрешай!.. Дав же лiки... Як не стане - знов при?деш.
  Лiкар вийшов з сiней i скочив на бричку.
  - Рушай!
  Дзвоник задзеленчав.
  Дiд махнув рукою.
  - Чорт зна що! Нiчого з цього лiкаря не буде.
  - Чому ж не буде? - спитав Васюта.
  - Ну, що вони тямлять, цi лiкарi? Нiчогiсiнько! От тiльки до одного й
голiннi: як попадеться до ?х чоловiк, то зараз йому руку або ногу
вiдрiзати, а то й зовсiм требушити бiдолаху... Хiба я не знаю, нащо йому
Зiнька в лiкарню? Хотiлося подивитися, як там усерединi побито! Дав би
чогось, що той би й сконав, а тодi б i покарбував. Рiзники, та й годi!..
  - Та постривайте ж, дiду, може ж, це iще й не такий?
  - Усi вони однаковi!
  Тим часом Га?нка сидiла бiля хворого. Вiн лежав нерухомо,  все
заплющивши очi, хрипко дихаючи, не озиваючись. Iнодi тiльки прохав пошепки
пити, i Га?нка подавала йому тремтячою рукою води. Пiдводила йому голову,
вiн на хвилинку припадав смажними устами до кухля - i знову лежав, як
мертвий.
  Приходили Карпо й Дмитро,- вiн не озвався до ?х, та вони й не займали
його...
  Насунула нiч. Га?нка все сидiла бiля лiжка й дивилася на Зiнька. При
темрявому свiтлi вiд маленько? лампочки його обличчя здавалося  ще
блiднiшим, ще мертвiшим. I таким помертвiлим був тепер Га?нцi ввесь свiт.
Вiн жив i озивався до не? тiльки тодi, як жив i озивався Зiнько.
  Як же вiн лежав такий нерухомий, тодi i в Га?нку вступала тая
нерухомiсть. Мов усе тiло обважнi?, застигне, не ворухнеться. I вкупi з
тiлом застига?, нiмi? душа i озива?ться тiльки на Зiнькiв рух, на Зiнькiв
голос.
  В головi тiльки одна думка - отi лiкаревi слова:
  "Доглядай, а то вмре".
  Страшна була тюрма, як у ?й сидiв Зiнько, але це страшнiше. Коли б
Зiнько пiшов навiть у Сибiр, то вiн був би живий, i вона пiшла б слiдом за
?м, вона жила б iз ?м. Тюрма вернула б iще ?й Зiнька, смерть не верне.
  "Доглядай, а то вмре!" Вона доглядала. Пильнувала кожного його руху,
дослухалася до кожного подиху... Вiн ще диха?, ворушить устами, живе...
Живе й вона...
  Так проминула нiч, проминув другий день. Увечерi мати й дiд хотiли
положити ?? спати. Вона мовчки похитала головою i зосталася бiля лiжка.
  Сидiла знову всю нiч, не помiчаючи нiчого навкруги, тiльки бачила
Зiнька, тiльки прислухалася, як його палке дихання вихоплювалося з
пiводкритих уст.
  А вiн спав i дедалi дихав рiвнiше, спокiйнiше. Удосвiта його дихання
зробилося таке рiвне й тихе, що Га?нцi здалося, мов уже вiн переста?
дихати... Нахилившися над ?м, слухала довго...
  Розвиднiлось. Зiнько поворухнувся, розплющив очi i вперше озвався
голоснiше:
  - Га?нко!..
  Вiн звiв руку i за шию прихилив ?? голову ближче до себе, промовивши:
  - Мо? серденько...
  I враз Га?нка скрикнула голосним плачем i вибiгла з хати. Мати й дiд
Дорош злякалися й кинулися до Зiнька, думаючи, що вiн уже вмер.
  А Га?нка вибiгла в противну хату, впала перед образами й ридала так, що
аж груди ?й розривалися. Але почувала, що з тим плачем верталася до не?
сила, оживала душа, як земля, морозом згнiчена, вiд сонячного погляду
ожива?.
  Вiн озвався!.. Вiн буде живий!.. Це вона знала й оживала сама...
  Дiд знайшов ?? й привiв знову до Зiнька...
  Ввечерi Га?нка таки намагалася сидiти нiч, але й сама не помiтила, як
заснула, схилившись на лаву,це була вже ?й четверта нiч без сну.
  Мати з дiдом пильнували хворого...
