------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ?, ? - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ?, ? - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------


  ЛЕБЕДЬ I ГУСИ

  На ставi пишно Лебедь плив,
  А Гуси сiрi? край його поринали.
  "Хiба оцей бiляк вас з глузду звiв? -
  Один Гусак загомонiв,-
  Чого ви, братця, так баньки повитрiщали?
  Ми попеластi всi, а вiн один мiж нас
  Сво? пиндючить пiр'я бiле?
  Коли б ви тiлько захотiли,
  Щоб разом, стало бить, вся беседа взялась,
  Ми б панича сього якраз перемастили".
  I завелась на ставi геркотня,
  Гусине дiло закипiло:
  Таскають, грязь i глей,зо дна
  Да мажуть Лебедя, щоб пiр'я посiрiло.
  Обмазали кругом - i трохи галас стих;
  А Лебедь плись на дно - i випурнув як снiг.  УКРА?НСЬКА МЕЛОДIЯ

  "Нi, мамо, не можи" нелюба любить!
  Нещасная доля iз нелюбом жить.
  Ох, тяжко, ох, важко з инм рiч розмовляти!
  Хай лучче я буду ввесь вiк дiвовати!"

  - Хiба ж ти не бачиш, яка я стара?
  Менi в домовину лягати пора.
  Як очi закрию, що буде з тобою?
  Останешся, доню, одна, сиротою!

  А в свiтi яке? життя сиротi?
  I горе, i нужду терпiтимеш ти.
  Я, дочку пустивши, мовляв, на поталу,
  Стогнать пiд землею як горлиця стану.

  "О мамо, голубко, не пдач, ие ридай.
  Готуй рушники i хустки вишивай.
  Нехай за нелюбом я щастя утрачу;
  Ти будеш весела, одна я заплачу!"

  Ген там, на могилi, хрест божий сто?ть,
  Пiд ним радо й вечiр матуся квилить;
  "О боже мiй-милий! що я наробила!
  Дочку, як схотiла, iз свiта згубила!"

  1840  ВЕДМЕЖИЙ СУД

  Лисичка подала у суд таку бумагу:
  Що бачила вона, як попеластий Вiл
  На панськiй винницi пив, як мошенник, брагу,
  ?в сiно, i овес, i сiль.
  Суддею був Ведмiдь, Вовки були пiдсудки.
  Давай вони його по-сво?му судить
  Трохи не цiлi сутки.
  "Як можна грiх такий зробить!
  Воно було б зовсiм не диво,
  Коли б вiн ?в собi м'ясиво",-
  Ведмiдь сердито став ревiть.
  "А то вiн сiно ?в!" - Вовки завили.
  Вiл щось почав був говорить,
  Да суддi рiч його спочинку перебили,
  Бо вiн ситенький був. I так опредiлили
  I приказали записать:
  "Понеже Вiл признався попеластий,
  Що вiн ?в сiно, сiль, овес i всякi сластi,
  Так за такi грiхи його четвертувать
  I м'ясо розiдрать суддям на рiвнi частi,
  Лисичцi ж ратицi оддать".  ДЯДЬКО НА ДЗВОНИЦI

  Iзлiз мiй дядько на дзвоницю
  Та, знай, гука: "Оце кумедiя яка!
  Всi люди на землi мов тi перепелицi:
  Зда?ться бiльший з них не бiльше п'ятака.'
  Гай, гай! .Як же вони дрiбненькi!
  Так ось коли я ?х як треба розiбрав!"
  А мимо йдучи, хтось на дядька показав
  Та, далебi, мене спитав:
  "Що то таке, чи щур, чи горобець маленький?"