  Другого дня йому трохи полегшало, та  тiльки  ж  трохи.  Минув
тиждень,Зiнько все лежав. Тяжкi думки снувались у його в хворiй головi. За
що? Що вiн лихого зробив людям? Вiн тiльки оступався за правду, а вони
ганьбили його, в тюрму закинули i тепер трохи не вбили, здоров'я збавили.
Чи то ж правда ? на свiтi? Коли тепер таке, то далi ще гiрше буде: i
зовсiм його вб'ють. Добуватиметься, досягатиме чогось, а смерть ураз все
зруйну?... Та й чи Добудеться чого? Коли в ?х така сила i нiчого вони не
страхаються робити. Ой, чи не краще воно буде не змагатися вже, облишити
це все та, коли бог дасть йому здоров'я, тихо жити, нiкого не займаючи,
щоб i його не займано?
  От i хазяйство. Тодi бiльше як три мiсяцi згаяв, у тюрмi сидячи,- воно
ж у господi не побiльшало, а поменшало. А тепер? Хто його зна, доки ще вiн
лежатиме. А надворi ж весна вже зеленi?, треба ж i сiяти, й орати. Хто ж
те все зробить? Будуть вони цього року без хлiба сидiти!
  Як гарно, як добре було торiк повеснi, як iще нiчого цього не
починалося! Зiньковi згадався той день, як вiн iшов торiк полем на пасiку
та озирав хлiб високий та буйний, що хвилями котився поперед ?м. I так мов
запахло Зiньковi тими пахощами польовими, мов повi яло на його тим вiтром
теплим i потягло його в поле непереможною могучою силою... Пiдвiвся, хотiв
устати - i гострим болем пройняло йому груди,упав назад, на подушку...
  Земленько моя рiдна, ти ж неорана-невпорана лежиш! Та хто ж тебе зоре,
хто ж тебе засi?, хто ж тебе житами-пшеницями покри?? Лежить твiй робiтник
як колода, рукою не рухне, ногою не ступить на тебе, моя земленько!..
Сиротою ти зостанешся недоглянутою, а ми без хлiба святого...
  I буйнi сльози котилися в його по обличчю...
  Треба щось же йому думати,так же не можна. Прохав дiда, щоб той найняв
наймита: удвох iз наймитом хоч трохи впорали б землi. Дiд казав: "Добре!
Добре!" - а наймита Зiнько так-таки й не бачив, от уже три днi, а все
нема.
  Увечерi Зiньковi так полегшало, що вiн уже сидiв на лiжковi з
закладеною за спину подушкою. На столi блимала лампочка, а бiля не?, з
шитвом у руках, сидiла Га?нка. Зiньковi виразно було видко ?? схилене до
роботи обличчя, поблiдле за турботами та за безсонними ночами.
  - Як ти змарнiла, Га?ночко! - промовив Зiнько.
  - Мовчи вже! Сам гарний! - вiдказувала вона жартом, удивляючись у
знеможене Зiнькове обличчя, що здавалось iще страшнiшим у темнiшому
куточку.- Сам гарний: жовтий, як вiск, а худий, як скiпка, ще й очi
позатягало, а пiд ?ми мов хто чорним попiдводив.
  - Може, ти? - шуткував Зiнько.- Ти ж примазувала оце колись.
  - От, не мала б чого робити!.. Он треба тобi сорочку к великодню
пошити, щоб ти не був такий сердитий, як вiтер, що як йому мати дасть
товсту сорочку, то вiн зараз розпустить губи та й почне з серця вiяти, що
аж дерева стогнуть... Стривай, он хтось iде!
  В сiнях справдi щось тупало. Дверi вiдчинилися, i в хату вступили Карпо
та Васюта, а за ?ми дiд Дорош.
  - Здоров, брате! Ще не спиш? О, та ти вже сидиш! Пiшли нашi вгору, як
той циган! - вигадував Васюта.
  - Сиджу... Сiдайте й ви!..
  - Спасибi... Таки тобi полегшало, Зiньку? - питався Карпо.
  - Полегшало...
  - Дай боже, щоб i встав швидко! Тодi зараз можна буде позивати тих, хто
побив тебе.
  Зiнько махнув рукою:
  - Про iдо думати!.. Хо-i би одужати!.. Та й на кого я жалiтимусь? Хiба
я апаю, хто це зробив? Я ж нiкого не пiзнав.
  - Повинен урядник iзкаити!.. А коли не знайде, то в город жалiтися. Не
можна ж так лиходiям безбожник; попускати, не послухали тодi слова мого, а
iстинно воно було, кари на ?х велико? треба: хоч би й смертi завдати
лютим, то й того вони заробили грiхами сво?ми.
  - Годi-бо. Карпи, облишмо це! - прохав Зiнько. Йому було тяжко тепер
про це говорити.
  - I справдi, хай йому, Карпе, - сказав Васюта.- Говорiмо краще, чого
прийшли. Адже ми до тебе за дiлом.
  - Скажете.
  - То видавай лиш нам зерно!
  - Яке зерно? Нащо?
  - Ото - нащо! А iце хазя?н! Щоб сiяти, хiба ж нащо?
  - Та де ж його сiяти?
  - На тво?й нивi. Ми вчора та й сьогоднi ще орали.
  - Як то?
  - Чи ти не зна?ш, як орють? За чепiги руками та й гей-соб, мурий!..
Карпе та Дмитро, та з Савкою Михайло-помагайло, та оцей Васюта, що
говорить тута, та оцей дiдусь Дорош, що над ?ми командував, та заходилися
орати та й виорали, а ти, пане господарю, добре тепер дбай та ?м порядок,
давай - де та що сiяти!
  Зiнько похилив мовчки голову, i сльози забрищли в його на очах.
  - Ну, от i похнюпився! Та ну бо, глянь веселенько та розкажи нам
гарненько, що робити!
  - Братики мо? рiднi, спасибi вам за велику ласку! Поки живий буду, не
забуду ??!.. I вам, i дiдовi.
  - От гляньте ви на його! - засмiявся Васюта.- Наговорив сiм мiшкiв
гречано? вовни, а все пiвтора людського, що й купи не держиться! Ти йому
про дiло - Про зерно, а вiн тобi про ласку! Та нам не треба нiяко? ласки,-
нам треба твого зерна.
  - Ви, братчики, мов удруге мене на свiт оце народжу?те!..- казав
Зiнько.- Бо тепер менi легше й на сонце дивитися за таким щирим
приятельством.
  - А як же ти? си думав собi? - загомонiв Карпо.- Одно в нас товариство,
одним дишемо духом, та чи покинемо ж товариша в притузi великiй? Не треба
було б i товариства нiякого, коли б ми в помочi не ставали один одному,
про себе самих тiльки дбаючи.
  - Правду, Зiньку, хлопцi кажуть! - озвався дiд Дорош. - Отак i треба
по-людському, а не то що дери з кого попадя без нiякого жалю! От, ?й-бо,
веселiше й жити на старiсть стая, таких добрих людей бачивши, як оцi
хлопцi!
  - Хлопцi та й хлопцi! - гукнув Васюта.- Що цс за напасть така, що все
на хлопцiв? Наче я дурно робив Зiньковi, чи що? А нi же! Ось нехай лиш
устане, а мене тим часом поб'ють,бо вже вдруге каменюкою хтось кида?,- то
буде вiн робити на мене, аж кректатиме! От побачите!.. Я його запряжу!..
  Всi засмiялись, а Васюта сидiв поважно й щипав свого бiлявого вусика.
  - Мо? ж ви добрi! - казав Зiнько з блискучими ще вiд слiз очима.- Нехай
вам так бог допоможе, як ви менi допомогли. Як би ви знали!.. Ви менi й
душу немов оживили!.. От присягаюся: поки вiку мого, поти з вами!.. Будемо
сво? робити, як бог велить, нехай i повбивають нас! Ми сво?м не
поступимося... Що бог дасть!..
  - Не iюступимся нi ввiк! - промовив Карпо мiцним поважним голосом.
  Стихли враз, тiльки у всiх блищяли очi, променiючи одним почуванням. А
Га?нка чула, як ?й поза спиною сипнуло морозом, i ?й стало так,: дивно i
так страшно, як у церквi перед сповiддю. Кiлька хвилин було тихо, аж поки
озвався дiд Дорош.
  - Дасть бог, усе буде гаразд! Може й нiчого страшного не буде,- хiба ж
таки все кривди нам терпiти! Дай, боже, щоб далi легше та веселiше жилося!
  - От святе слово! - скрикнув Васюта.-Дай, боже, веселiше жити!
  I справдi всi повеселiшали за тим словом i довго iде гомонiли.
  Довго й Зiнько не мiг тi?? ночi заснути. Думка думку наздоганяла.