  1840  ГОРОБЦI ДА ВИШНЯ

  Глянь, мянь, летять, да ?х летить чимало,
  Куди оце летятьь з осели Гарвбцi?
  Дивлюсь, у сад, побрались ?валодцi.
  На Вишеньцi ?х сеть-то насiдало,
  I бенкезараз пiдняли;
  Цвiрiнькають, джеркочуть, знай, на Вишнi
  Iз ранку самого до пiзньо? пори,
  Я простий чоловiк, то й взяв собi на мислi,
  Що Вишеньцi мо?й предобре у саду,
  Що ?й превесело, бо як край е? йду
  Або i так коли зирну у сад iз хати,
  Все звелять горобцi по гiлочках скакати.
  Ось тиждень як, не був, дивлюсь - кат його ма!
  На. Вишеньцi, гостей нема.
  Чого лишень вони лiтатi перестали?
  Як розiбрав, бодай-, i не казать!'
  Ох! поти жевжики вчащали,
  Поки i всi ягоди на Вишнi обдзюбали -
  Тепер да бiдно? нiколи не летять.  ПШЕНИЦЯ

  Я бачив, як пшеницю мили:
  То щонайкраще? зерно
  У воду тiльки плись, якраз пiшло на дно,
  Полова ж, навiсна, пливе собi по хвилi.

  Привiв мене господь побачить i панiв:
  Мов простий чоловiк, там iнший пан сидiв,
  Другi, задравши нiс, розприндившись, ходили.
  I здумав зараз я, як тiльки поглядiв,
  Що бачив, як пшеницю мили.  РИБАЛКА

  Хто зна? Оржицю? а нуте, обзивайтесь!
  Усi мовчать. Гай-гай, якi шолопа?!
  Вона в Сулу тече у нашiй сторонi.
  (Ви, братця, все-таки домiвки не цурайтесь.)
  На рiчцi тiй жили батьки мо?
  I панства чортiв тиск: Василь, Iван, Микола,
  Народ письменний, страх,
  Бував у всяких школах,
  Один балака? на сотнi язиках.
  Арабську цифиру, мовляв, закон турецький,
  Все тямлять, джеркотять, як гуси, по-нiмецьки.
  Подума?ш, чого-то чоловiк не зна!
  Да не об тiм, бач, рiч. Усю торiшню зиму
  Рибалка ятером ловив в тiй рiчцi рибу;
  Рибалка байдуже, аж ось прийшла весна,
  Пригрiло сонечко i з поля снiг погнало;
  У рiчку снiг побiг, i Оржиця заграла,
  I ятiр, граючи, водою занесла.
  "Уже ж вона менi отут сидить в печiнках,
  Ся рiчка каторжна! -рибалка став казать.-
  Куць виграв, куць програв, ось слухай лишень,
  жiнко:

  Пiду я до Сули скажену позивать!"
  I рознi деякi казав, сердега, речi,
  Iз злостi, як москаль, усячину гукав;
  А далi почепив собi сакви на плечi,
  У люльку пхнув огню, цiпок у руки взяв
  I рiчку позцвать до рiчки почвалав.
  Чи довго вiн iшов, чи нi, того не знаю;
  Про те нiколи сам Рибалка не казав;
  А тiльки вiн дiйшов, як слiду?, до краю.
  Сула шумить, гуля? по степам.
  Рибалка дивиться i очi протира?:
  Не вiрить сам сво?м очам,
  Бо по Сулi - чорти б ?х мучив матiр -
  Пливуть хлiвцi, стiжки, дiжки, усякий крам
  I бiдного його ниря? ятiр!
  Здихнув Рибалочка да i назад поплiвсь.
  А що, земляче, поживибвсь?

  Ось слухайте, пани, бувайте ви здоровi!
  Еге, Охрiменко дурний:
  Пiшов прохать у повiтовий,
  Що обiдрав його наш писар волосний.  БУДЯК ТА КОНОПЛИНОЧКА

  "Чого ти так мене, паскудо, в боки пха?ш?" -
  На Коноплиночку в степу Будяк тукав.
  "Да як рости менi? i сам здоров ти зна?ш,
  Що землю у мене з-пiд-корiнця забрав".

  Бува i чоловiк сьому колючцi пара:
  Людей товче та й жде, тдоб хто його кохав.
  Я бачив сам таких i, може б,_ показав,
  Та цур йому! розсерджу комiсара!

Популярность: 15, Last-modified: Tue, 23 Jul 2002 11:48:35 GMT