Найбiльше на себе ремствував. Хiба ж не зогрiшив вiн, думаючи облишити
все, покинути всю справу? А товариство його дяк не покинуло! Себе жалчiше
йому зробилося, а не правди. А забув праведних людей,- вони ж i муки
терпiли, ?х несвiтським катуванням мордовано, на вогню палено... Його
тiльки побито, а вини вмирала, а сво?ю правдою не поступалися. Знали, що
хоч самi помруть, так ?х смерть iнших до правди прихилить i таки направить
людей куди треба... Де ж вона, та й правда, вiзьметься, коли кожен
зрiкатиметься за не? обставати? I як це вiн чудно думав жити, нiкого не
займаючи, щоб i його не займано! Хiба ж кривда чiпля?ться через те, що ??
займають? Вона сама хоче заняти чоловiка, пiд себе його пiдгорнути,
забрати собi його силу. Хоч як ховайся, як обминай ??,- вона сама тебе
знайде! Нi, не можна так прожити. Треба з нею змагатися, а там... а там -
що бог дасть!..  VI. ЛIКИ

  Зiнько наче й одужував, але вельми помалу. Кашляв i казав, що болять
груди. Чапав iнодi по хатi, бiльше то за стiни, то за комин держачися;
вибирався на призьбу, сiдав на сонечку... посидiвши трохи, казав, що йому
вже важко, i вертався на лiжко. Тяжко, помалу верталося здоров'я. Васюта
?здив раз у Чорновус, привiз ще лiкiв, та вони щось мало пособляли. Сам
лiкар бiльше не за?здив.
  Дiдовi Дорошевi лiкар дуже не вподобався. I не через те, що був
непривiтний,- от, як на дiдову думку, то всi пани такi, що нiколи
по-людському, тихенько-лагiдненько слова не скажуть, а все з криком та з
гуком,- то це не дивина була, що й лiкар такий. А оце дiдовi не
вподобалося, що скiльки вiн уже лiчить Зiнька, а полегкостi нiяко? нема.
Де ж таки! Це так як одужувати, дак без лiкiв швидше остерба?ш. Та як на
дiдову думку, то всi лiкарi такi - нiякого з ?х добра нема, хоч би ?х i
зовсiм не було. Нiчого вони не тямлять, тiльки людей псують. Дiд пам'ятав,
як його одного разу, ще замолоду, побито... Дак тодi го?в його Гарасим
Савчук - ото був превеликий знахар! Зараз до ран ранника поприкладав, а
пити дав такого зiлля... ну, й за тиждень вiн здоровий був,- от що! А то
го?ть, го?ть от уже третiй тиждень, а нiчого помочi нема. Це так Зiнько й
до осенi не вичуня?.
  Ге! Якби Гарасим Савчук живий був! Дiд Дорош зараз пiшов би до його,
попрохав би того зiлля, дав би Зiньковi, дак уже давно б чоловiк ходив та
робив. Дак же вмер Гарасим - от лихо! А тепер таких знахарiв i не чути
щось. Хто ж би тепер? Панасенко? Куди!.. Баба Мокрина? Де там ?й!.. Далеко
куцому до зайця! Та й Радько... Нi, нема такого!.
  Хiба... От хiба глушкiвський Семенюк? Кажуть, добре зна?ться на
зiллях... Та таки дiд i сам був одного разу в його,- пособилося... Може, в
його й те зiлля ?, .що вiд побитого? Хiба пiти до його та попитатися?
Догнав - не догнав, а побiгти можна.
  I все думав дiд про глушкiвського Семенюка. Слухав, як Зiнько кахика?,
дивився, як вiн диба? по хатi, i бачив, що неминуче коли не до Семенюка,
то ще до якого, знаючiшого, знахаря вдаритися.
  Прийшла недiля. Дiд сказав, що пiде до родича, а сам махнув у Глушкiвку
i вернувся геть пiзно ввечерi. Другого дня викликав Га?нку з Зiньково?
хати в противну i показав ?й пляшку:
  - Бачиш, унучко, це?
  - А що ж то?
  - Здоровля тво?му Зiньковi.
  -_ Як то?
  - Дякуй дiдовi! Бито колись i мене замолоду, да я не кволився стiльки,
як Зiнько. Бо мене лiчив не лiкар нетямущий, а на всю округу знахар,
Гарасим Савчук.
  I дiд оповiв Га?нцi широко про Гарасима Савчука.
  - Як дав менi зiлля, як випив я раз, та двiчi, та тричi,- стрепенувся
та й пiшов.
  - Дак, може ж, вас не дуже побито було, дiдусю?
  - Зна?ш ти,- не дуже!.. Може, ще й гiрше, нiж Зiнька!.. А якби мене
такий паршивий лiкар лiчив, як його, то й менi б те було. Дак я оце
дививсь-дививсь на його та тодi собi й думаю: добуду я й йому такого
зiлля. Та й добув!
  - Де ж ви його добули?
  - Де добув, то добув. У Семенюка. Не такий знаючий, як Гарасим, а таки
тямущий чоловiк. Тiльки сказав йому, чого менi  треба,-так  зараз:
"Знаю-каже,- знаю! Цим я багато пособляю людям". Я йому тодi про Гарасима:
"Якби,- кажу,- такого зiлля, як у Гарасима!" -"Дак оце ж воно й ?! -
каже.- Я,- каже - вiд Гарасима цього й навчився". Дак оце й налив
пляшечку.
  - Зiнько не буде цього пити, дiдусю.
  - Хiба я твого Зiнька не знаю; такий мудрий, що й знахарям не вiрить,
знаю, що не питиме, а ми зробимо, що таки вип'?.
  - Як же ви зробите?
  - А так: ото Васюта як новi лiки вiд лiкаря принесе, дак ти йому ?х не
давай, а цих чарочку всип та й скажи, що це вiд лiкаря, то вiн i вип'?.
  - Ой, боюсь, дiдусю!.. Якби шкоди не було!
  - Яка там шкода буде? Нiякогiсiнько?! Казав Семенюк: зразу одужувати
почне. От сама побачиш! Як видужа? Зiнько та розкажемо йому, то ще й
дякуватиме нам.
  I дiд усе впевняв Га?нку, а вона все не згоджувалася. Якби це вона
хвора була, то зараз би хильнула,та й край,- i не думала б! А Зiнько...
Вiн же ?й завсiгди казав, що знахарськi лiки дурниця; як же ?х йому
давати?
  Але тодi й iншi думки поняли ?й голову. Добре ж, як воно й без того
пособиться, а як же нi? Лiкаревi лiки не дуже пособляють... не самому
Зiньковi, а й так, як хто лiчиться в лiкаря, то мало помочi... Зiнько
говорить, нiби це через те, що лiкарi неприхильнi до людей, то й роблять
так, аби швидше, а якби схотiли, то могли б дуже добре помагати. Ну, дак
коли ж не хочуть! Однак нiчого й не буде. А вже як знахар, то пособить, а
надто цi лiки: про ?х уже й дiдусь зна?, що помагають,- на собi
досвiдчився. I мати кажуть. Звiсно, Зiнько ?х не схотiв би... ну, а як
йому не полегша? та вiн умре, то тодi як же? Чи не винна ж вона буде сама,
не давши йому зiлля, що здоровля б йому вернуло?
  I вона боязко, турботно придивлялася до Зiнька - як йому: чи легша?? чи
видужу?? А вiн усе кволився, все нидiв. Минав день, другий, третiй - йому
не легшало.
  Четвертий день був дуже сонячний, веселий. I Зiнько побадьорiшав: сам,
не держачись навiть, почапав по хатi i вийшов на призьбу. Га?нка й собi
сiла бiля його.
  Сонце весело смiялося з неба золотим смiхом. Бiленькi хмарки пливли по
блакитному морю, купаючися в теплому свiтлi. Деякi дерева, заспавшися за
довгу зиму, ще чорнiли проти неба голим гiллям, але верба вже розбуркалася
i скрiзь простягала до сонця блiдо-зелене листячко. По горбочках та по
шпиликах густа трава й собi пiднiмала маленькi головки вгору. Горобцi на
хатi й по тинах цвiрiнькали так весело й моторно, мов хотiли сказати, що й
вони знають, коли весна. З високого двору Сивашевого видко було пiвсела.
По городах скрiзь метушилася, порплилася жiнота, вулицями ?хали люди з
боронами й мiшками зерна на возах. Зiнько дивився на все те, i йому дедалi
все ставало сумнiше й сумнiше.
  - Боже! Все ожива?, все робить, тiльки я, мов камiнь, лежу, ворухнутися
не здолiю! - промовив вiн гiрко.
  -- Не журись, Зiнечку i..- розважала Га?нка.- От скоро-скоро й ти все
робитимеш - i дома, й на полi... от побачиш!..
  Вона його розважала, а в само? щемiло серце, а сама думала: чи правду ж
вона каже?
  - Дерева вже розпукуються,- казав Зiнько, дивлячись на свiй садок,- а я
ж цi?? весни нi одного деревця не посаджу!
  - Восени посадиш чи на ту весну,- не журись! Такий сад, Зiнечку,
посадимо, що як гай буде!.. А ти в йому як сокiл будеш лiтати.
  - Атож, лiтатиму! - промовив гiрко Зiнько, дивлячися, як, поблискуючи
крилами проти сонця, линули кудись у повiтрi пташки - легенькi та вiльнi.
I вiн додав думкою: "От так жити б хотiлося, так вiльно, легко!.. Полинути
б, кинутися до дiла!"
  Вiн поворухнувся,груди заболiли дужче.
  Безмiрна журба, туга за втраченою силою обняла його...
  - Га?нко! Поможи менi в хату... не хочу я тут...
  Вона пособила йому встати, ввiйти в хату, дiйти до лiжка. Вiн лiг i
заплющив очi. Чорнi круги попiд ними визначилися ще виразнiше; обличчя
робилося таке блiде, мов уся кров його покинула. Спершу дихав важко, потiм
заспоко?вся, дихання ставало все рiвнiше, тихше... ледве чути... I Га?нцi
здалось, що вона вже його зовсiм не чу?, що вже смерть визира? з того
блiдого обличчя... що Зiнько вже зовсiм як мрець. Кинулась до його,
вхопила за руку:
  - Зiньку!
  Вiн iздригнувся, розплющив очi.
  - Що тобi, серце?
  - Нiчого, нiчого... Це я так... Я тебе збудила... Спи, серденько!
  - Нi, я не спатиму...
  Але знов заплющив очi i знов лежав, як мрець.
  "Нi, не пособить лiкареве го?ння! - думала Га?нка.Треба послухатися
дiда, бо вже.. страшно, страшно й здумати!.."
  I вона зважилася...
  Того ж вечора Васюта привiз iз Чорновуса лiки. Вона не внесла ?х до
Зiнька в хату, замiсто ?х поставила туди дiдову пляшку...
  Одначе не зважувалася довго.
  Радiла, що Зiнько заснув звечора i не треба було йому давати лiки. Але
як прокинувся i сказав дати, то мусила.
  В не? так трусилися руки, як вона наливала зiлля, що пляшка цокотiла об
велику чарку. Налила i дуже довго затикала пляшку, аж Зiнько попитав:
  - Що це ти там робиш, що не да?ш?
  Тодi вона пiднесла йому чарку, вiн пiдвiвся, взяв i випив одразу. А ??
вхопив холодний страх, i не помiчала, що вiн одда? ?й порожню чарку.
Врештi взяла. Вiн лiг знову, заплющив очi й затих.
  Лежав тихо.
  ?й потеплiшало,- вона починала заспокоюватися. Одначе не лягала спати й
не гасила, а сидiла на ослонi бiля його.
  Вiн, зда?ться, спав.
  Враз вiн розплющив очi, пiдвiвся, вхопився рукою за горло:
  - Ой!.. Дихати!.. Давить!..
  Га?нка кинулась до його:
  - Зiнечку! Де давить? Що?..
  - Горло... в грудях пече... Дай води!..
  Вона подала йому кухоль з водою. Вiн випив трохи i впав на подушку.
Вона стояла над ?м i дивилася на його широко розплющеними очима.
  Вiн лежав тихо кiлька часу, а тодi знов ухопився за груди:
  - Води!..
  I вiдразу його скорчило всього так, що вiн ледве не впав з лiжка.
  Га?нка вхопила його.
  - Дiду!.. Мамо!.. Рятуйте!..- крикнула несамовито.
  Крик був такий страшний, що й дiд i мати попрокидалися i вскочили в
хату:
  - Що це?
  - Зiнько...
  Вони глянули.
  Зiнько лежав у не? на руках, i на блiдих губах червонiла в його кров.
  - Зiньку! Сину! Що тобi? - питалася перелякана мати.
  - Води!..
  Йому подали води,вiн пив жадiбно. Тодi впав знесилений на подушки.
  Та не багато перепочив. Новi корчi вхопили його, i вiн забився в матерi
на руках, i знову зачервонiла на губах кров. Дiд кинувся до його з водою.
Почав затихати, припав устами до кухля.
  - Ой боже, що ж я наробила! - скрикнула Га?нка несамовито i впала
навколiшки перед лiжком.- Ой, що ж я, проклята, наробила,- я ж тебе,
Зiнечку, стру?ла!..
  Його очi розплющилися, глянули на не? дивним поглядом.
  - Що ти сказала? - ледве вимовив.
  - Це ж я тобi не лiкiв дала, а знахаревого зiлля!
  - Ти... знахаревого... А я ж казав...- простогнав хворий.
  - Я ж думала, що воно пособить... я ж не знала, що таке лихо... я ж...
  - Дiду! - промовив Зiнько.- Або самi... або бiжiть до Васюти,- хай до
лiкаря... зараз...
  Переляканий дiд кинувся, нi слова не кажучи, з хати. Зiнько лежав,
заплющивши очi, i тяжко дихав. Га?нка все стояла навколiшках бiля лiжка,
притиснувши руки до грудей, i дивилась нерухомим поглядом на Зiнька. Вiн
мовчав довго.
  Врештi промовив:
  - Мамо... нехай... вона пiде... Ви самi зостаньтесь зо мною...
  Га?нка встала i вийшла з хати.
  Вийшла в сiни, повернула в хижку i забилася там у найдальший куток.
  Сiла долi i сидiла так у темрявi, обхопивши голову руками, прихиливши
?? до стiни.
  Чула, що вмира?. Вмира?, бо вiн умирав i прогнав ?? вiд себе.
  Знала, що заробила це.
  Вороги вбивали - не вбили, а вона вбила, вона сво?ю зрадною рукою
подала йому смерть.
  Знала, що нема й кари на таке лиходiйство.
  Душогубовi-розбiйниковi ? кара, а ?й нема, бо нiхто такого не зробив,
як_ вона.
  Знала, що ?й уже нема нiчого на свiтi, сама темрява.
  I вмирала в темрявi.
  Не могла ворухнутися, не могла скрикнути, у не? не було вже сили, ??
тiло вже не жило, тiльки душа жива болiла так...
  О, як без мiри, без краю!..
  Ця нiч, ця темрява - вона гнiтила ?й душу, роздавлювала, знищувала, а
душа все почувала, все болiла.
  А там Зiнько вмира?.
  I вона не смi? туди пiти.
  Боже, боже! Нащо ця душа невмируща? Хай би вона вмерла!.. Тiльки б не
цi муки, не це мордування!..
  Хоч би кричати здужала!..
  Нема голосу...
  Дiд вернувся вiд Васюти з поганою звiсткою: саме як Васюта ще вдень був
в Чорновусi, лiкар побiг поштою на станцiю, на машину: на три днi ?хав у
губернiю, в город!
  Помочi не було.
  Зiнько вислухав це мовчки.
  А дiд, стоячи над ?м, казав:
  - Зiiiьку! С'?ну! Прости мене!.. Це я тебе занапастив'.. Це я добув
зiлля в знахаря i Га?нцi звелiв... Говорив, хлипаючи, i весь трусився.
  - I ви, дiду,тiльки промовив Зiнько, та й не сказав бiльше нiчого.
  Усю нiч мати з дiдом були коло хворого. Раз у раз його корчило, пекла
згага, i вiн пив, силкуючись ?? залити.
  Перед свiтим сказав:
  - Ноги обважнiли...
  Мати торкнулася до нiг.- нони були холоднi. Вiн зрозумiв це з ??
погляду.
  Холоднi, мамо? Це вже смерть iде.
  - Синочку мiй! Не кажи так! - простогнала бесщасна мати._
  - А що ж, мамо. коли воно правда. Я сьогоднi вмру.
  В хатi настала тиша.
  Темряве свiтло осявало блiде обличчя хворого i двi прибинi горем
постатi коло його лiжка: мати сидiла, дiд Дориiл стояв похилившися.
  Враз вiн схилився до землi i вдарив перед лiжком поклона:
  - Сину! Зiньку!.. Прости мене!..
  - Бог простить, дiдусю! Я на вас не гнiваюся... Тiльки не кажiть про це
нiкому, нiкому!.. I Га?нцi звелiть, щоб не казала...
  Дiд, хлипаючи, встав.
  - Сину,- промовила мати.- Покличу батюшку- може через те бог полегкiсть
пошле.
  Хворий помовчав, тодi сказав тихо:
  - Добре... А ви, дiдусю, пiдiть покличте мо?х товаришiв, усiх... А до
мене хай Га?нка тим часом увiйде.
  Мати й дiд вийшли з хати, а трохи згодом туди ввiйшла Га?нка.
  Тихо спинилася бiля порога,
  - Га?нко!.. Iди!.. Сядь отут... бiля мене...
  Вона пiдiйшла покiрно i сiла на лiжковi. ': -_ Дружинонько моя, поцiлуй
мене! - попрохав хворий.
  Вона зiрвалася, впала навколiшки, обхопила йому ноги i почала цiлувати
?х мовчки.
  - Встань, Га?нко!..
  Вона не вставала, а уста шеiютiли, припадаючи до нiг:
  - Нiженьки мо?... слiдочки вашi цiлувала б, якби ви ходили!.. Не
ходите!.. Вбила!.. Отру?ла!..
  - Сядь тут бiля мене!.. Поцiлуй в уста!..
  Нахилилася до його, цiлувала в уста, в очi, в руки.
  - Не ти мене, дружинонько моя вiрна, стру?ла... Ти менi здоров'я
хотiла, моя добра... Любив тебе на цьому свiтi i на тому любитиму... Як я
тебе покину? Така маленька... така полохлива... Та тебе люди заклюють...
Як я тебе покину?.. Вiн плакав.
  Узяв ?? руки в сво?, притулив ?х до грудей та й затих, знеможений.
  Вона сидiла не смiючи ворухнутися. Вiдпочивши, озвався знову:
  - Живи з матiр'ю, з дiдом, не ходи до батька: там тебе занапастять...
Нiкому не кажи про знахареве зiлля. Чу?ш? Я тобi велю. I дiдовi, й матерi
звелiв... I сама забудь по це... Не думай!.. Менi однак умирати було,довго
не прожив би... Байдуже, коли трохи швидше... Тiльки  тебе  жалко
покидати... Iще жалко: не зробив... Ох!:.
  Знову затих.
  У не? душа кричала вiд несвiтського болю, але нi одне слово не
проходило крiзь уста.
  У сiнях затупотiло. Це прийшов батюшка...
  Вiдбули його.
  Уже розвиднилося зовсiм, як круг Зiнькового лiжка постали товаришi.
  - Пiдведiть мене! - промовив хворий. Пiдвели, заложили за спину
подушки. Вiн сiв.
  - Уже груди нiмiють... Час прийшов умирати... Як сидiв у тюрмi,
заприсягся не покидати цього дiла - за правду стояти... Не судив менi бог
справдити мою присягу... Короткий мiй вiк... Нехай моя присяга буде вашою!
  - Буде!.. Буде, братику наш, товаришу наш вiрний!..
  - Спасибi!.. Добувайтеся правди!.. Тяжко без свiту!.. Де вiн?.. Де
вiн?..- питав хворий, уже блудячи словами.- Коли б хто показав!
  Затих на мить, опритомнiв.
  - Мати стара зоста?ться в мене, дружина молода - з дiдом нехай вони в
цiй хатi живуть... А ви ?х догляньте, братики!..
  - Доглянемо!.. Не турбуйсь тим!..
  - Хай вам бог заплатить!.. Мамо! Спасибi тим рученькам, що мене
носили-годували... Тим нiженькам, що за мною ходили!.. Прощайте, мамо!..
  Ридаючи, припадала до його мати.
  - Га?нко! Дружино моя вiрна, серденько мо? дорогесеньке, раю мiй
любий!.. Прощавай!..
  Вона мовчки до нього припадала, не можучи вимовити слова.
  Тодi прощався з дiдом, з товаришами i кожному казав останн? привiтання.
  А вони питали:
  - Кажи, брате,- може, ще що звелиш?
  - Нiчого не звелю,тiльки не забудьте мого заповiту!..
  - Не забудемо!.. Глянув по хатi.
  - Одчинiть вiкно!.. Вiдчинили.
  - Хоч би сонце зiйшло... Як темно!.. Сонце ще не сходило.
  - Га?нко!..
  Кинулася до його,вiн прихилив ?? голову собi на груди...
  - Ще не зiйшло сонце?
  - Скоро зiйде,- вiдказав Карпо.
  Стих на хвилину, тодi ворухнув устами:
  - Прощав...
  Зiтхнув тихо, не доказавши слова, голова йому похилилася вниз...
  Рука впала з Га?нчино? ши?...

  У Чернiговi, 1901

Популярность: 10, Last-modified: Tue, 23 Jul 2002 11:48:35 GMT